nastavni planovi i programi drugog ciklusa studija

Click here to load reader

Post on 13-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

II CIKLUS STUDIJA
II CIKLUS STUDIJA
II CIKLUS STUDIJA
FIZIOTERAPIJA
II CIKLUS STUDIJA
RM 1592. Savremeni pristup u
fizioterapiji* 2/30 0 1/15 75 120 5
RM 0593. Menadment u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0594. Analitika statistika 2/30 1/15 0 55 100 4
RM 0595. Poduavanje u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
Izborni predmeti I semestra
RM 0596. Informacioni i
komunikacioni sistemi u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 1597. Manualne tehnike u
fizioterapiji 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 1598. Zdravstvene osnove
RM 0599. Psihološki aspekti u
zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 1590. Metode prikupljanja i
analiza podataka u javnom zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
UKUPNO SEMESTAR I
PREDMETA**
II CIKLUS STUDIJA
* Razliit po studijskim programima ** Studenti, od 5-6 ponuenih izbornih predmeta biraju 2 izborna predmeta.
Legenda: P (predavanje); V (vjebe); S (seminar); ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem); ECTS
definicija: 25 sati = 1 ECTS
PRVA GODINA SEMESTAR II
KOD I NAZIV PREDMETA
Sati kontakt nastave Sati
RM 0502. Master rad 0 0 6/90 410 500 20
UKUPNO SEMESTAR II
UKUPNO ZA DRUGI
SEMESTAR 2 OBAVEZNA
UKUPNO I GODINA
PREDMETA**
II CIKLUS STUDIJA
LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE
ZA ZVANJE:
II CIKLUS STUDIJA
RM 2592. Napredne laboratorijske
tehnologije* 2/30 0 1/15 75 120 5
RM 0593. Menadment u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0594. Analitika statistika 2/30 1/15 0 55 100 4
RM 0595. Poduavanje u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
Izborni predmeti I semestra
RM 0596. Informacioni i
komunikacioni sistemi u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 2597. Laboratorijske tehnologije
RM 2598. Osnovi laboratorijske
RM 0599. Psihološki aspekti u
zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 2590. Specifine
UKUPNO SEMESTAR I
PREDMETA**
II CIKLUS STUDIJA
* Razliit po studijskim programima ** Studenti, od 5-6 ponuenih izbornih predmeta biraju 2 izborna predmeta.
Legenda: P (predavanje); V (vjebe); S (seminar); ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem); ECTS
definicija: 25 sati = 1 ECTS
PRVA GODINA SEMESTAR II
KOD I NAZIV PREDMETA
Sati kontakt nastave Sati
RM 0502. Master rad 0 0 6/90 410 500 20
UKUPNO SEMESTAR II
UKUPNO ZA DRUGI
SEMESTAR 2 OBAVEZNA
UKUPNO I GODINA
PREDMETA**
II CIKLUS STUDIJA
RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE
ZA ZVANJE:
II CIKLUS STUDIJA
RM 3592. Radiološke tehnologije * 2/30 0 1/15 75 120 5
RM 0593. Menadment u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0594. Analitika statistika 2/30 1/15 0 55 100 4
RM 0595. Poduavanje u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
Izborni predmeti I semestra
interventnoj radiologiji 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 3597. Tehnologije
RM 3598. Slikovne metode u
radiološkim tehnologijama 2/30 0 1/15 55 100 4
RM. 3599. Vještaka inteligencija u
radiološkoj dijagnostici 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 3590. Nuklearno medicinske
UKUPNO SEMESTAR I
OBAVEZNA I 2 IZBORNA
II CIKLUS STUDIJA
* Razliit po studijskim programima ** Studenti, od 5-6 ponuenih izbornih predmeta biraju 2 izborna predmeta.
Legenda: P (predavanje); V (vjebe); S (seminar); ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem); ECTS
definicija: 25 sati = 1 ECTS
PRVA GODINA SEMESTAR II
KOD I NAZIV PREDMETA
Sati kontakt nastave Sati
RM 0502. Master rad 0 0 6/90 410 500 20
UKUPNO SEMESTAR II
UKUPNO ZA DRUGI
SEMESTAR 2 OBAVEZNA
UKUPNO I GODINA
PREDMETA**
II CIKLUS STUDIJA
SANITARNO ININJERSTVO
ZA ZVANJE:
II CIKLUS STUDIJA
RM 4592. Savremeno sanitarno
ininjerstvo* 2/30 0 1/15 75 120 5
RM 0593. Menadment u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0594. Analitika statistika 2/30 1/15 0 55 100 4
RM 0595. Poduavanje u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
Izborni predmeti I semestra
RM 0596. Informacioni i
komunikacioni sistemi u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0597. Metode prikupljanja
podataka u javnom zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 4598. Upravljanje kriznim
RM. 0599. Psihološki aspekti u
zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 4590. Procjena javnozdravstvenih
rizika u oblasti hrane i ishrane 2/30 0 1/15 55 100 4
UKUPNO SEMESTAR I
OBAVEZNA I 2 IZBORNA
II CIKLUS STUDIJA
* Razliit po studijskim programima ** Studenti, od 5-6 ponuenih izbornih predmeta biraju 2 izborna predmeta.
Legenda: P (predavanje); V (vjebe); S (seminar); ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem); ECTS
definicija: 25 sati = 1 ECTS
PRVA GODINA SEMESTAR II
KOD I NAZIV PREDMETA
Sati kontakt nastave Sati
RM 0502. Master rad 0 0 6/90 410 500 20
UKUPNO SEMESTAR II
UKUPNO ZA DRUGI
SEMESTAR 2 OBAVEZNA
UKUPNO I GODINA
PREDMETA**
II CIKLUS STUDIJA
ZDRAVSTVENA NJEGA
ZA ZVANJE:
II CIKLUS STUDIJA
RM 5592. Savremena zdravstvena
njega* 2/30 0 1/15 75 120 5
RM 0593. Menadment u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0594. Analitika statistika 2/30 1/15 0 55 100 4
RM 0595. Poduavanje u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
Izborni predmeti I semestra
RM 0596. Informacioni i
komunikacioni sistemi u zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 5597. Aplikacija modernih teorija
etike u praksi zdravstvene njege 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 5598. Zdravstvena njega i javno
zdravstvo 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 0599. Psihološki aspekti u
zdravstvu 2/30 0 1/15 55 100 4
RM 5590. Zdravstvena njega
pacjenata u jednc ntenzvnog
UKUPNO SEMESTAR I
OBAVEZNA I 2 IZBORNA
II CIKLUS STUDIJA
* Razliit po studijskim programima ** Studenti, od 5-6 ponuenih izbornih predmeta biraju 2 izborna predmeta.
Legenda: P (predavanje); V (vjebe); S (seminar); ECTS (Evropski prenosni kreditni sistem); ECTS
definicija: 25 sati = 1 ECTS
PRVA GODINA SEMESTAR II
KOD I NAZIV PREDMETA
Sati kontakt nastave Sati
RM 0502. Master rad 0 0 6/90 410 500 20
UKUPNO SEMESTAR II
UKUPNO ZA DRUGI
SEMESTAR 2 OBAVEZNA
UKUPNO I GODINA
PREDMETA**