monografie completa contabilitate

Download Monografie completa contabilitate

Post on 24-Apr-2015

215 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aplicatii,T-uri,balanta

TRANSCRIPT

3.1.Inregistrare sistematica a operatiilor economico-financiare In cursul lunii decembrie 2006, unitatea inregistreaza urmatoarele operatii: In data de 1.12.2006 se inregistreaza subscrierea capitalului social in valoare de 50.000 lei, constand intr-un numerar in banca de 40.000 lei, un teren in valoare de 3.000 lei, o cladire in curs de amenajare in valoare de 4.000 lei si un numerar depus in casa de 3.000 lei, depunerea si regularizarea se fac imediat, conform Procesului Verbal de Constituire si a NC nr. 1,extrasului de cont, NIR nr. 1, Registrului de Casa 1.12.2006, NIR nr.2, si NC nr.2. Subscrierea 456 Decontari cu actionari/asociati privind capitalul 1011 Capital subscris nevarsat 456=1011 Depunerea 456 Decontari cu actionari/asociati privind capitalul B/A - C A +D A +D A +D A +D % = 456 50.000 5121 2111 231 5311 Regularizare 1011 Capital subscris nevarsat 1012 Capital subscris varsat P - D P +C 1011=1012 50.000 40.000 3.000 4.000 3.000 5121 Conturi la banci in lei 2111 Terenuri 231 Imobilizari corporale in curs de executie 5311 Casa in lei 50.000 B/A + D P +C

1

2.1n data de 2.12.2006 conform Registrului de Casa,s-au inregistrat cheltuieli de constituire reprezentand taxa de inmatriculare la Registrul Comertului, in suma de 50 lei. 201 Cheltuieli de constituire 5311 Casa in lei A + D A - C 201=5311 50 3.In data de 10.12.2006 se finalizeaza si se inregistreaza receptionarea constructiei adusa ca aport la capitalul social in valoare de 30.000lei, conform Procesului-Verbal de Receptie 212 213 722 Constructii Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii Venituri din productia de imobilizari corporale 212 = % 231 30.000 4.000 A+D A -C P +C

722 26.000 4. In data de 15.12.2006 se achizitioneaza de la SC Automobile Dacia SA conform facturii nr. 1512/15.12.2006 un autoturism Dacia Logan Ambition in valoare de 200 000 000 lei, TVA 19%. 404 Furnizori de imobilizari 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibila P+C A+D A+D % = 404 23.800 2133 4426 20.000 3.800

5. In data de 16.12.2006 se inregistreaza plata catre SC Automobile Dacia SA conform ordinului de plata nr . 13 si a extrasului de cont din aceeasi zi. 404 Furnizori de imobilizari 5121 Conturi la banci in lei P-D AC 404=5121 23.800

2

6.1n data de 17.12.2006 se primeste o donatie de la Flamingo Computers constand intr-un computer Coral in valoare de 1.500 lei, conform procesului verbal de predare-primire,NIR nr.3 214 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie 133 Donatii pentru investitii 214=133 1.500 A+D B/P + C

7.In data de 18. 12.2006 se achizitioneaza 3 calculatoare Pentium de la SC. ALTEX SA in valoare totala de 9.000 lei si un copiator xerox in valoare de 2.000 lei de la Contur Invest S.A conform facturii fiscale nr. 18358/18.12.2006 si facturii fiscale nr. 14290/18.12.2004, TVA 19% 214 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie 4426 TVA deductibila 404 Furnizori de imobilizari % = 404 13.090 214 4426 11.000 2.090 A+D A+D P+C

8.In data de 19.12.2006 se inregistreaza plata furnizorului SC. ALTEX SA, factura nr. 18358/18.12.2006 si furnizorului Contur Invest S.A. factura nr. 14290/18.12.2006, conform ordinelor de plata nr.14 si nr.15. 404 Furnizori de imobilizari P - D 5121 Conturi la banci in lei AC 404=5121 13.090

9. In data de 20.12.2006 se achizitioneaza o licenta pentru sistemul de operare Windows in valoare de 1.500 si 2 programe informatice Microsoft World si Acad, pret unitar 1.500 conform facturii fiscale eliberata de Microsoft S.A nr. 1700/20.12.2006, TVA 19%. 205 Concesiuni,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similate 208 Alte imobilizari necorporale 4426 TVA deductibila 404 Furnizori de imobilizari 3 A+D A+D A+D P+C

% = 404 205 208 4426

5.355 1.500 3.000 855

10. In data de 20.12.2006 se plateste factura nr. 1700/2006 catre furnizorul Microsoft S.A in valoare de 5.355 lei prin ordinul de plata nr.16. 404 Furnizori de imobilizari 5121 Conturi la banci in lei P-D A-C 404=5121 5.355 11. In data de 21.12.2006 in urma unei calamitati naturale se avariaza cladirea in proportie de 100%, valoare de inventar 30.000, neamortizata, conform procesului verbal de constatare. 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extrairdinare A + D 212 Constructii 671=212 30.000 12. In data de 22.12.2006 se vinde copiatorul xerox catre SC Calmar International SA, conform facturii fiscale nr. 4321/22.12.2006 in valoare de 5.000,neamortizata, TVA 19% dupa care se scoate din evidenta conform notei contabile nr. 3/22.12.2006. Realizarea de venituri 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital P + C 4427 TVA nedeductibila 4111 Clienti 4111 = % 7583 4427 5950 5.000 950 P+C A+D A - C

4

Scoaterea din gestiune 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital A + D 214 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie 6583=214 2.000 13. In data de 23.12.2006 se realizeaza o upgradare a computerului Coral prin marirea HDDului (de la 10Gb la 30Gb) si a RAM-ului (de la 128 la 256) prin adaugarea unei placi de retea cu internet. Componentele si operatiunea de montare si punere in functiune au fost realizate de SC Flamingo Computers SRL, conform facturii fiscale nr. 18345/23.12.2006 in valoare totala de 2.380 lei, TVA 19% inclus,. 214 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie 4426 TVA deductibila 404 Furnizori de imobilizari % 214 4426 = 404 2.380 2.000 380 A+D A+D P+C AC

14. In data de 24.12.2006 se inregistreaza incasarea prin banca a facturii fiscale nr. 4321/22.12.2006 de la SC. Calmar International SA in valoare totala de 5.950 lei TVA 19% inclus, conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 17 . 5121 Conturi la banci in lei A + D 461 Debitori diversi A-C 5121 = 461 5.950 15. In data de 24.12.2006 se achita prin banca factura fiscala nr. 18345/23.12.2006 in valoare de 2.380 lei catre firma Flamingo Computers S.A cu odinul de plata nr.18. 404 Furnizori de imobilizari 5121 Conturi la banci in lei P-D AC 404 = 5121 2.380

5

16.In data de 26.12.2006 se reevalueaza terenul cu 20%. 3.000 x 20% = 600 2111 Terenuri 105 A+D Rezerve din reevaluare P + C 2111 = 105 600

17. In data de 27.12.2006 se doneaza un calculator Pentium conform procesului verbal de predare-primire in valoare de 3.000 lei, neamortizat, catre SC ALDIS SA,. 6582 Donatii si subeventii acordate 214 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie 6582 = 214 3.000 18. In data de 28.12.2006 in urma unei spargeri se constata lipsa unui calculator in valoarea de intrare 3.000 lei, neamortizat, conform procesului verbal de constatare nr. 13/28.12.2006.Unitatea incepe cercetarile pentru stabilirea vinovatului. 473 Decontari din operatii in curs de clarificare 214 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie 473 = 214 3.000 19. In data de 31.12.2006 in urma inventarierii patrimoniului se constata un plus de inventar constand intr-un utilaj in valoare de 5.000 lei, conform NC nr.4. 2131 Echipamente tehnologice 134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 2131 = 134 A+D B/P + C 5.000 A+D AC A+D A-C

20. In data de 31.12.2006 se inregistreaza urmatoarele amortizari liniare : a. amortizarea cheltuielilor de constituire, durata 10 luni conform NC nr. 5,cf. planului de amortizare. 50 : 10 luni =5/luna

6

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor A + D 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 6811 = 2801 5 b. amotizarea autoturismului Dacia Logan Ambition, durata 5 ani, conform NC nr. 6 si planului de amortizare. 20.000 : 5ani = 4.000 : 12 1uni = 333,3/luna 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 2813 Amortizarea imobilizarilor,mijloacelor de transport,animalelor 6811 = 2813 333,3 c. amortizarea licentei achizitionate pe o durata de 3 ani, conform NC nr. 7 si planului de amortizare. 1.500 : 3ani = 500 : 12 1uni = 41,66/luna 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor A + D 2805 Amortizarea concesiunilor,brevetelor,licentelor 6811 = 2805 41,66 d. amortizarea programelor informatice, durata 3 ani, conform NC nr. 8 si planului de amortizare. 3.000 : 3ani = 1000 : 12 1uni = 83,33/luna 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor A + D 2808 Amortizarea imobilizarilor necorporale 6811 = 2808 83,33 P+C P+C A+D P+C P+C

e. amortizarea computerului Coral, durata 3 ani, conform NC nr. 9,planului de amortizare si trecerea pe venit a cotei parti din donatia primita. 1.500 : 3ani = 500 : 12 luni = 41,66 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor A+ D 2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 7 P+C

6811 = 2814 133 Donatii pentru investitii

41,66 B/P - D P+C

7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 133 = 7583 41,66

f. amortizarea calculatorului Pentium,durata 3 ani, conform NC nr. 10 si planului de amortizare. 3.000 : 3ani = 1.000 : 12 = 83,33/luna 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor A + D 2814 Amortizarea altor imobilizari corporale 6811 = 2814 83,33 P+C

21. In data de 31.12.2006 se inregistreaza regularizarea TVA-ului, conform NC nr. 11. 4426 TVA deductibila 4424 TVA de recuperat A-C A+D % = 4426 4424 4427 7.125 6.175 950 4427 TVA nedeductibila P - D

22. In data de 31.12.2006 se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli, conform NC nr. 12 . 121 Profit si Pierdere 6582 Donatii si subventii acordate 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 671 Cheltuili privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor B/A + D A-C A-C A-C AC

8

121 = % 6582 6583 671 6811

35.588,28 3.000 2.000 30.000 588,28

23. In data de 31.12.2006 se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli, conform NC nr. 13 .