modul program tansisi guru penyayang - modul 1

Download Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

Post on 04-Jun-2018

265 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  1/41

  1

  2014

  SK.......................

  Cadangan Sampel 1 Modul Program Transisi Dan Guru Penyayang

  Jabatan Pendidikan Sarawak

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  2/41

  2

  BIL PERKARA MUKA SURAT

  1 Muka Depan 1

  2 Isi Kandungan 2

  3 Carta Organisasi PTGP 3

  4 Pengenalan PTGP 4

  5 Objektif PTGP 5

  6 Tujuan PTGP 6

  7 Visi PTGP 7

  8 Misi PTGP 8

  9

  Aktiviti PTGP

  9.1 Hari Pertama : 2 3 Januari 2014

  ( Aktiviti Pengurusan Sekolah)

  9.2 Minggu Satu : (5 hari) 6 10 Januari 2014

  9.3 Minggu Dua : (4 hari) 13 -17 Januari 2014

  * 14 Januari 2014 (Selasa) CUTI UMUM

  sambutan

  Maulidur Rasul

  9.4 Minggu Tiga : ( 5 hari ) 20 24 Januari 2014

  9-16

  10 Senarai nama murid

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  3/41

  3

  NAIB PENGERUSI 1

  PENOLONG KANAN 1

  NAIB PENGERUSI 2

  PENOLONG KANAN HAL

  EHWAL MURID

  PENGERUSI

  GURU BESAR

  BENDAHARI

  PENOLONG KANAN KK

  SETIAUSAHAGURU PENYELARAS

  TAHUN SATU

  ANGGOTA JAWATAN KUASA

  GURU-GURU PROGRAM TAHUN 1 2014

  1. PN DERMA BT BAID2. PN MASKINAH BT SEDU

  3. PN SABRINA AK JIHENG4. USTAZ MD. SAID B HJ HUSIN

  *SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN SATU YANG BERKAITAN

  JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI

  SK _____________2014

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  4/41

  4

  PENGENALAN

  Program Transisi tahun satu merupakan program yang

  telah dirangka dengan tujuan membantu kanak-kanak

  menghadapi perubahan yang telah dirangka dengan tujuan

  membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri

  dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal sama

  ada di rumah ataupun di pra sekolah memasuki alam

  pendidikan secara formal di tahun satu. Adalah diharapkan

  kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang

  sosio ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat

  menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran

  di sekolah.

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  5/41

  5

  Pada akhir program ini:

  1. Kesinambungan pembelajaran di tadika / prasekolah keTahun Satu dapat dicapai.

  2. Dapat memudahkan dan mempercepatkan murid-murid yangdatang dari pelbagai latar belakang bergaul di antara satu sama

  lain.

  3. Dapat memudahkan dan mempercepatkan murid-muridberkenalan dengan guru-guru dan rakan-rakan.

  4. Dapat memudahkan murid-murid menyesuaikan diri denganmasa, keadaan dan persekitaran sekolah.

  5. Dapat memudahkan murid-murid bersedia untuk memulakanproses pembelajaran secara formal menerusi Program Transisi.

  6. Dapat memudahkan kesinambungan pembelajaran daripadapendidikan tidak formal ke pendidikan formal dijalankan.

  7. Dapat membina keyakinan murid-murid untuk menghadapipembelajaran yang formal.

  8. Dapat memudahkan guru menjalankan proses pengajarandan pembelajaran yang berkesan.

  9. Dapat membantu guru menilai kemajuan murid secaraberterusan dan menyeluruh.

  10. Dapat meningkatkan minat, semangat dan kecenderungan murid-murid untuk datang ke sekolah dan belajar tanpa menimbulkan

  masalah.

  OBJEKTIF

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  6/41

  6

  TUJU N PROGR MMurid(i) Memperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan

  diri dalam persekitaran pembelajaran yang formal

  (ii) Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas

  mengikut Sukatan Pelajaran Tahun Satu

  (iii) Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir

  sama untuk memudahkan proses pengajaran dan

  pembelajaran yang seterusnya

  Guru(i) Menangani perbezaan murid yang berlainan latar

  belakang dan pengalaman dan aspek kognitif, afektif

  dan psikomotor

  (ii) Membantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun Satu

  (iii) Menyatupadukan pendekatan prasekolah dengan

  pendekatan yang lebih formal di Tahun satu

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  7/41

  7

  TEMA PROGRAM

  Minda erdasMata ercahaya

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  8/41

  8

  Minda CerdasKemampuan murid-murid Tahun 1 membina dan

  mengaplikasikan kemahiran secara aktif melalui

  aktiviti berkumpulan dan saling membantu di

  antara satu dengan yang lain serta penglibatan

  yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti terancang

  menunjukkan minda cerdas.

  Mata ercahayaMurid-murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu

  keseronokan untuk terus belajar bersama-sama

  dengan kawan-kawan, suasana persekitaran dan

  guru-guru yang baru.

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  9/41

  9

  Kami murid Tahun SatuC ~ Celik

  Celik huruf dan nombor

  E ~ Ekspresif

  Berperasaan ( gembira, sedih, yakin, gugup )

  - Mengenali perasaannya apabilamenjejak kaki ke Tahun 1 iaitu peralihan

  dari Prasekolah ke Tahun 1

  R ~ Riang

  Sentiasa

  I ~ Ilmu

  Menggunakan segala ilmu semasa diPrasekolah dan bersedia menerima ilmu

  baru di Tahun 1

  A ~ Aktif

  Melakukan aktiviti-aktiviti semasa program

  dijalankan dan aktiviti-aktiviti yang

  seterusnya.

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  10/41

  10

  VisiMerealisasikan Program Transisi GuruPenyayang dengan cemerlang

  MisiMenyusun pendekatan dan strategi yangpaling berkesan berdasarkan kepadakeperluan serta kemampuan sekolah bagimencapai kecemerlangan

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  11/41

  11

  Program Transisi Prasekolah ke Tahun SatuSesi 2 14

  Sekolah Kebangsaan_____________MAJLIS SUAI KENAL : AKTIVITI PENGURUSAN

  SEKOLAHTARIKH: 2 HINGGA 3 JANUARI 2 14

  MASA JANGKA

  MASA

  PERKARA AKTIVITI TEMPAT

  0800 ~

  1000

  2 jam Pendaftaran murid Tahun 1

  sesi 2014

  (AKTIVITI PENGURUSAN )

  Guru kelas merekod butiran murid

  dibantu oleh guru pembantuKelas Tahun 1

  Dewan

  1000~

  1100

  1 jam Taklimat oleh pihakpengurusan sekolah

  Guru Besar Penolong-penolong

  Kanan Sekolah

  AJK Program

  Memperkenalkan guru-guru yangakan mengajar Tahun 1 2014.

  Menerangkan secara ringkasmengenai Program Transisi & Minggu

  Orientasi kepada Ibu bapa (rujuk buku

  program)

  Memohon kerjasama ibu bapa untukpembentukan budaya sekolah

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  12/41

  12

  Memberitahu ibu bapa kurikulumbaru bermula 2012 iaitu KSSR danprogram LINUS ( Literasi dan

  Numerasi)

  Memberitahu ibu bapa tentangpenggunaan ICT dalam pengajaran

  dan pembelajaran dalam mata

  pelajaran Sains dan Teknologi,

  Matematik, Bahasa Inggeris dan

  Bahasa Malaysia serta subjek

  berkaitan.

  11.00 ~

  1130

  30 minit Majlis suai kenal murid-murid Tahun 1 2014

  (Tabika Kemas, Swasta &

  Prasekolah)

  AJK Programmengendalikan aktiviti

  suaikenal

  Bersurai

  Mengenali kawasan dan persekitaransekolah khususnya murid dari Tabika

  Kemas dan Swasta

  Sesi bergambar secara individu

  Bilik kelas

  Tahun 1

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  13/41

  13

  MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN( MINGGU 1 - AKTIVITI SUAI KENAL / ORIENTASI )

  Selepas Minggu Pertama murid :

  1. Mengenali dan membina hubungan mesra dalam kalangan kanak-kanak danantara kanak-kanak dengan guru dalam masa yang singkat.

  2. Mengurangkan rasa malu , segan dan takut dalam kalangan murid yangberlainan latar belakang , pengalaman dan sosio ekonomi.

  3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru .Masa Jangka

  masaIsnin

  06/01/2014

  Selasa

  07/01/2014

  Rabu

  08/01/2014

  Khamis

  09/01/2014

  Jumaat

  10/01/2014Komponen

  I PengurusanKelas

  ( RUJUKLAMPIRAN)

  PengurusanKelas

  ( RUJUKLAMPIRAN)

  PengurusanKelas

  (RUJUKLAMPIRAN)

  PengurusanKelas

  (RUJUKLAMPIRAN)

  PengurusanKelas

  (RUJUKLAMPIRAN)

  II RUJUKJADUALWAK

  TUGURUMATAPELAJARAN

  PembinaanPasukan

  Membentuk pasukanmengikutwarna/mengikut namahaiwan/mengikut nama buah-

  buahan/bunga-bungaan

  DinamikaKumpulan

  (Berikteraksidalamkumpulan)

  AktivitiFizikal

  Pergerakan kreatif

  Aktivitidijalankan diluar bilik

  darjah/padang sekolah(senamanringan)

  Sukaneka (diluar kelas)

  Permainanbahasa BI-BMdijalankandalam

  kumpulan/AktivitiFizikal

  Senamanringan(dijalankan di luarkelas)

  PembinaanPasukan

  Membentuk pasukanmengikutnomborpada belon

  DinamikaKumpulan

  (Berikteraksidalamkumpulan)

  Lagu: Satu,Dua, Tiga

  ( lagu-laguTahun 1)

  Aktiviti Fizikal

  Pergerakan kreatif

  Aktivitidijalankan diluar bilikdarjah/padang

  sekolah(senamanringan)

  -dalamkumpulan

  -melambungpundi dan bolakecil

  AKTIVITI MINGGU ORENTASI TAHUN 1 ( 2014)

  PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU

 • 8/13/2019 Modul Program Tansisi Guru Penyayang - Modul 1

  14/41

  14

  Lagu:- MariGembira, RasaSayang Hei,Lagu-lagu di

  Tabika

  MengenaliKawasanSekolah

  Kantinsekolah

  Tandas Bilik sukan Pondok Jaga

  Sekolah

  Rumah guru

  -PergerakanFizikal:mengikutwarna belon

  dalamkumpulan.

  -memperkenalkan dirimengikutwarna dalamkumpulan

  -melompatdalam gelungrotan