modul guru modul murid (m)

Click here to load reader

Download Modul Guru Modul Murid (M)

Post on 03-Jul-2015

403 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LITERASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

OLEH: ABDUL RAZAK BIN MD.YASSIN FASILINUS SEGAMAT

KONSEP LITERASIDefinisi asas literasi adalah kebolehan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubungdan serta mengaplikasi pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian.

KONSEP MODUL LITERASI

CONTOH : Gabungan Beberapa Huruf Konsonan dan VokalVokal / Konsanan Suku Kata Perkataan Frasa/rangkai kata Ayat Catatan

a, i, u b

ba bi bu

ibu ubi Abu / abu Baba babi babu bubu dada dadu Adi

ibu Baba ibu Abu

Ibu Baba Ibu AbuMulakan dengan membaca dan menulis ayat dasar secara tidak langsung tanpa perlu mengajar cara membina ayat

a, i, u d

da di du

dada Adi dada Didi

dada Adi dada Didi6

CONTOHVokal / Konsanan Suku Kata Perkataan Frasa/rangkai kata Ayat Catatan

a, i, u h

ha hi hu

haba hidu hiba Hadi hala

dahi Hadi bahu Hadi

a, i, u k

ka ki ku

kaki kuku kaku

kaki kuda kuku kaki

Kuku kaki kuda

7

CONTOH : Gabungan Pelbagai Huruf Konsonan dan VokalVokal / Konsanan Suku Kata Perkataan Frasa/rangkai kata Ayat

Catatan

a, i, u b,d,l,t,k,h

ba bi bu da di du la li lu ka ki ku ha hi hu ta ti tu

batik budak balak batu datuk lali lalu laku luka

Kaki katak Luka hati Itu batu

Batu itu bulat.

Kaki katak itu luka.

Guru boleh membimbing murid mencantum beberapa perkataan menjadi ayat yang bermakna.

8

Bahan: Modul P&P

PENGENALAN Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) telah menyasarkan bahawa semua murid berkeupayaan untuk menguasai aras literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah sebelum berakhir tahun 2012 Program Literasi dan Numerasi (LINUS) diwujudkan untuk menangani masalah murid yang berkeupayaan tetapi masih belum menguasai literasi dan numerasi. Bahagian Pembangunan Kurikulum telah berusaha menghasilkan Modul Guru Modul Murid

Matlamat Matlamat program ini adalah untuk memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah berkeupayaan untuk menguasai asas literasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.

Objektif Objektif Program Literasi adalah memastikan pada akhir program Pencapaian Literasi , murid dapat : i. Mengeja dan membunyikan suku kata terbuka dan tertutup. ii. Membaca dan menulis perkataan daripada suku kata terbuka dan tertutup dan perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran Iii.Membaca dan menulis serta memahami ayat tunggal dan ayat-ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung dan'

Organisasi Kandungan Modul Panduan ini dihasilkan dalam bentuk Unit. Terdapat 9 unit dan bagi setiap unit mengandungi beberapa kemahiran yang merangkumi i. mengenali dan menulis abjad ii. membaca, membina dan menulis suku kata iii.membaca, membina dan menulis perkataan iv.membaca, membina dan menulis rangkai kata, v. membaca dan memahami ayat vi.membina dan menulis ayat.

Pendekatan Program LINUS menggunakan pendekatan belajar membaca dan menulis secara bersepadu dan menyeluruh. Murid belajar mengenai huruf, suku kata dan perkataan serentak secara berperingkat dan Memperkenalkan huruf secara berperingkat-peringkat Melalui kemahiran menulis,guru terus mula mengajar Membaca melalui kaedah gabungan bunyi dengan Fonetik suku kata tanpa mengajar huruf a-z. Murid mengenali huruf dalam kemahiran menulis

9 KEMAHIRAN LITERASI1. MENULIS HURUF 2. MEMBACA SUKU KATA 3. MEMBINA DAN MENULIS SUKU KATA 4. MEMBACA PERKATAAN 5. MEMBINA DAN MENULIS PERKATAAN 6. MEMBACA RANGKAI KATA 7. MEMBINA DAN MENULIS RANGKAI KATA 8. MEMBACA AYAT 9. MEMBINA DAN MENULIS AYAT TUNGGAL

Senarai Kemahiran Literasi Program LINUS 1.0 Menulis Huruf 1.1 Mengenal bentuk huruf kecil a-z 1.2 Menulis huruf kecil a- z 1.3 Mengenal bentuk huruf Besar A-Z 1.4 Menulis huruf Besar A-Z 2.0 Membaca Suku Kata 2.1 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka KV 2.2 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVK 2.3 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup KVKK 2.4 Membaca dan membunyikan suku kata tertutup Yang ada digraf ng, ny,sy

Senarai Kemahiran Literasi Program LINUS 3.0 Membina dan menulis suku kata 3.1 Membina dan menulis suku kata terbuka KV 3.2 Membina dan menulis suku kata tertutup KVK 3.3 Membina dan menulis suku kata tertutup KVKK 3.4 Membina dan menulis suku kata tertutup yang ada digraf ng, ny dan sy 4.0 Membaca perkataan 4.1 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KV+KV 4.2 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka V+KV 4.3 Membaca perkataan mengandungi suku kata Terbuka KV+KV+KV 4.4 Membaca perkataan mengandungi suku kata KVK+KV

Senarai Kemahiran Literasi Program LINUS 4.5 Membaca perkataan mengandungi suku kata terbuka KVKK+KV 4.6 Membaca perkataan yang mengandungi VKV 4.7 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK 4.8 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KV+KVK 4.9 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup 4.10 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK 4.11 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK

4.12 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup V+KVK 4.13 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK 4.14 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK 4.15 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK 4.16 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVK 4.17 Membaca perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK 4.18Membaca perkataan yang mengandungi diftong 4.19Membaca perkataan yang mengandungi digraf 4.20Membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding

4.21 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung 4.22 Membaca perkataan yang mempunyai kata imbuhan 5.0 Membina dan menulis perkataan 5.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi Suku kata KV+KV 5.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KV 5.3 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KV+KV 5.4 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KV 5.5 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV 5.6Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup KVK

5.7Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVK 5.8 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVK 5.9 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVK+KVKK s.10 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi Suku kata KVKK 5.11 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVK 5.12 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata V+KVKK 5.13 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KVKK 5.14 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVKK 5.15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata VK+KVK

5.16 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KVKK+KV 5.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata KV+KVKK 5.18Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong 5.19 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf 5.20 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal berganding 5.21 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata Konsonan bergabung 5.22 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata Kata berimbuhan

6.0 Membaca rangkaikata 6.1 Membaca rangkai kata 7.0 Membina dan menulis Rangkai kata 7.1 Membina dan menulis rangkai kata 8.0 Membaca Ayat 8.1 Membaca ayat tunggal 8.2 Memahami ayat tunggal yang dibaca 9.0 Membina dan menulis ayat tunggal 9.1 Membina ayat tunggal berdasarkan pola ayat dasar: (FN+FN) (FN+FK) (FN+FA) (FN+FS) 9.2 Menulis ayat tunggal

OBJEKTIF TAHUN 1 Pada akhir tahun 1murid berupaya: I menulis huruf kecil dan huruf besar dengan betul ii. membaca suku kata terbuka dan suku kata tertutup iii.membina dan menulis suku kata terbuka dan tertutup dengan betul iv.membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup v. menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup vi. membaca perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul Vii.menulis perkataan yang mengandungi digraf dan diftong dengan betul dan tulisan yang kemas VIII membaca perkataan yang mengandungi vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul IX menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding

dan konsonan bergabung dengan betul serta tulisan yang Kemas X. membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul Xi menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul XII.membaca rangkai kata dengan betul XIIImenulis rangkai kata dengan betul XIV membaca ayat tunggal dengan sebutan yang jelas dan Intonasi yang betul XV membina dan menulis ayat tunggal dengan betul serta tulisan yang kemas

Bil. 1.

Pecahan Kemahiran Mengenal dan Menulis huruf kecil dan huuf besar

U 1

U U U U U U U 2 3 4 5 6 7 8

U 9

Bentuk huruf yang ada tiang iaitu huruf l,t, k, d, b dan h

/

b Bentuk huruf yang tiada tiang dan tiada kaki iaitu c, m, n, r, dan s c. Bentuk huruf yang ada kaki iaitu huruf g, j, p, q dan y d. bentuk huruf yang jarang digunakan dalam Bahasa Melayu iaitu huruf f, v, w, x dan z/

/

/

2.

Membina, membaca dan menulis suku kata /

a. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata terbuka KV

/

/ b. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata tertutup KVK

/

/

c. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata tertutup KVKK

/

d. Mengenal, membunyikan dan menulis suku kata tertutup yang ada digraf

3.

Membina, membaca dan menulis perkataan

a. Membina, membaca dan menulis perkataan ya

View more