Memòria BVA 2014 català

Download Memòria BVA 2014 català

Post on 22-Jul-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Memria d'activitats de Bona Voluntat en Acci de l'any 2014

TRANSCRIPT

<ul><li><p>MEMRIA 2014</p><p>BONAVOLUNTAT</p><p>EN ACCI</p><p>TREBALLEM PER A LA INCLUSI SOCIAL I LABORAL</p></li><li><p>Fotografies de la portada: Bet-SabEdici: Bona Voluntat en AcciMaquetaci: David Abades Barclay</p><p>Lassociaci s declarada dUtilitat Pblica des de 2010, som signants del Codi tic de les Associacions de Barcelona i els comptes anuals sn auditats per una empresa externa.</p></li><li><p> INTRODUCCI</p><p>Activitat N pers. Sessions Usos %Usos/totalAcollida 621 1523 1523 13%</p><p>Taller laboral 164 87 1988 17%</p><p>Formaci 456 289 2983 26%</p><p>Alimentaci 603 50 3500 30%</p><p>Rober 224 36 390 3%</p><p>Activitats per a infants</p><p>162 40 930 8%</p><p>Altres activitats 234 8 240 2%</p><p>Total 2464 2033 11554 100%</p><p>LENTITATBona Voluntat en Acci s una Associaci basada en el voluntariat, que treballa des de 1997 per a la inclusi social i laboral de persones en situaci dexclusi social del barri del Poble-sec i rodalies, a Bar-celona. A partir del servei dacollida, que compta amb una treballadora social, realitzem plans de treball personalitzats per a les famlies ateses. Aquests plans poden incloure els serveis de Taller dinserci laboral, formaci en idio-mes, informtica o oficis, el cobriment de necessitats bsiques (aliments, roba i productes dhigiene personal i de la llar) i activitats, com sn el refor escolar, casal destiu i un lot de joguines per Nadal. Els tres eixos de lentitat sn el treball en xarxa amb entitats del territori, lestructuraci del suport a les famlies en plans de treball dinserci sociolaboral i el voluntariat social com a filosofia de treball.</p><p>Lentitat ha estat distingida en nombroses ocasions. Les ms destacades han estat la Medalla dHonor de la Ciutat de Barcelona (2009) i el Premi Sants-Montjuc (2003). </p><p>356 Plans de treball personalitzats</p><p>65 Insercions laborals</p><p>52.523 Kg daliments repartits</p><p>185 Personesvoluntaries</p><p>DADES DEL 2014</p></li><li><p>ACOLLIDA I PLANS DE TREBALLBona Voluntat en Acci ofereix un espai dinformaci, orientaci i assessorament a totes les persones i famlies que necessitin suport en qualsevol aspecte de la seva vida quotidiana. El Servei dacollida t com a finalitat afavorir la incorporaci i participaci a la societat a persones i famlies que es troben en risc dexclusi. La coordinaci i el treball en xarxa amb altres agents, serveis i recursos tant del barri del Poble-sec com de la ciutat de Barcelona aix com lelaboraci de plans de treball individualitzats permeten donar eines a la persona per qu pugui gaudir duna vida digna.</p><p>El 54% de les persones que acudeixen al servei dacollida busquen feina mentre que un 32% sn persones no actives</p><p>El 25% de les persones ateses sn del Marroc, mateix percen-tatge que de persones catalanes</p><p>El 56% sn homes dels quals un 30% tenen dentre 31 a 50 anys</p><p>El 64% viuen al Poble-sec</p><p>El 47% viuen en pisos de lloguer i un 23% relloguen una habitaci</p><p>Un 34% tenen estudis primaris seguit dun 27% sense estudis</p><p>3566219021.523</p><p>Plans de treball</p><p>Usos del servei</p><p>Primeres atencions a persones i famlies Entrevistes de seguiment</p><p>Perfils majoritaris del Servei dAcollida</p></li><li><p>FORMACICURSOS DE LLENGES</p><p>CURSOS INSTRUMENTALSLalfabetitzaci digital s una part fona-mental del pla dinserci sociolaboral de la persona. Permet a la persona ser autno-ma en la seva recerca de feina.</p><p>Les llenges com un canal de comunicaci, dintegraci i dinclusi social. </p><p>Curs de Catal 56 Sessions 37 Usuaris inscrits 145 Usos 290 Hores formatives Professors/es: 2 Voluntaris</p><p>Curs dInformtica bsica 73 Sessions 116 Usuaris inscrits 386 Usos 579 Hores formatives</p><p>Professors/es: 7 Voluntaris</p><p>CURSOS OCUPACIONALSFormaci bsica i ocupacional dirigida a professions concretes. Els cursos sinclouen dins dels plans dinserci de les persones ateses. Permeten adquirir noves habilitats o reforar les existents. </p><p>Curs de Servei Domstic 8 Sessions 44 Usuaris inscrits 65 Usos 130 Hores formatives</p><p>Professors/es: 4 Voluntaris</p><p>Curs Manipulador dAliments 3 Sessions 48 Usos 17 Usuaris inscrits 96 Hores formatives</p><p>Professors/es: 1 Voluntari</p><p>Curs Ajudant de Cambrer 6 Sessions 44 Usos 12 Usuaris inscrits 88 Hores formatives</p><p>Professors/es: 1 Voluntari</p><p>Curs de Castell 81 Sessions 97 Usuaris inscrits 1753 Usos 2629 Hores formatives Professors/es: 13 Voluntaris</p><p>Curs dAngls 21 Sessions 39 Usuaris inscrits 153 Usos 153 Hores formatives Professors/es: Col.laboraci: Oak House School </p><p>Curs Ajudant de Cuina 19 Sessions 51 Usuaris inscrits 229 Usos 458 Hores formatives</p><p>Professors/es: 2 Voluntaris</p><p>Curs Atenci a persones de la tercera edat 22 Sessions 43 Usuaris inscrits 160 Usos 320 Hores formatives</p><p>Professors/es: 2 Voluntaris</p></li><li><p>NECESSITATS BSIQUESAquest programa t la finalitat dajudar a cobrir les necessitats bsiques de les famlies ateses en els plans de treball de Bona Voluntat en Acci. s el programa que ms ha crescut els darrers anys, tant pel que fa al nombre de persones ateses com per les quantitats per a cada famlia. Sarticula en dos eixos: el dalimentaci i productes dhigiene personal i de la llar, per una banda i el rober, per laltre.En el servei dalimentaci es reparteixen productes de primera necessitat: pasta, arrs, llegums, oli, sucre, farina, galetes, cereals, pa, peix, ous, formatge, xocolata, llet, fruita, verdura, conserves vegetals i animals i congelats, entre els productes ms destacats. Grcies a les campanyes de recollida de comeros, escoles i particulars, afegit a les compres que realitza lentitat es poden complementar les entrades daliments del Banc dels Aliments, que tot i ser importants segueixen sent insuficients per a donar una bona cistella daliments a les famlies ateses.</p><p>*(sense comptar lots puntuals)</p><p>7050</p><p>201210603</p><p>85</p><p>3.50052.523</p><p>Sessions</p><p>Famlies ateses*Mitjana persones ateses per setmana</p><p>Mitjana n lots recollits per setmana</p><p>Persones ateses*</p><p>Kg repartits</p><p>Places setmanals </p><p>Lots lliurats</p><p>Procedncia dels aliments</p><p>Compres 22%</p><p>Banc dels Aliments 65%</p><p>Donacions13%</p><p>65+22+13</p></li><li><p>NECESSITATS BSIQUES</p><p>ROBEREl servei, gestionat com tots els altres per voluntaris, dna cobertura a les necessitats de roba de tem-porada de les famlies, aix com roba de llit i, puntualment, estris de casa, cotxets per a nadons i sabates. Tota la roba que rep lentitat prov de donacions de particulars i empreses, excepte uns xandalls per als infants comprats enguany de forma especfica vista la necessitat detectada.</p><p>2.21439022436Sessions</p><p>Usuaris</p><p>UsosPeces </p><p>repartides</p><p>Tones daliments repartides</p></li><li><p>DERIVACIONS AL TALLER LABORAL</p><p>Acompanyem a les persones en la seva recerca de feina, a travs del taller laboral i amb entrevistes de seguiment per facilitar la seva inserci laboral. Donem a conixer, al teixit empresarial, el potencial de les persones que realitzen plans dinserci sociolaborals. </p><p>El taller laboral es realitza dos dies a la setmana.</p><p>49% Altres 12% </p><p>Accs directe 25% 14% Antics usuaris</p><p>TALLER DINSERCI LABORAL</p><p> Sessions Individuals: </p><p> - 57 Persones ateses - 86 Usos - 129 Hores</p><p> Prctiques dentrevista: </p><p> - 24 Persones ateses - 24 Usos - 48 Hores</p><p>87 Sessions 1.988 Usos 3.933 Hores</p><p>DADES TOTALS:</p><p>14+49+12+25o A travs del Centre de Serveis Socials de Poble-Sec</p></li><li><p>Les dones representen un 60% i els homes un 40%. El 2013 van ser el 30% homes i el 70% do-nes.</p><p>Un 66% de les persones ateses al taller laboral tenen entre 31 i 50 anys. Un 24% tenen entre 51 i 65.</p><p>Un 35% de les persones ateses tenen nacionalitat del Magreb, seguit del 26% de nacionalitat espanyola, i del 22% dAmrica Llatina. Hi ha hagut un augment de les persones ateses de nacionalitat magrebina, aix com espanyola i disminueix les dAmrica Llatina. </p><p>22 PERSONES </p><p>DE MITJANA DASSISTNCIA</p><p>79 OFERTES</p><p>GESTIONADES</p><p>65 PERSONES </p><p>HAN TROBAT FEINA</p><p>163 PERSONES </p><p>ATESES </p><p>TALLER DINSERCI LABORALPERFIL DE LES PERSONES </p><p>ATESES AL TALLER LABORAL</p></li><li><p>Des de Bona Voluntat en Acci volem donar suport en tots els aspectes de la vida quotidiana de les per-sones que participen a lentitat. No ens podem oblidar doncs, de la mainada. Alguns dels objectius son facilitar recursos per donar resposta a les necessitats dels infants aix com acompanyar a les mares i els pares en el procs educatiu dels seus fills i filles.Lactivitat principal dirigida als infants s el Refor Escolar. Aquesta activitat consisteix en oferir un suport extra fora de lescola ordinria. Est dirigit a infants de 6 a 12 anys on, a ms dassolir els objectius plant-ejats a lescola, tamb sen contemplen de caire relacional. Shan realitzat algunes sortides com anar al teatre, al Sal de la Infncia o al Museu Olmpic i de lEsport.A ms a ms, al Juliol el Casal dEstiu ofereix una opci de lleure educatiu a aquells infants que no tenen la possibilitat daccedir a altres recursos doci.Enguany tamb hem participat en la Campanya Nadal solidari, organitzada per la Coordinadora dEnti-tats del Poble-sec. Els Reis Mags han fet una parada a lentitat per omplir d illusi i regals als mes menuts i menudes. </p><p> - 44 Infants - 35 Sessions (1'30 H) - 765 Usos</p><p> - 98 Infants - 1 Sessi - 98 Usos</p><p> - 20 Infants - 4 Sessions (3 H) - 67 Usos</p><p>Refor Escolar</p><p>ACTIVITATS PER A INFANTS</p><p>Campanya Nadal</p><p>Casal dEstiu</p></li><li><p>VOLUNTARIATEl voluntariat s lessncia i el fonament de Bona Voluntat en Acci. Totes les activitats es basen en la collaboraci dels voluntaris i voluntries, i es realit-za amb la seva participaci. Tots ells sn els qui setmana a setmana acudeixen a BVA i amb el seu comproms fan que tot funcioni.</p><p>PERSONALEl personal de BVA format per: Anna Regu (Treballadora Social), Marta Mendoza (Tcnica dInserci Laboral i Formaci), Gerard Verds (Tcnic de Gesti) i Merc Amat (Tcnica dInserci Laboral i For-maci, Voluntariat i Gesti), va augmentar el mes de Novembre amb la incorporaci dAlcia Ordovs com a Prospectora Laboral i Quim Perez com a Tcnic de Comunicaci. Durant lany 2014, han col.laborat amb BVA, els treballadors en practiques: Azahara Matas, Caterina Pons, Merc Burnat, Theresa Sttz i Sashank Nyapati.JUNTA DIRECTIVALa Junta directiva sha reunit mensualment per tractar tot all relatiu al funcionament de lentitat. Els membres de la Junta Directiva sn: Presidenta: Aurora Mahedero Vicepresident: Jordi Cosp Tresorera: Carmen Prez Secretari: David Roiz Vocals: Maria Jos Rodrguez, Franoise Lger, M Rosa Pradera Marc Garca i Llusa Bertran. ASSEMBLEA DE LENTITATEl 26 de Juny de 2014 es va celebrar lAssemblea General Ordinria de lentitat a la nostra seu social. Es va aprovar lacte de lanterior Assemblea general, i la Memria i Estat de Comptes de lany 2013, i es va presentar el Pressupost i Projecte dactuaci per lany 2014. Tamb es va ratificar la incorporaci de Franoise Lger com a nou membre de la Junta en substituci de Pilar Quiroga i la nova organitzaci de crrecs dins la Junta Directiva, amb el nomenament de Jordi Cosp com a Vicepresident.</p><p>Volem agrair a Pilar tots els anys que ha estat collaborant amb BVA en diferents rees i com a membre de la Junta de BVA.</p><p>PERSONAL I VOLUNTARIAT </p><p> - 185 Voluntaris han collaborat - 63 Voluntaris regulars de mitjana - 69 Espordics o per perode transitori - 85 Entrevistes - 46 Incorporacions - 39 Baixes - 73 Voluntaris en actiu (a 31/12/2014) - 309 Persones han rebut resposta per fer-se voluntaris</p><p>XIFRES DEL 2014</p><p>N de Voluntaris</p></li><li><p>Fundacin Quaderns Rubio: Donaci de 401 quaderns (Valor aproximat 630 euros) pels usuaris dalfabetitzaci/castell i pel refor escolar.Dentistes Sobre Rodes: Sis persones derivades a DSR per rebre suport i assistncia dental.Nutrici sense Fronteres: Recollides productes congelats setmanals (1.846 Kg) i Taller de Cuina saludable a baix cost pels nostres usuaris/es.</p><p>Miaportacion.org: Recerca de recursos pels usuaris; Recerca de Voluntaris; Reyes Majos 2014.Escola Oak House: Recollida daliments (1.546Kg), Productes dHigiene personal i de la Llar (1.242 unitats) i Joguines per Nadal; Xerrades als alumnes per donar a conixer BVA; Crdit de Sntesi sobre BVA a 3 d ESO; Recapta-ci de diners per BVA (10.000 euros) (Rifa solidria al Family Day); Voluntariat a BVA en diferents activitats dels alumnes de 4 d ESO i Batxillerat i professors de lOak House: Classes dangls per adults i Recol-lida de Joguines la Nit de Reis a la Gran Via; Sortides amb els nens i nenes del Refor escolar de BVA al Museo Olmpic de Montjuc i al Caixa Forum, acompanyats per pares i professors de lOAH (Juny 2014). </p><p>DIVERSES COLLABORACIONS</p><p>Donaci Quaderns Rubio ReyesMajos</p><p>Oak House recollida productes dhigeneOak House recaptaci de diners</p></li><li><p>TREBALL EN XARXABona Voluntat en Acci col.labora i actua coordinadament amb els Centres de Serveis Socials de lAjun-tament de Barcelona i treballa en xarxa amb Administracions pbliques i diferents entitats com a eina deficcia i millora. </p><p>Treballem en xarxa amb: - Comissi Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-sec. - Taula de Convivncia del Poble-sec. - Grup de Pobresa del Consell Municipal de Benestar Social de lAjuntament de Barcelona. - Xarxa BCN Antirumors Ajuntaments de Barcelona. - Coordinadora dEntitats del Poble Sec. - Nadal Solidari Poble Sec. - Fundaci Banc dels Aliments. - Barcelona Activa. - Associaci Cvica La Nau. - Consorci per a la Normalitzaci lingstica de Barcelona (CNL). - Consell Municipal dImmigraci de Barcelona (CMIB). - CAP Manso, les Hortes i Hospital de Bellvitge. - Centres de Serveis Socials municipals. - Parrquies i altres entitats dajut social de la zona com Poble Sec per a Tothom i Critas. - Acord Ciutad per una Barcelona Inclusiva </p><p>(rea Qualitat de Vida, igualtat i esports, Ajuntament de Barcelona). Xarxes dAcollida i Xarxa decono-mia social de Barcelona (XESB).Coordinadora de la Llengua.</p><p> - Acord Ciutad per una Barcelona lliure de violncia vers les dones (rea Qualitat de Vida, igualtat i esports, Ajuntament de Barcelona).</p><p>En collaboraci amb lAjuntament i el districte de Sants-Montjuic s ha signat un conveni per a la cessi dun nou local per a BVA, aquest 2014 hem iniciat les obres de rehabilitaci i el 2015 el local estar plenament operatiu per seguir amb el creixement social de lentitat.</p></li><li><p>ALTRES ACTIVITATSXerrada sobre higiene bucal:A crrec dels odontlegs de lInstitut Ferrs Amat (IFA). (31/1/2014)</p><p>Sessions informatives dacollida i temes laborals: A crrec de lAjuntament de Barcelona. (28/1/2014 i 20/2/2014)</p><p>Visita del Conseller Josep Maria Pelegr: Conseller dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.Programa SERMA del Banc dels Aliments. (14/6/2014)</p><p>Revisi ocular:A crrec de la Clnica Oftalmolgica TACIR a 25 nens/es i donaci dulleres gratutes grcies a la collaboraci de lptica Salas. (Desembre 2014)</p><p>Entrades del Bara: Per als 10 usuaris de BVA al Bara-Osca. (16/12/2014) </p><p>Visita de Josep Maria Pelegr</p><p>Xerrada sobre la higiene bucal Sessi informativa</p></li><li><p>Jornada de portes obertes: A la Taula de Convivncia del poble-sec. (25/10/2014)</p><p>Gran Recapte daliments a Catalunya: Supermercat Lidl del Poble-Sec; 2.200Kg aliments. 20 Voluntaris. (28-29/11/2014)</p><p>Mostra entitats del Poble Sec 2014: Punt dinformaci, Recollida Aliments i Venda de Llibres de 2m. (31/5/2014)</p><p>Nadal Solidari 2014: (Recollides aliments)Escoles del barri de Poble Sec: IES Bosc (5kg), IES...</p></li></ul>