Memòria Anual ASPACE 2015 Català

Download Memòria Anual ASPACE 2015 Català

Post on 02-Aug-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li><p>2</p></li><li><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>NDEX1. Salutaci del President</p><p>2. Fites aconseguides i reptes de futur </p><p>3. La nostra entitat: missi, valors, visi</p><p>4. rgan de govern</p><p>5. Els nostres usuaris i els nostres recursos humans</p><p>6. Cartera de Serveis datenci a les persones</p><p>7. Serveis de Salut i de Rehabilitaci</p><p> CCEE </p><p> CDIAP</p><p> CRA</p><p>8. Serveis Pedaggics</p><p> Escola</p><p>9. Serveis Comunitaris</p><p> Projectes de cohesi entre serveis </p><p> Residncia</p><p> CTO Poblenou </p><p> CTO Badalona</p><p> Lleure i Respir</p><p> Transport</p><p> Esports</p><p>10. Informaci econmica</p><p>11. Recerca</p><p>12. Fets associatius rellevants</p><p>13. Agraments</p><p>5</p><p>7</p><p>8</p><p>8</p><p>10</p><p>12</p><p>16</p><p>18</p><p>19</p><p>22</p><p>26</p><p>27</p><p>30</p><p>32</p><p>34</p><p>36</p><p>37</p><p>38</p><p>39</p><p>40</p><p>42</p></li><li><p>4Associaci ASPACE | Memria 2015</p></li><li><p>5Sr. Llus Farrs Cardoso</p><p>President de lAssociaci</p><p>1. SALUTACI DEL PRESIDENT</p><p>Un any ms ha arribat el moment de compartir amb tots vosaltres el balan de lany a la nostra associaci. A la memria hi trobareu un recull detallat de tot el que hem pogut fer al llarg daquests dotze mesos. Sem fa molt difcil destacar alguna de les fites aconseguides sense crrer el risc de no fer justcia amb molts i molts projectes, molts i molts esforos que els diferents equips de lassociaci han fet durant lany. Una de les dades ms destacades daquest darrer any ha estat sense dubte la posada en marxa del servei de la residncia, el creixement important dels serveis, de les persones ateses i dels professionals i voluntaris que fan possible caminar cap a la consecuci dels nostres objectius: volem que ASPACE sigui una en-titat de referncia en latenci a persones amb parlisi cerebral, en la formaci dels professionals i en lexperincia, qualitat i excellncia de servei, i tot aix ho volem fer essent fidels als nostres valors: respec-te, comproms, solidaritat, innovaci, eficincia, excellncia, flexibilitat i adaptaci a les necessitats individuals. </p><p>Aquest any vull destacar per sobre de tot el comproms, lesfor, la dedicaci i la voluntat de millora de tot lequip, de les 257 persones que avui treballen a ASPACE, 65 de les quals shan incorporat durant aquest darrer any amb motiu de la posada en funcionament de la re-sidncia. A tot aquest equip hum tamb hi hem dafegir la feina dels 72 voluntaris que han collaborat duna manera o altra en els diferents serveis. En aquest moment de creixement s molt important reconixer la tasca feta per tots els equips i pels seus responsables per fer que tots els centres i serveis funcionin amb la mateixa sintonia. Daquesta ma-nera ens assegurem que les persones amb parlisi cerebral i les seves famlies se sentin acompanyades amb lesperit i la filosofia que carac-teritza ASPACE i que els nostres fills estiguin sempre atesos amb pro-fessionalitat, estimaci i rigor, amb lobjectiu de millorar la seva qualitat de vida, reconfortar les famlies i fer de lorganitzaci un lloc on la gent vol treballar i on t oportunitats de creixement professional i formatiu.</p><p>Moltes felicitats a tots i totes, moltes grcies a tots els amics dASPACE per fer tot aix possible, moltes grcies a tots els socis pel suport i lempenta i, finalment, moltes grcies als usuaris perqu sn el motor de lassociaci i ens ensenyen el cam: tot el que passa a ASPACE s per a ells i elles i ho hem de fer amb tots i cadascun. </p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p></li><li><p>6Associaci ASPACE | Memria 2015</p></li><li><p>72. PRESENTACI</p><p> Hem ampliat la cartera de serveis i suport concertant 45 places a la resi-dncia i ampliant les places dels centres de terpia ocupacional.</p><p> Viabilitat i sostenibilitat de lentitat.</p><p> Continuem treballant per garantir la qualitat de vida i la qualitat de serveis dels nostres usuaris.</p><p> Hem inaugurat el Centre Integral Montjuc.</p><p> Major participaci a les xarxes socials, amb un increment del 66% de magra-da al facebook i un increment del 85% de visites a la web.</p><p> Passem satisfactriament lauditoria en protecci de dades, avalada per Fau-ra-Casas.</p><p> Creaci de les aplicacions que perme-tran oferir ms i millors serveis als nos-tres usuaris i pacients i modernitzar la gesti de lAssociaci.</p><p> Implantar progressivament un sistema de gesti de la qualitat dels nostres ser-veis, que doni resposta a la voluntat de millora contnua.</p><p> Elaborar un pla de comunicaci de lentitat.</p><p> Informatitzar i modernitzar els proces-sos de gesti de les persones, tant usua-ris com treballadors.</p><p> Revisar i potenciar el model datenci a la persona i de treball de lentitat, garan-tint una visi nica i compartida per part de lequip multidisciplinari.</p><p> Incorporar una metodologia de treball estable a lorganitzaci que inclogui de forma sistemtica els valors tics en latenci a les persones que atenem des dASPACE i adaptar les prctiques assis-tencials als mandats de la Convenci In-ternacional dels Drets de la persona amb discapacitat.</p><p> Elaborar un codi tic que regeixi les prctiques dels nostres professionals en latenci a la persona amb discapacitat.</p><p>Reptes de futur 2016</p><p>Fites aconseguides 2015</p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p></li><li><p>8La ra de ser dASPACE, entitat sense nim de lucre, s latenci integral a les persones amb parlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, aix com a les seves famlies.</p><p>Aquesta atenci t un carcter multidisciplinari i abasta els mbits sanitaris, educatius i socials, al llarg del cicle vital de les persones ateses, oferint una cartera de serveis ajustada a les necessitats de les persones tenint en compte tamb criteris de sostenibilitat.</p><p>ASPACE desenvolupa la seva activitat amb vocaci de millora contnua i dinnovaci, incloent-hi lacti-vitat docent.</p><p>Volem que ASPACE sigui una entitat de referncia en latenci a persones amb parlisi cerebral, en la formaci dels professionals i en lexperincia, quali-tat i excellncia de servei.</p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>3. QUI SOM?</p><p>MISSI VISI</p><p>ASPACE s una entitat sense nim de lucre funda-da lany 1961 per un grup de pares amb la missi datendre les persones amb parlisi cerebral amb un model assistencial innovador que ja integrava la multidisciplinarietat en el tractament i rehabili-taci de la persona.</p><p>La Junta directiva s lrgan de govern de lAssociaci per delegaci de lAssemblea General i t entre les seves facultats representar, dirigir i administrar lAssociaci aix com vetllar pel compliment de la finalitat social. </p><p>4. RGAN DE GOVERN</p><p>LEquip Directiu est format per les segents persones:</p><p>Direcci General Carles Sanrama Snchez </p><p>Direcci RRHH Marta Borrs Balmes</p><p>Direcci Assistencial Anna Forns Barreras</p><p>Direcci Pedaggica Paqui Hernndez Garca</p><p>Direcci Serveis Comunitaris Mriam Torrella Raymond</p><p>Est formada per les segents persones:</p><p>President d'Honor: Sr. Jorge de Pallej Ricart</p><p>President: Sr. Llus Farrs Cardoso</p><p>Vicepresident: Sr. Jordi Portella Rebordosa</p><p>Secretari: Sr. Marcel Carrera Cortiella </p><p>Vocals: Sra. Anna M. Aurell Armengol, Sr. Carles Clua Clua, Sra. Carmen Lpez Iglesias i Sr. Josep M. Roch Llamas</p></li><li><p>9VALORS</p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>LEquip Directiu est format per les segents persones:</p><p>Direcci General Carles Sanrama Snchez </p><p>Direcci RRHH Marta Borrs Balmes</p><p>Direcci Assistencial Anna Forns Barreras</p><p>Direcci Pedaggica Paqui Hernndez Garca</p><p>Direcci Serveis Comunitaris Mriam Torrella Raymond</p><p>La FLEXIBIL</p><p>ITAT i lad</p><p>aptaci a les necessitats de la dem</p><p>anda, a</p><p>mb capacita</p><p>t innovad</p><p>ora.</p><p>El RESPECT</p><p>E als usua</p><p>ris i les seves famlies aix com als co</p><p>mpanys. A</p><p>quest re</p><p>specte es m</p><p>anifesta en un tracte afectus i en la illusi q</p><p>ue posem e</p><p>n la nostra tasca.</p><p>El COMPRO</p><p>MS SOLIDAR</p><p>I per gar</p><p>antir la sostenibilitat dASPACE, collaborant activament e</p><p>n el b</p><p>on fu</p><p>ncionament d</p><p>els serveis i a mantenir i millorar lefi cincia.</p><p>COMPARTIR </p><p>EL CON</p><p>EIXEM</p><p>ENT I L</p><p>ES BONES PRCTIQUES, per orientar la nostra activitat q</p><p>uotid</p><p>iana als m</p><p>xim</p><p>s nivells d</p><p>efi ci</p><p>ncia i excellncia. </p><p>El COMPR</p><p>OMS DE D</p><p>IFOND</p><p>RE a la s</p><p>ocietat qu s la parlisi cerebral i com treballem</p><p> per tractar-la.</p></li><li><p>10</p><p>5. ELS NOSTRES USUARIS I ELS NOSTRES RECURSOS HUMANS</p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>PERSONES ATESES EN ELS SERVEIS DE SALUT I REHABILITACI</p><p>PERSONES ATESES EN ELS NOSTRES SERVEIS DE FORMA PERMANENT</p><p> CCEE</p><p> usuaris</p><p> CDIAP</p><p> usuaris</p><p>2204 670 2874usuaris</p><p>86 45ESCOLA</p><p>usuaris</p><p> RESIDNCIA </p><p> usuaris</p><p> CTOS</p><p> usuaris</p><p>91</p><p>Usuaris</p><p>TOTAL usuaris permanents222</p><p>TOTAL</p><p>El perfil de funcionament queda definit pel grau d'autonomia que les persones poden exercir en diferents rees de la seva vida quotidiana, </p><p>la qual cosa dna una idea de les necessitats de suport que tenim als nostres centres.</p><p>Quant a la comunicaci, ms del 58% de les persones poden parlar i el 23% necessita grans ajudes per fer-ho.</p><p>Quant a la mobilitat, el 40% necessita grans ajudes o ajuda total, per realitzar les transferncies habituals, el 54% utilitza cadira de rodes i daquests, el 57% necessita suport total per desplaar-se amb ella.</p><p>En les activitats de la vida diria, el 53% necessita grans ajudes per arreglar-se en general, el 64% per vestir-se i el 25% noms per menjar.</p><p>PERFIL DUSUARI DASPACE</p></li><li><p>11</p><p>5. ELS NOSTRES USUARIS I ELS NOSTRES RECURSOS HUMANS</p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>Els nostres voluntaris han donat suport a les acti-vitats de tots els serveis dASPACE: lleure i respir, centres de terpia ocupacional, residncia, escola i serveis desports.</p><p>192</p><p>0</p><p>300</p><p>Inici2015</p><p>Finals2015</p><p>257</p><p>74%26%</p><p>PERFILS ASSISTENCIALS. Permeten atendre la persona i la seva famlia des de la vessant biopsico-social: metges de diferents especialitats, psiclegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, infermers, logopedes, treballadors socials, mestres, monitors (desports, de tallers) i auxiliars i cuidadors. Tamb hi ha altres especialistes com musicoterapeutes que estan contractats en plantilla.</p><p>PERFILS NO ASSISTENCIALS. Tamb comptem amb gestors de centre i personal de serveis gene-rals (Administraci, RRHH, TIC, Manteniment).</p><p>Treballadors</p><p>Voluntaris</p><p>72 voluntaris</p><p>FORMACI ALS TREBALLADORS</p><p>28,58 hores de formaci /participant </p><p>Sha comptat amb formadors externs per tamb sha apostat per la figura del docent intern, expert en rees tcniques i que s capa daplicar la seva experincia prctica al dia a dia i realitat dels usua-ris de la nostra entitat.</p><p>3,78 / 4</p><p>57 486accions de formacihores de formaci del total de les accions formatives</p><p>Valoraci general de la formaci</p><p>Un increment de contractaci de 65 persones </p><p>+33%</p><p>Plantilla mitjana anual197</p><p>Aquest increment de contractacions de personal s degut a la posada en marxa </p><p>del nou recurs residencial</p><p>52</p><p>145</p><p>41 No assistencials</p><p>216 Assistencials</p><p>NM. DE PROFESSIONALS</p></li><li><p>12</p><p>SERVEIS DE SALUT I DE REHABILITACI</p><p>Servei datenci ambulatria especialitzadaServei dhospitalitzaci parcialServei de rehabilitaciPrestacions complementries</p><p>Es porten a terme serveis de diagnstic, tractament preco, terpia psicolgica individual i familiar i ex-ploracions complementries, aix com tractaments intensius i continuats. Tanmateix es presten serveis de fisioterpia, terpia ocupacional i logopdia inte-grades a lescola, als centres ocupacionals i al centre especial de treball ASPACET.</p><p>CONSULTES EXTERNES I SERVEIS INTERNS</p><p>Ofereix recursos i productes per incrementar, man-tenir o millorar les capacitats funcionals amb lob-jectiu de promoure lautonomia personal i la inte-graci social.</p><p>CENTRE DE RECURSOS I TECNOLOGIA DE SUPORT </p><p>Centre de Desenvolupament Infantil i Atenci Preco per a nens i nenes de 0 a 6 anys del Districte de Sants-Montjuc que presenten trastorns en el seu desenvolupament.</p><p>CDIAP</p><p>6. CARTERA DE SERVEIS DATENCI A LES PERSONESASPACE disposa duna mplia cartera de serveis amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones afectades per parlisi cerebral o pa-tologies del desenvolupament i de les seves famlies:</p></li><li><p>13</p><p>SERVEIS PEDAGGICS</p><p>ESCOLA DEDUCACI ESPECIALLescola deducaci especial ASPACE atn alumnes dentre els 3 i els 21 anys afectats de parlisi cere-bral i/o altres patologies del desenvolupament. En lactualitat tenim concertades amb el Departament dEnsenyament 12 unitats (2 deducaci infantil i 10 de primria).</p><p>SERVEIS DEL CENTRE INTEGRAL MONTJUC</p><p>Centre que integra diversos espais de rehabilitaci i s </p><p>compartit per a tots els usuaris dASPACE, a ms duna </p><p>residncia, un centre de terpia ocupacional, servei de fi-</p><p>sioterpia, esports, lleure i respir.</p><p>SERVEIS DE TRANSPORTServei de transport adaptat per a les persones usuries </p><p>dels nostres centres amb rutes de poblacions de fora de </p><p>Barcelona i rutes a la mateixa ciutat.</p><p>SERVEI DE LLEURE I RESPIRServei que ofereix activitats doci en entorns propers i co-</p><p>munitaris a les persones usuries dASPACE, a la vegada </p><p>que proporciona espais de descans a les famlies amb si-</p><p>tuacions de sobrecrrega i estrs.</p><p>SERVEIS DESPORTS</p><p>Servei desports i manteniment fsic que </p><p>complementa el servei de rehabilitaci.</p><p>SERVEISCOMUNITARIS</p><p>CENTRE DE TERPIA OCUPACIONAL BADALONA i POBLENOU</p><p>Proporcionen serveis de terpia ocupacional i ajustament </p><p>social i personal.</p></li><li><p>14</p><p>7. SERVEIS DE SALUT I DE REHABILITACI</p></li><li><p>15</p><p>Moments dels usuaris realitzant diverses activitats en els centres </p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>L activitat assistencial realitzada ens ha per-ms donar cobertura a totes les demandes dins dun temps raonable i en la periodicitat necessria. Sempre conservant el model assis-tencial datenci integral i dinterdisciplinarie-tat propi de lentitat.</p></li><li><p>16</p><p>Associaci ASPACE | Memria 2015</p><p>Lacti</p><p>vitat </p><p>assis</p><p>tencia</p><p>l es d</p><p>etalla</p><p> aten</p><p>ent q</p><p>uatre</p><p> gran</p><p>s tipo</p><p>logies</p><p> de se</p><p>rveis:</p><p>59.890SERVEIS DATENCI AMBULATRIA ESPECIALITZADA</p><p>Primeres visites 222Segones visites 3715Control teraputic 1906Terpia psicolgica 1379Exploracions complementries 1941</p><p>9.163actuacions atenci ambulatria</p><p>actuacionshospitalitzaciparcial</p><p>33.286</p><p>Hem ats 1.730 pacients amb 9.163 actuacions. </p><p>D ins daquesta secci estan integrats els serveis de diagnstic, tractament, terpia psicolgica individual i familiar, exploracions complementries i tractament preco.</p><p>CONSULTES EXTERNES</p><p>A quest servei du a terme tractaments intensius i continuats a persones amb parlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament. </p><p>Sn funcions daquest servei: tractament clnic intensiu, rehabilitaci i readaptaci activa en len-torn socio-familiar, suport socio-familiar, coordi-naci amb els diferents serveis sanitaris, socials i educatius per garantir la continutat assistencial, reeducaci de les disprxies, logopdia, reeduca-ci de les disfsies, sistemes alternatius de comu-nicaci, terpies ortopdiques (valoraci dortesis i guixos), farmacolgiques (tractament amb toxina botulnica) i psicolgiques, visites domiciliries.</p><p>Les necessitats que presenten els pacients precisa dun treball interdisciplinar i duna complementaci de les actuacions.</p><p>SECCI DHOSPITALITZACI PARCIAL</p><p>CCEE Total dactuacions realitzades</p><p>Shan realitzat un total de 33.286 intervencions. Un 5,70% ms que lany anterior.</p><p>15%</p><p>27%</p><p>56%</p><p>2%</p></li><li><p>17</p><p>Frules hipercorrectores 27Motlles de guix 16Infiltracions toxina botulnica 492PAOs 448Visites domiciliries interdisciplinries 12</p><p>actuacionsrehabilitaci externa</p><p>prestacions complementries</p><p>PRESTACIONS COMPLEMENTRIES</p><p>16.446</p><p>995</p><p>L objectiu daquest servei s donar tractament de fisioterpia, terpia ocupacional i logopdia a persones integrades a lescola ordinria i adults integrats en centres ocupacionals, centres especials de treball, en el seu domici...</p></li></ul>