Memòria 2011 - català

Download Memòria 2011 - català

Post on 03-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parc de Recerca UAB

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Memria dactivitats</p><p>http://parc.uab.cat</p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 1 04/06/2012 12:34:49</p></li><li><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 2 04/06/2012 12:34:49</p></li><li><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 Parc de Recerca UAB</p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 3 04/06/2012 12:34:49</p></li><li><p>Edici i dissenyUnitat de Comunicaci i PromociParc de Recerca UAB</p><p>FotografiesParc de Recerca UABUniversitat Autnoma de Barcelona</p><p>Parc de Recerca UABEdifici Eureka Campus de la UAB08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valls)Barcelona Spainhttp://parc.uab.catparc.recerca@uab.cat</p><p>Les dades daquesta memria fan relaci al any 2011 a data de 31 de desembre de 2011.</p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB04 </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 4 04/06/2012 12:34:49</p></li><li><p>Carta del Director ........................................................................................................................ 6</p><p>Resum de dades ........................................................................................................................... 8</p><p>La Fundaci Parc de Recerca UAB .......................................................................................... 10</p><p>Equip de gesti de la Fundaci Parc de Recerca UAB ............................................................. 12</p><p>Patronat de la Fundaci Parc de Recerca UAB ........................................................................ 13</p><p>Suport a la creaci de noves empreses basades en la recerca .................................................. 14</p><p>Projectes Pblics-Privats ........................................................................................................... 22</p><p>Valoritzaci i Patents ................................................................................................................. 26</p><p>Desenvolupament corporatiu ................................................................................................. 32</p><p>Relacions Institucionals ............................................................................................................ 36</p><p>Espais del Parc de Recerca UAB ............................................................................................... 40</p><p>Comunicaci i Promoci ........................................................................................................... 44</p><p>Summary ................................................................................................................................ 56 </p><p>ndex</p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 05 </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 5 04/06/2012 12:34:49</p></li><li><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB06 </p><p>Lany 2011 ha suposat per a la Fundaci Parc de Recerca UAB la posada en marxa del segon Pla Estratgic 2011-2014. En aquest Pla es defineixen algunes noves lnies dactuaci destacables com poden ser latenci especfica a la transferncia de coneixements en Cincies Socials i Humanitats, o la creaci duna unitat especfica per impulsar duna manera proactiva la recerca collaborativa en-tre els grups dinvestigaci de les ins-titucions membres del Parc i empre-ses i institucions externes. En aquest sentit sha treballat en anar definint un veritable ecosistema dinnovaci del Parc de Recerca UAB, incremen-tant de manera molt significativa les relacions, interaccions i coneixements mutus entre investigadors de les ins-titucions membres del Parc i empre-ses i altres institucions. Un important repte que sha comenat a abordar al llarg del 2011 ha estat la definici, amb lajut dempreses tractores, de grans reptes estratgics que perme-tin lalineaci dels investigadors de les institucions membres del Parc i la generaci doportunitats conjuntes pblic-privades. </p><p>Tot i lentorn de crisi econmica pro-funda, en el Parc shan creat 7 noves empreses derivades de resultats de recerca, mantenint aix un bon nivell de resultats en aquest mbit. A des-tacar que lltima empresa creada en </p><p>el 2011 prov de les Cincies Socials, el que constitueix un exemple real de la lnia estratgica comentada en el pargraf anterior. </p><p>Tamb referit a la creaci dempreses el Parc de Recerca UAB va celebrar a finals del 2011 els deu anys de la crea-ci de la primera empresa derivada dels resultats de recerca en el Cam-pus de la UAB. Des del 2001 shan creat 57 empreses, un 93% de les quals ha tingut xit i continua amb la seva activitat. Aquestes empreses han creat ms de 300 nous llocs de treball molts dells altament qualificats. </p><p>Lactivitat de valoritzaci de resultats de recerca i generaci de patents ha incrementat significativament els seus resultats ja que shan generat 43 no-ves patents i, el que s ms important, shan tancat 9 acords de llicncia, el que significa que un nombre cada vegada ms significatiu de resultats de recerca protegits poden arribar a lestadi de veritable innovaci.</p><p>Un dels problemes principals de les no-ves empreses en el context econmic actual s la dificultat de trobar finana-ment. La Fundaci PRUAB ha co-menat a treballar aquest tema, signant un conveni amb BANC (Business An-gels Network de Catalunya) que ja ha donat lloc a resultats concrets per algu-na de les empreses ubicades al Parc.</p><p>Jordi MarquetDirector General de la Fundaci Parc de Recerca UAB</p><p>El Parc est present en les diferents xarxes socials, edita diverses publi-cacions i proporciona els continguts duna nova publicaci, posada en marxa al 2011, anomenada UABInno-va que recull en forma dentrevistes, casos reals i informaci variada les ac-tivitats destacables de transferncia i innovaci que tenen lloc en el Campus de la UAB. Tamb shan fet campan-yes de premsa especfiques entre les que destaca la relacionada amb els 10 anys de la creaci de la primera em-presa derivada de la recerca i que va tenir un ress molt important. </p><p>Per al 2012 la posada en marxa dels programes Innovation Liaison Program (ILP) dirigit a incremen-tar i consolidar el nostre ecosistema dinnovaci, i PIMEInnova, part de lanterior, per dirigit especficament a incorporar la innovaci en les Pimes ocupar de ben segur una bona part del nostre temps. </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 6 04/06/2012 12:34:50</p></li><li><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 07 </p><p>Sha treballat en anar definint un veritable ecosistema dinnovaci del Parc de Recerca UAB, incrementant de manera molt significativa les relacions, interaccions i coneixements mutus entre investigadors de les institucions membres del Parc i empreses i altres institucions. </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 7 04/06/2012 12:34:52</p></li><li><p>Resum de dades 2011</p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB08 </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 8 04/06/2012 12:34:54</p></li><li><p>79</p><p>43</p><p>48</p><p>Empreses creades o acollides al Parc de Recerca UAB</p><p>Acords de transferncia</p><p>Patents sol.licitades</p><p>Noves invencions registrades</p><p>20119</p><p>20104</p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 09 </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 9 04/06/2012 12:34:54</p></li><li><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB10 </p><p>El Parc de Recerca UAB s una entitat funda-da per la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigacio-nes Cientficas (CSIC) i lInstitut de Recerca i Tecnologies Agroalimentries (IRTA) que t per objectiu impulsar i millorar les activi-tats de transferncia de tecnologia i coneixe-ments dels seus socis, promoure l'activitat emprenedora la creaci de noves empreses basades en la recerca i, en general, facilitar la interacci entre la recerca, el mn empre-sarial i la societat.</p><p>La Fundaci Parc de Recerca UAB</p><p>Actualment, el Parc de Recerca UAB acull 25 centres i instituts de recerca (a banda dels propis de la UAB) que treballen en els se-gents mbits:</p><p>Cincia de materials i energia: nanotec-nologia, microelectrnica, etc.Tecnologies de la informaci i de la co-municaciCincies mediambientals y sostenibilitatCincies socials i humanitatsBiomedicina i biotecnologiaCincia dels aliments i sanitat animal.</p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 10 04/06/2012 12:34:54</p></li><li><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 11 </p><p>Biomedicina i Biotecnologia</p><p>Cincies Experimentals i Tecnologia</p><p>Cincies Socials i Humanitats</p><p>Cincies Mediambientals</p><p>Sanitat Animal i Tecnologies Alimentries</p><p>Spin-off de base Tecnolgica</p><p>CREAF</p><p>ETC - LUSI</p><p>NEBT</p><p>CIN2</p><p>PIC</p><p>IFAECRM</p><p>ICP</p><p>CNM</p><p>MATGAS</p><p>ICMAB</p><p>CReSA</p><p>IRTA</p><p>CVC</p><p>ICTA</p><p>CEO</p><p>IAE</p><p>IUEE</p><p>IGOP</p><p>EPSICED IERMB</p><p>INc</p><p>CRAG</p><p>LP CSIC - UAB</p><p>CBATEG</p><p>IBB</p><p>ICPS</p><p>IEEC</p><p>IIIA</p><p>Torre Marimon</p><p>Biocluster</p><p>Nanocluster</p><p>ICN</p><p>H. del Mar IMIM</p><p>H. ValldHebron</p><p>H. Parc Taul</p><p>H. Sant Pau</p><p>H. G.Trias i Pujol</p><p>IICSGTP</p><p>Inst.Guttmann</p><p>IMPPC</p><p>BST</p><p>IRHUVH</p><p>IUBarraquer</p><p>IRFPT</p><p>IE-UAB</p><p>IDIAP</p><p>IQA-FAD</p><p>IUDexeus</p><p>IRHSCSP</p><p>Fd. Puigvert</p><p>iccc</p><p>Josep Laporte</p><p>Dr. Robert</p><p>FCIFBiocluster</p><p>Nanocluster BNC-b</p><p>CREAF</p><p>ETC - LUSI</p><p>NEBT</p><p>CIN2</p><p>PIC</p><p>IFAECRM</p><p>ICP</p><p>CNM</p><p>MATGAS</p><p>ICMAB</p><p>CReSA</p><p>IRTA</p><p>CVC</p><p>ICTA</p><p>CEO</p><p>IAE</p><p>IUEE</p><p>IGOP</p><p>EPSICED IERMB</p><p>INc</p><p>CRAG</p><p>LP CSIC - UAB</p><p>CBATEG</p><p>IBB</p><p>ICPS</p><p>IEEC</p><p>IIIA</p><p>Torre Marimon</p><p>ICN</p><p>LEsfera del Parc de Recerca UAB</p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 11 04/06/2012 12:34:59</p></li><li><p>Direcci GeneralJordi Marquet</p><p>Director GerentCarlos Valero</p><p>Assistent de DirecciMontse Garcia</p><p>Gesti EconmicaCarme Ojeda</p><p>Gesti d'EspaisCristina Camarasa</p><p>Atenci a les empresesMerc Coll</p><p>Patents, acords de transferncia i empreses spin-offXavier S. Vallv (coord.)Maite IbernLucas MartnNicolas RenaudJlia PalmaMnica CerdnAmanda AlonsoSergi Seguer (en prctiques)Francesc Vil (en prctiques)</p><p>rea d'Innovaci i MrquetingVictor Peral (coord.)Marta CortijoVirginia Coust Laura Trilla (en prctiques)</p><p>Desenvolupament corporatiuPere Salamero (coord.)Ricard Esparza</p><p>Comunicaci i PromociAna Beln Martnez (coord.)Ona TribMarc Sanabria Marc Artacho (en prctiques)</p><p>Equip de gesti de la Fundaci Parc de Recerca UAB</p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB12 </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 12 04/06/2012 12:34:59</p></li><li><p>PresidentaAna Ripoll, rectora de la UAB</p><p>VicepresidentRafael Rodrigo Montero, president del CSIC</p><p>VicepresidentJosep Maria Monfort, director general de l'IRTA</p><p>Director Jordi Marquet, comissionat de la rectora per al Parc de Recerca UAB</p><p>PatronsLlus Calvo, delegat del CSIC a CatalunyaSantiago Guerrero, gerent de la UABJoan Gmez Pallars, vicerector dInvestigaci de la UAB (fins febrer 2011)Manel Lopez Bjar, vicerector dInvestigaci de la UAB (a partir de febrer 2011)Carlos Jaime, vicerector de Projectes Estratgics i de Planificaci de la UABFrancisco Montero, vicepresident dOrganitzaci i Relacions Institucio-nals del CSICBuenaventura Bassegoda, patr representant de la UABAlicia Granados, patrona representant de la UABFrancesc Gdia, patr representant de la UABFrancesc Serra, patr representant de la UABLlus Ferrer, patr representant de la UABXavier Obradors, patr representant del CSICAgust Fonts, patr representant de lIRTAAndreu Plaza, patr representant de Catalunya Caixa (fins juny 2011)Xavier Garcia Hornos, patr representant de Catalunya Caixa (a partir juny 2011)Manuel Romera, patr representant de La CaixaPablo Cigela, patr representant de Banco Santander</p><p>Patronat de la Fundaci Parc de Recerca UAB</p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 13 </p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 13 04/06/2012 12:34:59</p></li><li><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 14 04/06/2012 12:34:59</p></li><li><p>Des del 2001, el Parc de Recerca UAB i la Universitat Autnoma de Barcelona han impulsat un total de 57 empreses basades en la recerca, un 93% de les quals han obtingut xit i continuen amb la seva activitat a dia davui.</p><p>Daquestes, al voltant dun 60% han aconseguit dur a terme projec-tes dinternacionalitzaci.</p><p>supoRt a la cReaci de noves empReses basades en la ReceRca</p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 15 04/06/2012 12:34:59</p></li><li><p>ConSolIDACI DE 10 AnyS DE SUPoRT A lES EMPRESES BASADES En lA RECERCA </p><p>Lany 2011 shan creat set noves em-preses basades en la recerca que pro-venen dels sectors de les tecnologies de la informaci i de la comunicaci, les cincies socials, la biomedicina, la sanitat animal i el medi ambient.</p><p>Des del 2001, el Parc de Recerca UAB i la Universitat Autnoma de Barcelona han impulsat un total de 57 empreses basades en la recerca, un 93% de les quals ha obtingut xit i continuen amb la seva activitat a dia davui. Daquestes, al voltant dun 60% han aconseguit dur a terme projectes dinternacionalitzaci.</p><p>Les empreses creades han donat lloc a la creaci de 305 nous llocs de tre-ball, dels quals un 25% corresponen a perfils altament qualificats, i facturen al voltant de 19 milions deuros anuals.</p><p>Durant lany 2011, shan creat 7 noves empre-ses. Una daquestes empreses s resultat direc-te del nou programa de suport a lemprenedoria en Cincies Socials i Humanitats.</p><p>noU PRoGRAMA DEMPREnEDoRIA En CInCIES SoCIAlS I hUMAnITATS</p><p>Durant lany 2011, la Fundaci Parc de Recerca UAB ha posat en marxa un programa especfic de suport a lemprenedoria en Cincies Socials i Humanitats.</p><p>Mitjanant aquest programa, el Parc ofereix el servei a tots aquells investi-gadors interessats en iniciar un projec-te empresarial propi en lmbit social, i a aquells investigadors que aposten per fer transferncia de coneixement mitjanant projectes collaboratius amb entitats externes. </p><p>El Parc de Recerca UAB tamb ofe-reix suport a aquelles iniciatives sen-se nim de lucre que tinguin impacte social. </p><p>Els primers fruits daquest programa sn la creaci de lempresa SOCOL, provinent de lInstitut de Governaci i Poltiques Pbliques (IGOP). </p><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB16 </p><p>2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011</p><p>Sepmag</p><p>Catfosc</p><p>Trinity</p><p>AB-Therapeutics</p><p>Aggrupa</p><p>In-Tec-Dolo</p><p>Inedit</p><p>Aeris</p><p>MicrolitixFelnuti</p><p>Topping</p><p>DLM Solutions</p><p>Aitech</p><p>bcninnova</p><p>Bioaccez ControlsGestanimal</p><p>Zend Solutions</p><p>X-Ray Imatek</p><p>Endor</p><p>Patatabrava</p><p>Obelisk</p><p>Ecomunicat</p><p>Hexascreen</p><p>Spora</p><p>Davantis</p><p>Ab-Biotics</p><p>Music Strands</p><p>Activery</p><p>Aqualab</p><p>Inspecta</p><p>Reprogenetics</p><p>ICAR Vision</p><p>i2m Design</p><p>Muf</p><p>Blue-know</p><p>AntibodyBCN</p><p>Catalunya Genetics</p><p>Arquebio</p><p>Salupharma</p><p>Nanotherapix</p><p>Ctrl 4 Enviro</p><p>Knoid</p><p>Nanomol Technologies</p><p>Oxolutia Vetgenomics</p><p>Ypsicon</p><p>Cognicor</p><p>Finixer</p><p>AlivabaScytl</p><p>Univet</p><p>Histeresys</p><p>Tennis Project</p><p>D+T Microelectrnica</p><p>Cimab</p><p>Socol</p><p>MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 16 04/06/2012 12:35:00</p></li><li><p>MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 17 </p><p>El Parc de Recerca UAB i la Universitat Aut-noma de Barcelona han impulsat un total de 57 empreses basades en la investigaci durant els ltims 10 anys, un 93% de les quals han obtingut xit i continuen amb la seva activitat a dia davui. Delles, al voltant dun 60% han aconseguit dur a terme projectes dinternacionalitzaci. </p><p>Les empreses creades han donat lloc a la creaci de 305 nous llocs de treball, dels quals un 25% corresponen a perfils altament qualificats, i factu-ren entorn de 19 milions deuros anuals. </p><p>Segons Jordi Marquet, director general de la Fun-daci Parc de Recerca UAB, el model impulsat des de la nostra Universitat s altament efica, i aquesta dada es demostra no noms per lalt nombre dempreses creades durant aquests anys sin sobretot per lampli percentatge dxit, ja que malgrat la crisi ms del 90% delles subsisteix a dia davui. A ms, cal destacar que un 10% delles ja t seus internacionals o fins i tot cotitza en bor-sa.</p><p>Del 2001 al 2007, el Trampol Tecnolgic UAB va impulsar 25 empreses. Posteriorment, la Funda-ci Parc de Recerca UAB va absorbir el Trampo...</p></li></ul>