memòria 2011 - català

Download Memòria 2011 - català

Post on 03-Apr-2016

219 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parc de Recerca UAB

TRANSCRIPT

 • Memria dactivitats

  http://parc.uab.cat

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 1 04/06/2012 12:34:49

 • MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 2 04/06/2012 12:34:49

 • MEMRIA DACTIVITATS 2011 Parc de Recerca UAB

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 3 04/06/2012 12:34:49

 • Edici i dissenyUnitat de Comunicaci i PromociParc de Recerca UAB

  FotografiesParc de Recerca UABUniversitat Autnoma de Barcelona

  Parc de Recerca UABEdifici Eureka Campus de la UAB08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valls)Barcelona Spainhttp://parc.uab.catparc.recerca@uab.cat

  Les dades daquesta memria fan relaci al any 2011 a data de 31 de desembre de 2011.

  MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB04

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 4 04/06/2012 12:34:49

 • Carta del Director ........................................................................................................................ 6

  Resum de dades ........................................................................................................................... 8

  La Fundaci Parc de Recerca UAB .......................................................................................... 10

  Equip de gesti de la Fundaci Parc de Recerca UAB ............................................................. 12

  Patronat de la Fundaci Parc de Recerca UAB ........................................................................ 13

  Suport a la creaci de noves empreses basades en la recerca .................................................. 14

  Projectes Pblics-Privats ........................................................................................................... 22

  Valoritzaci i Patents ................................................................................................................. 26

  Desenvolupament corporatiu ................................................................................................. 32

  Relacions Institucionals ............................................................................................................ 36

  Espais del Parc de Recerca UAB ............................................................................................... 40

  Comunicaci i Promoci ........................................................................................................... 44

  Summary ................................................................................................................................ 56

  ndex

  MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 05

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 5 04/06/2012 12:34:49

 • MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB06

  Lany 2011 ha suposat per a la Fundaci Parc de Recerca UAB la posada en marxa del segon Pla Estratgic 2011-2014. En aquest Pla es defineixen algunes noves lnies dactuaci destacables com poden ser latenci especfica a la transferncia de coneixements en Cincies Socials i Humanitats, o la creaci duna unitat especfica per impulsar duna manera proactiva la recerca collaborativa en-tre els grups dinvestigaci de les ins-titucions membres del Parc i empre-ses i institucions externes. En aquest sentit sha treballat en anar definint un veritable ecosistema dinnovaci del Parc de Recerca UAB, incremen-tant de manera molt significativa les relacions, interaccions i coneixements mutus entre investigadors de les ins-titucions membres del Parc i empre-ses i altres institucions. Un important repte que sha comenat a abordar al llarg del 2011 ha estat la definici, amb lajut dempreses tractores, de grans reptes estratgics que perme-tin lalineaci dels investigadors de les institucions membres del Parc i la generaci doportunitats conjuntes pblic-privades.

  Tot i lentorn de crisi econmica pro-funda, en el Parc shan creat 7 noves empreses derivades de resultats de recerca, mantenint aix un bon nivell de resultats en aquest mbit. A des-tacar que lltima empresa creada en

  el 2011 prov de les Cincies Socials, el que constitueix un exemple real de la lnia estratgica comentada en el pargraf anterior.

  Tamb referit a la creaci dempreses el Parc de Recerca UAB va celebrar a finals del 2011 els deu anys de la crea-ci de la primera empresa derivada dels resultats de recerca en el Cam-pus de la UAB. Des del 2001 shan creat 57 empreses, un 93% de les quals ha tingut xit i continua amb la seva activitat. Aquestes empreses han creat ms de 300 nous llocs de treball molts dells altament qualificats.

  Lactivitat de valoritzaci de resultats de recerca i generaci de patents ha incrementat significativament els seus resultats ja que shan generat 43 no-ves patents i, el que s ms important, shan tancat 9 acords de llicncia, el que significa que un nombre cada vegada ms significatiu de resultats de recerca protegits poden arribar a lestadi de veritable innovaci.

  Un dels problemes principals de les no-ves empreses en el context econmic actual s la dificultat de trobar finana-ment. La Fundaci PRUAB ha co-menat a treballar aquest tema, signant un conveni amb BANC (Business An-gels Network de Catalunya) que ja ha donat lloc a resultats concrets per algu-na de les empreses ubicades al Parc.

  Jordi MarquetDirector General de la Fundaci Parc de Recerca UAB

  El Parc est present en les diferents xarxes socials, edita diverses publi-cacions i proporciona els continguts duna nova publicaci, posada en marxa al 2011, anomenada UABInno-va que recull en forma dentrevistes, casos reals i informaci variada les ac-tivitats destacables de transferncia i innovaci que tenen lloc en el Campus de la UAB. Tamb shan fet campan-yes de premsa especfiques entre les que destaca la relacionada amb els 10 anys de la creaci de la primera em-presa derivada de la recerca i que va tenir un ress molt important.

  Per al 2012 la posada en marxa dels programes Innovation Liaison Program (ILP) dirigit a incremen-tar i consolidar el nostre ecosistema dinnovaci, i PIMEInnova, part de lanterior, per dirigit especficament a incorporar la innovaci en les Pimes ocupar de ben segur una bona part del nostre temps.

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 6 04/06/2012 12:34:50

 • MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 07

  Sha treballat en anar definint un veritable ecosistema dinnovaci del Parc de Recerca UAB, incrementant de manera molt significativa les relacions, interaccions i coneixements mutus entre investigadors de les institucions membres del Parc i empreses i altres institucions.

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 7 04/06/2012 12:34:52

 • Resum de dades 2011

  MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB08

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 8 04/06/2012 12:34:54

 • 79

  43

  48

  Empreses creades o acollides al Parc de Recerca UAB

  Acords de transferncia

  Patents sol.licitades

  Noves invencions registrades

  20119

  20104

  MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 09

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 9 04/06/2012 12:34:54

 • MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB10

  El Parc de Recerca UAB s una entitat funda-da per la Universitat Autnoma de Barcelona (UAB), el Consejo Superior de Investigacio-nes Cientficas (CSIC) i lInstitut de Recerca i Tecnologies Agroalimentries (IRTA) que t per objectiu impulsar i millorar les activi-tats de transferncia de tecnologia i coneixe-ments dels seus socis, promoure l'activitat emprenedora la creaci de noves empreses basades en la recerca i, en general, facilitar la interacci entre la recerca, el mn empre-sarial i la societat.

  La Fundaci Parc de Recerca UAB

  Actualment, el Parc de Recerca UAB acull 25 centres i instituts de recerca (a banda dels propis de la UAB) que treballen en els se-gents mbits:

  Cincia de materials i energia: nanotec-nologia, microelectrnica, etc.Tecnologies de la informaci i de la co-municaciCincies mediambientals y sostenibilitatCincies socials i humanitatsBiomedicina i biotecnologiaCincia dels aliments i sanitat animal.

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 10 04/06/2012 12:34:54

 • MEMRIA DACTIVITATS 2011 PARC DE RECERCA UAB 11

  Biomedicina i Biotecnologia

  Cincies Experimentals i Tecnologia

  Cincies Socials i Humanitats

  Cincies Mediambientals

  Sanitat Animal i Tecnologies Alimentries

  Spin-off de base Tecnolgica

  CREAF

  ETC - LUSI

  NEBT

  CIN2

  PIC

  IFAECRM

  ICP

  CNM

  MATGAS

  ICMAB

  CReSA

  IRTA

  CVC

  ICTA

  CEO

  IAE

  IUEE

  IGOP

  EPSICED IERMB

  INc

  CRAG

  LP CSIC - UAB

  CBATEG

  IBB

  ICPS

  IEEC

  IIIA

  Torre Marimon

  Biocluster

  Nanocluster

  ICN

  H. del Mar IMIM

  H. ValldHebron

  H. Parc Taul

  H. Sant Pau

  H. G.Trias i Pujol

  IICSGTP

  Inst.Guttmann

  IMPPC

  BST

  IRHUVH

  IUBarraquer

  IRFPT

  IE-UAB

  IDIAP

  IQA-FAD

  IUDexeus

  IRHSCSP

  Fd. Puigvert

  iccc

  Josep Laporte

  Dr. Robert

  FCIFBiocluster

  Nanocluster BNC-b

  CREAF

  ETC - LUSI

  NEBT

  CIN2

  PIC

  IFAECRM

  ICP

  CNM

  MATGAS

  ICMAB

  CReSA

  IRTA

  CVC

  ICTA

  CEO

  IAE

  IUEE

  IGOP

  EPSICED IERMB

  INc

  CRAG

  LP CSIC - UAB

  CBATEG

  IBB

  ICPS

  IEEC

  IIIA

  Torre Marimon

  ICN

  LEsfera del Parc de Recerca UAB

  MEMORIA D'ACTIVITATS 2011.indd 11 04/06/2012 12:34:59

 • Direcci GeneralJordi Marquet

  Director GerentCarlos Valero

  Assistent de DirecciMontse Garcia

  Gesti EconmicaCarme Ojeda

  Gesti d'EspaisCri