medicin a zasnovan a na dokazima

Click here to load reader

Post on 30-Dec-2015

117 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDICIN A ZASNOVAN A NA DOKAZIMA. Prof. dr Slavenka Jankovi ć Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu E-mail: slavenka @eunet.yu. MEDICINA ZASNOVANA NA DOKAZIMA - MZD. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • MEDICINA ZASNOVANA NA DOKAZIMAProf. dr Slavenka JankoviInstitut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

  E-mail: [email protected]

 • MEDICINA ZASNOVANA NA DOKAZIMA - MZDSavesno, eksplicitno i razlono korienje najboljih postojeih dokaza za donoenje odluka o leenju pojedinanih pacijenata.MZD podrazumeva integraciju individualne klinike ekspertize sa najboljim raspoloivim injenicama iz istraivanja (Sackett, 1996)

 • Komponente MZD odlukePacijentove elje vrednosti ipravaKlinika ekspertizaDokaziiz istraivanjaO

 • Svrha MZD je da zdravstveni radnici:Budu u toku sa novim dostignuima Utede vremeSpasu to vie ljudskih ivotaDopune svoje kliniko rasuivanje koje koriste pri donoenju odluka o nainu leenja svakog pojedinanog pacijenata

 • 1. Biti u toku sa novim dostignuimaGodine od diplomiranjaZnanje o terapiji hipertenzije

  Klizav teren

 • 2. Utedeti vremeVie nije potrebno da znate sve, ve da ste u stanju da pronaete informacije kada je to potrebno vama i vaim pacijentima (Medline)asopisi o starenju u 1974. god. 28 asopisi o starenju u 1994. god. 95

 • 3. Spasiti ljudske ivote Od 100 pacijenata sa simptomima teke stenoze19 e dobiti log ili umreti ukoliko se ne uradi karotidna endatreroktomijaSamo 10 e dobiti log ili umreti ako se operacija uradiIpak, samo 20 % lekara iz primarne zdravstvene zatite e preporuiti operaciju!

 • 4. Dopuniti kliniko rasuivanje u donoenju klinike odlukeOkolnosti vezane za pacijenta, njegove elje, vrednosti i pravaDokazi iz istraivanjaIskustvo lekara (klinika ekspertiza)

 • Koraci u MZDFormulisanje klinikog pitanja na koje treba odgovoritiPretraivaje literature Kritika procena dokaza (validnost i klinika primenljivost)Integrisanje dobijenih rezultata u kliniku odluku o zdravstvenoj zatiti pacijentaEvaluacija krajnjeg ishoda

 • NeDa1 Smisliti pitanje2 Formulisati pitanje 2 Pretraiti literaturu2 Evaluirati rezultateZadovoljni?5EvaluIuirati proces4. Inkorporirati ih u leenje pacijentaMZD dijagram (flow chart)

 • MZD Pretraivanje literatureTraiti termine date u formulaciji pitanjaKlasifikovati problem: etiologija, dijagnoza, terapija, prognozaTraiti odgovarajue studijeOdtampati i paljivo pregledati dizajn studija, napraviti tabelarni pregled Pronai najkorisnija istraivanja u najkraem periodu, analizirati ih

 • Kliniko pitanjePrimer: Da li je voda podjednako efikasna kao i alkohol u prevenciji infekcije pupka kod novoroenadi?P opulacija: novoroenadI ntervencija: vodaK ontra intervencija: alkoholO utcome - ishod: infekcija pupka

 • Kako u mnotvu literature pronai ba ono to vam treba? Gde pronai relevantne i validne dokaze? Kako brzo doi do informacija?

 • Korist od medicinskih informacija=Relevantnost x validnost / uloeni napor

 • Sve injenice nisu jednake!

 • Hijerarhija dokaza za donoenje odluka u medicini

 • RANDOMIZOVANE KONTROLISANE DVOSTRUKO SLEPE STUDIJE

  SISTEMATSKI PREGLEDI I META ANALIZEPiramida dokazaKOHORTNE STUDIJE

  STUDIJE SLUAJEVA I KONTROLASERIJE SLUAJEVA

  IZVETAJI O SLUAJEVIMA

  IDEJE, EDITORIJALI, MILJENJA

  ISTRAIVANJA NA IVOTINJAMAIN VITRO ISTRAIVANJA

 • Izvori podataka za MZDAmerican College of Physicians

 • Izvori podataka za MZD

 • Izvori podataka za MZD 20052001

 • Osnivana 1993, nazvana po epidemiologu Archi Cochrane (1909-1988)Kohranova kolaboracija htpp://www.cochrane.org

 • Kohranova kolaboracija Meunarodna neprofitna i nezavisna organizacija koja produkuje i distribuira precizne i aurirane informacije (sistematske preglede) o efektima intervencija u zdravstvenoj zatiti, irom sveta. Tim: eksperti iz razliitih oblasti zdravstvene zatite Publikacija: Kohranova baza sistematskih pregleda

 • Kohranova bibliotekahttp://www.thecochranelibrary.com

 • http://pubmed.gov

 • http://www.clinicalevidence.com

 • http://ebn.bmjjournals.com/

 • MZD - web sajt pedijatrijeUniverziteta u Miigenuhttp://www.med.umich.edu/pediatrics/ebmKardiologijaGastrologijaInfektivne bolestiNefrologijaUrgentna stanjaOpta pedijatrija Neonatologija Pulmologija Endokrinologija Onkologija Neurologija HirurgijaOBLASTI

 • Kliniko stanje, druge okolnosti Pacijentove elje i vrednosti Dokazi iz istraivanja Resursi zravstvene zatite Clinical ExpertiseKlinika ekspertizaDonoenje klinike odluke

 • KlinikeodlukeDokazi iz istraivanjaPropust u distribuciji dokazau zemljama u razvoju

 • Zakljuak MZD je nova paradigma u medicini koja naglaava znaaj relevantnih dokaza iz istraivanja, ne smatrajui vie dovoljnim donoenje odluka samo na osnovu intuicije i nesistematizovanog iskustva iz prakse.

 • Imamo dve opcije ili tretman zasnovan na dokazima ili postojeu, rizinu alternativu?