manifestĂri ale stimei de sine la adolescenŢii cu

of 20 /20
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ŞAH CURRICULUM DE BAZĂ (opțional) pentru instituţiile de învăţământ preşcolar/primar şi instituţiile specializate/de performanţă Chişinău, 2013 CURRICULUMUL NAŢIONAL

Author: others

Post on 16-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MANIFESTRI ALE STIMEI DE SINE LA ADOLESCENII CU A H
CURRICULUM DE BAZ
i instituiile specializate/de performan
i instituiile specializate/de performan
A ELABORAT: Asociaia Obteasc “Academia Naional de ah din Moldova”.
COORDONATOR, AUTOR DE CONCEPT:
Ion Gîrne, Manager General al Academiei Naionale de ah din Moldova, lector universitar de ah al
Universitii de Stat de Educaie Fizic i Sport din Moldova, categoria I la ah.
AUTOR:
Mariana Baraian, ef al seciei instruire a Academiei Naionale de ah din Moldova, profesor –
antrenor la coala Sportiv Specializat de ah i joc de Dame a DGETS Chiinu, Candidat de
Maestru la ah.
Viorel Iordachescu, Preedinte al Academiei Naionale de ah din Moldova, Vicepreedinte al
Federaiei de ah a Moldovei, Mare Maestru Internaional la ah;
Ruslan Soltanici, Antrenor superior al Academiei Naionale de ah din Moldova, Antrenor al echipei
Olimpice de ah, Maestru Internaional.
SPECIALITI:
Viorica Pelivan, specialist principal, metodist în cadrul DGETS, gr.did. II;
Iulia B, director adjunct al LT Vasile Vasilache, gr.did. I;
Stela Petruca, director adjunct al LT Vasile Vasilache, gr.did. I;
Viorica Railean , profesoar, L.T. Alexei Mateevici, gr.did. II, or.Cricova.
RECENZENI:
Garry Kasparov, al 13-lea campion mondial, numrul 1 în ratingul mondial pe parcursul a 20 de ani,
inclusiv pân la ncheierea carierei ahistice, fondator al fundaiilor de ah pe diferite continente, lider
al micrii mondiale privind introducerea ahului în coli, promotor al Declaraiei Scrise nr.0050 a
Parlamentului European din 13 martie 2012 privind introducerea programului ahul în instituiile de
învmânt în sistemele educaionale din Uniunea European;
Serghei Busuioc, decan al Facultii de Pedagogie a USEFS, doctor în pedagogie, conf. univ., Maestru
al sportului al URSS, Antrenor Emerit, arbitru de categorie unional;
Alexander Motylev, Mare Maestru Internaional la ah, senior-antrenor FIDE, Campion al Federaiei
Ruse 2001 la ah, Antrenorul echipei olimpice masculine al Federaiei Ruse;
Boris Itkis, Antrenor la ah, Maestru Internaional la ah, Multiplu Campion al Moldovei la ah.
AVIZAT DE:
Ministerul Tineretului i Sportului al Republicii Moldova (Aviz nr.04/940 din 15.07.2013);
Senatul Universitatea de Stat de Educaie Fizic i Sport din Moldova (proces-verbal nr.11 din 27 iunie
2013);
Academia de tiine a Republicii Moldova (Aviz nr.1304-14/5 din 12.07.2013).
I. PRELIMINARII
Conceptul i destinaia. ahul, ca disciplina educaional, ofer o posibilitate unic de
sintez: prin intermediul jocului dezvoltm la copii toate calitile i capacitile necesare
pentru dezvoltarea lor armonioas. Oricine poate înva s joace ah fr efecte negative,
indiferent de vârst, statutul social sau nivelul de dezvoltare intelectual.
Pornind de la posibilitile i necesitile specifice copiilor de diferite categorii de
vârste, menionm, c ahul reprezint un mijloc eficient de dezvoltare intelectual. Învarea
bazelor acestui joc dezvolt la copii orientarea în plan, memoria, formarea capacitilor
analitico – sintetice, îi înva s compare, s generalizeze, s anticipeze rezultatele activitii
lor, astfel fiind cultivate asemenea caliti importante ca: perseverena, diligena, încrederea în
sine, rbdarea, ingeniozitatea etc.
Învarea ahului înc din grdini i clasele primare, îi va ajuta pe copii, în special pe
cei din localitile rurale, s-i dezvolte capacitile analitice i psihice, s se menin în acest
sens la acelai nivel cu semenii lor de la ora. Un rol deosebit îl are implementarea ahului în
colile rurale incomplete. Acest joc deschide ample posibiliti de creaie, în mod deosebit,
pentru copiii cu anumite dizabiliti, inclusiv pentru cei afectai de diferite tulburri
funcionale, precum i pentru cei retrai, necomunicativi de fire. Mai ales, c pentru predarea
bazelor jocului de ah i învarea acestuia de ctre copii nu este nevoie decât de o tabl (set)
de ah i de un manual.
Instituiile educaionale precolare i cele de clase primare au nevoie de disciplina
ahul, deoarece aceasta va asigura învarea prin intermediul acestui joc, va asigura
dezvoltarea gândirii logice la copii, va ajuta copiii la crearea algoritmului propriu de luare a
deciziilor, va educa responsabilitatea pentru deciziile adoptate i, totodat, va fi un joc
intelectual. Fr ah nu ne putem imagina educaia complet a capacitilor intelectuale i ale
memoriei.
ahul – este mai mult decât un simplu joc. Este o distracie intelectual cu câteva
elemente creative i mult tiin. Pentu munca intelectual ahul înseamn aceeai, ce
înseamn sport pentru dezvoltarea fizic: un sistem plcut de exerciii i dezvoltarea unor
capaciti ale naturii umane. Este mai simplu s formezi o gândire logic i exact prin
intermediul jocului de ah, decât prin utilizarea unei cri de logic, îns elementele
jocului nu trebuie confundate cu o distracie neserioas. Jocul de ah este o excelent
coal a gândirii logice exacte.
ahul face parte din curricula colar în peste 30 de ri de pe toate continentele. În
ultimele decenii în multe tri ale lumii s-au desfurat studii i experimente care au
demonstrat tiintific beneficiile pe care le aduce ahul în dezvoltarea personalitii copiilor i
tinerilor, cu rezultate concrete în îmbuntirea performanelor colare.
Jocul de ah are proprieti cu impact important asupra educaiei tinerei generaii:
distractiv, intelectual, sportiv, cultural, etic, estetic, instrumental, emoional,
preventiv i de sntate social.
Prezentul curriculum este destinat profesorilor din instituiile de învmânt precolar,
preuniversitar (clasele primare), din instituiie sportive specializate, specialitilor, autorilor de
manuale i ghiduri metodice, elevilor, sportivilor.
Prezentul curriculum este un document normativ i obligatoriu pentru realizarea
procesului de predare-învare la toate nivelele curriculare.
Prezentul curriculum constituie fundamentul sistemului educaional – sportiv ahistic
unic, care cuprinde toate nivelele de pregtire în domeniul ahului.
Principiile ce stau la baza acestui document:
principiul centrrii pe cel ce înva;
principiul centrrii pe nevoile celui ce înva;
orientarea la formarea de competene;
principiul individualizrii;
principiul diversitii contextelor i situaiilor de învare;
principiul parteneriatului cu familia i cu comunitatea.
II. OBIECTIVELE GENERALE ALE PREDRII-ÎNVRII AHULUI
VERSUS COMPETENELE GENERALE
1. Cunoaterea noiunilor, terminologiei i a regulilor de baz a ahului;
2. Aplicarea cunotinelor teoretice în partida de ah;
3. Aplicarea principiilor i procedeelor de joc în alte discipline colare i situaii
cotidiene;
4. Luarea deciziilor operative i bazate pe apreciere ampl a situaiei;
5. Manifestarea voinei, autocontrolului, spiritului competitiv;
6. Dezvoltarea memoriei, gândirii logice, caliti de analiz i sintez;
7. Formarea deprinderilor etice în raport cu adversarii i cei din jur.
III. CURRICULUM OPIONAL DE PREDARE-ÎNVARE A AHULUI ÎN
INSTITUIA DE ÎNVMÂNT PRECOLAR/PRIMAR
Introducere
Curriculumul dat este destinat precolarilor i elevilor din clasele primare. La acest
nivel jocul de ah urmrete obiective exclusiv educaionale. Introducerea în lumea ahului
trebuie s înceap cu poveti i jocuri. Bazele jocului de ah pot fi prezentate, ca pe o cltorie
în lumea basmelor, în care fiecare copil îi are regatul su i poate decide ce i cum se va
întâmpla. Aceast metodic îi va captiva pe copii, iar regulile nu li se vor prea plictisitoare.
Jocul de ah ofer copiilor/elevilor posibilitatea s-i dezvolte prin joc toate calitile i
capacitile necesare: cognitive, intelectuale, emoionale i sociale. Prin predarea jocului de
ah se aplic mai eficient principiile i valorile promovate de sistemul educaional precolar
din Republica Moldova. Totodat, predarea jocului de ah în grdinie i clasele primare ar
facilita atingerea competenelor-cheie, stabilite în Curriculumul naional pentru clasele
primare.
Unul dintre scopurile introducerii jocului de ah în sistemul de învmânt este
selectarea copiilor/elevilor talentai i interesai de acest sport. Anume aceti copii/elevi vor
continua s învee la nivelele 2 i 3 în instituiile sportive specializate i vor reprezenta
Republica Moldova la diverse campionate i olimpiade.
Coninuturile din prezentul curriculum sunt prevzute pentru 3 (trei) ani de studii, iar
repartizarea orientativ a orelor a fost efectuat pentru fiecare an în parte.
Curriculumul include atât ore auditoriale, cât i individuale; activiti de
învare/evaluare i sugestii metodologice de predare-învare-evaluare.
3.1. Obiectivele predrii-învrii ahului în instituia de învmânt precolar/primar
versus competenele specifice
La finele disciplinei, copiii/elevii vor fi capabili s:
- cunoasc aspecte generale privind jocul de ah i istoricul apariiei acestuia;
- însueasc bazele elementare ale jocului de ah: istoria, noiuni, piese, mutri, reguli i
procedee de joc.
- perceap componentele spaiale ale jocului de ah (tipuri de linii, distan, localizare,
poziie);
- efectueze operaii i deducii logice în cadrul jocului de ah, înclusiv în plan mintal la 2 i
mai multe mutri;
- manifeste ingeniozitate, inventivitate i spirit de competiie în cadrul jocului de ah;
- manifeste perseveren, autocontrol i capacitate de a lua decizii în diverse situaii;
- dezvolte capacitatea de formare a raionamentului prin aplicarea principiilor strategice
specifice jocului;
- manifeste curiozitate intelectual prin cutarea celei mai bune mutri, a celui mai reuit
plan de joc;
- formeze competenele de relaionare constructiv cu semenii în cadrul jocului de ah.
3.2. Tematica i repartizarea orientativ a orelor
Nr.
2. Regulile de ah 20 2
3. Etica ahist 2
6. Finalul 7
Practica 10
3.3.1. Introducere, istoria ahului
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- cunoasc legenda apariiei
ah;
- cunoasc noiunile de vertical
verticala, orizontala, diagonala;
iniial;
4. Mutarea turnului i
rocada este interzis;
Lecii în grup.
Diagrame cu probleme
pentru fiecare elev.
Divizarea copiilor în
interzis;
ah;
poziia scris;
pân la mat.
timpul partidei;
turneul de ah;
- demonstreze respectul fa de
2. Regulile de conduit la un
turneu de ah;
Lecie teoretic în grup.
de conduit în timpul
i centru mare;
- înceap corect partida;
2. Regulile de dezvoltare;
partida;
Lecii în grup cu
- cunoasc tipurile de atac;
- cunoasc tipurile de lovituri
riposteze planului de joc al
adversarului;
folosind procedee tactice;
- calculeze varianta forat;
combinaii simple;
- realizeze avantajul material.
aprare. Atac liniar. Atac
grupat. Atac dublu. ah
14. Realizarea avantajului
- cunoasc algoritmul efecturii
mat regelui solitar;
rege.
contra rege.
5. Opoziia.
- demonstreze caliti i capaciti
1. Pregtirea fizic general. Teste motrice i
funcionale.
Bibliografie
1. Cetera M. “Lecii de ah pentru începtori”, Bucureti, 2007.
2. Ministerul Educaiei a RM, Curriculumul Educaiei Copiilor de Vârsta timpurie i
precolar (1 – 7 ani) în R.Moldova, Chiinu.
3. Ministerul Educaiei a RM, Curriculum colar, clasele I – IV, Chiinu, 2010.
4. . « – », , 2007.
5. ., 0 14 , Chess for
children aged 0 to 14, their parents and teachers "
– " ", " (
. (1 – 3)., : , 1996.
IV. CURRICULUM OPIONAL DE PREDARE-ÎNVARE A AHULUI ÎN
INSTITUIILE SPECIALIZATE
Prezentul curriculum este destinat predrii învrii ahului în instituiile specializate.
La acest nivel, jocul de ah, pe lâng funcia educaional, urmrete i obiective sportive.
Elevii trebuie s însueasc teoria i istoria ahului, s aib o bun pregtire fizic general, s-
i dezvolte calitile i capacitile sportive. Studierea ahului la acest nivel include elemente
de pregtire sportiv: teoria, practica la nivel naional i internaional, regimul sportiv i
pregtirea psihologic corespunztoare.
posibiliti acestora de a alege ahul, ca ocupaie general-educativ, care ajut la îmbuntirea
performanelor personale sau ahul ca profesie.
Coninuturile din prezentul curriculum sunt prevzute pentru 3 (trei) ani de studii, iar
repartizarea orientativ a orelor a fost efectuat pentru fiecare an în parte.
Curriculumul include atât ore auditoriale, cât i individuale; activiti de
învare/evaluare i sugestii metodologice de predare-învare-evaluare.
4.1. Obiectivele predrii-învrii ahului în instituia de învmânt specializat versus
competenele specifice
- manifeste ingeniozitate, inventivitate i spirit de competiie în cadrul jocului de ah;
- efectueze operaii i deducii logice în cadrul jocului de ah, înclusiv în plan mintal la 2
i mai multe mutri;
- dezvolte abilitile cognitive înalte prin utilizarea ahului, ca joc de învare a unor
tehnici specifice de gândire strategic i tactic;
- consolideze competenele de rezolvare a problemelor, învarea cum s ia decizii dificile
i abstracte independent;
- selecteze “cea mai bun” alegere dintr-un numr mare de opiuni;
- ia decizii corecte i rapide sub presiunea timpului;
- dezvolte capacitatea de formare a raionamentului prin aplicarea principiilor strategice
specifice jocului;
4.2. Tematica i repartizarea orientativ a orelor
Nr.
4. Finalul 60 10
6. Pregtirea psihologic 4
8. Studierea literaturii de ah 20 10
9. Seminare de arbitraj 4
10. Turnee de calificare, participarea la competiii 42 35
TOTAL 306 65
4.3.1. Istoria ahului
- cunoasc stilul de joc al ahitilor
renumii;
1. Partide clasice ale
- cunoasc teoria deschiderilor alese
pentru alb i negru.
- evalueze poziia în baza
3. Profilactica.
evalurii efectuate;
- anticipeze ameninrile
pioni;
pioni a adversarului;
- rezolve diferite combinaii în
8. Linii deschise.
9. Combinaii tipice.
- evalueze finalul;
finaluri.
5. Finaluri atipice.
- demonstreze caliti i capaciti
- se pregteasc psihologic ctre
turneu/ partida de ah;
4.3.7. Codul de ah
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- cunoasc codul de ah
Evaluare prin test de
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- aprofundeze cunotinele sale în
i analiz.
turneu de ah.
Evaluare prin test de
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- dezvolte spiritul sportiv;
Turnee de calificare,
participarea la competiii.
sportive.
Bibliografie
1. Ferguson D. R. C., „Research and Benefits of Chess,” www.kfce.eu.
2. Gheorghe Vsii, „Rolul Psihologic i Educativ al ahului”. Palatul Copiilor din Ploieti.
3. ., , : , 2008.
4. ., « IV III »,
, 1969.
5. ., " , ".
6. . .,
, 2011.
7. ., „« : »,” 64-,
4\2009.
”.
INSTITUIILE SPECIALIZATE DE PERFORMAN
specialitilor, autorilor de manuale i ghiduri metodice, elevilor, sportivilor.
Prezentul curriculum este un document normativ i obligatoriu pentru realizarea
procesului de predare-învare la ultimul nivel curricular – nivelul III – predarea învarea
ahului în instituiile de performan.
Coninuturile din prezentul curriculum sunt prevzute pentru 4 (patru) ani de studii, iar
repartizarea orientativ a orelor a fost efectuat pentru fiecare an în parte.
Studierea ahului la acest nivel include elemente de pregtire sportiv: teoria, practica
la nivel naional i internaional, regimul sportiv i pregtirea psihologic corespunztoare.
Curriculumul include atât ore auditoriale, cât i individuale; activiti de învare/evaluare i
sugestii metodologice de predare-învare-evaluare.
performan versus competenele specifice
- manifeste ingeniozitate, inventivitate i spirit de competiie în cadrul jocului de ah;
- efectueze operaii i deducii logice în cadrul jocului de ah, înclusiv în plan mintal la 2
i mai multe mutri;
- dezvolte abilitile cognitive înalte prin utilizarea ahului, ca joc de învare a unor
tehnici specifice de gândire strategic i tactic;
- consolideze competenele de rezolvare a problemelor, învarea cum s ia decizii dificile
i abstracte independent;
- selecteze “cea mai bun” alegere dintr-un numr mare de opiuni;
- ia decizii corecte i rapide sub presiunea timpului;
- dezvolte capacitatea de formare a raionamentului prin aplicarea principiilor strategice
specifice jocului;
Nr.
2. Deschidere 55 10
4. Finalul 55 10
6. Pregtire psihologic 10
8. Studierea literaturii de ah 15 15
9. Studierea cu ajutorul programelor computerizate
de ah
50 15
11. Turnee de calificare, participarea la competiii 100
TOTAL 415 80
5.3.1. Istoria ahului
ahitilor renumii;
ahitilor renumii.
- cunoasc teoria deschiderilor
1. Teoria deschiderilor
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- evalueze poziia;
evalurii efectuate;
în poziia adversarului;
- utilizeze linii deschise;
cu pion izolat.
2. Sistemul Carlsbad.
9. Tehnica de calcul.
finaluri;
finaluri.
- demonstreze caliti i capaciti
ah.
- se pregteasc psihologic de
turneu/ partida de ah;
5.3.6. Codul de ah
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- cunoasc codul de ah
Evaluare prin test de
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- aprofundeze cunotinele sale în
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- aprofundeze cunotinele sale în
date.
turneu de ah.
Evaluare prin test de
Obiective de referin vs
subcompetene Uniti de învare
- dezvolte spiritul sportiv;
sportive.
Bibliografie
[1] FIDE, „Code of Ethics,” în Approved by the 1989 General Assembly. Amended by 1996
Presidential Board as directed by 1996 General Assembly..
[2] Institutul de Expertiza Curriculara, „Sugestii privind elaborarea documentelor curriculare
pentru instruirea adulilor,” Chiinu, 2011.
[3] FIDE, „Tournament Rules,” în Approved by the 1986 General Assembly, 2007 PB .
[4] I. Drgici, „ELEMENTE DE METODIC A PREDRII FINALURILOR DE PIONI,”
1998.
[5] D. R. C. Ferguson, „"Research and Benefits of Chess",” www.kfce.eu.
[6] . , . , , , 1998.
[7] . . ,
, 2011.
[8] . , , , 1965.
[9] . , . , , , 1999.
[10] . , , , 1983.
[11] . , : , ,
1998.
Aspectul metodologic propus de curriculumul de baz pentru instituiile de învmânt
precolar/primar i instituiile specializate/de performan la cursul opional „ah”, elaborat în
termeni de competene reprezint organizarea procesului educaional, raportat la centrarea pe
necesitile reale ale elevilor. Metodologia didactic vizeaz ansamblul metodelor i
procedeelor didactice utilizate în procesul de învmânt.
Obiectivele generale ale cursului/competenele specifice se exercit în diferite situaii
de învare cu un anumit grad de operaionalitate i sunt în dependen direct de competenele
formate, respectiv, la fiecare tem.
Nivelul calitativ al procesului educaional este condiionat i de stilul de predare i
strategia didactic utilizat de ctre profesori. Utilizarea metodelor în context formativ îi
vizeaz atât pe formatori cât i pe elevi i presupune o participare activ prin efort comun
vizând atingerea achiziiilor finale. Metodele centrate pe elev stimuleaz gândirea, capacitatea
de comunicare, voina, motivaia, interesul.
Un imperativ al timpului reprezint utilizarea tehnologiilor informaionale moderne în
procesul educaional. Resursele web pot fi folosite la selectarea unor coninuturi
informaionale de ultim or, la modelarea unor situaii practice.
Evaluarea este o component distinct a procesului didactic, care permite evidenierea
achiziiilor de cunotine i abiliti dobândite. Succesul evalurii depinde de obiectivele
generale i coninutul disciplinei.
Metodologia de predare – învare a ahului în instituiile de învmânt
precolar/primar este bazat pe principiul învrii prin joc, cu utilizarea jocurilor didactice.
Fiecare lecie este organizat astfel, ca profesorul s colaboreze direct cu elevul/copilul, dar
sunt binevenite i sarcini individuale. Iniial este recomandat s utilizai tabla demonstrativ
i/sau tabla de ah de dimensiuni mari i/sau tabla de ah standart. Ulterior învai elevii/copii
s rezolve probleme în diagrame de ah, astfel ei va trebui s le rezolve în plan mintal, fr a
muta piese pe tabl. La lecii practice elevii/copii sunt divizai în perechi pentru a juca partida
de ah, adversarii trebuie schimbai dup fiecare partida sau dou.
Metodologia de predare – învare în instituiile specializate are particularitile sale:
elevii trebuie s însueasc mai mult teorie a jocului de ah. Este recomandat s utilizai tabla
demonstrativ de ah, literatura specializat, programe i baze de date specializate.
În instituii specializate de performan se recomand formarea grupelor cu numr
redus de elevi, dar i lecii individuale.
Evaluarea elevilor se efectueaz în baza a 2 criterii: teorie i practic.
Se recomand elaborarea testrilor speciale, în baza programului de studii, pentru
evaluarea teoretic la fiecare nivel.
Începând de la Nivelul 2, aceste testri trebuie s conin 4 elemente eseniale prin care
poate fi stabilit nivelul ahistic al unui sportiv:
1. Jocul combinativ – capacitatea de a gsi în poziie o idee original, de obicei cu
sacrificarea materialului, capacitatea de a gsi procedee tactice în partid.
2. Tehnica de calcul – capacitatea de a calcula diferite variante posibile.
3. Jocul poziional – capacitatea de a alege planul de joc corect, de a determina
amplasarea cea mai bun pentru piesele sale.
4. Cunoaterea teoriei jocului de ah – cunoaterea începuturilor (debuturilor), poziiilor
tipice din mijlocul jocului, poziiilor exacte din finaluri.
În mod natural, în decursul unei partide, toate aceste elemente acioneaz împreun.
Astfel, evaluarea elevilor trebuie s conin atât evaluarea separat a elementelor menionate,
cât i o evaluare complex.
O alt modalitate de evaluare a nivelului de joc ai elevilor este participarea lor la
competiii. Organizarea turneelor de calificare interne este binevenit i v va ajuta s stabilii,
dac elevii pot aplica cunotinele lor în practic. Este foarte important, ca elevii s participe i
în competiii de nivel orenesc, raional sau naional. Aceste turnee vor avea efect pozitiv
asupra copiilor atât în plan ahistic, cât i în plan psihologic i social.
În baza prezentului curriculum a fost elaborat ghid metodic pentru profesorii
instituiilor de învmânt precolar/primar.