luento1. johdanto (410014y tvt pedagogiset perusteet)

of 54 /54
410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä Luento1: Johdanto Jari Laru, KT yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Upload: jari-laru

Post on 24-Jan-2015

1.797 views

Category:

Education


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä -kurssin johdantoluento.

TRANSCRIPT

Page 1: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä

Luento1: JohdantoJari Laru, KTyliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus

Page 2: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

KESKUSTELE: tavoitteet ja odotukset

• Mitä tiedät ennestään aihepiiristä?

• Mitä odotatte tältä kurssilta?• Mitkä ovat tavoitteenne tällä

kurssilla?

Page 3: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

TVT pedagogisena työvälineenä (3op)

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa (2op)

Tietotyön pedagogisia haasteita (2op)

Technology Enhanced Learning I

(6 op)

Technology Enhanced Learning II

Theory (7 op)Self-Regulated Learning

Collaborative learning

Orientoivat opinnot + valinnaiset opinnot

Vapaavalintaiset koulutusteknologian opinnot (osa sivuaineesta ja syventävistä opinnoista)

Koulutusteknologian sivuaineopinnot

LET maisteriohjelma

Sivuaine tai tutkinto

Kandidaatintyö (TVT + malu ryhmä)

Pro gradu

Jatko-opinnot

Koulutusteknologian jatko-opinnot

Tohtorinväitöskirja

Olet tässä

Avoin oppikirjaprojekti (3 op)

Page 4: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)
Page 5: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Kurssin 410014Y (3op) rakenne

• Lähiopetus 30h (n. 1op)– Luennot 5x2h– Harjoitukset 10x2h

• Itsenäinen työskentely 30h (n. 1op) – Luentopäiväkirjat 2 kpl (ohje wikissä)– Valinnainen tehtävä (valitse toinen)

• Internet-sisältöjen kuratoiminen (Scoop.it, ohje wikissä)• Ala-astelaisille suunnattujen peliaiheisten videoiden arviointi (Raahen lukio,

ohjeistus tulee myöhemmin)

• Yhteisöllinen työskentely 21h (vajaa 1op)– Tutustukaa teitä kiinnostavaan sovellukseen / laitteeseen– Valmistelkaa skenaario, jossa sovellusta / laitetta käytetään

opetuksessa– Valitkaa työskentely/raportointisovellukset itse

Page 6: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Korvaavuudet / poissaolot

• Poissaolot: Harjoituksista voi olla pois yhden kerran ja ryhmien välillä voi yrittää mahd. mukaan liikkua. Tarvittaessa saa korvaustehtäviä.

• Korvaavuudet: – Harjoitukset: Harjoituksissa kannattaa käydä,

mutta ei ole pakko (jos on esim. osoittaa word ym. osaamista).

Page 7: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

TVT pedagogisena työvälineenä (3op)

Digitaalinen media opetuksessa ja oppimisessa (2op)

Tietotyön pedagogisia haasteita (2op)

Technology Enhanced Learning I

(6 op)

Technology Enhanced Learning II

Theory (7 op)Self-Regulated Learning

Collaborative learning

Orientoivat opinnot + valinnaiset opinnot

Vapaavalintaiset koulutusteknologian opinnot (osa sivuaineesta ja syventävistä opinnoista)

Koulutusteknologian sivuaineopinnot

LET maisteriohjelma

Sivuaine tai tutkinto

Kandidaatintyö (TVT + malu ryhmä)

Pro gradu

Jatko-opinnot

Koulutusteknologian jatko-opinnot

Tohtorinväitöskirja

Olet tässä

Avoin oppikirjaprojekti (3 op)

Page 8: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Lähiopetus: Luentojen teemat

• 27.8. 14-16 L4. Luento 1: Johdanto • 29.8. 8-10 L6. Luento 2: Oppiminen + oppimisteoria(t). • 3.9. 14-16. Luento 3: Suunnittelu + pedagogiset mallit• 5.9. 8-10. Luento 4: Teknologia(t) • 10.9. 14-16. Luento 5: Haasteet (digitaaliset kuilut, luvat,

tekijänoikeudet ym.)

Vierailemassa: Päivi Luoma, EKO-hanke, Otto Leskinen, Metsokankaan koulu, Heikki Kontturi, ONK + mahd. muita

Page 9: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Lähiopetus: Harjoitukset 2013 syksy

Page 10: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Katso loput tiedot wikistä

Page 11: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

TAUSTAA

Page 12: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)http://www.oulu.fi/let

Koulutusteknologian opinnot ovat

Perehtymistä uusimpaan tutkimustietoon oppimisesta

Yhteisöllinen oppiminen

Itsesäätöinen oppiminen

Asiantuntijaksi oppiminen

Monipuolisia teknologiaratkaisuja

Yhteistyötä paikallisten työnantajien kanssa

Kansainvälistä yhteistyötä

Oma viiteryhmäni on oppimisen ja koulutusteknologian tutkimus

Page 13: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

www.jarilaru.eu

Page 14: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Oulun yliopiston opetusteknologian tilanne yleisellä tasolla.

• Optiman käyttöä edistetään

• Opiskelijoiden tukijärjestelmiä kehitetään (noppa, lukkari yms..)

2000-luvun alku, Optiman edeltäjä TelsiPro

Opetusteknologia ”kehittyy” enemmistön ehdoilla

Page 15: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

“Tänään koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä vuonna 2074” (HS, Elokuu

2012)

Oman työn reunaehtoja: 1. tulevaisuusorientaatio

Opettajankouluttajana en voi istua odottelemaan ympäristöjen ja järjestelmien kehittymistä.

Page 16: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)http://www.oulu.fi/let

Koulutusteknologian opinnot ovat

Perehtymistä uusimpaan tutkimustietoon oppimisesta

Yhteisöllinen oppiminen

Itsesäätöinen oppiminen

Asiantuntijaksi oppiminen

Monipuolisia teknologiaratkaisuja

Yhteistyötä paikallisten työnantajien kanssa

Kansainvälistä yhteistyötä

Oman työn reunaehtoja: 2. tutkimusperustaisuus

Opetus perustuu tutkimukseen ja täten teknologian opetuskäyttö perustuu myös tutkimukseen.

Page 17: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:School%27s_everyday_life.jpg

Text

Politiikka Oppilaat Teknologia

http://www.slideshare.net/larux/tietotyon-p-haasteita/

Oman työn reunaehtoja: 3. Yhteisön paine

Page 18: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)
Page 19: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)
Page 20: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:School%27s_everyday_life.jpg

Text

Politiikka Oppilaat Teknologia

http://www.slideshare.net/larux/tietotyon-p-haasteita/

Page 21: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://www.tiede.fi/blog/2012/09/15/miksi-koulussa-pitaa-muistaa-vaikka-kaikki-loytyy-netista

Page 22: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://blogi.somy.fi/pilvipalveluista-haaste-koululle

Page 23: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2013/08/1795720/suomalaiskoulut-pahasti-jaljessa-tietotekniikan-kaytossa

Page 24: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://www.opencolleges.edu.au/infographic/media/21st_century_classroom.jpg

Page 25: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

“Tänään koulunsa aloittava lapsi on työelämässä vielä vuonna 2074” (HS,

Elokuu 2012)

Page 26: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

A. OPETUSTILAT 2010-LUVULLA

Page 27: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

KESKUSTELE: AIEMMAT KOULUT, LUOKAT, OPPIMISEN TILAT..

Page 28: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Lonka (2011). Sulautuvat oppimisympäristöt innostumisen ja onnistumisen lähteenä. Sulautuvan opetuksen seminaari 10.3.2011

http://blogs.helsinki.fi/sulautuvaopetus/ohjelma/

Page 29: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)
Page 30: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Normaalikoulun opetussolun uudistaminen 2012

Oulun yliopiston normaalikoulun luokat 1-6

Page 31: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Leaforum – ihmistieteiden muuntojoustava tutkimustila (rakentaminen alkaa 2013)

Entisen kirjaston remontointi: vuorovaikutuslaboratorio

Page 32: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Entisen kirjaston remontointi: lapsiryhmätila

Page 33: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

B. OPETUS/OPPIMISTEKNOLOGIA

Page 34: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

KESKUSTELE: MITÄ OPETUSTA / OPPIMISTA TUKEVIA SOVELLUKSIA / TEKNOLOGIOITA OLET AIEMMIN KÄYTTÄNYT?

Page 35: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

~2000 ~2010

Gartnerin hypekäyrä (Laru, 2012)

Page 36: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://vodpod.com/watch/15508281-alan-kays-dynabook-rare-nhk-video-ipad-1960-1970-lukujen-taitteessa?u=larux&c=mobiililuento

http://www.slideshare.net/larux/1-luento-tieto-ja-viestinttekniikan-perusteet-opintojaksolla-tvt-opetuskytn-historia

Page 37: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Roschelle, J., & Pea, R. (2002). A walk on the WILD side: how wireless handhelds may change CSCL, 51-60. Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1658616.1658624

2002“His 2002 paper with Roy Pea, "Walk on the Wild Side," has been influential in understanding the future possibilities for wireless handheld learning devices”

Page 38: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Tulevaisuus on tänään

Dillenbourg, P. (2010), The appeal of motionless devices in a world where everything moves. Keynote talk at the 6th IEEE WMUTE 2010 Conference, Kaohsiung, Taiwan, accessed on June 29, 2011 athttp://wmute2010.cl.ncu.edu.tw/Pierre%20DILLENBOURG.pdf.

Page 39: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://www.opencolleges.edu.au/infographic/media/21st_century_classroom.jpg

Page 40: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://www.aronet.fi/downloads/SMART_Classroom_Tour_Working/START_HERE.html

Page 41: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

C. OPPIMATERIAALIT

Page 42: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

KESKUSTELE: MILLAISIA OPPIMATERIAALEJA OLETTE KÄYTTÄNEET / TUOTTANEET ?

Page 43: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Helsingin sanomat 21.1.2013 http://www.hs.fi/paivanlehti/paakirjoitukset/Oppimateriaali+siirtyy+hitaasti+verkkoon/a1358659608344?jako=22097e17433aa2650e93e1385cdbc562

Page 44: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://avoinoppikirja.fi/

Page 45: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://linja-aho.blogspot.fi/2013/01/oajn-aktiivi-syyttaa-minua-varkaaksi.html

Page 46: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

http://blogit.tietokone.fi/lexoksanen/2013/01/16/onko-omien-aineistojen-vapaa-jakaminen-varkautta/

Page 47: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

A. TEKNIIKKAA ONB. HIENOJA TILOJA(KIN) ONC. OPPIMATERIAALEJA KEHITELLÄÄN..

= SILTI KÄYTTÖ ONTUU (HS 11.2.2013)

Page 48: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)
Page 49: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

KESKUSTELE: ONTUUKO OPETUS/OPPIMISTEKNOLOGIAN KÄYTTÖ KUTEN HS VÄITTÄÄ? MIKSI?

Page 50: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

D. UNOHTUIKO OPPIMINEN? KYLLÄ..

Page 51: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Simple tools, rich pedagogical practises (Roschelle, 2002)

Page 52: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

”Technology is now rapidly transitioning a tool for exploratory tinkering at the margins of mainstream education to becoming an expected component of the core, universal infrastructure of education” (Roschelle, 2013)

Roschelle, J. (2013). Special Issue on CSCL: Discussion. Educational Psychologist, 48(1), 67-70.

Page 53: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Oppimisen perusteet ja hype pitää erottaa

”We need distinguish between enduring fundamentals of learning and the transient froth splashed up by each new wave of innovation” (Goodyear & Retalis, 2010).

http://www.flickr.com/photos/42956340@N00/11223187/

Oppiminen Hype

Page 54: Luento1. Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)

Kiitos.

• Kurssiwiki: https://wiki.oulu.fi/display/tvt2013

• Edmodo: http://edmo.do/j/di4eft

• Facebook: https://www.facebook.com/groups/410014Y/