työelämäpeda: tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

104
Tieto ja vies,ntätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit KM Sanna Brauer Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu OsaOppi III - osaamispisteet pelissä!

Upload: ouas-oulu-univ-of-applied-sciences

Post on 24-Jan-2015

332 views

Category:

Education


6 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikkaa  hyödyntävät  pedagogiset  mallit

KM Sanna BrauerOamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

OsaOppi III - osaamispisteet

pelissä!

Page 3: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Tulevaisuuden ammattiin tulevaisuuden ammattiopistosta?

Page 6: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Kauppa kotonasi?

Page 7: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit
Page 9: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Kiinteistövälittäjä

Kuva: Mervi JanssonEri-ikäiset oppijat

Page 10: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Naamatusten verkossa

° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。* ˚

˚ ˛ •˛•˚ */______/~ \。˚ ˚ ˛

˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門| • lisää seinälles jos

haluat, että satais lunta! :)Ihan vaan pikkisen ja muutama aste vaan pakkasta ♥

Rikkaat mediaympäristöt

http

://w

ww

.flic

kr.c

om/p

hoto

s/du

blab

/643

3047

171/

size

s/l/i

n/ph

otos

trea

m/

Page 11: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Tulevaisuuden koulussa...

Page 12: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Koulut eivät ole enää tätä

Page 13: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ne ovat tätä

Page 14: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

...ja tätä

Page 15: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

...ja tätä

Page 16: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

...ja tätä

Page 17: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

...ja tätä

Kuvassa Mobiilineuvoja Pauliina Venho InnoOmniasta

Page 18: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Euroopan älykkäin

• Mixed Reality

• UBI-hotspot

• Amazing NFC

• NFC Smart Daycare

• NFC in Elderly Care

Near Field Communications for all the citizens

http://www.intelligentcommunity.org/

Page 20: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Tulevaisuuden koulu(laiset)tulevaisuuden ammattiopistossa.

Mistä silloin puhutaan?

http://www.oamk.fi/hankkeet/mixedreality/

Page 21: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ubiikki

Blogi

Wiki SoMe

TyösalissaTyöelämässäVerkossa

Mobiili

Luokassa Kotona

BYOD

IT

Opiskelijakeskeinen pedagogiikka

Yhdessä

Kumppanuuksia

Opiskelija Opettaja

Läksyt

Opinnäyte Tehtävät

TenttiTekeminen

Teknologia

Mediakasvatus Tiedonhaun taidot

Google

Avoimet, rikkaat oppimisratkaisut

Kaverin kanssa

ARSL

IRL

Page 22: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ammatti-identiteettiin kasvaminen

Page 23: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Työelämälähtöiset oppimisympäristöt

Tiimiytyvät tutkinnot

=

Tiivistyvä yhteistyö?

- Yrittäjä --- Opettaja

-Opettaja --- Yrittäjä

-Osaamista yrityksiin

- Koulutusyritys? http://www.flickr.com/photos/kozmicdogz/5618920720/sizes/m/in/photostream/

Page 24: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Työvaltainen koulutus • Onko mobiili mahdollisuus toiminnalliselle

oppijalle alalla kuin alalla?

Mitä piti oppia tai tutkia?

Miten tablettia, MP3-laitetta tai älypuhelinta voi hyödyntääopinnoissa?

Page 25: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Työturvallisuus

http://www.flickr.com/photos/aaronpk/5352508316/sizes/l/in/photostream/

Just-in-Case / Just-in-Time Training

VAI?

Page 26: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Teknologia mukana työmaalle?

Kuva: Jari Jääskeläinen

Page 27: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Teknologia mukana työmaalle?

Kuva: Jari Jääskeläinen

PEDAGOGIIKKA

Page 28: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Tämän päivän ammattilaisia

Page 29: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

WEB 2.0.Erilaisia oppijoita - erilaisia

ympäristöjä

Oppimisverkostot

Page 30: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

home PROTECTED

Join this Wiki

Recent Changes

Manage Wiki

Search

EtusivuOhjeita opiskelijoille1. Pintakäsittelymenetelmiä2. Opetuksen suunnitelmat3. Corvette-projekti 20114. Oppilaitosyhteistyö5. Erikoismaalaus6. Projektit7. ATEX8. Oppilaiden Wikisivustoja9.PintakäsittelymestaritLinkit- - - - - - - - -MUUT VERKKOSIVUTBlogiDelicious (kirjanmerkit)FacebookFriendfeed (opisk.blogit)FlickrTwitterYouTubeVerhoilun sivustoSähkön sivusto

guest · Join · Help · Sign In ·

PAGE DISCUSSION (6) HISTORY NOTIFY ME

PintakiltaTänään torstai, 12. toukokuu

Tapahtumat

Näytä tapahtumat ennen 15/6.Etsi lisää

Näytä tapahtumat 12/5 jälkeen.Etsi aiempia tapahtumia

Ajoneuvomaalauksen, teollisen pintakäsittelyn opettajien,opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteinen sivusto

Corvette-projektiimme pääset tästäProjektin tarkoituksena oli maalata autosta näyttelykelpoinen, oppilaat onnistuivattavoitteessaan ja auto oli näytillä American Car Showssa. Kiitokset kaikille ahkerillenuorille projektin loppuunsaattamisesta sekä eritoten FHRA :lle hienosti hoidetustanäyttelystä!

Tässä Dmitry Chirkovin tekemä video osastomme kokoamisesta ennen näyttelyä

http://pintakilta.wikispaces.com/

Page 31: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

http://twitter.com/pintakilta http://www.osaavaopettaja.fi

Pintaa syvemmällä?

Page 34: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Eri ammattialakiltojen välisellä vuorovaikutuksella tutkitaan eri alojen erityisvaateita pedagogisen mallin sovittamisen suhteen.

Yrittäjyyskilta luo useille ammattialoille soveltuvia asiakaspalveluun ja yrittäjyyteen liittyviä kokonaisuuksia. Eri ammattialat tuovat työelämäkumppaneitaan hankkeeseen ja toimivat työelämälähtöisesti tehdessään pedagogista kehittämistyötä.

Pedagoginen malli:

Vertaisoppiminen ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka

Uusinta pedagogista ja teknistä osaamista sisältävät sosiaalisen median oppimisympäristöt

Interaktiivinen tukimateriaali, valtakunnallinen ubiikki e-työkalu.

Valmius siirtää toiminta edelleen modernimpaan ympäristöön.

Oppimisympäristö rakennetaan sellaiseksi, että oppilaitoksella on valmius opettaa opiskelijalle tietty tapa toimia, mutta opiskelijalla on myös mahdollisuus valita esim. oman mobiililaitteensa ja oman bloginsa käyttö opiskeluun.

Perusmenetelmät ja teesit ovat kaikilla kiltakouluilla samat, mutta sovittamista tapahtuu ammatillisten erityispiirteiden ja opetussuunnitelman mukaan.

Kiltakoulut.fi

Page 35: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Opetuksen ja tiedon uusjako◦ Laite  =  kynä

Opetuksen  välineet  muu:uvat,  mu:a  ope:ajan  tulee  muistaa  niiden  rooli  ja  status.  Tallennusväline  on  loppujen  lopuksi  tallennusväline,  olkoonkin  kuinka  hieno  tahansa.  Opetuksen  pääpainon  tuleekin  pysyä    pedagogiikassa  eikä  välineissä.

◦ Wiki  =  OppikirjaNykyisin  löytyy  monenmoista  palvelua,  joihin  voidaan  tallentaa  aineistoa  julkises,  sekä  tarvi:aessa  muokata  sitä  mobiilis,  isommalla  joukolla.  Oppikirjan  ongelma  on  päivite:ävyys,  mu:a  nykyisten  palveluiden  avulla  opiskelijoille  voidaan  antaa  tarvi:aessa  päivite:yä  ,etoa.

◦ Blogi  =  VihkoPerinteiseen  vihkoon  verra:una  blogin  hyvinä  puolina  voidaan  pitää  avoimuu:a  ja  tarvi:aessa  valokuvien  sekä  videoklippien  lisäämistä  helpos,  aineiston  sekaan.  Usein  havainnollinen  kuva  tai  videoklippi  saa:aa  selventää  ja  jäsentää  ,etoa  huoma:avas,  paremmin  kuin  sanaselitys.  Avoimuus  voidaan  kokea  myös  nega,iviseksi  asiaksi,  varsinkin  jos  osa  opiskelijoista  kopioi  säännöllises,  tehtävänsä  toisilta.  Blogista  voi  ajan  mi:aan  kertyä  opiskelijalle  ka:ava  porDolio  ammaEalansa  tehtävistä  jota  kelpaa  näy:ää  myös  töitä  hae:aessa.  Osa  opiskelijoista  innostuu  kovin  blogiinsa,  mu:a  jä:ää  blogin  tekemisen  kesken  tai  tekee  sinne  vain  pakolliset  tehtävät  toisten  taas  käy:äessä  blogiaan  päiväkirjanomaises,.  

Page 38: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Osaamisen näyttäminen & Monimuotoistuva oppiminen

◦ Tiedon  hankinnassa  &  hallinnassa  enemmän  valintoja◦ Opiskelumo,vaa,o  kasvaa:  Opiskelija  ei  väl:ämä:ä  miellä  mm.  blogi:amista  “tylsäksi  “  ja  opiskelee  mielellään  nykyaikaisilla  välineillä.

◦ Opiskelijalla  on  mahdollisuus  hyödyntää  verkostojaan  oppimisessa  ja  ,edon  tuo:amisessa

◦ Ope:amisen  uudet  muodot:  oppilaan  ja  opete:avan  ei  tarvitse  olla  samassa  ,lassa.  Mobiililai:een  avulla  ope:aja  voi  ohjata  eri:äin  tarkas,kin  reaaliaikaisen  kuva/ääniyhteyden  avulla  esimerkiksi  työssäoppijan  eteen  tulleita  pulma,lanteita.

■ Konstruk,vis,nen  oppimiskäsitys.  Tähän  näkemystä  opiskelijasta  ak,ivisena  oman  oppimisen  näkyväksi  tekijänä,  jolloin  ope:aja  on  fasilitaa:ori.h:p://www.slideshare.net/mervijan/21-­‐st-­‐century-­‐educa,on-­‐innoomnia-­‐lifelong-­‐learning-­‐hub#btnNext  (slide  18)

 Esim.  blogi  toimii  myös  opiskelijan  osaamisen  porDoliona  ja  oppimisen  näkyväksi  tekijänä.

Page 39: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Liidättää uutta otetta opetukseen koko Suomessa!

Kiltakoulut.fi

https://pintakilta.wikispaces.com/

Page 40: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Palvelu(pata)osaamista yrityksiin

Page 42: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

WHO SHOULD DEMAND MORE?

Modern bar in an international virtual world

Page 43: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

• Osaajayhteisö löytöretkellä uudenlaisen ammatillisen kehittymisen verkostossa

• Yhteisöllinen oppiminen

• Yrittäjyys

• Verkostoituminen

• Työkaluja blogeista verkkokauppaan

• Avoin osaamiskeskus

http://www.facebook.com/pages/InnoOmnia/346316417014

Leiritulen ääressä

Page 44: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Elämyksiä toisessa maailmassa

Page 45: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Tekemällä oppimaan

Page 46: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Taitojen oppiminen

https://www.youtube.com/watch?v=89o5rLpbCgI

https://www.youtube.com/watch?v=IpPLmz1F4Io

Page 47: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

iMetallimies

• Tulevaisuuden osaajia

• Monimuotoista oppimista

• mLearning + eLearning = Engaging Learning

Mobiili oppija vai mobiilia oppimista?

Page 49: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Yksilölliset polut oppimisessa ja ohjauksessa

Page 50: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Kuva: Esko Lius

Page 53: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Millä? Mitä tekniikkaa?

BYODRiittääkö

vastaukseksi kasa laitteita?

Page 54: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Entäs pedagogiikka?• Konnektivismi

• Oppiminen perustuu erilaisiin näkemyksiin

• Oppiessa yhdistetään erilaisia tietolähteitä

• Teknologia tukee ja mahdollistaa oppimisen

• Opetuksesta kuljetaan ohjauksen ja tuen suuntaan

• Ydinosaamista on nähdä asiayhteydet

• Ajantasainen ja oikea tieto

• Valitsemisen taito: tilanteet muuttuvat, tieto päivittyy

Page 56: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Opettaja!

Tehttp://farm4.static.flickr.com/3273/2980062437_94defd08f1.jpgksti!

Page 57: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

OPETTAJA

Kumpi on kiinnostavampi?

Page 59: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Mistä kaveri opettajalle? !

http://www.flickr.com/photos/benny4bs/4257144990/sizes/z/in/photostream/!

Page 60: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Teemu  Moilanen  &  Sanna  Brauer

Ope.fi-­‐taitotasoista,  Sosiaalisen  median  opetuskäytön  suosituksista

 ja  alueellisista  ajankohtaisuuksista

Page 62: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Johdantoa• Ope.fi  -­‐kar:akirja  (luonnos  viitekehykseksi)  ,etoyhteiskuntaosaamisen  henkilökohtaisen  ja  työyhteisökohtaisen  osaamisen  kehi:ämiseksi.

• Mallin  lähtökohtana  on  työyhteisöjen  yhteinen  kehi:äminen.

• I  -­‐tason  koulutuksissa  edellytyksenä  on,  e:ä  työyhteisölle  on  laadi:u  ,etoyhteiskuntakehi:ämisen  strategia/suunnitelma,  joka  palvelee  tavoiteltavan  osaamisen  saavu:amista.

Yhteisön  ja  yksilön  kehi:äminen,  laaditun  tvt-­‐strategian  suunnassa

Page 63: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Johdantoa• osa  ope:ajista  erikoistuu  (itseään  eniten  mo,voivan)  ,etyn  osaamisalueen  kehi:ämiseen,  osaamisensa  ylläpitoon  ja  hankitun  osaamisen  siirtämiseen  työyhteisön  muille  jäsenille  

• Erikoistuvan  osaamisen  tulee  olla  hyödynne:ävissä  koko  organisaa,ossa/työyhteisössä.  

• Kar:a  mahdollista  erilaisten  koulutustarpeiden  ja  kokonaisuuksien  hahmo:amisen  opetuksen  tukipalveluista  oppilaitosjohtoon.

Erikoistun  ja  jaan  osaamistani  

työyhteisööni

Page 64: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ope.fi  I  taso  =  jokaisen  henkilökohtainen  osaaminen

• Tavoi:eena  on  varmistaa  koko  koulun  tai  oppilaitoksen  opetus-­‐  ja  toimintakul:uurien  uudistamisessa  tarvi:avat  ,edot  ja  taidot,  sekä  valmiudet  hyödyntää  yhteistä,  jae:ua  osaamista.  

Täydennyskoulutus:  Some  Noviisi  –  sopii  kaikille  uuden  äärellä  ihme9eleville!

Page 65: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

“Mikä  on  (meille)  paras  tapa  hyödyntää  @eto-­‐  ja  vies@ntätekniikkaa  opetus-­‐  ja  muussa  käytössä  omassa  organisaa@ossamme?  Mitä  perus@etoja  ja  –taitoja  henkilöiden  (meidän)  tulisi  hallita  ja  mitkä  ovat  organisaa@ollemme  mahdolliset  tai  luontevat  tavat  toimia  ja  tukea  innova@ivista  opetuksen,  opiskelun  ja  muun  toiminnan  kehi9ämistä?”

Page 66: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

A)  Työyhteisön  kehiDäminen  osana  toimintaympäristöä

Organisaa,on  oman  kehitystyön  sitominen  konteks,in  ja  toiminta  omassa  työyhteisössä.

• Perehtyminen  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  opetuskäytön  omaa  työyhteisöä  koskeviin  suunnitelmiin  ja  kunnan  strategiaan  sekä  valtakunnallisiin  tavoi:eisiin  

• Tutustuminen  omaa  opetustyötä  ja  sen  kehi:ämistä  ohjaavaan  (lainsäädäntöön),  sopimuksiin,  toimintaohjeisiin  ja  suosituksiin  

• Työyhteisön  kehi:ämistä  koskevista            pelisäännöistä  ja  työnjaosta  sopiminen

taso1

Page 67: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

B)  Toiminta  sähköisissä  oppimis-­‐  ja  osallistumisympäristöissä.Osallistumisen  ja  vaikuDamisen  taidot,  itseilmaisu  digitaalisessa  

ympäristössäSähköisten  oppimis-­‐  ja  osallistumisympäristöjen  hyödyntämisen  perustaidot.

• PeruskäsiDeiden  hallinta  (fyysiset,  virtuaaliset,  sulautetut,  sosiaaliset  oppimisympäristöt  sekä  niiden  yhdistelmät)  

• Yleiset  Kedonhankintataidot,  lähdekriKikki  (luoteDavuuden  arvioinK)  ja  Kedon  hyödyntämisen  valmiudet  

• Taito  ilmaista  itseään  ja  asioida  verkossa  (opeDajan  omat  'kansalaistaidot')  

• Koulutuksen  tarpeita  palveleviin  sähköisiin  oppimisalustoihin  ja  ,etojärjestelmiin  lii:yvä  perusosaaminen

• Henkilökohtainen  ilmaisu  eri  medioissa  (,edon  tuo:aminen,  jakaminen,  kommunikoin,  ja  käsi:ely)

• Erilaiset  iden,tee,t  ja  osallistujan  uudet  roolit  eri  palveluissa  taso1

Page 68: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

C)  Pedagoginen  osaaminen  Perehtyminen  koulutusta  ja  kasvua  tukevien  sähköisten  palvelujen  ja  lai:eiden  hyödyntämiseen  omassa  opetustyössä.  Tutkivan  ja  kehi:ävän  oppimisen  tukeminen.• Tutustuminen  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  opetuskäytön  edistämiseen  OPS/tutkinnon  perusteissa  ja  arvioinnissa.  Sähköises,  toteutetun  tai  tuetun  opiskelun  arvioin,in  lii:yvä  osaaminen.  Ope:aja-­‐  ja  opiskelijapalau:een  hyödyntäminen  *)

• Yhteisöllisen  (ilmiöperustaisen)  ja  tutkivan  (ongelmalähtöisen)  oppimisen  perusteiden  hallinta  (tai  muu  sovi:u  pedagoginen  lähestymistapa)  *)

• Digitaalisten  oppimateriaalien  (ml.  oppimista  tukevat  pelit  ja  simulaa,ot)  ja  lähdeaineistojen  pedagoginen  käy:ö  *)

taso1

Page 69: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

C)  Pedagoginen  osaaminen• Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  hyödyntämisen;  yleisten  mahdollisuuksien  tuntemus  omassa  ope:amassa  aineessa/amma,ssa  sekä  temaaEsen  yhteistyön  mahdollisuudet

• Yhteistyöstä  sopiminen  keskeisten  yhteistyöorganisaa,oiden  kanssa  (mm.  kirjastot,  työ-­‐  ja  elinkeinoelämän  muut  organisaa,ot,  kolmannen  sektorin  toimijat)

taso1

Page 70: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

D)  Tiedonhallinta  ja  –hankintataidot,  oman  työn  ja  asiantunKjuuden  kehiDäminen

Media  ja  vies,ntävalmiudet  ja  sosiaalisen  median  suositukset.• Työyhteisön  koulutustarvekartoitus  ja  digiosaaminen  sen  osana  à OPEKA-­‐työkalu!!!

• Henkilökohtaisten  ja  työyhteisökohtaisten  osaamistavoiDeiden  aseDaminen,  seuranta  ja  arvioinK  

• Muualla  hankitun  osaamisen  tunnistaminen  ja  hyödyntäminen  työyhteisössä,  henkilökohtaisten  oppimisresurssien  ymmärtäminen

• Koulutus-­‐  ja  kehi:ämissuunnitelmien  tarkentaminen  TVT  hyödyntämisen  perusvalmiuksien  tueksi.

taso1

Page 71: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

E)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen  perusosaaminen

Koko  työyhteisössä  varmiste:u  ,etotekniset  perusvalmiudet  (työväline-­‐  ,  ohjelmisto-­‐  ja  ,etojärjestelmäosaaminen)  ja  peruskäsi:eiden  hallinta.• Työvälineiden  (medialai:eiden)  yleinen  käy:ölogiikka  ja  toimintaperiaa:eiden  ymmärtäminen.

• Perusvalmiudet  ohjelmistojen  käy:öön  (esitysgrafiikka,  teks,n-­‐  ja  kuvankäsi:ely,  taulukkolaskenta,  oppilas/opiskelijahallinnon  ohjelmistot  sekä  koulutuksen  käytössä  oleva  oppimisympäristöohjelma  (LMS)  tai  muu  opetuksen/opiskelun  tueksi  sovi:u  yhteinen  sähköinen  palvelu.

• Peruslaiteympäristöön  kuuluisivat  seuraavat  työvälineet:  kännykkä,  ,etokone,  (sormi,etokone/täppäri),  USB  -­‐muis,,  digi-­‐  ja  dokumenEkamera,  siirtohei,n/'datatykki'  ja  tallentava  digiTV/boxi  ja  niiden  perusosaamisen  varmistaminen.  

taso1

Page 72: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

E)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen  perusosaaminen

• Perehtyminen  opiskelijoiden  yleisimmin  käy:ämiin  henkilökohtaisiin  laite-­‐  ja  palveluympäristöihin.

• Yhteinen  ,edonjäsennys  (käsitekartat/kokonaisarkkitehtuuri  oman  organisaa,on  ja  sen  väli:ömien  yhteistyöverkostojen  yhteises,  hyödyntämässä  tvt-­‐ympäristössä)  

taso1

Page 73: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

F)  Työyhteisön  johtaminen  ja  verkosto-­‐osaaminen.  Sähköinen  hallinto.

Strateginen-­‐,  hallinnollinen-­‐,  henkilöstö-­‐,  talous-­‐  ja  pedagoginen  johtaminen  sekä  toimintakul:uurin  kehi:äminen  (,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  hyödyntämisen  näkökulmasta).• Tutustuminen/perehtyminen  koulun/kunnan/palvelun  tuoDajan  Ketohallintoon  ja  soviDuihin  Ketohallinnon  käytäntöihin.  

• TVT  opetuskäytön  strategian  päivi:äminen• Pedagoginen  johtaminen  sekä  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  hyödyntäminen  opetustyössä  ja  oppimisen  tukena

• Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikkahankkeen  johtamisessa  tarvi:avat  projek,nhallinnan  perustaidot

• Perehtyminen  paperi:omiin  kokouskäytäntöihin  • Yhteiset  ajanhallintajärjestelmät  ja  niiden  käytöstä  sopiminen

taso1

Page 74: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

G)  Yksityisyys,  turvallisuus  ja  tekijänoikeudet

Ajantasalla  olevat  sopimukset  ja  suositukset  sekä  lainsäädännön  tuntemus• Yksityisyyteen  ja  sen  suojaan  lii:yvä  perusosaaminen.  Luo:amuksellisen  ,edon  käsi:ely  ja  salassa  pide:ävien  asioiden  käsi:elyn  tuntemus.  

• Tietoturvaan  ja  -­‐suojaan  lii:yvä  osaaminen  (esim.  opetus,lanteen  videoin,,  opiskelija,etojen  käsi:ely  ja  rekisterit  jne.)  

• Tekijänoikeudet  (perusteet)  

taso1

Page 75: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ope.fi  II  taso

• koulutukset  täydentävät  henkilökohtaisia  asiantun,javalmiuksia,  joilla  voidaan  tukea  yhteistä,  eri  työyhteisöjen  jäsenten  perusvalmiuksien  kehi:ämistä.• Koulutuksissa  kehitetään  asiantun,javalmiuksia,  joita  tarvitaan  kehite:äessä  koulutuksen  ,etoyhteiskuntaosaamista  oppilaitosten  välisessä  tai  kansallisessa  (verkosto)yhteistyössä  sekä  erilaisia  oppimisympäristöjä  yhdistävässä  toiminnassa.• Toisen  tason  koulutuksissa  on  mahdollisuus  erikoistua  henkilöä  itseänsä  kiinnostavien  eri  osa-­‐alueiden  asiantun,jaksi

Page 76: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

“Miten  voin  tukea  omalla  asiantuntemuksellani  omassa  organisaa@ossani  tai  useamman  toimijan  verkostoa  hyödyntämään  @eto-­‐  ja  vies@ntätekniikka  opetuksen  ja  opiskelun  sekä  hallinnon  tukena.  Miten  voin  kehi9ää  ja  jakaa  osaamistani  alan  asiantun@jana  uusien  pedagogisten  toimintamallien  ja  niitä  tukevien  teknisten  ratkaisujen  käy9öönotossa?”

Page 77: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

A)  Työyhteisöjen  kehiDäminen  kansallisessa  toimintaympäristössä

• Kansallisten  strategioiden  ja  suunnitelmien  yleinen  tuntemus• Oman  alueen  päätöksentekijöiden  ak,voin,• Pedagogisen  strategian  seuranta  ja  arvioin,  osana  opetussuunnitelma/tutkintojen  perusteiden  kehi:ämistä• TVT  opetuskäy:öön  lii:yvä  Indikaa:orituotanto  ja  sen  kehi:äminen

taso2

Page 78: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

B)  Toiminta  sähköisissä  oppimis-­‐  ja  osallistumisympäristöissä.

Osallistumisen  ja  vaiku:amisen  taidot,  vuorovaikutus  digitaalisissa  ympäristöissä

• 'Luovien'  ja  sähköisten  oppimis-­‐  ja  osallistumisympäristöjen  monipuolinen  ja  sujuva  hyödyntäminen.• Sähköisen  ja  sosiaalisen  median  palvelujen  hyödyntäminen  verkostojen  vies,nnässä  ja  yhteistyössä  sekä  opetus,lanteiden  täydentäjänä.• Opiskelua  ja  sähköisten  palvelujen  (muuta)  käy:öä  seuraavien  analyysityökalujen  hyödyntäminen  opetuksen  tukena

taso2

Page 79: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

C)  Pedagoginen  ja  ohjausosaaminen  

• Ongelmaratkaisu  ja  työskentely  sosiaalisen  median  verkkopalveluissa.  • Tuki  uusien  opetusmenetelmien  ja  -­‐työkalujen  käy:ööno:amiselle  työyhteisöissä–oppimisprosessin  suunni:elu  ja  toteutus– verkko-­‐ohjaus– vertaisoppiminen–mediamateriaalin  tuo:aminen  verkkoon– TVT  hyödyntäminen  erilaisissa  arjen  non-­‐formaaleissa  oppimiskonteksteissa.  Oppilaiden/opiskelijoiden  kanssa  yhdessä  toteutetut  oppimisen  hankkeet  ja  niiden  ohjaus.

taso2

Page 80: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

C)  Pedagoginen  ja  ohjausosaaminen  

• Osaamisen  arvioin,  sekä  muualla  hankitun  osaamisen  tunnistaminen  &  tunnustaminen• Uusien  oppimis-­‐  ja  opiskelumallien  hyödyntäminen  opetustyössä–Personoitu  opetus–Oppimispolut–Ohjaustaidot–Opetusmenetelmien  monipuolistaminen–Tieto-­‐  ja  vies,ntätekniikan  hyödyntäminen,  sukupuolivaikutusten  huomioiminen

taso2

Page 81: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

D)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen  osaaminen

• Kestävät  ratkaisut  ja  teknisen  laiteympäristön  kierrätystä  koskevat  ratkaisut• Perehtyminen  pilvipalvelujen  mahdollisuuksiin  virtuaalisena  ympäristönä• Sujuvat  digitaalisten  palvelujen  hyödyntämisen  taidot:– teks,-­‐,  kuva-­‐,  ääni-­‐,  videopohjaiset  palvelut–em.  yhdistävä  (koostava)  palvelu  –esitysaineistojen  jako  – verkkoyhteisöt– virtuaalimaailmat– linkityspalvelut– sosiaalisen  median  palvelut

taso2

Page 82: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

D)  Tieto-­‐  ja  viesKntätekninen  osaaminen

• Ulkoisten  ja  taustajärjestelmien  (sovellusten)  hyödyntäminen.  Turvallisen  infrastruktuurin  varmistaminen• Avointen  oppimisresurssien  (OER)  tuo:aminen,  hyödyntäminen  ja  uudelleenkäyte:ävyys• Tiedon  (pitkäaikais)säilytykseen  lii:yvä  asiantun,jaosaaminen

taso2

Page 83: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

E)  Verkosto-­‐  ja  Ketohallinnon  johtaminen  ja  

• Kestävät  ratkaisut  ja  teknisen  laiteympäristön  kierrätystä  koskevat  ratkaisut

• Kokonaisarkkitehtuurityö  johtamisen  tukena• Johdolle  suunnatut  vaihtoehtoiset  koulutusosiot:-­‐  Tietohallintoprojek,n  johtaminen-­‐  Pedagoginen  johtaminen-­‐  TVT  mahdollisuuksein  ymmärtäminen  sekä  tasapainoinen  kehi:äminen  organisaa,ossa

• Sosiaalinen  media  opintojen  ja  oppilaitoksen  markkinoinnissa

taso2

Page 84: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

E)  Verkosto-­‐  ja  Ketohallinnon  johtaminen  ja  kehiDäminen  

• Osaamisen  johtaminen  ja  hyödyntäminen  erilaisissa  toimintaympäristöissä• Organisaa,orajat  yli:ävän  yhteistyön  mahdollistaminen  ,etoaineistojen  yhteiskäytön  näkökulmasta,  ml  luentojen  tuo:aminen  eri  opetus-­‐  ja  opintotarkoituksiin.• Tietovarantojen  hyödyntäminen

taso2

Page 85: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

F)  Tiedonhallinta  ja  –hankintataidot,  oman  työn  ja  asiantunKjuuden  kehiDäminen.

Työyhteisöjen  vuorovaikutus  ja  viesKntä.

• Tiedon  ja  osaamisen  johtaminen  ja  organisaa,on  pedagogisen  kehi:äminen

• Työyhteisön  osaamisen  jatkuva  kehi:äminen,  osaamiskartoitukset  ja  niiden  hyödyntäminen.  Tulevaisuuden  osaamisen  kehi:äminen

• Työyhteisön  vies,ntävalmiudet–Kommunikoin,  ja  yhteistyötaidot.  Yhteisöllisen  työskentelyn  taidot– Itseilmaisu  ja  ak,ivisuus  eri  medioissa–Estee:ömyys  ja  käyte:ävyys  opetuksessa  ja  oppimista  tukevissa  ratkaisuissa

taso2

Page 86: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

G)  Säädösympäristön  asiantuntemus,  eeXset  ja  sosiaaliset  ja  turvalliset  yhteistyö-­‐  ja  

viesKntätaidot

• Perehtyminen  TVT  opetuskäy:öä  koskevaan  säädöstyöhön,  keskeisiin  toimintaa  ohjaaviin  ko,maisiin  ja  kansainvälisiin  sopimuksiin,  ohjeisiin  ja  suosituksiin.–Yksityisyyteen  lii:yvä  soveltava  osaaminen– (,eto)turva  ja  turvallisuus–Tekijänoikeudet  opetustyössä  (ml.  avoin  OER  ja  CC  lisenssit)

taso2

Page 87: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ope.fi  III  –taso• koulutuksissa  kehitetään  ja  sovelletaan  henkilökohtaista  erityisosaamista  sekä  rohkeu:a  tar:ua  vastaan  tuleviin  mahdollisuuksiin  toimi:aessa  vaa,vissa  kansallisissa  ja  kansainvälisessä  yhteistyössä  asiantun,jana  tai  kehi:äjäverkoston  tai  –ryhmän  koordinaa:orina/vastaavana.

Erityisosaaminen,  

kansallinen  ja  kansainvälinen  asiantun,juus

Page 88: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

“Miten  ,eto-­‐  ja  vies,ntätekniikkaa  ja  sähköisiä  palveluja  tulisi  hyödyntää  koulutuksessa,  jo:a  ne  palvelisivat  koulutuksen  tavoi:eita  mahdollisimman  tarkoituksenmukaises,  ja  vaiku:avas,?  Mitä  kansainvälisiä  toimintamalleja  voidaan  siirtää  kansalliseen  käy:öön  ja  miten?  tai  vastavuoroises,,  tuo:eistaa  kansainväliseen  käy:öön.”

Page 89: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

 

Page 90: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit
Page 91: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

h:p://www.flickr.com/photos/e_phots/2392215822/lightbox/

Opefoorumi.fi

Page 93: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit
Page 94: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Mitä muut ovat tehneet?

Hyvä käytäntö voi olla menetelmä tai toimintatapa, joka on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen, tai arviointiin.

https://hyvatkaytannot.oph.fi/

Page 95: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Uusille vesille

Page 96: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Sosiaalinen)ja)kul-uurinen)osaaminen)

Vapaas2)vali-avat)tutkinnon)osat)

VAPAASTI)VALITTAVAT)TUTKINNON)OSAT)

AMMATILLINEN))TUTKINNON)OSA)

AMMATILLINEN))TUTKINNON)OSA)

tai$

tai$

O)H)J)A)U)S)

Esimerkki(amma*llisesta(perustutkinnosta(tutkinnon(perusteiden(uudistuksen(myötä(

Työp

rosessi)

)) ) ) ) )

Työp

rosessi)

))) ) ) ) )

Työp

rosessi)

Työp

rosessi)

) ) )

Vapa

as($$

vali+

avat$

tutkinno

n$osat$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Amma(

lliset$tutkinn

on$osat$

) )

Yhteise

t$tutkinno

n$osat$

AMMATILLINEN))TUTKINNON)OSA)

AMMATILLINEN))TUTKINNON)OSA)

Tutkinto)=)180)osaamispiste-ä)

Työp

rosessi)

Yhteiskunnassa)ja)työelämässä)tarvi-ava)osaaminen)Vies2ntä)–ja)vuorovaikutus)osaaminen)

MatemaaLsMluonnon2eteellinen)osaaminen)

Sirpa)Pursiainen,)Terhi)Pun2la)http://www.slideshare.net/sirpapursiainen/pedagogisia-toimintamalleja-ja-tulevaisuuden-nkymi-1982013

Page 97: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen

Ammatillisen peruskoulutuksen saavutettavuuden ja läpäisyn parantaminen –!

Tutkintojärjestelmän ja perusteiden kehittäminen TUTKE 2 ml ECVET ja perusteiden rakenteistaminen, !oppijan verkkopalvelut!opiskelijaksi ottamisen perusteiden muutokset/ VAKUVA2!

Joustavien opinto- ja tutkinnon suorittamispolkujen rakentaminen ja kansainvälisyyden lisääminen!tarjonta, opsit, hopsit, hojksit!osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen !!

Valmistavat koulutukset!Työvaltainen koulutus, oppisopimus, monipuoliset oppimisympäristöt – !opetus - ja ohjaus- järjestelyt –pedagoginen kehittäminen – oppija- ja osaamisperusteisuus

Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja moniammatillinen ohjaus – ohjauspalvelut ja opiskelijahuolto!

Laatustrategian toimeenpano !

Tasa-arvo ja osallisuus!Ennakointi (määrä-laatu) -Rahoitusjärjestelmän ja opintotukijärjestelmän kehittäminen!

Nuorelle paikka !Yhteiskunnassa ja työelämässä!Nuorisotakuu!

Laadukas ja tehokas opiskelijakeskeinen toiminta

Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus

Page 98: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Mahdollistaa toimintaympäristö, jossa myös virheitä

sallitaan ja opitaan yhdessä

Ari Pokka, #VVOP10

”Sukset on, mutta porkat puuttuu?”Haasteita

http://www.flickr.com/photos/telstar/215125328/sizes/m/in/photostream/

Page 99: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Kaikki mitä tarvitset ja enemmän?

Page 100: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

LIPPO%Innomylly%

Page 101: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

LIPPO%Innomylly%

Yhteiset tilat ja yhteinen tekeminen

Page 102: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Ohjeita

• Valtiovarainministeriön Sosiaalisen median tietoturvaohje

• Edu.fi - Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa

• Opettajan tekijänoikeus http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

• Tekijänoikeudet OM:n sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/

• Mediakasvatusseura Metka: Tekijänoikeudet kunniaan

• Ammattipeda -mallit http://edu.fi/ammattipeda

Page 103: Työelämäpeda: Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät pedagogiset mallit

Arkioppimista myös opettajille....

• Yhteiset työkalut ovat jaetun asiantuntijuuden,

uuden opettajuuden avain

• Edu.fi -malleista ohjeita onnistumiseen

OsaOppi III - Osaamispisteet pelissä!

Tarkista  osaamistasosi  ja  ilmoi:audu  mukaan  koulutuksiin!  

h:p://,ny.cc/Amok_koulutuskalenteri