lijekovi i voznja

Download Lijekovi i Voznja

Post on 24-Oct-2015

66 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lijekovi i voznja

TRANSCRIPT

 • Lijekovi sLue da bi popravili psihiko i fiziko stanje ovjeka.

  Time posredno i upravLjanje voziLom posTaje sigurnije.

  Lijekovi, meuTim, imaju niz nuspojava koje mogu biTno

  smanjiTi sposobnosT upravLjanja voziLom i mogu biTi uzrokom

  promeTnih nesrea. pozivamo vas da nam se u ljekarnama s

  povjerenjem obratite sa svojim pitanjima o utjecaju lijekova

  na psihofizike sposobnosTi Te da se Tako akTivno ukLjuiTe u

  akciju vee sigurnosTi svih sudionika u promeTu.

  literatura:

  www.emcedda.europa.eu - drugs and driving (selected issues 2007.)

  n. mimica, v. folnegovi - malc, s. uzun, m. ruinovi: benzodiazepini: za i protiv, medicus 2002.

  b. vrhovac i suradnici: farmakoterapijski prirunik, 5. izdanje, medicinska naklada, zagreb, 2007.

  www.uspharmacisist.com - oTc medications and drowsiness

  www.msr.lu - medikamente im strassenverkehr

  www.vicroads.vic.gov.au - medicines and their impact on driving

  Listopad, 2008.

 • UTJECAJ LIJEKOVA NA VOZAKE SPOSOBNOSTI2. HRVATSKI DAN LJEKARNI, 29. listopada 2008.

 • Listopad, 2008.

  hrvatska ljekarnika komora Martieva 27/III, 10000 Zagreb, HrvatskaTel. : +385 (01) 46 16 017Faks: +385 (01) 46 16 017E-mail: hljk@hljk.hrwww.hljk.hr

  hrvatsko farmaceutsko drutvoMasarykova 2, 10000 Zagreb, HrvatskaTel.: + 385 (01) 48 72 849Faks: + 385 (01) 48 72 853E-mail: hfd-fg-ap@zg.t-com.hrwww.hfd-fg.hr

  pliva hrvatska d.o.o.Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HrvatskaTel.: + 385 (01) 37 20 000Faks: + 385 (01) 61 11 835www.pliva.hrwww.plivazdravlje.hr

  knjiicu povodom 2. hrvatskoG dana ljekarni izdali:

  pokrovitelj projekta: ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi rh

  napisala eljka barlovi ferenak, mag.pharm., zu Ljekarna bjelovar

  recenzirala

  dr.sc. maja jakevac mika, mag.pharm., hrvatsko farmaceutsko drutvo, zagreb

  idejno i Grafiko rjeenje

  fingere, www.fingere.hr

  tisak

  grafiki zavod hrvatske

  naklada

  100.000 komada

  UTJECAJ LIJEKOVA NA VOZAKE SPOSOBNOSTI2. hrvaTski dan Ljekarni, 29. listopada 2008.

 • utjecaj lijekova na vozake sposobnosti

  koji lijekovi i kako utjeu na sposobnost upravljanja motornim vozilima

  Sudjelovanje u prometu je jedna od najrizinijih ljudskih ak-

  tivnosti. Svakodnevno se dogaaju mnogobrojne prometne

  nesree i nepotrebno gube i unitavaju ivoti. Posebno nas

  pogaa stradanje djece i mladih ljudi. Upravo iz tih razloga, u

  brojnim zemljama svijeta poduzimaju se preventivne mjere i

  aktivnosti za veu sigurnost u prometu. Pruajui informacije

  graanima, putem ove broure kao i aktivnostima vezanim za tu

  temu, hrvatski ljekarnici ele dati svoj doprinos u smanjivanju i

  sprjeavanju neeljenih dogaaja u prometu.

  gotovo svaka etvrta automobilska nesrea je posredno ili neposredno vezana uz uporabu lijekova.

  prema podacima odjela za odnose s javnou ravnateljstva policije 2007. godine zabiljeeno je

  61.020 prometnih nesrea. u 25 sluajeva vozilom je upravljala osoba koja je uzimala lijekove koji

  utjeu na vozake sposobnosti. isti lijek ne djeluje jednako na svakoG ovjeka. djelovanje

  lijeka ovisi o osobinama pojedinca (ivotna dob, tjelesna masa, spol), o

  osobinama lijeka (doza, oblik, vrijeme uzimanja, kombiniranje s drugim

  lijekovima, dodacima prehrani, hranom ili alkoholom) i o nuspojavama

  koje lijek izaziva. Lijekovi koje lijenici propisuju na recept i lijekovi koji se

  mogu kupiti bez recepta mogu utjecati na ovjekov razum i ponaanje

  (psihofizike sposobnosti) i stoga imaju odreeni uinak i na vozake

  sposobnosti.

  MNOgO SE gOVORI O OPASNOSTIMA UPRAV-LJANJA MOTORNIM VOZILIMA POD UTJE-CAJEM ALKOHOLA, meutim vonja pod utjecajem odreenih lijekova, o emu se manje zna, moe biti jednako opasna. LIJEKOVI SE RIJETKO SPOMINJU KAO UZROK NESREA IAKO NJIHOVE OSO-BINE ILI NUSPOJAVE NEMINOVNO UTJEU NA SPOSOBNOST UPRAVLJANJA VOZILIMA I STROJEVIMA. ak petina lijekova moe utjecati na duevne i tjelesne sposob-nosti vozaa.

  posebno je opasno upravljati vozilom i istodobno uzimati LIJEKOVE, ALKOHOL ILI DROgE

  Brojni lijekovi utjeu na sposobnost upravljanja vozilima.

  23

 • UTJECAJ LIJEKOVA NA VOZAKE SPOSOBNOSTI2. hrvaTski dan Ljekarni, 29. listopada 2008.

  Sljedee tablice (izvor: Farmakoterapijski prirunik 5, Medicinska naklada, Zagreb,

  2007.) prikazuju kategorije najeih lijekova koji utjeu na psihofizike sposobnosti

  pa tako i na sposobnost upravljanja vozilima.

  i. lijekovi koji pod odreenim okolnostima utjeu na psihofizike sposobnosti

  iii. lijekovi s

  jakim utjecajem

  na psihofizike

  sposobnosti

  Generiki naziv lijeka zatieni naziv lijeka

  aciklovir Herplex , Virolex

  baklofen Lioresal, Baclofen

  cefoperazon Cefobid

  ciprofloksacin Citeral, Ciprobay, Ciflox, Ciprinol, Cipromed, Ciprol

  etambutol Etambutol

  glibenklamid glibenclamid, Euglucon, glucovance

  cilastatin Tienam

  indometacin Indometacin

  inzulini svi pripravci

  izoniazid Eutizon B6

  izosorbid-dinitrat Tinidil

  lidokain Lidokain, Trachisan

  metronidazol Medazol, Rozamet, Metronidazol, Efloran, Arilin rapid

  nitrofurantoin Ninur

  Generiki naziv lijeka zatieni naziv lijeka

  amitriptilin amyzol

  bromazepam lexilium, lexaurin, lekotam

  buprenorfin subutex, transtec

  diazepam apaurin, diazepam, normabel

  dimenhidrinat dramina

  femitoin difetoin

  fentanil durogesic, fentanil

  flurazepam fluzepam

  fenobarbiton phenobarbiton

  levopromazin nozinan

  lorazepam lorsilan

  metadon heptanon

  meprobamat -

  midazolam dormicum

  morfin-klorid morfin hidrolklorid alkaloid

  morfin-sulfat mst continuos, sevredol

  pentazocin fortral

  promazin prazine

  primidon -

 • ii. lijekovi s manjim do umjerenim utjecajem na psihofizike sposobnosti

  45

  generiki naziv lijeka Zatieni naziv lijeka

  alprazolam Helex, Misar, Xanax

  cinarizin Cinarizin forte, Stugeron forte

  famotidin Famosan, Ulfamid, Pro-Famosal

  fluoksetin Fluval, Portal, Prozac, Oxetin

  flufenazin Moditen

  fluvoksamin Fevarin

  haloperidol Haldol

  karbamazepin Tegretol

  ketotifen Dihalar, Zaditen

  klomipramin Anafranil

  kloropiramin Synopen

  klonazepam Rivotril

  kodein Caffetin, Plivadon, Codeini phosphatis

  lamotrigin Lamictal, Arvind, Danoptin, Lameptil, Lamal, Lamox

  maprotilin Ladiomil

  metilfenobarbiton Phemiton

  moklobemid Aurorix

  nitrazepam Cerson

  oksazepam Oksazepam, Praxiten

  pamidronat Aredia, Pamitor

  paroksetin Seroxat, Deprozel

  risperidon Rispolept, Risset, Rispolux, Prospera, Torendo, Risnia, Rispen

  sertralin Halea, Sonalia, Asentra, Luxeta, Zoloft, Tralin

  sulpirid Eglonyl, Sulpirid

  tramadol Tramal, Lumidol,Tramadol, Tramundin, Noax, Zaldiar, Protradon

  valproat - Na Apilepsin, Depakine Chrono

  zolpidem Sanval, Zonadin

  posebno je opasno upravljati vozilom i istodobno uzimati LIJEKOVE, ALKOHOL ILI DROgE

  Tabl

  ice

  su n

  adop

  unje

  ne re

  gist

  riran

  im li

  jeko

  vim

  a u

  Hrv

  atsk

  oj n

  akon

  izla

  ska

  Farm

  akot

  erap

  ijsko

  g pr

  irun

  ika

  5.

 • u mnoGim lijekovima koje kupujemo bez re-

  cepta za ublaavanje Glavobolje, prehlade

  i Gripe nalaze se tvari stimulativnoG uinka

  poput kofeina, pseudoefedrina i fenilefrina

  koje moGu izazivati lani osjeaj budnosti i

  vrtoGlavicu. s druGe strane kodein koji se

  nalazi u nekim kombinacijama lijekova protiv

  bolova, klorfenamin koji je sastojak nekih

  lijekova protiv prehlade, hipericin i ekstrakt

  valerijane u lijekovima za smirenje moGu

  izazvati zbunjenost, vrtoGlavicu, muninu.

  valja biti oprezan pri uporabi lijeko-

  va koji sadre navedene tvari i pratiti

  izazivaju li ti sastojci neke od nave-

  denih nuspojava i u naem orGanizmu.

  U SLJEDEOJ TABLICI OZNAENO JE KOJE SE OD NA-

  VEDENIH TVARI NALAZE U LIJEKOVIMA KOJE SE MOE

  KUPITI BEZ RECEPTA U HRVATSKOJ.

  UTJECAJ LIJEKOVA NA VOZAKE SPOSOBNOSTI2. hrvaTski dan Ljekarni, 29. listopada 2008.

 • 67

  zatieni naziv lijeka

  nazivi tvari

  pseudoefedrin fenilefrin kofein kodein klorfenamin hipericinekstraktvalerijane

  Coldrex - + - - - - -

  Maxflu + - - - - - -

  Daleron Cold + - - - - - -

  Caffetin Cold + - - - - - -

  Clarinase + - - - - - -

  Lupocet Flu - - - - + - -

  Plivadon - - + + - - -

  Caffetin - - + + - - -

  Saridon - - + - - - -

  Kofan - - + - - - -

  Aktivin H - - - - - + -Persen, Persen forte - - - - - - +

  +

  + +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Razni dodaci prehrani mogu se, osim u ljekarnama, nabaviti i naruivanjem putem asopisa, interneta ili razliitih pr-

  ezentacija. Iako se u njima nalaze tvari koje mogu utjecati na vozake sposobnosti, na njihovim pakiranjima nema upo-

  zorenja vezanih uz sigurnost u prometu.

  Odreeni napitci u veoj koliini mogu takoer izazvati lani osjeaj budnosti, razdraljivost i ubrzano lupanje srca,

  primjerice, kava, crni aj, neki gazirani sokovi i energetska pia.

  posebno je opasno upravljati vozilom i istodobno uzimati LIJEKOVE, ALKOHOL ILI DROgE

 • UTJECAJ LIJEKOVA NA VOZAKE SPOSOBNOSTI2. hrvaTski dan Ljekarni, 29. listopada 2008.

  Skupina lijekova Mogue nusp

Recommended

View more >