lijekovi drevnih civilizacija

Download LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA

Post on 10-Oct-2014

209 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEDICINA I BIBLIJA

TRANSCRIPT

Izvori fizikog i duhovnog zdravlja

Lijekovi drevnih civilizacija

LIJEKOVI DREVNIH CIVILIZACIJA "Ko god bio otac bolesti, majka mu je loa ishrana," kae kineska poslovica. Funkcionisanje naeg tijela zavisi od energije, minerala, vitamina, ugljenih hidrata, proteina i masti. Hrana je osno- vni izvor tih elemenata. Uopte nemamo vremena da zastanemo i razmislimo ta se dogaa sa naim obrokom poslije konzumiranja. Kada bismo to uinili sa divljenjem bismo posmatrali kompleksnost probavnog sistema (slika 3.1). udo probave Procesi probave poinju u ustima, a zatim se zalogaj upuuje u donje dijelove digestivnog sistema. Peristaltiki pokreti koji potiskuju hranu su izuzetno zahtjevni, a za to je potrebna sloena koordinacija ivaca, miia i sluznica.1 Cijeli gastrointestinalni trakt ima sopstveni nervni sistem. ivac vagus ubrzava rad probavnog sistema, dok ga ostali nervi usporavaju. Preporuujemo da zalogaj najmanje 30 puta savaete, jer time omoguavate da se hrana natopi pljuvakom. Ovaj proces zahtijeva jake zube i miie. Prednji zubi slue za kidanje, a zadnji za mljevenje hrane. Pljuvaku lui nekoliko desetina lijezda.38

Slika 3.1. eludac i probavni sistem

Pljuvaka ima vie uloga: pretvara skrob u eere, omoguava govor i ima antibaktericidno dejstvo. Znaajnu ulogu vri i ptijalin, koji zapoinje proces varenja ugljenih hidrata. On kida hemijske veze sloenih ugljenih hidrata i omoguava apsorpciju glukoze u digestivnom traktu. ulo ukusa je smjeteno na jeziku, a glosofarigealni ivac povezuje ga sa mozgom. Jezik moe potisnuti hranu ka drijelu. U drijelu se podstie automatska aktivnost jednog poklopca zvanog epiglotis koji pokriva ulaz u vazdunu cijev i larinks, spreavajui ulazak hrane u plua. Peristaltiki pokreti potiskuju hranu od usta ka elucu. Prije nego to hrana stigne do eluca mora se relaksirati jedan ventil: gastroezofagealni sfinkter.2 Zadatak ovog ventila u normalnim uslovima je da spreava vraanje eludanih sokova, koji bi mogli izazvati oteenja jednjaka (slika 3.1).39

Izvori fizikog i duhovnog zdravlja

Lijekovi drevnih civilizacija

Rad eluca kontroliu ivci i hormoni. eludac lui hlorovodoninu kiselinu koja ima pH 0,8!3 To znai da je ovaj rastvor izuzetno kiseo, jer se nalazi na donjoj granici pH vrednovanja. Rastvori sa pH ispod 7 su kiseli, preko 7 su bazni. eludana kiselina sadri oko tri miliona puta veu koncentraciju vodonikovih jona nego krv. Zbog ega je potrebna tako koncentrisana kiselina? Hrana koju jedemo nikada nije u potpunosti sterilna. Hlorovodonina kiselina ima baktericidnu ulogu, jer unitava klice i bakterije iz hrane. Gradivne materije proteini predstavljaju velike molekule koje se sastoje od aminokiselina. Njihovo varenje poinje u elucu (slika 3.1). Dvadeset aminokiselina povezanih hemijskim vezama ulazi u sastav proteina. Veliina proteina zavisi od broja aminokiselina. Miii, enzimi, hormoni, antitjela i drugi vitalni elementi izgraeni su od aminokiselina. Mahunarke, itarice, voe i povre sadre razliite procente proteina. eludane lijezde lue veliki molekul zvan pepsin. Njegova uloga je da kida hemijske veze izmeu aminokiselina u hrani. Ukoliko bi ogromni molekuli proteina ulazili u crijeva izazvali bi alergijsku reakciju koja bi dovela do smrti. Pepsin ima zadatak da razlae proteine na njihove sastavne dijelove koji se kasnije mogu upotrijebiti kao gradivni ele40

menti da bi se izgradio novi protein naeg tijela. Ipak, postavljaju se odreena pitanja vezana za ove procese. Poto se zid lijezde koja proizvodi pepsin sastoji uglavnom od proteina, kako je mogue da pepsin ne uniti zid lijezda? Cijeli eludani zid je izgraen od proteina. Zato pepsin ne uniti taj zid pretvarajui sve proteine u aminokiseline? Praktino, svaki enzim u naem organizmu funkcionie na pH vrijednostima od 7,4. Zato su u krvi i elijama odrava pH vrijednost od 7,4. Svaka promjena pH vrijednosti moe ugroziti na ivot. Poto se hlorovodonina kiselina proizvodi sa pH vrijednou 0,8, veliki problem je aktivnost enzima pepsina. lijezde su stvorene da proizvode pepsinogen, a ne pepsin! Pepsinogen je neaktivi pepsin, koji ima dodatak u vidu aminokiselina koji omotava dio zaduen za varenje.4 Na taj nain li-

Slika 3.2. Pankreas sa odvodnim kanalima u tanko crijevo

41

Izvori fizikog i duhovnog zdravlja

Lijekovi drevnih civilizacija

jezda je zatiena od njegovog djelovanja. Kada se pepsinogen pomijea sa hranom, hlorovodonina kiselina kida neaktivni dio pepsinogena i pepsinogen se pretvara u pepsin. Takav dizajn zadovoljava potrebu da se tkivo zatiti, a s druge strane omoguava varenje hrane. Ovako aktivan pepsin mogao bi unititi zidove eluca! Meutim, zid eluca posjeduje druge lijezde koje lue sluz koja oblae zidove eluca i onemoguava kontakt pepsina sa zidom eluca. Pepsin je dizajniran tako da mu je optimalni stepen rada na pH vrijednostima od 1,5 do 3. Djelimino svareni proteini se potiskuju prema tankom crijevu kroz pilorini sfinkter. Nastavak procesa varenja proteina se odvija u tankom crijevu pod uticajem tripsina koga lui guteraa.5 Guteraa lui tripsin u neaktivnom obliku kao tripsinogen, a kad se on pretvori u tripsin aktivira i druge enzime. Vrlo je vano da se proteolitiki enzimi pankreasnog soka ne aktiviraju dok se ne izlue u crijevo, jer bi tripsin i drugi enzimi mogli probaviti i samu guterau (slika 3.2). Sreom, te iste elije koje lue proteolitike enzime istovremeno lue i i tripsinski inhibitor. Ta je tvar pohranjena u citoplazmi ljezdanih elija, gdje okruuje enzimska zrnca, a to spreava aktivaciju tripsina i u sekrecijskoj eliji i u odvodnim kanalima. Budui da upravo tripsin aktivira ostale proteolitike enzime (hi42

motripsinogen, prokarboksipolipeptidaza), tripsinski inhibitor ujedno onemoguava i aktivaciju tih enzima. Kad se pankreas ozbiljno oteti ili kad se oteti njegov izvodni kanal, u oteenom podruju se nakupi velika koliina pankreasnog soka. U tim uslovima djelovanje tripsinskog inhibitora bude prevladano, pa se pankreasni sok brzo aktivira i doslovno probavi cijeli pankreas. Ovo patoloko stanje je esto smrtonosno, meutim, ako pacijent i preivi doivotno e imati insuficijenciju guterae. Svi ovi procesi govore u prilog savrenog dizajna naeg tijela. Ovi fenomenalni sistemi su morali biti stvoreni odjednom i u potpunosti. Brojni stadijumi ovog procesa nemaju apsolutno nikakvu svrhu sem ako nisu prisutne sve ostale strukture i funkcije. Kada bi nedostajao samo jedan dio, sistem ne bi funkcionisao, a najvjerovatnije bi bio uniten. Sloeni mehanizmi probave zavise od suvie mnogo meusobno povezanih dijelova da bi se mogli formirati postepeno, korak po korak, tokom vremena. Ako neto nije sastavljeno postepeno, jasno je da je moralo biti sastavljeno brzo ili ak odjedanput. Ako dodavanje pojedinanih dijelova ne dovodi do sve boljeg funkcionisanja sistema, onda viestruki dijelovi moraju biti do43

Izvori fizikog i duhovnog zdravlja

Lijekovi drevnih civilizacija

dati svi zajedno. Sloeni procesi koji se odvijaju u naem organizmu ne dozvoljavaju objanjenja o postepenom formiranju ovih sistema. Znai, svi ovi sistemi su morali nastati u jednom trenutku. U svakom dijelu ovog procesa su napisane rijei: inteligentni dizajn. ovjek je sloena maina izgraena po specijalnom uputstvu. Pretpostavimo da smo danas kupili novi automobil. Interesuje nas kako radi i koje gorivo troi. Da li vas zanima ta pie u uputstvu za rukovanje ljudskog tijela? Moemo li utvrditi svrhu ljudskog postojanja kroz to uputstvo? Da li je Dizajner ostavio tragove kojim dokazujemo njegovo postojanje? Medicina zasnovana na Svetom Pismu otkriva neke savremene tajne! Postoje li univerzalni principi za vrhunsko zdravlje. Jo je Hipokrat rekao: "Neka vaa hrana bude va najbolji lijek". Medicinski strunjaci su insistirali na visokokvalitetnim proteinima krajem prolog vijeka. Rezultat takve visokoproteinske mesne hrane su epidemije hroninih nezaraznih bolesti kao to su: angina pektoris, infarkt, modani udar i sl. Gdje je savremeni ovjek pogrijeio? Tajne drevne medicine Prije 3500 godina Mojsije je napisao istoriju nastanka ovjeka. Imamo jasnu definiciju najbolje hrane koju je dao sam Tvorac: bilje koje44

nosi sjeme i drvee koje nosi sjeme.6 Zatim je ovjeku dodata jo jedna vrsta hrane: bilje u polju. Poslije potopa u ljudsku ishranu je ukljueno i meso. Piramida ishrane pravi jasnu podjelu izvora hrane na: biljke, biljojede, mesojede i svatojede. Upravo su savremena nauna istraivanja potvrdila da biljna ishrana ima prioritet u zatiti i lijeenju veine savremenih bolesti. U osnovi veine savremenih bolesti nalazi se ateroskleroza. Najznaajniji faktori rizika za nastanak ove bolesti su: debljina i visoke vrijednosti masnoa u krvi. Poveane masnoe u krvi su rezultat koritenja masne hrane prepune holesterola, zasienih masnoa i proteina ivotinjskog porijekla. Krajem prolog vijeka je utvren znaaj ovih parametara. Meutim, jo prije 3500 godina nalazimo sljedee upute u Mojsijevoj knjizi: "Vjean zakon neka vam bude od koljena do koljena u svim stanovima vaim: da ne jedete salo ni krv".7 Kao to vidimo jevrejski narod je imao nalog da ne jede salo ni krv. Danas znamo da je krv jako infektivna. Zbog toga se u mikrobiologiji esto koristi krvni agar za razmnoavanje bakterija i njihovu analizu. Uporedimo medicinu tog doba sa navedenim Mojsijevim zdravstvenim uputama. Da bi se sprijeila pojava sijede kose, valja je premazati krvlju crna teleta prokuhanom u ulju ili loju zmije egrtue.45

Izvori fizikog i duhovnog zdravlja

Lijekovi drevnih civilizacija

Taj se recept nalazi zapisan u uvenom Ebersovom papirusu, medicinskoj knjizi napisanoj u Egiptu oko 1552. godine prije Hrista. Kako je Egipat zauzimao vodei poloaj u drevnom svijetu medicine, taj je papirus veoma vaan kao zapis o medicinskoj nauci toga vremena. U Ebersovom papirusu nalaze se na stotine lijekova za razliite bolesti. Tu su lijekovi koji se dobivaju od "krvi gutera, zuba svinje, truloga mesa, smrdljiva loj