lijekovi veĆa djeca

Download LIJEKOVI VEĆA DJECA

Post on 14-Jul-2015

3.486 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

ADRENALIN INDIKACIJE: u reanimaciji (asistolija ili bradikardija sa frekvencom ispod 60/minuti dua bradikardija ili cirkulatorni kolaps pluna hemoragija bronhospazam anafilaksa i alergijske manifestacije DOZA: pojedinana doza 0,01-0,02 mg/kg TT originalnog lijeka koji je u ampuli u omjeru 1:1000; odnosno 0,1-0,2 ml pripremljenog razreenja 1:10 000 i.v./s.c./i.m. ili intratrahealno (samo u reanimaciji), koja se moe ponoviti nakon 3-5 min u istoj dozi. PRIPREMA: Originalna ampula sadri 1mg/1 ml Adrenalina u razreenju 1:1000. Pripremi se razreenje 1:10 000 tako to se na ovaj 1 ml doda 9 ml aquae tako da u razreenju 1: 10000 1ml = 0,01mg NUS EFEKTI: tahikardija, aritmija, retencija urina, hipertermija. ATROPIN ATROPIN SULFAT ( ATROPINI SULFAS) Antiholinergik i spazmolitik, alkaloid beladone Ampule od 1ml sadre 1mg atriopin sulfata Ampule od 1ml sadre 0,5mg atropin sulfata INDIKACIJE: tea vagusom izazvana sinusna bradikardija bradikardija uzrokovana digitalisom AV blok supresija hipersalivacije DOZA: 0,01-0,03 mg/kg TT p.d. tokom 1 minuta iv, im, p.o. (moe se ponavljati na 10-15 minuta do max. doze od 0,04 mg/kg) PRIPREMA: ampula 1mg/1ml se rastvara sa 9 ml aquae da se dobije rastvor 1ml = 0,1mg1

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

ampula od 0,5 mg/1ml se rastvara sa 4ml aquae da se dobije rastvor 1ml = 0,1 mg Za neonatuse se rastvara 2x (do koncentracije 1ml=0,01 mg): Uzimamo 1ml prvi put razrijeenog rastvora u kojem je 1ml=0,1mg i opet dodamo 9 ml aqae tako da u 10ml imamo 0,1mg lijeka, tj. u 1ml = 0,01mg lijeka Rastvor je stabilan u friideru 28 dana. NUS EFEKTI: aritmija, AV blok, groznica, abdominalna distenzija, ezofagealni refluks, midrijaza. DOZA ZA NEONATUSE (RASTVOREN 2X: 1ml = 0,01 mg) TM 1kg ----- 2ml (0,02mg) TM 2kg ------ 4ml (0,04mg) TM 3kg ------ 6ml (0,06mg) TM 4kg ------ 8ml (0,08mg) DOZA ZA DOJENE (RASTVOREN 1X: 1ml =0,1mg) TM 5kg ------ 1ml (0,1mg) TM 6kg -------1,2ml (0,12mg) TM 7kg -------1,4ml (0,14mg) TM 8kg -------1,6ml (0,16mg) TM 9kg -------1,8ml (0,18mg) TM 10kg ----- 2ml (0,2mg) TM 11kg ----- 2,2ml( 0,22mg) TM 12kg ------2,4ml(0,24mg) TM 13kg -------2,6ml(0,26mg) TM 14mg ------2,8ml(0,28mg) TM 15kg -------3,0ml(0,3mg) VEE DIJETE (RASTVOREN 1X: 1ml =0,1mg) TM 16kg ------- 3,2ml (0,32mg) TM 17kg -------3,4ml (0,34mg) TM 18kg ------- 3,6ml (0,36mg) TM 19kg ------- 3,8ml (0,38mg) TM 20kg-------- 4 ml (0,40mg) TM 21kg ------- 4,2ml ( 0,42mg) TM 22kg ------- 4,4ml ( 0,44mg) TM 23kg --------4,6ml (0,46mg) TM 24kg --------4,8ml (0,48mg) TM 25kg ---------5ml (0,50mg) TM 26mg ------- 5,2ml (0,52mg)2

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

TM 27kg --------5,4ml (0,54mg) TM 28kg --------5,6ml (0,56mg) TM 29kg --------5,8ml (0,58mg) TM 30kg --------6,0ml (0,6mg) Djeca preko 30kg kao i odrasli 0,5mg- 0,6mg (5-6ml) *Belupo originalni prospekt iz lijeka Atropini sulfas (Atropin sulfat) www.belupo.hr ALUPENT INDIKACIJE: bronhospazam digitalisom uzrokovana bradikardija KONTRAINDIKACIJE: hipertireoidizam subvalvularna aortalna stenoza organsko oteenje miokarda tahiaritmija DOZA: 0,1 mg/kgTT i.m./s.c. PRIPREMA: 1ml/1mg 1ml+9 ml aquae = 10ml/1mg = 1ml/0,1 mg NUS EFEKTI: ekstrasistole. crvenilo, ubrzan puls, povean sistolni pritisak,

ANALGIN (Metamizol natrij) Tablete a 500 mg Ampule za i.m. ili i.v. primjenu: solucija 1 ml = 500 mg Ampule od 2 ml (1 g) Ampule od 5 ml (2,5 g) DJELOVANJE: Spada u grupu nesteroidnih antiinflamatornih lijekova. Ima trostruko djelovanje: analgetsko, antipiretsko i antiinflamatorno. Inhibicijom sinteze prostaglandina ometa recepciju i transmisiju bolnih podraaja, a djeluje i direktno na nociceptivne ivane puteve.3

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

INDIKACIJE: Koristi se za suzbijanje jake akutne boli, posttraumatske, postoperativne, neuralgine, kod kolika, tumora, ankilozantnog spondilitisa, te kod poviene tjelesne temperature. NUS EFEKTI: Zbog farmakokinetike metamizola treba posebno naglasiti da u renalnoj i hepatalnoj insuficijenciji dolazi do zastoja ekskrecije i metaboliziranja lijeka (normalno bioloki poluivot u krvi iznosi 7 sati) to pospjeuje nastanak neeljenih efekata, uinka jaeg intenziteta te treba smanjiti dozu ili prekinuti primjenu. Nus efekti mogu biti munina, povraanje, slabost, umor, a rijetko krvarenje iz probavnog trakta. Prebrza i. v. primjena moe izazvati jau hipotenziju.Od reakcija preosjetljivosti najee su kone, ra, edem lica. Agranulocitoza, anafilaktiki ok su teke nus pojave (kod dugotrajne upotrebe ili velike pojedinane doze). OPREZ: oprezna primjena u bolesnika s bronhalnom astmom ili kroninom upalom dinih pouteva, kao i kod bolesnika sa poremeenom hematopoezom (uz citostatike), insuficijencijom jetre i bubrega. NAIN UPOTREBE I DOZIRANJE Intravenski : Doza izraunata prema tjelesnoj masi daje se polaganom injekcijom (1 ml /min) Injekcija se smije ponoviti nakon 6 do 8 sati. Najvea uobiajena pojedinana intravenska doza je 1,25 g (2,5 ml); maksimalna pojedinana iznosi 2,5 g ( 5 ml ), a maksimalno dnevno se moe dati 5g ili 10 ml Pri iv primjeni treba pratiti krvni pritisak, frekvencu disanja i pulsa. Moe se aplicirati i intramuskularno i subkutano. DOZIRANJE ANALGINA KOD DJECE Preporuene doze za djecu su od 10-40 mg/kg pro dozi, s tim da se ne smiju prekoraiti doze za odrasle. Pojedinana doza za odrasle je 2,0 2,5 ml. Maksimalna pojedinana doza je 5 ml (2,5 g) Maksimalna dnevna doza je 10 ml (5 g). Dozirati se moe i prema ukupnoj povrini tijela: ukupna dnevna doza iznosi 2,5 g (5ml) na 1 m povrine koe, a izraunata dnevna doza se dijeli u planirane 3 ili 4 doze (na 6-8 sati). Povrina tijela se izraunava po formuli: TP = 4 x TT +7 / TT + 90.4

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

Dnevna doza Analgina za odreenog pacijenta izraunava se tako to se dozvoljena dnevna doza od 2,5 g (5ml) mnoi sa izraunatom povrinom (TP), a zatim se izraunata dnevna doza podijeli u eljeni broj (3-4) pojedinanih doza. Npr. Pacijent ima TT = 10 kg. TP = 4 X 10 + 7 / 10 + 90 = 47/100 = 0,47 m. Ukupna dnevna doza Analgina iznosi 5ml (2,5g) X 0,47 = 2,35 ml Analgina. Izraunatu dnevnu dozu podijelimo u planirane 3 pojedinane doze na 8 h to iznosi 2,35/3 = 0,783 ml. Pojedinana doza Analgina iznosi 0,7 ili 0,8 ml. Tabela 1. Preporuene doze Analgina prema tjelesnoj masi. Tjelesna masa (kg) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Antipiretsko djelovanje ml mg 0,4 0,5 0,6 0,6-0,7 0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9 0,9-1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2-1,3 1,3 1,3-1,4 1,4 1,4-1,5 1,5 1,5-1,6 1,6 1,6 1,6-1,7 1,7 200 mg 250 mg 300 mg 300-350 350 350-400 400-450 450 450-500 500 500 550 600 600 600-650 650 650-700 700 700-750 750 750-800 800 800 800-850 8505

Analgetsko djelovanje ml mg 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > 50

1,7-1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9-2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1-2,2 2,2 2,2 2,2-2,3 2,3 2,3 2,3-2,4 2,4 2,4 2,5 2,5

850-900 900 900 950 950 950-1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050-1010 1100 1100 1100-1150 1150 1150 1150-1200 1200 1200 1250 1250

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2500

PRIPREMA RASTVORA ZA INHALIRANJE 1. ATROVENT 0,025% otopina za inhalaciju U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stave 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i Atrovent solucija 5 kapi (0,06 mg) za dojenad i djecu predkolskog uzrasta 10 kapi (0,12 mg) za djecu kolskog uzrasta. Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). 2. URBASON (LEMOD- SOLU) U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stave 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i Urbasona 4 mg (ampula od 40 mg se rastvori sa 10 ml aquae, pa se od tog rastvora uzme 1 ml koji sadri 4 mg). Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). 3. BISOLVON (BROMHEXIN; BISOLEX) OTOPINA6

LIJEKOVI ZA DJECU

Terzi dr Damir

U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stave 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i Bisolvon solucija odreeni broj kapi prema uzrastu i tjelesnoj masi djeteta (1ml solucije = 15 kapi): djeca uzrasta do 2 godine: 5 kapi djeca uzrasta od 2-6 godina: 10 kapi djeca uzrasta od 6-12 godina: 15 kapi (1 ml) djeca uzrasta preko 12 godina: 30 kapi (2 ml) Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). 4. VENTOLIN (SALBUTAMOL) U kolektor (sabirnu posudu) inhalatora se stavi 2-3 ml fiziolokog rastvora (0,9% NaCl) i izraunata koliina Ventolin solucije: ukupna dnevna doza (za 24h) = 1 kap/kg TT podijeljeno na 3 pojedinane doze koje se daju na8h. Dijete se inhalira pomou odgovarajue maske 10-15 minuta (sve dok se lijek u cjelosti ne raspri iz sabirne posude). AMINOPHYLLIN INDIKACIJE: apnea (centralni tip), poboljanje respiratorne funkcije, brohodilatator DOZA: pojedinana doza za djecu iznosi 3-6 mg/kg TT u infuziji 5% glukoze (preferira se u djece) ili fizioloke otopine (uglavnom za veu djece i odrasle) tokom 60 minuta. Maksimalna pojedinana doza ne smije prei dozu za odrasle, odnosno koliinu od 1 ampule (250 mg). ADMINISTRACIJA: Lijek treba razrediti do koncentracije 1 mg/ml, a maksimalna dozvoljena koncentracija lijeka u infuziji moe biti 25 mg/ml. Preporuena brzina davanja lijeka je 0,36 mg/kg u minuti, a maksimalna dozvoljena brzina davanja 25 mg u minuti. Doza se prema potrebi moe ponoviti na 6, 8 ili 12 h. PRIPREMA: originalna ampula: 10 ml=250mg (1m