kegiatan membuat catan

of 21 /21
PENGENALAN Dalam Topik 3 pelajaran dimulakan dengan bab pengenalan dan definisi catan. Kemudian diikuti pula dengan pengenalan mengenai alat, media dan teknik- teknik mewarna. Perbincangan diteruskan dengan sub tajuk aplikasi alat, media dan teknik. Topik ini menyentuh tentang bagaimana menentukan tema sesuatu catan dan campuran warna yang dihasilkan. Kemudian beralih pula ke sub tajuk persembahan hasil karya. Sub tajuk ini melihat bagaimana pelukis mengekspresi diri mereka terhadap hasil karya yang dipersembahkan melalui apresiasi seni. Kemahiran mengaplikasikan alat, media dan teknik dalam catan juga ditunjukkan dalam sub topik ini. Sebelum anda mula membaca, nyatakan apa yang anda fahami dengan istilah catan? T T o o p p i i k k 3 3 Kegiatan Membuat Catan HASIL PEMBELA J ARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Mengaplikasikan alat, media dan bahan dalam menghasilkan catan; 2. Mereka cipta catan sendiri dengan menggunakan pelbagai teknik; dan 3. Menilai sesuatu catan dari aspek asas seni reka.

Upload: lora-kimin

Post on 28-Nov-2015

175 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dalam Topik 3 pelajaran dimulakan dengan bab pengenalan dan definisi catan. Kemudian diikuti pula dengan pengenalan mengenai alat, media dan teknik-teknik mewarna. Perbincangan diteruskan dengan sub tajuk aplikasi alat, media dan teknik. Topik ini menyentuh tentang bagaimana menentukan tema sesuatu catan dan campuran warna yang dihasilkan. Kemudian beralih pula ke sub tajuk persembahan hasil karya. Sub tajuk ini melihat bagaimana pelukis mengekspresi diri mereka terhadap hasil karya yang dipersembahkan melalui apresiasi seni. Kemahiran mengaplikasikan alat, media dan teknik dalam catan juga ditunjukkan dalam sub topik ini. Sebelum anda mula membaca, nyatakan apa yang anda fahami dengan istilah catan? Definisi Catan Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata. Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak. Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus. Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan. Satu ciptaan gambar yang berwarna. Catan ialah latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas, kanvas dan dinding. Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D. Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain.

TRANSCRIPT

Page 1: Kegiatan Membuat Catan

� PENGENALAN

Dalam Topik 3 pelajaran dimulakan dengan bab pengenalan dan definisi catan. Kemudian diikuti pula dengan pengenalan mengenai alat, media dan teknik-teknik mewarna. Perbincangan diteruskan dengan sub tajuk aplikasi alat, media dan teknik. Topik ini menyentuh tentang bagaimana menentukan tema sesuatu catan dan campuran warna yang dihasilkan. Kemudian beralih pula ke sub tajuk persembahan hasil karya. Sub tajuk ini melihat bagaimana pelukis mengekspresi diri mereka terhadap hasil karya yang dipersembahkan melalui apresiasi seni. Kemahiran mengaplikasikan alat, media dan teknik dalam catan juga ditunjukkan dalam sub topik ini. Sebelum anda mula membaca, nyatakan apa yang anda fahami dengan istilah catan?

TTooppiikk��33 � Kegiatan Membuat Catan

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:

1. Mengaplikasikan alat, media dan bahan dalam menghasilkan catan;

2. Mereka cipta catan sendiri dengan menggunakan pelbagai teknik; dan

3. Menilai sesuatu catan dari aspek asas seni reka.

Page 2: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

35

PENGENALAN AKTIVITI CATAN

(a) Definisi Catan

� Catan adalah satu proses menyapu warna atau cat ke atas sesuatu permukaan rata.

� Ia mewakili gambaran pemikiran atau rekaan tertentu sama ada yang nyata atau abstrak.

� Dihasilkan melalui sapuan warna ke atas permukaan rata dengan menggunakan berus.

� Lukisan grafik mengandungi komposisi artistik dihasilkan dengan mengaplikasikan warna ke atas permukaan.

� Satu ciptaan gambar yang berwarna.

� Catan ialah latihan mengaplikasikan pigmen dari satu media ke atas permukaan seperti kertas, kanvas dan dinding.

� Satu hasil kerja estetik dicipta dengan mengaplikasikan warna basah ke atas permukaan 2D.

� Suatu teknik menyapu warna basah dengan berus atau alatan lain.

� Satu hasil karya seni mempunyai kesan yang bermakna ke atas permukaan dengan menggunakan bahantara pigmen warna.

(b) Alat, Media dan Bahan

Penggunaan alat, media, bahan dan teknik dalam menghasilkan catan adalah sangat penting dan perlu dititik beratkan semasa proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual dijalankan. Ia dapat menentukan jenis dan kualiti sesuatu catan yang akan dihasilkan. Terdapat berbagai jenis alatan dan bahan untuk mewarna di pasaran sekarang. Sebelum membeli peralatan warna yang terdapat di pasaran dan bahan-bahan lain yang hendak digunakan semasa proses pembelajaran, pastikan pilihan yang dibuat adalah tepat dan betul. Berikut ialah di antara contoh alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk mencatan:

3.1

Tokoh Seni Tanah Air

Pelukis Hasil lukisan Yong Mun Sen dilahirkan di Sarawak pada tahun 1896. Mendapat pendidikan di Negara China dan mendapat pendedahan teknik lukisan Cina. Beliau banyak belajar melukis mengikut gaya lukisan barat seperti Van Gogh dan Gauguin. Kebanyakan karya beliau menggunakan bahan cat air dan cat minyak. Tema lukisan beliau menggambarkan unsur-unsur tempatan. Beliau dianggap perintis seni lukis moden Malaysia.

Page 3: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

36

(i) Pensel digunakan untuk membuat lakaran sebelum mewarna

(ii) Berbagai jenis berus

(iii) Berbagai jenis warna seperti warna air, warna poster, akrilik, warna minyak, cat mural, warna tempera

(iv) Palet atau bekas membancuh warna

(v) Botol untuk mengisi air

(vi) Kertas lukisan, kertas cat air, kain kanvas, permukaan dinding

(vii) Surat khabar.

Rajah 3.1: Alatan dan bahan catan

Sumber: Ruzitah Tapah & Mazlan Othman. (2004). Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual. Shah Alam: Fajar Bakti

Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar. Bahan-bahan pewarna seperti cat poster, cat air, cat minyak, cat tempera, cat gouache dan cat akrilik adalah warna-warna yang dapat membantu seseorang pelukis menghasilkan catan. Catan yang bersifat 2 dimensi biasanya diwarna di atas permukaan berbagai jenis kertas, kain atau kanvas. Dalam proses mencatan aspek yang paling penting ialah memahami berbagai jenis warna dan cara-cara mewarna kerana ia memerlukan kemahiran mewarna dengan betul. Tujuannya ialah untuk menghasilkan catan yang menarik. Jadual 3.1 adalah contoh beberapa jenis warna yang digunakan oleh pelukis untuk menghasilkan catan:

Page 4: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

37

Jadual 3.1: Beberapa Jenis Warna Digunakan untuk Menghasilkan Catan

Bahan BBahantara PPenguat SSifat-sifat

1. Warna Poster

Air Pengilat larut air

� bersifat legap dan tebal

� cepat kering

� boleh lutsinar tetapi tidak seperti cat air

� sesuai di permukaan kertas

2. Warna Air Air Gam arab � bersifat lutsinar, lembut

� bersifat tebal sekiranya disapu berlapis-lapis

� sesuai di permukaan kertas

3. Cat Akrilik Air/Minyak Plastik cecair warna putih

� bersifat lutsinar dan legap

� cepat kering

� kesan seperti cat air dan cat minyak

� kalis air dan minyak

� dihasilkan di permukaan kanvas

4. Cat Minyak

Turpentine Minyak linsid � bersifat legap dan tebal

� lambat kering

� hanya sesuai untuk permukaan kanvas

5. Cat Tempera

Air Kuning telur � bersifat lutsinar tetapi tidak seperti cat air

� sesuai di permukaan kanvas dan kertas

6. Cat Gouache

Air Gam arab � bersifat lutsinar dan legap

� cepat kering

� sesuai di permukaan kertas

7. Fresko Kapur plaster

Air atau air kapur

� bancuhan pewarna dan air disapukan ke atas lapisan kapur plaster yang masih lembap.

� Ia sesuai untuk menghasilkan catan dinding atau mural

Page 5: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

38

(c) Teknik-teknik Mewarna Warna air dan warna poster banyak digunakan oleh murid-murid di sekolah. Semasa mengecat perkara yang paling penting diambil kira ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air. Ia adalah faktor utama yang menentukan kualiti hasil sesebuah catan. (i) Warna Air

� Semasa mewarna dengan menggunakan warna air, berus yang paling sesuai ialah jenis lembut.

� Caranya ialah dengan membasahkan bahagian kertas yang akan diwarnakan dahulu dengan air kosong. Contoh: seperti bahagian langit atau bumi.

� Kemudian warnakan dengan warna yang dikehendaki di atas permukaan basah tersebut.

� Untuk mendapatkan ton warna, campurkan lebih air pada warna tersebut untuk mendapatkan warna yang cerah.

� Untuk mendapatkan ton warna gelap, campurkan warna atau pekatkan warna tersebut.

� Jika tersilap warna, kita boleh memperbaiki kesalahan dengan menitiskan air kosong di permukaan berwarna tersebut kemudian serapkan warna air tersebut dengan berus. Lakukan beberapa kali sehingga warna tersebut hilang.

� Warna air biasanya sesuai untuk catan jenis pemandangan, alam semulajadi, alam benda dan potret.

(ii) Warna Poster

� Warna poster berlainan dengan warna air. Ia bersifat legap dan tebal jika disapukan di atas permukaan kertas.

� Berus yang sesuai digunakan ialah jenis keras.

� Untuk mendapat ton yang cerah, boleh dihasilkan dengan menggunakan warna putih atau warna terang yang lain.

� Untuk mendapatkan ton yang gelap pula, warna-warna gelap perlu dicampurkan.

� Pergerakan tangan akan menentukan halus atau kasar dalam catan tersebut.

� Biasanya warna latar didahulukan semasa proses catan dilakukan.

� Jika terdapat kesilapan semasa mewarna, ia boleh diatasi dengan cara menyerap keluar dengan menggunakan tisu atau menutup warna lain di atas permukaan warna yang salah. Pastikan warna tersebut kering dahulu.

Page 6: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

39

� Warna poster biasanya lambat kering, oleh itu berhati-hati semasa mewarna.

� Warna poster juga sesuai untuk gambar jenis pemandangan, alam semulajadi, potret, poster dan logo.

(iii) Warna Minyak

� Warna minyak juga bersifat legap seperti warna poster.

� Warna minyak perlu dicampur dengan minyak linsid untuk mencairkan dan memudahkan kerja-kerja mewarna.

� Berus yang paling sesuai juga adalah berus jenis keras atau pisau palet.

� Warna ini mengambil masa yang lebih lama untuk kering tetapi hasilnya tahan lama untuk disimpan.

� Jika terdapat kesilapan mewarna semasa proses mewarna, kita perlu menindihkan warna yang salah tersebut dengan warna baru.

� Warna minyak amat sesuai diwarnakan di permukaan kanvas, kadbod atau kepingan kayu yang keras.

Terdapat berbagai teknik mencatan yang boleh dihasilkan semasa mewarna. Di peringkat sekolah rendah, kebanyakan teknik-teknik mencatan adalah secara spontan dan terus menerus. Berikut ialah beberapa konsep dan teknik mencatan yang boleh diajar kepada murid-murid:

(i) Warna air adalah sejenis media basah. Ia berbentuk lutsinar. Kebanyakan pelukis menggunakan warna air bagi tujuan menjadikan catan mereka lebih hidup, realistik dan spontan.

(ii) Sebelum memulakan proses catan, perlu dapatkan idea keseluruhan tentang apa yang hendak dilukis. Rupa bentuk atau idea tersebut boleh dilukis dengan pensel terlebih dahulu. Cara kedua ialah dengan membuat garisan dengan menggunakan warna air secara cair atau lembut. Tujuannya ialah untuk mendapatkan idea keseluruhan catan.

(iii) Berus jenis besar dan leper adalah amat berguna untuk mewarna bahagian latar terlebih dahulu.

(iv) Berus jenis kecil dan bulat adalah amat berguna untuk menambahkan garisan pada objek atau imej tertentu.

(v) Tambahan warna-warna ke atas warna latar menjadikan catan atau bahagian-bahagian yang dicat lebih menarik.

(vi) Jalinan-jalinan yang hendak dibuat perlu ditambah kemudian.

(vii) Berus yang berlainan saiz dan bentuk seperti berus minyak, berus varnish, berus gigi akan menghasilkan jalinan yang berlainan.

Page 7: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

40

(viii) Hujung berus jenis leper boleh digunakan untuk menghasilkan garisan.

(ix) Hujung berus jenis bulat digunakan untuk mendapatkan kesan garisan tebal atau nipis seperti yang terdapat pada lukisan cina oriental.

(x) Berus yang celup warna, dibuang lebihan warna tersebut dan dikembangkan berus tersebut akan mendapatkan kesan garisan halus-halus yang banyak hanya dengan satu sapuan.

(xi) Berus jenis lebar yang diletakkan warna dan sedikit air apabila disapu ke atas permukaan kasar akan mendapat kesan Âdry brushÊ.

(xii) Berus perlu dibersihkan dengan air bersih untuk mendapatkan kesan yang cantik bukannya berlumut.

(xiii) Warna seharusnya dicampur di atas palet atau pembancuh warna.

(xiv) Span, berus yang bersih dan lembap, kapas dan kain boleh digunakan untuk membuang warna semasa masih lembap.

(xv) Peluntur warna yang digunakan di rumah boleh juga digunakan untuk membuang warna pada bahagian catan yang tidak perlu. Bahan ini sesuai digunakan pada dakwat berwarna.

(xvi) Sapuan warna gelap ke atas permukaan kertas dan ditambah air pada setiap sapuan akan mendapatkan satu ton yang menarik iaitu dari gelap ke terang.

(xvii) Warna terang yang tidak dicampur dengan air akan memberikan kontras yang kuat.

(xviii) Warna air apabila disapu lapisan demi lapisan akan menghasilkan kombinasi dan intensiti warna yang menarik. Sebelum menghasilkan lapisan baru pastikan lapisan awal kering dahulu. Teknik ini dinamakan ÂglazingÊ.

(xix) Nilai warna yang kontras dan kuat memberikan warna catan yang bermaya.

(xx) Warna pada tiup botol apabila tidak dijaga akan menjadi keras tetapi tahukah anda bahawa warna yang keras boleh digunakan apabila dibasahkan semula.

(xxi) Penggunaan warna terus dari botol atau tiub akan menyebabkan kelihatan tidak natural dan dianggap masih belum mahir.

(xxii) Catan yang sudah siap boleh dibingkaikan.

Page 8: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

41

(d) Teknik Cat Air Terdapat empat jenis teknik cat air. Teknik-teknik ini diolah dan digunakan mengikut kesesuaian atau kesukaan pelukis. Di antaranya ialah:

(i) Basah atas basah � Warna dicairkan dahulu dan disapukan di atas permukaan yang basah. Hasilnya kesan lutsinar.

(ii) Basah atas kering � Warna yang dicairkan dahulu disapukan di atas permukaan yang kering.

(iii) Kering atas basah � Teknik yang melibatkan sapuan warna yang pekat disapu ke atas lapisan warna yang cair atas permukaan kertas yang telah dibasahkan.

(iv) ÂWashÊ � Teknik yang melibatkan sapuan warna cair ke atas permukaan yang basah. Biasanya berus atau span digunakan. Sesuai untuk menghasilkan kesan air span awan.

Antara kesan lain yang boleh terhasil daripada penggunaan alat yang berbeza. Antaranya adalah:

(i) Kering bertindih � Titikan warna untuk membentuk objek atau corak yang menarik.

(ii) Renjisan � Teknik yang menggunakan berus atau semburan atau berus gigi yang melibatkan renjisan warna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan yang spontan dan menarik.

(iii) Tindihan � Menghasilkan catan dengan menyapu warna selapis demi selapis ke atas kertas untuk menghasilkan kesan ton dan pencahayaan. Hasilnya tebal dan kering berlegap.

(iv) Span � Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti daun pokok, tanah dan sebagainya dengan menggunakan span untuk menggantikan berus.

(v) Semburan berus � Teknik ini menghasilkan jalinan kasar seperti jalinan padang rumput, pantai, pasir dan daun pokok.

1. Apakah perbezaan di antara teknik-teknik catan yang dikemukakan?

2. Hasilkan catan mudah dengan menggunakan pelbagai jenis

teknik yang telah dinyatakan.

AKTIVITI 3.1

Page 9: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

42

APLIKASI ALAT, MEDIA DAN TEKNIK

(a) Menentukan Tema/Subjek Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah, aktiviti penghasilan bagi bidang kegiatan menggambar boleh dikategorikan kepada beberapa kategori berdasarkan sesuatu tema, pengalaman murid, imaginasi dan fantasi murid. Berikut ialah contoh tema-tema yang boleh dihasilkan: Diri sendiri � potret diri, keluarga saya, rumah saya, haiwan peliharaan saya, permainan kesayangan saya, baju baru saya, kasut saya, kawan baik saya, abang saya, kakak saya, adik saya, sepupu saya, tidur di katil, hari jadi saya, kawan saya (i) Aktiviti Apa yang saya ketahui, lihat dan buat � di klinik gigi, memberus gigi,

menyikat rambut, makan tengahari, makanan kegemaran saya, menonton televisyen, di zoo, pelangi, di taman permainan, hari raya, kereta saya, menaiki bas sekolah, di kebun datuk, pokok bunga saya, pemandangan di luar jendela, matahari terbit, bangunan baru, bandar atau kotaraya, bermain sukan dan senaman, tumbuhan hijau, buah-buahan, serangga

(ii) Fantasi

Apa yang saya bayangkan � seekor naga, seekor dinosaur, gergasi di hadapan saya, di angkasa lepas, di permukaan bulan, reaksi terhadap cerita, sajak, lagu dan muzik, pejalanan ke angkasa, di dalam hutan, apabila dewasa

(iii) Pengalaman Sendiri

Apa yang saya ketahu dan alami � ÂcampingÊ, hari hujan, menunggu bas, karnival di sekolah saya, satu perarakan, bermain layang-layang, penari, penyanyi

(iv) Figura

Manusia � kawan saya, orang tua, seorang yang saya minati, pemain bolasepak kesayangan saya, beratur membeli tiket, penari, nelayan, petani, guru, doktor

Lanskap � pemandangan di air terjun, pemandangan di kampong, atau sawah padi, bandar di waktu malam, suasana di dalam hutan, berkelah di tepi tasik

Imej dan idea � alam benda, suatu kebakaran, burung-burung berterbangan, basikal, motosikal, kapal terbang, kapal laut, suasana gembira, sedih, muram.

3.2

Page 10: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

43

(b) Campuran Warna Warna memainkan peranan yang amat penting dalam proses mencatan. Ia menjadikan hasil kerja seseorang itu lebih menarik dan dapat menceriakan suasana. Warna boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian warna. Berikut ialah jenis-jenis warna yang terdapat dalam roda warna: (i) Warna asas � terdiri daripada tiga warna utama. Warna-warna ini

tidak boleh dihasilkan dengan mencampur warna-warna lain. Contoh: Merah Biru Kuning

(ii) Warna sekunder � terhasil daripada dua campuran warna asas. Contoh: Kuning + biru = hijau Merah + kuning = jingga Merah + biru = ungu

(iii) Warna tertier � terhasil dari campuran warna asas dengan warna

sekunder Contoh: Kuning + hijau = kuning kehijauan Kuning + jingga = kuning kejinggaan Biru + hijau = biru kehijauan Biru + ungu = biru keungguan Merah + ungu = merah keungguan Merah + jingga = merah kejinggaan

Warna-warna tersebut seperti yang dinyatakan tadi boleh digubah atau dihasilkan semula dengan tiga cara iaitu:

(iv) GGubahan warna sewarna atau monokrom � Ia dihasilkan dengan

mencampurkan warna asal dengan warna hitam atau putih untuk mendapatkan ton warna gelap atau terang. Dengan cara ini akan menampakkan kesan timbul dan dimensi bagi sesuatu objek yang diwarnakan.

Rajah 3.2: Warna sewarna/monokrom

Sumber: Ruzitah Tapah & Mazlan Othman. (2004). Teks lengkap pendidikan seni visual. Shah Alam: Fajar Bakti

Page 11: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

44

(v) Warna penggenap � Adalah warna yang terletak secara bertentangan dalam roda warna. Warna-warna ini akan menimbulkan kesan yang kontra dan banyak digunakan dalam iklan, poster, mural dan corak pada kain. Kombinasi warna-warna utama yang bertentangan dengan warna sekunder adalah seperti berikut:

Contoh: biru � jingga Kuning � ungu Merah � hijau

(vi) Warna harmoni � Ialah warna-warna yang terletak bersebelahan

dalam roda warna. Warna-warna ini juga dipanggil warna keluarga dan dapat menimbulkan rasa aman, tenteram, selesa, indah, lembut dan sebagainya. Contoh warna harmoni adalah seperti berikut:

Contoh: Merah � ungu � biru Ungu � biru � hijau Biru � hijau � kuning Kuning � jingga � merah Jingga � merah � ungu Warna juga boleh dikaitkan dengan suhu seperti warna panas dan warna sejuk. Warna-warna yang dikaitkan dengan wwarna panas ialah merah, jingga dan kuning. Ia dikaitkan dengan objek/imej seperti api, cahaya dan matahari. Warna-warna panas ini dikatakan dapat menimbulkan suasana riang, bersemangat, peperangan, kecemasan dan kemalangan. Manakala warna-warna sejuk ialah seperti warna, ungu, biru dan hijau. Ia dikaitkan dengan alam semulajadi, tumbuh-tumbuhan dan air. Warna-warna sejuk ini dikatakan dapat menimbulkan suasana sejuk, kedamaian, kelembutan dan nyaman. Warna juga dikatakan mempunyai nilai-nilai tertentu dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu ton warna dan kroma warna. TTon warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau warna terang pada sesuatu objek. Biasanya warna putih dan kuning dapat memberikan cahaya yang terang manakala warna biru dan hitam dapat memberikan cahaya yang gelap. Kemahiran mewarna dengan menggunakan warna gelap dan terang dapat memberikan hasil yang menarik pada catan. Dalam aktiviti mewarna, penggunaan warna yang dicampur lebih dari satu warna akan menjadi lebih menarik jika dibandingkan dengan penggunaan satu warna sahaja. Campuran warna tersebut menjadikan catan akan kelihatan lebih menarik dan harmoni. Ia kelihatan menepati warna yang sebenar. Campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza nisbahnya disebut kkroma warna. Sebagai contoh warna

Page 12: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

45

merah bercampur dengan warna hijau dengan nisbah yang berbeza akan mewujudkan kroma warna. Unsur seni jarak dan ruang amat penting dalam sesebuah catan. Biasanya warna-warna cair, pekat, terang atau gelap dalam sesebuah catan akan memberikan kesan kedalaman sesuatu ruang itu. Untuk mendapatkan kesan pperspektif warna, nilai warna atau kroma warna digunakan dalam sesuatu catan. Sebagai contoh, warna yang cerah, gelap dan panas akan menampakkan ruang dekat dan warna yang kelabu, sejuk dan cair akan menampakkan ruang yang jauh. Warna natural pula adalah warna-warna yang bukan berada dalam warna-warna asas/utama, warna sekunder dan warna tertier. Contoh warna-warna natural yang terdapat di persekitaran kita ialah warna putih, hitam dan kelabu. Warna-warna ini juga disebut sebagai warna pastel atau warna yang lembut.

PERSEMBAHAN HASIL KARYA

(a) Ekspresi Diri Setelah mengenali serba sedikit tentang jenis-jenis warna, kita sudah boleh menganggarkan warna-warna apakah yang sesuai digunakan dalam sesuatu tema atau tajuk catan yang hendak diwarnakan. Seringkali warna dikaitkan dengan apa saja imej atau objek yang berada di sekeliling kita. Cuba anda bayangkan jika warna tidak wujud dalam hidup kita. Sudah tentu kehidupan kita tidak akan ceria dan menjemukan. Manusia menggunakan pelbagai warna bagi sesuatu tujuan sama ada sebagai unsur simbol, untuk menarik perhatian, bagi tujuan keagamaan, untuk menggambarkan perasaan dan menunjukkan budaya masyarakat tertentu. Pernyataan berikut adalah contoh bagaimana warna-warna boleh diterjemahkan dalam sesuatu persembahan hasil karya seni:

(i) Pengertian warna dalam budaya setempat � Warna bendera Malaysia terdiri dari warna biru, kuning, merah dan putih. Warna biru dikaitkan dengan perpaduan, warna kuning dikaitkan dengan raja dan pemerintahan, warna merah lambang keberanian, warna putih menunjukkan bersih dan suci.

3.3

AKTIVITI 3.2

Analisa hasil kerja seni beberapa orang pelukis dari aspek tema dan campuran warna yang mereka gunakan

Page 13: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

46

(ii) Pengertian warna dari segi psikologi � Warna merah dianggap lambang keberanian dan membawa keuntungan dan kemewahan bagi masyarakat Cina. Warna hijau pula sering dikaitkan dengan keislaman, bersih dan suci bagi masyarakat Melayu.

(iii) Pengertian warna dalam aspek asas seni reka � Warna boleh menimbulkan bentuk sesuatu imej/objek dengan mengaplikasikan ton/kroma warna dengan nisbah tertentu pada objek tersebut. Warna juga dapat menimbulkan ruang perspektif samada kelihatan dekat atau jauh dengan menggunakan warna pekat, cerah dan terang akan kelihatan dekat manakala penggunaan warna pudar, lembut dan cair akan kelihatan ruang yang jauh.

(iv) Pengertian warna dalam situasi tertentu � Warna panas sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti kemalangan jalanraya, kebakaran, peperangan dan kecemasan. Warna-warna sejuk pula sesuai digunakan untuk tajuk-tajuk catan seperti suasana keindahan di air terjun, di tepi tasik dan suasana di dalam hutan.

(v) Pengertian warna dalam simbol, lambang dan corak � Warna-warna yang sesuai digunakan ialah warna kontra, warna penggenap, warna asas dan warna sekunder. Warna-warna ini juga boleh digunakan dalam menghasilkan warna corak pada baju, kain, corak anyaman, label, simbol lalu lintas jalanraya dan perhiasan dinding.

Rajah 3.3: Warna menimbulkan ruang

Sumber: Hassan Mohd Ghazali. (2005). Siri teks referens pendidikan seni visual, Petaling Jaya: Pearson

Page 14: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

47

Rajah 3.4: Warna menimbulkan bentuk

Sumber: Hassan Mohd Ghazali. (2005). Siri teks referens pendidikan seni visual, Petaling Jaya: Pearson

(b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Media dan Teknik

Jika ditinjau semula tajuk-tajuk yang telah dibincangkan, kita telah pun mengetahui banyak perkara dalam kegiatan menghasilkan catan. Terpulang kepada setiap individu bagaimana hendak menghasilkan satu catan yang bermutu dan menarik. Oleh itu pemilihan tajuk atau tema penting sebelum memulakan catan supaya dapat menghasilkan catan yang baik.

Perkara kedua yang perlu diambil kira ialah pemilihan peralatan, media, bahan, teknik mewarna dan campuran warna yang sesuai dengan situasi yang hendak dihasilkan pada catan tersebut. Perkara ketiga ialah aspek asas unsur-unsur seni yang terdiri daripada garisan, warna, rupa, bentuk, jalinan, ruang perlu diaplikasikan dalam catan tersebut. Tidak lupa juga aspek prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan, harmoni, imbangan, kontra, kesatuan, penegasan dan kepelbagaian juga diambilkira. Berikut ialah contoh bagaimana seorang pelukis telah mengaplikasikan alat, media, teknik, campuran warna dan asas senireka dalam catan ini:

Page 15: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

48

Langkah 1: Melakar struktur asas figura dan khemah dengan pensel.

Langkah 2: Mengolah idea dengan memberikan penekanan pada bentuk figura, khemah dan persekitaran secara lebih tepat dan terperinci.

Langkah 3: Menghasilkan lukisan penuh.

Page 16: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

49

Langkah 4: Menggunakan cat air untuk menggambarkan bentuk figura, khemah, dan persekitaran supaya lebih menarik serta memberikan penekanan pada kesan cahaya, bayang dan kepelbagaian warna.

Rajah 3.5: Penggunaan alat, media dan teknik dalam catan

Sumber: Abu Sareh Haron, (2006). Figura dalam seni halus. Petaling Jaya: Sasbadi (c) Apresiasi Seni

Apabila kita memperkatakan tentang apresiasi seni ia bermaksud penilaian atau mempunyai kepekaan terhadap sesuatu gambaran, objek atau imej dalam pembelajaran terpimpin. Terdapat dua kata-kata yang dikemukakan oleh Sir Herbert Read berkaitan teori perkembangan seni kanak-kanak. Di antaranya ialah:

„Art is creative self-expression‰

dan

„Works of art express and communicate universal values‰ Dari kata-kata Sir Herbert Read itu jelaslah bahawa menghargai sesuatu hasil karya seni adalah salah satu cara bagaimana seseorang itu boleh berinteraksi dengan diri sendiri dan orang lain. Selain dari itu ia dapat menyuarakan rasa hati seseorang apabila berhadapan dengan catan tersebut. Tak secara langsung nilai-nilai estetik akan wujud pada diri setiap murid dan akhirnya dapat menghargai dan menilai apa yang dilihat. Apresiasi seni melibatkan beberapa perkara:

(i) Pengetahuan tentang tema atau tajuk yang dilukis

(ii) Cara pelukis menginterpretasi gambar

(iii) Alat, bahan, media yang digunakan

(iv) Teknik-teknik yang digunakan

(v) Penilaian

Page 17: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

50

Berikut ialah contoh bagaimana apresiasi seni dijalankan:

Sumber: http://upload.wikimedia.org

Pelukis : Rembrandt Van Rijn Tajuk : The Mill Tahun : 1950 Media : Cat Minyak di atas Kanvas Ukuran : 87.6cmx105.6 cm (i) Menginterpretasi gambar daripada tajuk atau tema

� Terdapat sebuah kincir angin berdiri kukuh

� Rumah dan bangsal batu mengelilingi kawasan kilang dan kincir angin

� Sebuah sungai yang mengalir sepi

� Bayang-bayang cahaya matahari terbenam dibias ke permukaan air sungai

� Kelihatan samar-samar figura seorang wanita dan kanak-kanak

� Sebuah sampan mengelunsur senyap mengikut arus pendayung

� Kelihatan kedatangan malam semakin gelap

Page 18: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

51

(ii) Penggunaan alat, media dan bahan

� Pelukis telah menggunakan peralatan seperti berus, pisau palet, warna minyak, minyak linsid dan kain kanvas untuk menghasilkan catan

(iii) Teknik mewarna dan kritikan hasil seni

� Terdapat beberapa hue warna, nilai, garisan, bentuk, jalinan dan ruang.

� Pelukis menggunakan tiga jenis hue warna iaitu perang, kuning dan biru.

� Kontra wujud apabila terdapat unsur bertentangan iaitu dari warna terang ke gelap.

� Pelukis mengaplikasikan warna yang pekat ke atas pancaran matahari.

� Terdapat keharmonian warna dalam hasil karya ini.

� Pemeringkatan warna dan pemeringkatan nilai dilihat di kawasan langit di mana kuning pucat dan biru pucat kelihatan di bahagian tengah, kemudian bertukar-tukar menjadi perang di bahagian kiri dan atas.

� Nilai gelap digunakan sekali lagi di bahagian bawah menambahkan harmoni dalam catan tersebut.

� Kepelbagaian dalam jalinan didapati di mana perbezaan cara langit dan bayang-bayang diwarnakan.

� Warna yang tebal diaplikasikan ke kawasan langit manakala warna yang nipis digunakan ke atas bayang-bayang.

� Kincir angin menjadi penegasan dalam karya ini.

� Bahagian gelap langit kelihatan berdekatan manakala bahagian yang terang kelihatan jauh ke belakang.

� Hasil karya ini di anggap berjaya kerana terlah dapat mengekspresi emosi.

� Karya tersebut jelas menunjukkan mood dan perasaan saling berinteraksi di mana Êsubjek matterÊ hanya memainkan peranan yang kecil sahaja.

� Catan ini diolah untuk mengabadikan keindahan yang menakjubkan.

Page 19: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

52

� Akhir sekali saya ingin memperkatakan pada awalnya catan ini agak membosankan tetapi setelah saya cuba menjelaskannya, menganalisa, mentafsir dan mendapat informasi tambahan, barulah saya faham bagaimana menilai dan menghargai sesebuah hasil karya itu.

� Saya tidak menyangka bahawa saya boleh meluahkan banyak idea rupanya dan sedikit sebanyak ia mempunyai perkaitan dengan kehidupan diri saya terutama sekali dalam suasana/mood yang tenang, sunyi, senyap dan tiada gangguan.

� Saya tidak tefikir menggunakan tiga jenis hue warna itu boleh menjadikan sebuah catan yang menarik dan menakjubkan. Saya akan cuba mengaplikasikan dalam catan saya yang akan datang.

� Catan adalah satu proses gambaran pemikiran secara nyata.

� Dihasilkan melalui sapuan warna-warna basah ke atas satu permukaan rata.

� Adalah satu hasil kerja estetik dipersembahkan secara 2D.

� Catan adalah salah satu cabang seni menggambar yang banyak menggunakan warna sebagai bahan untuk menghasilkan gambar.

� Perkara yang paling penting dalam proses mewarna ialah kawalan kepekatan campuran warna dan air.

� Warna poster mempunyai sifat legap dan tebal.

� Warna air bersifat lutsinar dan lembut.

� Cat akrilik sesuai dihasilkan di permukaan kanvas.

� Cat minyak perlu dicampur minyak linsid untuk mencairkan warna dan sesuai di permukaan kanvas.

� Cat tempera lebih bersifat lutsinar juga sesuai di atas kanvas.

1. Hasilkan sebuah catan dengan menggunakan teknik-teknik yang anda ketahui.

2. Buat satu penilaian dan kritikan dari hasil karya anda dengan memberi penekanan terhadap teknik mewarna dan asas senireka.

AKTIVITI 3.3

Page 20: Kegiatan Membuat Catan

TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN �

53

� Cat gouache cepat kering manakala fresko sesuai digunakan di permukaan dinding/mural.

� Pemilihan tema atau tajuk penting sebelum memulakan proses mencatan.

� Berus yang berbagai jenis mempunyai fungsi yang tersendiri.

� Berbagai jenis teknik boleh digunakan untuk menghasilkan catan.

� Warna asas terdiri daripada tiga warna.

� Warna sekunder ialah hasil campuran dua warna asas.

� Warna tertier adalah campuran warna asas dengan warna sekunder.

� Warna monokrom dihasilkan dengan campuran warna putih atau hitam.

� Warna penggenap adalah warna yang bertentangan dalam roda warna.

� Warna harmoni terdiri dari beberapa warna yang terletak bersebelahan dalam roda warna.

� Ton warna ialah nilai cahaya yang wujud hasil dari warna gelap atau terang pada sesuatu objek.

� Kroma warna ialah campuran warna penggenap dalam roda warna dengan intensiti yang berbeza.

� Warna natural atau pastel ialah warna persekitaran yang tidak terdapat dalam warna asas, sekunder atau tertier.

� Warna boleh diterjemahkan dalam pelbagai perspektif iaitu dari sudut budaya setempat, segi psikologi, aspek asas senireka, situasi tertentu dan simbol.

� Menghargai sesuatu hasil seni dapat berkomunikasi dan dapat menyuarakan isi hati.

Page 21: Kegiatan Membuat Catan

� TOPIK 3 KEGIATAN MEMBUAT CATAN

54

Abu Sareh Haron, (2006). Figura dalam seni halus. Petaling Jaya: Sasbadi.

Barnes, R. (1987). Teaching art to young children, London: Routled.

Efland., Arthur D. (2002). Art & cognition, New York: Teachers College Press.

Hargraves, J. D. (1989). Children & the arts. Philadelphia: Open University Press.

Hassan Mohd Ghazali. (2005). Siri teks referens pendidikan seni visual, Petaling Jaya: Pearson.

Herberholz, Donald & Herberholz, Babara. (2002). Artwork for elementary school teachers: Developing artistic and perceptual awareness, New Jersey: McGraw - Hill.

Mittler, A. G. (1994). Art in focus. Texas: Macmillian/Mc Graw Hill.

Wankelman, W.F. & Wigg, P. (1993). A handbook of arts and crafts, USA: Brown and Benchm.

Akrilik

Catan

Fresko

Gouache

Harmoni

Kritikan

Kroma

Minyak linsid

Monokrom

Natural

Penggenap

Perspektif

Psikologi

Tempere

Ton

Warna air

Warna asas

Warna minyak

Warna poster

Warna sekunder

Warna tertier