jezik za koji je tumaČ broj i datum ime prezime email …

14
5.7.2021 REDNI BROJ IME PREZIME EMAIL BROJ TELEFONA ADRESA JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ IMENOVAN BROJ I DATUM RJEŠENJA O IMENOVANJU 1 ANTON LUMEZI [email protected] 543-077, 099-571-6325 Pula, Stankovićeva 7 albanski 4 Su-771/2005 od 11.07.2016. 2 SUHEL OSMAN dr. [email protected] 091-3000-783 Pula, Cerneccina 5 arapski 4 Su-18/2017 od 17.07.2017. 3 MARYNA RAKOVIĆ [email protected] 091-1683-966 Pula, Bunarska cesta 47a bjeloruski 4 Su-1311/2009 od 13.07.2018. ruski 4 Su-1311/2009 od 13.07.2018. 4 SLAVKO PAVIĆ [email protected] 213-750, 098-624-809 Pula, Argonautska 32 bošnjački 4 Su-890/1984 od 14.09.2018. njemački 4 Su-890/1984 od 14.09.2018. srpski 4 Su-890/1984 od 28.12.2015. 5 ALMA AČIMOVIĆ [email protected] 099-333-4133 Poreč, Ive Andrića 56 engleski 4 Su-627/2018 od 02.05.2019. ruski 4 Su-627/2018 od 02.05.2019. slovenski 4 Su-627/2018 od 02.05.2019. 6 LARA ADAMENKO [email protected] tel/fax. 573-138, 22 50 50, 098-770-949 Pula, Banjole, Dračice 35 i Pula, Radnička 36 engleski 4 Su-1689/2003 od 29.04.2016. njemački 4 Su-1689/2003 od 29.04.2016. talijanski 4 Su-1689/2003 od 29.04.2016. 7 MIRJANA AJHORN [email protected] 211-693 Pula, Tentorova 6 engleski 4 Su-859/1990 od 14.09.2018. talijanski 4 Su-859/1990 od 14.09.2018. 8 MIRJANA ALEKSIĆ [email protected] 095-8520-334 Poreč, Medulinska 49 engleski 4 Su-1114/2007 od 17.11.2016. njemački 4 Su-1114/2007 od 17.11.2016. talijanski 4 Su-1114/2007 od 17.11.2016. 9 ELENA AVAKUMOVIĆ [email protected] 435-375, 091-728-9831 Poreč, Hvarska 5 engleski 4 Su-871/2008 od 18.01.2018. španjolski 4 Su-871/2008 od 18.01.2018. 10 ALENKA BANIĆ - JURIČIĆ [email protected] 091-172-0118 Umag, Koparska 8 engleski 4 Su-812/1990 od 13.07.2015. talijanski 4 Su-812/1990 od 13.07.2015. 11 MARINA BARBIĆ - POROPAT [email protected] tel/fax. 397-160, 098-174-79-24 Rovinj, Naselje Gripole 30 engleski 4 Su-1469/2006 od 13.07.2018. njemački 4 Su-1469/2006 od 13.07.2018. talijanski 4 Su-1469/2006 od 13.07.2018. 12 VEDRANA BARIĆ [email protected]; 852-008, 098-596-749 Labin, Prilaz Griža 7 engleski 4 Su-828/2007 od 17.11.2016. 13 ARIANA BEBEK [email protected] 092-341-5928 Poreč, Mihatovići 18 engleski 4 Su-131/2018 od 23.07.2018. 14 ANA BENČIĆ [email protected] 098-502-416 Umag, Sv. Marija na Krasu 14 engleski 4 Su-1917/2006 od 13.07.2015.

Upload: others

Post on 17-Nov-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

REDNI

BROJIME PREZIME EMAIL BROJ TELEFONA ADRESA

JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ

IMENOVANBROJ I DATUM

RJEŠENJA O

IMENOVANJU

1 ANTON LUMEZI [email protected] 543-077, 099-571-6325 Pula, Stankovićeva 7 albanski4 Su-771/2005 od

11.07.2016.

2 SUHEL OSMAN dr. [email protected] 091-3000-783 Pula, Cerneccina 5 arapski4 Su-18/2017 od

17.07.2017.

3 MARYNA RAKOVIĆ [email protected] 091-1683-966 Pula, Bunarska cesta 47a bjeloruski4 Su-1311/2009 od

13.07.2018.

ruski4 Su-1311/2009 od

13.07.2018.

4 SLAVKO PAVIĆ [email protected] 213-750, 098-624-809 Pula, Argonautska 32 bošnjački4 Su-890/1984 od

14.09.2018.

njemački4 Su-890/1984 od

14.09.2018.

srpski4 Su-890/1984 od

28.12.2015.

5 ALMA AČIMOVIĆ [email protected] 099-333-4133 Poreč, Ive Andrića 56 engleski4 Su-627/2018 od

02.05.2019.

ruski4 Su-627/2018 od

02.05.2019.

slovenski4 Su-627/2018 od

02.05.2019.

6 LARA ADAMENKO [email protected] tel/fax. 573-138, 22 50 50, 098-770-949 Pula, Banjole, Dračice 35 i Pula, Radnička

36engleski

4 Su-1689/2003 od

29.04.2016.

njemački4 Su-1689/2003 od

29.04.2016.

talijanski4 Su-1689/2003 od

29.04.2016.

7 MIRJANA AJHORN [email protected] 211-693 Pula, Tentorova 6 engleski4 Su-859/1990 od

14.09.2018.

talijanski4 Su-859/1990 od

14.09.2018.

8 MIRJANA ALEKSIĆ [email protected] 095-8520-334 Poreč, Medulinska 49 engleski4 Su-1114/2007 od

17.11.2016.

njemački4 Su-1114/2007 od

17.11.2016.

talijanski4 Su-1114/2007 od

17.11.2016.

9 ELENA AVAKUMOVIĆ [email protected] 435-375, 091-728-9831 Poreč, Hvarska 5 engleski4 Su-871/2008 od

18.01.2018.

španjolski4 Su-871/2008 od

18.01.2018.

10 ALENKA BANIĆ - JURIČIĆ [email protected] 091-172-0118 Umag, Koparska 8 engleski4 Su-812/1990 od

13.07.2015.

talijanski4 Su-812/1990 od

13.07.2015.

11 MARINA BARBIĆ - POROPAT [email protected] tel/fax. 397-160, 098-174-79-24 Rovinj, Naselje Gripole 30 engleski4 Su-1469/2006 od

13.07.2018.

njemački4 Su-1469/2006 od

13.07.2018.

talijanski4 Su-1469/2006 od

13.07.2018.

12 VEDRANA BARIĆ [email protected]; 852-008, 098-596-749 Labin, Prilaz Griža 7 engleski4 Su-828/2007 od

17.11.2016.

13 ARIANA BEBEK [email protected] 092-341-5928 Poreč, Mihatovići 18 engleski4 Su-131/2018 od

23.07.2018.

14 ANA BENČIĆ [email protected] 098-502-416 Umag, Sv. Marija na Krasu 14 engleski4 Su-1917/2006 od

13.07.2015.

Page 2: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

slovenski4 Su-1917/2006 od

13.07.2015.

talijanski4 Su-1917/2006 od

13.07.2015.

15 SAŠA BERTANJOLI MARKU [email protected] 541-783, 098-937-0502 Pula, Tršćanska 26; engleski4 Su-1454/2002 od

27.02.2019.

16 VEDRANA BRAJKOVIĆ [email protected] 210-336 Pula, I. Mažuranića 21 engleski4 Su-736/1993 od

18.05.2015.

17 VIŠNJA BRCKOVIĆ [email protected] 434-702 Poreč, Rovinjska 33 engleski4 su-560/1987 od

14.09.2018.

18 BARBARA BURIĆ [email protected] 095-3796-125 Pula, Keršovanijeva ulica 15 engleski4 Su-526/2017 od

08.02.2018.

talijanski4 Su-526/2017 od

08.02.2018.

19 MARIJA BURUŠ [email protected] 098-1853-683 Pula, Banjole, Dračice 49 engleski4 Su-211/2018 od

29.08.2018.

njemački4 Su-211/2018 od

29.08.2018.

20 DEZI CETINA [email protected] 752-917 Umag, D. Alighieri 20 engleski4 Su-110/1981 od

01.03.2019.

talijanski4 Su-110/1981 od

01.03.2019.

21 MAJA DAPAS [email protected] 813-902, 091-505-96-68 Rovinj, N. Quarantotto 20 engleski4 Su-2246/2008 od

19.10.2017.

talijanski4 Su-2246/2008 od

19.10.2017.

22 ŽELJKA DESPOT [email protected]; 815-398, 091-755-4713 Rovinj, V. Švalbe 7 engleski4 Su-485/2011 od

17.06.2015.

23 KATJA DOBRIĆ BASANEŽE [email protected] 876-031, 098-918-9048 Koromačno, Koromačno 37 engleski4 Su-168/2010 od

01.08.2016.

njemački4 Su-168/2010 od

01.08.2016.

24 GIANNA FIORANTI [email protected] 511-380, 091-5378-480 Vodnjan, Ulica Pian 13 engleski4 Su-718/1990 od

30.11.2018.

talijanski4 Su-718/1990 od

30.11.2018.

25 JANA SIROTIĆ [email protected] 098-177-4417 Buzet, Sovinjak, Sirotići 10 engleski4 Su-1938/2013 od

18.07.2018.

slovenski4 Su-1938/2013 od

18.07.2018.

26 TIHANA FUIS [email protected] 452-058, 095-90-63-902 Poreč, Obala Maršala Tita 6 engleski4 Su-2065/2007 od

30.10.2017.

27 LARISA GAŠPERINI [email protected] 091-888-5610 Buje, Kaldanija 25A engleski4 Su-596/2016 od

17.07.2017.

talijanski4 Su-596/2016 od

17.07.2017.

28 ALEKSANDRA GODFREY [email protected] 427-902, 098-226-901, fax. 427-904 Nova Vas, Stranići 22 engleski4 Su-394/2003 od

24.02.2017.

francuski4 Su-394/2003 od

24.02.2017.

29 KARLA GOLJA MILEVOJ [email protected] 878-245, 091-536-9383 Labin, Kapelica 75 engleski4 Su-1701/2007 od

17.11.2016.

njemački4 Su-1701/2007 od

17.11.2016.

30 KLAUDIJE GOSTIŠA mr. sc. [email protected] 621-848, 098-177-4819 Pazin, J. Dobrile 7 engleski4 Su-901/1994 od

30.11.2018.

talijanski4 Su-901/1994 od

30.11.2018.

31 LORETTA GROPUZZO [email protected] 386-906, 386-757, 091-678-8422 Pula, Pradorlando 23 engleski4 Su-1177/1993 od

14.09.2018.

Page 3: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

talijanski4 Su-1177/1993 od

14.09.2018.

32 IRENA GRUBICA mr.sc. [email protected] 098-1911-367 Poreč, Vrsarska 7 engleski4 Su-1959/1997 od

01.09.2016.

33 RENATA GUCUNSKI [email protected] 091-2691-962 Umag, Juricani, Sošići 58 k engleski4 Su-160/1993 od

27.07.2018.

njemački4 Su-160/1993 od

27.07.2018.

34 JELENA GUGIĆ [email protected]; 091-583-0503 Pula, Vitezićeva ulica 52 engleski4 Su-1429/2010 od

17.06.2015.

35 TATJANA GULIĆ PISAREVIĆ [email protected] 091-452-7631 Poreč, Stancija Amorozo 6 engleski4 Su-2268/2011 od

01.08.2016.

njemački4 Su-2268/2011 od

01.08.2016.

talijanski4 Su-2268/2011 od

01.08.2016.

36 MARIZA HRVATIN - MAHMUTOVIĆ [email protected] 854-541, 098-1700-612 Labin, Rogočan, Breg Ivanovci 52 engleski4 Su-1058/1996 od

05.10.2018.

francuski4 Su-1058/1996 od

05.10.2018.

37 ANA-MARIJA ILIJAŠ [email protected] i [email protected] 098-535-939 Umag, Murine, Prva ulica 21 engleski4 Su-236/1991 od

21.09.2015.

talijanski4 Su-236/1991 od

21.09.2015.

38 MARINA JAJIĆ NOVOGRADEC [email protected] 098-265-094 Novigrad, Karigador 155 engleski4 Su-1065/2009 od

19.10.2017.

ruski4 Su-1065/2009 od

19.10.2017.

39 IVANA JUGOVAC [email protected] 757-643, 091-526-9328 Novigrad, Vergal 36 engleski4 Su-1376/2006 od

30.10.2015.

njemački4 Su-1376/2006 od

30.10.2015.

srpski4 Su-1376/2006 od

09.03.2017.

talijanski4 Su-1376/2006 od

30.10.2015.

40 IVA JURANOVIĆ [email protected] 098-924-1012 Umag, 154. brigade HV-a 1 engleski4 Su-1559/2007 od

17.11.2016.

njemački4 Su-1559/2007 od

17.11.2016.

41 ENVER JURDANA [email protected] 732-117 Umag, Farnažine 1 engleski4 Su-1477/2006 od

18.01.2018.

talijanski4 Su-1477/2006 od

18.01.2018.

42 NIKOLINA JURIŠIĆ [email protected] 098-903-7677 Pula, Faverijska 7 engleski4 su-411/2018 od

23.07.2018.

talijanski4 su-411/2018 od

23.07.2018.

43 TANJA KERSIKLA [email protected] 091-551-6973 Umag, Radnička 7 engleski4 Su-637/2018 od

10.12.2018.

talijanski4 Su-637/2018 od

10.12.2018.

44 VLATKA KLIMAN [email protected] 438-923, 098-952-9945 Poreč, I. L. Ribara 18 engleski4 Su-1368/2002 od

27.02.2019.

45 DUBRAVKA KODELA - PACENTI [email protected] 756-438 Umag, Lovrečica, Umaška 5 engleski4 Su-456/1997 od

18.05.2015.

talijanski4 Su-456/1997 od

18.05.2015.

46 ANA KOLIĆ MARKOVIĆ [email protected] 651-645, 099-680-1084 Rovinj, Nello Quarantotto 20 engleski4 Su-828/2012 od

19.07.2017.

Page 4: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

francuski4 Su-828/2012 od

19.07.2017.

47 ZVJEZDANA KOSIĆ [email protected] [email protected] 433-495,098-874-860 Pula, Bože Gumbac 8A engleski4 Su-779/2012 od

19.07.2017.

njemački4 Su-779/2012 od

19.07.2017.

talijanski4 Su-779/2012 od

19.07.2017.

48 SONJA KOTUR LOVREKOVIĆ [email protected] 435-891, 098-535-465 Poreč, Prvomajska 5 engleski4 Su-1533/2009 od

17.06.2015.

49 LJILJANA KRAGULJ [email protected] 098-960-0854 Pula, Kalčeva 2 engleski4 Su-1582/2013 od

18.07.2018.

ruski4 Su-1582/2013 od

18.07.2018.

talijanski4 Su-1582/2013 od

18.07.2018.

50 LUCIJA KRIZMANIĆ [email protected] 098-174-8008 Pazin, Veli Ježenj 22 engleski4 Su-1104/2010 od

17.06.2015.

španjolski4 Su-1104/2010 od

17.06.2015.

talijanski4 Su-1104/2010 od

17.06.2015.

51 SONJA LAGANIS [email protected] 742-234, 098-441-459 Umag, M. Laginje 25 engleski4 Su-1455/1996 od

30.11.2018.

talijanski4 Su-1455/1996 od

30.11.2018.

52 MAJA LERGA [email protected] 683-410, 091-725-1995 Karojba, Močibobi 106 engleski4 Su-1380/2010 od

17.06.2015.

talijanski4 Su-1380/2010 od

17.06.2015.

53 ANDREA LUPIERI [email protected] 099-649-3844 Vodnjan, 1. Maja 5 engleski4 Su-750/2010 od

13.07.2018.

talijanski4 Su-750/2010 od

13.07.2018.

54 MAJA MARINKOVIĆ [email protected] 091-192-6316 Poreč, Trg Kneza Branimira 10 engleski4 Su-690/1993 od

30.11.2018.

talijanski4 Su-690/1993 od

30.11.2018.

55 GORDANA MEKINIĆ [email protected] 818-121, 098-901-27-84 Rovinj, A. Starčevića 5 engleski4 Su-641/1995 od

05.10.2015.

56 KATARINA MILEVOJ [email protected] 092-1990-190 Rabac, Creska 27 engleski4 Su-483/2014 od

18.07.2018.

ruski4 Su-483/2014 od

18.07.2018.

talijanski4 Su-483/2014 od

18.07.2018.

57 NINA KUKURIN [email protected]; [email protected] 098-886-711 Nova Vas, Kukci, Grabova 8 engleski4 Su-96/2017 od

17.07.2017.

58 MIRNA OMRČEN [email protected] 091-763-7818 Umag, Žrtava fašizma 9/a engleski4 Su-1062/1992 od

05.10.2018.

njemački4 Su-1062/1992 od

05.10.2018.

59 LORENA OPLANIĆ MARKOVIĆ [email protected] [email protected] 091-506-0197 Novigrad, Ulica Glagoljaša 18 engleski4 Su-1503/2005 od

30.10.2015.

talijanski4 Su-1503/2005 od

30.10.2015.

60 TINA OSMIĆ [email protected] 851-576, 091-895-6411 Labin, A. Selana 20 engleski4 Su-133/2015 od

15.07.2015.

njemački4 Su-133/2015 od

15.07.2015.

Page 5: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

61 MELITA GAŠPERINI - OZVAČIĆ [email protected] 777-088 Umag, Kaldanija bb engleski4 Su-518/1992 od

27.07.2018.

slovenski4 Su-518/1992 od

27.07.2018.

talijanski4 Su-518/1992 od

27.07.2018.

62 ŽELJKO PALJAR [email protected] 435-927, 098-694-758 Poreč, Istarskog razvoda 4 engleski4 su-687/2007 od

30.10.2015.

talijanski4 su-687/2007 od

30.10.2015.

63 VITO PAOLETIĆ [email protected] 098-791-314 Pula, Santoriova 36 engleski4 Su-1727/2010 od

17.06.2015.

njemački4 Su-1727/2010 od

17.06.2015.

talijanski4 Su-1727/2010 od

17.06.2015.

64 VESNA PAVLETIĆ [email protected] 535-133, 098-33-44-39 Pula, Braće Leonardelli 24 engleski4 Su-2140/1997 od

01.03.2019.

njemački4 Su-2140/1997 od

01.03.2019.

65 STEVEN PAVLOVIĆ mr. sc. [email protected] tel/fax. 578-152, 091-737-9439 Ližnjan, Vrh 674 engleski4 Su-1211/1998 od

05.05.2016.

66 MARINA PERŠURIĆ ANTONIĆ [email protected] 098-184-9897 Novigrad, Sveti Servul 7c engleski4 Su-915/2014 od

18.07.2018.

njemački4 Su-915/2014 od

18.07.2018.

67 ELA POLJAREVIĆ [email protected] 098-1395-210 Pula, Ćirilometodske družbe 1 engleski4 Su-724/2016 od

17.07.2017.

68 TAMARA PRIVRAT LYONS [email protected] 224-615, 098-818-272 Pula, Palladiova 13 engleski4 Su-1629/2009 od

13.07.2018.

talijanski4 Su-1629/2009 od

13.07.2018.

69 MARIJA RADIĆ RADOVAN [email protected] 213-788, 098-812-732 Pula, Vitezićeva 52 engleski4 Su-788/2004 od

24.02.2017.

talijanski4 Su-788/2004 od

24.02.2017.

70 NENSI RUNKO [email protected]; 867-188, 095-909-5460 Kršan, Lazarići 4 engleski4 Su-441/2007 od

30.10.2015.

71 SARA SABADIN [email protected] 095-5847474 Novigrad, Karigador 75/A engleski4 Su-444/2016 od

17.07.2017.

slovenski4 Su-444/2016 od

17.07.2017.

talijanski4 Su-444/2016 od

17.07.2017.

72 FRANKA STRMOTIĆ - IVANČIĆ [email protected] tel/fax. 508-682, 091-762-76-67 Pula, Premantura, Selo 75 engleski4 Su-1310/1996 od

31.07.2018.

talijanski4 Su-1310/1996 od

31.07.2018.

73 LENA SVILIČIĆ [email protected] 091-25-10-526 Umag, Rožac 19 b engleski4 Su-455/2015 od

15.07.2015.

njemački4 Su-455/2015 od

15.07.2015.

talijanski4 Su-455/2015 od

15.07.2015.

74 ZANA ŠAŠKIN [email protected] 095-882-15-29 Funtana, Istarska 35 engleski4 Su-276/2015 od

15.07.2015.

75 IVAN ŠTEFANIĆ [email protected] 091-519-8336 Pazin, 15. siječnja 2 engleski4 Su-32/2009 od

18.01.2018.

76 IVA ŠTEKAR CERGNA [email protected] 500-351 Pula, Coattova ulica 26 engleski4 Su-2073/1998 od

01.03.2019.

Page 6: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

talijanski4 Su-2073/1998 od

01.03.2019.

77 KLAUDIJA TERLEVIĆ [email protected] 091-914-9198 Rovinj, V. Širole Paje 14 engleski4 Su-1266/2009 od

13.07.2018.

španjolski4 Su-1266/2009 od

13.07.2018.

talijanski4 Su-1266/2009 od

13.07.2018.

78 MARIJANA TOMIĆ [email protected] 213-185, 098-1766-065 Pula, Jeretova 27 engleski4 Su-1651/2004 od

07.11.2017.

79 MARTINA VELENIK BURŠIĆ [email protected] 091-535-5305 Poreč, Massa Lombarda 16 engleski4 Su-251/2015 od

24.10.2016.

njemački4 Su-251/2015 od

24.10.2016.

talijanski4 Su-251/2015 od

24.10.2016.

80 MAJA VIŠKOVIĆ [email protected] 091-552-3227 Labin, Istarska 13 engleski4 Su-120/2018 od

23.07.2018.

81 NEDA VOŠTEN [email protected] 098-846-614 Pula, Šandaljska 5a engleski4 Su-562/2017 od

23.07.2018.

82 MIRELA VUKOVIĆ mirelavuković@net.hr 541-964 Pula, Črnjina 4 engleski4 Su-1769/2001 od

25.07.2018.

njemački4 Su-1769/2001 od

25.07.2018.

83 TIHANA ZAMBON DAGOSTIN [email protected] 095-903-7363 Labin, Kapelica 123 engleski4 Su-1082/2013 od

15.07.2015.

84 DANIELA MOČINIĆ [email protected] 098-1870-640 Pula, Vodnjanska cesta 24 engleski4 Su-177/2004 od

24.02.2017.

talijanski4 Su-177/2004 od

24.02.2017.

85 TIHANA ZLATIĆ BOŽIĆ [email protected]; 662-497, 091-764-3725 Buzet, Sv. Martin, Rumeni 27/2 engleski4 su-1742/2009 od

13.07.2018.

86 SANDRA ZLOIĆ [email protected]; 098-181-2384 Labin, M. Balote 21 engleski4 Su-53/2017 od

30.10.2015.

87 ALMA ŽIKOVIĆ [email protected] 445-047, 813-060, 098-606-191 Funtana, Istarska cesta 2c engleski4 Su-549/1991 od

27.07.2018.

srpski4 Su-1180/1999 od

05.10.2015.

88 ELIDE ŽIVIĆ [email protected]; 853-451, 091-5052-899 Labin, Viktora Cara Emina 1 engleski4 Su-416/2008 od

17.11.2016.

89 DAIRA ŽIVOLIĆ [email protected] 098-9270-719 Pula, Zoranićeva ulica 10 engleski4 Su-1201/2007 od

17.11.2016.

njemački4 Su-1201/2007 od

17.11.2016.

srpski4 Su-1201/2007 od

17.11.2016.

talijanski4 Su-1201/2007 od

17.11.2016.

90 ERIKA ŽUDIĆ [email protected] 500-922, 091-532-30-23 Pula, Koparska 44 engleski4 Su-869/2010 od

17.06.2015.

talijanski4 Su-869/2010 od

17.06.2015.

91 HELENA ŽUŽIĆ BRAJKOVIĆ [email protected] 092-123-7892, 646-013 Tinjan, Muntrilj 22a engleski4 Su-314/2012 od

01.08.2016.

španjolski4 Su-314/2012 od

01.08.2016.

talijanski4 Su-314/2012 od

01.08.2016.

100 PETRA GLAVINA [email protected] 091-225-4555 Barban, Manjadvorci 45/B engleski4 Su-212/2019 od

25.11.2019.

Page 7: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

talijanski4 Su-212/2019 od

25.11.2019.

101 DRAGANA ZADRIJA [email protected] 097-6233-460 Pula, Valtura, Ušićevi dvori 172 engleski4 Su-504/2019 od

02.03.2020.

102 MARIJA BIJELIĆ [email protected] 753-882 Umag, Savudrijska 15 francuski4 Su-31/1993 od

14.09.2018.

talijanski4 Su-31/1993 od

14.09.2018.

103 HELENA BREŠIĆ [email protected] 534-474, 091-916-0788 Pula, Veretonova stancija 9 francuski4 Su-507/2011 od

01.08.2016.

talijanski4 Su-507/2011 od

01.08.2016.

104 MIRJANA ĐIKIĆ [email protected] 813-173, 098-506-923 Rovinj, Funtana 2a francuski4 Su-567/1994 od

30.11.2018.

njemački4 Su-567/1994 od

30.11.2018.

105 TAMARA HABER [email protected] 576-920, 098-849-750 Pula, Ciscuttijeva 8 francuski4 Su-839/2006 od

25.05.2018.

španjolski4 Su-839/2006 od

25.05.2018.

106 MARIJA NEDVEŠ [email protected] 387-121, 098-381-465 Pula, Gortanova 10 francuski4 Su-506/1992 od

18.05.2015.

talijanski4 Su-506/1992 od

18.05.2015.

107 SANDRA STOJAKOVIĆ sandra_stojaković[email protected] 397-226, 098-43-58-43 Pula, Pješčana uvala 29/4 francuski4 Su-110/2005 od

23.11.2015.

108 ANGELIKA UGRINIĆ - HRELJA [email protected] 386-639, 098-522-634 Pula, Lussijeva 3 francuski4 Su-1327/2007 od

18.01.2018.

njemački4 Su-1327/2007 od

18.01.2018.

109 MARINA LEBANIDZE [email protected] 098-1687361 Poreč, R. Končara 3 gruzijski4 Su-314/2007 od

11.07.2016.

ruski4 Su-314/2007 od

11.07.2016.

110 INES BARTOLETTI [email protected] 384-157, 091-503-0002 Pula, Pomer 262 madžarski4 Su-1321/2003 od

29.04.2016.

njemački4 Su-1321/2003 od

29.04.2016.

111 OLGA ANGELOVSKA dr. [email protected] 215-547, 098-420-090 Pula, Krležina 36 makedonski4 Su-550/1999 od

20.06.2016.

112 SARA DŽELILI [email protected] 098-181-8891 Poreč, Otokar Keršovani 7a makedonski4 Su-2219/2007 od

17.11.2016.

albanski4 Su-2219/2007 od

17.11.2016.

engleski4 Su-2219/2007 od

17.11.2016.

113 STANKO KUPUS [email protected] 386-864, 098-915-7781 Pula, Greblova 4 makedonski4 Su-1650/1996 od

30.11.2018.

114 RATNA STOJANOVIĆ [email protected] 097-628-2112 Pula, Šandaljska 5 nizozemski4 Su-1882/2013 od

18.07.2018.

španjolski4 Su-1882/2013 od

18.07.2018.

115 LJILJANA BADROV FRLETA [email protected] 091-583-0094 Poreč, A. Vivode 7 njemački4 Su-178/1991 od

01.03.2019.

116 MIRJAM BLAŽEVIĆ [email protected] 091-564-8322 Tar, Vabriga, Istarske kontrade 54 njemački4 Su-177/1991 od

01.03.2019.

117 ĐURĐICA BOSANČIĆ [email protected] 431-197 Poreč, Puljska 39 njemački4 Su-184/1994 od

27.07.2018.

talijanski4 Su-184/1994 od

27.07.2018.

Page 8: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

118 DAVORIN BRAJKOVIĆ [email protected] 505-888 Pula, Škokovica 25 njemački4 Su-256/1993 od

18.05.2015.

119 DINKA DEDUKIĆ [email protected] 091-924-8879 Banjole, Kaštanjež 84 njemački4 Su-425/2014 od

07.05.2018.

120 KRISTINA DJAKOVIĆ [email protected] 503-335 Pula, Gladijatorska 7 njemački4 Su-505/1992 od

18.05.2015.

121 MARIETA DJAKOVIĆ [email protected] 542-034 Pula, Gladijatorska 7 njemački4 Su-561/1992 od

18.05.2015.

122 ELVIANA FRANČULA - TENČIĆ [email protected] 855-784; 098-185-1910 Labin, Sv. Mikule 3 njemački4 Su-482/1992 od

14.09.2018.

talijanski4 Su-482/1992 od

14.09.2018.

123 HANNI GEIGER dr. [email protected] 091-737-8591 Pula, Paredine 30 njemački4 Su-21/2016 od

17.07.2017.

124 ELIANA GERŽEVIĆ MACAN [email protected] 098-955-17-82 Pula, Trierska 7 njemački4 Su-1482/2008 od

18.01.2018.

slovenski4 Su-1482/2008 od

18.01.2018.

engleski4 Su-1482/2008 od

18.01.2018.

125 SABINA JOVANOV [email protected] 210-757, 091-513-90-97 Pula, Vernalska 35 njemački4 Su-1212/2011 od

29.02.2016.

talijanski4 Su-1212/2011 od

29.02.2016.

126 IVA JURIČIĆ [email protected] 386-997, 098-625-048 Pula, Lj. Posavskog 15 njemački4 Su-573/2007 od

30.10.2015.

talijanski4 Su-573/2007 od

30.10.2015.

engleski4 Su-573/2007 od

30.10.2015.

127 KRISTINA KAMALIĆ [email protected] 098-962-5050 Fažana, Valbandon, Mala Vala 72 njemački4 su-408/2018 od

23.07.2018.

128 JOHANNES KLIER dr. [email protected] 542-142, fax. 540-266 Pula, Nobileova 26 njemački4 Su-394/1998 od

27.02.2019.

srpski4 Su-394/1998 od

27.02.2019.

129 DANIJELA LONČARIĆ [email protected] 098-9216-393 Pula, Monte Magno 27 A njemački4 Su-715/2011 od

01.08.2016.

130 LJUBICA MARIČIĆ [email protected] 098-1618-643 Poreč, Eufrazijeva 12 njemački4 Su-1445/2005 od

13.07.2018.

131 SANDRA MARTINOVIĆ [email protected] 091-252-1695 Pazin, Saše Šantela 12 njemački4 Su-1571/2010 od

10.08.2018.

132 DANIJELA MIHIĆ [email protected] 091-523-5845 Poreč, Kadumi 2 njemački4 Su-166/2019 od

02.05.2019.

talijanski4 Su-166/2019 od

02.05.2019.

133 SNJEŽANA MILOHANIĆ [email protected] 449-475, 091-576-8313 Višnjan, Srebrnići 6 njemački4 Su-474/1987 od

05.10.2015.

talijanski4 Su-474/1987 od

05.10.2015.

134 SINIŠA PAUNOVIĆ [email protected] 872-399, 098-849-983 Rabac, Slobode 51 njemački4 Su-762/1982 od

13.07.2018.

srpski4 Su-762/1982 od

13.07.2018.

135 IRINA RIĐIĆ [email protected] 091-583-9225 Višnjan, Markovac 2b njemački4 Su-2276/2011 od

01.08.2016.

136 DORIS RITOSSA [email protected] 091-9460-415 Poreč, Bračka 41 njemački4 Su-1555/2005 od

30.10.2015.

talijanski4 su-1555/2005 od

30.10.2015.

Page 9: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

137 NATAŠA UROŠEVIĆ [email protected] 217-922, 098-909-7355 Pula, Maksimijanova 19 njemački4 Su-2094/2000 od

08.03.2017.

143 IVAN PAVIĆ [email protected] 095-808-1816 Poreč, Stancija Diklić 1b njemački4 Su-17/2019 od

25.11.2019.

144 LORENA BURŠIĆ [email protected] 579-481,098 174 8803, 099 861 8066 Pula, J. Puljanina 16 poljski4 Su-121/1998 od

01.03.2019.

145 AGNIESZKA GRUNWALD PETROVIĆ [email protected] 821-078, 098-1626-291 Rovinj, Labinske Republike 10 poljski4 Su-234/2010 od

13.07.2018.

146 ULJANA BILIĆ [email protected] 098-170-69-98 Svetvinčenat, Butkovići 27 ruski4 Su-872/2010 od

01.07.2015.

147 SANJA BOLKOVIĆ [email protected] 210-481, 099-831-6281 Pula, Krležina 27 ruski4 Su-214/1990 od

05.10.2018.

148 TATIANA DOBLANOVIĆ [email protected] 560-069, 091-1466-486 Svetvinčenat, Bibići 2 A ruski4 Su-1496/2013 od

18.07.2018.

149 ELINA DOBRYNINA MOMIĆ [email protected] 759-562, 098-9859-770, Savudrija, Istarska 38 ruski4 Su-1340/2008 od

17.11.2016.

150 DINA HRVATIN [email protected] 856-619, 095-819-4473 Labin, Zelenice 19 ruski4 Su-1840/2011 od

19.07.2017.

151 LJUBOV ILIĆ [email protected] 091-536-2684 Rovinj, A. Ferri 33 ruski4 Su-1642/2006 od

30.10.2015.

152 MILKA LIŠČUK [email protected] 662-672, 091-9369-105 Pula, B.Kosa 27 ruski4 Su-905/2009 od

20.11.2017.

153 MARIJA MATIĆ [email protected] 095-515-7393 Rovinj, Rovinjsko Selo, Rovinjska 29 ruski4 Su-1943/2008 od

18.01.2018.

engleski4 Su-1943/2008 od

18.01.2018.

154 IRENA MIKULACO [email protected], [email protected] tel/fax. 210-552, 091-459-1416 Pula, Bartolomeo dei Vitrei 8 ruski4 Su-1263/2007 od

17.11.2016.

155 LARISA MOČIBOB [email protected] tel/fax. 621-277, 098-987-0883 Pazin, Dršćevka 13/2 ruski4 Su-1461/2009 od

18.01.2018.

156 NATALIA NIKOLSKAYA - DOBLANOVIĆ [email protected] 830-877, 091-721-0097 Rovinj, M. Macana 5 ruski4 Su-2144/2008 od

22.07.2017.

ukrajinski4 Su-2144/2008 od

22.07.2017.

157 JELENA PRPIĆ [email protected] 386-814, 098-9548-336 Pula, Lj. Posavskog 27 ruski4 Su-404/1994 od

12.10.2018.

158 KATARINA BASSANI [email protected] 500-171, 091-561-5535 Pula, V. Vitasovića 26 slovački4 Su-1036/1994 od

14.09.2018.

159 LANA KULENOVIĆ BRČIĆ [email protected] 098-1891-727 Pula, Sisplac 2 slovački4 su-925/2015 od

24.10.2016.

talijanski4 su-925/2015 od

24.10.2016.

160 MARIJA AČIMOVIĆ [email protected] 452-363 Poreč, Ive Andrića 56 slovenski4 Su-19/2001 od

03.04.2018.

161 TATJANA ČAČIĆ [email protected] 098-420-437 Umag, Seget, Specola 18 slovenski4 Su-754/1997 od

27.07.2018.

162 JADRANKA DRAČA [email protected] 773-595, 773-349, 719-159, 091-792-9937 Buje, N. Tesle 10 slovenski4 Su-1618/2000 od

07.03.2017.

163 NATAŠA JOČIĆ [email protected] hr; [email protected] 099-487-6691 Poreč, B. Valentija 15 slovenski4 Su-1303/2005 od

30.10.2015.

talijanski4 Su-1303/2005 od

30.10.2015.

164 SONJA LJUBETIĆ [email protected] 543-544, 098-1790-509 Medulin, Munida 9 slovenski4 Su-1966/2010 od

17.06.2015.

165 SIMONA ORBANIĆ [email protected] 846-493, 846-861 Žminj, Pazinska cesta 3 slovenski4 su-251/1995 od

30.11.2018.

166 OLGA PEROVIĆ [email protected] 099-7304-795 Umag, (J.B.Tita 3), Valica 31 slovenski4 Su-1778/2013 od

16.04.2018.

167 DAVOR SEBASTIJAN [email protected] 574-054, 091-574-6137 Pula, Vinkuran, Vikovice 2 a slovenski4 Su-963/1994 od

14.09.2018.

Page 10: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

168 MAJA TATKOVIĆ DIKLIĆ [email protected] 092-304-6871 Pula, Palladiova 19 slovenski4 Su-865/2015 od

24.10.2016.

169 KLAUDIJA ANA VELIMIROVIĆ [email protected] 391-256, 099-2242-083 Pula, Facchinetijeva 8 slovenski4 Su-2044/2000 od

15.03.2017.

170 METKA SRŠEN OROS [email protected] 576-362,092-1660874 Medulin, Burle 21 slovenski4 Su-1750/2013 od

16.04.2018.

171 NEDA ATLAGIĆ [email protected] 215-888, 098-9004438 Pula, Giardini 2 srpski4 Su-1644/2002 od

27.02.2019.

172 BRANKA BUCCONI [email protected] 213-577, 091-546-52-80, Pula, Ravenska br. 6 srpski4 Su-453/2003 od

29.04.2016.

španjolski4 Su-453/2003 od

29.04.2016.

talijanski4 Su-453/2003 od

29.04.2016.

engleski4 Su-453/2003 od

29.04.2016.

173 DOLORES DOBRIĆ [email protected] 545-286, 091-4191-916 Pula, Kaštanjer 89 srpski4 Su-1445/2010 od

17.06.2015.

španjolski4 Su-1445/2010 od

17.06.2015.

talijanski4 Su-1445/2010 od

17.06.2015.

engleski4 Su-1445/2010 od

17.06.2015.

174 KSENIJA GRUBEŠIĆ [email protected] 098-1943-716 Pula, Stiglicheva 18 srpski4 Su-174/2017 od

06.12.2018.

175 JOVANA PAVLOVIĆ [email protected] 813-262, 098-936-2374 Rovinj, V. C. Emina 2 srpski4 Su-1655/1999 od

05.05.2016.

talijanski4 Su-1655/1999 od

05.05.2016.

176 ELIDE BASKIJERA [email protected] 852-529, 098-335-497 Labin, Nike Katunara 1 španjolski4 Su-1190/1996 od

12.10.2018.

talijanski4 Su-1190/1996 od

12.10.2018.

177 TEA BIRIMAC [email protected] 397-199, 099-413-3743 Pula, Pješčana uvala X ogranak 20 španjolski4 Su-1704/2014 od

15.07.2015.

talijanski4 Su-1704/2014 od

15.07.2015.

engleski4 Su-1704/2014 od

15.07.2015.

178 DANIELA KOSINOŽIĆ [email protected] 421-100, 091-44-222-11 Nova Vas, Bladani 5 španjolski4 Su-1701/2012 od

19.07.2017.

talijanski4 Su-1701/2012 od

19.07.2017.

engleski4 Su-1701/2012 od

19.07.2017.

179 IVA KUZMANOVIĆ [email protected] 091-9187-357 Pula, Viška 24 španjolski4 Su-1674/2003 od

29.04.2016.

180 ANTONELA PAMIĆ [email protected] 855-486, 091-7929381 Labin, 43. Istarske divizije 5 engleski4 Su-914/2015 od

17.07.2017.

španjolski4 Su-914/2015 od

17.07.2017.

talijanski4 Su-914/2015 od

17.07.2017.

181 SANDA ADAMIĆ [email protected] 0918931287 Poreč, Pulska 35 talijanski4 Su-315/2017 od

17.07.2917.

182 EDI AKILIĆ [email protected] 453-502, 091-452-7974 Poreč, Vrsarska 28 talijanski4 Su-1172/2000 od

28.03.2018.

183 KLAUDIJA BABIĆ RIHTER [email protected] 099-673-4183 Buje, Kaštel, Gadari 120A talijanski4 Su-1697/2000 od

07.03.2017.

Page 11: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

184 DUNJA BAĆAC [email protected] 578-484, 095-59-33-660 Ližnjan, Smiljevac 26 talijanski4 Su-400/2007 od

30.10.2015.

185 EVELINA BIASIOL - BRKLJAČIĆ [email protected]; [email protected] 216-378, 098-802-340 Vodnjan, Trg slobode 7 talijanski4 Su-1181/1996 od

01.03.2019.

186 CINZIA BOLJUN PAPIĆ [email protected] 511-712, 098-791-779 Vodnjan, Trgovačka 34 talijanski4 Su-859/2003 od

29.04.2016.

187 PATRIZIA BOSICH [email protected] 540-436, 098-185-5530 Pula, Gladijatorska 4 talijanski4 Su-1572/2002 od

27.02.2019.

188 DAVOR BREŽNIK [email protected] 098-191-9961 Umag, Vrh 7 talijanski4 Su-128/2010 od

13.07.2018.

189 AILIN BRGUDAC HRŽICA [email protected] 091-573-5609 Kaštelir, Babići 12 talijanski4 Su-624/2010b od

13.07.2018.

190 JADRANKA BRNIČEVIĆ - VERŠIĆ [email protected] 742-709, 091-5366-083 Umag, Porečka 3 talijanski4 Su-434/1992 od

13.07.2015.

191 SANDRA BRUBNJAK [email protected] Labin, Vinež 45/b talijanski4 Su-1351/1999 od

05.05.2016.

192 GIANA BUIĆ [email protected] 508-805, 098-665-440 Pula, Carlijeva 21 talijanski4 Su-572/1999 od

05.05.2016.

193 IVA BURIĆ - BUČAJ [email protected] 211-164, 098-701-339 Pula, Sergijevaca 35 talijanski4 Su-120/2007 od

17.11.2016.

194 MANUELA DEBELJUH GRUBISSA [email protected] 222-819, 091-533-0395 Pula, Jeretova 28 talijanski4 su-1055/2000 od

28.03.2018.

195 PETRA DEMANUELE [email protected] 091-75-53-910 Pula, Divkovićeva 8a talijanski4 Su-572/2015 od

28.12.2015.

196 HELENA DEROSI [email protected] 091-918-5313 Labin, Ripenda Kras, Kalusovo 13A talijanski4 Su-77/2014 od

18.07.2018.

197 DANIJELA DORANI [email protected] 098-420-081 Pula, Muntić 38 talijanski4 Su-1704/1998 od

05.05.2016.

198 ELENA DOTTO SINDIK [email protected] 095-839-6559 Pula, Krležina ulica 7 talijanski4 Su-554/2009 od

13.07.2018.

199 BARBARA DUŠAN [email protected] 097-798-3034 Pula, Nobileova 22 talijanski4 Su-110/2017 od

17.07.2017.

200 DAVOR DUŠIĆ [email protected] 098-335-223 Rovinj, V. C. Emina 11 talijanski4 Su-69/1995 od

30.11.2018.

201 MANUELA EMER HRVATIN [email protected] 097-7289-349 Kuntrada 51b, Valbandon, Fažana talijanski4 Su-1476/2012 od

19.07.2017.

202 MIRTA FILIPIĆ MATIJAŠ [email protected] 544-022, 098-95-39-225 Pula, Kaštanjer 68 talijanski4 Su-2026/2002 od

27.02.2019.

203 ARLETTA FONIO GRUBIŠA [email protected] 542-221, 098-983-6237 Pula, Novigradska 9 talijanski4 Su-193/1992 od

12.10.2018.

204 DAISY GHERSINICH FIŠKUŠ [email protected] 095-900-59-34 Poreč, Medulinska 67 talijanski4 Su-2160/2004 od

30.10.2015.

205 IVA GRUBIĆ [email protected] 098-323-151 Pula, Moncanor 2 talijanski4 Su-2093/2010 od

15.07.2015.

206 ELISA GRUBISSA JURMAN [email protected] 098-466-722 Pula, Šijanska cesta 17 talijanski4 Su-948/2013 od

18.08.2017.

207 DUNJA JANKO [email protected] 098-896-527 Poreč, Palacina 14 talijanski4 Su-697/2009 od

13.07.2018.

208 IVA JURIČIĆ VOJNIĆ [email protected] 098-1939126 Umag, Koparska 2 talijanski4 Su-955/2013 od

16.04.2018.

209 NINA KAPEL [email protected] 091-732-6698 Umag, Pozioi 29 talijanski4 Su-746/2015 od

24.10.2016.

210 IRENA KOLEŽNIK [email protected] 098-920-8898 Pula, Mohorovičićeva 10 talijanski4 Su-1056/2000 od

07.03.2017.

211 PAOLA KRSTULOVIĆ [email protected] i [email protected] tel/fax. 216-178, 098-956-4441 Pula, Mutilska 56 talijanski4 Su-1085/1993 od

14.09.2018.

212 KATJA KUHAR [email protected] 091-604-3580 Umag, Murine, Deveta ulica 8 talijanski4 Su-499/2018 od

02.05.2019.

turski4 Su-499/2018 od

02.05.2019.

Page 12: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

213 LORENA LAZARIĆ [email protected] 091-5078-717 Svetvinčenat, Svetvinčenat 93 talijanski4 Su-250/1995 od

01.03.2019.

214 DINA LEŽAIĆ [email protected] 813-164, 815-055 Rovinj, Omladinska 12 talijanski4 Su-540/1994 od

30.11.2018.

215 LEANA LICUL BEROŠ [email protected] 098-874-302 Medulin, Banjole, Dračice 60 talijanski4 Su-772/2005 od

30.10.2015.

216 LORELLA LIMONCIN TOTH [email protected] 773-112, 091-520-89-38 Buje, Klesarska 1 talijanski4 Su-72/1994 od

27.07.2018.

217 MARTINA LUKEŽ [email protected] 869-028, 098-294-348 Pićan, Lukeži 93A talijanski4 Su-1640/2013 od

18.07.2018.

218 ROMEA MANOJLOVIĆ [email protected] 098-9266-666 Umag, Komunela 26 talijanski4 Su-2253/2008 od

18.01.2018.

219 SABRINA MAURI [email protected] 098-805-800 Pula, Pradorlando 1 talijanski4 Su-1541/2012 od

19.07.2017.

220 MAŠA MIHELIĆ [email protected] 098-857-508 Pula, J. Crnobori 48 talijanski4 Su-1484/2000 od

23.03.2017.

221 ORIETA MIKAC [email protected] 388-878, 098-942-41-14 Pula, Coattova 38 talijanski4 Su-405/1994 od

05.10.2018.

222 VLADIMIR MILETIĆ [email protected] 098-255-248 Rovinjsko Selo, Maričuvica 13 talijanski4 Su-2091/2010 od

17.06.2015.

223 MARTA MILJANOVIĆ [email protected] 091-504-2835 Umag, Križine 55 talijanski4 Su-1687/2009 od

13.07.2018.

224 MANUELA MIŠAN [email protected] 098-969-0024 Ližnjan, Šišan, Plekuti 59 talijanski4 Su-1035/2006 od

30.10.2015.

225 DANIELA MOHOROVIĆ [email protected] 098-308-927 Rabac, Istarska 2 talijanski4 Su-423/1984 od

30.11.208.

226 SAŠA OMERAGIĆ [email protected], [email protected] 099-373-6081 Pula, Mohorovičićeva 6 talijanski4 Su-245/2016 od

24.10.2016.

227 EUFEMIJA PAPIĆ [email protected] 099-688-9085 Rovinj, Via Mazzini 22A talijanski4 Su-1200/1993 od

06.07.2018.

228 IVA PERŠIĆ [email protected]; [email protected] 091-512-5603 Labin, Štrmac 70 talijanski4 Su-457/2017 od

23.07.2018.

229 NATAŠA PLAČKO [email protected] 095-908-3180 Poreč, S. Vukelića br. 10 talijanski4 Su-395/2003 od

29.04.2016.

230 BRANKA POROPAT [email protected] 091-177-6137 Poreč, Mihatovići 23B talijanski4 Su-1607/2005 od

30.10.2015.

231 TAMARA PREKALJ [email protected] 438-498, 091-8999-611 Poreč, Brionska 6 talijanski4 Su-1786/2005 od

30.10.2015.

232 DEBORA RADOLOVIĆ [email protected] 099-2294-500 Pula, Krležina 25 talijanski4 Su-918/2002 od

29.04.2016.

233 TEA RAKAR [email protected] 098-172-1495 Brtonigla, Bunarska 4 talijanski4 Su-334/2018 od

02.05.2019.

234 GORDANA RAMANI [email protected] 421-573, 099-595-2590 Nova Vas, Slatinka 10 talijanski4 Su-1629/2008 od

05.02.2018.

235 ČEDOMIR RUŽIĆ [email protected] 853-353, 098-421-547, tel/fax. 857-307 Labin, Istarskih narodnjaka 11 talijanski4 su-956/1991 od

05.10.2018.

236 HELENA RUŽIĆ [email protected] 815-628, 098-1844-794 Rovinj, E. Kumičića 16 talijanski4 su-1002/2010 od

13.07.2018.

237 ILEANA SARDOT [email protected] 091-953-8155 Pazin, V. Cara Emina 2 talijanski4 Su-318/2006 od

13.07.2018.

238 TANJA SERGOVIĆ [email protected] 816-984, 098-1840-165, fax. 830-071 Rovinj, Fontera 2F talijanski4 Su-144/2011 od

01.08.2016.

239 BARBARA SLADONJA dr. sc. [email protected] 098-634-403 Poreč, B. Parentina 1 talijanski4 Su-1625/2000 od

08.03.2017.

240 ELIS SLIVAR [email protected] 098-850-359 Pula, Samagher 17 talijanski4 Su-219/2017 od

17.07.2017.

241 SANDRA SLOKOVIĆ [email protected] 091-582-1421 Pazin, Rijavac 16 talijanski4 Su-1561/2011 od

01.08.2016.

242 CRISTINA SODOMACO DAMIJANIĆ [email protected] 098-435-816 Pula, Borik 42 talijanski4 Su-1176/2005 od

30.10.2015.

Page 13: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021

243 TEA SOLDATIĆ STOJIMIROVIĆ [email protected] 098-9161-901 Pula, Palladiova 15 talijanski4 Su-772/2009 od

18.01.2018.

244 ALEKS STANIČIĆ [email protected] 223-691, 098-279-871 Pula, Argonautska 5A talijanski4 Su-996/2013 od

19.07.2017.

245 FABIO STEMBERGA [email protected] 098-1977-012 Labin, Sv.Katarina 2 talijanski4 Su-1843/1999 od

05.05.2016.

246 SUZANA SVITICH [email protected] 098-701-514 Pula, Teslina 49 talijanski4 Su-979/1994 od

01.03.2019.

247 ADRIANA ŠEGON [email protected] 506-925, 098-9988-043 Pula, Galijotska 3 talijanski4 Su-2028/2006 od

27.02.2019.

248 DALIBORKA ŠKOFIĆ [email protected] 434-692, 098-366-658 Poreč, Veli Maj, Draga 6 talijanski4 Su-757/2001 od

28.03.2018.

249 MAJDA ŠKOPAC BENČIĆ [email protected] 091-765-7073 Raša, Lipa 4 talijanski4 Su-1669/2009 od

17.06.2015.

250 CRISTIAN ŠUGAR [email protected] 397-117, 098-421-900 Pula, Pješčana uvala VI ogranak 24 talijanski4 Su-2151/2008 od

18.01.2018.

251 DANIELA TOFFETTI [email protected] 520-000, 091-497-7239 Fažana, 1. maja 4 talijanski4 Su-830/1994 od

01.03.2019.

252 IVANA VENIER [email protected] 091-150-76-53 Rovinj, Centener 40 talijanski4 Su-222/2011 od

17.06.2015.

253 TINA VIEZZER [email protected] 812-771, 098-939-0078 Rovinj, M. Fachineti 16 talijanski4 Su-378/2001 od

25.07.2018.

254 CRISTINA VOJIĆ KRAJCAR [email protected] 091-452-7980 Umag, Zemljoradnička 13 talijanski4 Su-1504/2005 od

30.10.2015.

255 LARA VOTO DEMARIN [email protected] 091-503-5753 Medulin, Centar 262 talijanski4 Su-1509/2001 od

28.03.2018.

265 VESNA ZENZEROVIĆ [email protected] 542-287, 212-989 Pula, N. Tesle 29 talijanski4 Su-873/1994 od

12.10.2018.

266 KRISTINA GULIĆ GALLI [email protected] 091-399-0399 Poreč, Stancija Amorozo 6 talijanski4 Su-188/2019 od

25.11.2019.

267 JELENA BOJIĆ [email protected] 098-1765-243 Buje, Rudine 1 talijanski4 Su-5/2020 od

02.03.2020.

268 MIRELA PERVAN [email protected] 098-909-7276 Koromačno, Viškovići 2-I njemački4 Su-48/2020 od

30.01.2020.

nizozemski4 Su-48/2020 od

30.01.2020.

269 MILA BRNČIĆ [email protected] 099-783-5267 Pula, Divkovićeva 3 engleski4 Su-539/2018 od

23.11.2020.

francuski4 Su-539/2018 od

23.11.2020.

270 ELENA BERNICH [email protected] 091-533-0276 Umag, Labinske republike 7 talijanski4 Su-418/2018 od

23.11.2020.

271 MARINA ŠIMUNIĆ KOCIJAN [email protected] 098-906-5119 Nova Vas, Dolina 12 talijanski4 Su-603/2019 od

23.11.2020.

španjolski4 Su-603/2019 od

23.11.2020.

272 LORELLA RADIN [email protected] 098-994-8383 Poreč, Rovinjska 31 talijanski4 Su-33/2020 od

23.11.2020.

273 DAVORKA ŠĆULAC BERNASCONI [email protected] 099-2333-275 Pula, Heiningerova 12 talijanski4 Su-56/2020 od

23.11.2020.

274 NIKA PERIĆ [email protected] 098-935-6887 Pula, Mornarički trg 2 talijanski4 Su-238/2020 od

23.11.2020.

275 ELENA ŠESTAN [email protected] 091-517-4845 Cerovlje, Pazinski Novaki 28a engleski 4 Su-827/2007 od

10.12.2020.

francuski 4 Su-827/2007 od

10.12.2020.

276 Mr. sc. RENATA DOSSI [email protected] 091-655-6539 Medulin, Biškupije 74 engleski4 Su-181/2021 od 01. 04.

2021.

talijanski4 Su-181/2021 od 01. 04.

2021.

Page 14: JEZIK ZA KOJI JE TUMAČ BROJ I DATUM IME PREZIME EMAIL …

5.7.2021