jawaban latihan soal

Download Jawaban Latihan Soal

Post on 20-Feb-2018

297 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  1/15

  Jawaban

  Latihan soal Farmasi

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  2/15

  Oktober 2004Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

  15-10-2004 AN A 0002 DuviralNeviral

  3015

  2-10-2004 !D A 000 "tavu#ine 30 m$

  %iviralNeviral

  30

  3015

  2&-10-2004 'A A 0003 DuviralNeviral

  3015

  2&-10-2004 A( A 0011 DuviralNeviral

  3015

  30-10-2004 AN A 0002 DuviralNeviral

  00

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  3/15

  Oktober 2004

  ) "tok Awal *+ Duviral * 3000+ Neviral * 3000+ ,aviren. * 00+ %iviral * 1200

  + "tavu#ine 30 * 00+ "tavu#ine 40 * 00

  ) "tok Akhir *+ Duviral * 2&50+ Neviral * 2&&0+ ,aviren. * 00+ %iviral * 11/0+ "tavu#ine 30 * 5/0+ "tavu#ine 40 * 00

  Duviral 150Neviral 120

  %iviral 30

  "tavu#ine 30 30

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  4/15

  Noember 2004 1Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

  1-11-2004 D' A 0010

  DuviralNeviral 3015

  /-11-2004 ,N A 0014 "tavu#ine 30 m$%iviralNeviral

  303015

  10-11-2004 !D A 000

  "tavu#ine 30 m$%iviralNeviral

  000

  12-11-2004 'A A 0003 DuviralNeviral

  00

  12-11-2004 A( A 0011 DuviralNeviral

  00

  14-11-2004 AN A 0002 ,aviren. 15

  15-11-2004 D A 001 DuviralNeviral

  3015

  15-11-2004 (L A 001/

  DuviralNeviral 3015

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  5/15

  Noember 2004 2

  1-11-2004 D' A 0010 DuviralNeviral

  00

  1&-11-2004 L A 0022 DuviralNeviral

  3015

  1&-11-2004 AD A 002 DuviralNeviral

  3015

  22-11-2004 ,N A 0014 "tavu#ine30 m$%iviralNeviral

  000

  2-11-2004 "A A 0025 Duviral

  Neviral

  30

  152-11-2004 AN A 0002 Duviral

  ,aviren.030

  30-11-2004 D A 001 DuviralNeviral

  00

  30-11-2004 (L A 001/ DuviralNeviral

  00

  Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  6/15

  Noember 2004

  ) "tok Awal *+ Duviral * 2&50+ Neviral * 2&&0+ ,aviren. * 00+ %iviral * 11/0

  + "tavu#ine 30 * 5/0+ "tavu#ine 40 * 00

  ) "tok Akhir *+ Duviral * 2&50 + 540 * 2310+ Neviral * 2&&0 -525 67 308 * 23&5+ ,aviren. * 00 -45 *555+ %iviral * 11/0 + 150 - 1020+ "tavu#ine 30 * 5/0 + 150 * 420+ "tavu#ine 40 * 00

  Duviral 9 540Neviral 9 525

  %iviral 9 150

  "tavu#ine 30 9 150

  ,aviren. 9 45

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  7/15

  Desember 2004 1

  Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah3-12-2004 L A 0022 Duviral

  Neviral00

  3-12-2004 AD A 002 DuviralNeviral

  00

  4-12-2004 ,N A 0014 ,aviren. 1&

  -12-2004 (( A 001& Duviral

  Neviral

  30

  15

  10-12-2004 !D A 000 "tavu#ine 30 m$%iviralNeviral

  000

  11-12-2004 "A A 0025 DuviralNeviral

  00

  12-12-2004 'A A 0003 Duviral

  Neviral

  0

  012-12-2004 A( A 0011 Duviral

  Neviral00

  15-12-2004 ' A 0005 DuviralNeviral

  3015

  15-12-2004 :A A 0031 DuviralNeviral

  3015

  15-12-2004 LD A 003/ DuviralNeviral

  3015

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  8/15

  Desember 2004 2

  1-12-2004 D' A 0010 DuviralNeviral

  00

  1/-12-2004 A A 003 DuviralNeviral

  3015

  1/-12-2004 (" A 0040 DuviralNeviral

  3015

  20-12-2004 A A 0043 DuviralNeviral

  3015

  20-12-2004 !' A 0021 DuviralNeviral

  3015

  21-12-2004 (( A 001& DuviralNeviral

  00

  22-12-2004 ,N A 0014 "tavu#ine 30 m$%iviral,aviren.

  0030

  22-12-2004 FA A 0024 DuviralNeviral

  3015

  2&-12-2004 ;D A 0051 DuviralNeviral

  3015

  Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  9/15

  Desember 2004 3

  2-12-2004 AN A 0002 Duviral,aviren.

  030

  30-12-2004 D A 001 DuviralNeviral

  00

  30-12-2004 ' A 0005 Duviral

  Neviral

  0

  0

  30-12-2004 :A A 0031 DuviralNeviral

  00

  30-12-2004 LD A 003/ DuviralNeviral

  00

  30-12-2004 (L A 001/ DuviralNeviral

  00

  Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  10/15

  Desember 2004

  ) "tok Awal *+ Duviral * 2310+ Neviral * 23&5+ ,aviren. * 555+ %iviral * 1020

  + "tavu#ine 30 * 420+ "tavu#ine 40 * 00

  ) "tok Akhir *+ Duviral * 2310 + 10&0 * 1230+ Neviral * 23&5 + 30 * 1455 6738 * 141+ ,aviren. * 555 -/& * 4//+ %iviral * 1020 + 120 * 00+ "tavu#ine 30 * 420 + 120 * 300+ "tavu#ine 40 * 00

  Duviral 9 10&0

  Neviral 9 30

  "tavu#ine 30 9 120

  %iviral 9 120

  ,aviren. 9 /&

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  11/15

  Januari 2005 1Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

  1-1-2005 A A 003 DuviralNeviral

  00

  1-1-2005 (" A 0040 DuviralNeviral

  00

  2-1-2005 AD A 002 DuviralNeviral

  00

  2-1-2005 L A 0022 DuviralNeviral

  00

  2-1-2005 D( A 000/ DuviralNeviral

  3015

  4-1-2005 A A 0043 DuviralNeviral

  00

  4-1-2005 !' A 0021 DuviralNeviral

  00

  -1-2005 FA A 0024 DuviralNeviral

  00

  /-1-2005 DL A 0012 DuviralNeviral

  3015

  /-1-2005 A A 000 DuviralNeviral

  3015

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  12/15

  Januari 2005 2

  -1-2005 !D A 000 "tavu#ine 30 m$%iviralNeviral

  000

  10-1-2005 "A A 0025 DuviralNeviral

  00

  11-1-2005 'A A 0003 DuviralNeviral

  00

  11-1-2005 A( A 0011 DuviralNeviral

  00

  12-1-2005 ;D A 0051 DuviralNeviral

  00

  15-1-2005 D' A 0010 DuviralNeviral

  00

  15-1-2005 L" A 002 Duviral

  Neviral

  30

  15

  1/-1-2005

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  13/15

  Januari 2005 3

  Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

  21-1-2005 ,N A 0014 "tavu#ine 30 m$%iviral,aviren.

  0030

  21-1-2005 (! 'L 002 "tavu#ine 40 m$%iviral

  Neviral

  00

  0

  22-1-2005 DL A 0012 DuviralNeviral

  00

  22-1-2005 A A 000 DuviralNeviral

  00

  25-1-2005 " A 00/0 Duviral

  Neviral

  30

  152&-1-2005 AN A 0002 Duviral

  ,aviren.00

  2-1-2005 D A 001 DuviralNeviral

  00

  2-1-2005 ' A 0005 DuviralNeviral

  00

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  14/15

  Januari 2005 4

  2-1-2005 :A A 0031 DuviralNeviral

  00

  2-1-2005 LD A 003/ Duviral

  Neviral

  0

  030-1-2005 =D A 00/ Duviral

  Neviral3015

  30-1-2005 L" A 002 DuviralNeviral

  00

  31-1-2005 A A 003 DuviralNeviral

  00

  31-1-2005 (" A 0040 DuviralNeviral

  00

  Tanggal Nama pasien No. Reg. Nas. Jenis obat Jumlah

 • 7/24/2019 Jawaban Latihan Soal Farmasi.ppt

  15/15

  Januari 2004

  ) "tok Awal *+ Duviral * 1230+ Neviral * 141+ ,aviren. * 4//+ %iviral * 00+ "tavu#ine 300+ "tavu#ine 40 * 00

  ) "tok Akhir *+ Duviral * 1230 + 120 *+ Neviral * 141 + 150 *+ ,aviren. * 4// + 0 *+ %iviral * 00 + 150 *+ "tavu#ine 300 + 120 *+ "tavu#ine 40 * 00 + 0 *

  Duviral 9 1&0

  Neviral 9 150

  ,avren. 9 0

  %iviral 9 150

  "tavu#ine 309 120"tavu#ine 409 0

View more