izvjeŠĆe na kraju Školske godineos-sibinjskihzrtava-sibinj.skole.hr/upload/os...od školske...

of 62/62
OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MAŽURANIĆ“ SIBINJ U Sibinju, kolovoz 2018.godina IZVJEŠĆE NA KRAJU ŠKOLSKE GODINE 2017./2018.

Post on 11-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • OSNOVNA ŠKOLA „IVAN MAŽURANIĆ“ SIBINJ

  U Sibinju, kolovoz 2018.godina

  IZVJEŠĆE NA KRAJU

  ŠKOLSKE GODINE

  2017./2018.

 • 2

  SADRŽAJ 2

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 4

  1. UVJETI RADA 5

  1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU 5

  1.2. PROSTORNO-MATERIJALNI UVJETI 5

  1.2.1. MATIČNA ŠKOLA U SIBINJU 5

  1.2.2. PŠ SLOBODNICA 6

  1.2.3. PRO STARI SLATINIK 6

  1.2.4. PRO GORNJI ANDRIJEVCI 7

  1.2.5. PRO RAVAN 7

  1.2.6. PRO GRGUREVIĆI 7

  1.2.7. PRO GRIŽIĆI 7

  1.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA 8

  2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2015./16. 9

  2.1. PODACI O UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE 9

  2.2. PODACI O UČITELJIMA PREDMETNE NASTAVE 10

  2.3. PODACI O PRIPRAVNICIMA 10

  2.4. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA 11

  2.5. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU 11

  3. ORGANIZACIJA RADA 11

  3.1. ORGANIZACIJA SMJENA 11

  3.2. PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA 13

  3.2.1. BROJ RAZREDNIH ODJELA I UČENIKA U ŠKOLI 15

  3.2.2. UPIS DJECE U PRVI RAZRED 16

  3.2.3. USPJEH UČENIKA-ANALIZA 16

  3.2.4. TABELARNI PRIKAZ BROJA NEGATIVNIH OCJENA PO RAZREDIMA I

  PREDMETIMA

  18

  4. NATJECANJA I SUSRETI 20

  4.1. SUDJELOVANJE U NATJECANJIMA I SUSRETIMA IZVAN ŠKOLE 21

  5. VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA I SAMOVREDNOVANJE 22

  6. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE 22

  6.1. RASPORED SATI 22

  7. REALIZACIJA GODIŠNJEG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 23

  7.1. GODIŠNJI FOND SATI PO RAZREDIMA I ODJELIMA 23

  7.2. OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA 23

  8. RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO OBRAZOVNIM POTREBAMA 24

  9. DOPUNSKA NASTAVA 25

  10. DODATNI RAD S NADARENIM UČENICIMA 26

  11. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI UČENIKA, UČENIČKA DRUŠTVA,

  DRUŽINE I SEKCIJE

  27

  11.1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 27

  11.2. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI 30

  12. REALIZACIJA PLANA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI ŠKOLE 30

  12.1. SURADNJA S RODITELJIMA 31

  12.2. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DOGAĐAJA 32

  12.3. OSTALI OBLICI JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLE 33

  12.4. SUSRETI UČENIKA S GLUMCIMA I DRUGIM PREDSTAVNICIMA

  KULTURNOG I JAVNOG ŽIVOTA

  33

  13. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE 34

  14. BRIGA ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU

  UČENIKA I DJELATNIKA

  35

 • 3

  14.1. ZDRAVSTVENI NADZOR I PREVENTIVNA ZAŠTITA UČENIKA 35

  14.2. PREHRANA UČENIKA 35

  14.3. PRIJEVOZ UČENIKA 35

  14.4. ZDRAVSTVENI I EKOLOŠKI ODGOJ UČENIKA 35

  14.5. SOCIJALNA ZAŠTITA UČENIKA 36

  14.6. ORGANIZACIJA IZLETA I EKSKURZIJA 36

  14.7. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE OVISNOSTI I

  NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA

  37

  15. PODACI O RADNIM ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE 39

  15.1. TJEDNO I GODIŠNJE ZADUŽENJE ODGOJNO OBRAZOVNIH DJELATNIKA

  ŠKOLE

  39

  16. REALIZACIJA PLANOVA PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA 41

  16.1. KOLEKTIVNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 42

  16.2. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 42

  17. RAD STRUČNIH ORGANA ŠKOLE 43

  17.1. RAD UČITELJSKOG VIJEĆA, RAZREDNIH VIJEĆA I RAZREDNIKA 43

  17.2. RAD VIJEĆA RODITELJA I ŠKOLSKOG ODBORA 45

  17.3. RAD RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA 46

  17.4. RAD TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKE SLUŽBE 48

  18. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 49

  19. LJETOPIS ŠKOLE 50

  20. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA INVESTICIJA, INVESTICIJSKOG I

  TEKUĆEG ODRŽAVANJA

  50

  21. UKLJUČENOST ŠKOLE U PROJEKTE 50

  21.1.

  21.2

  KVALITETNA ŠKOLA

  PROJEKT RASTEREĆENJA UČENIKA

  50

  21.3. EKO-ŠKOLA 54

  21.4. PROJEKTNI I INTEGRRANI DAN 56

  21.5. PROJEKT GLOBE 56

  21.6. PROJEKT: “DJECA POMAŽU“ 56

  21.7. PROJEKT: „RADOST POKRETA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA BPŽ“ 57

  21.8. PROJEKT: „POTICANJE PROGRAMA OBUKE NEPLIVAČA“ 58

  21.9.

  21.10.

  21.11.

  PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE „INOVATIVNIM UMOM DO

  PAMETNIH ŠKOLA“

  PROJEKT: „BICIKLOM U ŠKOLU“

  PROJEKT PROMICRO

  58

  59

  60

  22. PRISTUP PLANIRANJU I PROGRAMIRANJU SVIH OBLIKA NASTAVNOG

  PLANA I PROGRAMA

  61

  23. PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIJIH UVJETA RADA I

  MJERA ZA UNAPREĐIVANJE ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA

  61

 • 4

  OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

  (OSOBNA KARTA ŠKOLE)

  OSNOVNA ŠKOLA: "IVAN MAŽURANIĆ"

  ADRESA: 108. BRIGADE ZNG 4, SIBINJ

  BR. I NAZIV POŠTE: 35 252 S I B I NJ

  OIB: 46036264063

  MB: 03070905

  BANKA I ŽIRO RAČUN: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. –IBAN:

  HR5723400091800012004

  TELEFON: 035/425–297

  BROJ MOBITELA: 098/164-5774

  E-MAIL: [email protected]

  WEB: http://www.os-imazuranic-sibinj.skole.hr

  BROJ UČENIKA:

  I.-IV.RAZRED: 291 UČENIKA, 22 RAZREDNA ODJELA

  V.-VIII.RAZRED: 277 UČENIKA, 15 RAZREDNIH ODJELA

  UKUPNO: 568 UČENIKA, 37 RAZREDNIH ODJELA

  BROJ PODRUČNIH RAZREDNIH

  ODJELA (ŠKOLA):

  6

  BROJ DJELATNIKA: a) UČITELJA RAZREDNA NASTAVE 22

  b) UČITELJA PREDMETNE NASTAVE 34

  c) VJEROUČITELJA 4

  d) STRUČNIH SURADNIKA 3

  (PEDAGOG, DEFEKTOLOG I KNJIŽNIČAR)

  e) OSTALIH DJELATNIKA 20

  UKUPNO DJELATNIKA: 82

  RAVNATELJ ŠKOLE: JOSIP ŠIŠMANOVIĆ

  OSNUTAK ŠKOLE: 1761.G.

  DAN ŠKOLE: 22.travanj, Dan planeta Zemlje

  NAŠ PONOS: UČENIČKA ZADRUGA

  MOTO ŠKOLE: ZAJEDNO SMO JEDNO

  MISIJA ŠKOLE: SUVREMENA ŠKOLA, PRIJATELJSKOG OZRAČJA I

  USPJEHA ZA SVE

  VODITELJI PODRUČNIH RAZREDNIH ODJELA (PODRUČNE ŠKOLE):

  PŠ SLOBODNICA: INGRID ČELIKOVIĆ, 138 učenika, 8 čistih odjela

  PRO STARI SLATINIK: VLATKA JAZVO, 52 učenika, 4 čista odjela

  DUNJA UJVARY CSEH, 15 učenika, 2 komb. odjela

  ANDREJA VAZLER, 16 učenika, 2 komb. odjela

  SANJA FRANIĆ, 8 učenika, 1 komb. odjel

  TAMARA SERDAR, 11 učenika, 1 komb. odjel

  PRO GORNJI ANDRIJEVCI:

  PRO RAVAN:

  PRO GRGUREVIĆI:

  PRO GRIŽIĆI:

  http://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hypo-alpe-adria.hr%2F&ei=v9d0UZGYJYnm4QSc0YHQDw&usg=AFQjCNFZqO3l3tpKPpj372drURtt14XROw&sig2=JmTvLe_b_TLaAqdBmLQE5w&bvm=bv.45512109,d.Ymsmailto:[email protected]

 • 5

  1. UVJETI RADA (školsko područje)

  1.1. PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU

  Osnovna škola "Ivan Mažuranić" u Sibinju pokriva vrlo veliko i raspršeno područje.

  Obuhvaća osam naselja koja se razlikuju veličinom i gustoćom naseljenosti: Sibinj sa Završjem,

  Bartolovci, Slobodnica, Gornji Andrijevci, Stari Slatinik, Grižići-Krajačići, Brčino-Ravan,

  Grgurevići-Čelikovići-Jakačina.

  Matičnu školu pohađaju od I.-VIII. razreda učenici iz Sibinja, Završja i Bartolovaca, a

  od V-VIII razreda učenici iz svih ostalih područja koje pokriva škola.

  Osim matične škole u sastavu škole je 6 područnih škola različite razvijenosti:

  - Slobodnica - 4 čista odjela I.- IV. razreda i 4 čista razredna odjela V.-VIII. razreda,

  - Stari Slatinik - 4 čista odjela I.- IV. razreda

  - Gornji Andrijevci - dva kombinirana odjela 1.i 3.r. i 2. i 4.r.

  - Ravan – dva kombinirana odjela od 1.i 2.r. i 3. i 4.r.

  - Grgurevići – jedan kombinirani odjel od II.-IV. razreda,

  - Grižići - jedan kombinirani razredni odjel od I.-IV. razreda.

  Učenici V.-VIII. razreda iz Starog Slatinika i Odvoraca su se u MŠ Sibinj prevozili

  autobusima APP-a.

  1.2. PROSTORNO-MATERIJALNI UVJETI

  1.2.1. Matična škola u Sibinju

  Uvjeti rada u MŠ su dobri. Tijekom godine došlo je do prenamjene i adaptacije prostora.

  Svi prostori su povezani i funkcionalni. Škola sada raspolaže sljedećim prostorima: 20 učionica,

  3 kabineta za učitelje, knjižnica, kuhinja s blagovaonicom, četiri sanitarna čvora, hol za više

  namjena (kvizovi, izložbe, predavanja....), arhiv, prostor za spremište, prostor za učenički

  razglas i dežurne čistače te kancelarije tajništva, pedagoga, ravnatelja i zbornica. Uz školu se

  nalazi i stan koji se ne koristi.

  Od školske godine 2009./2010. škola se grije na plinsko gorivo.

  Tijekom praznika 2011. izvršene su pripreme za uvođenje video nadzora škole te je u školu

  postavljeno 7 nadzornih kamera (2 vanjske i 5 unutarnjih), a u drugoj fazi postavljeno je još 5.

  Školske godine 2017./2018. obnovili smo kabinet RN koji je sada zbornica, a u učionicu

  tehničke kulture i fizike nabavljeni su novi ormari preko cijele istočne strane.

  Nabavili smo i knjižnog fonda kao i pribor za obnovu knjiga. Knjižnica je preseljena u

  prostor bivše garderobe koji je potpuno renoviran i opremljen novim namještajem.

  Učionica informatike opremljena je s petnaest novih računala, a nabavljeno je još i deset

  monitora. Kabinet likovne kulture i zemljopisa su spojeni i vraćeni u funkciju učionice. U nju

  je postavljen laminat i oličena je.

 • 6

  Općina Sibinj donirala je četiri nove ploče za potrebe opremanja novih učionica i

  ostvarivanja jednosmjenske.nastave. Pločice na katu novog dijela škole predstavljale su

  opasnost pa je Općina Sibinj financirala kompletnu sanaciju.

  Nastava TZK-a izvodi se u dobrim uvjetima, ali je nužno dodatno ulaganje u sportske

  rekvizite te samo krovište i parket dvorane. Dvoranu koriste svi učenici I.-VIII. razreda matične

  škole. Osim redovne nastave TZK-a, u dvorani se organiziraju izvannastavne i izvanškolske

  aktivnosti za naše.

  U ovoj školskoj godini obnovili smo navlake na 20 strunjača i vrata na spremištima

  učinili sigurnima za korištenje

  1.2.2. PŠ Slobodnica

  PŠ SLOBODNICA je novoadaptirana i dograđena školska zgrada koja je 2008. zbog

  promjene statusa iz PRO u PŠ ponovno adaptirana tako da je od prostorije opće namjene i

  blagovaonice napravljena još jedna učionica. Početkom školske 2009./2010.g. ispražnjen je

  školski stan te je sredstvima Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu adaptiran u školski

  prostor. Spajanjem prostorija školskog stana te istog sa školom dobila se još jedna učionica s

  predholom pa škola tako ima 6 učionica, kuhinju, zbornicu, kabinet razredne nastave, otvorenu

  garderobu za učenike, tri hola za opću namjenu i tri sanitarna čvora. Grijanje je centralno, na

  lož ulje. Rad u ovoj školi odvija se u dvije smjene. Škola je opremljena informatičkom

  učionicom, a u ovoj godini nabavljeno je petnaest novih računala. Postavljen je projektor u

  jednu učionicu u prizemlju tako da ostaje još samo jedna učionica bez projektora.

  Tijekom ljeta Općina Sibinj vršila je sanaciju pločnika u Slobodnici te su ujedno uredili

  stazu i parkiralište ispred škole. Nužna je sanacija balkona iznad ulaznog hola radi

  prokišnjavanja.

  1.2.3. PRO Stari Slatinik

  Škola u Starom Slatiniku sastoji se od dvije učionice, hodnika i sanitarnog čvora u

  jednom svom dijelu te školske kuhinje, blagovaone, zbornice, hodnika, sanitarnog čvora i dvije

  manje prostorije/učionice u drugom dijelu. Oba dijela škole povezana su haustorom koji je s

  obje strane zatvoren plastičnom stolarijom. Grijanje u školi je centralno, na lož ulje. Tijekom

  ove godine nekoliko puta došlo je do smetnji u radu pa bi zbog toga ekološke prihvatljivosti

  trebalo raditi na plinifikaciji objekta.

  Zahvaljujući donaciji općine Stupnik nabavljena su dva pametna televizora koji su postavljeni

  u učionice. Zahvaljujući donacijama i aktivnostima roditelja i učiteljica (kroz udruge građana)

  nabavljene su i spužve za strunjače, a trenutno se radi na opremanju jedne učionice sportskim

  rekvizitima.

  Ovog proljeća nabavljena je i nova kosilica za održavanje školskog dvorišta. Dio dvorišta

  održavaju i djelatnici Općine Brodski Stupnik

  Nužno je bilo renovirati podove u učionicama, a sredstva i obnovu istih najavio je resorni odjel

  Županije. Isto se odvija u ovim danima, a očekivani završetak je kroz dva mjeseca.

 • 7

  1.2.4. PRO Gornji Andrijevci

  Škola je smještena u Društveni dom na katu. Raspolaže jednom učionicom, zbornicom,

  sanitarnim čvorom i malim spremištem. Škola je priključena na gradski vodovod. Grijanje u

  školi je klasično, na drva. Stolarija je plastična.

  Donacijom Općine Sibinj učionica je klimatizirana. Uz pomoć Komunalnog poduzeća,

  roditelja, učiteljica, učenika i domara okoliš škole, dječje igralište i park iza škole održavamo

  urednim.

  1.2.5. PRO Ravan

  Ova je škola bila adaptirana i dobro uređena 2006.g. Tako je u obje učionice i u zbornicu

  postavljen laminat, cijeli je prostor oličen i osvježen, postavljene su pločice u hodnik i na

  stubište te je uređen sanitarni čvor. Postavljena su i nova rasvjetna tijela u obje učionice.

  Nabavljen je i novi namještaj, a kupljena je i nova peć za jednu učionicu. Na prozore su

  postavljene klupice. Grijanje je klasično, na drva.

  Nevrijeme tijekom ljeta 2007. je napravilo veliku štetu na krovu te je sanirano cijelo

  krovište, a radove na prepokrivanju zgrade u potpunosti je financirao Upravni odjel za

  obrazovanje, šport i kulturu.

  Tijekom 2011./2012. g. zamijenjena je i postavljena nova plastična stolarija na katu gdje

  su učionice uz pomoć Županije oličene.

  U školi postoji problem s kvalitetom vode iz bunara, tako da škola kupuje pitku vodu

  za potrebe učenika.

  Tijekom ove godine zahvaljujući donaciji Lovačkog saveza i Općine Garčin škola je

  opremljena novim računalom, projektorom te sportskim rekvizitima. Uz pomoć roditelja

  uređen je voćnjak koji je zbog godina neadekvatnog održavanja u velikoj mjeri zarastao.

  Do početka nove nastavne godine postavit će se plastična vrata u hodnik na katu kako

  bi se odvojio gornji kat koji se grije.

  Škola u Ravnu je jedina škola bez tople vode te je to problem koji traži hitno rješenje.

  1.2.6. PRO Grgurevići

  Škola u Grgurevićima ima dvije učionice, zbornicu, sanitarni čvor te predvorje. Grijanje

  je klasično, na drva. Stolarija je plastična. Uvjeti rada su dobri. Dvorište je uredno održavano,

  a zahvaljujući roditeljima, ovoj godini natkriven je prostor iznad ulaza u školu kako bi se

  smanjila mogućnost zaleđivanja stepenica i neželjenih posljedica. Domar je izradio nova vrata

  za drvarnicu te su zatvoreni svi otvori.

  1.2.7. Grižići

  Škola u Grižićima sastoji se od učionice, dodatne prostorije za nastavu TZK tijekom

  zime, sanitarnog čvora i hodnika. Uz školu se nalazi i neuređeni stan.Grijanje je klasično, na

  drva. Uvjeti rada su dobri.

  Tijekom ljeta 2010. i u ovoj školi je u učionicama promijenjena stolarija i postavljeni

  su laminatni podovi te je cijeli prostor oličen.

 • 8

  Početkom lipnja, nakon velikih poplava ispred škole je nastalo klizište uslijed čega je i

  pukla ograda škole te je o tome obaviješten Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu.

  Obzirom da je na Općini proglašeno stanje elementarne nepogode, prijavili smo nastalu štetu.

  Klizište je sanirano tijekom lipnja školske godine 2011./2012., a sanirale su ih Hrvatske ceste

  u čijoj je i nadležnosti sporno klizište, nakon opetovanih dopisa koje im je uputila Škola i

  Županija. Igralište se nalazi iza ove škole i dijelom je oštećeno tijekom klizišta zemljišta.

  1.3. STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA

  MŠ Sibinj

  Glavne radove na uređenju okoliša škole financiralo je Ministarstvo za javne radove,

  obnovu i graditeljstvo, no puno truda i vlastitih sredstava u uređenje okoliša uložili su svi

  djelatnici naše škole zajedno s učenicima. Tako je prilaz školi te prostor ispred i iza škole

  popločen, asfaltirano je parkiralište i prostor oko športske dvorane.

  Općina Sibinj nabavila nam je žardinjere kojima smo ukrasili terasu ispred škole.

  Postavljena je ograda ispred škole kako bi se školska zgrada zaštitila od vandalizma u večernjim

  satima i noću. Uređeno je asfaltno igralište namijenjeno za košarku, odbojku i mali nogomet,

  ali isto bi se radi dotrajalosti trebalo i obnoviti. Uređeno je nogometno igralište za potrebe škole

  i nogometnog kluba “Mladost” iz Sibinja.

  Uredili smo i oplemenili prostor između škole i školske dvorane ukrasnim grmljem. Oko

  škole i parkirališta zasadili smo, umjesto ukrasnog grmlja, stare sorte voća (kruške, jabuke,

  trešnje, kajsije). U neposrednoj blizini škole imamo i uređen školski voćnjak koji služi i za

  izvođenje izvanučioničke nastave

  PŠ Slobodnica

  U PŠ Slobodnica školsko dvorište se može oplemeniti sadnicama i cvijećem, na čemu

  se radi već neko vrijeme, nažalost bezuspješno zbog vandalizma. Ovoj školi pripada i zemljišna

  površina koja se nalazi nedaleko škole (˝Gajić˝). Na njoj je zasađeno drveće, a ima i dovoljno

  travnate površine gdje učenici ove PŠ izvode izvanučioničku nastavu. Općina uređuje pješačku

  stazu i parkirališni prostor.

  PRO Stari Slatinik

  Svi djelatnici PRO Stari Slatinik se zajedno s roditeljima, Općinom Brodski Stupnik i

  učenicima trude da okoliš škole učine funkcionalnim i lijepim. U tome im pomaže i škola.

  Dvorište je nasuto zemljom i zasijana je trava. Zasađeno je cvijeće i sadnice autohtonog voća

  te je napravljeno i kompostište.

  PRO Gornji Andrijevci

  Okoliš škole dobro je održavan zahvaljujući svim djelatnicima ovog PRO-a, roditeljima,

  djelatnicima Općine Sibinj te učenicima.Uređen je cvjetnjak ispred škole, dječje igralište i lijepi

 • 9

  parkić u blizini škole. Uređeno je dječje igralište koje je smješteno između škole i malog parka.

  PRO Ravan

  Školsko dvorište (prilaz do ulaza u školu) nasuto je šljunkom, a okoliš sređen i uredan.

  U školskom dvorištu zasađeno je ukrasno grmlje, cvijeće i različito drveće. U školskom

  dvorištu nalaze se i prostor za spremanje drva. Neposredno pokraj škole nalazi se i voćnjak koji

  bi trebalo oplemeniti novim sadnicama.

  Školske godine 2013./2014. uređen je bunar koji je bio u ruševnom stanju, ali je voda

  iz njega i dalje upitne kvalitete. Za većih oborina prilaz školi se nalazi pod vodom tako da bi

  trebalo raditi na rješavanju ovog problema.

  PRO Grgurevići

  Okoliš škole je uredan o čemu brigu vode učiteljica, učenici, spremačica, a prema

  potrebi i domar škole. U dvorištu je zasađeno cvijeće i ukrasno grmlje. Spremačica redovito

  kosi travu u dvorištu.

  Uslijed elementarne nepogode, stradalo je par stabala u dvorištu škole. Školski voćnjak,

  koji je pri ovoj školi njegovan oko 45 godina stradao je prije desetak godina u požaru, a u

  procesu je i njegovo imovinsko pripajanje školi s obzirom da zemljišne knjige nisu uređivane

  dugi niz godina.

  PRO Grižići

  Okoliš škole uredan je i održavan. Učenici, učiteljica, spremačica i roditelji održavaju

  cvjetnjak ispred škole. U školskom dvorištu uređen je kamenjar, adaptirana je drvarnica, uređen

  zid do susjeda i oplemenjeno dvorište

  Uz pomoć općine Sibinj, na prostoru koji je planiran za dječje igralište, uređeno je

  igralište za male sportove. Isto je ograđeno, posađeno je drveće i postavljene su klupe. Nažalost,

  uslijed elementarne nepogode nastalo je klizište koje je dijelom oštetilo i igralište.

  2. ZAPOSLENI DJELATNICI U ŠKOLI U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./18.

  2.1. PODACI O UČITELJIMA RAZREDNE NASTAVE

  U razrednoj nastavi u punom radnom vremenu radi ukupno 22 učitelj/ica na neodređeno

  vrijeme. U lipnju 2017. godine u mirovinu odlaze učiteljice Katica Ostojić i Zdenka Vorel, a u

  kolovozu 2018. učiteljica Anka Maričević. Početkom rujna u PRO Gornji Andrijevci, primljena

  je kao tehnološki višak učiteljica Biljana Milobara iz Nove Gradiške, ali zbog udaljenosti

  stanovanja ona odlazi raditi na Novogradiško područje, a na njeno mjesto primljena je učiteljica

  Ivana Rašić iz Slavonskog Broda. Također na neodređeno vrijeme primljena je i Marijana

  Čičković i Andreja Vazler koje rade u PRO Ravan. Sva nastava je stručno zastupljena.

 • 10

  2.2. PODACI O UČITELJIMA PREDMETNE NASTAVE

  U predmetnoj nastavi radi ukupno 34 učitelja od toga 4 vjeroučitelja. U punom radnom

  vremenu na neodređeno vrijeme radi 20 učitelja, a 8 učitelja su u stalnom radnom odnosu na

  nepunoj satnici: Krešimir Škuljević (povijest) koji je zaposlen na nepuno neodređeno radno

  vrijeme u našoj školi, a ostatak radi u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Slavonskom Brodu. U

  OŠ “Đuro Pilar” u Slavonskom Brodu i OŠ u Požeškom Brestovcu radi Bogdan Jakub Tubić,

  učitelj glazbene kulture, koji u našoj školi dopunjava satnicu. Zdravko Grgurević, učitelj

  prirode, pola radnog vremena radi na Srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu. Ivan

  Trojić (učitelj informatike) nadopunjava satnicu u OŠ „Ljudevit Gaj“ , Lužani. Natalija Pohel,

  učiteljica njemačkog jezika u ožujku odlazi u Njemačku i njen radni odnos je u mirovanju, a

  umjesto nje primljena je Ružica Čaldarević koja, kao i Natalija satnicu nadopunjuje u OŠ

  „Viktor Car Emin“ u Gornjim Andrijevcima. Od prošle školske godine učitelj fizike Bojan

  Pavelić, morao je nadopuniti satnicu u OŠ“Ivana Brlić-Mažuranić“ u Slavonskom Brodu,

  također i učitelj tjelesno zdravstvene kulture Marijan Ibrišimović nadopunjuje satnicu

  OŠ“Dr.Stjepan Ilijašević“ u Oriovcu.

  U listopadu 2016.godine učiteljica likovne kulture Martina Baus odlazi na porodiljni i

  na zamjenu je primljen u rujnu 2017. Igor Vujatović koji u veljači 2018. godine dobiva posao

  na neodređeno vrijeme u OŠ „Okučani“. Umjesto njega primljen je Vanja Majetić i na zamjeni

  ostaje do početka srpnja 2018. godine.

  Umjesto svećenika Željka Čabaja primljena je vjeroučiteljica Jasmina Vučetić koja radi

  u područnim školama Grižići, Ravan i Grgurevići. Prijavljena je na 16 sati tjedno.

  Sredinom lipnja 2018.godine u mirovinu odlazi učitelj TZK-e Željko Ostojić, a

  u kolovozu nastavnik njemačkog jezika Miroslav Pavičić.

  2.3. UČITELJI PRIPRAVNICI

  Školske 2017./2018. godine imali smo 1 učitelja pripravnika, 1 stručnu suradnicu

  pripravnicu i 3 učiteljice pripravnice na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja

  radnog odnosa.

  Učitelj pripravnik bio je:

  1. Igor Vujatović, magistar grafike – mentorica Ivana Krešić, dipl. grafički dizajner

  Stručna suradnica pripravnica bila je:

  1. Ana Daidžić, magistra socijalne pedagogije

  Učitelji pripravnici na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa bili su:

  1. Marina Majstorović, magistra primarnog obrazovanja – mentorica Lidija Kevo, učiteljica

  razredne nastave

  2. Ankica Kuz, magistra primarnog obrazovanja – mentorica Ivana Prpić, dipl. učiteljica s

  pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik

  3. Martina Kubiv, magistra primarnog obrazovanja – mentorica Dijana Rubilović,

  dipl. učitelj

  Igor Vujatović je kao učitelj pripravnik bio zaposlen na određeno vrijeme u našoj školi

  od početka rujna sve do sredine travnja kad se zaposlio u drugoj školi na nepuno neodređeno

  radno vrijeme.

  Ana Daiđžić kao stručna suradnica pripravnica zaposlena je od listopada u našoj školi

 • 11

  na nepuno neodređeno radno vrijeme. Ostatak radnog vremena nadopunjuje u OŠ “Vjekoslav

  Klaić“ Garčin. Tijekom drugog odgojno-obrazovnog razdoblja položila je stručni ispit za

  učitelje i stručne suradnike osnovnih i srednjih škola (14.2.2018.).

  Pripravnica volonterka Marina Majstorović završila je stažiranje u OŠ „Ivan

  Mažuranić“ u studenom 2017. godine nakon čega je prijavljena na polaganje stručnog ispita.

  Pripravnice volonterke Ankica Kuz i Martina Kubiv započele su rad u školi sklopivši

  ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Učiteljica pripravnica

  Martina Kubiv stažiranje u našoj školi započela je u listopadu, dok je učiteljica pripravnica

  Ankica Kuz stažiranje započela u svibnju.

  Školom rukovodi ravnatelj škole, Josip Šišmanović, diplomirani učitelj. Na mjestu

  pedagoga škole na neodređeno radno vrijeme zaposlena je Ana Mikulčić, magistra pedagogije

  i povijesti. Odlaskom stručne suradnice pedagoginje na porodiljni dopust, kao zamjena

  pedagoginje od studenog 2016. godine do siječnja 2017.godine bila je zaposlena Matea

  Ćorluka, magistra pedagogije. Nakon odlaska zamjene pedagoginje na drugo radno mjesto, na

  puno određeno radno vrijeme od veljače do povratka pedagoginje s porodiljnog dopusta

  zaposlena je Lidija Has, magistra pedagogija i sociologije. U školi radi i stručni suradnik -

  knjižničar Iskra Butković-Komarnicki.

  2.4. PODACI O RAVNATELJU I STRUČNIM SURADNICIMA

  Školom rukovodi ravnatelj škole, Josip Šišmanović, diplomirani učitelj. Na mjestu

  pedagoga škole na određeno vrijeme radi Lidija Has, magistra pedagogije koja zamjenjuje

  pedagoginju Anu Mikulčić koja je na porodiljnom.. U školi radi i stručni suradnik - knjižničar

  Iskra Butković-Komarnicki te Ana Daidžić, socijalni pedagog koja je primljena na neodređeno

  vrijeme umjesto logopedice Mirele Anđelić koja je u listopadu 2017.godine odselila na Cres.

  Ana Daidžić pola radnog vremena radi u našoj Školi, a drugu polovicu satnice nadopunjuje u

  OŠ “Vjekoslav Klaić“ Garčin.

  2.5. PODACI O ADMINISTRATIVNOM I TEHNIČKOM OSOBLJU

  Od administrativno-računovodstvenih djelatnika u školi radi tajnik Stjepan Pejnović, a

  na mjestu računovođe radi Igor Kutuzović. Na mjestu školskog administratora radi Josipa

  Matajić. U školi je radilo ukupno 16 pomoćno-tehničkih djelatnika. U srpnju 2018.godine u

  mirovinu odlazi spremačica Ivka Čevapović, tako da trenutno pomoćno-tehničko osoblje broji

  15 djelatnika.

  3. ORGANIZACIJA RADA

  3.1. ORGANIZACIJA SMJENA

  Nastava se u MŠ u Sibinju odvija u dvije smjene. Učenici predmetne nastave podijeljeni

  su također u dvije smjene: jednu pohađaju učenici putnici, a drugu učenici iz Sibinja,

  Bartolovca, Završja i Gornjih Andrijevaca. Učenici smjene mijenjaju tijekom cijele godine.

  PŠ Slobodnica je osmogodišnja škola koja radi u dvije smjene koje se tjedno mijenjaju.

  Smjene počinju u 7.30 (prva smjena) i 13.00 (druga smjena) sati.

 • 12

  U područnim školama smjene su uobičajene i rad se odvija prema Planu škole i to u

  jednoj smjeni Ravan, Grgurevići, Grižići, a u dvije promjenjive smjene u Slobodnici, Starom

  Slatiniku , Gornjim Andrijevcima i Sibinju.

 • 13

  3.2 PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

  MŠ SIBINJ prilagođeni program

  Razred Br.učenika Djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  I.a 15 7

  I.b 16 8

  II.a 14 3 1 1

  II.b 14 3

  III.a 14 9

  III.b 15 6 1 1

  IV.a 16 10

  IV.b 15 3

  UK.I.-IV. 119 49 2 1 1

  MŠ SIBINJ prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  V.a 20 11

  V.b 17 6

  V.c 16 10

  UK. V. 53 27 0 0 0

  VI.a 21 15 2 2

  VI.b

  VI.c

  16

  17

  8

  6

  1

  1

  UK. VI. 54 29 3 2 1

  VII.a 20 10 3 3

  VII.b

  VII.c

  19

  25

  9

  8

  1

  1

  1

  1

  UK.VII. 64 27 5 5 0

  VIII.a 18 6 1 1

  VIII.b 21 8 2 1 1

  UK.VIII. 39 14 3 2 1

  V.-VIII. 210 97 10 7 3

  MŠ I.-VIII. 329 146 12 8 4

  Područne škole

  SLOBODNICA prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  I. 12 7

  II. 15 9

  III. 21 5

  IV. 21 14

  UK.I.-IV. 69 35 0 0 0

  V.d 15 7 2 2

  VI.d 14 7

  VII.d 19 10

  VIII.c 20 11

  UK V.-VIII. 68 35 2 2 0

 • 14

  UKUPNO 137 70 2 2 0

  ST. SLATINIK prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  I. 12 6 1 1

  II. 11 6 1 1

  III. 17 8

  IV. 12 4

  UK.I.-IV. 52 24 2 0 2

  G.ANDRIJEVCI prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6 čl.5.

  I. 5 2

  II. 2 1

  III. 2 1

  IV. 6 1

  UK.I.-IV. 15 5 0 0 0

  RAVAN prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  I. 4 3

  II. 7 4

  III. 2 1

  IV. 3 2

  UK.I.-IV. 16 10 0 0 0

  GRGUREVIĆI prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  I. 3 2

  II. 0 0

  III. 3 2

  IV. 2 2

  UK.I.-IV. 8 6 0 0 0

  GRIŽIĆI prilagođeni program

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4./6. čl.5.

  I. 2 0

  II. 3 0

  III. 5 3 1 1

  IV. 1 0

  UK.I.-IV. 11 3 1 1 0

  UK RN 290 132 5 2 3

  UKUPNO PN 278 132 12 9 3

  SVEUKUPNO 568 264 17 11 6

 • 15

  Na kraju ove školske godine u školi je bilo ukupno 568 učenika: 290 učenika u razrednoj i

  278 učenika u predmetnoj nastavi. Od 290 učenika razredne nastave u matičnoj školi bilo ih je 119,

  a u područnim školama 171 učenik. Od 278 učenika u predmetnoj nastavi, 210 ih bilo u matičnoj

  školi, a 68 u područnoj školi u Slobodnici. Škola ima ukupno 37 razrednih odjela, od kojih je 22

  odjela razredne nastave, a 15 predmetne nastave. U razrednoj nastavi, 16 je čistih razrednih odjela i

  6 kombiniranih, dok su u predmetnoj nastavi svi razredni odjeli čisti. U sljedećim tabelama prikazani

  su podaci o broju razrednih odjela i učenika i njihovom sastavu (spol, učenici s teškoćama).

  3.2.1. BROJ RAZREDNIH ODJELA I UČENIKA U ŠKOLI

  BROJ RAZREDNIH ODJELA BROJ

  MJESTO RAZRED UKUPNO ČISTI KOMBINIRANI UČENIKA

  SIBINJ I.-IV. 8 8 0 119

  V.-VIII. 11 11 0 210

  UK SIBINJ I.-VIII. 19 19 0 329

  SLOBODNICA I.-IV. 4 4 0 69

  V.-VIII. 4 4 0 68

  UK SLOBODNICA I.-VIII. 8 8 0 137

  St.Slatinik I.-IV. 4 4 0 52

  G.Andrijevci I.-III. 2 0 2 15

  Ravan I.-IV. 2 0 2 16

  Grgurevići I.-IV. 1 0 1 8

  Grižići I.-III. 1 0 1 11

  UK. RN I.-IV. 22 16 6 290

  UK. PN V.-VIII. 15 15 0 278

  SVEUKUPNO I.-VIII. 37 31 6 568

  Pregled broja učenika prema lokacijama i programu

  Razred Br.učenika djevojčice UKUPNO čl.4/6. čl.5.

  SIBINJ

  I.-IV. 119 49 2 1 1

  V.-VIII. 210 97 10 7 3

  UK.Sibinj 329 146 12 8 4

  SLOBODNICA

  I.-IV. 69 35 0 0 0

  V.-VIII. 68 35 2 2 0

  UK.Slobodnica 137 70 2 2 0

  St.Slatinik 52 24 2 0 2

  G.Andrijevci 15 5 0 1 0

  Ravan 16 10 0 0 0

  Grgurevići 8 6 0 0 0

  Grižići 11 3 1 1 0

  UK. RN 290 132 5 2 3

  UK. PN 278 132 12 9 3

  SVEUKUPNO 568 264 17 11 6

 • 16

  3.2.2. Upis djece u prvi razred

  Upis djece u I. razred provodio se od 5. do 7. lipnja 2018. godine. Upisano je ukupno 65

  učenika za školsku 2018./19. godinu.

  1. Sibinj 36 učenika

  2. Slobodnica 10 učenika

  3. Stari Slatinik 10 učenika

  4. Ravan 2 učenika

  5. Grgurevići 4 učenika

  6. Grižići 3 učenika

  UKUPNO 72 učenika

  Odgodu za upis u 1. razred OŠ dobilo je ukupno 9 učenika:

  1. Sibinj 2 učenika

  2. Slobodnica 4 učenika

  3. Stari Slatinik 1 učenik

  4. Grgurevići 1 učenik

  5. Grižići 1 učenik

  Za školsku 2018./2019. godinu ni jedno dijete nije upisano u 1.r u područnu školu Gornji

  Andrijevci. Jedno dijete dobilo rješenje o školovanju po redovitom programu uz individualizirane

  metode i postupke.

  3.2.3. Uspjeh učenika (obzirom na kriterij pozitivno i negativno ocijenjen) na kraju nastavne godina

  ANALIZA USPJEHA UČENIKA OBZIROM NA KRITERIJ "POZITIVNO I NEGATIVNO

  OCJENJENI"

  pozitivno ocijenjeni negativno ocijenjeni neocijenjeni

  Razred broj % broj % broj % I.a 15 100 0 0 0 0 I.b 16 100 0 0 0 0

  II.a 14 100 0 0 0 0

  II.b 14 100 0 0 0 0

  III.a 14 100 0 0 0 0

  III.b 15 100 0 0 0 0

  IV.a 16 100 0 0 0 0

  IV.b 15 100 0 0 0 0

  MŠ RN 119 100 0 0 0 0 V.a 18 90,00 2 10,00 0 0 V.b

  V.c

  16

  15

  94,12

  93,75

  1

  1

  5,88

  6,25

  0

  0

  0

  0

  UK. V. 49 92,45 4 7,55 0 0

  VI.a 19 90,48% 2 9,52 0 0

 • 17

  VI.b

  VI.c

  14

  15

  87,5%

  88,24

  2

  2

  12,5

  11,76

  0

  0

  0

  0

  UK. VI. 48 88,89 6 11,11 0 0

  VII.a 16 80,00 4 20,00 0 0

  VII.b

  VII.c

  14

  17

  73,68

  68,00

  5

  8

  26,32

  32,00

  0

  0

  0

  0

  UK.VII. 47 73,44 17 26,56% 0 0

  VIII.a 14 77,78% 4 22,22% 0 0 VIII.b 20 95,24% 1 4,76% 0 0

  UK.VIII. 34 87,18% 5 12,82 0 0

  MŠ PN 178 84,76 32 15,24 0 0

  MŠ I.-VIII. 297 90,27 32 10,77% 0 0

  I. Slobodnica 12 100 0 0 0 0

  II.Slobodnica 15 100 0 0 0 0 III.Slobodnica 21 100 0 0 0 0

  IV. Slobodnica 21 100 0 0 0 0

  Slobodnica RN 69 100 0 0 0 0

  V.d 12 80,00 3 20,00 0 0 VI.d 13 92,86 1 7,14 0 0

  VII.d 18 94,74 1 5,26 0 0

  VIII.c 20 100,00 0 0 0 0 Slobodnica PN 63 92,65 5 7,35 0 0

  PŠ slobodnica 132 96,35% 5 3,65 0 0

  I. Stari Slatinik 12 100 0 0 0 0 II. Stari Slatinik 11 100 0 0 0 0

  III. Stari Slatinik 17 100 0 0 0 0

  IV. Stari Slatinik 12 100 0 0 0 0

  PRO Stari Slatinik 52 100 0 0 0 0

  I. G.Andrijevci 5 100 0 0 0 0 II. G.Andrijevci 2 100 0 0 0 0

  III. G.Andrijevci 2 100 0 0 0 0

  IV. G.Andrijevci 6 100 0 0 0 0

  PRO G.Andrijevci 15 100 0 0 0 0

  I. Ravan 4 100 0 0 0 0 II. Ravan 7 100 0 0 0 0

  III. Ravan 2 100 0 0 0 0

  IV. Ravan 3 100 0 0 0 0

  PRO Ravan 16 100 0 0 0 0

  I. Grgurevići 3 100 0 0 0 0 II. Grgurevići 0 100 0 0 0 0

  III.Grgurevići 3 100 0 0 0 0

  IV. Grgurevići 2 100 0 0 0 0

  PRO Grgurevići 8 100 0 0 0 0

  I. Grižići 2 100 0 0 0 0 II. Grižići 3 100 0 0 0 0

  III. Grižići 5 100 0 0 0

  IV. Grižići 1 100 0 0 0 0

 • 18

  Prema podatcima vidljivim u tablici može se uočiti da je od ukupno 568 učenika škole

  pozitivno je ocjenjeno 531 učenik (94,24 %). Svi učenici koji su negativno ocjenjeni su iz predmetne

  nastave. 37 (5,06%) učenika je ocjenjeno negativno. Od ukupnog broja učenika kojima su na kraju

  nastavne godine zaključene negativne ocjene, 3 učenika (8,11%) je upućeno na ponavljanje razreda,

  dok je 34 učenika (91,89%) upućeno na dopunski rad. Na dopunski rad iz jednog predmeta upućeno

  je 23 učenika, dok je na dopunski rad iz dva predmeta upućeno 11 učenika.

  Svi učenici upućeni na dopunski rad uspješno su svladali nastavne sadržaje predviđene

  dopunskim radom. Sukladno navedenom, na kraju školske godine pozitivno je ocjenjeno 565

  (99,47%) učenika te prelaze u viši razred, dok 3 učenika ponavlja razred.

  U školskoj 2017./2018. ukupno je izrečena 31 pedagoška mjera. Opomena razrednika izrečena

  je 26 učenika, ukor 4 učenika i strogi ukor jednom učeniku.

  3.2.4 TABELARNI PRIKAZ BROJA NEGATIVNIH OCJENA PO RAZREDIMA I

  PREDMETIMA

  PRO Grižići 11 100 0 0 0 0

  PRO RN 102 100 0 0 0 0

  Ukupno RN 290 100 0 0 0 0

  UK V.-VIII. 241 86,69 37 13,31 0 0

  SVEUK. 531 93,49 37 6,51 0 0

  PREDMET BROJ NEGATIVNIH

  OCJENA

  RAZRED

  V. VI. VII. VIII.

  Matematika 26 5 5 14 2

  Geografija 13 2 2 5 4

  Engleski jezik 3 0 0 3 0

  Povijest 2 1 0 1 0

  Fizika 1 0 0 1 0

  UKUPNO 45 8 7 24 6

 • 19

  USPOREDBA USPJEHA PROTEKLIH GODINA

  U sljedećoj tablici prikazat ćemo postignuća naših učenika izraženo brojčanim ocjenama

  u proteklih nekoliko školskih godina i tekuće školske godine.

  ŠKOLSKA

  GODINA

  BROJ

  UČENIKA

  ZAVRŠILI RAZRED OPĆI USPJEH

  BROJ % 5 4 3 2 1

  1994./95. 1033 1033 100 329 354 288 25 -

  1995./96. 1007 1007 100 316 396 253 13 -

  1996./97. 969 967 99,79 343 360 230 17 2

  1997./98. 939 938 99,89 327 336 218 13 1

  1998./99. 941 940 99,89 342 335 235 16 1

  1999./2000. 947 944 99,68 341 332 241 10 3

  2000./01. 930 930 100 339 348 220 10 -

  2001./02. 902 902 100 340 339 211 12 -

  2002./03. 891 891 100 348 332 208 3 -

  2003./04. 897 897 100 373 358 159 1 -

  2004./05. 920 920 100 385 352 163 20 -

  2005./06. 900 900 100 403 331 162 5 -

  2006./07. 877 877 100 416 317 135 7 -

  2007./08. 841 841 100 346 332 142 17 -

  2008./09. 838 836 99,76 349 315 149 23 2

  2009./10. 795 771 96,98 311 305 149 4 3

  2010./11. 727 725 99,72 283 277 161 4 2

  2011./12. 699 696 99,57 298 252 138 8 3

  2012./2013 648 617 95,21 286 217 136 6 3

  2013./2014. 637 637 100 277 221 127 12 0

  2014./2015. 601 599 99,67 279 196 96 28 2

  2015./2016. 597 595 99,66 283 203 103 6 2

  2016. /2017. 573 572 99,82 252 201 90 3 1

  2017./2018. 568 565 99,47% 263 198 104 0 3

  Iz tablice je vidljivo da se broj učenika smanjuje iz godine u godinu izuzevši nekoliko

  školskih godina kada se broj učenika neznatno povećavao (1998./1999., 1999./2000.,

  2003./2004.). 2017./2018. OŠ „Ivan Mažuranić“ pohađalo je 5 učenika manje u odnosu na

  prethodnu školsku godine. Postotak prolaznosti učenika varirao je od godine do godine. Prošle

  školske godine imali smo jednog ponavljača dok ih je ove školske godine troje.

  Sigurno je prevelik broj odličnih i vrlo dobrih učenika u odnosu na dobre i dovoljne.

  Opravdanje za ovo nalazimo u ocjenama iz odgoja i izborne nastave te aritmetičke sredine pri

  izračunavanju općeg uspjeha, a i u tome da nastavu prilagođavamo mogućnostima učenika.

 • 20

  Mjere za najbolje učenike

  Učiteljsko vijeće pismenom je pohvalom pohvalilo 128 učenika. Prigodnim poklonima

  na završnoj priredbi nagrađeno je ukupno 69 učenika. 50 učenika je nagrađeno za sudjelovanje

  na školskim, međuopćinskim, županijskim, regionalnim i državnim natjecanjima. 2 učenika iz

  8.A razreda, 3 učenika iz 8.B razreda i 9 učenika iz 8.C razreda nagrađeni su zbog odličnog

  uspjeha u svim razredima osnovnoškolskog obrazovanja. Na završnoj priredbi proglašeni su i

  najbolji sportaš i sportašica godine te učenici koji su svojim uzornim vladanjem, posebnim

  doprinosom, promociji škole te sudjelovanju u životu i radu škole zaslužili biti učenici

  generacije.

  Učenici neprihvatljivog ponašanja

  Za nedolično ponašanje u školi i na javnim mjestima te bježanje s nastave, Razredna

  vijeća i Učiteljsko vijeće izreklo je sljedeće pedagoške mjere:

  - opomena je izrečena za 26 učenika,

  - ukor je izrečen za 4 učenika

  - strogi ukor za 1 učenika

  4. NATJECANJA I SUSRETI

  Tijekom siječnja, veljače i ožujka održana su školska natjecanja učenika u cilju izbora

  najboljih učenika za županijsku razinu natjecanja.

  Provedena su natjecanja iz sljedećih obrazovnih područja:

  - hrvatski jezik (VII. i VIII. razred),

  - njemački jezik (VIII. razred),

  - engleski jezik (VIII.razred),

  - matematika (V.-VIII. razred),

  - biologija (VII, VIII. razred),

  - kemija (VII., VIII. razred),

  - fizika (VIII. razred),

  - geografija(V.-VIII. razred),

  - povijest (VII. i VIII. razred),

  - promet (V. i.VI. razred),

  - tehnička kultura (V.-VIII. razred)

  - informatika (V-VIII. razred)

  Školske godine 2017./2018. OŠ „Ivan Mažuranić“ Sibinj održala je sljedeća

  školska natjecanja:

  1. Natjecanje iz hrvatskog jezika – 05.01.2018.

  2. Natjecanje iz informatike – 18.01.2018.

  3. Natjecanje iz njemačkog jezika -23.01.2018.

  4. Natjecanje iz matematike – 25.01.2018.

 • 21

  5. Natjecanje iz fizike – 29.01.2018.

  6. Natjecanje iz geografije – 01.02.2018.

  7. 30. natjecanje mladih tehničara – 31.01.2018.

  8. Natjecanje iz povijesti – 06.02.2018.

  9. Natjecanje iz kemije – 07.02.2018.

  10. Natjecanje iz biologije – 08.02.2018.

  11. Sigurno u prometu – 21. i 22.03.2018.

  4.1. Sudjelovanje u natjecanjima i susretima izvan škole

  Tijekom školske godine naši učenici su sudjelovali na natjecanjima, susretima i smotrama iz

  različitih područja. Na nekima su postigli značajne rezultate, a na nekima stekli bogato iskustvo

  sudjelovanjem. Učenici naše škole bili su i veoma aktivni i u brojim događajima i humanitarnim

  akcijama škole. Ako zbrojimo postignute rezultate, u cjelini možemo biti zadovoljni i još više pažnje

  posvetiti motiviranju učenika za sudjelovanje u raznim natjecanjima, događajima, akcijama i

  susretima.

  Učenici 4.razreda dodatne nastave matematike PRO Gornji Andrijevci (mentora Dunje

  Ujvary Cseh i jednog učenika PŠ Stari Slatinik, mentora Blaženke Javor) u kategoriji 18 ekipa (škola)

  osvojili su drugo mjesto na Županijskom ekipnom natjecanju iz matematike (ŽENIM), a koje se

  održalo 12.svibnja 2018. u OŠ " Antun Mihanović" u Slavonskom Brodu. Natjecanje je od ove

  godine, tj. 2017./2018. uvršteno na popis AZZO.

  Učenici od 2. do 8. razreda sudjelovali su u matematičkom natjecanju ˝Klokan˝, a po prvi puta

  održana je Večer matematike za učenike razredne nastave.

  Učenici 7.A sudjelovali su na Županijskoj smotri učeničkih zadruga Brodsko-posavske

  županije koja se ove godine održala 26.4.2018. u Lužanima. Naša škola ponovila je prošlogodišnji

  plasman i osvojila odlično drugo mjesto. Sudjelovali su i na Državnoj smotri učeničkih zadruga koja

  se ove godine održala u Zadru 3.10-6.10. na kojoj je naša škola bila predstavnik županijskog stola.

  Učenici naše škole sudjelovali su i na županijskim natjecanjima iz matematike, fizike,

  geografije, informatike i prometa.

  Učenici 7. i 8. razreda sudjelovali su na vjeronaučnoj olimpijadi održanoj u OŠ Đuro Pilar u

  Slavonskom Brodu 31. siječnja.

  Učenici iz 7.A, 8.A i 8.B razreda sudjelovali su 10.03.2018. na Gradskom natjecanju ekipa

  mladih Hrvatskog Crvenog križa u konkurenciji s još šest ekipa i osvojili drugo mjesto. Natjecanje je

  održano u Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu.29. studenog nogometna ekipa naše škole koju čine

  učenici 7. i 8. razreda osvojila je 1. mjesto na prvom kolu kvalifikacija međuškolskog natjecanja u

  malom nogometu. Naša nogometna ekipa na drugom kolu kvalifikacija održanom u Okučanima 09.

  travnja osvojila je 3.mjesto. 7. ožujka djevojčice 7. i 8. razreda sudjelovale su na međuškolskom

  natjecanju u rukometu u Slavonskom Brodu. Djevojčice iz 5. i 6. razreda sudjelovale su na među

  školskom natjecanju u rukometu u Donjim Andrijevcima 15.svibnja i osvojile značajno 2.mjesto.

  Izuzevši natjecanja učenici su sudjelovali i na brojnim susretima, događajima i akcijama.

  Sportska skupina koju čine učenici razredne nastave u Sibinju sudjelovali su na sportskim

  natjecanjima povodom dječjeg tjedna u listopadu, dok su 18. veljače sudjelovali na polumaratonu

  „Putevima sibinjskih žrtava.“

 • 22

  5. VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA I SAMOVREDNOVANJE

  ETIMSS 2019

  OŠ „Ivan mažuranić“ odabrana je u uzorak međunarodnog istraživanja trendova u znanju matematike

  i prirodoslovlja. Učenici 4. i 7. razreda naše škole u ožujku su sudjelovali u probnom istraživanju

  eTIMSS 2019 (Trends in lnternational Mathematics and Science Study - Medunarodno istraživanje

  trendova u znanju matematike i prirodoslovlja). Prema odobrenju Ministarstva znanosti i obrazovanja

  projekt provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje. ETIMSS 2019 predstavlja treći ciklus

  istraživanja u kojem sudjeluju učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog istraživanja

  je upoznati donosioce odluka u obrazovanju s rezultatima učenja i poučavanja matematike i

  prirodoslovlja na kraju razdoblja pohađanja razredne nastave. Prikupljeni rezultati usporedit će s

  rezultatima učenika 4.razreda drugih zemalja te s rezultatima drugih ciklusa istraživanja s ciljem

  unapređenja programa i nastavne prakse poučavanja.

  MEĐUNARODNO ISTRAŽIVANJE O ZDRAVSTVENIM PONAŠANJIMA DJECE ŠKOLSKE

  DOBI

  Učenici 5. i 7. razreda naše škole sudjelovali su u Međunarodnom istraživanju Svjetske

  zdravstvene organizacije pod nazivom „Međunarodno istraživanje o zdravstvenim ponašanjima djece

  školske dobi.“ Ovo istraživanje provodi se u 45 različitih zemalja, a u Hrvatskoj se provodi pod

  vodstvom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cilj istraživanja je bio utvrditi značajke i

  zdravstvenog ponašanja učenika u Hrvatskoj i usporediti ih s podatcima istraživanja u drugim

  zemljama.

  SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE

  Na učiteljskom vijeću održanom 03.srpnja učitelji su ispunjavali obrazac o samovrednovanju s ciljem

  osvrta na školsku 2017./2018. godinu i predlaganju prioritetnih područja za unapređenje. O

  ponuđenim prijedlozima i načinima njihovog ostvarenja detaljnije će se razgovarati na početku

  slijedeće školske godine i uvrstiti ih u Godišnji plan i program za 2018./2019. školsku godinu.

  6. GODIŠNJI KALENDAR RADA ŠKOLE

  Nastavna godina je započela 4.9.2017. godine i trajala do 15.6.2018. godine. Ukupno je

  planirano 177 nastavnih dana, a ostvareno je178 nastavnih dana.

  Odgojno - obrazovna razdoblja su trajala:

  - I. odgojno obrazovno razdoblje od 04.09.2017. do 22.12.2017. godine,

  - II. odgojno obrazovno razdoblje od 15.01.2018. do 14.06.2018. godine.

  6.1. RASPORED SATI

  Nastava se izvodila prema rasporedu sati kojeg u razrednoj nastavi izrađuju učitelji

 • 23

  razredne nastave uz pomoć pedagoga i ravnatelja škole. Raspored sati u predmetnoj nastavi

  izradio je početkom školske godine Bojan Pavelić, koristeći program aSc Time Table te je

  tijekom cijele školske godine vršio potrebne izmjene.

  7. REALIZACIJA GODIŠNJEG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

  7.1. GODIŠNJI FOND SATI PO RAZREDIMA I ODJELIMA (redovna nastava)

  NASTAVNI I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred VI. razred VII. razred VIII. UKUPNO

  razred

  PREDMET

  Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv Plan Ostv

  1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  Hrvatski jezik 700 712 1050 1065 700 711 1225 1242 700 706 700 705 560 572 420 427 6055 6140

  Likovna kultura 140 142 210 211 140 141 245 249 140 140 140 145 140 142 105 107 1260 1277

  Glazbena kultura 140 142 210 215 140 143 245 249 140 142 140 143 140 145 105 107 1260 1286

  Engleski jezik 280 283 420 424 280 283 490 497 420 426 420 428 420 422 315 317 3045 3080

  Matematika 560 569 840 850 560 570 980 999 560 567 560 563 560 564 420 423 5040 5105

  Priroda (i društvo) 280 284 420 428 280 287 735 746 212 215 280 286 2207 2246

  Biologija 280 283 210 211 490 494

  Kemija 280 288 210 211 490 499

  Fizika 280 282 210 211 490 493

  Povijest 280 291 280 282 280 283 210 219 1050 1075

  Geografija 212 215 280 287 280 282 210 210 982 994

  Tehnička kultura 140 145 140 143 140 147 105 107 525 542

  Tjelesna i 281 217

  zdr.kultura 420 430 630 642 420 433 490 513 280 283 280 280 281 210 3010 3080

  7.2. OSTVARIVANJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA

  I u ovoj školskoj godini ostvaruje se nastavni plan i program prema HNOS-u. Od početka

  školske godine planiranje se vrši timski, na razrednim vijećima uvažavajući sve preporuke i smjernice

  koje su učitelji dobili na stručnim skupovima, seminarima i od strane Ministarstva.

  Redovna nastava

  Realizacija redovne nastave tekla je prema planu donesenom Godišnjim planom i programom

  i prema Kalendaru za školsku 2017./2018. godinu. Učitelji nastoje osuvremeniti nastavu primjenom

  suvremenih metoda poučavanja i oblika rada i smatramo da to čine uspješno.

  Realizacija plana izvanučioničke nastave

  Prilikom planiranja i programiranja nastave na početku školske godine, svi učitelji razredne i

  predmetne nastave planirali su određene nastavne jedinice prikladne za izvođenje izvan učionice.

  Izvanučioničkoj nastavi se u našoj školi, zbog njene odgojno-obrazovne vrijednosti, poklanja velika

  pažnja. Realizacija IUN može se pratiti u dnevnicima rada, jer je posebno označavana.

 • 24

  Realizacija plana izborne nastave

  Izborna nastava organizirana je iz slijedećih predmeta:

  - vjeronauka - I.-VIII. razreda - 37 skupina - 561 učenika,

  - njemačkog jezika - IV.-VIII. razred - 16 skupina - 238 učenika,

  - informatike - V.-VIII. razred - 14 skupina - 265 učenika.

  Plan ovih izbornih predmeta u potpunosti je realiziran.

  - Vjeronauk - planirano 2590 nastavnih sati, ostvareno 2628 nastavnih sati.

  - Strani jezik - planirano 1540 nastavnih sati, ostvareno 1554 nastavni sati.

  - Informatika - planirano 1050 nastavnih sati, ostvareno je 1064 nastavnih sati.

  8. RAD S UČENICIMA S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

  U rad defektologinje - socijalne pedagoginje uključeni su učenici kojima je dodijeljeno Rješenje o

  određenom programu školovanja, učenici koje su uputili učitelji na procjenu zbog teškoća u

  svladavanju nastavnih sadržaja pa je za njih potrebno pokrenuti postupak za određivanje primjerenog

  programa školovanja te učenici s problemima u ponašanju ili izdvojenim slučajevima neprihvatljivog

  ponašanja.

  Rješenje za školovanje prema modelu potpune odgojno-obrazovne integracije uz primjenu

  prilagođenog programa (čl. 4. Pravilnika, NN 23/91) ima 8 učenika. Rješenje za školovanje po

  redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u redovitom razrednom

  odjelu (čl. 6. Pravilnika NN 24/15) ima 5 učenika. Rješenje za školovanje po redovitom programu uz

  individualizirane postupke u redovitom razrednom odjelu (čl. 5. Pravilnika NN 24/15) ima 5 učenika.

  Krajem školske godine 1 učenik je dobio Rješenje za školovanje po redovitom programu uz

  prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke u redovitom razrednom odjelu (čl. 6. Pravilnika NN

  24/15). Također, krajem školske godine 1 učenik je dobio Rješenje za školovanje po redovitom

  programu uz individualizirane postupke u redovitom razrednom odjelu (čl. 5. Pravilnika NN 24/15).

  Tijekom postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djece za upis u prvi razred pokrenut je postupak

  za utvrđivanje primjerenog programa obrazovanja za dva buduća učenika. Od šk. god. 2018./19.

  godine prvi razred će pohađati 2 učenika kojima je doneseno Rješenje za školovanje po redovitom

  programu uz individualizirane postupke u redovitom razrednom odjelu (čl. 5. Pravilnika NN 24/15).

  Dakle, ove školske godine 20 učenika završavaju razred s Rješenjem o primjerenom programu

  školovanja. Za 4 učenika je krajem školske godine pokrenut postupak za utvrđivanjem primjerenog

  programa školovanja koji je u tijeku. Zbog nemogućnosti dobivanja ranijeg termina kod psihologa,

  postupak će se nastaviti početkom slijedeće školske godine do kada bi roditelji trebali pribaviti po-

  trebne specijalističke nalaze i mišljenja.

  Neposredni rad s učenicima odvijao se kroz individualni oblik rada te rad u manjim skupinama

  (2-3 učenika) jednom tjedno ili prema potrebi. Osim učenika s Rješenjima o primjerenom modelu

  školovanja, u rad defektologinje uključeno je još 6 učenika koji nemaju Rješenje a imaju teškoća u

 • 25

  svladavanju nastavnih sadržaja te ostali učenici s problemima u ponašanju ili izdvojenim slučajevima

  neprihvatljivog ponašanja. Ostvareno je ukupno 206 sati individualnog rada s učenicima.

  Defektologinja - socijalna pedagoginja je sudjelovala na sjednicama Razrednog vijeća i

  sjednicama Učiteljskog vijeća. Kontinuirano je surađivala s roditeljima učenika kroz telefonske i

  individualne razgovore i savjetodavni rad, učiteljima te stručnom i upravnom službom škole kao i

  osobama i institucijama izvan škole (Zavod za javno zdravstvo - školska medicina, Centar za

  socijalnu skrb, Ured državne uprave BPŽ, Centrom za tehnološki razvoj, dječjim psihologom) te

  redovito izvršavala ostale poslove i zadatke predviđene Operativnim planom i programom rada

  stručnog suradnika defektologa - socijalnog pedagoga (planiranje i programiranje rada, pomoć i

  savjetovanje učiteljima u planiranju i programiranju rada s učenicima s posebnim potrebama,

  planiranje individualnog rada s učenicima, stručno usavršavanje, rad u Stručnom povjerenstvu za

  utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, upisi u prvi razred). Kao članica Stručnog povjerenstva škole

  koordinirala je rad povjerenstva te vodila brigu o pravovremenom izvršavanju obveza ostalih članova

  tima kroz redovitu suradnju i timski rad, a osobito intenzivno tijekom drugog polugodišta kada su

  krenuli pregledi djece kojima će biti odgođen upis u prvi razred ili je za njih pokrenut postupak za

  utvrđivanjem primjerenog programa školovanja (razgovori i dijagnostički pregled za svakog učenika

  individualno). U sklopu individualnog stručnog usavršavanja čitala je literaturu vezanu uz rad s

  učenicima s teškoćama (Kelić M. (2015): Priručnik za ovladavanje čitanjem; Galić Jušić M. (2004):

  Djeca s teškoćama u učenju; Muter V., Likierman H. (2010): Disleksija). U sklopu kolektivnog

  usavršavanja izvan ustanove prisustvovala je edukacijama organiziranim od strane Županijskog

  stručnog vijeća te Agencije za odgoj i obrazovanje (Županijska smotra preventivnih strategija

  10.11.2017., Županijski stručni skup voditelja ŠPP i soc. pedagoga osnovnih i srednjih škola

  Brodsko-posavske županije 11.12.2017., Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita

  8.1.2018., Učenici s poremećajem iz spektra autizma 20.3.2018.)

  Defektologinja - socijalna pedagoginja je imenovana koordinatorom za rad pomoćnika u

  nastavi te je redovito izvršavala poslove i zadatke vezane uz pomoćnike u nastavi (individualni

  razgovori i savjetovanje pomoćnika vezano uz rad s učenicima, prikupljanje izvješća o radu

  pomoćnika u nastavi te slanje dokumentacije nadležnim institucijama, suradnja s Centrom za

  tehnološki razvoj BPŽ). Ove školske godine 4 učenika s teškoćama imalo je podršku pomoćnika u

  nastavi.

  9. DOPUNSKA NASTAVA

  Dopunska nastava realizira se prema Godišnjem planu i programu škole i prema

  zaduženjima djelatnika i potrebama učenika. Svakom djetetu je omogućeno uključivanje u dodatnu

  i dopunsku nastavu prema potrebi i interesu. Dopunska nastava organizirana je iz hrvatskog jezika

  i matematike za sve razrede od I. – VIII. Dopunska nastava iz engleskog jezika organizirana je za

  učenike svih razreda izuzevši I. i IV. Za učenike u predmetnoj nastavi u školskoj 2017/2018. godini

  organizirana je dopunska nastava iz sljedećih predmeta: hrvatskog jezika, matematike, engleskog

  jezika, geografije, fizike, kemije, geografije i povijesti.

  Matematika I.-IV. razred 16 skupina 38 učenika

  Matematika V.-VIII. razred 3 skupine 48 učenika

 • 26

  Hrvatski jezik I.-IV. razred 10 skupina 24učenika

  Hrvatski jezik V.-VIII. razred 4 skupine 29učenika

  Engleski jezik I. - IV. razred 4 skupine 5 učenika

  Engleski jezik IV.-VIII. razred 4 skupina 29učenika

  Geografija V.-VIII. razred 1 skupina 3učenika

  Fizika VII.-VIII. razred 1 skupina 11 učenika

  Kemija VII.-VIII. razred 1 skupina 15 učenika

  Biologija VII.-VIII. razred 1 skupina 7 učenika

  Povijest V.-VIII. razred 1 skupina 1 učenik

  Ukupno I.-VIII. razred 47 skupina 210 učenika

  Ovo je prosjek broja učenika uključenih tijekom godine, što znači da se broj učenika

  mijenjao prema potrebi. Za svakog učenika vođena je evidencija u e-dnevniku i zabilježen program

  rada, napredovanje učenika, razlozi upućivanja i ostala zapažanja. Evidencija dopunske nastave

  vodi se u e-dnevniku.

  10. DODATNI RAD S NADARENIM UČENICIMA

  Dodatni rad je organiziran za velik broj učenika koji pokazuju brže napredovanje i veći

  interes u pojedinim predmetima i organiziran je iz sljedećih predmeta.

  Matematika I.-IV. razred 17 skupina 102 učenika

  Matematika V.-VIII. razred 3 skupine 26 učenika

  Hrvatski jezik I.-IV. razreda 1 skupina 1 učenik

  Hrvatski jezik VII.-VIII. razreda 2 skupina 6 učenika

  Engleski jezik I.-IV. razreda 1 skupina 6 učenika

  Engleski jezik I., VIII.razred 3 skupine 10 učenika

  Povijest VII, VIII. razred 1 skupine 10 učenika

  Kemija VII., VIII.razred 1 skupina 15 učenika

  Fizika VIII. razred 1 skupina 11 učenika

  Geografija V.-VIII. Razred 1 skupina 2 učenika

  Biologija VII. i VIII. razred 1 skupina 20 učenika

  Ukupno 32 skupina 203 učenika

  Detaljna evidencija dodatnog rada vodi se u E - dnevniku. Na sjednicama Razrednih vijeća

  i Učiteljskog vijeća redovito su razmatrana pitanja rada s nadarenim učenicima. Evidentirani su takvi

  učenici i uključeni u razne oblike dodatnog rada. Redovni nastavni rad iz svih područja, kao i

  vrednovanje rada primjereni su njihovim mogućnostima. S nadarenim učenicima se pojačano radilo

  kroz dodatni rad, izvannastavne aktivnosti i izbornu nastavu te ih se pripremalo za natjecanja na svim

  razinama od školskog do državnog.

 • 27

  11. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, UČENIČKA DRUŠTVA, DRUŽINE I SEKCIJE

  11.1. Izvannastavne aktivnosti

  U školi djeluje velik broj skupina izvannastavnih aktivnosti, iako postoje poteškoće

  uvjetovane putovanjima učenika. Stoga neke od tih skupina rade povremeno, ali intenzivnije

  prigodom obilježavanja posebnih događaja.

  Naziv skupine Broj

  grupa

  Br. učenika Sati god. Voditelji

  Dramsko recitatorska

  1

  1

  1

  11

  10

  8

  35

  35

  36

  Tamara Serdar

  Dunja Ujvary Cseh

  Sanja Franić

  Mali novinari 1 6 35 Ivana Magdić

  Dramska skupina 1 24 35 Antonija Wurzberg

  Plesna skupina 1 20 35 Vlatka Jazvo

  Sportska skupina 1 12 36 Dijana Rubilović

  Umna gimnastika 1 15 35 Franciska Vidošević

  Kreativno recikliranje 1 9 15 Marijana Čičković

  Glazbeno-scenska

  2 14

  14

  35

  35

  Anka Maričević

  Lidija Kevo

  Mali zbor 1 51 35 Bogdan Jakub Tubić

  Igra i istraživanje 1 6 35 Ivana Prpić

  Mali ekolozi 1 9 35 Andreja Vazler

  Mali ekolozi u Slobodnici 1 11 36 Gordana Grgurević

  Eko-kreativci 1 5 35 Ivana Rašić

  Eko Zadrugari 1 19 35 Marijana Krijan

  Likovno dječje stvaralaštvo 1 13 35 Ivana Ratković

 • 28

  Ukupno razredna nastava 18 257 613

  Naziv skupine Broj

  grupa

  Br.učenika Sati god. Voditelji

  Dramsko-recitatorska 1 14 35 Marija Alerić

  Novinari 1 8 70 Maja Živić

  Medijska skupina 1 27 35 Mirela Mršić-Pavičić

  Glazbena radionica 1 30 35 Bogdan Jakub Tubić

  Ljekovito bilje 1 10 72 Tajana Kovačević

  Mali prirodnjaci 2 11 70 Zdravko Grgurević

  Mladi pčelari 1 7 35 Ivan Trojić

  Biblijske vrijednosti 1 10 70 Matko Ujvary Cseh

  Newsreporters 1 4 35 Maja Aladrović

  Povjesničari Sibinj 1 3 35 Krešimir Škuljević

  Likovnjaci – Sibinj

  – Slobodnica

  2

  7

  3

  70

  70

  Igor Vujatović, Vanja

  Majetić

  Igor Vujatović, Vanja

  Majetić

  Promet 1 16 56 Sunčica Dolovčak

  Klub mladih tehničara 1 38 78 Sunčica Dolovčak

  Pjevački zbor 1 68 43 Anita Pastorčić

  Glazbena radionica – Sibinj

  Glazbena radionica Slobodnica

  2 68

  81

  44

  39

  Anita Pastorčić

  Anita Pastorčić

  Mladi Nijemci 1 10 35 Miroslav Pavičić

  GLOBE 1 8 35 Ivan Anđelić

  Šah 1 15 70 Danijel Aladrović

  WEB dizajn 1 8 70 Edita Mutavdžić

  Nogomet M (7. i 8.r.) 1 14 70 Željko Ostojić

 • 29

  Mali rukomet Ž (4., 5. i 6.r)

  Veliki rukomet Ž (7. i 8.r)

  2

  1

  25

  15

  70

  70

  Marijan Ibrišimović

  Marijan Ibrišimović

  Kreativna skupina 1 16 70 Marijana Šušnjara

  Bonton i solidarnost na djelu 1 21 70 Marina Špehar

  Ukupno predmetna nastava 28 537 1452

  Prijevoz za one učenike koji moraju putovati iz udaljenih sela s našeg širokog terena je pojačan

  te im je sada dolazak na izvanastavne aktivnosti u potpunosti pojednostavljen. Neke od grupa radit

  će povremeno, ali, prema potrebi, pojačano u određenom periodu. Evidencija rada izvannastavnih

  aktivnosti vodi se u dnevnik INA (od ove godine digitalno).

  U školi djeluje učenička organizacija Hrvatski Crveni križ. U ovu organizaciju uključeni su

  učenici iz matične i svih područnih škola od I. do VIII. razreda, a koordinator aktivnosti je Helena

  Benić. Ova organizacija je radila na higijensko-zdravstvenom obrazovanju učenika i brinula se za

  nabavku ormarića prve pomoći. Ove školske godine učenička organizacija Crveni križ organizirala

  je humanitarnu akciju „Solidarnost na djelu“ u kojoj su sudjelovali svi učenici i nastavnici naše škole

  a učenici uključeni u ovu organizaciju sudjelovali su na Gradskom natjecanju ekipa mladih Hrvatskog

  Crvenog križa i osvojili drugo mjesto.

  Pri školi djeluje ŠSK "Sibinjski sokol” pod vodstvom Marijana Ibrišimovića, a ove školske

  godine je uključivao rukometnu sekciju, nogometnu sekciju, stolni tenis, šahovsku sekciju, plesnu

  sekciju i karate klub koje su vodili učitelji naše škole i vanjski suradnici. O svom radu klub vodi

  posebnu evidenciju u posebnoj bilježnici za sastanke, a za rad je zadužen nastavnik tjelesne kulture

  Marijan Ibrišimović.

  U našoj školi je djelovala i prometna sekcija u okviru izvannastavne aktivnosti Klub mladih

  tehničara pod vodstvom nastavnice tehničke kulture Sunčice Dolovčak. U ovu sekciju su bili

  uključeni učenici od V. do VIII. razreda u okviru sljedećih aktivnosti: modelarstvo, graditeljstvo,

  fotografija te program osposobljavanja za sigurno sudjelovanje biciklom u prometu. Učenici su

  sudjelovali na raznim natjecanjima i humanitarnim akcijama u okviru ove sekcije, a dio učenika je

  osposobljen za pravilno upravljanje biciklom u prometu. Evidencija o radu također se vodi u žutim

  bilježnicama.

  Učenička zadruga "Zlatno klasje" i ove je školske godine djelovala u našoj školi.

  Voditeljica zadruge je bila nastavnica kemije Tajana Kovačević dok su rukovodstvo činili učitelji,

  roditelji naših učenika i učenici. Zadruga je okupljala sljedeće sekcije: bonton i solidarnost na djelu,

  kreativno recikliranje, eko zadrugari, likovnjaci, pčelari, kreativna skupina, ljekovito bilje.

  Predsjedništvo ima posebnu bilježnicu u kojoj objedinjuje i vodi rad svih sekcija. Učenici uključeni

  u sekcije ove zadruge sakupljali su i stare baterije nastojeći na taj način pridonijeti očuvanju našeg

  okoliša. Također, u dvije akcije prikupljanja starog papira, skupljeno je 5000kg starog papira.

  Učenička zadruga „Zlatno klasje“ sudjelovala je na Državnoj smotri učeničkih zadruga koja se ove

  godine održala u Zadru 3.-6.10., a na kojoj je naša škola bila predstavnik županijskog stola. Valja još

  istaknuti kako je Hrvatska udruga učeničkih zadruga naše “Zlatno klasje” proglasila jednom od

  najboljih učeničkih zadruga u Hrvatskoj.

 • 30

  Izuzevši spomenutih, učenici su sudjelovali i u brojnim drugim izvananstavnima

  aktivnostima. Učenici 6. i 7.razreda u okviru izvannastavne aktivnosti Biblijske vrijednosti

  sudjelovali u karitativnoj akciji posjete potrebitima u župi Slobodnica. Učenici 3.A razreda i učenici

  1., 2. i 3.r iz Starog Slatnika sudjelovali su na manifestaciji Advent u Brodu gdje su izložili i prodavali

  svoje rukotvorine.

  Dramsko-recitatorske skupine OŠ „Ivan Mažuranić“ sudjelovala je na razrednim

  priredbama i svečanosti obilježavanja stoljeća Andrijevačke škole. Priredili su etno izložbu starih

  uporabnih predmeta i izložbu fotografija na temu „Nekad bilo, sad se spominjalo“ i „ Stoljeće

  andrijevačke škole“. Obilježavali su važne datume te sudjelovali u programu „Doček sv. Nikole.“,

  sudjelovali i u obilježavanju Dana općine Sibinj i u svečanosti "Ispraćaj osmaša". Uz dramsko-

  recitatorsku skupinu u ovim aktivnostima sudjelovala je i glazbeno-scenska skupina s voditeljicom

  Lidijom Kevo.

  Školski dječji zbor matične škole u Sibinju i područne škole u Slobodnici te mali zbor

  redovno su nastupali na svečanostima i priredbama u organizaciji škole i općine Sibinj. Tako su

  nastupali na svečanostima: Dan policije, Doček svetog Nikole, Dan sibinjskih žrtava, Dan škole,

  Završna priredba, Praznik ljeta i brojni drugi.

  Kroz radionicu Igra i istraživanje učenici razredne nastave u Slobodnici imali su priliku

  upoznati osnove NTC metode učenja. Klub mladih tehničara OŠ „Ivan Mažuranić“ sudjelovao je na

  radionici MICRObit programiranje. U Starom Slatiniku je 6. kolovoza organizirana radionica

  robotike i programiranja na kojoj je sudjelovalo 18 učenika.

  Članovi izvananstavnih aktivnosti Novinari, Mali novinari i Web dizajn redovito prate

  školske događaje i o njima pišu izvješća i objavljuju slike za školsku web stranicu i školski list.

  Školski list od ove školske godine izlazi u digitalnom obliku. Aktivnosti izvannastavnih aktivnosti

  naše škole redovito se objavljuju na facebook stranici učeničke zadruge „Zlatno klasje.“

  11.2. Izvanškolske aktivnosti

  Učenici naše škole uključeni su i u razne izvanškolske organizacije, udruge, društva i skupine

  (sportske klubove, kulturno – umjetnička društva, plesne skupine, glazbena škola i dr.). Podatke o

  njihovoj uključenosti i uspjesima dobivamo samo na osnovi njihovih iskaza jer suradnja voditelja tih

  skupina sa školom nije zadovoljavajuća.

  Aktivnosti u kojima sudjeluju učenici naše škole su: nogometni klubovi, akrobatski rock &

  roll, taekwondo klub, stolno-teniski klubovi, kulturno umjetnička društva, glazbena škola, crkveni

  zbor, ministranti, Strani jezici pri DND, tamburaši, balet, twirling, manekeni, šahovski klubovi,

  DVD.

  12. REALIZACIJA PLANA KULTURNIH I JAVNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

  Tijekom prvog i drugog odgojno-obrazovnog razdoblja održana su po dva roditeljska sastanka

  u gotovo svim odjelima, tj. sveukupno tri roditeljska sastanka tijekom školske godine 2017./18 koliko

  je i propisano. Većina razrednih odjela imala je četiri, a peti razredi i pet roditeljskih sastanaka.

  Pedagoginja je održala za roditelje osmih razreda skupni roditeljski o profesionalnoj

 • 31

  orijentaciji učenika i upisu u prvi razred srednje škole. Također je u suradnji s razrednicima

  određivala i razrađivala pedagoško-psihološke teme za roditeljske sastanke te je i sama održavala

  predavanja na roditeljskim sastancima.

  Individualni kontakti s roditeljima odvijaju se zadovoljavajuće. Velik broj roditelja

  sudjelovao je u provođenju aktivnosti tijekom, a i nakon nastavne godine.

  Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja svih razrednih odjela, ukupno 37 roditelja. Za

  predsjednicu Vijeća roditelja izabrana je Ivana Barbarić. Ona je ujedno izabrana kao član Školskog

  odbora ispred roditelja.

  12.1 SURADNJA S RODITELJIMA

  Suradnja s roditeljima odvijala se kroz ustaljene oblike:

  - roditeljski sastanci,

  - skupni roditeljski sastanci

  - individualni kontakti s roditeljima,

  - telefonski razgovori,

  - suradnja putem stručnih organa škole, Vijeća doma i škole i Školskog odbora,

  - suradnja prigodom raznih školskih događanja, naročito prigodom projektnih dana

  Redovni roditeljski sastanci (najmanje 4 tijekom godine po razrednom odjelu) su održavani s

  ciljem informiranja roditelja o organizaciji i radu u školi, o napredovanju učenika, te o svim

  aktualnostima u školi. Najmanje dva roditeljska sastanka razrednici su bili obvezni obraditi neku od

  aktualnih pedagoško-psiholoških tema, tako da je održano niz zanimljivih predavanja i radionica.

  Navodimo neke od njih:

  1. razred: Očekivanja od škole

  Kriteriji ocjenjivanja

  2. razred: Verbalno nasilje među djecom

  Koliko poznajem svoje dijete

  3. razred: Stilovi učenja

  Domaća zadaća bez suza

  4. razred: Kako postići bolji uspjeh u učenju?

  Kako biti bolji roditelj?

  5. razred: Kako kvalitetno provesti vrijeme sa svojom djecom?

  Primjena Pravilnika o pedagoškim mjerama

  6. razred: Ovisnost o računalnim igricama

  7. razred: Ovisnost o internetu i kocki

  Kad tinejdžeri polude

 • 32

  8. razred: Bitne odrednice izbora zanimanja

  Upis u srednju školu

  Sigurnost na internetu

  Ističemo da razrednici sve češće koriste suradnju s roditeljima i raznim stručnjacima

  (liječnike, savjetnike za odabir srednje škole i dr.) kao predavačima što smatramo vrlo dobrom

  praksom.

  Za roditelje učenika osmih razreda organizirana su 2 predavanja na temu profesionalnog

  informiranja. Predavanje pod nazivom „Bitne odrednice izbora zanimanja“ održala je stručna

  savjetnica za profesionalno informiranje i obrazovanja, Jelena Tadić. Pedagoginja je održala

  predavanja za sve roditelje pod nazivom „Upis u srednju školu“ na kojem je roditelje upoznala s

  postupkom prijave i upisa u programe obrazovanja kao i posebnim mogućnostima i pravima učenika

  u tom području.

  Individualni kontakti s roditeljima odvijali su se na uobičajeni način. Specifični problemi

  rješavani su u suradnji s ravnateljem i pedagoginjom škole. Ovim kontaktima svakodnevno se

  pridavala osobita pozornost, a neki su roditelji i službeno pozivani. I dalje smatramo da individualnih

  kontakata treba biti znatno više, pogotovo s roditeljima učenika koji iskazuju teškoće u učenju i

  ponašanju.

  12.2. OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

  Tijekom prvog obrazovnog razdoblja obilježeni su svi značajniji datumi i blagdani (prema

  Godišnjem programu rada škole), kao što su:

  - Hrvatski olimpijski dan

  - Međunarodni dan mira

  - Dječji tjedan i međunarodni tjedan djeteta; crtanje na pločniku, vesela športska natjecanja

  (graničar), uređenje okoliša

  - Dan neovisnosti

  - Dani zahvalnosti za plodove zemlje

  - Svi sveti

  - Dan pada Vukovara

  - Svjetski dan tolerancije

  - Mjesec borbe protiv ovisnosti; predavanje o ovisnosti,

  - Sveti Nikola: prigodni program i podjela poklon-paketića za učenike od 1-4. razreda

  -Božić: uređenje učionica, uređenje prostora škole, integrirani dani, humanitarne aktivnosti

  Tijekom drugog obrazovnog razdoblja obilježili smo:

  - Dan holokausta

  - Maškare

  - Sibinjske žrtve

  - Dan borbe protiv rasizma

 • 33

  -Integrirani dan-Uskrs-

  - Projektni eko-dan-Dan dobre hrane-

  - Dan škole

  - Prva pričest učenika 3. razreda

  - Dan Sunca

  - Dan obitelji

  - Svjetski dan zaštite okoliša

  - Praznik ljeta u PŠ Slobodnica

  - Svečanost ispraćaja osmaša i dodjele nagrada najuspješnijim učenicima naše škole

  Svi ovi značajni datumi su u školi obilježeni kroz sadržaje redovne nastave, izvannastavne

  aktivnosti, putem panoa u učionicama i hodnicima škole.

  12.3.OSTALI OBLICI JAVNE DJELATNOSTI ŠKOLE

  Uz spomenute aktivnosti u našoj školi održano je i:

  - predavanje “Djeca prijatelji u prometu” službenika za prometnu preventivu za 1. razrede

  - pokazna vježba Vatrogasne postrojbe Sibinj za učenike razredne nastave

  - posjet učenika PRO Stari Slatinik zvjezdarnici u Višnjanu

  - terenska nastava “Pozdrav jeseni” u Gornjim Andrijevcima, Kikovcu te ostalim prigodnim

  mjestima u prirodi oko ostalih područnih škola

  - izvannastavna aktivnost PRO Stari Slatinik kroz Školu plivanja

  - predstava “Jozo Bozo„

  - posjet i predavanje djelatnika PU BPŽ za učenike razredne nastave MŠ o važnosti

  sigurnosti u prometu

  - obilježavanje Sibinjskih žrtava

  - terenska nastava učenika od 2. do 4. razreda odrađena je prema GPP-u

  - susreti 1.r. u Matičnoj školi

  12.4. SUSRETI UČENIKA S GLUMCIMA I DRUGIM PEDSTAVNICIMA KULTURNOG I

  JAVNOG ŽIVOTA

  Učenici razredne nastave odgledali su u listopadu kazališnu predstavu „Ljepotica i zvijer“ u

  Kazališno-koncertnoj dvorani „Ivana Brlić-Mažuranić“ u izvedbi Kazališne družine „Ivana Brlić-

  Mažuranić“ iz Slavonskog Broda . Predstavu “Vuk i tri praščića” u izvedbi iste Družine učenici

  razredne nastave gledali su u mjesecu svibnju u školskoj sportskoj dvorani u Sibinju.

  Svi učenici razredne nastave naše škole u mjesecu ožujku uživali su u lutkarskoj kolaž

  predstavi i književnom susretu s književnicom Jadrankom Čunčić-Bandov.

  Učenike razredne nastave u studenom obradovao je madžioničar za djecu Jozo Bozo svojom

  novom predstavom „Fantastičan dan“.

  Učenici 1.a razreda u lipnju su posjetili kino i gledali su animirani film “Leo da Vinci: Misija Mona

  Lisa”.

  Učenici predmetne nastave u prosincu su posjetili kino i gledali su igrani film “Čudo”.

 • 34

  Učenici sedmih razreda putovali su u listopadu u Osijek gdje su Hrvatskom narodnom kazalištu

  gledali mjuzikl “Moje pjesme, moji snovi”.

  Učenici osmih razreda u siječnju su putovali u Zagreb gdje su u Kazalištu “Komedija” gledali mjuzikl

  “Mama mia”

  13. PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

  Profesionalno orijentiranje, koje obuhvaća postupke profesionalnog informiranja,

  usmjeravanja i savjetovanja učenika, odvijalo se na više načina:

  a) Kroz redovnu nastavu tijekom koje su učitelji koristili sve prigodne nastavne sadržaje koji

  su sadržavali elemente profesionalnog informiranja

  b) Na satovima razrednika s učenicima se razgovaralo o njihovim interesima, sposobnostima,

  uspjehu i ostalim činiteljima koji utječu na izbor zanimanja.

  c) Putem izvannastavnih aktivnosti koje su kroz svoje sadržaje usmjeravale učenike u skladu

  s njihovim sposobnostima.

  d) Putem likovnih i literarnih radova kojima su učenici konkretizirali svoje želje i interese

  prema određenom zanimanju.

  e) Informativnim panoima u razredima i holu škole gdje smo objavljivali sve informacije

  vezane za upis u srednje škole.

  f) Putem predavanja pedagoginje

  g) Putem suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

  h) Putem suradnje s Uredom državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, Odsjek za

  prosvjetu i kulturu.

  i) suradnjom s CARNET-om

  j) suradnjom sa Školskom medicinom

  Petu školsku godinu zaredom putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u

  srednje škole odvija se upis u srednju školu učenika osmih razreda. U školi je formirano Povjerenstvo

  za upis u srednje škole čiji su članovi: 1. ravnatelj Josip Šišmanović, 2. pedagoginja Lidija Has 3.

  nastavnica hrvatskog jezika Marija Alerić 4. Nastavnica tehničke kulture Sunčica Dolovčak 5.

  Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Željko Ostojić.

  Povjerenstvo je radilo na osiguravanju svih potrebnih preduvjeta za elektronski upis učenika

  u srednju školu, a posebnu je pažnju posvetilo informiranju učenika, roditelja i razrednika o svim

  važnim odrednicama odabira i upisa obrazovnih programa te savjetovanju učenika u okviru

  donošenja odluke o odabiru zanimanja. Razrednici 8-ih razreda intenzivno su radili na poslovima

  prijave učenika u elektronskom formatu. U svim osmim razredima pedagoginja je održala predavanja

  o upisu u 1. razred srednje škole, savjetovala neodlučne učenike, prosljeđivala brošure, uređivala

  pano o profesionalnoj orijentaciji, individualno savjetovala roditelje, surađivala sa Školskom

  medicinom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Uredom državne uprave u BPŽ-i.

  Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, kao i učenici sa zdravstvenim

  teškoćama, obavili su potrebna testiranja u službi za PO kao i liječničke preglede te dobili potrebnu

  pomoć i preporuke.

  Uz pedagoginju veliku ulogu u profesionalnom informiranju i usmjeravanju odradili su

  razrednici osmih razreda na satovima razrednika, individualnim savjetovanjima i kroz suradnju s

  roditeljima.

 • 35

  14. BRIGA ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU

  UČENIKA I DJELATNIKA

  14. 1. ZDRAVSTVENI NADZOR I PREVENTIVNA ZAŠTITA UČENIKA

  Služba za preventivnu medicinu redovito obavlja preglede i cijepljenja učenika, a prema planu

  koji je školi dostavljen na početku školske godine. Pregledi djelatnika također se obavljaju prema

  planu. Posebna pažnja posvećuje se kvaliteti prehrane učenika i informiranjem o zdravoj prehrani, te

  je s tim ciljem održano niz predavanja za učitelje, roditelje i učenike. Postojeći bunar u PRO Ravan

  domar škole redovito dezinficira Izosanom. Izosan se koristi za dezinfekciju i u školskoj kuhinji.

  Kuharica i pomoćno osoblje u kuhinji, obavili su redovan zdravstveni i sanitarni pregled. Učenici

  prvog razreda pregledani su prilikom redovnog upisa u prvi razred, što su potkrijepili odgovarajućim

  potvrdama. Obavljen je i pregled djelatnika škole od strane javnog zdravstva te sistematski pregled

  dijela zaposlenika.

  14.2. PREHRANA UČENIKA

  U matičnoj školi Sibinj učenicima je od početka školske godine omogućena prehrana u

  školskoj kuhinji. U PRO Stari Slatinik i PRO Slobodnica također je organizirana prehrana. Cijena

  kuhinje je ovisna o broju radnih dana u mjesecu, a prema odluci Školskog odbora ona iznosi 3,50 kn

  po danu. Jelovnik je dio Godišnjeg plana i programa rada škole i trudimo se u njega što češće uvrstiti

  mliječne proizvode i voće.

  Ove školske godine 2017./2018. svi učenici 1.-8. razreda su bili uključeni u projekt

  Ministarstva te jednom tjedno dobivali voće kroz projekt „Shema školskog voća“ kako bi se povećala

  svijest učenika o zdravoj prehrani.

  U drugom odgojno obrazovnom razdoblju Županija je osigurala besplatnu prehranu za 94

  učenika pa se hrana vozila u sve područne škole.

  14.3. PRIJEVOZ UČENIKA

  Ove školske godine škola je imala 60 učenika putnika (5.-8.r.) koji su svakodnevno iz

  Odvoraca i Starog Slatinika putovali u školu. Prijevoz učenika vrši APP. Jedan autobus dovozi djecu

  iz Odvoračkog bazena (Jakačina, Grgurevići, Čelikovići, Ravan, Brčino, Brđani, Grižići, Krajačići) i

  Starog Slatinika, dok jedan autobus prevozi djecu cijelog područja na izbornu/dodatnu/dopunsku (ili

  s izborne) nastave. Prijevoz je bio redovit, a suradnja dobra.

  14.4. ZDRAVSTVENI I EKOLOŠKI ODGOJ UČENIKA

  Ekološki odgoj provodio se tijekom cijele školske godine kroz brojne aktivnosti, redovitu

  nastavu i kroz djelovanja nekoliko izvannastavnih aktivnosti: eko kreativci, eko zadrugari, kreativno

  recikliranje, mali ekolozi. U okviru spomenutih aktivnosti učenike se informiralo o svim važnim

 • 36

  ekološkim pojmovima s ciljem razvoja ekološke svijesti. Skupljali su, upoznavali i razvrstavali stari

  papir, otpadne materijale, cvijeće i voće od kojih su nastojali izraditi uporabne i ukrasne predmete te

  pripravke od recikliranih materijala učeći se očuvanju i zaštiti prirode. Svoje su proizvode izlagali i

  prodavali na Adventskom sajmu te u sklopu organizirane humanitarne akcije u školi. Često su

  posjećivali vanjske prostore škole kako bi se što bolje upoznali prirodu, a posebnu su pažnju

  posvećivali njegovanju i uzgoju biljaka te zbrinjavanju ptica tijekom zimskih mjeseci. Zahvaljujući

  spomenutim aktivnostima razvijala se ekološka svijest učenika, kreativno iskorištavanje otpada u

  druge svrhe te razvijanje fine motorike ruku kod najmlađih koji još uvijek teško rukuju priborom za

  rad.

  Škola i okoliš održavaju se urednim tijekom cijele godine uz pomoć učenika i svih djelatnika.

  Učitelji i učenici područnih škola također redovito vode brigu o bližem okolišu. Da su naši učenici

  zaista ekološki osviješteni pokazuju čist i uredan okoliš škole.

  14.5.SOCIJALNA ZAŠTITA UČENIKA.

  Kao i svake školske godine pa tako i ove humanitarne akcije smo započeli početkom listopada

  prodajom bonova Crvenog križa i sakupili smo 1290,00 kn.

  Povodom Dana općine organiziran je humanitarni koncert tijekom kojeg su učenici 8. b i

  nastavnici Marija Alerić, Lidija Kevo i Ivan Trojić pekli i prodavali palačinke i tom prilikom je

  skupljeno ukupno 1530,00 kn.

  Povodom blagdana Sv. Nikole organizirana je humanitarna akcija prikupljanja novca

  (prodajom kolača, kiflica, palačinki, mini pizza…), hrane i odjeće. U izradi su sudjelovali učenici i

  roditelji od 5.- 8. razreda matične škole. U akciji su sudjelovali učitelji: Ivan Trojić, Marija Alerić,

  Marijana Šušnjara, Tajana Kovačević, Maja Aladrović i Helena Benić. Uz odjeću, skupljeno je i 4750

  kn koje smo namijenili potrebitim obiteljima u našoj općini.

  Možemo zaključiti da su se rad i aktivnosti škole u okviru socijalne zaštite učenika odvijali

  prema Godišnjem planu i programu rada i da nema značajnijih poteškoća u njihovoj realizaciji.

  14.6. ORGANIZACIJA IZLETA I EKSKURZIJA

  Učenici nižih razreda izveli su jednodnevne ili poludnevne izlete u bližoj okolici.

  Izvedene su sljedeći izleti i ekskurzije za učenike:

  Terenska nastava:

  1. razred – susret prvašića u Matičnoj školi

  1. – 4.razred Stari Slatinik – Daruvar

  2. razred – Slavonski Brod-Stari Slatinik-Nova Gradiška-Stara Kapela

  2. razred – izlet po Županiji (Sl.Brod, Ruščica, Slatinik, Oriovac, Nova Gradiška, Stara Kapela)

  3. razred - Osijek , ZOO

  4. razred – Zagreb

  5. razred – Kopački rit – Orlov put – Bizovac

  6. razred – Krapina – Trakošćan – Krapinske toplice– kupanje

  7. razred – Plitivce – Karlovac Aquarium

  8. razred – Hrvatsko Primorje – Rijeka – Trsat

 • 37

  - Vukovar

  Izvođači ekskurzija (APP/Arriva) odabrani su na roditeljskim sastancima u suradnji s

  roditeljima, a prema propisanom pravilniku o izvođenju ekskur