jezične teškoće školske djece

Click here to load reader

Post on 21-Mar-2016

39 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jezične teškoće školske djece. Jezične poteškoće - što je to?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Jezine tekoe kolske djece

 • Jezine potekoe - to je to?To je poremeaj prisutan u usvajanju jezinog sustava i to ponajprije u gramatikom, ali i semantikom (sadrajnom ili rjenikom), fonolokom (izgovornom) i pragmatikom (komunikacijskom) aspektu jezika. Iako su izgovorne potekoe one koje se najee prve uoavaju i zbog kojih se i roditelj i uitelj najvie zabrinjavaju, rije je o daleko irim potekoama no to su samo izgovorne.

 • Tako e primjerice navedene potekoe u semantikom, odnosno sadrajnom ili rjenikom aspektu jezika odraavati djetetovo neodgovarajue imenovanje pojmova kao npr:''kupila sam lapue'' (umjesto - papue) 'nogomet igramo na nogometalitu'' (umjesto - nogometnom igralitu) 'on je koarketa'' (umjesto - koarka) 'spustili su se od dimnjaka'' (umjesto - kroz). Na podruju poznavanja i uporabe gramatikih struktura uestale su disgramatinosti pa se tako ak i u govoru starijega predkolskog i kolskog djeteta moe uti: ''bila sam u Zagreb'' (umjesto - u Zagrebu) 'i tu napisaj'' (umjesto - napii) 'mama vika'' (umjesto - vie)

 • OSOBINE

  Djeca s jezinim potekoama u pravilu sporo, oteano, esto netono, slovkajui slova u sebi - itaju, pri emu su prisutne izrazite potekoe u dekodiranju rijei, odnosno prevoenja pisanih simbola u glasove i prepoznavanju znaenja proitanoga glasovnog niza.

  Djeca s jezinim potekoama sporo piu iako im rukopis moe biti izrazito lijepo oblikovan. Posebno su izraene potekoe u pisanju sastavaka koje se oituju teim jezinim oblikovanjem misli u sastavku, ali mogu dobro napredovati u uenju osobitosti pisanog jezika.

 • esto su vrlo uspjeni u matematici i matematikim procedurama, no izraene su potekoe u razumijevanju matematikog jezika, odnosno jezinih zadataka u matematici.

  Iako su potekoe prisutne u gotovo svim segmentima uenja, djeca uz pravilan, individualizirani pristup u nastavi i odgovarajuu logopedsku terapiju mogu postii sposobnost samostalnog uenja i uspjeno zavriti svoje kolovanje.

 • VRSTE

  Disgrafija je stabilna nesposobnost djeteta da svlada vjetinu pisanja (prema pravopisnim naelima odreenoga jezika), koja se oituje u mnogobrojnim, trajnim i tipinim pogrekama.

 • djeak, 7 godina, diktat

 • djeak, 10 godina, diktat, pisao 10 minuta

 • Disleksija se opisuje kao trajni poremeaj u pisanom jeziku, u savladavanju itanja, pisanja, dijelom i raunanja, zbog nemogunosti da se pravilno dekodiraju pisani simboli jezika, da se automatiziraju mentalne akcije koje su temelj tog dekodiranja, ime se bitno naruava preciznost i brzina itanja te dobro razumijevanje proitanog

  Disleksija ini skup takvih specifinih potekoa, a one se javljaju u najranijem djetinjstvu, te ako se dovoljno rano ne ukae na njih, mogu prouzroiti vee i ozbiljnije psiho fizike potekoe. Zato je izuzetno vano da u svakom drutvu djeluje to vei broj logopeda, pedagoga, te ostalih strunjaka koji prouavaju disleksiju

 • Posebne jezine tekoe?Posebne jezine tekoe dijagnosticiraju se tako da se ustanove tekoe s aspekta jezika i to uglavnom primjenom testova , a na temelju anamneze i pregleda moraju se iskljuiti kriteriji poput odgojne zaputenosti, jakih neurolokih oteenja, oteenja sluha, emocionalnih poremeaja i nedovoljne intelektualne razvijenosti. Kod te djece jezini razvoj je usporen i drugaiji, usprkos normalnoj otrini sluha te motorikim, emocionalnim, socijalnim i kognitivnim razvojem u skladu s oekivanjima za djetetovu dob.

 • OBILJEJA DJECE SA PJT:

  dijete kasnije progovori i govorni razvoj mu je otean i usporenporemeeno je usvajanje i primjena gramatike i drugih jezinih strukturaopa intelektualna sposobnost prosjeno razvijenanema organskih oteenja mozga, oteenja sluha ili jakih emocionalnih poremeaja

 • uzrokUzrok nastanka posebnih jezinih tekoa jo uvijek ne moemo sa sigurnou utvrditi. Postoje naznake da se radi o nekoj vrsti ranog razvojnog poremeaja u neurolokom razvoju

 • Genetsko naslijeeGeni imaju velik utjecaj u razvoju jezinih potekoa ali su pod stalnim utjecajem okoline u kojoj se pojedinac nalazi. Stoga moemo rei da oboje podjednako utjeu na pojavu potekoe i ovisi koje je u odreenom trenutku razvoja dominantnije.

 • Prenatalna okolinainitelji koji su prisutni u prenatalnom razdoblju fetusa mogu biti uzroci pojave PJT. Razliite infekcije majke, razliita zraenja, intoksikacija alkoholom, drogama, nepravilna prehrana, stres utjeu na razvoj fetusa

  Zakanjeli razvoj krvnih ila koje opskrbljuju mozak i glija stanice(vezivno tkivo) moe otetiti neke funkcije mozga i poremetiti jezini razvoj.

 • Roditelji i djecaMajke tada prilagoavaju svoj jezik djetetovoj lingvistikoj, a ne kronolokoj dobi, da bi odrale komunikaciju tj. stvaraju 'model reakcije'. Njihove upute su jednostavnije, sastavljene od pojednostavljenih konstrukcija te se razlikuju od govora majki djece bez jezinih potekoa.

 • Uitelji o djeci s PJTPonekad uitelji kada ne prepoznaju simptome jezinih tekoa kod uenika, tada se na to dijete gleda kao na nemarno ili na dijete sa smanjenim intelektualnim sposobnostimauoava se da uitelji u mnoge djece pronalaze ponaanja koja su nepoeljna-ometa rad u koli

 • 3 najea obiljeja nepoeljnog ponaanja;1. Plaljivost(22% uenika)2. Pasivnost(20% )3. Lako otklonjiva panja(15%)

 • Posebne jezine tekoe skupina su poremeaja koje moemo nai kod veeg broja djece, ali esto nisu otkrivene i dijagnosticirane. U zadnjih deset godina provedena su mnoga istraivanja na ovom podruju izdvajajui PJT iz grupe razvojnih disfazija, autizma i sl. kojima su esto bile pridruene. Trebalo bi poraditi na informiranju strunjaka i djetetove okoline ( roditelja, uitelja, odgajatelja) o vanosti prepoznavanja i dijagnosticiranja ovog problema da bi se djeca mogla pravovremeno ukljuiti u to raniju rehabilitaciju.

 • Valja nastaviti sa istraivanjima posebnih jezinih tekoa u hrvatskom jeziku kao i na istraivanju jezika djece od samog razdoblja predgovorne komunikacije.

 • zakljuakDa bi vam pribliili kako se dijete osjea odabrale smo ovu Riceovu izjavu

  '' Ako elite shvatiti kako se osjea dijete sa PJT zamislite da ste prisiljeni priati strani jezik u kojem se ne snalazite, znate to elite rei ali ne moete. Izgledate socijalno nesposobni. Niste glupi, ali ljudi bi pomislili da jeste.''

 • Literatura

  Jezine tekoe kolske djece; Marta Ljubei(kolske novine Zagreb 1997.). www.google.com