i - carnetov portal za škole · web viewtragovi njemačkog jezika u leksici ekoloških sadržaja...

of 91 /91
ŠKOLSKI KURIKULUM KURIKULUM ZA ŠK. GOD. 2009/10.

Author: others

Post on 22-Jan-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

I

ŠKOLSKI

KURIKULUM

ZA ŠK. GOD. 2009/10.

U V O D

Okvirni kurikulum temeljni je dokument I. osnovne škole Bjelovar koji sadrži vrijednosti i opće ciljeve odgoja i obrazovanja, određuje očekivanja što učenici trebaju znati i za što trebaju biti osposobljeni po završetku osnovnoškolskog obrazovanja. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju Nastavnog plana i programa.

Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.

Školskim kurikulumom se utvrđuje:

- aktivnost, program i/ili projekt– ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta– namjena aktivnosti, programa i/ili projekta– nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost– način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta– vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta– detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta– način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Odgojno obrazovni ciljevi u okviru kurikuluma:

Temeljem navedenih aktivnosti, načinom realizacije i vrednovanja, učenici kao glavni nositelji školskog kurikuluma trebaju biti osposobljeni za cjeloživotno učenje, stjecanje osnovnih kompetencija za život i rad, odgajani za opće kulturne i civilizacijske vrijednosti, poštivanje različitosti i tolerancije, ljudskih prava i život u multikulturalnom svijetu.

Međusobnom povezanošću ciljeva i vrijednosti ostvarenih kroz izvannastavne, izborne i izvanškolske aktivnosti, terensku nastavu i projekte stvara se logička povezanost međupredmetnih sadržaja čime se postižu konkretni rezultati koji opravdavaju navedene ciljeve.

Obzirom na brze promjene u znanosti i tehnologiji te ostalim područjima društvenog i kulturnog života, ovaj dokument je razvojni i podložan je stalnim društvenim i obrazovnim promjenama.

IZBORNI PREDMETI

NAZIV PROGRAMA

RAZRED

UČITELJ

IZVRŠITELJ

BROJ SATI

TJEDNO

Broj sati god.

1. INFORMATIKA

14 skupina

237 učenika

5. – 8. razreda

matične škole

GORAN JARČOV

20

700

2. VJERONAUK

49 skupina

893 učenika

1. – 8. razreda

MIRELA DOLENSKI

24

840

3. VJERONAUK

ANTUNIJA UGLJAREVIĆ

24

840

4. VJERONAUK

ADELINA KATA KOVAČEVIĆ

17

595

5. VJERONAUK

MARIO SAVIĆ

24

840

6. VJERONAUK

SILVESTAR ĆAMBER

12

420

UKUPNO:

125

4375

9. NJEMAČKI

10 skupina

učenika 5. – 8. razreda

DORIS BANUŠIĆ

20

10. NJEMAČKI JEZIK

9 skupina

učenika 4.,5. i 6. razreda

KORNELIJA PINTER

18

630

11.ENGLESKI JEZIK

8.C

1 skupina

SUZANA IVANČEK

2

70

13. ČEŠKI JEZIK

početno učenje

učenici od 2. – 8. razreda

3 skupine

DRAŽEN PEŠAVA

12

420

UKUPNO:

52

1820

Satovi izborne nastave dati su nastavnicima za čije su nastavno područje učenici pokazali najviše interesa.

Učenicima su se u početku školske godine ponudili programi izborne nastave, a oni su se tada odlučili prema vlastitom izboru, a uz suglasnosti roditelja.

INFORMATIKA

Goran Jarčov

Aktivnost

Cilj

aktivnosti

Namjena

aktivnosti

Nositelji

aktivnosti

Način

realizacije

Vremenik

aktivnosti

Troškovnik

Način vrednovanja

INFORMATIKA

Izborna nastava za V. razred

 

 

 

Prikupiti temeljna znanja i vještine za služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u životu i u daljnjem školovanju..

Prikupljena znanja i vještina koristiti u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja i zabavu

nastavnik informatike i učenici V. razreda

Putem nastave u kabinetu informatike, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

Od 7.rujna 2009. do

lipnja 2010.

Poboljšanje uvjeta rada - uvođenje multimedije (na osnovu 20 kom)– web kamere, mikrofoni, slušalice, nabavka jačeg servera, nabavka jačeg nastavničkog računala

5.000 kn (podijeljeno na svaki razred – zbraja se)

Izobrazba nastavnika, seminari, literatura 1.000 kn

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

INFORMATIKA

Izborna nastava za

   VI. razred

Prikupiti temeljna znanja i vještine za služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u životu i u daljnjem školovanju.

Samostalno služenje računalom sa svrhom korištenja stečenih znanja  i vještina radi lakšeg savladavanja i razumijevanja nastavnog gradiva, bržeg rješavanja postavljenih zadataka, proširivanja znanja, povezivanja područja, komunikaciju i zabavu

nastavnik informatike i učenici VI. razreda

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

Od 7.rujna 2009. do

lipnja 2010.

Poboljšanje uvjeta rada - uvođenje multimedije (na osnovu 20 kom)– web kamere, mikrofoni, slušalice, nabavka jačeg servera, nabavka jačeg nastavničkog računala

5.000 kn

Izobrazba nastavnika, seminari, literatura 1.000 kn

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

INFORMATIKA

Izborna nastava za

  VII. razred

Steći temeljna znanja i vještine za samostalno služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u daljnjem školovanju

Samostalno služenje računalom sa svrhom korištenja stečenih znanja  i vještina radi lakšeg savladavanja i razumijevanja nastavnog gradiva, bržeg rješavanja postavljenih zadataka, proširivanja znanja, povezivanja područja, komunikaciju i zabavu

nastavnik informatike i učenici VII. razreda

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

Od 7.rujna 2009. do

lipnja 2010..

Poboljšanje uvjeta rada - uvođenje multimedije (na osnovu 20 kom)– web kamere, mikrofoni, slušalice, nabavka jačeg servera, nabavka jačeg nastavničkog računala

5.000 kn (podijeljeno na svaki razred – zbraja se)

Izobrazba nastavnika, seminari, literatura 1.000 kn

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

INFORMATIKA

Izborna nastava za

    VIII. razred

Steći znanja i vještine za samostalno služenje računalom u svakodnevnom životu

Primjena stećenih znanja pri korištenju računala u svakodnevnom učenju, komunikaciji i zabavi

nastavnik informatike i učenici VI. razreda

Putem redovite nastave u specijaliziranoj učionici, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

Od 7.rujna 2009. do

lipnja 2010..

Poboljšanje uvjeta rada - uvođenje multimedije (na osnovu 20 kom)– web kamere, mikrofoni, slušalice, nabavka jačeg servera, nabavka jačeg nastavničkog računala

5.000 kn (podijeljeno na svaki razred – zbraja se)

Izobrazba nastavnika, seminari, literatura 1.000 kn

Opisno i brojčano vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

Sveukupno 20.000 kn za poboljšanje uvjeta u kabinetu

4.000 kn za izobrazbu nastavnika

INFORMATIČARI - IZVANNASTAVNA AKTIVNOST –

Aktivnost

Cilj

aktivnosti

Namjena

aktivnosti

Nositelji

aktivnosti

Način

realizacije

Vremenik

aktivnosti

Troškovnik

Način vrednovanja

INFORMATIČARI – IZVANNASTAVNA AKTIVNOST

a) Raditi s mladim informatičarima. Skrbiti o programu rada i pružati pomoći učenicima organizacija ili sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima, po mogućnosti na zimskim školam i ljetnim kampovima informatičara, organizaciju pripreme i sudjelovanja mladih informatičara na informatičkim školama i manifestacijama, (Zimska škola informatike 2010.) stalni natječaj za softverske radove mladih informatičara i prezentaciju radova mladih informatičara.

Produbiti znanja o izradi Internet stranica u raznim alatima.

Prikupiti znanja i vještine za služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u životu i u daljnjem školovanju..

Pripremiti učenike za:

1.) natjecanja, LOGO, QBASIC,

2.) za izradu softwerskih radova

3.) izrada stranica u HTML-u

4.) CMS sustavi

5.) koristiti on-line tečajeve

7.) digitalna kamera i aparat i korištenje njihovo uz Movie Maker

8.) komunikacija – glas i video – putem interneta

Prikupljena znanja i vještina koristiti u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja i zabavu

nastavnik informatike i učenici 3.,4. 5. 6. 7. i 8.. razreda

Putem nastave u kabinetu informatike, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja

Od 7.rujna 2009. do

lipnja 2010.

4.000 kn za nabavku knjiga LOGO , QBASIC,

Ostala programerska literatura prema području rada.

Izobrazba nastavnika, seminari, literatura 2.000 kn

Opisno vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

Sveukupno : 6.000 kn

PROJEKTI - .Zimska škola informatike 2010. godine

Aktivnost

Cilj

aktivnosti

Namjena

aktivnosti

Nositelji

aktivnosti

Način

Realizacije

Vremenik

aktivnosti

Troškovnik

Način vrednovanja

PROJEKTI

Informatički osvijestiti građane posebno nastavnike – training the trainersa .

Ukratko : promicati i razvijati informatička znanja i vještine, aktivnosti na informatičkom opismenjivanju i primjeni suvremenih informacijskih tehnologija, te bržem usvajanju i razmjeni informacija.

Prikupiti znanja i vještine za služenje računalom i stvaranje osnova za nadogradnju u životu i u daljnjem školovanju..

a) pomoći u osposobljavanju nastavnika za rad na računalu i u različitim programima

b) rad s mladim informatičarima – na polju robotike

c) skrbiti o programu rada i pružati pomoći učenicima organizacija ili sudjelovanje na županijskim i državnim natjecanjima, po mogućnosti na zimskim školam i ljetnim kampovima informatičara, organizaciju pripreme i sudjelovanja mladih informatičara na informatičkim školama i manifestacijama, stalni natječaj za softverske radove mladih informatičara i prezentaciju radova mladih informatičara.

Produbiti znanja o izradi Internet stranica u raznim alatima.

Pripremiti učenike za:

1.) natjecanja, LOGO, QBASIC,

2.) za izradu softwerskih radova

3.) izrada stranica u HTML-u

4.) CMS sustavi

5.) koristiti on-line tečajeve

Prikupljena znanja i vještina koristiti u svakodnevnom životu za lakše razumijevanje nastavnog gradiva, brže i rješavanje postavljenih zadataka, proširivanje znanja i zabavu

I. osnovna škola Bjelovar,

Članovi udruge informatičara Bjelovarsko.- bilogorske županije,

Profesionalci u iznajmljenim kabinetima informatike

nastavnik informatike i učenici 3.,4. 5. 6. 7. i 8.. razreda svih škola na području županije.

Putem nastave u kabinetima informatike na županiji i kod nas u školi, kroz različite oblike i metode poučavanja i učenja.

Od 28.12 2009. do 31. siječnja 2010. .

Samo prilagoditi rad pomoćnog osoblja ako za to bude bilo potrebe, Zimskoj školi informatike.

1.000 kn za dežurstva. Pomoćnog osoblja

Opisno vrednovanje postignuća učenika u skladu s rezultatima, ciljevima, zadaćama i sadržajima

Dobivanje diplome polaznika Zimske škole informatike 2010.

Sveukupno : 1.000 kn

NJEMAČKI JEZIK

Kornelija Pinter

Doris Banušić

AKTIVNOST PROGRAM

Ciljevi

Namjena

Nositelji

Način realizacije

Vremenik

Način vrednovanja

Izvanast. akt

Suradnja sa :

-Dram skom skupinom

-jezičnom skupinom

-ekološkom skupinom

· suradnja na pripremi školskih programa

· osuvremenjavanje metode učenja stranoga jezika razvijanjem dijaloških formi

· usporedba gramatičkih zakonitosti njemačkog i hrvatskog jezika

tragovi njemačkog jezika u leksici ekoloških sadržaja

-članovi školske dramske grupe

-članovi školske jezične grupe

članovi školske ekološke skupine

- uzajamno pribivanje na satovima njemačkog jezika, vježbama i probama

Rujan-lipanj

Praćenja zalaganja, znanja, te numeričko i tekstualno/opisno ocjenjivanje tijekom školske godine

Projekti

-Jesen u gradu

-Dani kruha

-Međunarodni dan zaštite životinja

-Dan palneta Zemlje

-Svjetski dan zaštite okoliša

- ključne riječi u opisu godišnjih doba u njem. I hrv. Jeziku

- informiranje učenika o značajnim njemačkim istraživačima prirode

- kućni ljubimci: njemačka i hrvatska terminologija

- djelatnici Dječjeg odjela Narodne knjižnice P.P.

- Gradska pekara

- Udruga Šapa- udruga za zaštitu životinja

- Ekološka skupina

-posjet navedenim ustanovama i poduzećima

Rujan-travanj

Praćenja zalaganja, znanja, te numeričko i tekstualno/opisno ocjenjivanje tijekom školske godine

Izvanškolske aktivnosti

-Dan grada Bjelovara

- Dan kazališta

- Svjetski dan Sunca

- Dan Republike Njemačke

- Svjetski dan života

· snalaženje na planu grada

· hrvatska i njemačka božićna baština u kazalištu

hrvatski tradicijski predkr. elementi Sunca u komparaciji s njemačkim (Božić,Uskrs)

-djelatnici Grada

-Bjelovarsko kazalište

Veleposlanstvo Republike Njemačke

-internetska suradnja, posjet

Rujan-travanj

Praćenja zalaganja, znanja, te numeričko i tekstualno/opisno ocjenjivanje tijekom školske godine

ČEŠKI JEZIK I KULTURA

Učitelj Dražen Pešava

Aktivnost, program i/ili projekt: izborna nastava češkog jezika i kulture

Ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta:

Cilj je nastave češkog jezika i kulture da učenici savladaju taj jezik u toj mjeri da se njime mogu služiti u svakodnevnom životu, kako u govoru tako i u pismu. Kod učenika razvijati ljubav prema materinskom jeziku, učenike upoznati s tekovinama češke nacije, upoznati pradomovinu Češku i njene narode, te upoznati sa životom i radom pripadnika češke narodnosti u RH i dosadašnjim dostignućima.

Nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta: učitelj češkog jezika Dražen Pešava, Češka obec Bjelovar

Način realizacije programa i/ili projekta: izborna nastava, radionice, izvanučionična nastava

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta: tijekom nastavne godine

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja: samoprocjena znanja (učenici), analiza tijeka rada (projekt), međusobno ocjenjivanje učenika, pismeni radovi učenika, usmena komunikacija (učenik – učenik, učenik – učitelj)

PROJEKTI – češki jezik i kultura

(način realizacije – prigodni razgovori, igrokazi, izrada plakata )

VREMENIK

TEME

u toku 12. mj.

Vánoce – Božić i božični običaji

16. veljače 2010.

Karneval

krajem 3. mj.

Velikonoce – Uskrs i uskršnji običaji

u toku 5. mj

Naše jaro

Učitelj češkog jezika i kulture:

Dražen Pešava

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Na početku školske godine vrši se anketiranje svih učenika za izbor izvannastavnih aktivnosti pa se u skladu s njihovim interesima formiraju grupe. Vodi se računa da u grupama bude najmanje 15 učenika i da tjedno ne budu opterećeni izvannastavnim aktivnostima više nego što to dozvoljavaju okvirni nastavni plan za 2009/2010. školsku godinu.

R.BR.

Naziv izvannastavne aktivnosti

BR. SATI TJ./GOD.

UČITELJ IZVRŠITELJ

1.

LJUBITELJI HRVATSKOG JEZIKA

1/35

ŠUNJIĆ ŽELJKA

2.

DRAMSKA SKUPINA

1/35

SANELA DERGES

3.

PJEVAČKI ZBOR

2/70

DANICA BARIŠIĆ

4.

DRAMSKA DRUŽINA

1/35

SANJA SABLJAK

5.

FOTO-VIDEO GRUPA

3/105

LJUBO MARKOVIĆ

6.

LITERARNO - NOVINARSKA

1/35

MIRJANA IŠTEF

7.

KONSTRUKTORI - MODELARI

2/70

PETAR IVANDA

8.

RUKOMET, KOŠARKA - DJEČACI

2/70

ZORAN CVETKOV

9.

RUKOMET, KOŠARKA - DJEVOJČICE

2/70

DEJANA BAJSIĆ

10.

ATLETIKA, NOGOMET

2/70

SAŠA ĆURČIĆ

11.

LUTKARSKA

1/35

NEVENKA HRGA

12.

MALI RECITATORI

1/35

MARIJA BUKVIĆ

13.

MALI PJ. ZBOR TRATINČICE

1/35

TATJANA ADŽAM

14.

MATEMATIČKO-INFORMATIČKA RADIONICA

1/35

NATAŠA LJUBIĆ KLEMŠE

15.

RECITATORI – NOVE PLAVNICE

1/35

MIRJANA ROSIĆ ZRINSKI

16.

MALI KNJIŽNIČARI

1/35

MAJA KRANJČEVIĆ

17.

MALI NOVINARI

1/35

DIANA RADOVANOVIĆ

18.

DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA

1/35

ZDRAVKO ČULJAT

19.

DRAMSKA GRUPA

1/35

SANDRA KAMBER

20.

RUKOTVORINE

1/35

VIŠNJA ČANIĆ

21.

MALE VEZILJE

1/35

MARIJANKA KAPAC

22.

LIKOVNA GRUPA

1/35

MARTINA ŠEBALJ

23.

JEZIČNO-UMJETNIČKA RADIONICA

1/35

MIRJANA MATENDA

24.

EKO GRUPA

1/35

JASENKA AUŠPERGER

25.

SCENSKO-RECITATORSKA GRUPA

1/35

JASNA GAŠPAROVIĆ

26.

SCENSKO-RECITATORSKA GRUPA

1/35

JELICA MILOVAC

27.

RITMIKA

1/35

HELENA HORAK

28.

INFORMATIČKA GRUPA

2/70

GORAN JARČOV

29.

MALI RECITATORI

1/35

MIRJANA PINTER

30.

RITMIČKO-SCENSKA GRUPA

1/35

LJILJANA DOMINKO

31.

ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

2/70

ANTUN IBRIKS

32.

FOLKLOR

1/35

RENATA STANEKOVIĆ

33.

DRAMSKO-RECITATORSKO-LITERARNA

1/35

KATICA VEGH

34.

IZVIĐAĆI I POLETARCI

DANICA POPILOVSKI

35.

ZNATIŽELJNICI

ZDENKA BREBRIĆ

36.

ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA LJUDSKA PRAVA

TATJANA LANDSMAN

37.

CVJEĆARI

1/35

LJILJANA VUJČIĆ

38.

EKOLOŠKA GRUPA

1/35

MIRJANA BAKOŠ

39.

LIKOVNA GRUPA

1/35

JASNA PREDRAGOVIĆ

40.

VIDEO-NOVINARSKA SKUPINA

1/35

DAVORKA BAČEKOVIĆ-MITROVIĆ

IZVANNASTAVNA/IZVANŠKOLSKA AKTIVNOST: POLETARCI I IZVIĐAČI

DANICA POPILOVSKI

Aktivnost

Poletarci i izviđači

Ciljevi

Pridonijeti cjelovitom razvoju mladih ljudi, odnosno njihovom dostizanju vlastitih tjelesnih, umnih, emocionalnih, karakternih, društvenih i duhovnih potencijala, kao pojedinaca i odgovornih članova zajednice.

Namjena aktivnosti

- Poticanje zdravog načina provođenja slobodnog vremena

- Prema interesima mladih izviđaštvo nudi niz aktivnosti vezanih za život u prirodi - najzdravijoj okolini za rast i razvoj mlade osobe. Izviđaštvo razvija navike i vještine neophodne u svakodnevnom životu, samostalnost, odgovornost, kreativnost, jednostavnost, želju za otkrivanjem...To je izviđački izazov!

- Razvijati sposobnost promatranja i uočavanja uzročno-posljedičnih

veza, razvijanje sposobnosti za uočavanje svijeta prirode oko sebe u njegovoj cjelini i punini, razvijati ekološku svijest, sposobnost komunikacije, razvijanje razumijevanja i tolerancije, razvijati pozitivne osobine učenika i druželjubivost, razvijati spretnost i pozitivan odnos prema suigračima, poštenje i ponos, davanje potpore stvaranju vedre međuljudske atmosfere suradnje i prijateljstva, razvijati samostalnost i samopouzdanje,

savladati i razvijati vještine potrebne u svakodnevnom životu.

- Iako je izviđački život vezan uz prirodu, sudjelujemo i u: prevenciji ovisnosti, zaštiti prava djece, zaštiti okoliša, razvoju lokalne zajednice i civilnog društva.

Nositelji aktivnosti

Danica Popilovski u suradnji s Udrugom skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar

Način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

Na tjednim sastancima obrađivat će se opći program letova za poletarce i listova za izviđače kroz područja:

1. IZVIĐAČKI POKRET

2. RAZVOJ DUHOVNIH VRIJEDNOSTI

3. NAŠA DOMOVINA, NJENI LJUDI I KRAJEVI

4. IZLETNIŠTVO, ORIJENTACIJA I KRETANJE KROZ PRIRODU

5. IZVIĐANJE I TRAGANJE

6. TEHNIKA IZLETNIŠTVA I LOGOROVANJA

7. SIGNALIZACIJA I VEZA

8. PREHRANA U PRIRODI

9. METEOROLOGIJA I ZAŠTITA OD PRIRODNIH NEPOGODA

10. BILJNI I ŽIVOTINJSKI SVIJET

11. EKOLOGIJA I ZAŠTITA PRIRODE

12. TJELESNA KULTURA I ZDRAVLJE

13. RAD I ŠTEDNJA

14. KULTURNO-ZABAVNE AKTIVNOSTI

i posebni program za svakog pojedinca: vještine i vještarstva

Pored tjednih sastanaka planiramo sljedeće aktivnosti:

1. „Pješačenjem do zdravlja“ – obilježavanje Međunarodnog dana pješačenja- Izlet na Planinarac

2. Kantovanje u izviđačkom centru Dišnik

3. Betlehemsko svjetlo

4. Zimovanje u Izviđačkom centru Dišnik

5. Izviđačka natjecanja

6. „Proljeće na Bilogori“ – obilježavanje Dana planeta

Zemlja i Dana udruge skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar

7. Zborovanje izviđača Hrvatske: proljetne igre

poletaraca, sportski susreti izviđača i Državna izviđačka olimpijada

8. Bivak izviđača – priprema za logorovanje

9. Logorovanje izviđača

Vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta

Jedan školski sat tjedno tijekom cijele nastavne godine i akcije:

1. „Pješačenjem do zdravlja“ – obilježavanje Međunarodnog dana pješačenja- Izlet na Planinarac - listopad

2. Kantovanje u izviđačkom centru Dišnik - studeni

3. Betlehemsko svjetlo - prosinac

4. Zimovanje u Izviđačkom centru Dišnik - siječanj

5. Izviđačka natjecanja - ožujak

- svibanj

- lipanj

6. „Proljeće na Bilogori“ – obilježavanje Dana planeta

Zemlja i Dana udruge skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar - travanj

7. Zborovanje izviđača Hrvatske: proljetne igre

poletaraca i sportski susreti izviđača - svibanj

8. Bivak izviđača – priprema za logorovanje - lipanj/srpanj

9. Logorovanje izviđača - kolovoz

Detaljan troškovnik aktivnosti

1. „Pješačenjem do zdravlja“ – obilježavanje

Međunarodnog dana pješačenja- Izlet na Planinarac - cca 15,00 kn 2. Kantovanje u izviđačkom centru Dišnik - cca 150,00 kn

3. Betlehemsko svjetlo - 0

4. Zimovanje u Izviđačkom centru Dišnik - cca 450,00 kn

5. Izviđačka natjecanja (100,00 kn po natjecanju) - cca 300,00 kn

6. „Proljeće na Bilogori“ – obilježavanje Dana planeta

Zemlja i Dana udruge skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar - cca 30,00 kn

7. Zborovanje izviđača Hrvatske: proljetne igre

poletaraca i sportski susreti izviđača - cca 100,00 kn

8. Bivak izviđača – priprema za logorovanje - cca 150,00 kn

9. Logorovanje izviđača - cca 1300,00 kn

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

Praktična provjera usvojenosti programskih sadržaja, redovitost pohađanja sastanaka, izviđačka natjecanja, zajednička analiza i kritički osvrt

- pohvale, priznanja i osvojene vještine, vještarstva, letovi ili listovi

RITMIČKO-SCENSKA GRUPA

LJILJANA DOMINKO

AKTIVNOST

PROGRAM

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN

REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

RITMIČKO-SCENSKA GRUPA - 2.B

Otkriti i potaknuti darovitost djece, osposobiti ih

za kreativni život, pružiti im mogućnosti u

osobnom otkrivanju sposobnosti ili talenta.

Razvijati životni optimizam, upornost u radu i

vjeru u sebe.

Znanja i vještine usmjeriti prema potrebama

života, sva znanja i vještine koristiti za

napredak sebe, ali i drugih.

Razredni učitelj kao voditelj i usmjerivač aktivnosti,

učenik kao subjekt i krajnji korisnik stečenih

znanja, vještina i moralnih normi.

U učionici,prostorima škole i pozornici izvan škole.

1 sat tjedno,a godišnje 35 sati.

cca 200 kn

Polazi od činjenice da je aktivnost slobodna i

da čini radost i veselje učeniku polazniku. Zato

je zalaganje maksimalno, a ocjena je opći

uspjeh grupe ili pojedinca na prezentaciji,

nastupu ili sl.

DRAMSKO-RECITATORSKO-LITERARNA GRUPA – Katica Vegh

RECITATORSKA GRUPA – Marija Bukvić

MALI KNJIŽNIČARI PŠ NOVE PLAVNICE – Maja Kranjčević

EKO GRUPA „MLADI ČUVARI OKOLIŠA“ PŠ NOVE PLAVNICE – Mirjana Bakoš

AKTIVNOST

PROGRAM

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN

REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

SLOBODNE

AKTIVNOSTI

Dramsko- recitatorsko- literarna

Recitatorska

Mali knjižničari

Eko – grupa

Mladi čuvari okoliša

Razvijanje kreativnosti učenika i osjećaja za lijepo

Razvijati izražajnost, jasnoću u čitanju i govornom izričaju

Poučavanje učenika o načinu posudbe i čuvanju knjiga

Osposobljavanje učenika za samostalno pronalaženje informacija u knjigama

Razvijanje ekološke svijesti učenika

Odgoj za prirodu

Stjecnje vještina govorenja

Jačanje samopouzdanja

Sudjelovanje na šklskim priredbama, školskim i općinskim smotrama

Upoznavanje učenika s vrijednostima čitanja

Učenike se uči promicanju ekološke svijesti, te poticanje na štednju vode i energije

Učiteljica Katica Vegh

Učiteljica Marija Bukvić, učenici, roditelji, pjesnici, knjiižničari

Učenici

i učiteljica

Maja Kranjčević

Učenici

i učiteljica

Mirjana Bakoš

Čitanje, govorenje,

Likovno izražavanje

Rad u paru, skupinama

Izvanučionična nastava

Smotre

Suradnja s Društvom za zaštitu životinja

jednom tjedno po 1 školski sat (petkom, 1. sat )

Tijekom školske godine

Tijekom školske godine

(četvrtkom, 12,00-12,45)

školske priredbe

Tijekom školske godine

( srijeda 12,30-13,15)

150-200 kn

Samoprocjenjivanjem

Usmena i pismena pohvala, samovrednovanje

Praćenjem, poticanjem i pohvaljivanjem usmenom i pismenom pohvalom

Primjereni postupci za prosudbu rezultata, skupno

PROJEKTI

Drvo - prijatelj čovjeka

Priroda je cjelina i jedinstvo

Buđenje ekološke svijesti i zdravog odnosa prema sebi i prirodi

Učenici 4.a

i učiteljica

Katica Vegh

Plakati

Referati

Crteži

Lik. uradci

Tijekom školske godine usklađeno s godišnjim planom i programom rada

100-200 kuna

Formativno ispitivanje, afirmativno i opisno ocjenjivanje

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

RAZREDNA NASTAVA – PŠ CIGLENA

AKTIVNOST PROGRAMA

KREATIVNE RADIONICE OD 1. DO 4. RAZREDA

CILJEVI

Otkriti i potaknuti darovitost djece, osposobiti ih za kreativan život,pružiti im mogućnost u osobnom otkrivanju sposobnosti ili talenta.Razvijati životni optimizam,upornost u radu i vjeru u sebe.

NAMJENA

REALIZACIJA

Interesne skupine skupine svoje programe ostvaruju u prostorima škole, pozornici.

VREMENIK

Interesne grupe rade 35 sati godišne.

TROŠKOVNIK

Za realizaciju program predviđeni troškovi su cca 500,00 kuna.

NAČIN

VREDNOVANJA

Polazi od činjenice da je aktivnost slobodna, da čini radost i veselje učenika polaznika. Zato je zalaganje maksimalno, o ocjena je opći uspjeh grupe ili pojedinca na prezentaciji, nastupu i slično.

NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA

Sve sposobnosti i znanja usvojena na grupi učenici trebaju koristiti u školskom životu, ali i u budućem profesionalnom životu. Posebna važnost se odnosi na socijalizaciji grupe, životnim radostima, veselju i uspjehu, ali sposobnosti prevladavanja uspjeha u grupi ili individualno.

MALE VEZILJE

MARIJANKA KAPAC

CILJEVI :

· poticati i razvijati oblikovano i kreativno mišljenje i sposobnosti kao temelj invidualnosti učenika

· njegovati kod učenika smisao i poticati želju za aktivnim stvaralačkim sudjelovanjem u kulturnom i umjetničkom životu sredine kako bi na taj način podizanje razine narodnog folklora i izrade detalja narodne nošnje

· razumjevanje i očuvanje prirodne i kulturne baštine zavičaja i domovine

NAMJENA :

· razvijati kod učenika vizuelne sposobnosti

· izraditi svijest o čovjekovoj stvaralačkoj moći

· upoznati učenike s narodnim folklorom i narodnim nošnjama na tlu RH

· osposobiti učenike da stečeno iskustvo vezenja i pletenja samostalno primjenjuju u praksi i svakodnevnom životu

NOSITELJI :

· učiteljica ( Marijanka Kapac ), učenici od 1. do 4. razreda,vanjski suradnici ( majke i bake )

NAČIN REALOZACIJE :

· demonstracija

· pokazivanje

· zornost

VREMENIK :

· petkom

TOŠKOVNIK :

· platno, konac u boji i igle kupuju roditelji i učiteljica

VREDNOVANJE :

- zadovoljstvo učenika i učitelja te svake pohvale roditelja

CVJEĆARI

LJILJANA VUJČIĆ

CILJEVI :

· razvijati pozitivan odnos prema prirodi

· razvijati želju za samostalno uzgajanje biljaka

· čuvati tradiciju poznavanjem i njegovanjem različitih biljaka

· razvijanje estetskog doživljaja ukrašavanjem prostora biljkama

· razvijati ekološku svijest

· ekološki osvješćivati učenike

· razvijanje odvorna ponašanja u očuvanju okoliša

NAMJENA :

· prikupljanje sjemena, sijanje i uzgoj sadnica

· rasađivanje sadnica i briga o cvjetnjaku

· učenici će uzgajati i njegovati biljke

· učenici će ukrašavati prostor biljkama

· aranžiranjem cvijeća pratiti zbivanja i događanja u školi

· uređenje školskog okoliša

NOSITELJ : učiteljica ( Ljiljana Vujčić ), ičenici od 1. do 4. razreda,

roditelji

NAČIN REALIZACIJE :

· učenici će se okupljati jedanpu tjedno te raditi na temama

· osnovne upute za razvoj i njegu biljaka

· život biljke

· biljke u vrtu

· ljekovite bikjke

VREMENIK :

· TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE

VREDNOVANJE :

· ljubav prema cvijeću, zadovoljstvo učenika, učitelja zbog uspjeha

TROŠKOVNIK :

- sjemenje, sadnice

ŠKOLSKI KURIKULUM PODRUČNE ŠKOLE KOKINAC ZA ŠK. GOD. 2009./10. ZA 1.,2. I 4. RAZRED

1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI –

Skupina mali recitatori

CILJEVI:

· razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti

· razvoj literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture

· stvaranje zanimanja za sadržajima medijske kulture; osvješćivanje važnosti znanja hrvatskog jezika

· razvijanje poštovanja prema jeziku hrvatskog naroda, njegovoj književnosti i kulturi

NAMJENA:

· osposobiti učenike za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama

· razvijanje i stvaranje čitateljskih potreba

· razvoj sposobnosti izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova

NOSITELJI: učenici od 1. do 4. r, učiteljice, roditelji

NAČIN REALIZACIJE: nastupi za prigodne blagdane, razredne svečanosti

VREMENIK: tijekom školske godine

TROŠKOVNIK: 1000 kn

NAČIN VREDNOVANJA: samovrednovanje, samoocjenjivanje učenika, pohvale, poticaji

2. IZVANUČIONIČNA NASTAVA

Pozdrav jeseni ( Planinarac )

Pozdrav proljeću ( posjet šumi)

CILJEVI:

· doživjeti i osvijestiti složenost , raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovom prirodnom okruženju

· razvijati pravilan odnos prema ljudima i prirodi

· otkrivanje pojava u prirodnoj i društvenoj sredini

· razvijati odgovoran odnos prema okolišu

NAMJENA:

· upoznati svoje okruženje, mjesto, zavičaj

· oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i okolini

· upoznati promjene u prirodi tijekom godišnjih doba

NOSITELJI: učenici od 1. do 4. r., učiteljice

NAČIN REALIZACIJE: šetnja i boravak u prirodi; aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK: listopad 2009. god.i travanj 2010. god.

3.PROJEKTI -

Uređenje okoliša škole

CILJEVI:

· poticanje i razvijanje ekološke svijesti učenika

· razvijati pravilan odnos učenika prema okolišu

· poticanje učenika na zajednički rad i druženje

· humaniziranje životnog prostora djece u područnoj školi kroz druženje i rad

NAMJENA:

· suradnja učenika, roditelja i učiteljice PŠ Kokinac

NOSITELJI: roditelji, učenici i učiteljica PŠ Kokinac

NAČIN REALIZACIJE:

· prikupljanje potrebnih sredstava za uređenje okoliša

· odlazak s učenicima na izvanučioničnu nastavu

· osmišljavanje kreativnih radionica s učenicima i roditeljima

VREMENIK: šk. god. 2009./10., trajno

TROŠKOVNIK: 1000 kn

NAČIN VREDNOVANJA: razgovor o doživljajima, samovrednovanje, poticaj, pohvala

NAPOMENA:

· 1. i 2. razred se uključuje u terensku nastavu aktiva 1. i 2. razreda (odlazak u Zagreb u lipnju 2010. god. )

· 4. razred se uključuje u terensku nastavu aktiva 3. razreda ( odlazak u Zagreb u travnju 2010. god.)

UČITELJICA:

Danijela Ivanković

ŠKOLSKI KURIKULUM STRUČNE SURADNICE DEFEKTOLOGINJE

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

INA: Odgoj i obrazovanje za ljudska prava

Ciljevi:

1. Promicanje i zaštita ljudskih prava

2. Usvajanje znanja i vještina potrebnih za jačanje osobnog dostojanstva

3. Razvijanje socijalnih vještina, formiranje društvenih vrednota

4. Razvijanje uvjerenja i stavova

5. Neovisno sudjelovanje u procesu demokratizacije

Namjena:

Jačanje suradnje, tolerancije i solidarnosti među učenicima, a kojima se promiču i štite

ljudska prava i slobode, mir, zaštita okoliša i vladavina prava.

Nositelji: učenici sedmih i osmih razreda, voditeljica stručna suradnica Tatjana Landsman

Način realizacije: radionice o ljudskim pravima i pravima djece, radionice o nenasilnom rješavanju sukoba, suradničko učenje, projektno učenje, medijacija, simulacija ,suradnja s gradskom upravom Grada Bjelovara,suradnja s ostalim subjektima lokalne zajednice i civilnoga društva, predstavljanje škole povodom Međunarodnog dana prava čovjeka u Zagrebu, suradnja s Uredom za ljudska prava, posjet institucijama civilnog društva na području RH ( Europski dom Slavonski Brod, Parlament mladih u Rijeci, Zagrebu), odgoj za zdraviji okoliš i društvo – posjet NP Plitvička jezera

Vremenik: - tijekom nastavne godine- radionice u I. OŠ Bjelovar od I.-VIII.razreda

- 10. prosinca 2009.- sudjelovanje na Međunarodnom danu prava čovjeka u

Zagrebu ( Cvjetni trg)

· travanj 2010. - posjet institucijama civilnog društva i NP Plitvička Jezera

Troškovnik: troškovi prijevoza autobusom ili vlakom, ulaznice za NP Plitvička jezera uredski i didaktički materijal za potrebe radionica

Način vrednovanja: samoprocjena učenika, samoocjenjivanje učenika, međusobno ocjenjivanje učenika ( vrednovanje uspješnosti učenika voditelja radionica) socijalno-emocionalni poticaji ( pohvaljivanje,ohrabrivanje,isticanje), javna priznanja

Defektologinja:

Tatjana Landsman

FOLKLOR – Renata Staneković

EKO GRUPA – Jasenka Aušperger

LIKOVNA GRUPA – Martina Šebalj

RITMIČKA SKUPINA – Sandra Kamber

AKTIVNOST

PROGRAM

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN

REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

SLOBODNE

AKTIVNOSTI

Folklor

Eko grupa

Likovna grupa

Ritmička skupina

Dramska skupina

osvještavanje ljepote i vrijednosti narodne baštine, te upoznavanje iste

razvijanje osjećaja pripadnosti, te ljubavi prema svom zavičaju, svojem narodu i svojoj domovini

Razvijanje osobnosti i različitosti interesa učenika

Razvijanje osobnosti i različitosti interesa učenika

Razvijanje osobnosti i različitosti interesa učenika

Razvijanje osobnosti i različitih interesa

Savladavaje pjesama, kola i igara, te upoznavanje narodne baštine

Stjecnje vještina pisanja , crtanja i rada rukama

Stjecnje vještina pisanja , crtanja i rada rukama

Stjecanje vještina plesa, scenskog pokreta

Stjecanje vještina recitiranja

Učenici RN PO Nove Plavnice i učiteljica Renata Staneković

Učenici PO Klokočevac i učiteljica Jasenka Aušperger

Učenici PO Klokočevac i učiteljica Martina Šebalj

Učenici PO Klokočevac i učiteljica Sandra Kamber

Učenici 2. razreda PŠ Klokočevac i učitelj Zdravko Čuljat

Prezentacijom,

razgovorom, pjesmom, plesom, glumom, pokretom,

Pisanje

Razgovor

Crtanje

Rad rukama

Pisanje

Razgovor

Crtanje

Rad rukama

Razgovorom, plesom

Razgovorom, radom rukama

jednom tjedno po 1 školski sat ( srijedom, 6. sat )

školske priredbe

Jdnom tjedno po jedan školski sat

Jednom tjedno po jedan školski sat

Jednom tjedno po jedan školski sat

Jednom tjedno po jedan školski sat

Samoprocjenjivanjem

Praćenjem, poticanjem i pohvaljivanjem

Samoprocjenjivanjem i javnom izložbom uradaka

Samoprocjenjivanjem i javnom izložbom uradaka

Samoprocjenjivanje, javni nastup u razredu i na školskim priredbama

Samoocjenjivanje, igorokazi

DRAMSKA SKUPINA – Zdravko Čuljet

ŠKOLSKI KURIKULUM PODRUČNE ŠKOLE TOMAŠ ZA ŠK. GOD. 2009./10. OD 1. DO 4. RAZREDA

2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

LITERARNO – SCENSKA SKUPINA

CILJEVI:

· razvoj jezično-komunikacijskih sposobnosti

· razvoj literarnih sposobnosti, čitateljskih interesa i kulture

· stvaranje zanimanja za sadržajima medijske kulture; osvješćivanje važnosti znanja hrvatskog jezika

· razvijanje poštovanja prema jeziku hrvatskog naroda, njegovoj književnosti i kulturi

NAMJENA:

· osposobiti učenike za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama

· razvijanje i stvaranje čitateljskih potreba

· razvoj sposobnosti izražavanja doživljaja, osjećaja, misli i stavova

NOSITELJI: učenici od 1. do 4. r, učiteljice, roditelji

NAČIN REALIZACIJE: nastupi za prigodne blagdane, razredne svečanosti

VREMENIK: tijekom školske godine

TROŠKOVNIK: 1000 kn

NAČIN VREDNOVANJA: samovrednovanje, samoocjenjivanje učenika, pohvale, poticaji

2. IZVANUČIONIČNA NASTAVA

Pozdrav jeseni ( Planinarac )

Pozdrav proljeću ( ribnjak u Tomašu )

CILJEVI:

· doživjeti i osvijestiti složenost , raznolikost i međusobnu povezanost svih čimbenika koji djeluju u čovjekovom prirodnom okruženju

· razvijati pravilan odnos prema ljudima i prirodi

· otkrivanje pojava u prirodnoj i društvenoj sredini

· razvijati odgovoran odnos prema okolišu

NAMJENA:

· upoznati svoje okruženje, mjesto, zavičaj

· oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i okolini

· upoznati promjene u prirodi tijekom godišnjih doba

NOSITELJI: učenici od 1. do 4. r., učiteljice

NAČIN REALIZACIJE: šetnja i boravak u prirodi; aktivno sudjelovanje učenika

VREMENIK: listopad 2009. god.i travanj 2010. god.

3. PROJEKTI - Umirovljenici s učenicima

CILJEVI:

· poticanje umirovljenika za aktivno sudjelovanje u društvenoj sredini

· senzibiliziranje učenika za pravilan odnos prema starijim osobama

· upoznati kulturnu baštinu bjelovarsko- bilogorskog kraja

· humaniziranje životnog prostora djece u područnoj školi kroz susrete s umirovljenicima

NAMJENA:

· suradnja bivših djelatnika škole sa učenicima i učiteljicama u PŠ Tomaš

NOSITELJI: umirovljenici ( bivši djelatnici 1. OŠ ), učenici od 1. do 4. r., roditelji, učenici vodiči

NAČIN REALIZACIJE:

· sudjelovanje umirovljenika u nastavnom procesu

· prisustvovanje na školskim svečanostima

· odlazak s učenicima na izvanučioničnu i terensku nastavu

· osmišljavanje kreativnih radionica s učenicima

· obilazak okoliša škole i upoznavanje s kulturno- povijesnim

znamenitostima zavičaja pod vodstvom učenika vodiča

VREMENIK: šk. god. 2009./10., trajno

TROŠKOVNIK: 2000 kn

NAČIN VREDNOVANJA: razgovor o doživljajima, samovrednovanje, poticaj, pohvala

NAPOMENA:

· 1. i 2. razred se uključuje u terensku nastavu aktiva 1. i 2. razreda (odlazak u Zagreb u lipnju 2010. god. )

· 3. i 4. razred se uključuje u terensku nastavu aktiva 3. razreda ( odlazak u Zagreb u travnju 2010. god.)

UČITELJICE:

Jelica Milovac

Jasna Gašparović

PROJEKTI

RAZREDNA NASTAVA- PŠ CIGLENA

PROJEKTI

CILJEVI

NAM-

JENA

NOSI-

TELJ

NAČIN REALI-ZACIJE

VREME-

NIK

TROŠKO-VNIK

NAČIN

VREDNO-

VANJA

DANI KRUHA

- poučiti mlade o

kruhu kao izrazu životne i duhovne snage

-naučiti izradu kruha

-izložba

-zavičajna kuhinja

-blagoslov kruha

-učiteljice

-vjeroučitelj

-župnik

-roditelji

- učenici će biti uključeni cijeli tjeda i raditi na temama

- tjedan dana u listopadu

2009.

brašno,kvasac, sol, voće, i ostale potrepštine za zavičajnu kuhinju

-zadovoljstvo učenika,učitelja,

vjeroučitelja.

župnika

roditelj

te svake

pohvale od

strane odraslih

PJEŠAČIMO DO ZDRAVLJA

-što više i što češći boravak u prirodi

- razvijanje svijesti ekološkog čuvanja sredine

-razvijanje svijesti o potrebi kretanja

- održati radionicu na temu važnosti prehrane i tjelesne aktivnosti za unapređenje zdravlja

- pješačenje

-učiteljice

- učitelj TZK

- liječnik

- radionice

- pješačenje na Planinarac

14.10. 09.

15.10.09.

-plakat

- zadovoljstvo učenika i učitelja

USUSRET BOŽIĆU

- prikazati Božićne običaje

- uputiti na raznolikosti i zanimljivosti slavlja Božića kod nas i drugdje

- učiteljice, vjeroučitelj, župnik,

roditelji

-putem plakata i ostalim vizuelnim materijalom

-tjedan prije Božića

- troškovi materijala cca

300,00 kuna

-zadovoljstvo svih učesnika, veselje radost dolaska Božića

KAKO SE ONO PIŠE PISMO

- ukazati na vrijednost pisane riječi

- potaknuti na komunikaciju putem pisma

- učiteljice

- natječaj za najbolje pismo

- kroz nastavnu godinu

- pismo

- radost i veselje uspjeha pravilne komunikacije putem pisma

DAN PLANETA ZEMLJE

- istaknuti važnosti očuvanja okoliša i problematiku ekološke krize

- poticati ekološku svijest učenika

- učiteljice

- plakat izlaganja

20.4.,10

-plakat izlaganja

- radost i veselje učenika u očuvanju okoliša

UČITELJICE : 1. i 3. razred Ljiljana Vujčić

2. razred Marijanka Kapac

4. razred Helena Horak

ŠKOLSKI KURIKULUM STRUČNE SURADNICE DEFEKTOLOGINJE

PROJEKT „PRVOFON“ – prvi besplatni SOS školski telefon

Ciljevi:

1.Prevencija vršnjačkog i ostalih oblika nasilja u školi i široj socijalnoj zajednici

2. Prevencija svih oblika ovisničkog ponašanja( pušenje, alkohol, droga )

3. Prevencija i intervencija kod zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji

4. Primarna i sekundarna prevencija i intervencija kod svih problema odrastanja (neuspjeh u školi, adolescentne krize, suicidalna ponašanja, krizna stanja

svih oblika i sl. )

5. Humaniziranje cjelokupnog životnog prostora djece i mladih

6. Senzibiliziranje javnosti za probleme djece i mladih

Namjena:

Direktna pomoć pozivateljima, žrtvama nasilja u školi ili u obitelji kroz tjedno dežurstvo savjetovatelja na telefonskoj, te savjetodavna pomoć pozivatelju. Ciljna skupina su učenici osnovnih i srednjih škola odnosno djeca i mladi od 7-18 godina.

Nositelji:

Učitelji savjetovatelji ( 18 učitelja I.OŠ Bjelovar)educirani za savjetodavnu pomoć na SOS telefonskoj liniji; inicijatorica i voditeljica projekta Tatjana Landsman

Način realizacije:

- redovita tjedna dežurstva savjetovatelja na besplatnoj telefonskoj liniji, srijedom

od 17-19 sati

· radio emisija « Mali novinari» na I. programu HRT

· distribucija promidžbenih materijala ( plakati , ostali promidžbeni materijal)

Vremenik:

Tijekom školske godine srijedom, trajno.

Troškovnik:

Prema specificiranom financijskom planu projekta za svaku tekuću godinu

Način vrednovanja:

Samovrednovanje, predstavljanje projekta na regionalnoj i državnoj razini, supervizija

Defektologinja:

Tatjana Landsman

ŠKOLSKI KURIKULUM STRUČNE SURADNICE PEDAGOGINJE

PROJEKT « GUMA GLAVU ČUVA»

-prevencija AIDS-a osnovnoškolskog uzrasta

učenika

Ciljevi:

Humaniziranje školskog ozračja

1. Poticanje učeničkih kreativnosti

2. Uvođenje novih školskih oblika rada

3. Promicanje učenikove uloge u civilnom društvu

4. Senzibiliziranje, educiranje i interioriziranje vrijednosti

5. Humanitarni rad

Namjena:

Upoznavanje učenika s prisutnošću AIDS-a u užoj i široj socijalnoj sredini; sprječavanje širenja bolesti pravodobnim educiranjem i informiranjem učenika o posljedicama bolesti; osvještavanje o AIDS-u kroz razvijanje socijalnih vještina

Nositelji:

Učenici sedmog i osmog razreda- grupa «Znatiželjnici», inicijatorica i voditeljica projekta Zdenka Brebrić- pedagoginja, učiteljica prirode i biologije Branka Puc

Način realizacije:

· izložbe za javnost i scenski nastupi, tzv. „scenski strojevi“ na gradskom korzu povodom Svjetskog dana AIDS-a 1.prosinca

· radioemisija na temu prevencije AIDS-a

· poklanjanje privjesaka i bedževa građanstvu s natpisom»STOP AIDS»

· učenici „ljudi sendviči“ s natpisima «GUMA GLAVU ČUVA» , «STOP AIDS» i sl. s ukazivanjem na nužnost prevencije AIDS-a prilikom stupanja u seksualne odnose

· prikupljanje humanitarne pomoći za Hrvatsku udrugu oboljelih od HIV-a

( HUHIV).

· organiziranje okruglih stolova i parlaonica

· ispitivanje stavova učenika prema seksualnom ponašanju djece i mladih

· osmišljavanje izložbi za javnost

Vremenik:

1.12.- Svjetski dan AIDS-a; tijekom školske godine

Troškovnik:

Troškovi izrade plakata, bedževa, postera , grafita i ostalog materijala

Način vrednovanja:

Samovrednovanje, afirmativno vrednovanje

PROJEKT „ŠAKA BOLI –

ŠLJIVU U PEKMEZ, NE NA OKO „

Cilj :

1. Prevencija vršnjačkog nasilja

Namjena:

Uključivanje svih subjekata škole i lokalne zajednice u sprječavanje nasilja u školi

Nositelji:

Učenici V.-VIII. razreda - voditeljica projekta Zdenka Brebrić- pedagoginja; voditeljica ŠPP Tatjana Landsman - defektologinja

Način realizacije:

- radionice na temu sprječavanja nasilja

- predavanja

-pričaonice

Vremenik:

Tijekom školske godine

Troškovnik:

Troškovi izrade plakata, bedževa, postera ,privjesaka i ostalog potrošnog

materijala za radionice

Način vrednovanja:

Samovrednovanje, ocjenjivanje učenika ( vrednovanje uspješnosti učenika voditelja radionica) socijalno-emocionalni poticaji

( pohvaljivanje, ohrabrivanje, isticanje)

Pedagoginja:

Zdenka Brebrić

Program 8. dana medijske kulture u Bjelovaru 2010. godine

Dani medijske kulture dugogodišnji su projekt I. osnovne škole Bjelovar i učitelja suradnika iz ostalih škola Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i izvan nje, a namijenjen je edukaciji i odgoju djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi iz različitih područja medijske kulture. Program se sastoji od dopodnevnih kazališnih predstava ili projekcija filmova, a u popodnevnim satima od rada u kreativnim radionicama. Ulaz na dopodnevni program, koji će se odvijati u prostoru Doma kulture u Bjelovaru, slobodan je, dok je za sudjelovanje na popodnevnim radionicama potrebno unaprijed se najaviti organizatorici. Učenici i učitelji koji sudjeluju u radu kreativnih radionica na završnoj priredbi u Domu kulture pokazat će svoje uratke nastale tijekom četverodnevnoga rada sa svojim mentorima. Kotizacija se ne naplaćuje, a program financiraju Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija.

Dani medijske kulture održat će se u mjesecu ožujku, a predviđaju se troškovi cca. 25.000,00 kn.

Kreativne radionice (od 14 do 18 sati svakoga dana, u prostoru Prve osnovne škole Bjelovar):

1. za kazališnu predstavu – voditelj: Vladan Ivković, prof.,

2. za snimanje i montažu – voditelj: Goran-Kruno Kukolj,

3. za izradu lutaka i lutkarsku predstavu – voditeljice: Anita Malek i Nevenka Hrga,

4. za izradu stripa – Suzana Jurić, prof.

5. za izradu slikovnice - Mirjana Matenda

6. za radijsku emisiju – mr. sc. Diana Radovanović,

7. za novinski podlistak – Sanja Sabljak, prof.

Zadatak je I. osnovne škole ustupiti prostor za održavanje rada u radionicama, omogućiti učiteljima naše škole koji tih dana vode radionice da imaju službene zamjene, kao i učiteljice Sanela Derges i Davorka Bačeković-Mitrović.

Organizatorica Dana medijske kulture u Bjelovaru:

Davorka Bačeković-Mitrović, prof., učiteljica savjetnica

PŠ CIGLENA

PROJEKT : DANI KRUHA

CILJEVI :

· upoznati učenike s nastajanjem kruha

· približiti im blagovanje i narodne običaje

· poučiti mlade o kruhu kao itrazu životne i duhovne snage

· upoznati učrnike sa žetvenim i ostalim običajima

· upoznati učenike s autohotnim ili starim vrstama voćaka i drugim plodovima zemlje ( povrće, žitarice, gljive, ljekovito i začinsko bilje )

· upoznati učenike sa zastupljenošću i načinom očuvanja pojedinih vtsta ( izgled sjemena, način i vrijeme sadnje, vegetacijski ciklus)

· upoznati učenike s razlikama između ekološki zdrave hrane i

genetski modificiranih organizama

· ukazati na važnosti zdrave prehrane i prednosti ekološke poljoprivrede

NAMJENA .

· učenici će posjetiti sjemenaru, voćnjak s autohotnim vrstama

· posjetiti seosko gospodarstvo

· izrada kruha ( od zrna do kruha )

· izrada raznih proizvoda od brašna

· prirediti izložbe radova učenika na temu Dana kruha

· posjet obiteljima s puno djece i darivanjem kruha i kolačima

· organizirati izložbe (sjemenke žitarica, ljekovito bilje , gljive, stare vrste jabuka i predavanja )

· prestavljanje zavičajne kuhinje

· blagoslov kruha

NOSITELJI :

· učiteljice razredne nastave,vjeroučitelj, župnik, majke i bake

NAČIN REALIZACIJE :

· učenici će biti uključeni u zbivanja oko dana kruha i raditi na temama

VREMENIK :

· tjedan dana u listopadu / 2009.

VREDNOVANJE :

· zadovoljstvo učenika, učitelja župnika, roditelja, te svaka pohvala od strane

odraslih

RAZREDNI KURIKULUMI

KURIKULUM ILI STRUKTURNI ELEMENTI ŠKOLSKOG KURIKULUMA  

AKTIVNOST

PROGRAM

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN

REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

PROJEKTI

DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE

- 16. 10. 2009. DAN KRUHA

Odgoj

i obrazovanje za zaštitu okoliša

Stvaranje

pravilnog emocionalnog odnosa

učenika i prirode.

Razredni učitelj kao voditelj i usmjerivač aktivnosti, učenici, roditelji

Uređenje razrednih panoa, tematski sat

Aktivnosti koje se realiziraju prema interesu

učenika, roditelja i učitelja te mogućnostima, npr. posjeta pekari

10. mjesec

cca 40 kn

Samovrjednovanjem -upitnik

za učenike

IZVANUČIONIČNA

NASTAVA

 LEKTIRA U KNJIŽNICI

 

POZDRAV GODIŠNJIM DOBIMA

 

 

 

 

POSJET KAZALIŠTU

ŠKOLSKI JEDNODNEVNI IZLET

 Usvajanje vrednota pisane riječi

--------------------

Razvijanje sposobnosti promatranja i uočavanja promjena u prirodi

 

 

--------------------

Razvijanje kulture ponašanja u kazalištu i usvajanje vrednota dramske i glazb.umjetnosti

--------------------

Upoznavanje šireg zavičaja

 Razvijanje navike posjeta knjižnici i njegovanje pravila ponašanja u njoj

------------------------

Uočavanje, sustavno praćenje, bilježenje podataka o promjenama u prirodi

------------------------

Razvijanje navike posjeta kazalištu i njegovanje pravila ponašanja u takvim sredinama

--------------------

Upoznavanje znamenitosti šireg zavičaja

 Razredni učitelj, knjižničarka

--------------------

Razredni učitelj, učenici

 

 

------------------------

Razredni učitelj kao voditelj i usmjerivač aktivnosti

 

-------------------

Razredni učitelj

 Sat lektire u knjižnici

--------------------

Poludnevni izleti u prirodu

 

 

--------------------------

Posjet kazališnoj predstavi

--------------------

Jednodnevni izlet učenika

11. mjesec

--------------------

Tijekom šk. godine

 

--------------------

10. / 11.

mjesec

 

-------------------

5. / 6.

mjesec

/

--------------------

Troškovi organizacije posjeta kazalištu

/cca 100 kn/

 

 

--------------------

Troškovi organizacije posjeta kazalištu

/cca 100 kn/

--------------------

Troškovi organizacije izleta /cca 120 kn/

 

Samovrjednovanjem -upitnik

za učenike

--------------------

Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu

 

 

 

--------------------

Njegovanje ljubavi prema kazališnoj umjetnosti

 

--------------------

Naučeno primijeniti u nastavi

(AKTIV 2. RAZREDA)

3.A I 3. B RAZRED MATIČNE ŠKOLE

UČITELJICE MIRJANA PINTER I NEVENKA HRGA

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

LUTKARSKA DRUŽINA

Ciljevi- otkriti i potaknuti darovitost djece, kreativnost, otkrivanje talenata, razviti životni optimizam, upornost i vjeru u sebe

Namjena- znanja i vještine usmjeriti prema potrebama života, napredovati i kreativno stvarati

Nositelji – Učiteljica Nevenka Hrga i učenici 3. a razreda

Način realizacije – U učionici, prostorima škole i izvan škole

Vremenik – jedan sat tjedno (ponedjeljkom) , 35 sati godišnje

Troškovnik – cca 300 kn

Način vrednovanja – aktivnost je slobodna i učenicima čini radost i veselje, uspjeh grupe je ocjena svih članova družine, samovrjednovanje

MALI RECITATORI

Ciljevi – razvijanje ljubavi prema hrvatskome jeziku

Namjena – školske i razredne priredbe, Lidrano

Nositelji – učiteljica Mirjana Pinter i učenici 3.b razreda

Način realizacije – na satovima slobodnih aktivnosti, prostori škole i izvan nje

Vremenik – tijekom školske godine, 35 sati godišnje

Troškovnik – cca 100 kn

Način vrednovanja – Pohvale

PROJEKTI

DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE - DANI KRUHA

Ciljevi – Odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša, poštovanje prema plodovima zemlje

Namjena – Stvaranje pravilnog i emocionalnog odnosa učenika i prirode

Nositelji – učiteljice Mirjana Pinter i Nevenka Hrga i učenici 3.a i 3. b razreda

Način realizacije – Uređenja razrednih panoa, tematski rad, radionice

Vremenik – mjesec listopad

Troškovnik – cca 40 kn

Način vrednovanja – samovrjednovanje – upitnik za učenike

IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

POZDRAV JESENI – POZDRAV PROLJEĆU

Ciljevi – sposobnost promatranja i uočavanja promjena u prirodi, zaštita okoliša i ljubav prema prirodi koja nas okružuje, snalaženje u prostoru

Namjena – uočavanje, praćenje i bilježenje podataka

Nositelji – Učiteljice Mirjana Pinter i Nevenka Hrga i učenici 3.a i 3. b razreda

Način realizacije – Poludnevni izleti u prirodi

Vremenik – listopad i travanj

Troškovnik – 10 kn

Način vrednovanja – Naučeno primijeniti u nastavi i svakodnevnom životu

POSJET KAZALIŠNIM PREDSTAVAMA

Ciljevi – Razvijanje kulturnog ponašanja, usvajanje vrednota dramske umjetnosti, ljubav prema kazalištu i kazališnim

Predstavama

Namjena – Navika posjećivanja kazališnih predstava

Nositelji – Učiteljice i dramski umjetnici

Način realizacije – Posjet kazališnoj predstavi

Vremenik – Tijekom školske godine

Troškovnik – cca 100 kn

Način vrednovanja – Njegovati ljubav prema kazališnoj umjetnosti

ŠKOLSKI IZLET – UPOZNAVANJE ŠIREG ZAVIČAJA

Ciljevi – upoznati širi zavičaj, razvijanje pozitivnog odnosa prema svim dijelovima Republike Hrvatske, ljubav prema Domovini

Namjena – Upoznavanje znamenitosti šireg zavičaja

Nositelji – Učiteljice 3.a i 3.b razreda i turističke agencije

Način realizacije – Jednodnevni izlet autobusom

Vremenik – svibanj ili lipanj

Troškovnik – 120 kn

Način vrednovanja – Naučeno primijeniti u nastavi

ŠKOLA U PRIRODI – NOVI VINODOLSKI

Ciljevi – upoznavanje primorskog kraja, načina života i rada ljudi, poštivanje i isticanje ljepota prirode i kulturne Baštine primorskog kraja

Namjena – Upoznati primorski kraj naše domovine

Nositelji – Učiteljice 3.a i 3. b razreda i Grad Bjelovar

Način realizacije – petodnevni boravak u Bjelovarskom dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom

Vremenik – svibanj ili lipanj

Troškovnik –cca 500 kn

Način vrednovanja – Naučeno primijeniti u svakodnevnom životu i nastavi

ZIMOVANJE – STARA SUŠICA – GORSKI KOTAR

Ciljevi – upoznavanje šireg zavičaja , posebno Gorskog kotara, odmor, zabava i druženje na snijegu, poštivanje pravila ponašanja u grupi i pojedinačno, razvijanje zajedništva i prijateljstva

Namjena – Upoznavanje gorskog kraja i zime u tom prostoru

Nositelji - Učiteljica Nevenka Hrga , učenici 3. a razreda i Riječko dječje odmaralište u Staroj Sušici

Način realizacije – boravak u Staroj Sušici na zimovanju

Vremenik – siječanj ili veljača

Troškovnik – cca 400 kn

Način vrednovanja – Učenicima čini radost i veselje boravak na snijegu, naučeno primijeniti u svakodnevnom životu

RAZREDNI KURIKULUM 4.B ZA ŠK.GOD. 2009./2010. razrednica Mirjana Matenda

AKTIVNOST

PROGRAM

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN

REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

IZBORNI

PREDMETI

IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

razvijanje osobnosti i različitih interesa učenika

Stjecanje vještina pisanja, rada rukama

Učenici i razredna učiteljica

razgovorom, pisanjem, radom rukama

jednom tjedno po 1 školski sat

-----------

Samoprocjenjivanjem,

javnom izložbom uradaka,

razredne novnine

PROJEKTI

Čovjek“,

Individualno prema interesu učenika (biljke, životinje, svemir)

Istraživati i razumjeti društvo, društvene odnose, različite skupine i pojedince, religije

Razvijati sposobnost kritičkog korištenja različitih izvora informacija

Upoznati se s građanskih pravima

Stjecati znanja, vještine, sposobnosti za odgovorno sudjelovanje u osobnom i obiteljskom životu

Osposobljavanje za cjeloživotno obrazovanje

Znati pronaći, odabrati i kritički procijeniti informacije iz različitih izvor

Znati tražiti, interpretirati i uopćiti informaciju kako bi odgovorili na problemsko pitanje o čovjeku i njegovim aktivnostima u vremenu i prostoru

Poštivati i prihvaćati različitosti

Učenici, razredna učiteljica, predstavnici lokalne zajednice, liječnik školske medicine

Istraživanje, interpretacija (odgovori na pitanja, pisano izražavanje, opisi i objašnjenja, grafički prikazi, korištenje informatičkih znanja u prikazu)

Tijekom školske godine usklađeno s godišnjim planom i programom rada

----------

Formativno ispitivanje, afirmativno i opisno ocjenjivanje, samovrednovanje i samoocjenjivanje uradaka, javno prikazivanje radova unutar škole, roditeljskog doma

IZVANŠKOLSKE

AKTIVNOSTI

TERENSKA

NASTAVA

(Zagreb)

IZVANUČ.

NASTAVA

(travnjak,

šuma)

Imenovati glavni grad RH, odraditi mu smještaj na zemljovidu, znati objasniti zašto je Zagreb kulturno, političko, upravno, zdravstveno, prosvjetno, sportsko središte RH, upoznati najznačajnije kulturno-povijesne spomenike Zagreba

Razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka, upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka

Razlikovati listopadnu, zimzelenu i mješovitu šumu, upoznati najpoznatije šumske životinje, uočiti međuovisnost biljaka i životinja šume, uočiti razloge ugroženosti životne zajednice i navesti načine zaštite(kod požara), znati opasnost od branja gljiva i šumskih plodova opasnih po život

Znati pronaći, odabrati i kritički procijeniti informacije iz različitih izvor

Znati tražiti, interpretirati i uopćiti informaciju kako bi odgovorili na problemsko pitanje

Učenici, razredna učiteljica, predstavnici lokalne zajednice, djelatnici ustanova (knjižnice, muzeja)

Istraživanje, interpretacija (odgovori na pitanja, pisano izražavanje, opisi i objašnjenja, grafički prikazi, korištenje informatičkih znanja u prikazu)

Izvođenje pokusa

Listopad 2009.

Travanj/

svibanj 2010.

cca 100kn

Formativno ispitivanje, afirmativno i opisno ocjenjivanje, samovrednovanje i samoocjenjivanje uradaka, javno prikazivanje radova unutar škole, roditeljskog doma

RAZREDNI KURIKULUM 4.a

razrednica Diana Radovanović

AKTIVNOST

PROGRAM

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI

NAČIN

REALIZACIJE

VREMENIK

TROŠKOVNIK

NAČIN

VREDNOVANJA

IZBORNI

PREDMETI

IZVANNASTAVNA

AKTIVNOST

MALI NOVINARI

njegovati i razvijati kod učenika specifičnog interesa govorno i pisano izražavanje poučavajući ih novinarskim izražajnim formama kao i tehnikama tonskog zapisa i obrade zvuka.

Učenici i razredna učiteljica

HRT – uredništvo Dječjeg i obrazovnog programa

Učiteljski fakultet u Zagrebu

· neposrednim poučavanjem u raznim socijalnim oblicima rada

· naglasak na individualiziranom radu prema specifičnim interesima i sklonostima svakog učenika

Novinari djeluju jednom tjedno jedan šk. sat, no zbog specifičnosti (kao što je snimanje na terenu) naše radno vrijeme je fleksibilno

Potrebe:

· prijenosno računalo

· eksterni zvučnici

· diktafon

· cd-i

· slušalice

Afirmativno i opisno ocjenjivanje, samovrjednovanje i samoocjenjivanje uradaka.

PROJEKTI

Dječji parlament

učenici sudjeluju u donošenju odluka koje su bitne za dobrobit razreda i škole te njihov svakodnevni život u školi.

Razvijanje socijalnih kompetencija i kompetencija za aktivno građanstvo. Omogućava ostvarivanje odgoja za građanstvo i demokraciju, međuljudske odnose i razvoj građanske kompetencije (Freinetova pedagogija).

Učenici i razredna učiteljica

Učiteljski fakultet u Zagrebu, mr. Višnja Rajić i dr. sc. Milan Matijević

Kroz akcijsko istraživanje: Implementiranje pedagoških i didaktičkih elemenata poznatih pod imenom "Projekti i pravci reformne pedagogije" u suvremenu hrvatsku osnovnu školu

tijekom cijele šk. godine

samovrednovanje

Dječji

buvljak

Razmijeniti stare stvari i razvijati svijest o praktičnosti te ekološkoj korisnosti takve razmjene.

Učenici i učitelji Područne kole Nove Plavnice.

dva puta godišnje, ovisno o vremenskim uvjetima (listopad – travanj)

samovrednovanje

Razredni vrt

Ispitivanje osnovnih uvjeta života biljke, razvijanje smisla za uzgajanjem biljaka i ekološkim uređenjem interijera.

Učenici i razredna učiteljica

Učenici donose od svojih kuća razne domaće vrste biljaka i sadnica, koje uz pomoć i savjete učitelja i ostalih djelatnika škole njegujemo te vodimo dnevnik zabilješki(waldorfska pedagogija).

TERENSKA

NASTAVA

(Zagreb)

IZVANUČ.

NASTAVA

(travnjak,

šuma)

U neposrednoj stvarnosti doživjeti i vidjeti kulturno-povijesne znamenitosti grada Zagreba.

Razumjeti povezanost biljaka i životinja u životnoj zajednici travnjaka, upoznati nekoliko najpoznatijih biljaka i životinja travnjaka

Razlikovati listopadnu, zimzelenu i mješovitu šumu, upoznati najpoznatije šumske životinje, uočiti međuovisnost biljaka i životinja šume, uočiti razloge ugroženosti životne zajednice i navesti načine zaštite(kod požara), znati opasnost od branja gljiva i šumskih plodova opasnih po život

Učenici, razredna učiteljica, predstavnici lokalne zajednice, djelatnici ustanova (knjižnice, muzeja)

Istraživanje, interpretacija (odgovori na pitanja, pisano izražavanje, opisi i objašnjenja, grafički prikazi, korištenje informatičkih znanja u prikazu)

Izvođenje pokusa

Listopad 2009.

Travanj/

svibanj 2010.

cca 100kn

Formativno ispitivanje, afirmativno i opisno ocjenjivanje, samovrednovanje i samoocjenjivanje uradaka, javno prikazivanje radova unutar škole, roditeljskog doma

Prema želji i inzistiranju roditelja (izglasavanje na roditeljskom sastanku od 17. rujna- 100% prisutnih je za) planiramo jedan jednodnevni izlet pri kraju školske godine s ciljem zajedničkog druženja i zabave u kojem bi sudjelovali učenici i roditelji.

Školski kurikulum petih razreda za školsku 2009./2010. godinu

Školski kurikulum petih razreda planira sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. On obuhvaća, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je škola prepoznatljiva.

Ovaj kurikulum temelji se na učeničkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.

Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

Razrednici 5. razreda:

5. a – Sanja Sabljak

5.b – Dejana Bajsić

5.c – Đuro Tumara

5.d – Saša Ćurčić

5. r PŠ Ciglena – Sanela Derges

Aktivnost, program

Ciljevi

Namjena

Nositelji

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja

Izborna nastava vjeronauka

Izgraditi zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, te odgovornu savjest u odnosu

prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu

općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske

Tradicije i crkvenog Učiteljstva.

Povezivanje Božje

objave i tradicije Crkve sa životnim iskustvom učenika.

vjeroučitelj – - ca

Antonela Ugljarević, i Mario Savić

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Potrošni materijal za rad učenika ….1.000,00 kn,

Stručno usavršavanje vjeroučitelja…

1.000,00 kn.

Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika. ovaj izborni program je sastavni dio općeg uspjeha učenika i jedan od čimbenika izgradnje pozitivnih vrijednosti

Izborna nastava informatike

Obučiti učenike sukladno planu i programu, za uporabu računala i primjenu teoretskih znanja u svakodnevnoj računalnoj komunikaciji i praksi

Osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom života.

Goran Jarčov, učitelj informatike

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Potrošni materijal za rad učenika ….1.000,00 kn,

Stručno usavršavanje učitelja…

1.000,00 kn.

Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika

Izborna nastava njemačkog jezika

Upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja njemačkog govornog područja.

Usvojiti nastavne sadržaje vezane uz gramatiku (glagolska vremena, prilozi i prijedlozi…), proširivanje vokabulara i komunikacije na njemačkom jeziku.

Kornelija Pintar, učiteljica njemačkog jezika

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Potrošni materijal za rad učenika ….1.000,00 kn,

Stručno usavršavanje učiteljice…

1.000,00 kn.

Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika, ovaj izborni program je sastavni dio općeg uspjeha učenika i jedan od čimbenika izgradnje pozitivnih vrijednosti kod djece i mladeži, drugi je strani jezik u školi.

Pjevački zbor

Razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi, razvijanje glasa i kreativnost.

Druženje, pjevanje, razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi

Danica Barišić,

učiteljica glazbene kulture

Izvannastavna aktivnost za učenike 2 sata tjedno

Tijekom školske godine

Papir za fotokopiranje partitura- 50 kn,

Boja, pjesmarice-

400,00

Stručno usavršavanje učiteljice…

1.000,00 kn

Pismeno praćenje učenika u napredovanju, zalaganju, nastupi, točnost izvedbe.

ŠŠD

Nogomet

Rukomet

Bamington,

atletika

Uz redovitu nastavu tjelesno-zdravstvene kulture, omogućiti učenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za športske aktivnosti

Usvajanje elemenata nogometne igre tehnike, taktike , rukometne igre tehnike, taktike, Usvajanje elemenata baminktona tehnike,taktike

Organizirano bavljenje športom kroz treninge, natjecanja kako bi stekli znanje iz športske aktivnosti za koju su se opredijelili.

Prikazati svije stečeno znanje kroz natjecanja susrete ....

Voditelj-ica Dejana Bajsić i Saša Ćurčić učitelji tjelesne i zdravstvene kulture

Izvannastavna aktivnost

Skupina učenika .

Učenici

Učenice

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Tijekom jeseni zime i proljeća

Papir ,boja za pisač i fotokopiranje 200 kn

Pismeno praćenje učenika u napredovanju , zalaganju te analiza nastupa na natjecanjima

Dodatna nastava iz

matematike

Usvajanje matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje šire obrazovne osnove potrebe za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti, osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom životu, svladavanje matematičkog jezika, razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja, te logičkog zaključivanja.

Produbljivanje znanja i razvijanje interesa za matematičku znanost

Učitelj matematike: Đuro Tumara

Rad u 1 skupini 1 sat tjedno (35 sati u godini)

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Papir za fotokopiranje i izradu zadataka – 200 kn

Potrošni materijal tijekom rada 200,00 kn

Putni troškovi i smještaj učenika po pozivnim natjecanjima – 2000 kn

Stručno usavršavanje učitelja…

1.000,00 kn

Pismeno praćenje tijekom školske godine i vrjednovanje po tabelarnim vrijednostima prosudbenog povjerenstva

Dopunska nastava iz hrvatskoga jezika

Pomoć slabijim učenicima i učenicima po prilagođenom programu u ovladavanju temeljnim znanjima

Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja

Učiteljice hrvatskog jezika: Sanja Sabljak, Željka Šunjić i Sanela Derges

Čitanje, pisanje, ponavljanje, prepričavanje, objašnjavanje, upućivnje

Tijekom šk. godine

Potrošni materijal za posebne listiće i zadatke – 200,00 kn

Vrednovanje sukladno pravilniku o ocjenjivanju

Dopunska nastava iz

matematike

Pomoć slabijim učenicima i učenicima po prilagođenom programu u ovladavanju temeljnim znanjima

Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja

Učitelj – ica matematike:

Đuro Tumara i Željka Hanžek

Razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje logičkog mišljenja, računanje, pisanje i objašnjavanje matematičkih zadataka

Tijekom školske godine

Potrošni materijal za posebne listiće i zadatke – 200,00 kn

Vrednovanje sukladno pravilniku o ocjenjivanju i vrednovanju učenikovih postignuća

Jednodnevni izlet i izvanučionička nastava iz hrvatskog jezika, matematike, TZK i prirode

Upoznati gradove Zagreb i Tuheljske toplice

Posjetiti izložbu cvijeća, kino Cinestar , kazalište te poslije podne otići na kupanje u Tuheljske Toplice

Naučiti plivati različite stilove.

Uočiti trokute, pravokutnike i kvadrate na krovovima, pločicama i sl.

Upoznati ovaj dio Republike Hrvatske, njegove znamenitosti i specifičnosti Proširivanje i produbljivanje znanja iz područja medijeske kulture – kazališta i kina.Pratiti fotografijom i računom događanja dana

Razrednici petih razreda i učiteljica prirode

obilazak uz stručno vodstvo,

promatranje,

bilježenje i računanje

svibanj 2010.

Aranžman po učeniku –

do 200,00 kn

Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt.

Školski kurikulum sedmih razreda za školsku 2009./2010. godinu

Školski kurikulum sedmih razreda planira sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. On obuhvaća, osim službenih programa nastave, i druge programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i učitelja, pokazuje po čemu je škola prepoznatljiva.

Ovaj kurikulum temelji se na učeničkoj razini znanja, interesa i sposobnosti, na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, stalnom porastu znanja, te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja.

Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost učitelja, samostalnost i razvoj škole, te uz potporu uže i šire društvene zajednice doprinijeti izgradnji učinkovitog i kvalitetnog obrazovnog sustava.

Razrednici 7. razreda:

7.a – Doris Banušić

7.b – Ivana Pleskalt

7.c – Željka Šunjić

7.d – Mirela Dolenski

7.e – Jelena Halgaš

7. r. PŠ Ciglena – Martina Salajster

Aktivnost, program

Ciljevi

Namjena

Nositelji

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja

Izborna nastava vjeronauka

Izgraditi zrelu ljudsku i vjerničku osobnost, te odgovornu savjest u odnosu

prema sebi, prema drugima, prema društvu i svijetu

općenito, a na temelju Božje objave, kršćanske

Tradicije i crkvenog Učiteljstva.

Povezivanje Božje

objave i tradicije Crkve sa životnim iskustvom učenika.

vjeroučitelj – - ca

Antonela Ugljarević, i Mario Savić

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Potrošni materijal za rad učenika ….1.000,00 kn,

Stručno usavršavanje vjeroučitelja…

1.000,00 kn.

Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika. ovaj izborni program je sastavni dio općeg uspjeha učenika i jedan od čimbenika izgradnje pozitivnih vrijednosti

Izborna nastava informatike

Obučiti učenike sukladno planu i programu, za uporabu računala i primjenu teoretskih znanja u svakodnevnoj računalnoj komunikaciji i praksi

Osposobljavanje učenika za uporabu različitih računalnih operacija u svakodnevnom života.

Goran Jarčov, učitelj informatike

Draženka Janin (PŠ Ciglena)

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Potrošni materijal za rad učenika ….1.000,00 kn,

Stručno usavršavanje učitelja…

1.000,00 kn.

Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika

Izborna nastava njemačkog jezika

Upoznavanje učenika s jezikom, kulturom i običajima naroda i zemalja njemačkog govornog područja.

Usvojiti nastavne sadržaje vezane uz gramatiku (glagolska vremena, prilozi i prijedlozi…), proširivanje vokabulara i komunikacije na njemačkom jeziku.

Kornelija Pintar, učiteljica njemačkog jezika

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Potrošni materijal za rad učenika ….1.000,00 kn,

Stručno usavršavanje učiteljice…

1.000,00 kn.

Pismeno praćenje i brojčano ocjenjivanje učenika, ovaj izborni program je sastavni dio općeg uspjeha učenika i jedan od čimbenika izgradnje pozitivnih vrijednosti kod djece i mladeži, drugi je strani jezik u školi.

Pjevački zbor

Razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi, razvijanje glasa i kreativnost.

Druženje, pjevanje, razvijanje pozitivnih osjećaja prema glazbi

Danica Barišić,

učiteljica glazbene kulture

Izvannastavna aktivnost za učenike 2 sata tjedno

Tijekom školske godine

Papir za fotokopiranje partitura- 50 kn,

Boja, pjesmarice-

400,00

Stručno usavršavanje učiteljice…

1.000,00 kn

Pismeno praćenje učenika u napredovanju, zalaganju, nastupi, točnost izvedbe.

ŠŠD

Nogomet

Rukomet

Bamington,

atletika

Uz redovitu nastavu tjelesno-zdravstvene kulture, omogućiti učenicima zadovoljavanje posebnih interesa i sklonosti za športske aktivnosti

Usvajanje elemenata nogometne igre tehnike, taktike , rukometne igre tehnike, taktike, Usvajanje elemenata baminktona tehnike,taktike

Organizirano bavljenje športom kroz treninge, natjecanja kako bi stekli znanje iz športske aktivnosti za koju su se opredijelili.

Prikazati svije stečeno znanje kroz natjecanja susrete ....

Voditelj-ica Dejana Bajsić i Saša Ćurčić učitelji tjelesne i zdravstvene kulture

Izvannastavna aktivnost

Skupina učenika .

Učenici

Učenice

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Tijekom jeseni zime i proljeća

Papir ,boja za pisač i fotokopiranje cca 200 kn

Pismeno praćenje učenika u napredovanju , zalaganju te analiza nastupa na natjecanjima

Dodatna nastava iz

matematike

Usvajanje matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, stjecanje šire obrazovne osnove potrebe za lakše razumijevanje i usvajanje drugih sadržaja prirodnih i društvenih znanosti, osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu usvojenog znanja u svakodnevnom životu, svladavanje matematičkog jezika, razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje pojmovnog i apstraktnog mišljenja, te logičkog zaključivanja.

Produbljivanje znanja i razvijanje interesa za matematičku znanost

Učitelj matematike: Đuro Tumara

Vlatka Franić ( PŠ Ciglena)

Rad u 1 skupini 1 sat tjedno (35 sati u godini)

Nastava prema smjernicama HNOS-a

07. rujna 2009. – 18. lipnja 2010.

Papir za fotokopiranje i izradu zadataka – 200 kn

Potrošni materijal tijekom rada 200,00 kn

Putni troškovi i smještaj učenika po pozivnim natjecanjima – 2000 kn

Stručno usavršavanje učitelja…

1.000,00 kn

Pismeno praćenje tijekom školske godine i vrjednovanje po tabelarnim vrijednostima prosudbenog povjerenstva

Dopunska nastava iz hrvatskoga jezika

Pomoć slabijim učenicima i učenicima po prilagođenom programu u ovladavanju temeljnim znanjima

Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješno nastavka školovanja

Učiteljice hrvjezika: Sanja Sabljak, Željka Šunjić i Sanela Derges

Čitanje, pisanje, ponavljanje, prepričavanje, objašnjavanje, upućivnje

Tijekom šk. godine

Potrošni materijal za posebne listiće i zadatke – cca 200,00 kn

Vrednovanje sukladno pravilniku o ocjenjivanju

Dopunska nastava iz

matematike

Pomoć slabijim učenicima i učenicima po prilagođenom programu u ovladavanju temeljnim znanjima

Ovladavanje temeljnim znanjima kao preduvjetom uspješnosti nastavka školovanja

Učitelj – ica matematike:

Đuro Tumara i Željka Hanžek

Razvijanje sposobnosti izražavanja općih ideja matematičkim jezikom, razvijanje logičkog mišljenja, računanje, pisanje i objašnjavanje matematičkih zadataka

Tijekom školske godine

Potrošni materijal za posebne listiće i zadatke – cca 200,00 kn

Vrednovanje sukladno pravilniku o ocjenjivanju i vrednovanju učenikovih postignuća

Jednodnevni izlet i izvanučionička nastava iz hrvatskog jezika,engleskog jezika, povijesti,TZK i fizike

Upoznati grad Zagreb i Tuheljske toplice

Posjetiti Tehnički muzej, Cibonu muzej Dražena Petrovića i Nikole Tesle te poslije podne otići na kupanje u Tuheljske Toplice

Naučiti plivati različite stilove.

Upoznati ovaj dio Republike Hrvatske, njegove znamenitosti i specifičnosti Proširivanje i produbljivanje znanja iz područja fizike, povijesti i hrvatskog jezika. Pratiti fotografijom i računom događanja dana

Razrednici sedmih razreda i učiteljica prirode

obilazak uz stručno vodstvo,

promatranje,

bilježenje i računanje

Listopad 2010.

Aranžman po učeniku –

do 200,00 kn

Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt.

KURIKULUM TERENSKE NASTAVE- IZLETA UČENIKA ŠESTIH RAZREDA

Aktivnost, program ili

projekt

Ciljevi

Namjena

Nositelji i njihova

odgovornost

Način realizacije

Vremenik

Troškovnik

Način vrednovanja i način

korištenja rezultata vrednovanja

Izleti učenika

6. r.

Upoznati Istru; grad Roč, obići Aleju glagoljaša, posjetiti gradove Hum, Motovun, Rovinj, razgledati Limski kanal

Upoznati Istru, naučiti nešto više o njezinoj povijesti i znamenitostima

Razrednici u predmetnoj nastavi i predmetni učitelji

Obilazak uz stručno vodstvo,

Promatranje,

bilježenje

Tijekom lipnja 2009.

.

Aranžman po učeniku –

Ovisi o ponudi agencije i odluci roditelja

Praćenje učenika u zalaganju, zajednička analiza i kritički osvrt.

RAZREDNICI: ŽELJKA HANŽEK, MIRJANA IŠTEF, MARTINA SUPANČIĆ, JONATAN CAR, MAR