izvedbeni plan nastave za akademsku f04-12 · pdf filemr. sc. sandra didović baranac, prof....

Click here to load reader

Post on 11-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Stranica 1 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

  tel: 020 445-901, e-mail: ekonomija@unidu.hr

  Obrazac

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

  2014./2015 GODINU F04-12

  Dubrovnik, 28. listopada 2014.

  Preddiplomski studij: EKONOMIJA i

  POSLOVNA EKONOMIJA (svi studijski smjerovi)

  POPIS NASTAVNIKA I KOLEGIJA

  I. godina studija

  Zimski semestar (I. sem.)

  Br. Nastavnik Kolegij P+V+S ECTS

  OBVEZNI KOLEGIJ

  1. prof. dr. sc. uro Beni

  doc. dr. sc. Perica Vojini

  dr. sc. Marija Bei

  mr. sc. Zrinka Golemac

  Uvod u ekonomiju 30+0+0

  0+30+0

  0+30+0

  0+30+0

  7

  2. prof. dr. sc. Zoran Babi

  mr. sc. Goran Lucin

  Matematika 30+0+0

  0+30+0

  6

  3. prof. dr. sc. Vlasta Bahovec

  mr. sc. Mihovil Rai

  Statistika 30+0+0

  0+30+0

  6

  4. doc. dr. sc. Ivana Palunko

  mr. sc. Goran Lucin

  Informatika 30+0+0

  0+30+0

  5

  5. mr. sc. Saa Selmanovi, prof.

  Dean Konti, univ. spec.

  ivo Ban, prof.

  Tjelesna i zdravstvena kultura 0+30+0

  0+30+0

  0+30+0

  1

  IZBORNI KOLEGIJ

  6. prof. dr. sc. Branka Miloevi Pujo Trgovako pravo 30+30+0 5

  7. Tereza Mati Ivui, prof.

  Katarina Plea, prof.

  POSLOVNI STRANI JEZIK A1 Engleski jezik

  30+30+0 2,5

  8. mr. sc. Sandra Didovi Baranac, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A1

  Njemaki jezik 30+30+0 2,5

  9. dr. sc. Zrinka Rei Tolj, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A1

  Talijanski jezik 30+30+0 2,5

  10. Ariana Violi Koprivec, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A1

  Francuski jezik 30+30+0 2,5

  11. Daniela Falkoni Mjehovi, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A1 30+30+0 2,5

 • Stranica 2 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

  tel: 020 445-901, e-mail: ekonomija@unidu.hr

  Obrazac

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

  2014./2015 GODINU F04-12

  panjolski jezik

  12. Tereza Mati Ivui, prof.

  POSLOVNI STRANI JEZIK B1 Engleski jezik

  30+30+0 2,5

  13. dr. sc. Marija Gjurai, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK B1

  Njemaki jezik 30+30+0 2,5

  14. dr. sc. Jasenka Maslek, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK B1

  Talijanski jezik 30+30+0 2,5

  15. Ariana Violi Koprivec, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK

  B1Francuski jezik 30+30+0 2,5

  Ljetni semestar (II. sem.)

  Br. Nastavnik Kolegij P+V+S ECTS

  OBVEZNI KOLEGIJ

  1. doc. dr. sc. Iris Lonar Raunovodstvo 30+30 7

  2. doc. dr. sc. Marija Martinovi Organizacija poduzea 30+30 6

  3. doc. dr. sc. Toni Svilokos

  dr. sc. Meri uman Toli

  Osnove financija 30+0

  0+30

  6

  4. prof. dr. sc. uro Beni

  doc. dr. sc. Perica Vojini

  Povijest ekonomske teorije i metode

  30+0

  0+30

  6

  5. mr. sc. Saa Selmanovi, prof.

  Dean Konti, univ. spec.

  ivo Ban, prof.

  Tjelesna i zdravstvena kultura 0+30 1

  IZBORNI KOLEGIJ

  6. doc. dr. sc. Marija Beni Penava Gospodarska povijest Hrvatske 30+30+0 5

  7. doc. dr. sc. Marija Martinovi

  dr. sc. Stijepo Letuni

  Gospodarstvo Hrvatske 30+0+0

  0+30+0

  5

  8. Tereza Mati Ivui, prof.

  Katarina Plea, prof.

  POSLOVNI STRANI JEZIK A2 Engleski jezik

  30+30+0 2,5

  9. mr. sc. Sandra Didovi Baranac, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A2

  Njemaki jezik 30+30+0 2,5

  10. dr. sc. Jasenka Maslek, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A2

  Talijanski jezik 30+30+0 2,5

  11. Ariana Violi Koprivec, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A2

  Francuski jezik 30+30+0 2,5

  12. Daniela Falkoni Mjehovi, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK A2

  panjolski jezik 30+30+0 2,5

 • Stranica 3 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

  tel: 020 445-901, e-mail: ekonomija@unidu.hr

  Obrazac

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

  2014./2015 GODINU F04-12

  13. Tereza Mati Ivui, prof.

  POSLOVNI STRANI JEZIK B2 Engleski jezik

  30+30+0 2,5

  14. dr. sc. Marija Gjurai, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK B2

  Njemaki jezik 30+30+0 2,5

  15. dr. sc. Jasenka Maslek, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK B2

  Talijanski jezik 30+30+0 2,5

  16. Ariana Violi Koprivec, prof. POSLOVNI STRANI JEZIK B2

  Francuski jezik 30+30+0 2,5

 • Stranica 4 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

  tel: 020 445-901, e-mail: ekonomija@unidu.hr

  Obrazac

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

  2014./2015 GODINU F04-12

  OPI PODACI O KOLEGIJU

  Naziv kolegija Uvod u ekonomiju

  Semestar Prvi

  Broj ECTS bodova 7

  Status kolegija Obvezni

  Nositelj kolegija Prof. dr. sc. uro Beni

  Zgrada, kabinet Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik K-8

  Telefon 020 445-927 020 445-901

  e-mail dbenic@unidu.hr

  Suradnik

  Zgrada, kabinet

  Telefon

  e-mail

  OPIS KOLEGIJA

  Sadraj kolegija

  1. Ekonomija, makroekonomija, mikroekonomija. 2. Studij i jezik ekonomije. 3. Kako se donose odluke. 4. Metodologija ekonomije. 5. Ekonomske metode i sredstva analize. 6. Rijetkost i izbor. 7. Temeljna ekonomska pitanja, ekonomski sustavi, ciljevi i funkcije drave. 8. Tehniko-ekonomska struktura trinog gospodarstva. 9. Potranja, ponuda i trina ravnotea. 10. Ponaanje potroaa: razliiti pristupi. 11. Proizvodnja - odnosi izmeu inputa i outputa. 12. Trokovi proizvodnje. 13. Odreenost cijene i opsega proizvodnje u razliitim trinim stanjima. 14. Formiranje cijena na tritu initelja proizvodnje. 15. Mjerenje ekonomske aktivnosti gospodarstva. 16. Agregatna potranja i agregatna ponuda. 17. Ravnotea gospodarskog sustava - makroekonomska ravnotea. 18. Novac: potranja, ponuda i kamatna stopa. 19. Nezaposlenost, inflacija i makroekonomska politika. 20. Meunarodna trgovina i gospodarski rast

  Ishodi uenja kolegija

  Nakon odsluanog kolegija i poloenog ispita studenti e biti sposobni suoiti se s temeljnim problemima i pitanjima iz podruja teorijske ekonomije i dati na njih odgovore.

  NAIN IZVOENJA NASTAVE (oznaiti aktivnost s x)

  X Predavanja X Seminari i radionice X Vjebe X Samostalni zadaci

  Multimedija i Internet Obrazovanje na daljinu

  X Konzultacije Laboratorij Terenska nastava

  X Mentorski rad X Provjere znanja

  NAIN POLAGANJA ISPITA

  Usmeni Ostalo:

 • Stranica 5 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

  tel: 020 445-901, e-mail: ekonomija@unidu.hr

  Obrazac

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

  2014./2015 GODINU F04-12

  X Pismeni X Kolokvij

  POPIS LITERATURE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA

  Obvezna literatura

  1. Beni, ., Uvod u ekonomiju, kolska knjiga, Zagreb, 2011. Izborna literatura

  1. Begg, D., Foundations of Economics, Fourth Edition, McGraw-Hill, London, 2010. 2. Beni, ., Osnove ekonomije, IV. izdanje, kolska knjiga, Zagreb, 2004.

  3. Mankiw, N. G., Osnove ekonomije, III. izdanje, MATE, Zagreb 2006. 4. Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., Ekonomija, XIX. izdanje, MATE, Zagreb, 2011.

  OSTALE VANE INJENICE ZA UREDNO IZVOENJE NASTAVE

  Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vjetine pouavanja i razine usvojenosti gradiva ustanovit e se provedbom pismene evaluacije temeljeno na upitnicima te na druge standardizirane naine a sukladno aktima Sveuilita u Dubrovniku. Evaluacija kolega iz struke. Samoopaanje, analize i korekcije.

  MJESTA IZVOENJA NASTAVE

  Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik Veliki amfiteatar

  MOGUNOST IZVOENJA NASTAVE NA STRANOM JEZIKU

  Ne

  POETAK I ZAVRETAK TE SATNICA IZVOENJA NASTAVE

  Dan Od Do Kolegij Nastavnik

  http://www.unidu.hr/datoteke/31izb/kalendar_nastave_2014-2015.pdf

  ISPITNI ROKOVI (za cijelu akademsku godinu)

  Zimski ispitni rokovi

  Datum Kolegij Nastavnik

  http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662

  Ljetni ispitni rokovi

  Datum Kolegij Nastavnik

  http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662

  Jesenski ispitni rokovi

  Datum Kolegij Nastavnik

  http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662

  Izvanredni ispitni rokovi

  Datum Kolegij Nastavnik

  http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662

  USTROJ I NAIN IZVOENJA NASTAVE ZA IZVANREDNE STUDENTE

  http://www.unidu.hr/datoteke/31izb/kalendar_nastave_2014-2015.pdfhttp://www.unidu.hr/datoteke/31izb/kalendar_nastave_2014-2015.pdfhttp://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=662

 • Stranica 6 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik,

  tel: 020 445-901, e-mail: ekonomija@unidu.hr

  Obrazac

  IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU

  2014./2015 GODINU F04-12

  (ako se na studijski program upisuju izvanredni studenti)

  Konzultacije. Predavanja za izvanredne studente u odreenom broju sati ukoliko se na Odjelu organizira ta vrsta nastave.

 • Stranica 7 od 91

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Lapadska obala 7, 20000 Dubrov

View more