İnsanda 1. kromozom

Author: zuhal

Post on 30-May-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  1/41

  nsanda

  1. Kromozom

  Zuhal Tun

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  2/41

  nsanda 1. Kromozom

  Kromozom Nedir? nsanda Kromozom?

  Otozomlar 1. Kromozomun Yaps 1. Kromozomdaki Yapsal Deiiklikler

  1. Kromozoma Bal Hastalklar

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  3/41

  Kromozom Nedir?

  Her canl gibi insan da trilyonlarcahcreden meydana gelir. Hcre,bitkisel ya da hayvansal her trlyaam biiminin en kk birimidir.Her hcre bir sitoplazma veekirdekten meydana gelir. ekirdeiniinde ise kromozom ad verilen ipliksiparalar bulunur.

  nsann kromozom says 46'dr. 22'siift otozom kromozomdur. nsanhcresinde 1 ift de eeyselkromozom bulunur ve toplam say 46eder.

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  4/41

  Kromozom Nedir?

  Kromozomlar, molekl yaplarok iyi bilinen DNA(dezoksiribonkleik asit)zinciriyle histon denilenprotein zincirinden oluur.DNA zincirleri de zgl

  proteinleri sentezlemeklerevli en ad verilen

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  5/41

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  6/41

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  7/41

  nsanda Kromozom ?

  Hcrede blnme zamannn dndakidnemlerde DNA uzun ve ipliksi ekilalr. Bu ekle "kromatin a" denir.Blnme esnasnda kromatin aksalr ve kalnlar. Bylecekromozomu oluturur. Kromozomunyapsnda DNA ve protein vardr.Kromozomlarn ekli, bykl ve

  says her tr iin farkl ve sabittir.Ayn kromozom saysna sahip olma ikicanlnn birbirine benzemesinigerektirmez. Canllarn benzerliifarkllk ve gelimilik kromozomsaysna deil DNA'daki baz dizililere

  http://tr.wikipedia.org/wiki/DNAhttp://tr.wikipedia.org/wiki/DNAhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Proteinhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Proteinhttp://tr.wikipedia.org/wiki/DNAhttp://tr.wikipedia.org/wiki/DNA
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  8/41

  nsanda Kromozom

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  9/41

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  10/41

  nsanda Kromozom?

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  11/41

  Otozomlar

  Otozomlar, eey kromozomuolmayan, 22 ift kromozomukapsayan kromozomgrubudur.Trlerde ift halinde

  bulunurlar. X veY kromozomlar otozomalkromozomlardan deillerdir.Genellikle eey kromozomlar,gonozomlar, allozomlar veheterozomlar ayn anlamda

  kullanlrlar, bunlarn ztt olanotozom kromozomlardr. nsan vcudunda 23 ift

  kromozom bulunur (22otozom, 1 gonozom).

  http://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fey_kromozomlar%C4%B1http://tr.wikipedia.org/wiki/Kromozomhttp://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrhttp://tr.wikipedia.org/wiki/X_kromozomuhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Y_kromozomuhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Y_kromozomuhttp://tr.wikipedia.org/wiki/X_kromozomuhttp://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Kromozomhttp://tr.wikipedia.org/wiki/E%C5%9Fey_kromozomlar%C4%B1
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  12/41

  Otozomlar

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  13/41

  Otozomlar

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  14/41

  Otozomlar

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  15/41

  1. Kromozomun Yaps veerii

  1. Kromozom, karyotiplemede ilkolarak yer alan, insankromozomlar iindeki en byk

  kromozomdur. nsanlardanormalde dier tm otozomalkromozomlarda olduu gibi, iki ifthalinde bulunur. Yaklak 246

  milyon nkleotid baz ifti tar.nsan toplam DNA'snn %8'inikapsar.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Karyotiplemehttp://tr.wikipedia.org/wiki/Kromozomhttp://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleotidhttp://tr.wikipedia.org/wiki/DNAhttp://tr.wikipedia.org/wiki/DNAhttp://tr.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCkleotidhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Kromozomhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Karyotipleme
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  16/41

  1. Kromozom

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  17/41

  1. Kromozomun Yaps veerii

  Kromozom 1'de 3.141 gen bulunur.Bu genlerin vcuttaki etkileri veilevleri birbirlerinden farkldr.

  Meydana gelen birok kaltsal olay 1.kromozom zerinde bulunan zelgen blgelerindeki deiimlerle

  ilikilidir.

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  18/41

  1. Kromozomun Yaps veerii

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  19/41

  1. Kromozomun Yaps veerii

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  20/41

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  21/41

  1. Kromozomun Yaps veerii

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  22/41

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  23/41

  1. Kromozomun Yaps veerii

  Kromozom 1 zerinde yer alan genlerden bazlar yledir:

  ACADM: asil-Koenzim A dehidreogenaz, C-4'den C-12'yedoru zincir

  COL11A1: kollajen,tip XI, alfa 1 CPT2: karnitin palmitoiltransferaz II DBT: dihidrolipoamid dallanm zincir transasilaz E2 DIRAS3: DIRAS ailesi, GTP-balayc RAS-benzeri 3 ESPN: espin (otozomal resesif (ekinik) sarlk 36) F5: koaglasyon faktr V (proakselerin, yalama faktr) FMO3: flavin (monooksigenaz 3 ieren) GALE: UDP-galaktoz-4-epimeraz

  GBA: glulozidaz, beta; asid (glukosilseramidazieren) (Gaucherhastal geni.)

  GJB3: gap junction protein, beta 3, 31kDa (konneksin 31) GLC1A: glakom geni

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Genhttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ACADM&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=COL11A1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=CPT2_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=DBT_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=DIRAS3&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ESPN_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=F5_(gene)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=FMO3&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GALE&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GBA_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaucher_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaucher_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GJB3&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GLC1A&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glakom&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glakom&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GLC1A&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GJB3&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaucher_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaucher_hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GBA_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=GALE&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=FMO3&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=F5_(gene)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ESPN_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=DIRAS3&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=DBT_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=CPT2_(gen)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=COL11A1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=ACADM&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Gen
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  24/41

  HFE2: tip 2 hemokromatozis (erken) HMGCL: 3-hidroksimethil-3-methilglutaril-Koenzim A liaz

  (hidroksimetilglutarikasiduria)

  HPC1: prostat kanseri geni IRF6: ba doku bilgisi geni KCNQ4: potasyum voltaj-kapl kanal, KQT-altailesi benzeri, ye 4 KIF1B: kinesin ailesi yesi 1B LMNA: lamin A/C MFN2: mitofusin 2

  MPZ: myelin protein sfr (Charcot-Marie-Tooth nropati 1B) MTHFR: 5,10-metilenetetrahidrofolat redktaz (NADPH) MTR: 5-metiltetrahidrofolat-homosistein metiltransferaz MUTYH: mutY homolog (E. coli) PARK7: Parkinson hastal (otozomal ekinik, erken hcum) 7 PINK1: PTEN putativ kinaz 1 PLOD1: prokollajen-lizin 1, 2-oksoglutarat 5-dioksigenaz 1 PPOX: protoporfirinojen oksidaz

  PSEN2: presenilin 2 (Alzheimer hastal 4) SDHB: sksinatdehidrogenaz kompleks altnite B TSHB: tiroid stimulasyon hormonu, beta

  UROD: uroporfirinojen dekarboksilaz (porfiryakutaneatarda geni) USH2A: Ushersendromu 2A (otozomal ekinik, orta)

  http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=HFE2&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=HMGCL&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=HPC1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Prostat_kanserihttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=IRF6&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F_dokuhttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=KCNQ4&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=KIF1B&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=LMNA&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MFN2&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MPZ&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/MTHFRhttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MTR_(gene)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MUTYH&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PARK7&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PINK1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PLOD1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PPOX&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PSEN2&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=SDHB&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCksinat_dehidrogenaz&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCksinat_dehidrogenaz&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=TSHB&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UROD&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porfirya_kutanea_tarda&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porfirya_kutanea_tarda&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porfirya_kutanea_tarda&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=USH2A&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Usher_sendromu&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Usher_sendromu&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Usher_sendromu&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Usher_sendromu&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=USH2A&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porfirya_kutanea_tarda&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porfirya_kutanea_tarda&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Porfirya_kutanea_tarda&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UROD&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=TSHB&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCksinat_dehidrogenaz&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCksinat_dehidrogenaz&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=SDHB&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PSEN2&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PPOX&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PLOD1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PINK1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=PARK7&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MUTYH&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MTR_(gene)&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/MTHFRhttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MPZ&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=MFN2&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=LMNA&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=KIF1B&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=KCNQ4&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9F_dokuhttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=IRF6&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/wiki/Prostat_kanserihttp://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=HPC1&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=HMGCL&action=edit&redlink=1http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=HFE2&action=edit&redlink=1
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  25/41

  1. Kromozomdaki YapsalDeiiklikler

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  26/41

  1. Kromozomdaki YapsalDeiiklikler

  1. kromozomun yapsnda meydana gelendeiimler birtakm kanser trlerine yolaar.Bu deiimler genelde somatiktiptedir ve kaltsal olmadklar iin

  nesilden nesile aktarlmazlar ve sadecetmr hcrelerinde grlrler. rnein ksa (p) kolundaki delesyon beyin

  ve bbrek tmr hcrelerindegzlemlenirken,uzun (q) kolundaki

  duplikasyonlar bir tr kan ve kemik iliihastal tipi olan ''miyelodisplazisendromu'' na yol aar.Alyuvar miktarndaar d(anemi) ve kan kanseri (lsemi)oluma riskinde art meydana gelmesi bu

  sendromun belirgin etkilerindendir.

  1 K B l H t l kl

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  27/41

  1. Kromozoma Bal Hastalklar

  HPERTANSYON: Hipertansiyon kalp krizi iin

  byk bir risk kaynadr.Yaplan almalar,hipertansiyonun %12-35arasnda kaltlabildiini

  gstermitir. Bu zellik akaok faktrldr. En ok allan konu renin-

  angiotensin sistemidir. (2) Busistem kan basncnndzenlenmesinde nemli rol

  oynar. Bu angiotensinogengeni (AGT) kromozom 1q 42-43te haritalanr. (Fig.2-1) 5ekson ierir. 452 aminoasitlikangiotension proteininisentezler.

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  28/41

  HPERTANSYON

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  29/41

  1. Kromozomda 1p36Delesyon Sendromu

  1. kromozomun ksa (p) kolundakizel bir blgenin genetikmateryalindeki delesyon sonucunda

  meydana gelir.Hastaln temelbelirtileri;zeka gerilii,belirgin yzhatt deiimleri,birtakm vcut

  sistemlerinde aksaklklar ve yapsalbozukluklarn bu blgedeki oklugen kayplar sonucu meydanageldii dnlyor.

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  30/41

  absent & radius) Sendromu(Dk trombosit ve radius

  kemiinde gelimebozukluu)

  TAR sendromu tans konulan her bireyin 1.kromozomundaki genetik materyaldeki

  deimelerin sonucu,nkolda (radiuskemiinde) anormal gelimeler vekandaki trombosit miktarnn dmesigzlenir

  Delesyon,ortalama 20.000 DNA parasn

  kromozomun uzun (q) kolundaki 1q.21.1pozisyonundan hareketettirir.Kromozomun bu blgesi 11 genierir.oklu gen kayplarnn TARsendromundan sorumlu olduu

  dnlyor

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  31/41

  TAR Sendromu

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  32/41

  romozoma a

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  33/41

  Alzheimer Hastal Alzheimer hastal bellek, dil vemantkl dnme de dahil olmak

  zere btn zihinsel yetilerde ilerleyiciktlemeye, gndelik etkinlikleri ve

  davranlar yerine getirme yetisindedeiikliklerin elik ettii birhastalktr.

  Alzheimer hastal genetik olarakheterojen bir hastalktr. u ana kadar60 ya altnda olup erken balanglolan vakalarda sorumlu genlerin 1-14ve 21. kromozomlara lokalize olduugsterilmitir.

  . romozoma a Hastalklar

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  34/41

  Alzheimer Hastal

  1. kromozom zerindeki PS2genlerinin sorumlu olduugsterilmitir.(Tanzi 1997).

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  35/41

  1. Kromozoma BalHastalklar

  Otizm

  Otizm yandan nce balayan ve mr

  boyu sren, sosyal etkileime ve iletiimezarar veren, snrl ve tekrarlanandavranlara yol aan beynin geliiminiengelleyen bir rahatszlktr.

  Otizm kaltmsal kkenlidir ancak kaltsallolduka karmaktr ve OSBnin kkenininoklu gen etkileimlerinden mi yoksa

  ender grlen mutasyonlardan mka nakland ok a k de ildir.

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Otizmin_kal%C4%B1tsall%C4%B1%C4%9F%C4%B1http://tr.wikipedia.org/wiki/Mutasyonhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Mutasyonhttp://tr.wikipedia.org/wiki/Otizmin_kal%C4%B1tsall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  36/41

  Otizm Cambridge

  niversitesi'ndeotizm uzman olanProf.Simon Baron-Cohen 133 genin

  otizmle ilikisininsaptandn;bunlarn birbirleriyleve evreyle nasl bir

  etkileim iindeolduklarnnsaptanmas iindaha ok almayaplmas gerektiini

  kaydetti.

  l

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  37/41

  1. Kromozoma BalHastalklar

  Gaucher hastal Gaucher hastal, en sk grlen lipid depo

  hastaldr. Eksik olan enzim adglukoserebrosidazdr.

  Glukoserebrosid normal dokularda azmiktarda bulunur. Enzim eksikliinde

  glukoserebrosit yklamadndanretikloendotelyal sistem hcrelerininlizozomlarnda birikir. Lipid biriken buhcrelerin tipik morfolojik ve histolojikgrnmleri olduundan Gaucher

  hcreleri ad verilir. Kemik ilii, dalak,

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  38/41

  Glukoserebrosidaz geni 1. kromozom

  q 21- q 31 de bulunmu veklonlanmtr. Gelecekte etkilitedaviye gtrebileceine

  inanlmaktadr.

 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  39/41

  Yararlanlan Kaynaklar

  http://ghr.nlm.nih.gov/chromosome=1

  http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_1_%28human%29

  http://www.wrongdiagnosis.com/c/chromosome_1_1p36_deletion_syndrome/symptoms.htm#symptom_list

  http://www.news-medical.net/health/Chromosome-1-Genes.aspx

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeg

  http://ghr.nlm.nih.gov/dynamicImages/chromomap/gb

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeghttp://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeg
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  40/41

  Yararlanlan Kaynaklar

  http://www.cty.com.tr/files/journals/4/160.pdf

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Otizm

  http://www.chromosome1.com/

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:116px-Chromosome_1.jpeg

  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtml

  http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2009/04/090429_autism.shtml
 • 8/14/2019 NSANDA 1. KROMOZOM

  41/41