ii [kola arterijske hipertenzije ii [kola arterijske hipertenzije 2009 udru`enje za hipertenziju...

Download II [kola arterijske hipertenzije II [kola arterijske hipertenzije 2009 Udru`enje za hipertenziju Srbije

Post on 04-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • II [kola arterijske hipertenzije 2009 Udru`enje za hipertenziju Srbije

  27. - 28. novembar 2009. Beograd Hotel M Best Western

  Generalni sponzor:

 • 27. – 28. novembar 2009. Beograd

  Poštovane koleginice i kolege,

  Nakon uspešno organizovane „I škole arterijske hipertenzije“ u maju 2009., kao i velikog interesovanja lekara za ovakav vid edukacije, Udruženje za hipertenziju Srbije je u svoj plan aktivnosti uvrstilo organizaciju „II škole arterijske hipertenzije“. Kako ovakvi skupovi imaju za cilj kompletno sagledavanje problema arterijske hipertenzije trudićemo se da i budućnosti organizujemo ovakav vid edukacije lekara. Cilj škole je da lekarima specijalistima interne medicine, kardiolozima, endokrinolozima, nefrolozima i lekarima specijalistima opšte medicine približimo problem hipertenzije kroz više tematskih celina i da predstavimo najnovija dostignuća na polju prevencije i lečenja arterijske hipertenzije.

  Za razliku od „I Škole arterijske hieprtenzije“ ovom prilikom imaćemo i goste predavače iz zemalja regiona, koji će sa nama podeliti njihove stavove o problemu povišenog krvnog pritiska.

  Kao što smo i ranjije naglasili, problem povišenog krvnog pritiska predstavlja glo­ balni problem i ima veliku zastupljenost, sa tendencijom da se ta zastupljenost poveća iz godine u godinu. Opšte prihvaćeni stav članova Udruženja za hipertenziju Srbije je da ovakvi skupovi uz aktivno učešće svih lekara imaju za cilj poboljšanje u pristupu preven­ ciji, dijagnostifikovanju i lečenju arterijske hipertenzije.

  Takodje, želim da se zahvalim i suorganizatorima skupa, Urduženju kardiologa Srbije, radnoj grupi za hipertenziju Uduženja kardiologa Srbije i Udruženju internista Srbije, kao i predstavnicima farmaceutskih kompanija na pomoći u organizaciji skupa.

  Nadam se da ćete uzeti aktivno učešće kroz diskusiju i na taj način pomoći sa sa­ stanak bude još uspešniji.

  Predsednik Udruženja za hipertenziju Srbije Dr Dragan Lović

  II Škola arterijske hipertenzije 2009 Udruženje za hipertenziju Srbije

 • II Škola arterijske hipertenzije 2009 Udruženje za hipertenziju Srbije

  Organizator Udruženje za hipertenziju Srbije

  Suorganizatori: Udruženje kardiologa Srbije Radna grupa za hipertenziju Udruženja kardiloga Srbije Udruženje internista Srbije

  Organizacioni odbor: Dragan Lović Vesna Stojanov Branko Jakovljević Mirjana Krotin Živoslava Branković Steva Pavlović

 • 27. – 28. novembar 2009. Beograd

  Naučni odbor:

  Miodrag Ostojić Branko Lović Zorana Vasiljević Nebojša Lalić Petar Seferović Nebojša Tasić Miloje Tomašević Dejana Popović Dragan Djordjević Edita Stokić Dragan Simić Viktor Stoičkov Milivoj Dopsaj Violeta Dopsaj Goran Belojević Katarina Paunović Milan Djukić Jasmina Ćirić Aleksandra Arandjelović Siniša Pavlović Svetlana Apostolović Ivana Nedeljković Goran Tasić Dušan Bastać Ivan Tasić Milan Pavlović Goran Koraćević

  Inostrani predavači po pozivu

  Bojan Jelaković( Hrvatska) Katica Zafirovska ( Makedonija)

 • II Škola arterijske hipertenzije 2009 Udruženje za hipertenziju Srbije

 • 27. – 28. novembar 2009. Beograd

  Petak, 27. Novembar

  9.00-9.10 Otvaranje skupa Dragan Lović Predsednik Udruženja za hipertenziju Srbije

  9.10-10.15 I Dijagnostika arterijske hipertenzije Moderatori: Dragan Lović, Vesna Stojanov

  1. Branko Lović. Hipertenzija 2009 , gde smo sada 2. Vesna Stojanov. Neinvazivno dijagnostifikovanje arterijske hipertenzije 3. Viktor Stoičkov. EKG u arterijskoj hipertenziji 4. Dragan Lović. Dijagnostika i značaj promena na krvnim sudovima u hipertenziji 5. Zorana Vasiljević. Hipertenzija i srčana insuficijencija

  10.15-11.30 II Faktori rizika za arterijsku hipertenziju Moderatori: Branko Jakovljević, Goran Belojević

  1. Branko Jakovljević. Gojaznost i arterijska hipertenzija 2. Milivoj Dopsaj. Fizičko vežbanje i kardiovaskularni sistem 3. Violeta Dopsaj. Uloga statusa gvoždja u kardiovaskularnim bolestima 4. Goran Belojević. Životna sredina i krvni pritisak stanovništva 5. Katarina Paunović. Gradska buka i arterijska hipertenzija kod dece

  11.30- 12.15 Simpozijum farmaceutske kuće Novartis Moderatori: Zorana Vasiljević, Milutin Mirić

  Zorana Vasiljević. Od hipetrenzije do srčane insuficijencije Milutin Mirić.Valsartan u lečenju bolesti u različitim stadijumima KV kontinuma – prikaz slučaja

 • II Škola arterijske hipertenzije 2009 Udruženje za hipertenziju Srbije

  12.15-13.00 Simpozijum farmaceutske kuće Actavis Moderator: Zorana Vasiljević

  Zorana Vasiljević: Ramipril – lek za lečenje i prevenciju kardiovaskularnih bolesti

  13.00-13.45 Simpozijum farmaceutske kuće Pfizer Moderator: Nebojša Tasić

  Nebojša Tasić. Imamo li jednostavnih rešenja u multifaktorijalnom pristupu lečenja pacijenata sa hipertenzijom

  14.00 – 15.00 Ručak

  15.00-16.30 III Sekundarne hipertenzije Moderatori: Mirjana Krotin, Milan Djukić

  1. Milan Djukić.Hipertenzija kod dece 2. Jasmina Ćirić . Aldosteronizam i feohromacitom 3. Mirjana Krotin. Mikroalbuminurija 4. Katica Zafirovska(Skoplje) .Hipertenzija i bubreg 5. Aleksandra Arandjelović. Rutinska renovazografija kod pacijenata sa koronarnom bolešću-klinička opravdanost

 • 27. – 28. novembar 2009. Beograd

  16.30- 17.15 Simpozijum farmaceutske kuće BerlinChemie Moderatori: Goran Koraćević, Arsen Ristić

  10 dobrih razloga za olmesartan u lečenju hipertenzije

  17.15-17.30 Pauza

  17.30-19.00 IV Komplikacije hipertenzije Moderatori: Steva Pavlović, Siniša Pavlović

  1. Siniša Pavlović. Poremećaji srčanog ritma u arterijskoj hipertenziji 2. Svetlana Apostolović. Hipertenzija i koronarna bolest 3. Ivana Nedeljković. Hipertrofija miokarda leve komore 4. Goran Tasić. Spontana intracerebralna hemoragija i hipertenzija 5. Steva Pavlović. Hipertenzija i bubreg, dijagnostika i terapija

  20.00 Svečana večera

 • II Škola arterijske hipertenzije 2009 Udruženje za hipertenziju Srbije

  Subota , 28. Novembar

  9.00-10.15 V Klinička arterijska hipertenzija Moderatori: Ivan Tasić, Milan Pavlović

  1. Dušan Bastać. Rezistentna hipertenzija 2. Ivan Tasić. Izolavana sistolna hipertenzija 3. Milan Pavlović. Edem pluća u hipertenzivnoj krizi 4. Goran Koraćević. Hipertenzivna kriza

  10.15-10.30 Pauza

  10.30-11.15 Simpozijum farmaceutske kuće Alkaloid Moderator: Vesna Stojanov

  Vesna Stojanov: Primena neinvazivnih metoda u praćenju antihipertenzivnog efekta Losartana

  11.15-11.30 Predavanje po pozivu

  Bojan Jelaković (Zagreb). Zaključci sa Kongresa srednje-evropskih zemalja o hipertenziji

  11.30-12.30 Simpozijum farmaceutske kuće Astra Zeneca Moderatori: Petar Otašević, Siniša Stojković

  Lečenje hipertenzije blokatorima kalcijumovih kanala: Nove terapijske opcije

  Petar Otašević .Plendil u terapiji arterijske hipertenzije: Novo lice dokazanog leka Siniša Stojković .Antihipertenzivni efekti Plendila kod rizičnih grupa bolesnika i uticaj na kvalitet zivota

 • 27. – 28. novembar 2009. Beograd

  12.30-13.15 VI Metabolički sindrom Moderator: Nebojša Lalić

  1. Nebojša Lalić. Dijabet i hipertenzija 2. Edita Stokić. Arterijska hipertenzija i dislipidemije 3. Dragan Simić.Arterijska hipertenzija i oksidativni stres

  13.15-13.30 Pauza

  13.30-14.30 Simpozijum farmaceutske kuće Galenika Moderaror : Petar M. Seferović

  Petar M. Seferović. Arterijska hipertenzija i dijabetes melitus: zajedničke mogućnosti lečenja radi sprečavanja teških kliničkih ishoda

  14.30-15.00 VII Kardiometabolički sindrom Moderator: Miodrag Ostojić

  Miodrag Ostojić. Kardiometabolički sindrom

  15.00 -16.30 VIII Lečenje arterijske hipertenzije Moderatori: Petar Seferović, Nebojša Tasić

  1. Nebojša Tasić. Nefarmakološko lečenje arterijske hipertenzije 2. Petar Seferović. Farmakološko lečenje arterijske hipertenzije 3. Miloje Tomašević. Kombinovana terapija u lečenju arterijske hipertenzije 4. Dejana Popović. Fizička aktivnost u prevenciji i lečenju arterijske hipertenzije 5. Dragan Djordjević. Rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

  17.00 Skupština Udruženja za hipertenziju Srbije Predsedavajući: Dragan Lović

 • II Škola arterijske hipertenzije 2009 Udruženje za hipertenziju Srbije

 • 27. – 28. novembar 2009. Beograd

  Opšte informacije:

  Mesto sastanka: Hotel M Best Western**** Bulevar Oslobodjenja 56a Beograd

  Generalni sponzor: Actavis

  Sponzori: Galenika, Berlin Chemie Menarini, Alkaloid, Pfizer, Novartis, AstraZeneca, PharmaSwiss, Merck Serono, Bayer Shering Pharma, Schiller

  Kotizacija: Kotizacija 7.000,00 din Kotizacija obuhvata: Prisustvo školi, ID-karticu, matrijal, sertifikat, srpski prevod preporuka za dijagnostifikovanje i lečenje hipertenzije, svečanu večeru.

  Registracija: Registracioni pult biće otvoren u holu Hotela M Best Western**** za vreme trajanja skupa p

Recommended

View more >