vodenja arterijske hipertenzije in ukrepanje ob njenih ... ... vodenja arterijske hipertenzije in...

Download Vodenja arterijske hipertenzije in ukrepanje ob njenih ... ... Vodenja arterijske hipertenzije in ukrepanje

Post on 15-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vodenja arterijske hipertenzije in ukrepanje ob njenih

  poslabšanjih/zapletih – modifikacija protokola 2013

  Marija Petek Šter, Mateja Bulc, Rok Accetto, Davorina Petek, Barbara Salobir, Tanja

  Žontar, Snežana Škorič, Ernica Jovanovič

  Definicija, vzroki, pogostnost in pomembnost arterijske

  hipertenzije

  Krvni tlak je dejavnik tveganja za bolezni srca in ožilja. O arterijski hipertenziji govorimo,

  če je krvni tlak kronično zvišan, oz če je ob več zaporednih meritvah 140/90 mm Hg ali

  več.

  Pri več kot 90% bolnikov z arterijsko hipertenzijo vzroka bolezni ne poznamo, zato govorimo

  o esencialni arterijski hipertenziji. Pri njenem nastanku ima poleg dejavnikov življenjskega

  sloga (dosoljevanje hrane, telesna nedejavnost, tvegano pitje alkoholnih pijač in debelost)

  pomembno vlogo tudi dednost, čeprav načina dedovanja ne poznamo natančno.

  Pri manj kot 10% bolnikov zvišan krvni tlak lahko opredelimo kot posledico bolezni ledvic,

  endokrinih bolezni (npr. bolezni ščitnice, nadledvičnice), bolezni, ki vodijo v povečano

  viskoznost krvi, bolezni srca ali kot posledico jemanja nekaterih zdravil (npr.

  kortikosteroidov, NSAR). V teh primerih govorimo o sekundarni arterijski hipertenziji, ki jo

  zdravimo vzročno - zdravimo osnovno bolezen.

  Arterijska hipertenzija poveča tveganje za srčno-žilni dogodek v povprečju za 2 do 3 krat

  (vzrok 1/3 vseh aterosklerotičnih srčno-žilnih dogodkov), zaradi hipertrofije srčne mišice in

  kasnejše dilatacije srca pa je vzrok polovice vseh oblik srčnega popuščanja. V

  zahodnoevropskih državah se opaža trend zmanjševanja prevalenca možganske kapi, medtem

  ko v vzhodnoevropskih državah le ta narašča.

  Definicija hipertenzije: meja med normotenzijo in hipertenzijo je 140/90 mmHg.(Tabela 1).

  Bolnika uvrstimo glede na najvišjo vrednost izmerjenega sistoličnega in/ali diastoličnega

  krvnega tlaka.

  Tabela 1. Definicija hipertenzije

  Razvrstitev

  Sistolični KT (mmHg) Diastolični KT (mmHg)

  Optimalen KT

  < 120 in < 80

  Normalen KT

  120–129 in/ali 80–84

  Visoko normalen

  130–139 in/ali 85–89

 • Stopnja 1

  140–159 in/ali 90–99

  Stopnja 2

  160–179 in/ali 100–109

  Stopnja 3 ≥180 in/ali ≥110

 • Presejanje populacije na zvišan krvni tlak (diplomirana

  medicinska sestra - DMS)

  Presejanje na arterijsko hipertenzijo je del preventivnega pregleda na srčno-žilne bolezni v

  RADM.

  Vključitveni kriterij za presejanje na dejavnike tveganja in ogroženost za razvoj AH:

   opredeljene osebe po 30. letu

  Izključitveni kriteriji:

   vsi bolniki z že znano in zdravljeno arterijsko hipertenzijo

   vsi bolniki z že znano in zdravljeno sladkorno boleznijo

   vsi bolniki z že znano in zdravljeno srčno-žilno boleznijo.

  Odkrivanje oseb z velikim tveganjem izvajamo v ambulantah družinske medicine s pomočjo

  kliničnega presejana ob preventivnem pregledu na dejavnike tveganja za bolezni srca in žilja.

  Na podlagi kliničnih značilnosti osebe skušamo odkriti osebe z vsaj enim od dejavnikov

  tveganja za razvoj AH:

   dednost (arterijska hipertenzija pri ožjih družinskih članih)

   dosoljevanje hrane

   tvegano pitje alkoholnih pijač

   telesna nedejavnost

   prekomerna telesna teža in debelost

  Klinično presejanje v RADM na AH obsega:

  družinsko in osebno anamnezo:

   prisotnost AH in srčno-žilnih bolezni pri ožjih sorodnikih,

   dosedanje bolezni,

   način prehranjevanja (sol),

   pitje alkoholnih pijač in kajenje,

   telesna dejavnost;

  meritve:

   telesna teža in višina, izračun indeksa telesne mase (ITM),

   obseg pasu,

   krvni tlak, pulz

   periferni pulzi

  laboratorij:

   krvni sladkor na tešče

   celotni lipidogram

  Presejalni test za odkrivanje oseb z zvišanim krvnim tlakom je merjenje krvnega tlaka.

  1

 • Vedno merimo krvni tlak po standardnem protokolu Svetovne zdravstvene organizacije:

  sedečemu, sproščenemu pacientu podpremo roko v višini srca in tlak izmerimo dvakrat

  zapored (upoštevamo povprečje obeh meritev). Ob prvem obisku merimo krvni tlak vedno na

  obeh rokah. Če je razlika med tlakoma na levi in desni roki večja od 10 mmHg, poslej

  merimo tlak vedno na roki, kjer je bil tlak višji. Ob merjenju krvnega tlaka vedno merimo

  tudi srčni utrip.

  Merjenje krvnega tlaka

  Namesto živosrebrnih sfigmomanometrov, ki so bili doslej zlati standard, uporabljamo danes

  avskultacijske ali oscilometrične polavtomatske in avtomatske merilnike. Ti merilniki morajo

  biti ocenjeni s standardiziranimi protokoli. Njihovo natančnost moramo redno preverjati s

  kalibriranjem v tehničnih laboratorijih. Najustreznejša je meritev krvnega tlaka na nadlahti.

  Velikost gumijastega dela manšete mora ustrezati obsegu nadlahti.

  V primeru pomembne in stalne razlike (> 10 mmHg) sistoličnega krvnega tlaka med obema

  nadlahtema upoštevamo meritve z višjimi vrednostmi KT. Razlika med obema nadlahtema je

  pomembna pri hkratnih meritvah. Pri zaporednih meritvah je razlika lahko posledica

  spremenljivosti KT.

  Meritvam KT bi morala vedno slediti še meritev srčnega utripa, ker je srčni utrip v mirovanju

  neodvisen napovednik za srčno-žilno obolevnost ali usodne zaplete pri nekaterih stanjih,

  vključno pri hipertenziji.

  Ortostatska hipotenzija je znižanje sistoličnega KT za > 20 mm Hg ali diastoličnega za > 10

  mm Hg po 3 minutah v stoječem položaju – pomeni slabšo napoved izida za smrtnost in

  srčno-žilne zaplete.

  Za izračun ogroženosti za srčnožilne bolezni poleg merjenja krvnega tlaka potrebujemo še

  izračun tveganja za SŽB s pomočjo Framinghamske enačbe.

  IZID PRESEJANJA:

  1. Nima vedenjskih dejavnikov tveganja za srčnožilno bolezen (srčno-žilno tveganje po Framinghamu < 20%) in krvni tlak normalen (

 • o zmerno količino maščob (≤ 35% celodnevne energijske potrebe), posebno

  zasičenih in transmaščob (< 10% celodnevne energijske potrebe),

  o ogljikohidratna živila v obliki polnozrnatih žitaric, sadja, zelenjave in

  stročnic.

   uživanje alkohola: največ 2 merici dnevno (moški) oz 1 merico (ženske)

   opustitev kajenja

  Pacientom, katerih srčno-žilno tveganje ne dosega 20% po Framinghamu, enkrat letno

  kontroliramo krvni tlak in dejavnike tveganja.

  Paciente, katerih srčno-žilno tveganje presega 20% po Framinghamu, DMS napoti k

  osebnemu zdravniku družinske medicine.

  3. Zvišan krvni tlak

  Kadar z vsaj tremi zaporednimi meritvami ali s samomeritvami krvnega tlaka ali s 24-urnim

  merjenjem krvnega tlaka potrdimo arterijsko hipertenzijo, DMS bolnika napoti k

  osebnemu družinskemu zdravniku, da diagnozo potrdi, bolezen opredeli in zdravi.

   Če pri pacientu ob kontrolnih meritvah namerimo normalen ali visoko normalen krvni

  tlak, ukrepamo po algoritmu za normalen ali visoko normalen krvni tlak.

   Kadar je krvni tlak 180/110 mmHg ali več, je bolnika treba predstaviti osebnemu

  zdravniku najkasneje v enem tednu (po predhodnem telefonskem posvetu).

   Če je krvni tlak med 160/100 in 179/109 mmHg, je to potrebno v mesecu dni, če je

  krvni tlak med 140/90 in 159/99 mmHg, pa v dveh mesecih.

  Pri opredelitvi višine krvnega tlaka in postavitvi diagnoze arterijske hipertenzije se lahko

  poslužujemo tudi vrednosti krvnega tlaka, ki jih je bolnik izmeril doma (povprečje

  sedemdnevnega merjenja po navodilih), ambulantnih vrednosti ali vrednosti, pridobljenih s

  pomočjo 24-urnega neinvazivnega merjenja krvnega tlaka.

  Indikacijo za 24-urno merjenje krvnega tlaka postavi zdravnik, osnovno interpretacijo z

  odčitkom povprečnih vrednosti krvnega tlaka in srčnega utripa lahko opravi tudi DMS.

  Tabela 1. Definicija hipertenzije na osnovi različnih načinov merjenja krvnega tlaka.

  Kategorija Sistolični krvni tlak

  (mm Hg)

  Diastolični krvni

  tlak (mm Hg)

  meritve v

  ambulanti

  ≥140

  in/ali

  ≥90

  24-urno merjenje

  in/ali

  podnevi ≥135 in/ali ≥85

  ponoči ≥120 in/ali ≥70

  povprečje

  ≥130 in/ali ≥80

 • meritve doma

  ≥135

  in/ali

  ≥85

  Diagnoza arterijske hipertenzije (zdravnik)

  Obravnava bolnika s hipertenzijo zajema:

  • potrditev diagnoze hipertenzije,

  • odkrivanje morebitne sekundarne hipertenzije,

  • oceno srčno žilnega tveganja, okvare organov in pridruženih kliničnih stanj.

  Potrditev diagnoze arterijske hipertenzije

  Zdravnik preveri vrednosti krvnega tlaka, izmerjene pri DMS in morebitne samomeritve

  krvnega tlaka in na osnovi zaporednih izmerjenih vrednosti v območju hipertenzije potrdi

  diagnozo. Pri

Recommended

View more >