hronična obstruktivna bolest pluća (hobp)

18

Upload: sanja-ilic

Post on 03-Jul-2015

277 views

Category:

Education


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 2: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 3: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 4: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 5: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 6: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 7: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 8: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 9: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 10: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)

1.Pink puffer borac- mršav,sa

dispnejom , relativno normalnom

saturacijom O2

2.Blue bloater – zadovoljni,debeli

pacijent ali sa padom saturacije O2

Page 11: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 12: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 13: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 14: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)

Prestanak pušenja je najefikasnija mera za sprečavanje HOBP-a

Kortikosteroidi – lemod solu (nyripan) od 20mg ili 40mg u zavisnosti od

tešine bolesti, obično se daje intravenski na 12h,u kombinaciji sa

bronhodilatatorima ,

Najčešće aminofilin koji takođe ide intravenski , ili se oba ova leka u

kombinaciju

Ubacuju u 250ml ( nekad i u celu bocu) NaCl.

Od antibiotika najčešće su forcas,tizacef itd.

Takođe se daju inhalacije beroduala u razmeri 1ml beroduala + 2ml NaCl

ubaci

Se u inhalator i pacijent udiše u vremenskom periodu 10-15min.

Preventivno se koriste i inhalacione pumpice – berodual sprej , bekloforte

sprej,

Sybicord sprej...

Page 15: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 16: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 17: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)
Page 18: Hronična obstruktivna bolest pluća (HOBP)