groot vlaardingen week1

Download Groot Vlaardingen week1

Post on 25-Jul-2016

249 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groot Vlaardingen

TRANSCRIPT

 • VlaardingenVlaardingenGroot

  www.grootvlaardingen.nlWoensdag 6 januari 2016

  Ook deze week in Groot Vlaardingengemeentelijk nieuws met onder andere: Kom naar de nieuwjaars receptie

  op 9 januari Terugblik jaarwisseling Nieuwjaarswens Servicepunt

  Vrijwilligers Veel animo voor vuurwerk

  inzamelingsactie; 393 zakken ingeleverd

  Rustige jaarwisselingDe nacht van 31 december 2015 op 1 januari 2016 is in Vlaardingen rustig en sfeervol verlopen. De goede voorbereiding door het Kernteam Jaarwisseling (een samenwerkingsverband tussen gemeente, brand-weer, politie, Irado en het jongerenwerk van Minters) wierp opnieuw vruchten af.

  Ook de inzet van de Lichtblauwe Brigade was efficint en ook de vrijwilligers van Buurtpreventie waren actief.

  VuurwerkDoor de aangepaste tijden waarop vuurwerk mocht worden afgestoken (vanaf 18.00 uur in plaats van 10.00 uur) en het vuurwerkverbod op het Liesveld en Veerplein was er opnieuw een stuk minder overlast dan voorgaande jaren. Natuurlijk konden alle ervaren of gemelde vuurwerkoverlast niet helemaal voorkomen worden. De Lichtblauwe Brigade heeft gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden. Er zijn verbalen uitgeschreven en er is illegaal vuurwerk in beslag genomen. Er is ook contact geweest met de ouders van geverbaliseerde (minderjarige) jongeren en zij waren zeer te spreken over de aanpak.

  VreugdevurenOp het plein aan de Broekweg en op het voormalige terrein van voetbalvereniging Fortuna aan de Marathonweg waren, met een ontheffing met voorwaarden, vreugdevuren toegestaan. Op beide locaties is alles goed verlopen en zijn de restanten van de vreugdevuren inmiddels opgeruimd.

  Horeca, brandweer en beduidend minder vernielingenOok in de horeca is de avond rustig verlopen en waren er geen onregelmatigheden. De brandweer is op 31 december 2015 en 1 januari 2016 ongeveer 25 keer uitgerukt voor jaarwisselingsgerelateerde meldingen, bijvoorbeeld containerbranden. Het aantal vuurtonnen in de stad lijkt toe te nemen. Men denkt dat dit hetzelfde is als een vuurkorf. Echter, eenmaal op straat staan de vuurtonnen in de weg voor de hulpdiensten. Zoals elk jaar was er weer een aantal vernielingen. Het waren echter beduidend minder vernielingen dan de voorgaande jaarwisseling. Daarentegen is elke ver nieling er n te veel. Het gaat om enkele abris, afvalbakken, twee verkeersborden, een aantal weggeblazen put deksels en een verkeerslicht. Er is centraal aangifte gedaan van vernieling van gemeentelijke eigendommen. De RET doet aangifte van de schade aan de abris.

  SchoonmaakHet schoonmaken van de stad is bijna afgerond, waaraan de inwoners, onder andere door de vuurwerkinzamelings actie, een bijdrage hebben geleverd. Een grote pluim voor alle Vlaardingers die op deze positieve wijze het nieuwe jaar hebben ingeluid!

  Onder het genot van een drankje, een hapje en sfeervolle live muziek van trio Lulu Swing kunt u nieuwjaarswensen uitwisselen. Kade40 is aanwezig voor het verzorgen van activiteiten voor de kinderen.

  Thema: De Burger MeesterHet thema van de nieuwjaarsreceptie is De Burger Meester. Deze campagne heeft veel Vlaardingers bereikt en enthousiast gemaakt. Meer dan 300 ideen zijn ingediend over onder meer kunst en cultuur, groen en natuur, duurzaamheid en inrichting van de stad. Een prachtig resultaat! Over deze ideen gingen al 100 bezoekers van het Grote Stadsplein met elkaar in gesprek in een werkatelier. De uitkomsten van deze gesprekken laten we u zien op de nieuwjaarsreceptie. We geven u dan een inzicht in de eerste onderwerpen voor de Stadsagenda.

  Ook meedoen?Maar... daarmee zijn we er nog niet. U kunt ook meedoen. Voelt u zich aangesproken door een idee, een thema of een onderwerp? Wilt u een idee, thema of onderwerp adopteren om te zorgen dat het verder geholpen wordt? Kom dan naar de nieuwjaars receptie en laat u inspireren om mee te doen! Want dit is d manier om invloed uit te oefenen op de toekomst van onze stad en te laten zien dat Vlaardingen uw stad is. Meer informatie vindt u op www.deburgermeester.nu.

  Kom naar de nieuwjaarsreceptie op 9 januariOp zaterdag 9 januari 2016 bent u van 16.00 uur tot 19.00 uur van harte welkom in het stadhuis (Markt 11) voor de nieuwjaarsreceptie van het gemeente-bestuur van Vlaardingen.

  woensdag 6 januari 2016

  Archeologisch depot gaat in verhuisdozen

  GemeenteraadOp donderdag 7 januari bent u van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies Samenleving en Stad in het stadhuis (Markt 11).

  Commissie SamenlevingDe commissie Samenleving begint om 20.00 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Doorgang Plan van Aanpak nieuwe invulling Stads

  gehoorzaal Stadsgehoorzaal in relatie tot Wet Markt en Overheid

  Commissie StadDe commissie Stad begint om 21.45 uur. Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp: Wensen en bedenkingen verkoop Hofsingel 74

  De agendas en stukken voor de vergaderingen vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

  CollegebesluitenDe nieuwe besluiten van het college van burgemeester en wethouders staan vanaf woensdagochtend op de website. Kijk op www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

  Scherven, sieraden, beenderen, resten van het verre verleden van Vlaardingen komen in beweging. De komende maanden verhuist de archeologische col-lectie van de gemeente Vlaardingen naar een nieuw depot in het hart van de stad.

  We leven in een gebied waar al zon 6.000 jaar mensen wonen. Niet gek dus dat archeologen en amateurarcheologen regelmatig iets vinden in de Vlaardingse bodem. De resten van het leven van jagersverzamelaars, boeren, Romeinen, ridders en andere oudVlaardingers zijn nu in bezit van de gemeente Vlaardingen.

  DepotsEen klein gedeelte van de voorwerpen is in musea te bewonderen. De overige vondsten worden op dit moment bewaard in twee depots. Ongeveer de helft van de Vlaardingse archeologische collectie staat op de zolder van het oude stadhuis. Het andere deel bevindt zich op de Energieweg 2a. In totaal gaat het om ongeveer 7.000 dozen met vondsten.Om deze vondsten goed te bewaren, moet een depot aan allerlei eisen voldoen. De huidige depotruimtes latente wensen over en dat maakte het nodig om op zoek te gaan naar een nieuw onderkomen voor de verzameling.

  In het hartHet nieuwe adres van het archeologisch depot ligt in het hart van het stadscentrum: de tweede etage van de Waalstraat 100, boven de centrale bibliotheek. De ruimte is groot genoeg om de volledige collectie onder te brengen n biedt voldoende plaats voor toekomstige vondsten. Ook stukken van de collectie Monumentenzorg kunnen hier een plekje krijgen.

  Tijdelijk onbereikbaarIn december hebben de beheerders van het depot samen met vrijwilligers de verhuizing voorbereid. In januari en februari ontruimen zij samen de oude depotlocaties en richten zij het nieuwe depot aan de Waalstraat 100 in. In de tussentijd is de archeologische collectie en het depot niet bereikbaar. In het voorjaar van2016 wordt de nieuwe depotlocatie feestelijk geopend.

  Fotografie: C. van Loon

  Volg Vlaardingen via Twitter Wilt u als eerste op de hoogte zijn van nieuws van de gemeente Vlaardingen? Volg Vlaardingen via Twitter op twitter.com/volgvlaardingen

  Volg Vlaardingen via Twitter

  voskamp.meesterbakker.nl

  WINTER-OPRUIMING

  CORRECTPROFITEER VAN DE

  Jacky Silos is politicus van 2015VLAARDINGEN Het juryrap-port loog er niet om bij de verkiezing van de politicus van het jaar 2015. Met een brede glimlach en aange-naam verrast nam CDA frac-tievoorzitster Jacky Silos deze titel in ontvangst van burgemeester Bert Blase tij-dens het laatste uur van het programma Tussen Kerst en Kurk bij Omroep Vlaar-dingen. Jacky Silos werd uiteindelijk gekozen vanwe-ge haar gedegen inzet, haar evenwichtigheid, betrouw-baarheid en de uitstekende wijze waarop zij zich staan-de weet te houden in het politieke debat. De andere twee genomineerden waren wethouder Arnout Hoekstra en GroenLinks fractievoor-zitter Kees Borsboom, de winnaar van vorig jaar.

  Arnout Hoekstra oogstte lof vanwege de lastige dossiers die hij door de raad weet te loodsen en zijn toeganke-lijkheid en bereikbaarheid. Kees Borsboom werd ge-noemd vanwege onder meer

  zijn inhoudelijke wijze van oppositie voeren en kennis van zaken. De jury bestond uit een vijftal vertegenwoor-digers van de lokale media. Ieder had een eigen top drie opgegeven.

  Jacky Silos neemt verrast de oorkonde in ontvangst van burgemeester Blase voor politicus van het jaar. Foto: Peter Spek

  De echte bikkels waren van de Survivalvereniging Vlaardingen, die de traditie in stand hielden om het nieuwe jaar te beginnen met een frisse nieuwjaarsduik in de Vlaardingse Vaart. Dertig atleten doken in het water als eerste voorbereiding op het komende survivalseizoen. De deelnemers aan de eerste nieuwjaarsduik in De Kulk hadden geen last van kou. Zij sprongen in een verwarmd bad en ook dat had zijn charme. Foto: Peter Spek

  Goed begin van het jaar!

  Minder overlast en vernielingen dit jaar

  VLAARDINGEN - De goede voorbereiding door het Kernteam Jaarwisseling (een samenwerkingsverband tus-sen gemeente, brandweer, politie, Irado en het jonge-renwerk van Minters) werpt volgens de burgemeester wederom zijn vruchten af. Door de aangepaste tijden waarop vuurwerk mocht worden afgestoken (vanaf 18 uur in plaats van 10 uur) en het vuurwerkverbod op het Liesveld en Veerplein is geconstateerd, dat er weder-om een stuk minder overlast was dan voorgaande jaren. De Lichtblauwe Brigade heeft goed gehandhaafd op het afsteken van vuurwerk

  buiten de toegestane tij-den. Naast de kerstbomeninza-melactie heeft de gemeente Vlaardingen dit jaar ook weer een vuurwerkinza-melactie georganiseerd. Be-woners konden tot en met 2 januari vuurwerkafval inle-veren en kregen daarvoor 1 euro, per volle vuilniszak. Op 1 januar