groot vlaardingen week27

Download Groot Vlaardingen week27

Post on 22-Jul-2016

377 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groot Vlaardingen

TRANSCRIPT

 • www.grootvlaardingen.nlWoensdag 1 juli 2015

  75 JAAR

  AANBIEDINGEN

  WWW.CORRECT.NL010-4.618.618

  Ook deze week in Groot Vlaardingen gemeentelijk nieuws met onder andere:

  Zieke kastanjebomen gekapt

  Laat uw stem horen op 2 juli

  Servicepunt Vrijwilligers

  Gratis e-books lenen

  De ziekte kenmerkt zich door bloedingsplekken op de stam en takken met als gevolg later bast- en twijg-sterfte. Er is helaas nog geen manier om de ziekte te voorkomen of te genezen.

  Nieuwe bomen Er worden ongeveer 240 nieuwe bomen geplant op

  verschillende locaties. In het najaar wordt een infor-matieavond georganiseerd over de kastanjebloedings-ziekte en over de vervangingsplannen.

  Wilt u weten waar de bomen worden gekapt en/of geplant, kijk dan op www.vlaardingen.nl/projecten.

  Zieke kastanjebomen gekapt

  woensdag 1 juli 2015

  Fotografie: Ron van Rossum

  CollegebesluitenDe nieuwe besluiten van het college van burgemeester en wethouders staan vanaf woensdagochtend op de website. Kijk op www.vlaardingen.nl/collegebesluit.

  Deze zomer worden in Vlaardingen 276 kastanjebomen gekapt. De bomen lijden aan de kastanjebloedings-ziekte. In Vlaardingen zijn de afgelopen jaren als gevolg van de ziekte circa 250 bomen gekapt, waaronder enkele exemplaren van de lijst met monumentale bomen. De bomen waren als gevolg van de ziekte afgestor-ven. Naar verwachting moeten de komende jaren nog veel kastanjes worden gekapt.

  GemeenteraadOp donderdag 2 juli bent u vanaf 20.00 uur van harte welkom voor de raadsvergadering in het stadhuis, ingang Markt 11. De avond begint met het inspreken op de Voorjaarnota 2015 (zie het bericht hieronder). Daarna wordt de raadsvergadering hervat die op 25 juni jl. is geschorst. Op de agenda van deze vergadering staan nog 3 onderwerpen: 1e voortgangsrapportage 2015 en 2e begrotings-

  wijziging 2015 Protocol geheimhouding documenten en

  vergaderingen Invulling procedure wensen en bedenkingen

  Op woensdag 8 juli (vanaf 19.30 uur) en donderdag 9 juli (vanaf 15.00 uur) bent u welkom in het stadhuis aan de Markt 11 voor de vergadering van de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2015.

  Agenda woensdag 8 juli en donderdag 9 juliOp de agenda staat onder andere: Voorjaarsnota 2015 4e begrotingswijziging en 2e voortgangsrapportage

  De stukken voor de vergaderingen vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

  Kom langs of volg een van de vergaderingen via: www.vlaardingen.nl/raadlive Omroep Vlaardingen (107.8 MHZ in de ether en 105.9

  op de kabel)

  Laat uw stem horen: inspreken op 2 juli Op 8 en 9 juli behandelt de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2015. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgeblikt op de gemeentebegroting voor volgend jaar, die in november 2015 wordt vastgesteld. Wat gaat de gemeente volgend jaar doen (of niet meer doen), wat gaat dat kosten, waar gaan we dat van betalen?

  Vooruitlopend op de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota, is er gelegenheid tot inspreken. Op donderdag 2 juli, vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis, mag een ieder die dat wil, zijn zegje doen over de plannen. De Voorjaarsnota vindt u op www.vlaardingen.nl.

  Heeft u belangstelling hiervoor? Meldt u aan via de gemeentelijke website. Kijk op www.vlaardingen.nl bij contact met de gemeenteraad onder het kopje inspreken. De gemeenteraad hoort graag hoe u erover denkt.

  Leefbaarheidsplatforms Oostwijk en Indische BuurtDe komende week bent u van harte welkom bij twee bijeenkomsten van leefbaarheidsplatforms: Oostwijk en Indische Buurt.

  OostwijkHet leefbaarheidsplatform Oostwijk vindt plaats op donderdag 2 juli. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: wijk- en verkeersveiligheid, leefbaarheid in de wijk (activiteiten en bewonersinitiatieven) en de projecten in het gebied. Ook komt de uitkomst van de evaluatie van het leefbaarheidsplatform aan de orde en wordt besproken hoe het leefbaarheidsplatform kan worden verbeterd. De bijeenkomst vindt plaats in de Windwijzer (Schiedamseweg 95) en begint om 19.30 uur.

  Indische BuurtOp maandag 6 juli bent u van harte welkom bij het leefbaarheidsplatform Indische Buurt. De onderwerpen die besproken worden zijn de wijkveiligheid, leefbaarheid in de wijk (activiteiten en bewonersinitiatieven) en de projecten in het gebied, zoals het thema eenzaamheid en de decentralisatie van de zorgtaken. Ook komt de uitkomst van de evaluatie van het leefbaarheidsplatform aan de orde en wordt besproken hoe het leefbaarheidsplatform kan worden verbeterd. De bijeenkomst vindt plaats in het Wijkcentrum Indische Buurt (Floreslaan 41) en begint om 19.30 uur.

  Nationaal Hitteplan actief

  Sinds dinsdag 30 juni is het Nationaal Hitteplan actief in het hele land. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Verder geldt voor iedereen alert te zijn op verbranding van de huid door UV-straling van de zon, want met waarden boven de 7 is de zonkracht de komende dagen hoog.

  Aanhoudende hitteTot en met zaterdag is het overwegend zonnig en warm met slechts een kleine kans op een bui en temperaturen oplopend over de 30 graden op zaterdag. Ook s avonds en s nachts blijft het warm en komt de temperatuur nauwelijks onder de 20 graden. Later deze week wordt ook smog door ozon verwacht. Aanhoudend warm weer vormt een gezondheidsrisico voor bepaalde groepen mensen. Vooral ouderen, mensen in verzorgingstehuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn risicogroepen.

  Maatregelen tegen de zon en de hitte Voldoende drinken Dunne kleding dragen die wel enige bescherming biedt

  tegen verbranding door de zon

  Zonnebrandcrme aanbrengen op de huid In de schaduw blijven Lichamelijke inspanning in de middag beperken Houdt de woning koel door tijdig gebruik van

  zonwering, ventilator of airconditioning Het Rode Kruis roept iedereen op om kwetsbare

  mensen in de directe omgeving in de gaten te houden en zo nodig hulp te bieden

  Meer informatie: www.rivm.nl.

  voskamp.meesterbakker.nl

  Wij bieden u de hoogste prijs

  voor uw (sloop)auto!

  T: 0181-613988E: info@spijkcitybv.nl W: www.spijkcitybv.nl

  Vijfendertig oldtimers vertrokken zondag vanaf de Westhavenplaats voor de Haringrit. Ron Fernhout: In 1948 werd deze rit voor oldtimers voor het eerst gereden. Gestopt in 1957 maar in 2004 nieuw leven ingeblazen door RoundTable56, leeft de Haringrit weer. Soms pruttelend maar luid toeterend gingen de bolides op weg. De Haringrit stond in het teken van de stichting Passie van Kim Mourik. Zij zet zich in voor kinderen met autisme. Foto: Peter Spek

  Pruttelend maar luid toeterend op weg

  Clubs bereid tot vergaand samenwerken

  VLAARDINGEN - Een motie van VV2000/Leefbaar Vlaardin-gen, AOV en SBV die pleitte voor meer samenwerking in de sport, heeft geleid tot een gemeentelijk onderzoek waarbij alle sportclubs in Vlaardingen op dit onder-werp zijn ondervraagd. 52 Vlaardingse sportvereni-gingen waren bereid mee te doen en uiteindelijk vulden slechts 17 clubs de vragen-lijst in. Het onderzoek leidde tot opvallende uitkomsten. Naast de bereidheid tot sa-menwerken, kwam aan het licht dat het overgrote deel van de bestuursfuncties bij clubs zijn vervuld. De on-dervraagde clubs beschik-

  ken over een leger aan vrij-willigers. Verder kwam naar voren dat bijna de helft van de clubs, naast de hoofd-sport, ook andere sporten aanbiedt. Sportclubs willen ook het clubhuis beschik-baar stellen voor andere ac-tiviteiten. Met name doorde-weeks en overdag maar ook in het weekend. In septem-ber houdt de gemeente een bijeenkomst voor alle Vlaar-dingse sportverenigingen. Ook de door de clubs geop-perde samenwerkingspar-tijen worden uitgenodigd. Door de juiste partijen aan elkaar te koppelen hoopt de gemeente de samenwerking op gang te brengen.

  Op de vraag of sportclubs vergaand willen samenwerken liet driekwart van de verenigingen weten andere sportactiviteiten te willen organiseren. Daarbij is grote behoefte aan hulp van de gemeente.

  door Peter Spek

  Leger aan vrijwilligers

  OPNIEUW SPORTFUSIEOranje Nassau, Spirit en HWC verleden tijd, Het trio gaat ver-der als SC Twist.

  12

  SNEL INZETBAAR EN TER PLAATSEReddingsbrigade Vlaardingen heeft haar team uitgebreid met een bike-team.

  20

  Vernieuwde site Woonnet RijnmondVLAARDINGEN - De vernieuw-de website van Woonnet Rijnmond is live. Voortaan staan de nieuw beschikbare woningen van wooncorpo-raties in de regio Rijnmond dagelijks online. Het is dus de uitgelezen plek voor hui-dige en nieuwe woningzoe-kenden. Woonnet Rijnmond is een samenwerking van 24 woningcorporaties in de regio Rotterdam. De ver-nieuwde website biedt veel voordelen. Het is de enige plek waar corporaties niet alleen het totale aanbod van huur- en koopwoningen online zetten, maar ook de parkeerplaatsen, bedrijfs-ruimten en bergingen.Met de vernieuwde website biedt Woonnet Rijnmond de persoonlijk beste match uit het aanbod op basis van de persoonlijke wensen van de woningzoekenden. Bij de oude website stond het aan-bod nog centraal en nu dus de woningzoekenden.Met de slogan Woonne-tRijnmond.nl: d plek voor n nieuwe stek promoten de woningcorporaties de komende periode de ver-nieuwde website.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win een zomerse Djubi Slingball setGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Schrijf jij met ons mee?Vlaardingen - En? Op www.grootvlaardingen.nl onze nieuwe website al ontdekt? Je kunt er op een eenvoudi-ge manier zelf je berichten

  opzetten. Voor de berichten op onze site zo veel mogelijk ook een plekje in de krant. Ga naar www.grootvlaar-dingen.nl en schrijf mee.

  MS Rotterdam komt langsVlaardingen - De MS Rot-terdam vaart zaterdag 4 juli weer over de Nieuwe Water-weg.