Grile Licenta Si Sem 2 2009 Rezolvate-Baze de Date

Download Grile Licenta Si Sem 2 2009 Rezolvate-Baze de Date

Post on 15-Jun-2015

536 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grile licenta 2009 ,an 3 sem 2 2009 plus alte cateva teste rezolvate

TRANSCRIPT

<p>baze_de_dateProbleme pentru examenul de licenta</p> <p>A ____</p> <p>1. O baza de date relationala este a. O colectie de date interrelationate gestionate ca o singura unitate b. Un produs software furnizat de un producator de baze de date c. O structura de date, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index d. Definita in acelasi mod de toti producatorii de software 2. Un Obiect al unei baze de date este a. O colectie de inregistrari inrudite, stocate ca o singura unitate b. Un produs software furnizat de un producator de baze de date c. O structura, cum ar fi un tabel, o vizualizare sau un index d. O colectie de date interrelationate gestionate ca o singuraunitate 3. Care din urmtoarele baze de date nu este un RDBMS (sistem de gestionare a bazelor de date</p> <p>C ____</p> <p>C ____</p> <p>D ____</p> <p>B ____</p> <p>relatioanale) a. Oracle Database b. MySQL c. Excel Database d. Microsoft SQL Server 4. Un sistem RDBMS(sistem de gestionare a bazelor de date relatioanale) nu include urmatorul serviciu a. Acceptarea unui limbaj de interogare b. Mecanisme de securitate, pentru a impiedica accesul si modificarea neautorizata a datelor c. Mutarea datelor in si din fisiere de date, dupa cum este necesar d. Generarea diagramelor ERD (Entity Relationship Diagram) 5. Componentele unei baze de date relationale nu includ a. Tabeleb. Diagrame ERD c. Restrictii d. Relatii</p> <p>B ____</p> <p>D ____</p> <p>6. Printre tipurile de restrictii care pot fi folosite in bazele de date relationale, nu se numara a. NOT NULL b. Relatii c. CHECK d. Cheie primara e. Unicitate 7. Normalizarea nu rezolva a. Anomalia de stergere b. Anomalia de actualizare c. Anomalia de inserare d. Anomalia de creare 8. Un identificator unic (cheie primara) a. Poate fi compus numai dintr-un singur atribut</p> <p>B ____</p> <p>b. Poate fi compus din atribute concatenate c. Poate fi compus din atribute cu valoarea NULL d. Poate fi compus din zero, unul sau mai multe atribute</p> <p>A ____</p> <p>9. Prima forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive si atributele multivaloare b. Dependentele partiale de cheia primara c. Dependentele tranzitive d. Relatiile de tip unu-la-mai-multi</p> <p>8 B ____ 10. A doua forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Grupurile repetitive b. Dependentele partiale de cheia primara c. Grupurile repetitive si atributele multi valoare d. Dependentele tranzitive 9 C ____ 11. A treia forma normala rezolva anomaliile cauzate de a. Dependentele partiale de cheia primara b. Grupurile repetitive c. Dependentele tranzitive d. Atributele multivaloare D ____ 12. Problemele de dependen tranzitiv a. Sunt rezolvate de a doua form normal b. Sunt rezolvate de prima form normal c. Apar atunci cnd un atribut non-cheie depinde doar de o parte a cheii primare d. Sunt rezolvate de a treia form normal 10 B 13. SQL este ____Un limbaj orientat spre obiecte Un limbaj grafic, folosit pentru definirea diagramelor ER si a diagramelor conceptuale 11 C 14. Un model de date reprezinta o colectie integrata de concepte care nu descriu ____ a. date b. relatii dintre datec. date despre echipa realizatoare a modelului d. constrngeri existente asupra datelor sistemului real analizat. a. b. c. d. Un limbaj procedural Un limbaj neprocedural</p> <p>A ____ 15. Nu este caracteristica a modelului relational: a. prezenta tuplurilor identice b. articolele unui domeniu sunt omogene c. toate valorile unui domeniu corespunzatoare tuturor cazurilor nu mai pot fidescompuse in alte valori (sunt atomice)d. fiecare coloana defineste un domeniu distinct si nu se poate repeta in cadrul</p> <p>aceleiasi relatii 12 D 16. Modelul relational nu are ca regula de integritate structurala ____ a. Unicitatea cheii. Cheia primara trebuie sa fie unica si minimala. b. Integritatea entitatii. Atributele cheii primare trebuie sa fie diferite de valoarea null.</p> <p>c. Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa corespunda unei valori a cheii</p> <p>primare asociate.d. Integritatea referirii. O cheie externa trebuie sa fie ori null in intregime, ori sa</p> <p>corespunda unei valori a cheii primare asociate. 13 B 17. Relatia m:n devine in modelul relational ____ a. tabel asociativ cu cheia primara formata numai din doua chei externe pentru cele doua tabele asociate b. tabel asociativ cu cheia primara formata din doua chei externe pentru cele doua tabele asociate plus eventuale coloane aditionalec. chei externe d. entitate independenta</p> <p>14 D 18. Care nu este un concept utilizat pentru a descrie formal - uzual - fizic elementele de baza ale ____ organizarii datelor a. relatie - tablou- fisier b. tuplu - linie- inregistrarec. atribut - coloana - camp d. domeniu - zona- functie</p> <p>15 C 19. Instructiunile SQL nu fac parte din categoria ____ a. Limbajul de interogare a datelor (DQL) b. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) c. Limbajul de selectare a datelor (DSL - Data Selection Language) d. Limbajul de manipulare a datelor (DML - Data Manipulation Language) 16 A 20. Limbajul de definire a datelor (DDL - Data Definition Language) nu include urmatoarea instructiune ____ a. DELETE b. CREATE c. ALTERd. DROP</p> <p>17 D 21. Limbajul de manipulare a datelor (DML Data Manipulation Language) nu include instructiuniea ____UPDATE DELETE ALTER B ____ 22. Tipurile de date temporale standard nu includ a. DATE b. DATETIME c. TIME d. TIMESTAMP 18 D 23. Valorile NULL ____ a. Sunt egale cu alte valori NULL b. Este acelasi lucru ca si spatiile libere c. Sunt intotdeauna permise in mod prestabilit d. Pot fi folosite pentru reprezentarea datelor care lipsesc sau nu sunt cunoscute 19 A 24. Definitia unei coloane din instructiunea CREATE TABLE nu poate include ____ a. Numele tabelului b. O clauza DEFAULT c. O clauza NULL sau NOT NULLa. b. c. d. INSERT</p> <p>d. Numele coloanei</p> <p>20 C 25. Sintaxa corecta pentru o restrictie NOT NULL este ____ a. nume_coloana REFERENCES NOT NULL b. nume_coloana tip_de_DATA IS NOT NULL c. nume_coloana tip_de_DATA NOT NULL d. DEFAULT [NULL | NOT NULL] 21 A 26. Sintaxa corecta pentru o restrictie UNIQUE este ____ a. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE {nume_coloana[,nume coloana...]) b. [CONSTRAINT nume_restrictie] UNIQUE (nume_tabel) c. nume_coloana REFERENCES UNIQUE nume_tabel d. DEFAULT UNIQUE (nume_coloana) 22 D 27. Sintaxa corecta pentru o restrictie referentiala asupra unei coloane este ____ a. CONSTRAINT nume_restrictie] REFERENCES nume_tabel b. nume_coloana REFERENCES nume_tabel c. FOREIGN KEY nume_coloana REFERENCES nume_tabel (nume_coloana) d. REFERENCES nume_tabel (nume_coloana) 23 C 28. Utilizarile valide ale instructiunii ALTER TABLE nu include ____ a. Adaugarea coloanelor b. Eliminarea unei chei primare c. Redenumirea unui tabel d. Adaugarea unei restrictii 26 D 29. Nu este functie SQL standard pentru siruri de caractere ____ a. UPPERb. LENGTH sau LEN c. LOWER d. LIKE</p> <p>27 B 30. Operatorul UNION ____ a. Include randurile duplicate in setul de rezultate b. Combina seturile de rezultate a doua interogari intr-un singur set de rezultate si elimina randurile duplicate din setul de rezultate c. Combina doua interogari intr-o singura interogare de tip join d. Este numit JOIN in unele implementari SQL D ____ 31. O instructiune SQL care contine o functie de agregare a. Nu poate include, in acelasi timp, o clauza GROUP BY si o clauza ORDER BY b. Trebuie sa includa o clauza GROUP BY c. Trebuie sa includa o clauza ORDER BY d. Poate contine si coloane obisnuite si coloane calculate 28 A 32. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul Salariat, cu caracteristicile de mai jos? ____COD _ANG NUME PRENUME DATA_ANG VARST A EMAIL SALARIU valoare sir de caractere implicita 0 de dimensiune numar de 10 fixa, de 30 cu 2 zecimale</p> <p>sir caractere date, valoare sir caractere de numeric not null de maxim implicita data maxim 20 de 2 numeric de 5 20 curent</p> <p>a. CREATE TABLE SALARIAT ( cod_ang NUMBER(5) NOT NULL, nume VARCHAR2(20), prenume VARCHAR2(20), data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(50), salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0); b. CREATE TABLE SALARIAT ( cod_ang NUMBER(5) nume VARCHAR2(20), prenume VARCHAR2(20), data_angajarii DATE , varsta NUMBER(2), email CHAR(50), salariu NUMBER(10,2) DEFAULT 0); c. CREATE TABLE SALARIAT ( cod_ang NUMBER(5) , NOT NULL, nume VARCHAR2(20), prenume VARCHAR2(20), data_angajarii DATE , DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(50), salariu NUMBER(10,2) , DEFAULT 0); 29 C 33. Pentru a insera in tabelul SALARIAT inregistrari, ____COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA EMAIL SALARIU valoare implicita 0 numar de 10 cu 2 zecimale</p> <p>not nullnumeric de 5</p> <p>sir de date, valoare caractere sir sir caractere de caractere de implicita data numeric de 2 de maxim 20 maxim 20 curent dimensiune fixa, de 30</p> <p>care varianta este incorecta? a. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME, PRENUME, DATA_ANG, VARSTA, EMAIL, SALARIU) VALUES(5, Ene, Ana, 1/06/2009, 20, ea@gmail.com, 2500.50) b. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME, PRENUME, VARSTA, EMAIL) VALUES(5, Ene, Ana, 20, ea@gmail.com) c. INSERT INTO SALARIAT(COD _ANG, NUME,PRENUME,VARSTA,EMAIL, SALARIU) VALUES(5, Ene, Ana, 1/06/2009, 20, ea@gmail.com) d. INSERT INTO SALARIAT VALUES(5, Ene, Ana, 1/06/2009, 20, ea@gmail.com, 2500.50)</p> <p>30 B 34. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos, indicand cheile la nivel ____de coloana? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)</p> <p>CARTE(codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))a.</p> <p>CREATE TABLE</p> <p>CARTE</p> <p>(codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL);b.</p> <p>CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL REFERENCES DOMENIU(coddom)); CARTE (codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL PRIMARY KEY (codc), FOREIGN KEY (coddom) REFERENCES DOMENIU (coddom));</p> <p>c. CREATE TABLE</p> <p>31 C 35. Care este varianta corecta pentru a crea tabelul CARTE, cu caracteristicile de mai jos(codc cheie primara, ____coddom cheie secundara), indicand cheile la nivel de tabel? (Tabelele DOMENIU_CARTE si CARTE sunt in relatia 1:M)</p> <p>CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5))a.</p> <p>CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL); CARTE (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3),</p> <p>b. CREATE TABLE</p> <p>c.</p> <p>coddom CHAR(5) NOT NULL REFERENCES DOMENIU(coddom)); CREATE TABLE CARTE (codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5) NOT NULL, PRIMARY KEY (codc), FOREIGN KEY (coddom) REFERENCES DOMENIU (coddom));</p> <p>32 A 36. Sa se creeze tabelul asociativ imprumuta, a carui structura este data mai jos(codc, codcit si ____ dataim sunt chei primare). Sa se precizeze legatura cu tabelele carte si cititor, aflate in relatia M:M (mai multi la mai multi) a. IMPRUMUTA ( codc CHAR(5), codcit CHAR(5), dataim DATE DEFAULT SYSDATE, datares DATE, dataef DATE, PRIMARY KEY (codel, codec, dataim), FOREIGN KEY (codc) REFERENCES CARTE (codc), FOREIGN KEY (codcit) REFERENCES CITITOR(codcit));IMPRUMUTA ( codc CHAR(5) PRIMARY KEY, codcit CHAR(5) PRIMARY KEY, dataim DATE DEFAULT SYSDATE PRIMARY KEY, datares DATE, dataef DATE, FOREIGN KEY (codc) REFERENCES CARTE (codc), FOREIGN KEY (codcit) REFERENCES CITITOR(codcit)); c. IMPRUMUTA ( codc CHAR(5) REFERENCES CARTE (codc), codcit CHAR(5) REFERENCES CITITOR(codcit), dataim DATE DEFAULT SYSDATE, datares DATE, dataef DATE, PRIMARY KEY (codel, codec, dataim)); 33 C 37. Sa se creeze tabelul CARTE_INFO(codc, titlu, autor) prin copiere din tabelul ____b.</p> <p>CARTE(codc CHAR(5) , titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), pret NUMBER(8,2), nrex NUMBER(3), coddom CHAR(5)) selectand cartile care au coddom=I. a. CREATE TABLE CARTEINFO (codc CHAR(5), titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), FROM CARTE PRIMARY KEY (codc), FOREIGN KEY (coddom) REFERENCES DOMENIU (coddom));b.</p> <p>c.</p> <p>CREATE TABLE CARTE_INFO (codc CHAR(5) PRIMARY KEY, titlu VARCHAR2(30), autor VARCHAR2(30), FROM CARTE WHERE coddom = I; CREATE TABLE CARTE_INFO AS SELECT codc, titlu, autor FROM CARTE WHERE coddom = I;COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA SALARIU</p> <p>34 C 38. Pentru a introduce in tabelul SALARIAT ____valoare implicita date, valoare sircaractere sir caractere de 0 not null implicita data numeric de 2 numar de numeric de 5 de maxim 20 maxim 20 curent 10 cu 2 zecimale</p> <p>doua coloane: Cod_Funct si Email ce varianta folosim? a. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER COLUMN ADD Email char(25); b. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ADD Email CHAR(25); c. ALTER TABLE SALARIAT ADD (Cod_Funct NUMBER(2) , Email CHAR(25)); d. ALTER TABLE SALARIAT ADD Cod_Funct NUMBER(2), ALTER ADD Email char(25); 35 B 39. Ce comanda creeaza tabelul SALARIAT_1 care s aiba aceeiasi structura cu ____ tabelul SALARIATCOD _ANG NUME PRENUME DATA_AN VARST G A EMAIL SALARIU</p> <p>sir de date, valoare sir caractere de numeric caractere de implicita data de 2 numeric de 5 maxim 20 maxim 20 curent</p> <p>not null</p> <p>valoare sir de caractere implicita de dimensiune 0 fixa, de 30 numar de</p> <p>10 cu 2 zecimale</p> <p>si sa contina salariatii care au salariu &gt;100?a. CREATE TABLE SALARIAT_1 SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU&gt;100; b. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT * FROM SALARIAT WHERE SALARIU&gt;100; c. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT FROM SALARIAT WHERE SALARIU&gt;100; d. CREATE TABLE SALARIAT_1 AS SELECT COD_ANG, SALARIU FROM SALARIAT WHERE SALARIU&gt;100; 36 C 40. Ce comanda sterge din tabelul SALARIAT ____COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA EMAIL SALARIU valoare implicita 0 numar de 10 cu 2 zecimale</p> <p>sir de sir de date, valoare caractere sir caractere de numeric de not null caractere de implicita data de maxim 20 2 numeric de 5 curent dimensiune maxim 20 fixa, de 30</p> <p>coloana nume si coloana salariu?a. ALTER TABLE SALARIAT DROP nume, salariu; b. ALTER TABLE SALARIAT DROP COLUMN (nume, salariu); c. ALTER TABLE SALARIAT DROP (nume, salariu); d. ALTER TABLE SALARIAT DROP COLUMN nume, COLUMN salariu; 37 A 41. Ce comanda creeaza corect tabelul SALARIAT, specificand constrangerile? ____COD _ANG NUME PRENUME DATA_AN G VARSTA EMAIL SALARIU unic sir de not null date, valoare caractere cheie sir de sir caractere de primara implicita data numeric de 2 de caractere de maxim 20 numeric de 5 curent dimensiun maxim 20 e fixa, de 30</p> <p>&gt; 0 numar de 10 cu 2 zecimale</p> <p>a. CREATE TABLE salariat( cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARCHAR2(20) NOT NULL, prenume VARCHAR2(20), data_ang DATE DEFAULT SYSDATE, varsta NUMBER(2), email CHAR(30) UNIQUE, salariu NUMBER(10,2) CHECK (salariu &gt; 0));</p> <p>b. CREATE TABLE salariat( cod_ang NUMBER(5) PRIMARY KEY, nume VARC...</p>