Management Comparat - Grile Rezolvate (2)

Download Management Comparat - Grile Rezolvate (2)

Post on 19-Jun-2015

1.364 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Grecu Gheorghe Management Comparat 1. Managementul international consta in: a. ansamblul activitatilor desfasurate cu scopul obtinerii de profit,care depasesc granitele nationale ale unei tari b. dezvoltarea activitatilor internationale, prin care o intreprindere cauta sa obtina un avantaj competitional, ca urmare a cresterii volumului productiei si reducerii costurilor de productie c. exercitarea functiilor managementului, de prevedere, organizare, coordonare, antrenare si control-reglare, intr-un mediu multinational sau transcultural d. exercitarea rolurilor de manager in cadrul companiilor internationale e. exercitarea functiilor managementului in cadrul unei filiale a unei companii internationale 2. Compania transnationala reprezinta: a. un ansamblu de subunitatii structurale, diferite, specializate, amplasatein diferite tari, legate intre ele printr-o retea de operatii, care sa le permita realizarea unor obiective strategice multidimensionale; b. o federatie descentralizata de bunuri si responsabilitati c. o federatie coordonata de catre un management profesional d. o intreprindere cu subunitati amplasate in diferite tari e. un nucleu care centralizeaza bunuri, resurse si responsabilitati 3. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta caracteristica a companiei transnationale? a. dispune de subunitati specializate in resurse si capacitati b. conducerea centrala realizeaza o coordonare si cooperare complexe intre subunitatile componente c. intre subunitatile specializate se realizeaza fluxuri importante de componente, produse, resurse, oameni, informatii d. concentrarea patrimoniului si responsabilitatilor la nivel central e. amplasarea subunitatilor in diferite tari 4. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta rol al filialelor nationale in cadrul companiei transnationale? a. colabolator b. lider strategic c. gaura neagra d. executant e. intreprinzator 5. Rolurile indeplinite de catre filialele nationale se stabilesc in functie de: a. importanta strategica a mediului local si nivelul resurselor si capacitatilor locale b. gradul de participare la luarea deciziilor strategice si nivelul capacitatilor de productie de care dispune fiecare filiala c. nivelul resurselor si potentialul managerial al filialei d. importanta strategica a mediului local si capacitatea manageriala din cadrul filialei e. calitatea managementului si resursele de care dispune fiecare filiala</p> <p>6. Care dintre urmatoarele variante reprezinta cel mai bine categoriile de mediu in care actioneaza managerii implicati in afaceri internationale? a. extern si intern b. national si international c. economic, tehnic, tehnologic, juridic d. politic si de afaceri e. operational, national si international 7. Care dintre urmatoarele elemente reprezinta caracteristica a mediului international? a. relatiile dintre companiile transnationale si mediul national al tarii gazda b. etica muncii c. cultura organizatiei d. responsabilitatea sociala e. economie, politica 8. R.N.Farmer considera ca: a. managementul comparat, in sens larg, se concentreaza asupra similaritatilor si diferentelor dintre sistemele de management si de afaceri din contexte diferite b. managementul comparat reprezinta studiul si analiza managementului in diferite medii si ratiunile pentru care intreprinderile obtin rezultate diferite in diferite tari c. managementul comparat studiaza ansamblul metodelor si tehnicilor de management folosite in cadrul intreprinderilor din diferite tari d. managementul comparat este stiinta prin care se analizeaza asemanarile si diferentele dintre sistemele de management din diferitele tari e. managementul comparat este un domeniu de studiu al managementului prin care se evidentiaza asemanarile si diferentele dintre tari prin prisma metodelor si tehnicilor manageriale 9. Ragu Nath considera ca: a. managementul comparat, in sens larg, se concentreaza asupra similaritatilor si diferentelor dintre sistemele de management si de afaceri din diferite contexte b. managementul comparat reprezinta studiul si analiza managementului in diferite medii si ratiunile pentru care intreprinderile obtin rezultate diferite in diferite tari c. managementul comparat studiaza ansamblul metodelor si tehnicilor de management folosite in cadrul intreprinderilor din diferite tari d. managementul comparat consta in identificarea si interpretarea transculturala a similaritatilor si deosebirilor dintre diferite medii si procese de management e. managementul comparat consta in identificarea similaritatilor si deosebirilor dintre conceptele de management din diferite tari</p> <p>10. Care este cea mai completa definire a managementului comparat data de Edwin l. Miller? a. ansamblul metodelor si tehnicilor de management folosite in diferite culturi b. studiul fenomenelor de management dintre tari sau culturi c. managementul comparat cuprinde studiul fenomenelor de management intre tari sau culturi, prin concentrarea asupra detectarii, identificarii, clasificarii, masurarii si interpretarii similaritatilor si deosebirilor privind procesele, conceptele si tehnicile de management d. managementul comparat consta, in primul rand, in identificarea si interpretarea transculturala a similaritatilor si deosebirilordintre medii si procese de management. Apoi, aceste informatii sunt utilizate de catre manageri pentru a deveni mai eficienti in afacerile pe care le fac in alte culturi decat din cea din care provin e. managementul comparat consta in identificarea similaritatilor si deosebirilor dintre conceptele de management din diferite tari 11. Cea mai corecta definire a managementului comparat data de catre J.A.C.Stanbury este: a. managementul comparat international consta, in primul rand, in indentificarea si interpretarea transculturala a similaritatilor si deosebirilor dintre diferitele medii si procese de management. Apoi, aceste informatii sunt utilizate de catre manageri pentru a deveni mai eficienti in afacerile pe care le fac in alte culturi decat cea din care provin b. managementul comparat cuprinde studiul fenomenelor de management intre tari sau culturi, prin concentrarea asupra detectarii, identificarii, clasificarii, masurarii si interpretarii similaritatilor si deosebirilor privind procesele, conceptele si tehnicile de management c. managementul comparat international este reprezentat de studiul conceptelor, proceselor, metodelor si tehnicilor de management din mai multe tari, cu scopul identificarii, interpretarii, caracterizarii asemanarilor si deosebirilor dintre acestea, a universalitatii lor si a posibilitatilor de transfer a cunostintelor de management intre aceste tari si/sau culturi in vederea cresterii eficacitatii muncii managerilor d. managementul comparat in sens larg se concentreaza asupra similaritatilor si diferentelor dintre sisteme de management si de afaceri din contexte diferite e. managementul comparat reprezinta studiul si analiza managementului in diferite medii si ratiunile pentru care intreprinderile obtin rezultate diferite in diferite tari 12. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta cerinta pentru cercetarile de management comparat international? a. sa aiba ca obiect conceptele, procesele, metodele si tehnicile de management b. sa se realizeze in doua sau mai multe tari sau culturi c. sa urmareasca identificarea asemanarilor si deosebirilor dintre sistemele de management din diferite tari d. sa identifice cazurile de universalitate si cele de specific cultural e. sa realizeze o comparatie a sistemelor economice din tarile analizate</p> <p>13. Deosebirea dintre managementul comparat si managementul comparat international, consta in faptul ca: a. managementul comparat consta intr-o analiza a managementului dintro tara sau cultura, iar managementul comparat international presupune studiul managementului din mai multe tari sau culturi b. managementul comparat presupune identificarea asemanarilor si diferentelor dintre sisteme de management, iar managementul comparat international presupune exercitarea functiilor managementului in mai multe tari sau culturi c. managementul comparat urmareste numai identificarea asemanarilor si deosebirilor, iar managementul comparat international presupune si transferul de cunostinte de management d. managementul comparat vizeaza numai teoria in domeniul managementului, pe cand managementul comparat international vizeaza atat teoria, cat si practica manageriala din mai multe tari e. managementul comparat se refera numai la domeniul managementului, pe cand managementul comparat international cuprinde si elemente de comparabilitate din domeniul economic 14. Prin afaceri internationale se intelege: a. ansamblul activitatilor desfasurate cu scopul obtinerii de profit, care depasesc granitele nationale ale unei tari b. exercitarea funciilor managementului, de prevedere, organizare, coordonare, antrenare si control-reglare, intr-un mediu multicultural sau transcultural c. desfasurarea unor activitati de negociere intre intreprinderi care apartin mai multor tari, dar intre care se creeaza relatii de colaborare d. desfasurarea unor activitatii de colaborare intre intreprinderi apartinand mai multor tari, in virtutea unor contracte de asocierepentru exploatarea in comun a anumitor oportunitati f. exercitarea functiilor managementului, de prevedere, organizare, coordonare, antrenare si control-reglare, in cadrul uni filiale apartinand de o companie internationala 15. In literatura de specialitate, TRIADA este reprezentata de: a. SUA, Japonia si Europa de Vest b. America, Japonia si Europa de Vest c. Comunitatea Europeana, Asia si America de Nord d. SUA, Asia si Europa de Occidentala e. Europa, Asia si America 16. Compania multinationala reprezinta: a. federatie descentralizata de bunuri si responsabilitati b. federatie coordonata de catre un management profesional c. un nucleu central care concentraza bunurile, resursele si responsabilitatile d. un ansamblu de subunitatii structurale specializate, amplasate in diferite tari e. intreprindere cu subunitati amplasate in diferite tari</p> <p>17. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta caracteristica a companiei multinationale ? a. dispune de un sistem de management caracterizat printr-un control simplu b. in cadrul ei se realizeza o coordonare personala informala c. are la baza conceptia potrivit careia activitatile internationale reprezinta portofoliu de afaceri nationale d. este organizata ca o federatie descentralizata e. in cadrul ei se realizeaza o coordonare de catre un management profesional 18. Compania internationala reprezinta: a. o federatie descentralizata de bunuri si responsabilitati b. federatie coordonata de catre un management profesional c. un nucleu central care concentraza bunurile, resursele si responsabilitatile d. un ansamblu de subunitatii structurale specializate, amplasate in diferite tari e. intreprindere cu subunitati amplasate in diferite tari 19. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta caracteristici ale companiei internationale? a. este o federatie coordonata de catre un management profesional b. managementul central delega autoritate c. managementul central mentine un control de ansamblu d. controlul de ansamblu se bazeaza pe sisteme sofisticate si pe o echipa de specialisti de la nivel central e. in cadrul ei se realizeaza o coordonare personala informala 20. Compania mondiala reprezinta: a. o federatie descentralizata de bunuri si responsabilitati b. federatie coordonata de catre un management profesional c. un nucleu central care concentreaza bunurile, resursele si responsabilitatile d. un ansamblu de subunitatii structurale specializate, amplasate in diferite tari e. intreprindere cu subunitati amplasate in diferite tari 21. Care din urmatoarele elemente nu reprezinta caracteristica a companiei mondiale ? a. concentrarea patrimoniului si responsabilitatilor la nivel central b. desfasurarea unor activitati in strainatate c. control strict al deciziilor, resurselor si informatiilor d. considerarea activitatilor din stainatate ca sursa de aprovizionare pentru piata mondiala e. este o federatie descentralizata 22. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a. riscul politic consta in orice eveniment de natura politica ce poate afecta pe termen lung profitabilitatea sau valoarea firmei b. in contextele stabilite, companiile multinationale sunt supuse riscului de nationalizare sau expropiere c. riscul economic este determinat de capacitatea tarii de a-si satisface obligatiile financiare d. managementul riscului politic presupune o adaptare la mediul in care functioneaza compania e.analiza riscului politic se poate face folosind mai multe metode, intre care: cantitativa, calitativa</p> <p>23. Care dintre urmatoarele elemente nu reprezinta variabila prin care se explica necesitatea managementului comparat international? a. studiul teoriei si practicii manageriale din tarile dezvoltate b. largirea sferei variabilelor prin care se studiaza procesele de management c. nevoia firmelor multinationale de a conduce activitati in diferite culturi d. nevoia generala a oamenilor de a avea ceva mai bun e. necesitatea cunoasterii nivelului de performanta al firmelor care actioneaza in diferite culturi sau tari 24. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a. managementul comparat international studiaza sistemele de management din diferite culturi b. managementul comparat international consta in exercitarea functiilor managementului asupra colectivitatilor formate din personae apartinand mai multor culturi c. managementul comparat studiaza asemanarile si deosebirile dintre metodele si tehnicile de management din diferite intreprinderi d. managementul comparat international studiaza atat conceptele, cat si procesele si metodele de management e. managementul comparat international se poate desfasura numai in contextul a doua sau mai multe tari sau culturi 25. Definirea corecta data de catre G.Hofstede culturii este: a. modalitatea prin care un grup de oameni rezolva problemele b. acea dominanta a spiritului care isi lasa amprenta asupra generatiilor prin operele realizate de catre indivizi c. rezultatul unor adausuri succesive de valori d. programarea mentala colectiva, care ne face sa acceptam ceva impreuna cu membri natiuniisau grupului din care facem parte, dar nu cu componentii altor grupuri sau natiuni e. un sistem de conceptii mostenite istoric, exprimate simbolic, prin care oamenii comunica, perpetueaza si-si dezvolta cunostintele si atitudinile fata de viata 26. Cele trei straturi culturale sunt urmatoarele: a. cunostintele,atitudinile, valorile si normele b. simbolurile si produsele,valorile si normele, conceptii de baza despe viata c. valori si norme, operele realizate de catre indivizi, limba vorbita d. simboluri si produse, setul de cunostinte, atitudini si obiceiurile e. conceptiile de baza despre viata, operele realizate de catre indivizi, setul de cunostinte 27. Potrivit opiniei lui F.Trompenaars, cele trei elemente care constituie geneza diferentelor...</p>