Drept civil 1. Partea generala GRILE REZOLVATE

Download Drept civil 1. Partea generala GRILE REZOLVATE

Post on 23-Jun-2015

4.430 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GRILE REZOLVATE DREPT CIVIL 1 2010

TRANSCRIPT

<p>drept civil, an 1, partea generala 2008-2009 MULTIPLE CHOICE 1.Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta? c. poate fi confirmat ANS: C 2.Care este regimul juridic al nulitatii relativespre deosebire de nulitatea absoluta? a.desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil b.opereaz de plin drept c.este prescriptibila pe cale de actiune ANS: C 3.Cnd se poate invoca nulitatea relativa ? a.daca actul este incheiat in frauda creditorilor b.daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nua fost pus sub interdictie judecatoreasca c.daca obiectul contractului nu exista la data incheierii lui ANS: B 4.Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens? a.principiul conversiunii actului juridic civil b.cazul actelor subsecvente cu executare succesiva c.cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara ANS: C 5.Care sunt cauzele denulitate absoluta? a.nevalabilitatea obiectului actului juridic civil b.lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil c. dolul ANS: A 6.Care sunt cazurile de nulitate absoluta? a. leziunea b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol c. nerespectarea dreptului de preemptiune ANS: B 7.Care sunt cazurile de nulitate relativa? a.nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu b. incalcarea ordinii publice c. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol ANS: A 8.Cnd poate fi invocat nulitatea absoluta? a.poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului b.poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila c.poate fi invocat n termenul de prescriptie ANS: B 9.Care sunt cauzele de nulitate absoluta ? a.incalcarea oricarei reguli privitoare la incapacitatile speciale de folosinta b.lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase c.eroarea asupra motivului determinant al actului juridic civil ANS: B 10.Care este regimul juridic al nulitatii relative? a.poate fi invocata de oricine are interes b.nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita c. este prescriptibila ANS: C</p> <p>11.Care enunt privitor la regimul juridic al nulittii este valabil ? a.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita b.nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata c. nulitatea relativa este imprescriptibila ANS: A 12.Care sunt principiile efectelor nulitatii ? a. principiul ultraactivitatii b. principiul neretroactivitatii c.principiul repunerii n situatia anterioar ANS: C 13.Ce reprezint principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil ? a.acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil b.acea regula potrivit careia nulitatea produce efecte numai pentru viitor c.acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efectepentru trecut ANS: A 14.Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ?a.acte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentareb.acte consensuale, solemne, reale c. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale ANS: B 15.Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile? a.acte pure si simple si acte afectate de modalitati b.acte subiective si acte conditie c. unilaterale, bilaterale, multilaterale ANS: A 16.Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor? a.acte consensuale, solemne, reale b. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale c.acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit ANS: C 17.Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ? a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale b.acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit c.acte subiective si acte conditie ANS: A 18.Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor? a.acte principale si accesorii b.acte intre vii si acte pentru cauza de moarte c.acte pure si simple si acte afectate de modalitati ANS: B 19.Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor? a.acte declarative, constitutive si translative b.acte pure si simple si acte afectate de modalitati c.acte numite si nenumite ANS: C 20.Care enunt, referitor la capacitatea de a ncheia acte juridice civile, este valabil ? a.capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia b.capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula c.regula capacitatii persoanei fizice este subordonata principiului specialitatii capacitatii ANS: A 21.Care este sanctiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru persoanele juridice ? a. caducitatea b. nulitatea relativa c. nulitatea absoluta ANS: C</p> <p>22.Ce reprezint dolul ? a.acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorulunor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic,pe care nu l -ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii b.acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l -ar fi incheiat c.acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii ANS: A 23.Ce reprezint conditia ca modalitate a actului juridic civil? a.un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative b.acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit c.acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui asemenea act ANS: A 24.Ce reprezint sarcina camodalitate a actului juridic civil ? a.un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv civil si a obligatiei corelative b.acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu titlu gratuit-liberalitati c.acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul ur marit la incheierea unui asemenea act ANS: B 25.Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil? a. afecteaza valabilitatea actului juridic civilb. afecteaza eficacitatea actului juridic civilc.poate afecta un act cu titlu oneros ANS: B 26.Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcin? a.este admisibila numai in cazul liberalitatilor b.este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros c. opreaza de drept ANS: A 27.Care este regimul juridic al sarcinii? a. opereaza de drept b.are aplicabilitate numai n materia actelor cu titlu gratuit c. afecteaza existenta actului juridic civil ANS: B 28.Care este regimul juridic al conditiei? a. opereaza de drept b.opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti c. afecteaza numai liberalitatile ANS: A 29.Care este definitia termenului, ca modalitate a actului juridic civil?: a.este un eveniment nesigur ca realizare b.este un eveniment sigur ca realizare c. produce efecte ex tunc ANS: B 30. Ce reprezint principiulPacta sunt servanda? a. principiului relativitatii b. principiul fortei obligatorii c. principiul irevocabilitatii ANS: B 31.Ce reprezint regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ? a. principiul egalitatii</p> <p>b. principiul fortei obligatorii c. principiului realativitatii ANS: C 32.Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta,dupa caz, fie sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cuuna dintre partile lui ? a. avand-cauza b. tert c. parte ANS: A 33.Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu ? a. tert b. succesor universal c.succesor cu titlu particular ANS: C 34.Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu ? a.succesor cu titlu particular b. succesor universal c.succesor cu titlu universal ANS: C 35.Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate? a.succesor cu titlu universal b. succesor universal c.succesor cu titlu particular ANS: A 36.Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ? a.succesor cu titlu universal b. succesor universal c.succesor cu titlu particular ANS: B 37.Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca element al unui patrimoniu ? a.succesor cu titlu universal b. succesor universal c.succesor cu titlu particular ANS: C 38.Ce este cumparatorul unui bun ? a.succesor cu titlu universal b. succesor universal c.succesor cu titlu particular ANS: C 39.Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general asupra tuturor bunurilor debitorilor lor ? a.succesori cu titlu universal b. succesori universali c. creditori chirografari ANS: C 40. Ce sunt creditorii chirografari: a.au o garantie reala pentru creanta lor b. sunt avanzi-cauza c. succesori universali ANS: B 41.Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic ? a. reprezentarea b. actiunea directa c. stipulatia pentru altul ANS: C 42.Ce reprezint consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul</p> <p>desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate? a. efectele nulitatii b. principiul restabilirii situatiei anterioare c.principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial ANS: A 43.Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil? a.cazul aplicarii art.22 C.fam.:In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-arecasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria ceanoua ramane valabila. b.cazul aplicarii art.23 C.fam casatoria putativa c.contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare ANS: B 44.Care sunt deosebirile ntre nulitatea absoluta si nulitatea relat iva ? a.natura normelor juridice incalcate b.sfera persoanelor care le pot invoca c.efectele produse prin declararea lor ANS: B 45.Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate? a.poate interveni indiferent de intinderea nulitatii b.presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului c.nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat ANS: C 46.Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ? a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum b.presupune refacerea actului juridic nul c.este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica ANS: A 47.Cnd este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? a.in cazul vicierii consimtamantului b.in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei c.in cazul atingerii unui interes personal ANS: B 48.Cnd este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute? a.atunci cand obiectul este ilicit sau imoral b.in cazulnerespectarii formei cerute ad probationem c.in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei ANS: A 49.Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul? a.inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie b.este posibila si in cazul nulitatii absolute c.nu este admisibila in cazul nulitatii relative ANS: B 50.Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ? a. anulabila b.lipsita de orice efecte juridice c.nula, insa va putea produce, in anumite cazuri, efecte juridice ANS: C 51.Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina? a.sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin restituirea prestatiilor b.sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la incheierea actului ca este major c.pot fi anulate pentru leziune, in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important ANS: B</p> <p>52.Care sunt elementele raportului juridic ? a. ipoteza, dispozitia, sanctiunea b. continutul, obiectul, subiectele c. dreptul subiectiv, obligatia corelativ ANS: B 53.Care este regula n raporturile juridice obligationale? a. solidaritatea b. divizibilitatea c. indivizibilitatea ANS: B 54.Care bunuri pot forma obiectul unui contract de vnzare - cumprare ? a. drumurile nationale b. aerul c. apartamentele proprietate privat. ANS: C 55.Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil? a.sa fie in circuitul civil b.existenta autorizatiei administrative sau judiciare c. sa fie imoral ANS: A 56. Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil: a. sa fie imoral b. sa fie ilicit c.sa fie determinat sau determinabil ANS: C 57.Care este definitia termenului ca modalitate a actului juridic? a.un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile b.un eveniment, viitor si nesigur, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea) actului juridic c.o perioad de timp ANS: A 58. Care este regimul juridic al caducittii comparativ cu nulitatea? a.se intalneste numai in sfera actelor unilaterale b.nu presupune un act valabil incheiat c.intervine pentru cauze contemporane ncheierii actului juridic ANS: A 59. Care este regimul juridic al caducittii comparativ cu nulitatea? a. produce efecte ex tunc b.produce efecte numai pentru viitor c.intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic ANS: B 60.Care este regimul juridic al caducittii comparativ cu nulitatea? a.intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic b.presupune un act nevalabil incheiat c.intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui ANS: C 61.Care este regimul juridic al revocrii comparativ cu nulitatea? a.se aplica, in principiu, numai liberalitatilor b.este determinata de cauze de nevalabilitate c.intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic ANS: A 62.Care este regimul juridic al inopozabilittii comparativ cu nulitatea? a.priveste orice act juridic</p> <p>b.se aplica actelor incheiate prin reprezentare cu lipsa sau depsirea puterii de a reprezenta c.presupune un act juridic nevalabil incheiat ANS: B 63.Care este regimul juridic al inopo...</p>