fra destruktive til konstruktive mestringsstrategier

of 15/15
Inger Jepsen Faglig veileder SMISO Tove Carstensen Spesialergoterapeut PART Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 1

Post on 18-Jan-2016

79 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fra destruktive til konstruktive mestringsstrategier. Inger Jepsen Faglig veileder SMISO Tove Carstensen Spesialergoterapeut PART. Destruktive mestringsstrategier. Sterk skyld og skamfølelse Negativt selvbilde Sviktende tillit til andre mennesker Seksuelle problemer - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Inger Jepsen Faglig veileder SMISOTove Carstensen Spesialergoterapeut PARTTove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Sterk skyld og skamflelseNegativt selvbildeSviktende tillit til andre menneskerSeksuelle problemerPsykosomatiske tilstanderAngst og depresjonerSvnvanskerSelvdestruktiv adferd og suicidalitetTendens til bli offer p nyttUtvikling av overgrepsadferd og aggressiv og konfliktskapende vremteTove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Problemfokusert mestringDirekte konfrontasjon med stressets opphav. Trusselen elimineres ved at vi tar tyren ved hornene.Emosjonsfokusert mestringAvlede stresset ved gjre noe annet AvspenningBagatelliserer, hper konflikten gr overStrategier som sker sosial sttteSker fellesskap, flere i samme situasjon Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Det er en penbar negativ sammenheng mellom stress og helse, men det finnes mulige positive forbindelser.

  For bli dyktigere til mestre stress br vi ha et bredest mulig spekter av mestringsstrategier.

  Mestring av stress kan fre til personlig vekst, forbedret helse og hyere livskvalitet.Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • PP blir beskrevet som en motpart til at man i en rrekke har forskt finne forklaringsmodeller og behandlingsmetoder for lindre psykisk lidelse. Man sker heller finne helsefremmende og forebyggende faktorer.

  De senere rs psykologi har sterkere skelys p menneskers ressurser og det potensial man selv har for skaffe seg et bedre liv.

  Martin Seligman framstr som grunnlegger.

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Mennesket har ikke bare egoistiske ml og motiver, men kan motiveres til et liv i personlig vekst, preget av glede, optimisme og positivt sosialt samspill.Av terapeuten kreves det da at man er en katalysator for hp, motvirker pessimisme og demoralisering.Mlsetting er tredelt: finne fram til styrker mennesker har, frigjre menneskets potensial og finne beskyttelsesfaktorer mot psykisk ubalanse.

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Berge (2005):Positiv psykologi i praksis, Tidsskrift for den norske psykologforening:

  Skelyset rettes mot den enkeltes sterke sider, en bygger p klientens ressurser, retter blikket mot framtiden og er ikke bare opptatt av det som er skadet eller delagt. Gjr det du er best i, og kompenser for dine svakheter, er en rd trd i positiv, psykologisk behandling.Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Subjektivt velvrePositive erfaringer, glede og lyst, hp, individuell opplevelse av livskvalitet. Positive now-moments, yeblikksmter kan gi overfrende effekt p menneskets indre plan. SelvstyrthetMenneskets har behov for ivareta sin autonomi.Behov for kompetanse.Behov for nre relasjoner.SelvrealiseringMennesket har et iboende nske om vekst og utvikling. Eks kreativ problemlsning i hverdagslivet.

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Mennesker har en drm om leve et skapende liv, utover det unng smerte og streben etter behag. realisere seg selv og bringe fram noe nytt. Muligheter for bringe fram iboende potensialer i menneskesinnet (Maslow, Rogers, Csikszentmihalyi).Den kreative prosessen, hva kjennetegner et kreativt menneske, resultat av den kreative prosessen.Skapende aktivitet i hverdagslivet, problemlsning som utfordrer kreativ tenkning. Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • En tilstand av flow flyt Vi er helhjertet i det vi gjr, glemmer tid, sted og alle bekymringer. Vi lar oss engasjere og blir oppslukt av en aktivitet for kortere eller lengre tid.Dette pvirker vr opplevelse av mestring, og kan innvirke positivt p fysisk og psykisk smerte.Positive now-moments som pvirker menneskets indre liv (subjektiv velvre). Man tilstreber skape tilsvarende positive erfaringer ogs p andre omrder.Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Beskyttelsesfaktorer (blir en del av det enkelte menneskets motstandskraft):En positiv og optimistisk grunnholdning.Mestring og tilpasningsdyktighet. Fleksibilitet og toleranse for endring.Hjelpeskende adferd.Vedvarende nr og tillitsfull relasjon til betydningsfulle personer i livet sitt.Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • OPPLEVELSE AV SAMMENHENG (OAS). Begripelighet: forst og forklare bakgrunnen for hva som skjer i indre prosesser og ytre rammer.Hndterbarhet: Man hndterer problemer ut fra tilgjengelige ressurser. Man dveler ikke ved en opplevelse av urettferdighet eller fler seg som et offer for omstendighetene.Meningsfullhet: betydningsfulle omrder som skaper mening i livet, gjr oss bedre i stand til takle utfordringer.Mennesker med hy grad av OAS har et bedre utgangspunkt for fremme sin egen helse(Antonovsky, 2000).

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Gode kognitive og atferdsmessige ferdigheterBalansert selvbildeIndre forankret kontroll/selvkontrollEvne til legge skylden utenfor seg selvBli bevisst egne ressurser, ske gode opplevelser, finne sin positive grunnholdningSke opplevelse av sammenheng og sin egen motstandskraft

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Tillate seg subjektivt velvre, selvstyrthet og selvrealisering.Takle hverdagens utfordringer med et bredt spekter av ulike strategier. Finne sin egen kreative problemlsning i hverdagslivet.Godta rolle-endring. Ut av offer-pasient-rollen?

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

 • Berge (2005):Positiv psykologi i praksis, Tidsskrift for den norske psykologforeningBrudal (2006): Positiv psykologi. Empati, flyt, kvinne og mann, humor. Fagbokforlaget. Bergen.Helgesen (2008): Menneskets dimensjoner. Lrebok i psykologi. Hgskoleforlaget. Kristiansand.With og Weele: Sommerfuglkvinnen kurshefte for kvinner som lever vanskelige liv. Alternativ til vold.Seksuelle overgrep mot barn utvalgte temaer. Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (2002)Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009 *

  Tove Carstensen og Inger Jepsen 12.juni 2009

  ***************