fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/svks110_sl13/svks110sl13_fonmalli.pdf ·...

15
23.10.2013 1 Fonologiset mallit SVKS110 (syksy 2013) Tommi Jantunen TIETEENFILOSOFINEN JOHDATUS TEORIOIHIN JA MALLEIHIN (ETENKIN GENERATIIVISEN FONOLOGIAN NÄKÖKULMASTA) Osa 1 Theoria eli 'katseleminen' (Haaparanta & Niiniluoto 1986: 25 [Johdatusta *eteelliseen aja0eluun. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 3. Helsinki.]) Älyllisten toimintojen avulla saavutetut yleiset käsitykset (esim. musiikin teoria) Jokin kokonainen tutkimusala (esim. peliteoria tai systeemiteoria) Tieteenalan sisällä kehiteOy systemaaPnen Qetojärjestelmä (esim. suhteellisuusteoria) Teoria… (Haaparanta & Niiniluoto 1986: 25) "…sisältää teoree*sia termejä, jotka viiOaavat teoreePsiin enQteeOeihin eli olioihin, jotka eivät ole väliOömäsQ havaiOavissa, esimerkiksi alkeishiukkaset, geenit, sosiaalinen paine, kollekQivinen piilotajunta ja superego." "…kertoo, millaisia olioita maailmassa on ja miten nämä oliot säännönmukaisesK liiLyvät toisiinsa."

Upload: others

Post on 18-Jan-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

1  

Fonologiset  mallit  

SVKS110  (syksy  2013)  Tommi  Jantunen   TIETEENFILOSOFINEN  JOHDATUS  TEORIOIHIN  

JA  MALLEIHIN  (ETENKIN  GENERATIIVISEN  FONOLOGIAN  NÄKÖKULMASTA)    

Osa  1  

Theoria  eli  'katseleminen'  (Haaparanta  &  Niiniluoto  1986:  25  [Johdatusta  *eteelliseen  aja0eluun.  

Helsingin  yliopiston  filosofian  laitoksen  julkaisuja  3.  Helsinki.])  

•  Älyllisten  toimintojen  avulla  saavutetut  yleiset  käsitykset  (esim.  musiikin  teoria)  

•  Jokin  kokonainen  tutkimusala  (esim.  peliteoria  tai  systeemiteoria)  

•  Tieteenalan  sisällä  kehiteOy  systemaaPnen  Qetojärjestelmä  (esim.  suhteellisuusteoria)  

Teoria…  (Haaparanta  &  Niiniluoto  1986:  25)  

•  "…sisältää  teoree*sia  termejä,  jotka  viiOaavat  teoreePsiin  enQteeOeihin  eli  olioihin,  jotka  eivät  ole  väliOömäsQ  havaiOavissa,  esimerkiksi  alkeishiukkaset,  geenit,  sosiaalinen  paine,  kollekQivinen  piilotajunta  ja  superego."  

•  "…kertoo,  millaisia  olioita  maailmassa  on  ja  miten  nämä  oliot  säännönmukaisesK  liiLyvät  toisiinsa."    

Page 2: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

2  

On  adequacy  (Chomsky,  N.  1965.  Aspects  of  the  theory  of  syntax.  

Cambridge,  MA.:  The  M.I.T.  Press.)  

LinguisQc  theory  should  fulfill  the  criteria  of    

•  ObservaQonal  adequacy  •  DescripQonal  adequacy  •  Explanatory  adequacy  

Fonologian  “teoriasuuntauksia”  

•  Klassinen  strukturalisQnen  fonologia  •  Klassinen  generaQivinen  fonologia  •  Luonnollinen  fonologia  •  Autosegmentaalinen  fonologia  •  Prosodinen  fonologia  •  OpQmaalisuusteoria  

Teoria  ~  malli  (Haaparanta  &  Niiniluoto  1986:  27  [Johdatusta  *eteelliseen  aja0eluun.  

Helsingin  yliopiston  filosofian  laitoksen  julkaisuja  3.  Helsinki.])  

•  “Sisältämiensä  käsiOeiden  ja  niistä  yhdistävien  lakien  avulla  teoria  pyrkii  sekä  seliOämään  ja  ymmärtämään  ilmiöitä  eOä  ennustamaan  ja  manipuloimaan  niitä.  Pyrkiessään  jäsentämään  ja  ymmärtämään  havaintoaineistoaan  ja  tehdessään  ennustuksia  tutkijat  sanovat  usein  rakentavansa  ja  käyOävänsä  teorioiden  sijasta  malleja.”  

Mallit…  (Haaparanta  &  Niiniluoto  1986:  27)  

•  …  voivat  olla  esiLäviä:  P2  on  P1:n  malli  jos  P2:llä  on  sama  tai  samanlainen  rakenne  kuin  P1:llä  (esim.  pienoismallit,  kartat;  myös  esim.  Bohrin  atomimalli,  joka  nojaa  suoraan  QeOyyn  teoriaan).  

•  …  tai  teoreeQsia:  P:tä  koskevien  oletusten  eli  hypoteesien  joukko;  muistuOaa  teoriaa,  muOa  ei  pyri  olemaan  yhtä  tarkka  (esim.  matemaaPnen  malli,  joka  on  matemaaPsten  yhtälöiden  kokoelma).  

Page 3: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

3  

Types  of  data  

•  Data  on  various  levels  of  abstracQon    (F.  Karlsson):    

–  teoreQcally  analyzed  data  – perhaps  numerically  collapsed  data    – data  analyzed  in  classes  –  interpreted  data  –  raw  data  ('reality')  

Occam’s  razor  

•  En**a  non  sunt  mul*plicanda  praeter  necessitatem.  

•  ‘EnQQes  should  not  be  mulQplied  unnecessarily.’  

Chomsky  (1965:45)  

•  “It  is  clear  [-­‐-­‐]  that  choice  of  notaQons  and  other  convenQons  is  not  an  arbitrary  or  ‘merely  technical’  maOer,  if  length  is  to  be  taken  as  the  measure  of  valuaQon  for  a  grammar.  [-­‐-­‐]  When  a  parQcular  notaQonal  devices  are  incorporated  into  a  linguisQc  theory  [-­‐-­‐],  a  certain  empirical  claim  is  made,  implicitly,  concerning  natural  language.”  

STOKOELAINEN  KEREEMIMALLI  Osa  2  

Page 4: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

4  

Stokoe  (1960:  41)  A  tab  is  that  aspect  of  the  unanalyzed  visual  complex  called  the  sign  which  by  proximity  to  a  part  of  the  signer's  body,  by  posiQon  in  space,  or  by  configuraQon  of  the  non-­‐moving  hand  signals  posiQon  as  contrasted  with  dez  and  sig.  

A  dez  is  the  configuraQon  of  the  hand  or  hands  which  make  a  sig  in  a  tab.  

A  sig  is  the  movement  or  change  in  configuraQon  of  the  dez  in  an  otherwise  signalled  tab.  

Structural  simultaneity  

•  The  sign-­‐morpheme,  however,  unlike  the  word,  is  seen  to  be  not  sequenQally  but  simultaneously  produced.  Analysis  of  the  sign  cannot  be  segmented  in  Qme  order  but  must  be  aspectual.  (Stokoe  1960:  39-­‐40.)  

•  [T]he  organizaQon  of  signs  is  primarily  simultaneous  rather  than  sequenQal  (Klima  &  Bellugi  1979:  39).  

•  [T]he  word  is  organized  sequenQally  -­‐  as  a  linear  sequence  of  sound  segments;  the  sign  is  organized  as  a  combinaQon  of  simultaneously  occurring  components  taken  from  several  spaQal  dimensions  (Klima  &  Bellugi  1979:  41).  

Stokoen  notaaQosysteemi  (DASL  1965:  xii-­‐xiii)   Käsimuodot  1  (Rissanen  1985)  

Page 5: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

5  

Käsimuodot  2  (Rissanen  1985)   Paikat  keholla  (Rissanen  1985)  

Paikat  neutraaliQlassa  (Rissanen  1985)   Liikkeet  (Rissanen  1985)  

Page 6: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

6  

Esimerkkejä  1  (Jantunen  2003)   Esimerkkejä  2  (Jantunen  2003)  

Liikkeen  kompleksisuudesta    (Jantunen  2006)  

Movement  type   n   %  

Simple   131   57  

Complex   80   35  

Supercomplex   19   8  

Hypercomplex   1   -­‐  

Σ   231   100  SEGMENTTIMALLIT  Osa  3  

Page 7: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

7  

Structural  sequenQality  

•  Signs  have  sequenQal  internal  segments,  rather  than  being  simultaneous  bundles  of  features  (Liddell  1984:  377).    

•  [A]n  adequate  descripQon  of  many  phenomena  in  ASL  requires  the  recogniQon  of  sequences  of  primes,  and  demonstrates  that  such  sequences  are  capable  of  signaling  contrast  among  signs  (Liddell  &  Johnson  1989:  245).

 

TranskripQon  periaaOeet  (Johnson  2000)  

•  EsiteOävä  signaalin  kaikki  lingvisQsesQ  merkitsevät  piirteet  (vrt.  Stokoen  systeemi  ei  kuvaa  riiOävän  hyvin  viiOomien  sekvenQaalista  rakenneOa,  ja  myös  neutraaliQla  kuvataan  systeemissä  liian  karkeasQ)  

•  LingvisQsesQ  merkitykseOömät  yksityiskohdat  on  kyeOävä  sulkemaan  pois  (vrt.  [alkuperäinen]  Stokoen  systeemi  eroOelee  oikean  ja  vasemman)  

 

Viitotun  kielen  segmenOejä  

Perusjako  staaPsiin  ja  dynaamisiin  segmenOeihin:    

•  H-­‐  ja  M-­‐segmenQt  (Liddell  &  Johnson  1989)    •  L-­‐  ja  M-­‐segmenQt;  HC-­‐autosegmenP  (Sandler  1989)  

•  P-­‐  ja  M-­‐segmenQt  (PerlmuOer  1992)  

Rakenneyksiköiden  esiOämisestä  

•  Rakenneyksiköitä  (mm.  käsimuoto,  paikka  jne.)  koskeva  informaaQo  esitetään  segmenPmalleissa  segmenOeihin  (autosegmentaaliteorian  konvenQoin)  liiOyvillä  piirteillä,  jotka  voivat  kasaantua  joko  kimpuiksi  (piirrekimput,  esim.  HM-­‐malli)  tai  järjestyä  jollain  tapaa  geometrisesQ  (piirregeometria,  esim.  HT-­‐malli).  

Page 8: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

8  

HM-­‐malli  (Brentari  1998:  84)   HT-­‐malli  (Brentari  1998:  87)  

Mora-­‐malli  (Brentari  1998:  89)  

PROSODINEN  MALLI  Osa  4  

Page 9: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

9  

PoD  

•  “The  goal  of  the  Prosodic  Model  is  to  integrate  into  one  model  the  insights  about  systemacity  in  paradigmaQc  structure  and  syntagmaQc  structure  in  sign  (Brentari  1998:22).”  

Perusrakenne  

•  ViiOomissa  on  sekä  staaPsia  eOä  dynaamisia  ominaisuuksia.  StaaPset  ominaisuudet  kuvataan  inherenteillä  piirteillä,  dynaamiset  ominaisuudet  prosodisilla  piirteillä.  InherenQt  piirteet  toteutuvat  simultaanisesQ,  prosodiset  piirteet  sekvenQaalisesQ.  

DefiniQons  

•  Inherent  Features  (IF):  Inherent  features  are  those  properQes  of  signs  in  the  core  lexicon  that  are  specified  once  per  lexeme  and  do  not  change  during  the  lexeme's  producQon  (e.g.,  selected  fingers,  major  body  place).  (Brentari  1998:22)  

•  Prosodic  Features  (PF):  Prosodic  features  are  those  properQes  of  signs  in  the  core  lexicon  that  can  change  or  are  realized  as  dynamic  properQes  of  the  signal  (e.g.,  aperture,  sePng).  (ibidem)  

Piirteiden  järjestyminen  

•  InherenQt  ja  prosodiset  piirteet  esitetään  omissa  rakennehaaroissaan,  joissa  ne  järjestyvät  Qetyn  hierarkian  (piirregeometrian)  mukaisesQ;  piirteiden  hierarkiaa  kuvataan  kahtaalle  haarovalla  (binaarisella)  piirrepuulla.  

Page 10: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

10  

Liikkeen  esiOäminen  (1)  

•  ArQkulatorinen  luokitus:  olkanivel,  kyynärnivel,  rannenivel  ja  sormien  nivelet  

•  Fonologinen  luokitus:  sePng  Δ,  path,  orientaQon  Δ  ja  aperture  Δ.  Lisäksi  PF-­‐noodissa  kuvataan  liikkeen  abstrakQ  hahmo  (suora,  kaari,  ympyrä).  

•  PF-­‐haaran  rakenne  sonorisuushierarkiana?  

Page 11: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

11  

Liikkeen  esiOäminen  (2)  

•  Brentari  (1998)  classifies  movements  as  either  simple  or  complex.    

•  Simple  movements:  movements  involving  a  single  local  or  path  movement  (e.g.  MUSTA  'black')    

•  Complex  movements:  movements  involving  more  than  one  co-­‐occurring  local  or  path  movement  (e.g.  KULTTUURI  'culture')  (id.,  237).    

•  In  other  words,  in  Brentari  (1998),  complexity  is  understood  to  be  a  property  of  a  movement  which  correlates  with  the  number  of  joints  used  in  the  movement's  producQon.  

SyntagmaaPsen  rakenteen  esiOäminen  

•  ViiOomien  syntagmaaPsta  rakenneOa  kuvataan  x-­‐segmenPen  eli  abstrakQen  aikapisteiden  avulla.  X-­‐segmenQt  generoituvat  prosodisista  piirteistä:    –  PF-­‐  ja  path-­‐noodeihin  liiOyvät  piirteet  generoivat  kaksi  x-­‐segmenPä  (paitsi  

arQkulatorisesQ  vapaa  piirre  [TM],  joka  näihin  noodeihin  liiOyessään  generoi  vain  yhden  segmenQn);    

–  muut  piirteet  generoivat  kukin  vain  yhden  segmenQn.    

•  SegmenQt  ovat  liikkeiden  abstrakteja  alku-­‐  ja  loppukohQa.  Tyypillisimmät  viiOomat  ovat  kaksisegmenPsiä  eli  niissä  on  yksi  sekvenQaalinen  liike  (esim.  viiOoma  MUSTA),  muOa  segmenPen  lukumäärä  voi  vaihdella  yhdestä  (esim.  viiOoma  MONTAKO,  jossa  on  pelkkä  väristelyliike)  neljään  (esim.  viiOoma  SUOMI,  jossa  on  kahden  idenPsen  sekvenQaalisen  liikkeen  jono),  tai  jopa  kuuteen  (esim.  viiOoma  KERROKSET,  jossa  on  kolmen  idenPsen  sekvenQaalisen  liikkeen  jono).  

LIIKKEEN  SYVIN  OLEMUS  Teoria-­‐  ja  malliriippuvaisia  tulkintoja  viitotun  kielen  rakenteesta  1  

Crasborn  (2001:  93)  

•  A  large  part  of  sign  phonology  literature  has  centered  around  the  representaQon  of  movement.  

Page 12: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

12  

Liike?  1.  Dynaaminen  segmenP  (esim.  Liddell  &  Johnson  1989,  

Sandler  1989,  PerlmuOer  1992)  2.  ViiOoman  sisäiset  (fonologiset)  dynaamiset  ominaisuudet  

(esim.  Brentari  1998;  myös  Liddell  &  Johnson  1989,  Sandler  1989,  PerlmuOer  1992)  

3.  Viitotun  signaalin  (foneePset)  dynaamiset  ominaisuudet  (esim.  Johnson  2000;  myös  esim.  Liddell  &  Johnson  1989)  

4.  Epäitsenäinen  seuraus  siitä,  eOä  arQkulaaOori  siirtyy  paikasta  a  paikkaan  b  (Stack  1988)  

SegmenP  vs.  suprasegmenP?  

Brentari  (1998:  24)  

•  In  the  Prosodic  Model,  movement  is  claimed  to  behave  in  ways  strikingly  similar  to  the  way  that  tones  behave  in  Venda.  

Mandariinikiinan  kontrasQivinen  tooni  (Karlssonin  1994:  52  mukaan)  

SANA TOONI MERKITYS

zū tasainen porsas

zú nouseva bambu

z ŭ laskeva-nouseva

hyvä luoja

zù laskeva asua

Page 13: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

13  

ABSTRAKTIN  SEGMENTIN  TAPAUS  Teoria-­‐  ja  malliriippuvaisia  tulkintoja  viitotun  kielen  rakenteesta  2  

Abstract  segment  

1.  The  minimum  concatenaQve  unit  referred  to  by  the  grammar  (Brentari  1998:  178).  

2.  ...or  a  Qming  unit  (ibid.;  also  Brentari  2002:  52).  

X-­‐slots  in  PM  

•  [In  the  Prosodic  Model,]  x-­‐slots  are  defined  as  minimal,  concatenaQve  units  of  Qming,  which  are  systemically  constructed  at  the  terminal  nodes  of  the  prosodic  branch  of  structure  based  on  prosodic  features  present  in  the  input  of  a  sign  (Brentari  1998:  183).  

Is  an  abstract  segment  needed?  Brentari  (2002):  •  Segments  are  needed  in  order  to  account  for  several  

lengthening  effects  in  ASL.  Two  of  them  are  the  result  of  morphophonemic  operaQons:  intensive  affixaQon  [-­‐-­‐-­‐]  and  delayed-­‐compleQve  aspect  affixaQon  [-­‐-­‐-­‐].  A  third  is  a  purely  phonological  operaQon:  phrase  final  lengthening.  (id.,  52.)  

•  [This]  is  evidence  that  it  [i.e.  the  segment,  as  defined  in  the  previous  slide]  is  a  necessary  unit  in  the  phonology  of  sign  languages  (id.,  54).  

Page 14: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

14  

Example  (Brentari  2002:  52)  

•  Intensive  affixaQon:  Ø  →  xi  /  __  stem[xi  •  Prose:  Copy  the  le{most  segment  of  a  stem  to  generate  a  form  with  intensive  affixaQon.  

   

More  on  the  need  of  an  abstract  segment  

Brentari  (1998:  179):  •  [Segments  defined  as]  Qming  units  are  indispensable  to  

explaining  the  co-­‐temporal  coordinaQon  of  movements  within  signs  [cf.  the  fact  that  sign  internal  handshape  changes  are  conQnuous  ans  gradual]  and  the  lack  of  such  coordinaQon  in  the  transiQonal  movements  between  signs  [cf.  the  fact  that  handshape  changes  between  signs  happen  either  at  the  beginning  or  at  the  end  of  a  transiQonal  movement].  

Wilbur  &  Petersen  (1997:  86)  

•  [ObservaQons]  from  backwards  signing  provide  further  support  [-­‐-­‐-­‐]  for  the  claim  that  signed  syllables  have  only  iniQal  and  final  feature  specificaQons  [cf.  Brentari's  x-­‐slots!]  without  addiQonal  internal  segmentaQon.  

Brentari  (2006:  166)  •  [One]  modality  difference  between  signed  and  spoken  languages  is  the  

relaQve  importance  of  segments  [-­‐-­‐-­‐].  With  respect  to  the  prominence  of  phonological  units  in  a  features  geometry,  the  posiQon  of  the  segment  -­‐  understood  here  as  Qming  unit  -­‐  is  fundamentally  different  in  signed  and  spoken  languages.  The  difference  can  be  stated  as  follows:  In  a  spoken  language  hierarchy  of  units,  segments  are  autonomous  from  features,  dominate  features,  and  can  create  minimal  contrast  [-­‐-­‐-­‐].  In  a  sign  language  hierarchy  of  phonological  units,  feature  informaQon  predicts  and  dominates  segmental  units  [-­‐-­‐-­‐].  This  can  be  seen  in  the  use  (or  lack  of  use)  of  segmental  orders  to  create  new  words,  and  in  the  unit  upon  which  minimal  pairs  are  based.  

Page 15: Fonologiset&mallit&users.jyu.fi/~tojantun/opetus/SVKS110_sl13/SVKS110sl13_fonmalli.pdf · 23.10.2013 1 Fonologiset&mallit& SVKS110(syksy2013) Tommi&Jantunen& TIETEENFILOSOFINEN)JOHDATUS)TEORIOIHIN)

23.10.2013  

15  

Havainnollistus...  

root  

ajoitusyksikkö1  ...2  

piirteet   ajoitusyksikkö1  ...2  

piirteet  

root  

PuhuLu  kieli   ViitoLu  kieli  

[aa]  

MUSTA  

Kirjallisuus  (1)  •  Brennan, M. Colville, M. D. & Lawson, L. K. (1984). Words in hand. A structural analysis of the signs of British Sign

Language. •  Brentari, D. (1998). A prosodic model of sign language phonology. Cambridge, Mass.: A Bradford Book. •  Brentari, D. (2002). Modality differences in sign language phonology and morphophonemics. In R. P. Meier, K. Cormier & D.

Quinto-Pozos (Eds.) Modality and structure in signed and spoken languages. Cambridge: Cambridge University Press, 35–64.

•  Brentari, D. (2006). Effects of language modality on word segmentation: An experimental study of phonological factors in a sign language. In L. Goldstein, D. Whalen, and C. Best (Eds.) Papers in Laboratory Phonology VIII. Berlin: Mouton de Gruyter, 155-164.

•  Crasborn, O. (2001). Phonetic implementation of phonological categories in Sign Language of the Netherlands. Utrecht, The Netherlands: LOT.

•  DASL = Stokoe, W.C., Casterline, D.C. & Croneberg, C.G. (1965). Dictionary of American Sign Language. Washington, D.C: Gallaudet College Press.

•  Johnson, R. E. (2000). American Sign Language phonology. Jyväskylän yliopistossa 30.10.–3.11.2000 pidetyn viittomakielten fonologiaa käsitelleen kurssin materiaali.

•  Jantunen, T. (2006). The Complexity of Lexical Movements in FinSL. In M. Suominen, A. Arppe, A. Airola, O. Heinämäki, M. Miestamo, U. Määttä, J. Niemi, K. K. Pitkänen & K. Sinnemäki (Eds.), A Man of Measure: Festschrift in Honour of Fred Karlsson on His 60th Birthday, pp. 335-344. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Volume 19 (2006). Turku: The Linguistic Association of Finland.

•  Jantunen, T. (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura.

Kirjallisuus  (2)  •  Jantunen, T. (2008). Tavu ja lause. Tutkimuksia kahden sekventiaalisen perusyksikön olemuksesta suomalaisessa

viittomakielessä. Jyväskylän yliopisto, kielten laitos. Suomalaisen viittomakielen tohtorinväitöskirja.

•  Karlsson, F. (1994). Yleinen kielitiede. Helsinki: Yliopistopaino.

•  Klima, E. & Bellugi, U. (1979). The Signs of Language. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

•  Liddell, S. K. (1984). THINK and BELIEVE: sequentiality in American Sign Language. Language 60:372–399.

•  Liddell, S. K. & Johnson, R. E. (1989). American Sign Language: the phonological base. Sign Language Studies 64:195–277.

•  Perlmutter, D. M. (1992). Sonority and syllable structure in American Sign Language. Linguistic Inquiry 23:407–442.

•  Rissanen, T. (1985). Viittomakielen perusrakenne. Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 12.

•  Sandler, W. (1989). Phonological representation of the sign: linearity and nonlinearity in ASL. Dordrecht: Foris.

•  Stack, K. M. (1988). Tiers and syllable structure in American Sign Language: evidence from phonotactics. MA Thesis, UCLA.

•  Stokoe, W.C. (1960). Sign Language Structure. An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf. Studies in Linguistics, Occasional Papers 8, University of Buffalo. New York.

•  Wilbur, R. B. & Allen, G. D. (1991). Perceptual evidence against internal syllable structure in American Sign Language syllables. Language and Speech 34:27–46.

•  Wilbur, R. B. & Petersen, L. (1997). Backwards signing and ASL syllable structure. Language and Speech 40:63–90.