tuoteluettelo 2015 - konepalvelu osa...2. voit valita joko vakiotyyppisen (r-mallit) tai...

of 132 /132
Tuoteluettelo 2015

Upload: others

Post on 02-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tuoteluettelo2015

Page 2: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit
Page 3: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit
Page 4: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

44 The Joy of Welding kaikkialla maailmassa

Kemppi toimii maailmanlaajuisesti. Yrityksen pääkonttori ja suurimmat tuotantolaitokset

sijaitsevat Suomessa. Kempillä on myyntiyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa,

Saksassa, Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Hollannissa, Puolassa, Venäjällä, Australiassa, Intiassa

ja Kiinassa. Lisäksi yhtiöllä on yli 70 maassa aedustajia, jotka vastaavat maakohtaisesta tuot-

teiden jakelusta, myynnistä ja asiakaspalvelusta.

Kattava luettelo Kempin myyntiyhtiöistä, edustajista ja jälleenmyyjistä on

verkkosivustossamme www.kemppi.fi.

The Joy of Welding Kaikkialla maailmassa

4

Page 5: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

555Kempin tuoteluettelo 2015

Page 6: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

6 Ihmisten yhteistyötä66

Suorituskykyinen tekniikka

Kempin hitsauslaitteet takaavat työn tuottavuuden. Tuote-kehitystiimimme etsivät jatkuvasti uusia ratkaisuja asiakkai-demme hitsaustuotannon kannattavuuden kehittämiseksi.

Ihmisten yhteistyötä

Harkittu muotoilu

Suomalainen teollinen muotoilu tarkoittaa kokonaisvaltaista te-hokkuutta, luotettavuutta ja laadukkuutta. Kempin asiantuntijat ovat luotettavia, sitoutuneita ja vastuuntuntoisia.

Kemppi on tuonut markkinoille monia uusia innovaatioita ja toiminut suunnannäyttäjänä sekä hitsau-slaitteiden että tuottavien hitsausratkaisujen ja -palveluiden kehittäjänä. Yhtiö noudattaa yhä kaikessa toiminnassaan samoja perusarvoja, jotka ovat ohjanneet sen toimintaa jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan. Perusperiaatteet ovat yrittäjyys, innovatiivisuus, rehellisyys ja yksilön kunnioittaminen.

Kempin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa painotetaan ensisijaisesti tuotteiden käytettävyyttä, teknistä laatua, tuottavuutta ja asiakaspalvelua.

6

Page 7: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

77

Asiakastyytyväisyys

Kempin toiminnassa asiakas on kaiken lähtökohtana ja päätepiste. Asiakastyytyväisyys on kaiken mittari.

Laadukas tuotanto

Kempillä on nykyaikaiset ja tehokkaat tuotantolaitokset. Tuot-teiden valmistuksessa käytetään laadukkaita materiaaleja, ja tarkoilla testauksilla varmistetaan tuottavuus ensimmäisestä aina viimeiseen hitsiin saakka.

7Kempin tuoteluettelo 2015

Page 8: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kaarihitsauslaitteiden turvavaatimukset

IEC / EN 60974-1 Osa 1: HitsausvirtalähteetIEC / EN 60974-2 Osa 2: VesijäähdytyslaitteetIEC / EN 60974-3 Osa 3: KaarensytytyslaitteetIEC / EN 60974-5 Osa 5: LangansyöttölaitteetIEC / EN 60974-7 Osa 7: PolttimetIEC / EN 60974-10 Osa 10: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)IEC / EN 60974-11 Osa 11: PuikonpitimetCISPR 11:n mukainen EMC-luokitus: Luokka A. Kempin kaarihit-sauslaitteet on suunniteltu käytettäväksi teollisuusympäristös-sä.

Kotelointiluokka ja käyttölämpötila

Kempin kaarihitsauslaitteiden kotelointiluokka on IP23S, eli ne on suojattu iskuilta ja soveltuvat ulkosäilytykseen. Hitsauslait-teita ei ole tarkoitettu käytettäväksi sateessa tai kosteissa olo-suhteissa. Kempin hitsauslaitteiden käyttölämpötila-alue on -20…+40 °C, joten ne sopivat myös ääriolosuhteisiin. Varastoin-tilämpötila-alue on -40…+60 °C.

Kuormitettavuus ja käyttösuhde

Kempin hitsauskoneiden kuormitettavuus ilmoitetaan ampee-reina sekä käyttösuhteena eli paloaikasuhteena. Käyttösuhde ilmoittaa, kuinka suuren osuuden 10 minuutin mittaisesta jak-sosta voi hitsata annetulla virralla ilman laitteen ylikuumene-mista. Koska käyttösuhde on ilmoitettu +40 °C lämpötilassa, se on useimmissa käyttölämpötiloissa ilmoitettua korkeampi.

Kempin laitteet täyttävät seuraavien kansainvälisten standardien vaatimukset:

EN ISO 3834-2

Kemppi on sitoutunut tuottamaan teknistä huippulaatua. Tuotantostandardit täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän ja ISO 14001 -sertifi kaatin mukaiset ympäristövaatimukset. CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat eurooppalaiset direktiivit ja yhdenmukaistetut standardit.

Kempin hitsaustoiminnoille on myönnetty ISO 3834-2 -sertifi ointi ensimmäisenä hitsauslaitevalmistajana maailmassa. Se tarkoittaa, että Kemppi on ainut valmistaja, jolla on oikeus kehittää standardihitsausohjeita itsenäisesti. Tunnemme hyvät konepajakäytännöt perin pohjin, minkä ansiosta olemme oikea kumppani hitsausteollisuudelle.

Sertifi ointi kattaa hitsaustutkimuksen, hitsauslaitteiden valokaaren ominaisuuksien kehittämisen, hitsauslaitteiden esittelyn ja hitsaukseen liittyvän konsultointipalvelun.

ISO 9001/ISO14001

Laatu ja standardit

Laatu ja standardit8

Page 9: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kempin 1970-luvulla kehittämä ja kaupallistama hitsausinvertteritekniikka pienensi dramaattisesti hitsausvirtalähteiden sähkönkulutusta. Tänä päivänä vihreä tekniikka on vahvasti mukana Kempin liiketoiminnassa. Siihen kuuluvat oleellisina osina tuotteiden elinkaarivaikutukset, sähkönkulutus, materiaalien valinta ja tuotteen hävittäminen.

Hitsaaminen ja ilo? Mielestämme niiden välillä on vahva yhteys, ja meidän tehtävämme on varmistaa se, että hitsaaja voi todellakin tuntea iloa ja ylpeyttä tekemästään työstä. Tekniikka on meille tärkeää, mutta kaupankäynti on silti ihmisten välistä toimintaa. Asiakkaamme ja kumppanimme tietävät, mitä “human touch” eli inhimillinen näkökulma todella tarkoittaa.

Kemppi sitoutuu kaikilla tasoilla asiakaslupaukseensa: The Joy of Welding.

Huomautus!

Tässä tuoteluettelossa esitetyt tiedot ovat mahdol-lisimman täsmälliset ja kattavat. Kemppi Oy ei ota vastuuta siinä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai puutteista. Kemppi pitää itsellään oikeuden tehdä tuotteen tietoihin muutoksia milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.

Energy e�cient

9Kempin tuoteluettelo 2015

Page 10: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

10 Sisällys10

Page 11: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

1111

Energy e�cient

DC Hz50/60

CV

*

CC

ACDC

CCCV

Phase

3

Phase

1MVU

Sisällys

Symbolit

Syöttövirran taajuus

4-pyöräinen langansyöttö

Tasavirta, pulssivirta

Vakiojännite

Toimii yksivaiheisella syöttövirralla

Nestejäähdytys2-pyöräinen langansyöttö

Vakiovirta

Toimii kolmivaiheisella syöttövirralla

Vaihto- ja tasavirta, pulssivirta

Vakiojännite ja vakiojännite

Monijänniteyksikkö

Energiatehokas muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna

MIG/MAG-hitsaus 13

TIG-hitsaus 41

Puikkohitsaus 55

Pistoolit ja polttimet 66

Hitsausautomaatio ja hitsauksen tuottavuusratkaisut 90

Valitut ohjelmistotuotteet 99

Henkilökohtaiset suojalaitteet 111

Kemppi Warranty 2+ -tuotetakuu 126

Yhteystiedot 128

11Kempin tuoteluettelo 2015

Page 12: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

12 MIG/MAG-hitsaus1212

Page 13: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MinarcMig Evo 14

Kempact RA 16

FastMig M 20

MagTrac 24

FastMig X 26

Kempact MIG/Kempact Pulse 32

SuperSnake 34

FitWeld Evo 300 36

ArcFeed 38

Eri hitsauskohteet edellyttävät laitteistolta erilaisia ominaisuuksia. Kem-pin tuotevalikoimasta löytyy täsmälleen oikea laite kaikkeen hitsaus-työhön, oli sitten kyseessä kevyttä, kannettavaa pikkukonetta tai suuri-tehoista teollisuuslaitetta vaativa hitsaus.

Kempin MIG/MAG-tuotteet on suunniteltu laatutietoiseen hitsauk-seen. Sisäpuolella niissä on tehokas ja luotettava tekniikka, ulkopuolella nautittavan helppokäyttöiset ohjaus- ja säätötoiminnot.

MIG/MAG-hitsaus

13Kempin tuoteluettelo 2015

Page 14: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

14 MinarcMig Evo

Energy e�cient

CVPhase

1

Liikkuvan hitsaajan mukautuva työkalu

Helpompaa hitsausta kuin koskaan MinarcMig Evo -hitsauslaitteissa suuri hitsausteho ja laatu yhdistyvät poikke-uksellisella tavalla helppoon liikuteltavuuteen ja kompaktiin kokoon. Saatavilla on 200 A:n ja 170 A:n mallit, joissa huipputeho saavutetaan 35 %:n paloaikasuhteella 16 A:n yksivaiheisesta sähköverkosta. MinarcMig Evo takaa ensiluokkaisen hitsaustu-loksen kaikissa hitsauskohteissa.

MinarcMig 200 -mallissa on käytettävissä automaattinen tai manuaalinen sää-tötapa. Saat laadukkaan hitsausjäljen ja tarkan valokaaren sytytyksen, jota valvoo Kempin kehittämä adaptiivinen valokaaren hallintajärjestelmä. MinarcMig Evo 170 -mallissa on manuaalinen säätötapa, jossa hitsausjännite ja langansyötön nopeus säädetään erikseen. Kummassakin mallissa on suuri graafinen näyttö, joka neuvoo käyttäjää säätöjen tekemisessä. MinarcMig Evo 200 -mallissa ei tarvitse kuin valita le-vynvahvuus ja aloittaa hitsaus. Materiaalivaihtoehtoja ovat teräs, ruostumaton teräs, alumiini sekä CuSi-lisäainelangat MIG-juottoon, mikä kattaa suuren osan teollisista hitsaussovelluksista.

PFC-virtalähdetekniikan ansiosta energiatehokkuus on huippuluokkaa, ja te-hokerroin on 0,99. MinarcMig Evoa voi käyttää tehokkaasti myös erikoispitkillä, jopa yli 100 m:n pituisilla syöttövirtakaapeleilla, joten laite sopii erinomaisesti asennus-hitsauskohteisiin.

Rahalle vastinetta• Tarkka hitsausjälki ja hyvä

valokaaren syttyminen• 200 tai 170 ampeeria MIG/MAG-

hitsaustehoa 16 A:n verkosta• Valitse automaattinen tai

käsisäätöinen malli• Sopii lisäainelangoille Fe, Fe FCW,

Ss, Al ja CuSi sekä 1 tai 5 kilon lankakeloille

• Valitse levynvahvuus ja aloita hitsaaminen (200 A:n malli)

• Suuri graafinen näyttö opastaa käyttäjää

• Voidaan käyttää jopa yli 100 m:n pituisia syöttövirtakaapeleita

• Pakettiin kuuluu 3 m:n hitsauspistooli, kaapelisarja ja kantohihna

• Sopii sekä verkkovirta- että generaattorikäyttöön

• Tuotetakuu Kemppi Warranty 2+

MinarcMig Evo 170/200

14

Page 15: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

15

Tekniset tiedot

MinarcMig Evo (sisältää pistoolin, kaapelit, kaasuletkun ja olkahihnan)

MinarcMig Evo 170 61008170

MinarcMig Evo 170 AU 61008170AU

MinarcMig Evo 170 (Tanska) 61008170DK

MinarcMig Evo 200 61008200

MinarcMig Evo 200 AU 61008200AU

MinarcMig Evo 200 (Tanska) 61008200DK

Hitsauspistooli MMG22 3 m 6250220

Maadoituskaapeli ja -puristin 3 m 6184003

Suojakaasuletku 4,5 m W001077

Olkahihna 9592163

Tilaustiedot

MinarcMig Evo 170- ja 200-malleissa on LCD-näytöllä varustettu ohjauspaneeli. MinarcMig Evo 200 -mallissa voit säätää materiaalilajin, levynvahvuuden ja hitsin muodon.

Käyttökohteita• Ohutlevyteollisuus• Asennus ja varustelu• Korjaus ja kunnossapito

MinarcMig Evo 170 200

Liitäntäjännite 1~, 50/60 Hz 230 V (± 15 %) 230 V (± 15 %)

Liitäntäjännite (AU) 1~, 50/60 Hz 240 V (± 15 %) 240 V (± 15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 35 % ED 170 A/4,8 kVA 200 A/6,2 kVA

Liitäntävirta 35 % ED I1max 20,3 A 26,2 A

100 % ED I1eff 10,1 A 13,2 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm2, 3 m) 3G1.5 (1,5 mm2, 3 m)

Sulake Tyyppi C 16 A 16 A

Kuormitettavuus (40 ˚C) 35 % ED 170 A/24 V 200 A/24 V

60% ED 140 A/21 V 160 A/22 V

100 % ED 100 A/20 V 120 A/20 V

Hitsausvirta-alue 20 A/15 V – 170 A/ 24 V 20 A/15 V – 200 A/ 26 V

Tyhjäkäyntijännite 74 V 74 V

Tyhjäkäyntiteho 12 W puhallin pois, 21 W puhallin päällä

12 W puhallin pois 26 W puhallin päällä

Jännitearvot 0,1 V 0,1 V

Tehokerroin maksimivirralla 0,99 0,99

Hyötysuhde 100 % ED 80 % 82 %

Lisäainelangat ø Fe-umpilanka 0,6…1,0 mm 0,6…1,0 mm

Fe-täytelanka 0,8…1,0 mm 0,8…1,0 mm

Ss 0,8…1,0 mm

Al 1,0 mm

CuSi 0,8…1,0 mm

Langansyöttönopeuden säätöalue 1…12 m/min 1…13 m/min

Lankakela ø enintään 200 mm / 5 kg 200 mm / 5 kg

Suojakaasut CO₂, Ar + CO₂ mixed CO₂, Ar, Ar + CO₂ mixed

Äärimitat P x L x K 450 x 227 x 368 mm 450 x 227 x 368 mm

Paino (sis. pistoolin ja kaapelit 3 kg) 13 kg 13 kg

Lämpöluokka F (155 °C) F (155 °C)

EMC-luokka A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Käyttölämpötila -20…+40 °C -20…+40 °C

Varastointilämpötila -40…+60 °C -40…+60 °C

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Laadukasta hitsausta missä ikinä työskenteletkin. MinarcMig Evo sopii monenlaisiin hitsaustyöpajoihin.

MinarcMigin lisävarusteena saatavan liit-timen ansiosta voit käyttää mitä tahansa euroyhteensopivaa MiG/MAG -hitsauspistoolia.

15Kempin tuoteluettelo 2015

Page 16: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

16 Kempact RA

Energy e�cient

CV Phase

3

Phase

1

MVU

Siirry hitsauksen uuteen aikakauteen

Rahalle vastinetta• Nykyaikainen, energiatehokas

hitsausvirtalähde• Erinomainen suorituskyky

seoskaasulla tai C02-suojakaasulla• Tarkka ja nopea valokaaren

syttyminen• Maksimikuormitus 35 %:n

paloaikasuhteella• Suuri ja selkeä LCD-näyttö• WireLine™-huoltoilmaisin• GasMate™-kotelomalli

mahdollistaa suojakaasupullon lastauksen lattiatasolta

• Brights™-kotelovalaistus• HotSpot™-lämpökäsittelytoiminto• 2T/4T-pistoolitoiminnot• Piste- ja jaksohitsauksen ajastin• Säilytyslokerot kulutusosille• 3,5-metrinen FE-hitsauspistooli• Tuotetakuu Kemppi Warranty 2+

Uusi standardi kompakteille MIG/MAG-hitsauslaitteille

Nykyaikaisten hitsaustyöpajojen tarpeisiin suunniteltu Kempact RA edustaa ainutlaatuisen tyylikästä ja käytännöllistä muotoilua. Sen ominaisuuksissa pai-nottuvat laatu sekä käyttäjähyödyt, jotka tekevät hitsaustyöstä tuottavaa, tarkkaa ja tehokasta.

Kempact RA perustuu Kempin uusimpaan virtalähdetekniikkaan, joka takaa optimaalisen suorituskyvyn ja erinomaisen kustannustehokkuuden. Kymme-nen mallivaihtoehdon joukosta löytyy sopiva laite useimpiin konepajojen hitsaustar-peisiin. Valittavissa on esimerkiksi 180, 250 ja 320 ampeerin mallit joko tavallisena (R) tai adaptiivisena (A) versiona. Toimituspakettiin kuuluu hitsauspistooli ja maadoitus-kaapeli.

Nykyaikainen tekniikka tarjoaa monia etuja: 10 % pienemmän energiankulu-tuksen perinteisiin kytkinsäätöisiin virtalähteisiin verrattuna, Brights™-kotelo-valaistuksen helpottamaan langan pujotusta, WireLine™-hälytysjärjestelmän muis-tuttamaan lankalinjan huoltotarpeesta sekä GasMate™-kotelomallin, joka tekee kaasupullon käsittelystä ja siirtämisestä helppoa ja turvallista. Minkä tahansa mallin valitsetkin, Kempact RA takaa parhaan mahdollisen tuloksen kaikissa hitsaustöissä.

Kempact RA

16

Page 17: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

17

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

11

Ominaisuuksia:

1. Kestävä Plexiglas-kansi ja suojalevy tarjoavat lisää suojaa ja tyyliä.

2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män.

3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit 181 ja 251) tai 4-pyöräinen (mallit 253 ja 323).

4. Hitsauspistoolin kiinnityssuunta parantaa langansyöttöä ja lisää pistoolin käyttö-ikää.

5. Lankakelakotelossa on Brights™-valaistus heikkoja valaistusolosuhteita varten.

6. WireLine™-huoltoilmaisin hälyttää, kun lankalinja kaipaa huoltotoimia.

7. Kätevät säilytyslokerot langansyötön ja hitsauspistoolin kulutusosille.

8. GasMate™-kotelomalli tekee suojakaasupullon lastauksesta ja siirtämisestä helppoa ja turvallista.

9. Rakenne on vahvaa teräslevyä ja muotoonpuristettua muovia.

10. Napaisuus on helposti vaihdettavissa.

11. Hiukkassuodattimen käyttömahdollisuus pölyisissä olosuhteissa.

Suuren ja selkeän LCD-ohjauspaneelin ansio-sta hitsausparametrien asettaminen ja tark-istus on helppoa. Kulutusosat ovat helposti saatavilla kätevistä säilytyslokeroista.

Kempactin adaptiiviset mallit (A) sisältävät erikoisominaisuuksia, kuten hitsaustehon säädön levynvahvuuden mukaan, lisäain-emateriaalin valinnan ja muistikanavat.

GasMate-kotelomalli tekee suojakaasupul-lon lastauksesta, säilytyksestä ja siirtämisestä helppoa. Kaasupullon voi lastata suoraan lattiatasolta ja kiinnittää vahvoilla siteillä.

Kempact RA on tarkka ja tehokas. Se sovel-tuu useille lisäainemateriaaleille.

17Kempin tuoteluettelo 2015

Page 18: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kempact RA

Tekniset tiedot

Kempact RA

Kempact 253- ja 323-malleissa on 4-pyöräinen DuraTorque-langansyöttömekanismi.

HotSpot™-toiminnolla metallin kutistaminen ja osien lämmittäminen onnistuu helposti ja mu-kavasti.

Kempact 181- ja 251-malleissa on 2-pyöräinen GT02C-langansyöttömekanismi.

Kempact 181A 251R, 251A

Liitäntäjännite 1~, 50/60 Hz 230 V (± 15 %) 1~, 50/60 Hz 240 V (± 15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 50 % ED I1max (180 A) 5 kVA 30 % ED I1max (250 A) 8,5 kVA

Liitäntävirta 50 % ED I1max (180 A) 22 A 30 % ED I1max (250 A) 36 A

100 % ED I1eff (140 A) 16 A 100 % ED I1eff (150 A) 17 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 3G1.5 (2,5 mm2, 5 m)

Sulake Tyyppi C 16 A Tyyppi C 20 A

Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A – 26 V / 180 A 10 V / 20 A – 29 V / 250 A

Tehokerroin maksimivirralla 180 A / 23V 0,99 250 A / 26,5 V 0,99

Hyötysuhde 100 % ED 140 A / 21 V 0,82 150 A / 21,5 V 0,82

Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–14,0 m/min 1,0–18,0m/min

Jännitteen säätöalue 8,0–26,0 V 8,0-29,0 V

Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm P x L x K 623 x 579 x 1070 mm

Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg 44 kg

EMC-luokka A A

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

Kempact 253R, 253A 323R, 323A

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V (± 15 %) 3~, 50/60 Hz 400 V (± 15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 35 % ED I1max (250 A) 8,5 kVA 35 % ED I1max (320 A) 12 kVA

Liitäntävirta 35 % ED I1max (250 A) 11,9 A 35 % ED I1max (320 A) 17,2 A

100 % ED I1eff (150 A) 6,1 A 100 % ED I1eff (190 A) 8,2 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m)

Sulake Tyyppi C 10 A Tyyppi C 10 A

Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A – 31 V / 250 A 10 V / 20 A – 32.5 V / 320 A

Tehokerroin maksimivirralla 250 A / 26,5 V 0,93 320 A / 30 V 0,94

Hyötysuhde 100 % ED 150 A / 21,5 V 0,88 190 A / 23,5 V 0,86

Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–18,0 m/min 1,0–20,0 m/min

Jännitteen säätöalue 8,0–31,0 V 8,0–32,5 V

Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm P x L x K 623 x 579 x 1070 mm

Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg 44 kg

EMC-luokka A A

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

18

Page 19: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

Kempact RA

Kempact 253 RMV/AMV 323 RMV/AMV

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 230 V -15%…400 V +15% 3~, 50/60Hz 230 V -15%…400 V +15%

Liitäntäteho maksimivirralla 40% ED I1max (250 A)(230V) 9 kVA 35 % ED I1max (320A)(230V) 13,5 kVA

40 % ED I1max (250A)(400V) 8,5 kVA 35 % ED I1max (320A)(400V) 12,5 kVA

Liitäntävirta 40 % ED I1max (250A)(230V) 22,2 A 35 % ED I1max (320A)(230V) 33,3 A

40 % ED I1max (250A)(400V) 12,3 A 35 % ED I1max (320A)(400V) 17,8 A

100 % ED I1eff (150A)(230V) 10,8 A 100 % ED I1eff (190A)(230V) 14,8 A

100 % ED I1eff (150A)(400V) 6,2 A 100 % ED I1eff (190A)(400V) 8,3 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m) H07RN-F 4G1.5 (1,5 mm2, 5 m)

Sulake Tyyppi C (230 V) 16 A Tyyppi C (230 V) 16 A

Tyyppi C (400 V) 10 A Tyyppi C (400 V) 10 A

Hitsausvirta-alue 10 V / 20 A - 31 V / 250 A 10 V / 20 A - 32,5 V / 320 A

Tehokerroin maksimivirralla 250 A / 26,5 V (230 V) 0,94 320 A / 30 V (230 V) 0,94

250 A / 26,5 V (400 V) 0,93 320 A / 30 V (400 V) 0,94

Hyötysuhde 100 % ED 150 A /21,5 V (230 V) 0,79 190 A / 23,5 V (230 V) 0,80

150 A /21,5 V (400 V) 0,82 190 A / 23,5 V (400 V) 0,83

Langansyöttönopeuden säätöalue 1,0–18,0 m/min 1,0–20,0 m/min

Jännitteen säätöalue 8,0–31,0 V 8,0–32,5 V

Äärimitat P x L x K 623 x 579 x 1070 mm P x L x K 623 x 579 x 1070 mm

Paino (ilman pistoolia ja kaapeleita) 44 kg 44 kg

EMC-luokka A A

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Tilaustiedot

Katso MIG/MAG-hitsauspistoolit sivuilta 64–81.

Kempact RA

Kempact 181A, FE 20, 3.5m P2201

Kempact 181A, FE 20, 5m P2202

Kempact 251R, FE 25, 3.5m P2203

Kempact 251R, FE 25, 5m P2204

Kempact 251A, FE 25, 3.5m P2205

Kempact 251A, FE 25, 5m P2206

Kempact 253R, FE 27, 3.5m P2207

Kempact 253R, FE 27, 5m P2208

Kempact 253A, FE 32, 3.5m P2209

Kempact 253A, FE 32, 5m P2210

Kempact 323R, FE 32, 3.5m P2211

Kempact 323R, FE 32, 5m P2212

Kempact 323A, FE 32, 3.5m P2213

Kempact 323A, FE 32, 5m P2214

Kempact 253RMV, FE 27, 3.5m P2215

Kempact 253RMV, FE 27, 5m P2216

Kempact 253AMV, FE 32, 3.5m P2217

Kempact 253AMV, FE 32, 5m P2218

Kempact 323RMV, FE 32, 3.5m P2219

Kempact 323RMV, FE 32, 5m P2220

Kempact 323AMV, FE 32, 3.5m P2221

Kempact 323AMV, FE 32, 5m P2222

Kempact 323R, FE 35, 3.5M P2260

Kempact 323R, FE 35, 5.0M P2255

Kempact 323A, FE 35, 3.5M P2261

Kempact 323A, FE 35, 5.0M P2256

Kempact 323RMV, FE 35, 3.5M P2262

Kempact 323RMV, FE 35, 5M P2263

Kempact 323AMV, FE 35, 3.5M P2264

Kempact 323AMV, FE 35, 5M P2265

Pidike 9592106

Hiilielektrodi 4192160

19Kempin tuoteluettelo 2015

Page 20: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

20 FastMig M

FastMig M

vaihe

3-

CCCV *

Taattua luotettavuutta hitsausteknologian huipulta

• Modulaarinen rakenne

• Kaksi pakettivaihtoehtoa: Regular ja Synergic

• Monijännitemalli saatavilla

• WiseFusion™-toiminto helppoon ja tehokkaaseen hitsaamiseen kaikissa asennoissa

• Kaikki Wise™-optimointituotteet saatavilla

• MasterTig LT 250- ja ArcFeed-liitäntä virtalähteeseen valinnaisen AS-asennussarjan avulla

• Ulottuvuutta SuperSnake-välisyöttölaitteella

• MagTrac F 61 -hitsauskuljettimen käyttömahdollisuus tuottavuuden parantamiseksi

Käyttökohteita• Telakat ja Offshore-teollisuus •Metallityöpajat •Rakentaminen

Ensiluokkaista laatua teolliseen MIG/MAG-hitsaukseenHitsauslaitteet tuotannon tarpeiden mukaisesti

FastMig M -tuotteissa yhdistyvät modulaarisuus, helppokäyttöisyys ja monipuolisuus.

FastMig M -koneiden kompaktin ja keveän ulkomuodon alla piilee suuri hitsausteho. Ne tarjoavat tuottavuutta ja helppoa liikuteltavuutta.

Teollisessa MIG/MAG-hitsauksessa FastMig M tunnetaan nykyaikaisena korkean teknologian tuotteena. Sen ohjaustekniikka varmistaa erinomaisen valokaaren syttymisen ja hitsaustehon, joten roiskeiden poistamisen sijaan voit käyttää aikasi tuottavaan hitsaustyöhön.

Valittavana on kaksi erilaisiin hitsauskohteisiin soveltuvaa tuotepakettia: vaativaan ammattikäyttöön suunniteltu Synergic-malli ja peruskäyttöön soveltuva Regular-malli.

Jos hitsaussovelluksesi muuttuvat, FastMig M voidaan helposti päivittää tuotannon tarpeiden mukaan.

MVU

Energy e�cient

20

Page 21: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Lisää suorituskykyä lisävarusteilla

Nosta hitsaustuotantosi tuottavuus uudelle tasolle: Yhdistä FastMig M -järjestelmän hitsausteho Kempin MagTrac F 61 -hitsauskuljettimen nopeuteen ja luotettavuuteen.

Lisäpotkua tuottavuuteen saat lisäämällä FastMig M:n ja MagTrac F 61:n yhdistelmään WiseFusion-optimointitoiminnon. Tällä laitteistolla saat ensiluokkaisen hitsausjäljen pienellä lämmöntuonnilla, mikä vähentää oikaisutyöstä ja muusta jälkityöstöstä aiheutuvia kustannuksia. Tämä ratkaisu voi pienentää jälkityöstökustannuksia jopa 20 prosenttia.

FastMig M:n lisävarusteisiin sisältyy myös laaja valikoima kaukosäätimiä, jotka tekevät hitsauksesta entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa. Jos tarvitset lisää ulottuvuutta, ota käyttöön SuperSnake-välisyöttölaite. Se laajentaa työskentelyaluetta jopa 30 metriä.

FastMig M on vahva ja luotettava työjuhta riippumatta siitä, valitsetko Regular- vai Synergic-mallin.

Voit valita FastMig M -järjestelmän hitsausparametrien säätämiseen tavallisen tai synergisen säätötavan. Kumpikin vaihtoehto on saatavilla mihin tahansa virtalähde- ja langansyöttölaitekokoonpanoon.

Voit valita tämänhetkisen hitsaustuotantosi tarpeisiin sopivan langansyöttölaitteen ja ohjauspaneelin. Jos tarpeesi muuttuvat, voit helposti päivittää hitsausjärjestelmään uuden hitsaustehon, langansyöttölaitteen ja hitsausohjelmiston.

Kemppi-langansyöttölaitteet

FastMig M Regular- ja FastMig M Synergic -paketteihin on saatavilla kolme langansyöttölaitemallia.

Pieni ja kevyt FastMig MXF 63 on tarkoitettu 200 mm:n lankakeloille. MXF 65 ja MXF 67 puolestaan sopivat 300 mm:n lankakeloille. MXF 67 -laitteessa on lisäksi erikoiskestävä kaksoisseinämärakenteinen muovikotelo.

Molemmat ohjauspaneelimallit ovat saatavilla kaikkiin langansyöttölaitteesiin.

FastMig M Regular -peruspakettiin sisältyy MR-ohjauspaneeli, jolla hitsausparametreja voidaan säätää perinteiseen tapaan. Se on suunniteltu teollisuushitsauksen perussovelluksiin.

FastMig M Synergic -pakettiin sisältyy MS-ohjauspaneeli, jonka helppokäyttöisten synergisten toimintojen ja monipuolisten lisäominaisuuksien avulla voit optimoida järjestelmän tarpeidesi mukaan. Paketit soveltuvat erityisesti vaativaan teolliseen hitsaukseen.

FastMig M Regular Synergic

Virtalähde FastMig M 320 FastMig M 320

FastMig M 420 FastMig M 420

FastMig M 520 FastMig M 520

FastMig M 420MV FastMig M 420MV

Langansyöttölaite MXF 65 MXF 65 EL

MXF 67 MXF 67 EL

MXF 63 MXF 63 EL

Jäähdytysyksikkö FastCool 10 FastCool 10

Ohjauspaneelit FastMig MR 200 FastMig MS 200

FastMig MR 300 FastMig MS 300

Valinnaiset ohjelmistotuotteet

WiseFusion

WisePenetration

WiseRoot

WiseThin

MatchLog

MatchPIN

FastMIg M -järjestelmään on tarjolla kolme erilaista langansyöttölaitetta: MXF 65, MXF 67 ja MXF 63, vasemmalta oikealle.

21Kempin tuoteluettelo 2015

Page 22: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FastMig M

Tekniset tiedot

FastMig M

FastMig M 320 FastMig M 420 FastMig M 520

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V -15 %...+20 % 400 V -15 %...+20 % 400 V -15 %...+20 %

Liitäntäteho 60 % ED - 20 kVA 27 kVA

100 % ED 15 kVA 18 kVA 20 kVA

Kuormitettavuus (40 °C) 60 % ED - 420 A 520 A

100 % ED 320 A 380 A 430 A

Hitsausvirta ja jännitealue Puikko 15 A/20 V – 320 A/45 V 15 A/20 V – 420 A/44 V 15 A/20 V – 520 A/43 V

MIG 20 A/12 V – 320 A/45 V 20 A/12 V – 420 A/44 V 20 A/12 V – 520 A/43 V

Hitsausjännite enintään 45 V 45 V 45 V

Tyhjäkäyntijännite, puikko U0 = 48–53 V

Uav = 50 V

U0 = 48–53 V

Uav = 50 V

U0 = 48–53 V

Uav = 50 V

Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG U0 = 50–58 V U0 = 50–58 V U0 = 50–58 V

Tyhjäkäyntiteho 25 W 25 W 25 W

Hyötysuhde maksimivirralla 88 % 89 % 89 %

Tehokerroin maksimivirralla 0,80 0,87 0,90

Käyttölämpötila -20 °C...+40 °C -20 °C...+40 °C -20 °C...+40 °C

Varastointilämpötila -40 °C...+60 °C -40 °C...+60 °C -40 °C...+60 °C

Kotelointiluokka IP23S IP23S IP23S

EMC-luokka A A A

Sähköverkon vähimmäinen oikosulkuteho Ssc* - 5,6 MVA 5,8 MVA

Äärimitat 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm

Paino 34 kg 35 kg 36 kg

FastMig M, 420 MV–400 V FastMig M, 420 MV–230 V

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 380 V -10 %... 440 V +10 % 220 V -10 %... 230 V +10 %

Liitäntäteho 60 % ED 22 kVa 21 kVA

100 % ED 19 kVA 18 kVA

Kuormitettavuus (40 °C) 60 % ED 420 A 420 A

100 % ED 380 A 380 A

Hitsausvirta ja jännitealue Puikko 15 A/20 V... 420 A/44 V 15 A/20 V... 420 A/48 V

MIG 20 A/12 V... 420 A/44 V 20 A/12 V... 420 A/48 V

Hitsausjännite enint. 44 V 48 V

Tyhjäkäyntijännite, puikko U0 = 48... 53 V

Uav = 50 V

U0 = 48... 53 V

Uav = 50 V

Tyhjäkäyntijännite, MIG/MAG U0 = 53... 58 V U0 = 60... 65 V

Tyhjäkäyntiteho 25 W 25 W

Hyötysuhde maksimivirralla 87 % 87 %

Tehokerroin maksimivirralla 0,82 0,85

Käyttölämpötila -20...+40 ºC -20...+40 ºC

Varastointilämpötila -40...+60 ºC -40...+60 ºC

Kotelointiluokka IP23S IP23S

EMC-luokka A A

Sähköverkon vähimmäinen oikosulkuteho Ssc* 5,6 MVA -

Äärimitat 590 x 230 x 580 mm 590 x 230 x 580 mm

Paino 49 kg 49 kg

22

Page 23: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot ja tilaustiedot

FastMig M

Langansyöttölaite FastMig MXF 63

Langansyöttölaite FastMig MXF 65

Langansyöttölaite FastMig MXF 67

Kuormitettavuus (40 °C) 60 % ED 520 A 520 A 520 A

100 % ED 440 A 440 A 440 A

Langansyöttönopeus 0–25 m/min 0–25 m/min 0–25 m/min

Langansyöttömekanismi 4-pyöräinen 4-pyöräinen 4-pyöräinen

Syöttöpyörien halkaisija 32 mm 32 mm 32 mm

Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6–1,6 mm 0,6–1,6 mm 0,6–1,6 mm

ø Täytelanka 0,8–1,6 mm 0,8–2,0 mm 0,8–2,0 mm

ø Al 1,0–1,6 mm 1,0–2,4 mm 1,0–2,4 mm

Lankakela paino/halkaisija (enintään) 5 kg / 300 mm 20 kg / 300 mm 20 kg / 300 mm

Äärimitat P x L x K 510 x 200 x 310 mm 620 x 210 x 445 mm 625 x 243 x 476 mm

Paino 9,4 kg 11,1 kg 12,5 kg

Virtalähteet

FastMig M 320 6132320

FastMig M 420 6132420

FastMig M 520 6132520

FastMig M 420 MV 6132423

Langansyöttölaitteet

MXF 65 EL Käytetään MS-paneelien kanssa 6152100EL

MXF 67 EL Käytetään MS-paneelien kanssa 6152200EL

MXF 63 EL Käytetään MS-paneelien kanssa 6152300EL

MXF 65 Käytetään MR-paneelien kanssa 6152100

MXF 67 Käytetään MR-paneelien kanssa 6152200

MXF 63 EL Käytetään MR-paneelien kanssa 6152300

Langansyöttölaitteiden paneelit

FastMig MR 200 Regular 6136100

FastMig MR 300 Regular 6136200

FastMig MS 200 Synergic 6136300

FastMig MS 300 Synergic 6136400

Lisävarusteet

Maadoituskaapeli 5 m, 50 mm2 6184511

Maadoituskaapeli 5 m, 70 mm2 6184711

Kaapeli puikkohitsaukseen 5 m, 50 mm2 6184501

Kaapeli puikkohitsaukseen 5 m, 70 mm2 6184701

Kaukosäädin R10 5 m 6185409

Kaukosäädin R10 10 m 618540901

Kaukosäädin R20 5 m 6185419

R30 DataRemote 5m 6185420

R30 DataRemote 10 m 618542001

Kaukosäädin RMT 10 6185475

Kaukosäätökaapeli 10 m 6185481

AS KIT ja ohjauspaneeli 6264263

FastCool 10 -jäähdytysyksikkö 6068100

Pistoolinpidin GH 30 6256030

KV 401 -kevenninvarsi (PM 500) 6185248

GG200/300-kaasuvahti 6237406

MXFSuperSnake-synkronointisarja W004030

Välikaapeli 1,8 m 6260401

Välikaapeli 5 m 6260405

Välikaapeli 10 m 6260326

Välikaapeli 15 m 6260325

Välikaapeli 20 m 6260327

Välikaapeli 30 m 6260330

Välikaapeli, nestejäähdytys 1,8 m 6260410

Välikaapeli, nestejäähdytys 5 m 6260407

Välikaapeli, nestejäähdytys 10 m 6260334

Välikaapeli, nestejäähdytys 15 m 6260335

Välikaapeli, nestejäähdytys 20 m 6260337

Välikaapeli, nestejäähdytys 30 m 6260340

WiseFusion-hitsaustoiminto 9991014

WisePenetration-hitsaustoiminto 9991000

WiseRoot-hitsausprosessi 6265011

WiseThin-hitsausprosessi 9991013

WiseSynergicMig-lisenssi (päivittää FastMig M Regular -paketista Synergic-paketin)

9990420

MatchLog 9991017

MatchPIN 6265026

Kuljetusalusta P501 6185269

Kuljetuskärry PM 500 6185291

Kuljetusalusta PM 502 6185293

Kuljetusalusta T10 6185231

Kuljetusalusta T120 6185252

KWF 200 -ripustuskehikko 6185285

KWF 200 -suojajalakset 6185286

KV 200 -kiinnitysalusta 6185249

MXF 63 -ripustuskehikko (sis. KPS-asennussarjan) 6185285

MXF 65 -ripustussarja W001694

MXF 63 -ripustuskehikko (sis. KPS-asennussarjan) 6185286

23Kempin tuoteluettelo 2015

Page 24: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MagTrac

Helposti lisää tuottavuutta mekanisoinnista

Kevytmekanisointi on kaikkein tehokkain tapa parantaa hitsauksen tuotta-vuutta telakoilla ja metallityöpajoissa. Sillä on myös suotuisa vaikutus hitsaustyön turvallisuuteen ja ergonomiaan. Kun hitsauskuljetin tekee raskaan työn, hitsaaja voi keskittyä paremmin valvomaan prosessia ja työn laatua.

Kempin MagTrac F 61 tarjoaa nopean ja helpon tavan siirtyä käsin tehtävästä MIG/MAG-hitsauksesta tuottavampaan mekanisoituun hitsaukseen. MagTrac F 61 -kuljet-timen käyttö ei juurikaan poikkea tavallisen hitsauslaitteiston käytöstä, joten erikois-osaamista ei tarvita. Kuljettimessa ei tarvita erillisiä ohjauskaapeleita eikä muuntajia, koska kaikki tarpeellinen on integroitu yhteen kaapeliin.

Rahalle vastinetta• Magneettinen kuljetin

mekanisoituun MIG/MAG-hitsaukseen

• Liitettävissä Kempin FastMig Synergic- ja FastMig Pulse -laitteisiin

• Laaja toimintovalikoima• Langansyöttölaitteen ja

kuljettimen välillä vain hitsauspistooli

• Hitsausarvojen ja muistikanavan valinta kuljettimen ohjauspaneelista

• Jaksohitsaus, langanajo ja kaasutesti

• Tallentaa lämmöntuontiarvon ja muut hitsaustiedot

Käyttökohteita• Vaakasuuntaisten pienaliitosten

mekanisointi• Telakka- ja offshore-teollisuus

MagTracilla kohti tuottavaa ja laadukasta hitsausta

MagTrac F 61

24

Page 25: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tuottavuus, laatu, mukavuus

MagTrac F 61 -myyntipaketit sisältävät kaiken, mitä tarvitset tehokkaaseen hit-sauksen mekanisointiin: kuljetinyksikön, Kemppi FastMig -virtalähteen, MXF-langan-syöttölaitteen, kuljetinkäyttöön suunnitellun hitsauspistoolin ja tarvittavat kaapelit. Voit myös valita paketin, joka sisältää SuperSnake-välisyöttölaitteen. Sillä saat 15 met-riä lisää ulottuvuutta.

MagTrac F 61 -kuljettimessa voit käyttää myös Kempin Wise-erkoisprosesseja ja -toimintoja, joiden avulla on helppo lisätä entisestään hitsauksen tuottavuutta ja laatua. Toimintoja ohjataan MagTrac F 61 -kuljettimeen integroidun, LCD-näytöllä va-rustetun ohjauspaneelin avulla. Ohjauspaneelilla voidaan hoitaa sekä kuljetinyksikön että hitsausparametrien määritykset. Kun MagTrac F 61 -hitsauskuljettimen hyödyt yhdistyvät Kemppi-luokan prossinohjaukseen ja teollisiin hitsausjärjestelmiin, syntyy täysin ainutlaatuinen mekanisointiratkaisu.

MagTrac F 61 on yhteensopiva Kempin Super-Snake-välisyöttölaitteen kanssa. Se antaa 10–25 metriä lisää ulottuvuutta.

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

MagTrac F 61

Syöttöteho 50 VDC / 1 A

Kulkunopeus 150…1800 mm/min

Hinauskyky 16 kg

Kulkutapa Jatkuvaan magneettiseen vetoon perustuva kiskoton kulku

Pyörät 4 kumipyörää

Seurantatapa Ohjausrullat

Ohjausrullien korkeussäätö 10…38 mm, 3 asentoa

Päädyn hitsaamaton osa Alku 127 mm

Loppu 127 mm

Automaattinen pysäytys Rajakytkimet molemmilla sivuilla

Poltinmalli Kemppi MMT 42C

Pistoolin kulman säätövara ±30º

Pistoolin etäisyyden säätövara ylös/alas, eteen/taakse 45 mm

Äärimitat P x L x K 259 x 259 x 285 mm

Paino 6,9 kg

Pinnan enimmäislämpötila 150 ºC

Ominaisuudet

Käyttö on helppo oppia ja kaikki hitsausto-iminnot säädetään kuljettimelta, joten käyt-töönotto on nopeaa ja etähallinta helppoa.

Vahva magneetti pitää kuljettimen oikeassa suunnassa myös vaativissa töissä.

MagTrac F 61 -paketti

MagTrac F 61 hitsauskuljetin 6190610

MagTrac F 61 package with SuperSnake, kaasujäähdytteinen P08819

MagTrac F 61, FastMig Pulse, kaasujäähdytteinen P08822

MagTrac F 61, FastMig Pulse, SuperSnake, kaasujäähdytteinen P08828

MagTrac F 61, FastMig Pulse, nestejäähdytteinen P08827

Hitsauspistoolit

MMT 42C, kaasujäähdytteinen 3 m 6254205

MMT 42C, kaasujäähdytteinen 4 m 6254207

MT51MWC, nestejäähdytteinen 4.5 m 6255162

SuperSnake GT 02SC 15 m 61531501

SuperSnake GT 02SC W 15 m 61541501

25Kempin tuoteluettelo 2015

Page 26: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FastMig X

Energy e�cient

vaihe

3-

CCCV

*MVU

FastMig X

• Tehokas moniprosessilaite: MIG, 1-MIG, pulssi-MIG, TIG ja

puikkohitsaus• Arc Mobile Control -ominaisuus

mahdollistaa laitteen joustavan käytön ja hallinnan

• WiseRoot+ optimoituun pohjapalkojen

hitsaukseen• WiseThin+ optimoituun levy- ja asentohitsaukseen: Seoskaasun

laatua edullisesti CO2-suojakaasulla

• Tarkka ArcVoltage-toiminto mittaa ja näyttää kaarijännitteen näytössä

• Säästä aikaa liittämällä samaan virtalähteeseen kaksi langansyöttölaitetta eri lisäainelangoille

• Maksimaalinen ulottuvuus SuperSnake-välisyöttölaitteella

Käyttökohteita• Koneenrakennus• Kuljetus• Öljy- ja kaasuteollisuus: Off shore-

ja Onshore-putkistot ja lautat• Voimalaitokset• Säiliöt ja paineastiat• Teräsrakenteet

Älykäs, joustava, päivitettäväKempin FastMig X -tuoteperhe tarjoaa pitkälle erikoistuneita hitsausratkaisuja ja ylivoimaista hitsauslaatua vaativaan teollisuuskäyttöön. Valikoima sisältää kolme laadukasta kokoonpanoa kolmeen eri käyttötarkoitukseen: FastMig X Regular soveltuu raskaaseen työpajakäyttöön esimerkiksi paksujen levyjen MIG/MAG-pulssihitsaukseen, FastMig X Pipe on putki- ja juurihitsauksen erikoisratkaisu ja FastMig X Intelligent on vaativien hitsauskohteiden huippulaite kaikille metalleille, kaikille prosesseille, myös ohutlevyhitsaukseen.

Kaikki kolme vaihtoehtoa ovat täysin muunneltavissa, ja ne voidaan räätälöidä erikoiskohteisiin valitsemalla sopivat ohjelmistopaketit ja sovellukset.

Kaikissa kokoonpanoissa on virtalähteenä joko FastMig X 350 tai FastMig X 450, joka on CC/CV-yhteensopiva moniprosessivirtalähde synergiseen MIG/MAG-hitsaukseen, pulssi-MIG/MAG-hitsaukseen sekä puikko- ja TIG-hitsaukseen. Yhdessä WFX-langansyöttölaitteiden kanssa ne muodostavat järjestelmän, joka vastaa helposti kaikkiin konepajan hitsaustarpeisiin ja laadunhallinnan vaatimuksiin. Kaikkiin kolmeen malliin kuuluu myös Cool X -jäähdytysyksikkö.

FastMig X -tuoteperhe tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet. Siihen voidaan esimerkiksi liittää kaksi langansyöttölaitetta, mikä tekee hitsausprosessin ja

Hitsauksen huipulla

26

Page 27: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

lisäainelangan muuttamisesta erittäin nopeaa. Wise-hitsausohjelmistotuotteet tarjoavat lisää joustavuutta eri sovelluksiin: esimerkiksi WiseRoot+ on pohjapalkohitsauksen erikoisprosessi, ja erittäin tarkka kaarijännitteen mittaus tekee laitteen ohjauksesta helppoa ja täsmällistä. Kaarijännitteen mittaus (saatavana kaikissa FastMig X -malleissa) takaa sen, että hitsausohjeen parametreja noudatetaan hitsauskaapelien pituudesta riippumatta. Voit valita minkä tahansa kolmesta ohjelmistopaketista ja päivittää sen lukuisia ominaisuuksia ja toimintoja täsmälleen omia tarpeitasi vastaavaksi.

Järjestelmä on suunniteltu täyttämään tiukkojen valmistusstandardien ISO 3834, NORSOK, ASME ja EN 1090 vaatimukset. FastMig X -järjestelmän sekä alan huippua edustavien laadunhallintaratkaisujen avulla voit varmistaa, että hitsaustuotantosi täyttää vaativimmatkin edellytykset.

FastMig X Regular

• Perushitsaukseen pulssi-MIG/MAG-prosessilla

• Raskaille, paksuille metallilevyille

FastMig X Pipe FastMig X Intelligent

• Suunniteltu erityisesti putkihitsaukseen

• Soveltuu myös levyjen hitsaukseen ja pohjapalkojen hitsaukseen yhdeltä puolelta

• Kaikille metalleille ja kaikille prosesseille

• Myös ohutlevyhitsaukseen• Asetuksia voi kopioida ja siirtää

hitsauskoneesta toiseen• Hitsausparametreja ja asetuksia

voi seurata, valvoa ja säätää

Ohjelmistopaketti 1 Ohjelmistopaketti 2 Ohjelmistopaketti 3 ja Mobile Control

27Kempin tuoteluettelo 2015

Page 28: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FastMig X

Tilaustiedot ja tekniset tiedot

FastMig X, WFX 200, 300, 200 P, 300 P, 200 AMC, 300 AMC

FastMig X

FastMig X 450 -virtalähde 6103450

FastMig X 450 -virtalähde Ei ohjauspaneelia 610335001

FastMig X 350 -virtalähde 6103350

FastMig X 350 -virtalähde Ei ohjauspaneelia 610335001

FastMig X 350MV -virtalähde 6103353

WFX 200 -langansyöttölaite 200 mm 6103520

WFX 300 -langansyöttölaite 300 mm 6103530

WFX 200 P Fe -langansyöttölaite 200 mm 6103521

WFX 200 P Ss -langansyöttölaite 200 mm 6103522

WFX 300 P Fe-langansyöttölaite 300 mm 6103531

WFX 300 P Ss -langansyöttölaite 300 mm 6103532

WFX 200 AMC -langansyöttölaite 200 mm 6103523

WFX 300 AMC -langansyöttölaite 300 mm 6103533

Ohjelmistotuotteet

MatchLog-toiminto Sisältyy: WFX 200 AMC ja 300 AMC 9991017

MatchChannel-toiminto Sisältyy MatchLog-lisenssiin

WisePulseMig-lisenssi pulssihitsaukseen Sisältyy: WFX 200 ja 300, AMC, P Ss

9990417

WiseFusion-toiminto Sisältyy kaikkiin WFX-langansyöttölaitteisiin

9991014

WisePenetration-toiminto Sisältyy: WFX 200 AMC ja 300 AMC 9991000

Pipe Steel -hitsausohjelmapaketti Sisältyy: WFX 200 P Fe ja 300 P Fe 99904274

Pipe Stainless -hitsausohjelmapaketti Sisältyy: WFX 200 P Ss ja 300 P Ss 99904275

WiseRoot+-toiminto Sisältyy: WFX 200 P ja 300 P 9990418

WiseThin+-toiminto Sisältyy: WFX 200 AMC ja 300 AMC 9990419

HUOMIO: WiseRoot+- ja WiseThin+-hitsausprosessit eivät ole käytössä SuperSnake-välisyöttölaitteen kanssa.

Lisävarusteet

Cool X -jäähdytysyksikkö 6068200

Arc Mobile Control -sovitin Sisältyy: WFX 200 AMC ja 300 AMC 6103100

Kotelonlämmitin KWF 200/300 6185288

Magneettikiinnittimet (maadoituskaapeli)

600 A 9871570

Magneettikiinnittimet (jännitteentunnistuskaapeli)

200 A 9871580

SuperSnake GT02S -välisyöttölaite 10 m 6153100

SuperSnake GT02S -välisyöttölaite 15 m 6153150

SuperSnake GT02S -välisyöttölaite 20 m 6153200

SuperSnake GT02S -välisyöttölaite 25 m 6153250

SuperSnake GT02S W -välisyöttölaite 10 m 6154100

SuperSnake GT02S W -välisyöttölaite 15 m 6154150

SuperSnake GT02S W -välisyöttölaite 20 m 6154200

SuperSnake GT02S W -välisyöttölaite 25 m 6154250

SuperSnake GT02S -synkronointilaite MXF- ja MXP-langansyöttölaitteille W004030

KV 200 -kiinnitysalusta kahdelle langansyöttölaitteelle ja TIG-yksikölle. 6185249

Pistoolinkannatin GH 30 6256030

Kuljetusalusta PM 500 6185291

DataGun-ohjelmointilaite 6265023

Kaapelit

Maadoituskaapeli 5 m, 50 mm2 6184511

Maadoituskaapeli 5 m, 70 mm2 6184711

Puikkohitsauskaapeli 5 m, 50 mm2 6184501

Puikkohitsauskaapeli 5 m, 70 mm2 6184701

Ilmajäähdytteiset välikaapelit

FASTMIG X 70-1.8-GH 1,8 m 6260468

FASTMIG X 70-5-GH 5 m 6260469

FASTMIG X 70-10-GH 10 m 6260470

FASTMIG X 70-20-GH 20 m 6260471

FASTMIG X 70-30-GH 30 m 6260472

– Kysy Kempiltä muita pituuksia.

Nestejäähdytteiset välikaapelit

FASTMIG X 70-1.8-WH 1,8 m 6260473

FASTMIG X 70-5-WH 5 m 6260474

FASTMIG X 70-10-WH 10 m 6260475

FASTMIG X 70-20-WH 20 m 6260476

FASTMIG X 70-30-WH 30 m 6260477

– Kysy Kempiltä muita pituuksia.

Kaukosäätimet

RMT 10 (PMT) 6185475

Kaukosäädin R20 5 m 6185419

Kaukosäädin R30 DataRemote

5 m 6185420

Kaukosäädin R30 DataRemote

10 m 618542001

Jatkokaapeli kaukosäätimelle

10 m 6185481

Etähallintapaneeli X 37

6103800

PMT MN -pistoolit pohjapalon hitsaukseen

1,2 mm / 60° / L198 / ROOT 3,5 m 62503230N04

1,2 mm / 60° / L168 / ROOT 3,5 m 62503230N06

1,2 mm / 60° / L198 / ROOT 5 m 62503250N04

1,0 mm / Stainless / 60° / L198 / Root

5 m 62503250N03SS

– Kysy Kempiltä muita malleja.

28

Page 29: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

PMT MN -pistoolit pohjapalon hitsaukseen

1,2 mm / 60° / L198 / ROOT 3,5 m 62503230N04

1,2 mm / 60° / L168 / ROOT 3,5 m 62503230N06

1,2 mm / 60° / L198 / ROOT 5 m 62503250N04

1,0 mm / Stainless / 60° / L198 / Root

5 m 62503250N03SS

– Kysy Kempiltä muita malleja.

FastMig X Regular Pipe Intelligent

Virtalähde FastMig X 350, FastMig X 450 FastMig X 350, FastMig X 450 FastMig X 350, FastMig X 450

Langansyöttölaite WFX 200 WFX 200 P Fe, WFX 200 P Ss WFX 200 AMC

WFX 300 WFX 300 P Fe, WFX 300 P Ss WFX 300 AMC

Jäähdytysyksikkö Cool X Cool X Cool X

Hitsausprosessi Puikko Puikko Puikko

MIG/MAG MIG/MAG MIG/MAG

Syn MIG Syn MIG Syn MIG

Pulssi-MIG Pulssi-MIG (mukana Pipe Stainless Pack) Pulssi-MIG

Kaksoispulssi Kaksoispulssi (mukana Pipe Stainless Pack) Kaksoispulssi

Ohjelmisto WiseFusion WiseFusion WiseFusion

WiseRoot+ WisePenetration

MatchLog WiseThin+

MatchLog

Work Pack (21 kpl) Pipe Steel Pack Fe (25 kpl) Steel Pack (14 kpl)

Pipe Stainless Pack Ss ( 17 kpl) Steel Pack for WiseThin+ (14 kpl)

Stainless Pack (12 kpl)

Aluminium Pack (12 kpl)

Mobiilihallinta Arc Mobile Control

29Kempin tuoteluettelo 2015

Page 30: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FastMig X 350 450 350 MV (230 V) 350 MV (400 V)

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz 400 V (-15…+20 %) 400 V (-15…+20 %) 220 V -10 % … 230 V +10 % 380 V -10 % ... 440 V +10 %

Liitäntäteho 60 % ED 22,1 kVA

80 % ED 16,0 kVA 16,0 kVA 16,0 kVA

100 % ED 15,3 kVA 16,0 kVA 15,3 kVA 15,3 kVA

Kuormitettavuus 40°C 60 % ED 450 A - -

80 % ED 350 A 350 A 350 A

100 % ED 330 A 350 A 330 A 330 A

Hitsausvirta ja jännitealue

Puikko 15 A/20 V – 350 A/46 V 15 A/20 V – 450 A/46 V 15 A/20 V – 350 A/46 V 15 A/20 V – 350 A/46 V

MIG 20 A/12 V – 350 A/46 V 20 A/12 V – 450 A/46 V 20 A/12 V – 350 A/46 V 20 A/12 V – 350 A/46 V

Hitsausjännite enintään, puikko

46 V 46 V 46 V 46 V

Tyhjäkäyntijännite Puikko U0 = 70 – 98 VUav = 50 V

U0 = 70 – 98 V, Uav = 50 V

U0 = 70 – 98 V, Uav = 50 V

U0 = 70 – 98 V, Uav = 50 V

MIG/MAG, pulssi U0 = 80 – 98 V U0 = 80 – 98 V U0 = 80 – 98 V U0 = 80 – 98 V

Tyhjäkäyntiteho 100 W 100 W 100 W 100 W

Tehokerroin maksimivirralla

0,85 0,88 0,90 0,88 ... 0,82

Hyötysuhde maksimivirralla

87 % 87 % 83 % 85 %

Käyttölämpötila -20…+40 ºC -20…+40 °C -20…+40 °C -20…+40 °C

Varastointilämpötila -40…+60 ºC -40…+60 °C -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC-luokka A A A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S IP23S IP23S

Äärimitat P x L x K 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 430 mm 590 x 230 x 580 mm 590 x 230 x 580 mm

Paino 38 kg 38 kg 49 kg 49 kg

Soveltuu generaattorikäyttöön

Tilaustiedot ja tekniset tiedot

FastMig X, WFX 200, 300, 200 P, 300 P, 200 AMC, 300 AMC

30

Page 31: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

WFX 300/300 AMC

Kuormitettavuus (40 °C) 60 % ED 520 A

100 % ED 440 A

Langansyöttönopeus 1–25 m/min

Langansyöttömekanismi DuraTorque

Syöttöpyörien halkaisija 32 mm

Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6 – 1,6 mm

ø Täytelanka 0,8 – 2,0 mm

ø Al 0,8–2,4 mm

Lankakela paino/halkaisija (enintään)

20 kg / 300 mm

Äärimitat P x L x K 625 x 243 x 476 mm

Paino 12,5 kg

Kuormitettavuus (40 °C) 60 % ED 520 A

100 % ED 440 A

Langansyöttönopeus 1–25 m/min

Langansyöttömekanismi 4-pyöräinen

Syöttöpyörien halkaisija

Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6 – 1,6 mm

ø Täytelanka 0,8 – 2,0 mm

ø Al 0,8–2,4 mm

Lankakela paino/halkaisija (enintään)

5 kg / 200 mm

Äärimitat P x L x K 510 x 200 x 310 mm

Paino 9,4 kg

WFX 300 P (Fe ja Ss)

Kuormitettavuus (40 °C) 60 % ED 520 A

100 % ED 440 A

Langansyöttönopeus 0,5 – 25 m/min

Langansyöttömekanismi GT04

Syöttöpyörien halkaisija 32 mm

Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6 – 2,0 mm

ø Täytelanka 0,8 – 2,4 mm

ø Al 0,8–2,4 mm

Lankakela paino/halkaisija (enintään)

20 kg / 300 mm

Äärimitat P x L x K 590 x 240 x 445 mm

Paino 13,1 kg

WFX 200 / 200 AMC / WFX 200 P (Fe ja Ss)

31Kempin tuoteluettelo 2015

Page 32: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kempact MIG, Kempact Pulse

Phase

3

CV*

Rahalle vastinetta• Perus-MIG/MAG-hitsaus• Synerginen pulssihitsaus• 4-pyöräinen langansyöttö-

mekanismi• Elektroninen tehonsäätö• Maksimikuormitus paloaika-

suhteella 40 %• Paino vain 22 kg

Käyttökohteita• Ohutlevyteollisuus• Autokorjaamot• Maatalous• Telakka- ja offshore-teollisuus• Asennus ja varustelu• Korjaus ja kunnossapito• Sopii generaattorikäyttöön

Paljon hitsaustehoa laitteen painokiloa kohti

Kempact 2530 on 70 % kevyempi kuin perinteiset portaittaisilla säädöillä varustetut laitteet. Elektronisen jännitteen ja langansyötön ohjauksen ansiosta voit hienosäätää valokaarta hitsauksen aikana, jolloin saat nopeasti käyttöön haluamasi asetukset. Sisältää liipaisinlukituksen ja Wire Inch -langanajotoiminnon.

Kempact Pulse 3000 soveltuu synergiseen hitsaukseen sekä pulssi- ja kaksois-pulssi hitsaukseen. Vakiohitsausohjelmat soveltuvat useille materiaaleille, kuten Fe, FeMc, FeFc, St/St, Al, CuSi3, CuAl8. Valitse vain lisäainelangan tyyppi ja koko sekä hitsattava levynvahvuus ja aloita hitsaaminen. Usein toistuvia hitsaustöitä varten voit käyttää 100-paikkaista muistikanavatoimintoa.

Kun pistooli kuumenee, voit jäähdyttää sen KempactCool 10 -jäähdytyslaitteella. Se on saatavilla lisävarusteena vain Kempact Pulse 3000 -malliin.

Kempact MIG 2530, Kempact Pulse 3000Kaikki kohdallaan: edullisuus, kompakti koko, keveys ja suorituskyky

32

Page 33: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kempact MIG 2530 Pulse 3000 Pulse 3000 MVU

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 380 – 440V ±10% 400 V (±15 %) 230 V/400 V

Liitäntäteho 12 kVA 12 kVA 10 kVA

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1.5 (5 m) 4G1.5 (5 m) 4G1.5 (5 m)

Sulake, hidas 16 A 16 A 16 A

Kuormitettavuus 40 °C 40 % ED 250 A/26,5 V 250 A/26,5 V 250 A/26,5 V

60 % ED 207 A/24 V 207 A/24 V 207 A/24 V

100 % ED 160 A/22 V 160 A/22 V 160 A/22 V

Tyhjäkäyntijännite 30…45 V 56 V 68 V

Tehokerroin maksimivirralla 0,64 0,69 0,78

Hyötysuhde maksimivirralla 87 % 84 % 83 %

Hitsausvirta-alue 20 A/15 V … 250 A/26,5 V

20A/15 V … 250A/26,5 V

20A/15 V … 300A/29 V

Langansyöttönopeus 1…18 m/min

Lankakela ø enintään 300 mm 300 mm 300 mm

Langansyöttömekanismi 4-pyöräinen 4-pyöräinen 4-pyöräinen

Lisäainelangat ø (mm) Fe, Ss 0,6…1,0 0,6…1,2 0,6…1,2

Täytelanka 0,9…1,2 0,9…1,2 0,9…1,2

Al 0,9…1,2 0,9…1,2 0,9…1,2

CuSi 0,8…1,0 0,8…1,2 0,8…1,2

Äärimitat (mm) P x L x K 580 x 280 x 440 580 x 280 x 440 580 x 280 x 600

Paino 20 kg 22 kg 33 kg

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Ihanteellinen pulssi-MIG/MAG-laite ohutlevyteollisuuteen ja autonkorjaukseen.

Kempact MIG 2530, sis. maadoituskaapelin (35 mm², 5 m) ja kaasuletkun (6 m) 621853002

Pistoolikannatin GH 30 6256030

Maadoituskaapeli 35 mm2 5 m 6184311

Kuljetuskärryt ST 7 (virtalähde + kaasupullo) 6185290

P 250 6185268

KFH 1000 -ripustin 6185100

Kannatinpuomi Sis. KFH 1000 -ripustimen 6264026

Langansyöttölaitteen ripustin 4298180

Kempact Pulse 3000 621830002

Kempact Pulse 3000 MVU 62183000302

KempactCool 10 6218600

Maadoituskaapeli 5 m, 35 mm2 6184311

KempactCool 10

Käyttöjännite 50/60 Hz 400 V (-15…+10 %)

Liitäntäteho 100 % ED 250 W

Jäähdytysteho 1,0 kW

Maksimipaine 450 kPa

Jäähdytysnestesuositus 20…40 % etanoli/vesi

Säiliön tilavuus 3 l

Äärimitat P x L x K 580 x 280 x 300 mm

Paino 13 kg

Parhaat valokaaren omi-naisuudet

Valokaaren ominaisuudet ovat Kem-pact MIG -laitteissa ylivertaiset. Erino-mainen syttyvyys ja jälkivirta-aika takaavat tyytyväisyyden. Elektroninen dynamiikan säätö varmistaa parhaat valokaaren ominaisuudet kaikissa tilanteissa.

Muistikanavat paranta-vat käytettävyyttä Kempact Pulse 3000 sisältää 100 muis-tikanavaa hitsausarvojen myöhempää käyttöä varten. Näin voit aina aloittaa hitsaukseen nopeasti ja helposti tarvit-sematta säätää asetuksia uudelleen.

Kempact Pulse 3000:n ohjauspaneeli.Katso MIG/MAG-hitsauspistoolit sivuilta 64 – 81.

33Kempin tuoteluettelo 2015

Page 34: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

34 SuperSnake34

*

Enemmän ulottuvuutta, parempi luoksepääsy

Rahalle vastinetta• Soveltuu lisäainemateriaaleille Fe,

Ss, Al, FCW ja MCW.• Sisältää jännitteen ja langansyötön

säädön• Suuri ja selkeä näyttö• Brights™-kotelovalaistus• Saatavilla 15, 20, 25 ja 25 metrin

mallit ilma- ja nestejäähdytteisinä• Oranssi kaapeli näkyy ja takaa

turvallisuuden• Voidaan käyttää pistooli-

kaukosäädintä

Käyttökohteita• Raskas ja keskiraskas

metalliteollisuus• Telakka- ja offshore-teollisuus• Asennustöihin ja työmaakäyttöön

SuperSnakella pääset pitkälle Jos ongelmana on etäisyys ja hankalapääsyinen paikka, valitse SuperSnake GT02S tai GT02SW. SuperSnake yltää pitemmälle kuin tavalliset Euro-MIG-hitsauspis-toolit. Sen avulla voit hitsata helposti monia lisäainemateriaaleja jopa 30 metrin pääs-sä langansyöttölaitteesta. Sen avulla selviät hankalistakin kohteista helposti. Super- Snake tuo todellakin uuden ulottuvuuden hitsaukseen.

SuperSnake GT02S/GT02SW vapauttaa hitsaajat suurten ja painavien langansyöt-tölaitteiden kantamisesta. Se vähentää fyysistä rasitusta, lisää turvallisuutta ja parantaa tuottavuutta. SuperSnake on helppo kiinnittää FastMig MXF -langansyöttölaitteeseen, joten voit hitsata myös siellä, minne muut eivät ulotu.

SuperSnake GT02S/GT02SW on yhteensopiva FastMig X-, Fastmig M-, FastMig KMS-, FastMig Pulse ja Kemppi Pro -hitsauslaitteiden kanssa.

SuperSnake GT02S/GT02SW

34

Page 35: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

35

Luja teräskehikko suojaa SuperSnake-laitetta iskuilta ja törmäyksiltä.

SuperSnake

Kuormitettavuus 40 °C 60 % ED 380 A

Langansyöttömekanismi 2-pyöräinen

Langansyöttönopeus 0…25 m/min

Rungon (GT02SW) mitat P x L x K 102 x 371 x 138 mm

Lankasuositukset, 25 m Umpilanka Fe/Ss ø 1,0…1,6 mm

Alumiiniseokset ø 1,2…1,6 mm

FCW/MCW ø 1,2…1,6 mm

Kaapelin paksuus 50 mm2

Liitäntäjännite 50 VDC

Kotelointiluokka: IP23S

Tekniset tiedot

SuperSnake

GT02S, 10 m 6153100

GT02S, 15 m 6153150

GT02S, 20 m 6153200

GT02S, 25 m 6153250

GT02SW, 10 m 6154100

GT02SW, 15 m 6154150

GT02SW, 20 m 6154200

GT02SW, 25 m 6154250

MXF-synkronointisarja W004030

SuperSnake suojakehikko 6185276

Tilaustiedot

Perinteiset moottoripistoolimallit lisäävät käyttäjän ranteeseen kohdistuvaa painoa ja rasitusta. Niillä on myös etäisyyteen, lisäainelankaan ja hitsausmääriin liittyviä rajoituksia. SuperSnake GT02S tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin. Se painaa vähän eikä rasita hitsaajan rannetta, sillä siinä voi käyttää tavallisia hitsauspistooleita.

Anna hitsaajille lisää liikkumatilaa.

Tavallinen hitsaus pistooli: enintään 5 metriä.

Kemppi SuperSnake GT02S: 30 metriä.

Kempin FastMig-laitteisiin kytkettynä Super-Snakessa voi käyttää RMT10-pistoolikauko-säädintä, jolloin voit todella vaivattomasti säätää hitsaustehoa ja valita muistikanavia.

35Kempin tuoteluettelo 2015

Page 36: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

36 FitWeld Evo 300

FitWeld Evo 300

Energy e�cient

• 300 A (20 % käyttösuhde)• Hyvä käytettävyys ahtaissa

työtiloissa.• Kannettavan kevyt, 15 kg• Paljon nopeampi kuin

puikkohitsaus silloituksessa• Korkealaatuinen valokaaren

sytytys• Voidaan käyttää 220

V:n ja 380–440 V:n kolmivaiheverkossa.

• Hitsausparametrien digitaalinen mittaus helpottaa hitsausohjeen noudattamista.

• Sisäinen suojakaasun virtauksen säätöruuvi ja GasGuard™

• Luja muovikotelo kestää vaativissa käyttöolosuhteissa.

Nopeutta, laatua ja taloudellisuutta ammattilaisilleFitWeld 300 soveltuu sekä silloitukseen että normaaliin MIG/MAG-hitsaukseen raskaassa teollisuudessa. QuickArc™-sytytys, GT WireDrive™ -langansyöttömekanismi, Brights™-kotelovalaistus ja muut erikoisominaisuudet tekevät hitsaamisesta nopeaa, helppoa ja turvallista. Pienen koon ja vähäisen painon lisäksi se on kitsas myös energiankulutuksessa. Silloitushitsauksessa FitWeld pystyy tarjoamaan jopa 57 % kustannussäästöt ja samalla tuplaamaan nopeuden perinteiseen puikkohitsaukseen verrattuna.

• Kannettava 14,5 kg:n painoinen, 300 ampeerin hitsauslaite silloitukseen, asennustyöhön ja tuotantohitsaukseen kohteissa, joissa on vähän tilaa htisauslaitteelle.

• Hitsaa täydellisesti 1,2 millimetrin täytelangoilla tai umpilangoilla ja muilla tuotannossa käytettävillä yleisillä lankatyypeillä.

• Voidaan käyttää kaikkialla, myös 220–440 voltin kolmivaiheverkossa.• Digitaalinen parametrinäyttö mahdollistaa nopean asetusten teon ja

hitsausohjeen mukaiset säädöt.

Tarpeeksi tehoa täsmällisiin ja puhtaisiin hitseihin

FitWeld Evo 300:ssa on laaja jännitealue 11 V - 32 V, jonka ansiosta teho riittää hyvin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Suorituskyky on erinomainen, ja hyötysuhde on 300 A @ 20% (40 ºC).

Erityinen kaarisytytyksen kontrollitekniikka QuickArc™ takaa puhdasta ja täsmällisen kaarisytytyksen. QuickArc™ tuottaa puhdasta, siistiä ja tasaista jälkeä, jopa 1,2 mm täytelangalla.

Suuri teho ja pieni koko, monijännitteisyys

Käyttökohteita• Telakat- ja off shore-teollisuus• Konepajat• Asennus ja varustelu• Autokorjaamot• Maatalous

36

Page 37: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FitWeldin LED-näyttö

FitWeld 300 kiinnitettynä ST7-kuljetuskärryyn.

Tilaustiedot

Tekniset tiedot

FitWeld Evo 300

FitWeld Evo 300 6291200

FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m P2103

FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m P2104

Fe32, 3,5 m 6603203

Fe32, 5,0 m 6603204

Maadoituskaapeli, 35 mm2, 5 m 6184311

Suojakaasuletku, 6 m W000566

FitWeld Evo 300

Liitäntäjännite 3 ~, 50/60 Hz 220–230 V ±10 % 380–440 V ±10 %

Liitäntäteho maksimivirralla 10,9 kVA

Liitäntävirta I1max 230 V: 30 A 400 V: 16 A

I1eff 230 V: 14 A 400 V: 6,2 A

Kuormitettavuus (40 °C) 20 % ED 300 A / 29 V

60 % ED 200 A / 24 V

100 % ED 170 A / 22,5 V

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1.5 (5 m)

Sulake, hidas 230 V: 20 A 400 V: 10 A

Tyhjäkäyntijännite 45 V DC

Tehokerroin maksimivirralla 230 V: 0,92 400 V: 0,95

Hyötysuhde maksimivirralla 230 V: 82,7 % 400 V: 86,3 %

Hitsausalue 13–32 V

Lankakela enint. (ø mm) 200 mm

Langansyöttömekanismi Kaksipyöräinen syöttö

Lisäainelangat Fe-umpilangat 0,8–1,2 mm

Fe (täytelanka) 0,8–1,2 mm

Ss 0,8–1,2 mm

Al 1.0 – 1,2 mm

Äärimitat P x L x K 457 x 226 x 339 mm

Paino 14,5 kg

EMC-luokka A

Kotelointiluokka IP23S

Fitweld Evo 300:n ohjauspaneeli

Näyttö ja mittarit

Tehon säätö on yksinkertaista paneeliin upotettujen säätönuppien ansiosta. Digitaalinäyttö takaa nopean ja täsmällisen jännitteen ja langansyöttönopeuden parametrien etukäteisssäädön. Todelliset arvot näytetään hitsauksen aikana ja ne pysyvät näytöllä hitsauksen lopettamisen jälkeen.

Vahva kotelo, jossa on LED-valot ja valinnainen kotelonlämmitin.Jämäkkä kotelo, joka on valmistettu muovikyllästetystä lasikuidusta, tekee koneesta hyvin tukevan ja iskunkestävän.

Langansyöttömekanismiin kuuluu kestävä valualumiinista tehty GT WireDrive ja Brights-kotelovalaistuksen ansiosta lankakelan vaihto ja säädöt on helppoa ja turvallista tehdä myös huonoissa valaistusolosuhteissa. Lisäksi FitWeld Evo 300:n valinnainen kotelon lämmitys auttaa kontrolloimaan kotelon lämpötilanvaihtelua, joka aiheuttaa kosteuden tiivistymistä ja lisäainelangan pinnan hapettumista.

GasGuard™

Vakiovarusteena FitWeld Evo 300 -koneeseen kuuluva Kemppi Gas Guard estää hitsaamisen ilman suojakaasua, mikä vähentää ylimääräistä jälkityöstöä ja estää hitsauspistoolin vahingoittumista.

37Kempin tuoteluettelo 2015

Page 38: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

38 ArcFeed

CCCV

MIG/MAG-tuottavuutta mistä tahansa CC- ja CV-hitsausvirtalähteestä

ArcFeed 200/300/300P/300RC

Rahalle vastinetta• Saat puikkohitsausvirtalähteet

tuottavaan MIG/MAG-käyttöön• Erinomainen vaativissa

työmaaolosuhteissa• Soveltuu kaasuttomille

täytelangoille• Kompakti, kevyt ja kestävä• Suuri ja selkeä LCD-näyttö

Käyttökohteita• Paksujen terästen hitsaus

konepajoissa• Rakentaminen ja telakat• Öljy- ja kaasuputkien hitsaus• Työmaakäyttö• Laitevuokraus

Kaariohjattu langansyöttölaite ArcFeed 200 ja 300 ovat kaariohjattuja langansyöttölaitteita tuottavaan MIG/MAG-hitsaukseen. Niitä voi käyttää lähes millä tahansa hitsausvirtalähteellä, myös hitsaus-generaattorilla. ArcFeedin avulla voit muuttaa vanhat puikkohitsausvirtalähteet tuot-taviksi MIG/MAG-laitteiksi.

ArcFeedillä valokaari syttyy hallitusti ja helposti. Taustavalaistu LCD-näyttö on suojattu paksulla polykarbonaattilasilla.

ArcFeed-ratkaisussa virtalähteestä tarvitaan vain yksi virta- ja maadoitukaapeli, joten se soveltuu erinomaisesti olosuhteisiin, joissa monijohtimiset ohjauskaapelit helposti vaurioituisivat. Pienempi kaapelimäärä helpottaa myös laitteiden kantamista ja käsit-telyä.

Kaikissa malleissa on nelipyöräinen langansyöttömekanismi, ja ArcFeed 300RC -malli on varustettu myös kätevällä etähallintalaitteella hitsausvirran etäsäätöä varten.

Muita lisäominaisuuksia:

• Jälkivirta-ajan säätö• Langanajokytkin• Kaasutesti• Jälkikaasuajan säätö

38

Page 39: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

39

ArcFeed 200 300, 300RC 300P

Liitäntäteho 150 W 150 W 150 W

Kuormitettavuus 40 °C 100 % ED 300 A 300 A 300 A

Langansyöttömekanismi 4-pyöräinen 4-pyöräinen 4-pyöräinen

Lisäainelangat, ø mm Täytelangat 1,2…2,0 1,2…2,0 1,2…2,4

Kaasuttomat täytelangat 1,6…2,0 1,6…2,0 1,6…2,4

Umpilangat 1,0…1,6 1,0…1,6 1,0…1,6

Äärimitat P x L x K 510 x 200 x 310 mm 590 x 240 x 445 mm 590 x 240 x 445 mm

Paino 11 kg 15 kg 15 kg

Tekniset tiedot

Langansyöttölaitteet

Kemppi ArcFeed 200 6120200

Kemppi ArcFeed 300 6120300

Kemppi ArcFeed 300P 6120310

Kemppi ArcFeed 300RC 6120301

Lisävarusteet

Kaasun virtaussäädin W000364

Ripustuskehikko ArcFeed 200 -mallin ripustamista varten 6185285

KFH 1000 -ripustin ArcFeed 300-, 300P- ja 300RC-malleille 6185100

Suojajalakset ArcFeed 200 -mallille 6185286

Suojajalakset ArcFeed 300, 300P ja 300RC -malleille 6185287

Kaapelit

Jatkokaapeli 70 mm2, 25 m 6183725

Jatkokaapeli 70 mm2, 10 m 6183710

Maadoituskaapeli 16 mm2, 5 m SKM25 6184015

ArcFeed 200 ja KMS 400 AS -virtalähde

Tilaustiedot

39Kempin tuoteluettelo 2015

Page 40: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

40 TIG-hitsaus4040

Page 41: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

4141

MinarcTig Evo 42

MinarcTig 44

MasterTig MLS 46

MasterTig LT 250 48

MasterTig MLS ACDC 50

MasterTig ACDC 52

Ammattitaitoiset TIG-hitsaajat tietävät tarkalleen mitä haluavat. Kempin hitsauslaitteilla he myös saavat sen. Tarkka sytytys ja häiriötön, tasainen hitsausvirta ovat itsestäänselvyyksiä kaikissa Kempin TIG-hitsauslaitteissa. Valinnaisten kaukosäätimien avulla hitsaustyö sujuu tehokkaasti niin metallipajoissa kuin työmaillakin. Näin hitsaajat voivat keskittyä tuottamaan laatua.

TIG-hitsaus

41Kempin tuoteluettelo 2015

Page 42: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MinarcTig Evo

Energy e�cient

DCCCPhase

1

This model is compatible with TTC torches only, please see the full available range of TIG torches on pages 86 – 89. Available remote control models are on page 120.

TIG-hitsauksen huippulaatua

MinarcTig Evo edustaa Kempin TIG-hitsauslaitteistojen tunnettua hyvää laa-tua. Tarkka kipinäsytytys ja tarvittavat toimintojen ja hitsaustehon säätömahdollisuu-det takaavat luotettavan hitsauksen useimmissa ammattimaisen hitsauksen tehtä-vissä. MinarcTig Evo -tuotesarja soveltuu erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen kevyessä teollisuuskäytössä, asennustyössä, korjauksessa ja ylläpitotehtävissä. Niiden keveys ja kompakti koko miellyttävät työkohteesta toiseen liikkuvia hitsaajia.

Mallivalikoimaan kuuluvat MinarcTig Evo 200 ja MinarcTig Evo 200MLP. Tehok-kaan PFC-virtalähdetekniikan ansiosta laitteessa yhdistyy useita hyödyllisiä ominai-suuksia, kuten erinomainen energiatehokkuus sekä mahdollisuus käyttää tehokkaasti erikoispitkiä, jopa yli 100 metrin pituisia jatkokaapeleita.

MinarcTig Evo -malleissa on led-mittarinäytöt sekä monia hyödyllisiä ominai-suuksia, kuten kaukosäätömahdollisuus sekä aikasäädöt etu- ja jälkikaasulle sekä nousu- ja laskuvirralle. MLP-malli on varustettu lisäominaisuuksilla, kuten Minilog-toiminnolla ja puoliautomaattisella pulssihitsauksella. MinarcTig Evo on kaksitoiminen hitsauslaite, jota voi käyttää myös laadukkaaseen puikkohitsaukseen monenlaisilla hitsauspuikoilla.

MinarcTig Evo 200/200MLP

Rahalle vastinetta• Hitsausvirta 200 A 35 %:n

paloaikasuhteella yksivaiheisesta 230 V:n verkosta

• Tasainen hitsauksen laatu• Tarkka valokaaren syttyminen

5 ampeerista• Etu- ja jälkikaasuajan säätö• Virran nousu- ja laskuajan säätö• Poltinkytkimen lukitus• MLP- ja pulssihitsaustoiminnot• Hitsausvirran etähallinta• PFC-tekniikka takaa

energiatehokkuuden• Sopii sekä verkkovirta- että

generaattorikäyttöön• Tuotetakuu Kemppi Warranty 2+

Tasainen, tarkka ja tehokas

42

Page 43: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MinarcTig Evo (sis. maadoitus- ja hitsauskaapelit sekä olkahihnan)

MinarcTig Evo 200 TTC 220, 4 m P0640

MinarcTig Evo 200 TTC 220, 8 m P0641

MinarcTig Evo 200MLP TTC 220, 4 m P0642

MinarcTig Evo 200MLP TTC 220, 8 m P0643

MinarcTig Evo 200 AU* TTC 220, 4 m P0672

MinarcTig Evo 200 AU* TTC 220, 8 m P0673

MinarcTig Evo 200MLP AU* TTC 220, 4 m P0674

MinarcTig Evo 200MLP AU* TTC 220, 8 m P0675

MinarcTig Evo 200 DK* TTC 220, 4 m P0676

MinarcTig Evo 200 DK* TTC 220, 8 m P0677

MinarcTig Evo 200MLP DK* TTC 220, 4 m P0678

MinarcTig Evo 200MLP DK* TTC 220, 8 m P0679

MST 400 -kuljetuskärry 6185294

* AU-malli on tarkoitettu Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille, DK-malli Tanskaan. Niissä on erilaiset verkkopistokkeet.

Tekniset tiedot

TilaustiedotLaadukasta hitsausta missä ikinä työskenteletkin.

Käyttökohteita• Asennus ja varustelu• Korjaus ja kunnossapito• Ohutlevyteollisuus• Kemianteollisuus ja

prosessiteollisuus

Minilog-toiminto on erittäin helppokäyt-töinen pulssitoiminto: syötä vain pulssiaika ja virran keskiarvo ja aloita hitsaaminen.

MinarcTig Evo 200 MinarcTig Evo 200 MLP pulssi toiminnolla

MinarcTig Evo 200/200MLP

Liitäntäjännite 1~, 50/60 Hz 230 V ±15 % (AU 240 V ±15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla TIG 35 % ED 200 A/4,9 kVA

Puikko 35 % ED 170 A/5,7 kVA

Liitäntävirta, I1max TIG 21,1 A

Puikko 24,8 A

Liitäntävirta, I1eff TIG 12,7 A

Puikko 14,7 A

Liitäntäkaapeli H07RN-F 3G1.5 (1,5 mm2, 3 m)

Sulake Tyyppi C 16 A

Kuormitettavuus 40 °C TIG 35 % ED 200 A /18 V

60 % ED 160 A /16,4 V

100 % ED 140 A /15,6 V

Puikko 35 % ED 170 A /26,8 V

60 % ED 130 A /25,2 V

100 % ED 110 A /24,4 V

Hitsausvirta-alue TIG 5 A/10,2 V…200 A/18,0 V

Puikko 10 A/20,4 V…170 A/26,8 V

Tyhjäkäyntijännite 95 V (VRD 30 V, AU VRD 12 V)

Tyhjäkäyntiteho TIG 10 W

Puikko 30 W

Tehokerroin 100 % ED TIG 0,99

Puikko 0,99

Hyötysuhde 100 % ED TIG 77 %

Puikko 83 %

Kipinäjännite 6…12 kV

Hitsauspuikot ø 1,5…4,0 mm

Äärimitat P × L × K 449 × 210 × 358 mm

Paino (ilman kaapeleita) 11 kg

Lämpöluokka F (155 °C)

Kotelointiluokka IP23S

EMC-luokka A

Käyttölämpötila -20…+40 °C

Varastointilämpötila -40…+60 °C

Standardit: IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

43Kempin tuoteluettelo 2015

Page 44: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MinarcTig

DCCCPhase

3

This model is compatible with TTC torches only, please see the full available range of TIG torches on pages 86 – 89. Available remote control models are on page 120.

Tehokas, kompakti ja kannettava

MinarcTig 250 soveltuu erinomaisesti DC TIG -hitsaukseen asennustyössä, korja-uksessa ja ylläpitotehtävissä. Tehokas laite soveltuu laatutietoiseen hitsaamiseen. Sen keveys ja kompakti koko miellyttävät työkohteesta toiseen liikkuvia hitsaajia.

MinarcTig 250 on kaksitoiminen hitsauslaite. Siinä on erinomaiset DC TIG- ja puikko hitsausominaisuudet. Tavallisen 250-ampeerisen mallin lisäksi saatavilla on myös malli 250 MLP, joka on varustettu erikoistoiminnoilla, kuten Minilog ja pulssi-hitsaus. Korkea 35 %:n paloaikasuhde ja kevyt rakenne tekevät MinarcTigistä poikke-uksellisen laitteen. Hyvä hallittavuus alhaisella virtatasolla mahdollistaa erittäin tarkan hitsaustyön.

MinarcTig 250, 250MLP

Rahalle vastinetta• Helppo sytytys alhaisella virralla• Selkeä hitsausparametrien näyttö• Etu- ja jälkikaasuajan säätö• Virran nousu- ja laskuajan säätö• Poltinkytkimen lukitus• Pulssihitsausmahdollisuus• Sopii sekä verkkovirta- että

generaattorikäyttöön

Käyttökohteita• Asennus ja varustelu• Korjaus ja kunnossapito• Ohutlevyteollisuus• Kemianteollisuus ja

prosessiteollisuus

Tarkka TIG-hitsauksen laatu vaativiin hitsauskohteisiin

44

Page 45: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MinarcTig 250 paneeli MinarcTig 250MLP paneeli

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

MinarcTig 250 ja lisävarusteena saatava 2-pyöräinen MST400-kuljetuskärry.

MinarcTigiä voi käyttää monenlaisessa metallituotannossa ja ylläpidossa. Työpajois-sa ja työmailla MinarcTig 250 on luotettava ja helposti mukana kulkeva työkumppani.

MinarcTig 250 on ihanteellinen hitsauslaite ohutlevytyöhön. Alhainen sytytysvirta ja vakaa valokaari tekevät laadukkaan hitsauk-sen helpoksi.

MinarcTig 250/250MLP

Liitäntäjännite 50/60 Hz 3~, 400 V (-20…+15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla TIG 7,2 kVA

Puikko 8,2 kVA

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1.5 (5 m)

Sulake, hidas 10 A

Kuormitettavuus 40 °C TIG 30 % ED 250 A / 20,1 V

60 % ED 180 A / 17,2 V

100 % ED 160 A / 16,4 V

Puikko 35 % ED 220 A / 28,8 V

60 % ED 170 A / 26,8 V

100 % ED 150 A / 26,0 V

Hitsausvirta-alue TIG 5 A/10,2 V – 250 A/ 20,1 V

Puikko 10 A/20,4 V – 220 A/ 28,8 V

Tyhjäkäyntijännite 95 V

Tehokerroin maksimivirralla TIG 0,92

Puikko 0,91

Hyötysuhde maksimivirralla TIG 80 %

Puikko 86 %

Hitsauspuikko ø 1,5–5,0 mm

Äärimitat P x L x K 400 x 180 x 340 mm

Paino (ilman kaapeleita) 11 kg

MinarcTig

MinarcTig 250 TTC 160, 4 m P0607

MinarcTig 250 TTC 160, 8 m P0608

MinarcTig 250 TTC 220, 4 m P0609

MinarcTig 250 TTC 220, 8 m P0610

MinarcTig 250 MLP TTC 160, 4 m P0611

MinarcTig 250 MLP TTC 160, 8 m P0612

MinarcTig 250 MLP TTC 220, 4 m P0613

MinarcTig 250 MLP TTC 220, 8 m P0614

Lisävarusteet

Hitsausvirtakaapeli 25 mm2 5 m 6184201

Maadoituskaapeli 25 mm2 5 m 6184211

MST 400 -kuljetuskärry 6185294

45Kempin tuoteluettelo 2015

Page 46: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MasterTig MLS

DC*

CCPhase

3

Hz50/60

Jotkin työkalut vain tuntuvat paremmilta kuin toiset

MasterTig MLS on monille se ainut ja oikea DC TIG -hitsauslaitesarja, sillä niiden tarkkuus, tehokkuus ja kevyt liikuteltavuus saa kenet tahansa ihastumaan. Suosittu valinta hitsauksen ammattilaisille. Saatavilla on 300 ja 400 ampeerin virtalähdemallit, joissa maksimiteho saavutetaan 30 % paloaikasuhteella.

Valittavissa on neljä ohjauspaneelivaihtoehtoa, joten saat laitteeseesi täsmälleen omaan hitsaustyöhösi parhaiten sopivat säätömahdollisuudet.

MTL-, MTX-, MTM- ja MTZ-ohjauspaneelit sisältävät laadukkaassa DC TIG- ja puik-kohitsauksessa tarvittavat perus- ja erikoistoiminnot. Ne sisältävät esimerkiksi kipinä- tai kontaktisytytyksen, etu- ja jälkikaasun säädön, polttimen 2T- ja 4T-toimintatilat, kauko-ohjaustoiminnot ja asetusten säädön, hitsausvirran nousu- ja laskuajan sää-dön, puikkohitsauksen sytytyspulssin ja valokaaren dynamiikan säädön, pulssi-TIG- ja synergisen pulssi-TIG-hitsauksen, pistehitsauksen ajastimen, 4T LOG -toiminnon ja muistikanavat.

MasterTig MLS 3000/4000

Rahalle vastinetta• DC TIG- ja puikkohitsaus-

mahdollisuus• Kompakti koko takaa helpon

liikuteltavuuden• Erinomainen syttyvyys myös

pitkillä poltinkaapeleilla• Pikapulssitoiminto nopeuttaa

hitsausta ja parantaa laatua• Sopii sekä verkkovirta- että

generaattorikäyttöön

Käyttökohteita• Asennustöihin ja työmaakäyttöön• Korjaus ja kunnossapito• Ohutlevyteollisuus• Kemianteollisuus ja voimalaitokset

Tasavirtahitsauslaiteteollisuuden TIG-hitsaukseen

This model is compatible with TTC torches only, please see the full available range of TIG torches on pages 86 – 89. Available remote control models are on page 120.

46

Page 47: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

MasterTig MLS -valinnat

MasterTig MLS™ 3000 4000

Liitäntäjännite 3~ 50/60 Hz 380-440V ±10% 380-440V ±10%

Liitäntäteho 100 % ED TIG 8,4 kVA 13,8 kVA

Puikko 9,4 kVA 15 kVA

Sulake, hidas 10 A 16 A

Kuormitettavuus 40 °C 30 % ED (TIG) 300 A/22 V 400 A/26 V

60 % ED (TIG) 230 A/19,2 V 320 A/22,8 V

100 % ED (TIG) 200 A/18 V 270 A/20,8 V

40 % ED (Puikko) 250 A/30 V 350 A/34 V

60 % ED (Puikko) 205 A/28,2 V 285 A/31,4 V

100% ED (Puikko) 160 A/26,4 V 220 A/28,8 V

Hitsausvirta-alue TIG 5 A/10 V …300 A/22 V 5 A/10 V…400 A/26 V

Puikko 10 A/20,5 V…250 A/30 V 10 A/20,5 V …350 A/34 V

Tyhjäkäyntijännite 80 V DC 80 V DC

Tehokerroin 100 % ED 0,95 0,95

Hyötysuhde 100 % ED 86 % 86 %

Hitsauspuikko ø 1,5…5,0 mm 1,5…6,0 mm

Äärimitat P x L x K 500 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Paino 22 kg 23 kg

MasterCool 10

Liitäntäjännite 50/60 Hz 400 V (-15…+20 %)

230 V (-15…+10 %)

Jäähdytysteho 100 % ED 1,0 kW

Liitäntäteho 100 % ED 250 W

Äärimitat P x L x K 500 x 180 x 260 mm

Paino 10 kg

Virtalähteet

MasterTig 3000 MLS 6114300

MasterTig 4000 MLS 6114400

Jäähdytysyksiköt

MasterCool 10 6122350

Ohjauspaneelit

MTL 6116000

MTX 6116005

MTM 6116010

MTZ 6116015

Kuljetuskärryt

T 100 6185250

T 130 6185222

T 200 6185258

MTM

MTL

MTZ

MTX

MasterTig MLS on kevyt ja helppo kannettava työmaaympäristössä, mutta hitsausteho ja paloaikasuhde ovat korkeaa tasoa.

47Kempin tuoteluettelo 2015

Page 48: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MasterTig LT 250

Energy e�cient

CC

Ensiluokkainen TIG-hitsausratkaisu - ilman hankalia ohjaus- ja syöttövirtakaapeleita

MasterTig LT 250

TIG-laitteisto rakentamiseen ja vaikeisiin olosuhteisiinMasterTig LT 250 -laitetta käytettäessä ei tarvita tavanomaisia syöttövirta- ja ohjauskaapeleita. Siten se vähentää niihin liittyviä terveys- ja työturvallisuusriskejä, kaapelien selvittelyä ja työkohteen ylläpitoon liittyviä ongelmia. Ilmajäähdytteinen virtalähde on ihanteellinen valinta työskentelyolosuhteisiin, joissa kuumuus, kosteus tai pakkanen tuovat haasteita. Mastertig LT 250 on erittäin monipuolinen DC TIG -ratkaisu, sillä sitä voi käyttää millä tahansa tasavirtalähteellä, josta saa vähintään 40 voltin napajännitteen, kuten generaattorilla tai puikko- ja MIG/MAG-hitsausvirtalähteillä.

Tarkka sytytys sekä puikko- että DC TIG -hitsausprosesseissa tekee hitsaamisesta helppoa ja luotettavaa myös pitkillä poltinkaapeleilla. Hitsausarvot näkyvät selkeästi digitaalisesta näytöstä, ja parametriasetusten säätö on loogista, helppoa ja tarkkaa. Takaseinässä olevan paineensäätimen avulla voit muuttaa suojakaasun virtausta. MasterTig LT 250 painaa vain 12,6 kiloa, joten sen kantaminen on helppoa tavallisella olkahihnalla.

Useita MasterTig LT 250 -yksiköitä voidaan käyttää yhdellä hitsausvirtalähteellä. Kempin KempGouge ARC 800 on ihanteellinen ulkoinen virtalähde, jonka tuottamalla virralla voi käyttää jopa neljää MasterTig LT 250 -yksikköä täydellä teholla. Kaikilla yksiköillä voidaan hitsata samanaikaisesti samaa kappaletta.

Rahalle vastinetta• 250 A:n DC TIG- ja puikkohitsausta

35 %:n käyttösuhteella • Ei syöttövirtajohtoa eikä

ohjauskaapelia• Pieni koko ja paino – 12,6 kg• Hitsausvirran etähallinta• Kipinäsytytys (HF) tai

kontaktisytytys• Digitaalinen mittarinäyttö• Suojakaasun virtausmittari

vakiona• Etu- ja jälkikaasuajan säätö• Nousu- ja laskuajan säätö• Kytkimen 2T- ja 4T-käyttötilat• Tuotetakuu Kemppi 2+

48

Page 49: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Ohjauspaneeli: puikko- tai TIG-hitsauspro-sessin valinta, kipinäsytytys tai TouchArc-sytytys, poltinkytkimen toimintatilat ja etähallintavaihtoehdot. Virtanäyttö, etu- ja jälkikaasuajan säätö, virran nousu- ja lasku-ajan säätö.

R 10 -käsikaukosäätimellä virran etähallinta on helppoa sekä TIG- että puikkohitsau kse-ssa.

RTC 10 -kaukosäädin integroidaan TTC -polttimiin, jolloin virran säätäminen käy hel-posti.

Jalkakäyttöinen R 11F -kaukosäädin tekee hitsausvirran muuttamisesta helppoa silloin, kun hienosäätöä tarvitaan usein. Ihanteelli-nen työpajakäyttöön.

MasterTig LT 250

Liitäntäjännitealue Tasavirta 40 – 100 V

Syöttöteho 8,6 kW/9,1 kVA

Liitäntävirta, I1max TIG 155 A

Puikko 230 A

Liitäntävirta, I1eff TIG 90 A

Puikko 135 A

Käyttösuhde 40 °C TIG 35 % ED 250 A/20 V

60 % ED 200 A/18 V

100 % ED 160 A/16,4 V

Puikko 35 % ED 250 A/30 V

60 % ED 200 A/28 V

100 % ED 160 A/26,4 V

Hitsausvirta-alue TIG 5 A/1 V–250 A/35 V

PUIKKO 10 A/1 V–250 A/35 V

Tyhjäkäyntijännite 90 V

Tyhjäkäyntiteho TIG 8 W

Puikko 21 W

Hyötysuhde 100 % ED TIG 80 %

Puikko 86 %

Hitsauspuikot 1,6–5,0 mm

Äärimitat (P × L × K) 460 × 180 × 390 mm

Paino 12,6 kg

Lämpöluokka F

Kotelointiluokka IP23S

EMC-luokka A

Käyttölämpötila –20…+40 °C

Varastointilämpötila –40…+60 °C

Standardit: IEC 60974-1:2012, IEC 60974-10:2007, IEC 60974-3:2007

MasterTig LT 250 6115100

Kaapelit

Hitsauskaapeli, 35 mm2, 5 m 6184301

Hitsauskaapeli, 35 mm2, 10 m 6184302

Maadoituskaapeli, 35 mm2, 5 m 6184311

Maadoituskaapeli, 35 mm2, 10 m 6184312

Jatkokaapeli, 35 mm2, 5 m 6183305

Jatkokaapeli, 35 mm2 10 m 6183310

Hitsausvirran etähallinta

RTC 10 6185477

RTC 20 6185478

R10, 5 m 6185409

R10, 10 m 618540901

R11F 6185407

Kaasunvirtausmittari AR/kello 6265136

Suojakaasuletku (4,5 m) W001077

Olkahihna 9592160

Valinnainen monen käyttäjän ulkoinen virtalähde

KempGouge ARC 800 6284000

This model is compatible with TTC torches only, please see the full available range of TIG torches on pages 86 – 89. Available remote control models are on page 120.

49Kempin tuoteluettelo 2015

Page 50: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

MasterTig MLS ACDC

Energy e�cient

Hz50/60 *

ACDCPhase

3

Phase

1

MLS-ohjattua TIG-hitsauksen huippulaatua

MasterTig MLS ACDC tarjoaa hienosyistä hallittavuutta vaativiin TIG-hitsauksen erikoiskohteisiin. Laitteen suorituskyky yllättää nautittavuudellaan kaikissa hitsaus-kohteissa. Saatavilla on 230 voltin yksivaiheverkossa toimiva malli (230 A) sekä 400 tai 230/460 voltin kolmivaiheverkossa toimiva malli (300 A).

MasterTig MLS ACDC on alumiinihitsauksen erikoislaite, joka soveltuu kaikille hit-sattaville materiaaleille. Modulaarisen rakenteen ansiosta voit suunnitella täsmälleen omiin tarpeisiisi soveltuvan laitekokonaisuuden.

Valitse joko ACS- tai ACX-ohjauspaneeli, joilla voit nopeasti säätää hitsauksen pe-rusparametrit, kuten etu- ja jälkikaasuajan, vaihtovirtapulssin taajuuden sekä virran nousu- ja laskuajat. ACS-paneeli sisältää kaikki DC-, AC- ja MIX TIG -hitsauksessa tar-vittavat toiminnot sekä kipinä- tai kontaktisytytyksen. ACX-ohjauspaneelissa on myös lisätoimintoja, kuten MicroTack, muistikanavat ja pulssi-TIG-hitsaus.

MasterTig MLS 2300/3003 ACDC

Rahalle vastinetta• TIG- ja puikkohitsausprosessit:

DC-, DC+, AC, MIX TIG• Kustannustehokas ja kompaktin

kokoinen• MasterCool-jäähdytyslaite suurille

hitsaustehoille• MicroTack nopeaan ja alhaisen

lämpötilan silloitushitsauksen

Käyttökohteita• Konepajateollisuus• Telakka- ja offshore-teollisuus• Kemianteollisuus ja

prosessiteollisuus• Mekanisoitu hitsaus

Vaativasta työstä helppoa

This model is compatible with TTC torches only, please see the full available range of TIG torches on pages 86 – 89. Available remote control models are on page 120.

50

Page 51: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

ACS

ACX

Tekniset tiedot

MasterTig MLS 2300 ACDC 3003 ACDC

Liitäntäjännite 50/60 Hz 1~, 230 V (±15 %) 3~, 230 V (–10 %)…460 V (+10 %)

Liitäntäteho 100 % ED TIG 5,7 kVA 9,2 kVA

Puikko 6,0 kVA 10 kVA

Sulakesuositus (hidas) 15 A 20/16 A

Kuormitettavuus 40 °C 40 % ED TIG 230 A/19,2 V 300 A/22 V

60 % ED (TIG) 200 A/18 V 230 A/19,2 V

100 % ED (TIG) 170 A/16,8 V 190 A/17,6 V

40 % ED (Puikko) 180 A/27,2 V 250 A (230 V AC 30 %)/30 V

60 % ED (Puikko) 150 A/26 V 230 A/29,2 V

100 % ED (Puikko) 120 A/24,8 V 190 A/27,6 V

Hitsausvirta-alue TIG 3 A/10 V–230 A/19,2 V 3 A/10,0 V–300 A/22 V

Puikko 10 A/20,5 V180 A/27,2 V 10 A/20,5 V–250 A/30 V

Tyhjäkäyntijännite 58 V DC 58 V DC

AU/VRD -mallit 20 V DC/VRD -

Tehokerroin 100 % ED 0,99 0,95

Hyötysuhde 100 % ED 82 % 81 %

Hitsauspuikot ø 1,5…4,0 mm 1.5…5.0 mm

Äärimitat P x L x K 430 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Paino 15 kg 25 kg

Jäähdytysyksikkö Mastercool 20 Mastercool 30

Liitäntäjännite 230 V (± 15 %) 24 V DC

Hyötysuhde 100 % ED 50 W 50 W

Jäähdytysteho 1,0 kW 1,0 kW

Maksimipaine 400 kPa 400 kPa

Jäähdytysnestesuositus 20…40 % etanoli/vesi 20…40 % etanoli/vesi

Säiliön tilavuus 3 l 3 l

Äärimitat P x L x K 500 x 180 x 260 mm 500 x 180 x 260 mm

Paino 8 kg 8 kg

Tilaustiedot

Virtalähteet

MasterTig MLS 2300 ACDC 6162300

MasterTig MLS 2300 ACDC VRD AU 6162300AU

MasterTig MLS 3003 ACDC VRD 6163003VRD (jännitteenalennuspiiri)

MasterTig MLS 3003 ACDC 6163003

Jäähdytysyksiköt

MasterCool 20 (MasterTig MLS ACDC 2300) 6162900

MasterCool 30 (MasterTig MLS ACDC 3003) 6163900

Ohjauspaneelit

ACS 6162805

ACX 6162804

MasterTig MLS 3003 ACDC VRD 6163003VRD (jännitteenalennuspiiri)

Valinnat

Kaikki MasterTig MLS ACDC -hitsaus-laitteet voidaan varustaa ACX- tai ACS-ohjauspaneelilla, joka tuo mukanaan runsaasti hitsaustyötä tehostavia ja helpottavia lisätoimintoja.

MicroTack-silloitushitsaus on nopea ja helppo tapa lisätä laatua ja tuottavuutta hitsauksessa. Se on erittäin tehokas ohuilla materiaaleilla.

Vakaa valokaari takaa juohevan hitsin ja varmistaa näin liitoksen hyvät mekaaniset ominaisuudet.

51Kempin tuoteluettelo 2015

Page 52: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

52 MasterTig ACDC

Energy e�cient

*CC ACDCPhase

3

Tehokas, luotettava jaturvallisen taloudellinen

MasterTig ACDC 3500W tarvitsee vain 20 ampeerin kolmivaiheisen virransyö-tön, mikä kertoo tämän modernin virtalähteen taloudellisesta tekniikasta. Hitsausvirta on jopa 350 ampeeria 60 % käyttösuhteella, joten laitteen teho ei lopu kesken. Si-säinen jäähdytyslaite estää nestejäähdytteisiä hitsauspistooleja kuumenemasta työn aikana.

MasterTig ACDC 3500W:n ohjauspaneeleissa on kaikki TIG-hitsauksessa tarvit-tavat toiminnot. Valitse omiin hitsaustarpeisiisi parhaiten sopiva ohjaustaso. Valitta-vissa on suurilla, selkeillä mittarinäytöillä varustettuja pulssi- ja perusversioita. Vakio-ominaisuuksia ovat: etu- ja jälkikaasuajan sekä virran nousu- ja laskuajan säätö, kaaren muodon AC-balanssi, polttimen kytkinlukitus, kaukosäätövalinnat ja puikkohitsaustoi-minto. Turvakoodilukitus estää laitteen luvattoman käytön.

MasterTig ACDC 3500W

Rahalle vastinetta• Automaattinen AC-balanssi lisää

hitsauksen laatua ja nopeutta• Tarkka tunkeuman hallinta

vaihtovirtataajuuden säädön avulla• Varma valokaaren syttyminen ja

luotettava toiminta• Kolme ohjauspaneelivaihtoehtoa,

jotka sopivat erilaisiin asiakastarpeisiin

• Energiatehokas ja erinomainen heikon sulakkeen verkoissa

Käyttökohteita• Konepajateollisuus• Kemianteollisuus ja

prosessiteollisuus• Asennus ja varustelu• Korjaus ja kunnossapito

ACDC TIG -hitsauslaitteisto, tehokas mutta vähäruokainen

MasterTig ACDC 3500W ja T 22-kuljetuskärry.

52

Page 53: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

This model is compatible with TTK torches only, please see the full available range of TIG torches on pages 86 – 89. Available remote control models are on page 120.

MasterTig ACDC 3500W

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V (±10 %)

Liitäntäteho, maksimi TIG 11,7 kVA

Puikko 15,7 kVA

Sulake, hidas 400 V 20 A

Kuormitettavuus 40 °C 60 % TIG AC 350 A/24 V

100 % TIG AC 280 A/21,2 V

60 % Puikko DC 350 A/34 V

100 % Puikko DC 280 A/31,2 V

Hitsausvirta-alue TIG DC 3 A/10 V…350 A/24 V

AC 10 A/10 V…350 A/24 V

Puikko 10 A/20 V…350 A/34 V

Tyhjäkäyntijännite AC, DC 70 V DC

Tehokerroin maksimivirralla 0,9

Hyötysuhde maksimivirralla 80 %

Äärimitat P x L x K 690 x 260 x 870 mm

Paino 74 kg

Tekniset tiedot

MasterTig ACDC 3500W 6163505

Ohjauspaneelit

ACDC-peruspaneeli 6162801

ACDC Minilog -paneeli 6162802

ACDC Pulse -paneeli 6162803

Kuljetuskärry T 22 6185256

Tilaustiedot

ACDC Pulse

ACDC Minilog

ACDC

Kolme ohjauspaneeli-vaihto ehtoa:

MasterTig ACDC 3500W on tunnettu luotettavana ja laadukkaana hitsauslaitteena.

53Kempin tuoteluettelo 2015

Page 54: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

54 Puikkohitsaus54

Page 55: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

55

Minarc Evo 180 56

Minarc 220 58

Master MLS 60

Master S 62

KempGouge 64

Kompakti, kevyt ja tehokas. Kempin puikkohitsauslaitteet vastaavat ammattilaisen tarpeisiin kaikissa suhteissa. Valokaaren hyvä syttyvyys ja vakaa dynamiikan hallinta varmistavat, että jokainen puikko palaa häiriöttä ja tuottaa laadukkaan hitsin.

Kaikki mallit soveltuvat generaattorikäyttöön ja toimivat luotettavasti sekä hyytävässä pakkasessa että polttavassa auringonpaisteessa. Mi-narciin voit aina luottaa, oli sitten korjattavana lumikelkka tai hitsatta-vana rakennuksen teräsrunko keskipäivän auringonpaisteessa.

Puikkohitsaus

Kempin tuoteluettelo 2015 55

Page 56: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Minarc Evo 180

Minarc Evo 180Laadukasta hitsausta missä ikinä työskenteletkin.

• Erinomainen hitsauksen laatu• Sopii kaikille puikkotyypeille• Voit käyttää pitkiä

syöttövirtakaapeleita• PFC-tekniikka takaa

energiatehokkuuden• Suuri hitsausteho ja hyvä

käyttösuhde• Kevyt kannettava hitsauslaite• Vahvarakenteinen ja kestävä • Tarkka Lift TIG -tekniikka• Sopii sekä verkkovirta- että

generaattorikäyttöön• Kaukosäätömahdollisuus• Kemppi 2+ -tuotetakuu osille ja

työlle

Tehokkaampi ja edullisempi kuin koskaan aiemminPuikkohitsauksen pikkujättiläinen on palannut vahvempana kuin koskaan

Minarc Evo 180 on suositun Minarc Evo -tuoteperheen uusin malli. Sillä on kaikki edeltäjänsä hienot ominaisuudet, ja joukko uusia ja parannettuja. Päivitetty, parannettu ja tehostettu Minarc palvelee paikasta toiseen siirtyvää hitsaajaa paremmin kuin koskaan.

Erinomainen suorituskyky ei ole liioittelua. Minarc Evo 180:n kaikki ominaisuudet on suunniteltu vastaamaan liikkuvan hitsaajan tarpeita. Koon, painon ja suorituskyvyn suhteessa Minarcille ei löydy vertaista.

Sopii hyvin työmaakäyttöön, sillä Minarc Evo 180 toimii tehokkaasti sekä verkkovirralla että generaattorilla, jopa erikoispitkiä syöttövirtakaapeleita käytettäessä. Minarc Evo on kevyt kannettava, joten voit useimmiten viedä kaiken tarvitsemasi yhdellä kertaa.

Suuri jännitevara ja automaattinen valokaaren dynamiikan säätö takaavat erittäin vakaan valokaaren kaikissa hitsausasennoissa ja useimmilla puikoilla, joten saat aina laadukkaita hitsejä.

Hitsausvirran säätö on helppoa suuren, selkeän mittarinäytön ansiosta, ja tarkka Lift TIG -sytytys takaa laadukkaan DC TIG -hitsauksen. Kaukosäätölaitteen avulla voit säätää hitsausparametreja kätevästi suoraan hitsauskohteesta, jolloin hitsisulan hallinta on entistä helpompaa.

Energy e�cient

CCvaihe

1-

Käyttökohteita• Metallityöpajat• Rakennusteollisuus• Maatalous• Korjaus ja kunnossapito

56

Page 57: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kevyt, kompakti ja helposti kannettava.

Tilaustiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite 1~, 50/60 Hz 230 V ±15 % (AU 240 V ± 15 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 30 % ED (puikko) 170 A / 5,7 kVA

35 % ED (TIG) 180 A / 4,0 kVA

Kuormitettavuus (40 ºC) (puikko) 30 % ED 170 A / 26,8 V (140 AU: 28 % ED 140 A / 25,6 V)

60 % ED 140 A / 25,6 V

100 % ED 115 A / 24,6 V (140 AU: 80 A / 23,2 V)

Kuormitettavuus (40 ºC) TIG 35 % ED 180 A / 17,2 V

60 % ED 150 A / 15 V

100 % ED 130 A / 15,2 V

Tyhjäkäyntijännite 90 V (VRD 30 V; AU VRD 12 V)

Tehokerroin 100% ED 0,99

Hyötysuhde 100 % ED (puikko) 84 %

Hitsauspuikot ø 1,5…4 mm

Äärimitat P x L x K 361 x 139 x 267 mm

Paino (liitäntäkaapelin kanssa) 5,85 kg

EMC-luokka A

Standardit IEC 60974-1, -10, IEC 61000-3-12

Minarc Evo 140 AU* 61002140AU

Minarc Evo 180 61002180

Minarc Evo 180 AU* 61002180AU

Minarc Evo 180 (Tanska)* 61002180DK

Minarc Evo 180 VRD 61002180VRD

Maadoituskaapeli ja -puristin 6184015

Hitsausvirtakaapeli ja puikonpidin 6184005

Olkahihna 9592163

Lisävarusteet: TIG-poltin TTM15V 4 m 6271432

Elektroninen BETA 90X -hitsausmaski 9873047

R10-käsikaukosäädin 5 m 6185409

* AU-malli on tarkoitettu Australian ja Uuden-Seelannin markkinoille, DK-malli Tanskaan. Niissä on erilaiset verkkopistokkeet.

Suuri ja selkeä mittarinäyttö

Minarc Evo 180 sisältää puikonpitimen ja hitsauskaapelin.

Kempin tuoteluettelo 2015 57

Page 58: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Minarc 220

CCPhase

3

Tehokas, kannettava ja kompakti

Minarc 220 on kolmivaiheinen 220 A:n puikkohitsauslaite, joka tarjoaa aitoa kannettavuutta ja suorituskykyä liikkuville hitsaajille.

Valokaaren sytytys on erinomainen kaikilla puikkotyypeillä ja TIG-hitsauksen TouchArc-toiminto mahdollistaa luotettavan DC TIG -hitsauksen käytettäessä TTC 220 GV -poltinta. Puikko- ja TIG-hitsauksen kaukosäätöön voi käyttää R10-kaukosäädintä tai RTC10-poltinkaukosäädintä.

Minarc 220

Liikkuvaan hitsaamiseenRahalle vastinetta• Erinomainen hitsauksen laatu ja

valokaaren syttyvyys• Kevyt, tehokas, hyvä

paloaikasuhde• Valmiit hitsauspaketit

Käyttökohteita• Metallityöpajat• Rakennusteollisuus• Maatalous• Korjaus ja kunnossapito

58

Page 59: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Minarc 220, sisältää maadoitus-, hitsausvirta- ja liitäntäkaapelin 6102220

Lisävarusteet

Maadoituskaapeli 6184211

Hitsausvirtakaapeli 6184201

Olkahihnat 9592162

Minarc 220 -laitetta on helppo säätää. Puik-kotyypin valinnan avulla varmistat parhaan hitsaustuloksen, ja valinnaisen kaukosäätö-toiminnon avulla voit hitsauksen aikanakin säätää hitsausvirtaa.

Poikkeuksellinen suorituskyky ja kompa-kti koko tekevät Minarc 220:stä ihanteellisen työkalun raskaan kalustoa korjaamiseen.

Minarc 220

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V -20 %…+15 %

Liitäntäteho Puikko 35 % ED 220 A

100% ED 150 A

Kuormitettavuus (40 ˚C) Puikko 35 % ED 220 A / 28,8 V

60 % ED 170 A / 26,8 V

100 % ED 150 A / 26,0 V

TIG 35 % ED 220 A / 18,8 V

60 % ED 180A / 17,2 V

100 % ED 160 A / 16,4 V

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G1.5 (5 m)

Sulake, hidas 10 A

Hitsausvirta-alue Puikko 10 A/20,4 V-220 A/28,8 V

TIG 10 A/10,4 V-220 A/18,8 V

Tyhjäkäyntijännite 85 V (30 V/VRD)

Tehokerroin maksimivirralla Puikko 0,91 (TIG 0,92)

Hyötysuhde maksimivirralla 0,86 (TIG 0,80)

Hitsauspuikko ø 1,5–5,0 mm

Äärimitat P x L x K 400 × 180 × 340 mm

Paino 9,2 kg

Minarc 220 -puikkohitsauslaite asennushitsaukseen.

Kempin tuoteluettelo 2015 59

Page 60: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

60 Master MLS

CCPhase

3

Ensiluokkaista puikkohitsauslaatua

Master MLS -laitteet edustavat viimeisteltyä puikkohitsauksen osaamista. Kun liität 250:n tai 350:n ampeerin virtalähteeseen joko perustason MEL-ohjauspaneelin tai edistyneemmän MEX-paneelin, saat todellista suorituskykyä. Korkean, 40 %:n pa-loaikasuhteen ansiosta työ kuin työ valmistuu ajallaan, ja laitteen kompaktin koon ja keveyden ansiosta voit helposti liikkua paikasta toiseen.

MEL- ja MEX-ohjauspaneelit sisältävät kaikki laadukkaassa puikkohitsaamises-sa tarvittavat hitsausparametrit. MEL-paneelissa on puikko- ja perus-TIG-prosessin valinta, suuri ja selkeä mittarinäyttö, kuuma-aloitus ja valokaaren dynamiikan säätö sekä kaukosäätömahdollisuus. MEX-paneeli tarjoaa laajemman valikoiman hitsaus-parametrien säätöjä, kuten elektronisen puikkotyypin valinnan, hiilikaaritalttauksen, täppäystoiminnon ja muistikanavat. Korkeatasoinen TouchArc-toiminto mahdollistaa myös laadukkaan DC TIG -hitsauksen.

Master MLS 2500/3500

Rahalle vastinetta• Suunniteltu erityisesti

puikkohitsaukseen• Kompakti ja kannettava• Ohjauspaneelivaihtoehtoja

erilaisiin hitsauskohteisiin• Sopii kaikille puikkotyypeille• Puikko- ja TIG-hitsaustoiminnot• Soveltuu generaattorikäyttöön

Käyttökohteita• Asennustöihin ja työmaakäyttöön• Korjaus ja kunnossapito• Kemianteollisuus ja

prosessiteollisuus• Telakka- ja offshore-teollisuus

Erinomainen kaaren hallinta, kestävä rakenne

60

Page 61: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

Master MLS™ 2500 3500

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V (-15…+20 %) 400 V (-15…+20 %)

Liitäntäteho maksimivirralla Puikko 9,4 kVA 15 kVA

TIG 8,4 kVA 13,8 kVA

Sulake, hidas 10 A 16 A

Kuormitettavuus 40 °C 40 % ED 250 A/30 V (300 A/22 V TIG) 350 A/34 V (400 A/26 V TIG)

60 % ED 205 A/28,2 V 285 A/31,4 V

100 % ED 160 A/26,4 V 220 A/28,8 V

Hitsausvirta-alue Puikko 10 A/20,5 V…250 A/30 V 10 A/20,5 V…350 A/34 V

TIG 5 A/10 V…300 A/22 V 5 A/10 V…400 A/26 V

Tyhjäkäyntijännite 80 V 80 V

Tehokerroin 100 % ED 0,95 0,95

Hyötysuhde 100 % ED 86 % 86 %

Hitsauspuikko ø 1,5…5,0 mm 1,5…6,0 mm

Äärimitat P x L x K 500 x 180 x 390 mm 500 x 180 x 390 mm

Paino 20 kg 21 kg

Master MLS™ 2500 6104250

Hitsausvirtakaapeli 35 mm2 5 m 6184301

Maadoituskaapeli, 35 mm2 5 m 5 m 6184311

Verkkopistoke 16 A 5-napainen 9770812

Master MLS™ 3500 6104350

Master MLS™ 3500 VRD 6104350C1

Hitsausvirtakaapeli 50 mm2 5 m 6184501

Maadoituskaapeli, 50 mm2 5 m 6184511

Verkkopistoke 16 A 5-napainen 9770812

Ohjauspaneelit

MEL 6106000

MEX 6106010

Tilaustiedot

Master MLS -valinnat

MEL

MEX

Master MLS -laitteisto kuvattuna kaksipyöräisessä T100-kuljetuskärryssä.

Master MLS on suunniteltu ammattikäyttöön vaativissa olosuhteissa.

Kempin tuoteluettelo 2015 61

Page 62: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Master S

Master S 400/500Nyt todellista tehoa ja hitsauslaatua huokeaan hintaan!

• Tehokas• Kompakti• Kannettava• Luotettava• Helppo käyttää

Tehoa työmailleMaster S -sarjan puikkohitsauskoneet on tarkoitettu vaativaan ammattikäyttöön Ne tarjoavat kompaktin, kestävän ja kannettavan puikkohitsausvirtalähteen. Ne ovat täydellinen kumppani vaativaan hitsaustyöhön, jossa helppokäyttöisyys, luotettavuus ja kestävyys ovat kaikki kaikessa.

• Tehokas ja kannettava puikkohitsausvirtalähde ammattikäyttöön työpajoilla ja rakennustyömailla.

• Käytettävissä ovat kaikki puikkotyypit, myös selluloosapuikot

• Tehokas kuormitettavuus 400/500 A 60 % ED

• Kovaan työmaakäyttöön sopiva kestävä rakenne

Master S -laitteissa on kyse käytön helppoudesta ja suorituskyvystä. Tehokas 400 tai 500 ampeerin virtalähde mahdollistaa hyvän laadun ja miellyttävän hitsauskokemuksen. Toimii sekä verkkovirralla että generaattorilla, suuri syöttöjännitteen toleranssi. VRD-laite tyhjäkäyntijännitteen alentamiseksi parantaa työturvallisuutta. Kaikki edellä mainittu kevyessä ja kompaktissa laitteessa, joka on suunniteltu tekemään kuljettaminen ja työmaakäyttö helpoksi.

Puikko-hitsaus& TIG

Energy e�cient

Erikoistoiminnot

• Master S -koneessa on kuuma-aloitus (hot start) ja valokaaren dynamiikan säätö. Niiden ansio-sta sytytyksen ja valokaaren hal-linta on helppoa puikkotyypistä riippumatta ja hitsisulan hallinta on vakaata ja varmaa.

• Antifreeze-toiminto katkaisee tarvittaessa virran ja suojaa puik-koa tarttumiselta hitsattavaan materiaaliin.

• Kontaktisytytys (Lift TIG) tasavirta-TIGissä

• Hiilikaaritalttaus

• Toimii ulkoisena CC/CV-vir-talähteenä Kempin kaariohja-tuille langansyöttölaitteille ja inline-TIG-laitteille.

62

Page 63: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

63Kempin tuoteluettelo 2014

Helppokäyttöinen käyttöliittymä

R11-T-langatonta kaukosäädintä käytetään yksikertaisesti koskettamalla hitsauspuikkoa

R10

Tilaustiedot

Tekniset tiedot

Master S

Master S 400 6321400

Master S 500 6321500

Master S 400 Cel selluloosapuikkojen käyttömahdollisuus 632140001

Master S 500 Cel selluloosapuikkojen käyttömahdollisuus 632150001

Master S 500 offshore Vaativiin olosuhteisiin 6321500C1

Hitsauskaapeli 50 mm2, 5 m 6184501

50 mm2, 10 m 6184502

70 mm2, 5 m 6184701

70 mm2, 10 m 6184702

Maadoituskaapeli 50 mm2, 5 m 6184511

50 mm2, 10 m 6184512

70 mm2, 5 m 6184711

70 mm2, 10 m 6184712

Kaukosäädin R10 5m 6185409

10 m 618540901

Langaton kaukosäädin R11-T 6185442

Suojajalakset SP007023

Master S 400 S 500

Liitäntäjännite 3~50/60 Hz

380 – 440 V (-10 % … +10 %)

380 – 440 V (-10 % … +10 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 60 % ED 20 kVA 26 kVA

Sulake, hidas 25 A 35 A

Kuormitettavuus 40 °C puikkohitsauksessa

60 % ED 400 A / 36 V 500 A / 40 V

100 % ED 310 A / 32,4 V 390 A / 35,6 V

Kuormitettavuus 40 °C TIG-hitsauksessa

60 % ED 400 A / 26 V 500 A / 30 V

100 % ED 310 A / 22,4 V 390 A / 25,6 V

Hitsausjännite enint. 400 A / 48 V 500 A / 46V

Tyhjäkäyntijännite 55 – 65 V 55 – 65 V

Hitsauspuikot ø 1,6 … 6,0 mm ø 1,6 … 7,0 mm

Hitsausvirran säätö portaaton portaaton

Tehokerroin 100 % ED 0,90 0,90

Hyötysuhde 100 % ED 0,89 0,89

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Käyttölämpötila -20 … +50 °C -20 … +50 °C

EMC-luokka A A

Äärimitat P x L x K 570 x 270 x 340 mm 570 x 270 x 340 mm

Paino (ilman kaapeleita) 20,5 kg 23,5 kg

Kempin tuoteluettelo 2015 63

Page 64: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

64 KempGouge

Energy e�cient

Hz50/60

CCPhase

3

Siirrettävä, tehokas hiilikaari-talttauksen virtalähde

KempGouge tarjoaa 800 ampeeria talttaustehoa 50 %:n paloaikasuhteella. Ominaiskäyrä on suunniteltu erityisesti hiilikaaritaltaukseen, joten talttausominaisuu-det ovat optimaaliset ja melutaso on alhainen. Tuotepakettiin kuuluu virtalähde, ohja-uspaneeli ja kevyesti liikkuva kuljetuskärry. KempGougen avulla voit avata juurihitsejä sekä virheellisiä hitsejä ja halkeamia, valmistaa hitsausrailoja, katkaista metalleja, tehdä reikiä sekä puhdistaa valuja ja poistaa ylimääräistä metallia.

KempGouge ARC 800 tuo mukavuutta ja tuottavuutta hiilikaaritalttaukseen. Kun käytössä on lisävarusteena saatava R10-kaukosäädin, talttausvirtaa voidaan sää-tää suoraan työkohteesta, jolloin virransäätöä varten ei tarvitse liikkua työkohteen ja virtalähteen välillä. Talttauspuikonpidin GT4000 on suunniteltu KempGougea varten, ja se sopii sekä litteille että pyöreille talttauspuikoille. Talttauksessa käytettävää ilman-painetta voi säätää puikonpitimessä olevalla säätönupilla.

KempGouge ARC 800

Rahalle vastinetta• Suunniteltu erityisesti

hiilikaaritalttaukseen• Erittäin energiatehokas• Helppo liikuteltava• Hallinta ohjauspaneelilla tai

kaukosäätimellä

Käyttökohteita• Telakat• Konepajateollisuus• Valimot

Raskaan sarjan talttausspesialisti

64

Page 65: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

KempGouge™ ARC 800

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V (-15…+20 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 50 % ED 44 kVA

Kuormitettavuus 50 % ED 800 A/44 V

100 % ED 600 A/44 V

Sulake 63 A hidas

Hitsausvirta-alue 20 A/20 V…800 A/44 V

Liitäntäkaapeli H07RN-F 4G16 (16 mm)

Tyhjäkäyntijännite 50 V

Hyötysuhde 100 % ED 0,9

Hyötysuhde 100 % ED 0,90

Äärimitat P x L x K 700 x 660 x 1400 mm

Paino kärryn kanssa 115 kg

Virtalähteet (ei sisällä liitäntäkaapeleita)

KempGouge ARC 800 (sisältää kuljetuskärryn) 6284000

Liitäntäkaapelit

4X16MM2 5m W000869

4X16MM2 10m W003408

Talttauspuikonpidin

GT 4000 2,1 mm:n kaapelilla 6285400

Kaukosäätölaitteet

R10, 5 m 6185409

R10, 10 m 618540901

Jatkokaapeli kaukosäätimelle R10, 10 m 6185481

Tilaustiedot

Talttauspuikonpidin GT4000 on suunniteltu KempGougea varten, ja se sopii sekä litteille että pyöreille talttauspuikoille.

KempGouge ARC 800 on nopea, tehokas ja turvallinen työkalu:• juurihitsien avaukseen• virheellisten hitsien ja halkeamien poistoon• hitsausrailojen valmisteluun• metallien leikkaukseen• reikien puhkaisuun

KempGouge ARC 800 -virtalähteeseen void-aan liittää R10-kaukosäädin, jonka avulla talttausvirtaa voidaan säätää suoraan työ-kohteesta.

KempGouge ARC 800 tekee hiilikaaritalttauksesta helppoa.

Helposti liikuteltava raskaan sarjan virtaläh-de monenlaiseen metallien poisto- ja leik-kaustyöhön hiilikaaritalttauksen avulla.

Kempin tuoteluettelo 2015 65

Page 66: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

66 Pistoolit ja polttimet

MIG/MAG-hitsauspistoolit 68

Kulutus- ja varaosat 78

Langansyöttömekanismin tarvikepaketit 80

TIG-hitsauspolttimet 86

Kulutus- ja varaosat 88

Suunniteltu miellyttävään ja tuottavaan hitsaukseen.

Hitsaustyöllä on suuri merkitys monilla tuotannon aloilla tuotteiden valmistuksen eri vaiheissa. Olipa hitsauksen kohteena valtamerilaivan lohko tai pieni retkeilyvene, junan vaunu tai kilpa-auton runko, Kempin hitsauspistooleihin ja -polttimiin voit luottaa kaikissa tilanteissa.

Pistoolit ja polttimet

66

Page 67: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

6767Kempin tuoteluettelo 2015

Page 68: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

68 MIG/MAG-hitsauspistoolit

MIG/MAG-hitsauspistoolit

Miellyttävään ja tuottavaan hitsaukseenPistoolin keveys ja sen optimaalinen tasapainotus varmis-tavat, että hitsaaja pystyy väsymättä tuottamaan laaduk-kaita hitsejä. Saatavilla on laaja valikoima euroliittimellä varustettuja MIG/MAG-hitsauspistooleja erilaisilla kaape-lipituuksilla 3–8 m.

FE-pistoolit on suunniteltu säännölliseen tuotantokäyttöön teräksisillä lisäainelangoilla. Saatavilla on 3,5 ja 5 metrin pituiset mallit.

MMT-pistoolit soveltuvat monille materiaaleille ja monenlai-siin kohteisiin. Saatavilla on sekä ilma- että nestejäähdytteisiä malleja 3 ja 4,5 metrin pituisina.

PMT-hitsauspistoolit soveltuvat ammattimaiseen hitsauk-seen. Niitä on saatavilla sekä ilma- että vesijäähdytteisinä. PMT MN -mallit ovat ilmajäähdytteisiä, ja ne on suunniteltu erityises-ti pohjapalkojen hitsaukseen. MN (Multi Neck) tarkoittaa vaih-dettava kaulaa, eli voit valita jonkin kolmesta kaulamallista ja kiinnittää sen pistoolin kahvaan muutamassa sekunnissa. Kaik-ki PMT-pistoolit ovat RMT10 -yhteensopivia, eli niissä voidaan käyttää RMT10-kaukosäätölaitetta, joka mahdollistaa hitsauste-hon säädön ja muistikanavien valinnan hitsauksen aikana.

WS-pistoolit tarjoavat lisää ulottuvuutta ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaukseen. Saatavilla on ilma- ja neste-jäähdytteisiä malleja 6–8 metrin pituisina. WS-pistooleissa käy-tetään patentoitua DL-langanjohdinmateriaalia, joka vähentää kitkahäviöitä ja mahdollistaa poikkeuksellisen pitkän ulottuvuu-den.

68

Page 69: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

69

PMT MN 3,5 m / ø 1,0 mm 3,5 m / ø 1,2 mm 5 m / ø 1.0 mm 5 m / ø 1,2 mm

Langat Tilauskoodi Kaula Tilauskoodi Kaula Tilauskoodi Kaula Tilauskoodi Kaula

0,8…1,6 62503230N01 Fe, 45°, L222 62503230N02 Fe, 45°/222 62503250N01 Fe, 45°, L222 62503250N02 Fe, 45°/222

0,8…1,6 62503230N01SS Ss, 45°, L222 62503230N02SS Ss, 45°/222 62503250N01SS Ss, 45°, L222 62503250N02SS Ss, 45°/222

0,6…1,2 62503230N05 Fe, L168, RP 62503230N06 Fe, 60°/168, RP 62503250N05 Fe, 60°, L168, RP 62503250N06 Fe, 60°/168, RP

0,6…1,2 62503230N07 Fe, 60°, L198 62503230N08 Fe, 60°/198 62503250N07 Fe, 60°, L198 62503250N08 Fe, 60°/198

0,6…1,2 62503230N09 Fe, 60°, L168 62503230N10 Fe, 60°/168 62503250N09 Fe, 60°, L168 62503250N10 Fe, 60°/168

0,6…1,2 62503230N03 Fe, L198, RP 62503230N04 Fe, 60°/198, RP 62503250N03 Fe, 60°, L198, RP 62503250N04 Fe, 60°/198, RP

0,6…1,2 62503230N03SS Ss, 60°, L198, RP 62503230N04SS Ss, 60°/198, RP 62503250N03SS Ss, 60°, L198, RP 62503250N04SS Ss, 60°/198, RP

0,6…1,2 62503230N05SS Ss, 60°, L168, RP 62503230N06SS Ss, 60°/168, RP 62503250N05SS Ss, 60°, L168, RP 62503250N06SS Ss, 60°/168, RP

0,6…1,2 62503230N07SS Ss, 60°, L198 62503230N08SS Ss, 60°/198 62503250N07SS Ss, 60°, L198 62503250N08SS Ss, 60°/198

0,6…1,2 62503230N09SS Ss, 60°, L168 62503230N10SS Ss, 60°/168 62503250N09SS Ss, 60°, L168 62503250N10SS Ss, 60°/168

RP= Pohjapalko, Ss-malleissa Chili-langanjohdin, Fe-malleissa spiraalilanganjohdin. Kaikki paketit ilmajäähdytteisiä, kuormitettavuus 320 A/35 % (Ar + CO₂)

PMT PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42 PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Kuormitettavuus, Ar + CO₂

35 % 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

100 % 300 A 400 A 500 A

Jäähdytys Ilma Ilma Ilma Ilma Ilma Neste Neste Neste

Lisäainelangat ø mm 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Pituus / Tilauskoodi

3 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213 6253043 6254203 6255203

4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214 6253044 6254204 6255204

Pistoolin toimitusvarustuksena on teräslangan hitsausvarustus.

Tekniset tiedot ja tilaustiedot

WS WS35 WS30W WS42W MMG MMG22

Kuormitettavuus, Ar + CO₂ 300 A/35 % 250 A/100 % 300 A/100 % 200 A (35 %)

Jäähdytys Ilma Neste Neste Ilma

Lisäainelangat, ø mm

Ss 1,0 1,0…1,2 1,0…1,2 Fe 0,6…1,0

Al 1,2 1,2 (1,6) 1,2 (1,6) Ss, Al 0,8…1,0

Tilauskoodit 6 m Al 1,2 6253516A12 6253046A12 6254206A12 3 m 6250220

6 m Ss 1,0 6253516S10 6253046S10 6254206S10MMG 22 on vain MinarcMig-laitteissa käytettävä pistooli.

6 m Ss 1,2 - 6253046S12 6254206S12

8 m Al 1,2 - 6253048A12 6254208A12 Langanjohtimet:

8 m Ss 1,0 - 6253048S10 6254208S10 MMG22 0,6…1,0 mm (Fe) 4307660

8 m Ss 1,2 - 6253048S12 6254208S12 0,8…1,0 mm (Ss, Al) 4307660

Tilausnumero sisältää pistoolin, DL-langanjohtimen ja 5 virtasuutinta.

MMT MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Kuormitettavuus, Ar + CO₂

35% 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A - - - -

100% - - - - - 350 A 300 A 400 A 500 A

Jäähdytys Ilma Ilma Ilma Ilma Ilma Ilma Neste Neste Neste

Lisäainelangat ø mm 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Pituus / Tilauskoodi

3 m 6252513MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 6254213MMT 6254205 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254207 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

FE FE 20 FE 25 FE 27 FE 32 FE 35 FE 42

Kuormitettavuus, Ar + CO₂ 35 % 200 A 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Jäähdytys Ilma Ilma Ilma Ilma Ilma Ilma

Lisäainelangat ø mm 0,6…1,2 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Pituus / Tilauskoodi

3,5 m 6602003 6602503 6602703 6603203 6603503 6604203

5 m 6602004 6602504 6602704 6603204 6603504 6604204

Kempin tuoteluettelo 2015 69

Page 70: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kulutus- ja varaosat

1. 3. 4.

60,5 60,560,5

Kaasusuutin

1. 9580101* Vakio

2. 958010101 Eristerenkaalla varustettu

3. 4113470 Pistehitsaukseen

4. 9580101E Paksu seinämä

Eristeholkki

9591010*

Virtasuutin

9876635* 0,8 mm / M6 FE 20

9876636* 1,0 mm / M6

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista: sivu 67.

Virtasuuttimen pidin

9580173*

Eristerengas

9591079*

Lukitusjousi

4275240*

Kaula 45º

4153040*

Langanjohtimet

4188573* Spiraali 0,6…0,8 3,5 m/valk.

4188576* Spiraali 0,6…0,8 5 m/valk.

4188581* Spiraali 0,9…1,2 3 m/pun.

4188582* Spiraali 0,9…1,2 4,5 m/pun.

W006453* Spiraali 0,9…1,2 3,5 m/pun.

W006454* Spiraali 0,9…1,2 5 m/ pun.

Sopivat johtimet: valkoinen, punainen, keltainen, DL Chili-Tefl on.

* Vakiotoimitus

FE 20, FE 25, MMT 25 , PMT 25

ø 14 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

ø 20 mm

2.

ø 14 mm

ø 18 mm

60,5

70

Page 71: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FE 27, MMT 27, PMT 27, FE 32, MMT 32, PMT 32, MMT 30W, PMT 30W, WS 30W

1. 2. 3. 4.

7676 79 70

2.1.

Kaasusuutin

1. 4295760* Vakio / M8

2. 4295760L Pitkä

3. 4295760C Supistettu

4. 4294970 Vakio / M6

Virtasuutin

9580123* 1,0 / M8

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista: sivu 67.

Virtasuuttimen pidin

4295740* M8

4294890 M6

Kaasunhajotin

4294880*

4294880CER

1. Kaula 50º

3146800 MMT 30W/PMT 30W/WS 30W

2. Kaula 50º

3146780 FE 27/MMT 27/PMT 27FE 32/MMT 32/PMT 32

Langanjohtimet

4188581* Spiraali 0,9…1,2 3 m/pun.

4188582* Spiraali 0,9…1,2 4,5 m/pun.

W006453* Spiraali 0,9…1,2 3,5 m/pun.

W006454* Spiraali 0,9…1,2 5 m/pun.

Sopivat langanjohtimet: valkoinen, punainen, keltainen, DL Chili-Tefl on.

* Vakiotoimitus/WeldSnake lisäainelangan mukaan.

ø 20 mm

ø 14 mmø 14 mm ø 12 mmø 14 mm

ø 20 mm ø 20 mm ø 20 mm

Kempin tuoteluettelo 2015 71

Page 72: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kulutus- ja varaosat

FE 35, MMT 35, PMT 35, WS 35, MMT 42W, PMT 42W, WS 42W

2. 3.1.

1. 2. 3.

778077

4.

77

Kaasusuutin

1. 4307050* Vakio, eristetty

2. 4300260 Vakio

3. 4300260L Pitkä

4. 4300260C Supistettu

Eristeholkki

4307020*

Virtasuutin

9580123* 1,0 / M8

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista on sivulla 67.

Virtasuuttimen pidin

4295740* M8 PMT/MMT/WS 35

Virtasuuttimen pidin

W006183* Messinki

PMT/MMT/WS 42W

W006182 Kupari PMT/MMT/WS 42W

Kaasunhajotin

W006146 PMT/MMT/WS 42W

W004390 FE/PMT/MMT/WS 35

1. Kaula 50º

SP004539* MMT 42W/PMT 42W/WS 42W

2. Kaula 50º

SP004585* FE 35/PMT 35/MMT 35

3. Kaula 50º (lämpösuojattu)

SP600317 PMT 35/MMT 35

Langanjohtimet

4188581* Spiraali 0,9…1,2 3 m/pun.

4188582* Spiraali 0,9…1,2 4,5 m/pun.

W006453* Spiraali 0,9…1,2 3,5 m/pun.

W006454* Spiraali 0,9…1,2 5 m/pun.

Sopivat langanjohtimet: valkoinen, punainen, keltainen, DL Chili-Tefl on.

* Vakiotoimitus/WeldSnake lisäainelangan mukaan.

ø 16 mm ø 13 mmø 16 mm

ø 22 mm

ø 16 mm

ø 22 mm ø 22 mmø 22 mm

72

Page 73: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FE 42, MMT 42, PMT 42, MMT 52W, PMT 52W

2. 3. 4.

80 83 80

2.1. 3.

1.

80

Kaasusuutin

1. 4307070* Vakio, eristetty

2. 4300380 Vakio

3. 4300380L Pitkä

4. 4300380C Supistettu

5. 4308190 Erikoispitkä (89,5 mm)

Eristeholkki

4307030*

Virtasuutin

9580123* 1,0 / M8

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista on sivulla 67.

Virtasuuttimen pidin

W004508 M8* PMT 52W/MMT 52W

4304600 M8* FE 42/PMT 42/MMT 42

Kaasunhajotin

W004505 PMT 52W/MMT 52W

FE 42/PMT 42/MMT 42

1. Kaula 50º

SP004563 PMT 52W/MMT 52W

2. Kaula 50º

SP004578 FE 42/PMT 42/MMT 42

3. Kaula 50º

SP600316 PMT 42/MMT 42

Langanjohtimet

4188581* Spiraali 0,9…1,2 3 m/pun.

4188582* Spiraali 0,9…1,2 4,5 m/pun.

W006453* Spiraali 0,9…1,2 3,5 m/pun.

W006454* Spiraali 0,9…1,2 5 m/pun.

Sopivat langanjohtimet: valkoinen, punainen, keltainen, DL Chili-Tefl on.

* Vakiotoimitus

ø 18 mm ø 18 mm ø 14 mmø 18 mm

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm

Kempin tuoteluettelo 2015 73

Page 74: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kulutus- ja varaosat

PMT MN (Root-hitsaus, MIG/MAG-hitsaus)

Vakiotoimitus

A. Kaula 60º 168, RP* SP007810

Vaihtokaulan langanjohdin 165 mm W007798

Kaasusuutin 1.

Virtasuuttimen pidin 2.

Kaasunhajotin 1.

Langanjohdin 1. (3.5m)

Langanjohdin 2. (5m)

B. Kaula 60º 198, RP* SP007811

Vaihtokaulan langanjohdin 195 mm W007799

Kaasusuutin 1.

Virtasuuttimen pidin 2.

Kaasunhajotin 1.

Langanjohdin 1. (3.5m)

Langanjohdin 2. (5m)

C. Kaula 60º 198 SP008006

Vaihtokaulan langanjohdin 195 mm W007799

Kaasusuutin 2.

Virtasuuttimen pidin 1.

Kaasunhajotin 1.

Langanjohdin 1. (3.5m)

Langanjohdin 2. (5m)

D. Kaula 60º 168 SP008007

Vaihtokaulan langanjohdin 165 mm W007798

Kaasusuutin 2.

Virtasuuttimen pidin 1.

Kaasunhajotin 1.

Langanjohdin 1. (3.5m)

Langanjohdin 2. (5m)

1. 2.

Virtasuutin

1. 9876647 0.8 / M6 Root-hitsaus

2. 9580124 1.2 / M8

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista sivulla 67.

1. 2.

Virtasuuttimen pidin

1. 4295740 M8

2. 4294890 M6

1. 2.

Kaasunhajotin

1. 4294880

2. 4294880CER

Langanjohtimet

1. W006453 Spiraali 0.9…1.2 3.5m/pun.

2. W006454 Spiraali 0.9…1.2 5 m/pun.

Sopivat langanjohtimet: punainen, keltainen, DL Chili - Tefl on. Luettelo DL Chili -langanjohtimista on sivulla 66.

Kaasusuutin

1. W006181 Root-hitsaus

2. 4295760 Vakio / M8

3. 4295760L Pitkä

4. 4295760C Supistettu

5. 4294970 Vakio/ M6

1.

65

ø 20 mm

ø 12 mm2. 3. 4. 5.

7676 79 70

ø 20 mm

ø 14 mmø 14 mm ø 12 mmø 14 mm

ø 20 mm ø 20 mm ø 20 mm

*RP = Root-hitsaus

B.A. D.C.

74

Page 75: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

1.

86

ø 25 mm

ø 12.5 mm2.

90

ø 25 mm

ø 16 mm3.

ø 16 mm

86

ø 25 mm

PMT MN (MIG/MAG -hitsaus)

Kaasusuutin

1. 4255530

2. 4255530E

3. 4273510

Vakiotoimitus

E. Kaula 45º L222 SP007229

Vaihtokaulan langanjohdin 232 mm W007800

Kaasusuutin 1

Virtasuuttimen pidin

Eristeholkki

Eristerengas, kaula

Virtasuutin

Langanjohdin 1. (3.5m)

Langanjohdin 2. (5m)

Eristeholkki

4248710

Virtasuutin

9580124 1.2 / M8

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista on sivulla 67.

Virtasuuttimen pidin

4255421 M8

Eristerengas, kaula

4254670

Langanjohtimet

1. W006453 Spiraali 0.9…1.2 3.5 m/pun.

2. W006454 Spiraali 0.9…1.2 5 m/pun.

Sopivat langanjohtimet: rpunainen, keltainen, DL Chili - Tefl on. Luettelo DL Chili -langanjohtimista on sivulla 66.

E.

Kempin tuoteluettelo 2015 75

Page 76: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kulutus- ja varaosat

MMT 42C

2. 3. 4.

80 83 80

1.

80

ø 18 mm ø 18 mm ø 14 mmø 18 mm

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm

Kaasusuutin

1. 4307070* Vakio, roiskesuojaholkki

2. 4300380 Vakio

3. 4300380L Pitkä

4. 4300380C Supistettu

5. 4308190 Erikoispitkä (89,5 mm)

Eristeholkki

4307030*

Virtasuutin

9580123* 1,0 / M8

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista on sivulla 67.

Virtasuuttimen pidin

4304600 M8*

Virtasuuttimen pidin

W004505

Eristerengas, kaula

9591079*

Kaula

SP006008

Kaulaosa

4302150 0,8–1,6 mm Al

4302740 0,8–1,0 mm Ss

4302750 1,2–1,6 mm Ss

Langanjohtimet

4188581* Spiraali 0,9…1,2 3m/pun.

4188582* Spiralai 0,9…1,2 4,5m/pun.

Sopivat langanjohtimet: valkoinen, punainen, keltainen, DL Chili-Tefl on.

* Vakiotoimitus

76

Page 77: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

77

MMG22

1. 2.

60,560,5

Kaasusuutin

1. 9580101*

2. 9580101E Paksu seinämä

Eristeholkki

9591010*

Virtasuutin

9876635* 0,8 / M6

Luettelo saatavilla olevista virtasuuttimista on sivulla 67.

Virtasuuttimen pidin

9580173* M6

Eristerengas, kaula

9591079*

Lukitusjousi

4275240*

Kaula 45º

4153040*

Langanjohtimet

4307650 * Fe 0,6…1,0 3 m

4307660 Ss, Al 0,8…1,0 3 m

* Vakiotoimitus

ø 14 mm ø 14 mm

ø 18 mm ø 20 mm

Kempin tuoteluettelo 2015 77

Page 78: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

78 Kulutus- ja varaosat

Kulutus- ja varaosatKempin kulutus- ja varaosat on suunniteltu erityisesti Kempin laitteita varten, ja niiden valmistuksessa on noudatettu ISO-laatu järjestelmää. Varmista, että käytät Kempin hitsauspoltti-

missa aina alkuperäisiä Kempin kulutus- ja varaosia. Kaikki tässä luettelossa mainitut osat sopivat luettelon julkaisuajankohdan tuotemalleihin.

Kempin langanjohtimet ovat vahvoja, kestäviä ja tehokkaita. Ni-iden suunnittelussa on otettu huomioon eri lisäainemateriaal-ien vaatimukset, joten ne tukevat lisäainelankaa ja varmistavat langan esteettömän kulun hitsausvalokaareen. Langanjohti-men valintataulukossa mainitaan pistoolityyppi, lisäainemate-riaali, johtimen väri, osan tilauskoodi ja pistoolikaapelin pituus. Terässpiraaleilla on samat värikoodit kuin Kemppi-laitteiden syöttöpyörillä, mikä helpottaa oikean lisäainelangan, langan-johtimen ja syöttöpyörän valintaa, kun pistooli kytketään Kemppi-laitteeseen. Terässpiraalijohtimet sopivat vastaavan paksuisten umpi- ja täytelankojen hitsaukseen.

DL Chili-Tefl on -langanjohdin on uusin ratkaisu ruostu-mattomasta tai haponkestävästä teräksestä valmistettujen lisäainelankojen sekä alumiini- ja umpiteräslankojen lan-gansyöttöön. Kempin patentoima kaksikerroksinen DL Chili -langanjohdinmateriaali vähentää merkittävästi lisäainel-angan ja johtimen seinämän välistä kitkaa, mikä mahdollistaa lueteltujen lankatyyppien ongelmattoman kulun jopa 8 metrin pituisen pistoolikaapelin läpi. Seuraavien taulukoiden avulla voit valita kullekin hitsauspistoolille ja kuhunkin hitsauskohtee-seen sopivan langanjohtimen.

Langanjohtimet

Teräslanka / täytelanka Langan Ø (mm)

Tilausnro, 3 m

Tilausnro, 4,5 m

0,6…0,8 4188571 4188572

0,9…1,2 4188581 4188582

1,4…1,6 (1,2) 4188591 4188592

Teräslanka/Alumiini/ Ruostumaton teräs

Filler wire ø, mm

Order number, 3 m

Order number, 4.5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W005920 W005937

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W005921 W005938

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W005922 W005939

AlumiiniDL Chili 5,9/3,0 1,6 W007671 W007957

Langanjohtimet: MMT- ja PMT-pistoolit

Teräslanka / täytelanka Langan Ø (mm)

Tilausnro, 3,5 m

Tilausnro, 5 m

0,6…0,8 4188573 4188576

0,9…1,2 W006453 W006454

1,4…1,6 W006455 W006456

Teräslanka/ alumiini / ruostumaton teräs

Langan Ø (mm)

Tilausnro, 3,5 m

Tilausnro, 5 m

DL Chili 4,7/1,5 0,6…1,0 W007675 W007676

DL Chili 4,7/2,0 1,0…1,2 W007677 W007680

DL Chili 4,7/2,5 1,2…1,6 W007681 W007683

Langanjohtimet: FE-pistoolit

Teräslanka /täytelanka Langan Ø (mm)

Tilausnro, 3,5 m

Tilausnro, 5 m

0,9…1,2 W007968 W007969

1,4…1,6 W007970 W007971

Teräslanka/ alumiini / ruostumaton teräs

Langan Ø (mm)

Tilausnro, 3,5 m

Tilausnro, 5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W007959 W007960

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W007961 W007962

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W007963 W007964

Langanjohtimet: PMT MN-pistoolit

Teräslanka/ alumiini / ruostumaton teräs

Langan Ø (mm)

Tilausnro, 6 m

Tilausnro, 8 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W005943 W005946

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W005944 W005947

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W005945 W005948

Alumiini

DL Chili 5,9/3,0 1,6 W007672 W007958

Langanjohtimet: WeldSnake

Terässpiraali-langanjohdin (min. 10 m) W005195

Langanjohtimen liitin (2 kpl) W005197

DT 400/400L/410 Liitin W005188

DT 400/400L/410 Sovitin W005174

Lankakelan/lankatynnyrin liitin, eristetty W005189

Langanjohdinjärjestelmä automaatioon

78

Page 79: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

LIFE+LIFE

LIFELIFE

LIFELIFE LIFE +

LIFE

LIFE LIFE +

M8-virtasuuttimet (DHP) Fe-umpilangoille ja täytelangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 Lanka: ø Reikä: Ø Tilausnumero

0,8 0,9 9580122

0,9 1,05 9580121

1,0 1,15 9580123

1,2 1,4 9580124

1,4 1,6 9580125

1,6 1,8 9580126

2,0 2,3 9580127

2,4 2,7 9580128

2,8 3,1 9580129

3,2 3,6 9580130

M8-virtasuuttimet (DHP) alumiinilangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 A 0,8 1,05 9580122A

0,9 1,15 9580121A

1,0 1,4 9580123A

1,2 1,6 9580124A

1,4 1,8 9580125A

1,6 2,0 9580126A

M8-virtasuuttimet (CuAg) Fe-langoille ja täytelangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 Ag 1,0 1,15 9580123AG

1,2 1,4 9580124AG

M8-virtasuuttimet (CuCrZr) Fe-umpilangoille ja täytelangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 CRZR 1,0 1,15 9580123ZR

1,2 1,4 9580124ZR

1,4 1,6 9580125ZR

M8-virtasuuttimet (DHP) Ss-langoille ja haponkestäville langoille

Merkintä: Kemppi 1.2 SS 0,8 1,15 9580122SS0,9 1,4 9580121SS

1,0 1,6 9580123SS

1,2 1,8 9580124SS

1,6 2,3 9580126SS

M8-virtasuuttimet (LIFE+ material) Fe-umpilangoille ja täytelangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 0,8 0,9 W007919

0,9 1,05 W007920

1,0 1,15 W006826

1,2 1,4 W006518

1,6 1,8 W007921

M6-virtasuuttimet (DHP) Fe-umpilangoille ja täytelangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 0,6 0,8 98766340,8 0,95 9876635

0,9 1,05 9876633

1,0 1,15 9876636

1,2 1,37 9876637

1,6 1,8 9876639

M6-virtasuuttimet (CuCrZr) Fe-umpilangoille ja täytelangoilleMerkintä: Kemppi 0.8 CrZr 0,8 0,95 9876635ZR

M6-virtasuuttimet ROOT (DHP) Fe-umpilangoille ja täytelangoille

Merkintä: Kemppi 1.2 0,8 0,95 9876647

0,9 1,05 9876648

1,0 1,15 9876649

1,2 1,37 9876650

Virtasuuttimet

Virtasuutinta vaihtaessasi tarkista aina suuttimessa olevasta merkinnästä, että kyseinen osa soveltuu käytettävälle lisäainelangalle. Yleissääntönä on, että virtasuuttimen reiän on oltava 0,2–0,5 mm suurempi kuin lisäainelangan halkaisija.

Kempin tuoteluettelo 2015 79

Page 80: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kulutus- ja varaosat

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000292 AL 1,0/1,2 U -

F000293 AL 1,2 T -

F000294 AL 1,2/1,6 U -

F000295 AL 1,4 T -

F000296 AL 1,6 T -

F000297 AL 2,0 T -

F000298 AL 2,4 T -

F000276 FE 0,6/0,8 V -

F000277 FE 0,8 V -

F000278 FE 1,0 V -

F000279 FE 1,0/1,2 V -

F000280 FE 1,2 V -

F000281 FE 1,4–1,6/2,0

V -

F000282 FE 1,6 V -

F000283 FE 2,4 V -

F000284 FE 3,2 V -

F000299 MC/FC 1,0/1,2 VK -

F000300 MC/FC 1,2 VK -

F000301 MC/FC 1,4–1,6/2,0

VK -

F000302 MC/FC 1,6 VK -

F000303 MC/FC 2,4 VK -

F000304 MC/FC 3,2 VK -

F000285 SS 0,8 V -

F000286 SS 1,0 V -

F000287 SS 1,0/1,2 V -

F000288 SS 1,2 V -

F000289 SS 1,4–1,6/2,0

V -

F000290 SS 1,6 V -

F000291 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

FastMig MF 29

FastMig MF 33

U = U-ura V = sileä V-ura VK = pyälletty V-ura T = trapetsoidiuraHD = sarja vaativaan käyttöön (sisältää metalliset syöttöpyörät)MC/FC = metalli-/jauhetäytelanka

Lisätietoja saat avaamalla linkin Tarvikepakettien valitsin osoitteessa www.kemppi.com.

Langansyöttömekanismin tarvikepaketit

FastMig MSF 53, 55, 57

80

Page 81: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

FastMig MXF 63, 65, 67

Paketti Materiaali Koko Ura Vaativaan käyttöön

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

Kempin tuoteluettelo 2015 81

Page 82: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kulutus- ja varaosat

F000273 AL 1,0 U -

F000274 AL 1,2 U -

F000275 AL 1,6 U -

F000342 FE 0,8–0,9 V -

F000260 FE 0,8–0,9 V HD

F000338 FE 0,8–0,9 V HD

F000343 FE 1,0 V -

F000261 FE 1,0 V HD

F000339 FE 1,0 V HD

F000344 FE 1,2 V -

F000262 FE 1,2 V HD

F000340 FE 1,2 V HD

F000345 FE 1,6 V -

F000263 FE 1,6 V HD

F000341 FE 1,6 V HD

F000346 FE 2,0 V -

F000347 FE 2,4 V -

F000252 FE, CU 0,6 V -

F000253 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000254 FE, CU 1,0 V -

F000255 FE, CU 1,2 V -

F000256 FE, CU 1,4 V -

F000257 FE, CU 1,6 V -

F000258 FE, CU 2,0 V -

F000259 FE, CU 2,4 V -

F000342 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000260 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000343 MC/FC 1,0 V -

F000261 MC/FC 1,0 V HD

F000264 MC/FC 1,0 VK -

F000269 MC/FC 1,0 VK HD

F000344 MC/FC 1,2 V -

F000262 MC/FC 1,2 V HD

F000265 MC/FC 1,2 VK -

F000270 MC/FC 1,2 VK HD

F000266 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000271 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000345 MC/FC 1,6 V -

F000263 MC/FC 1,6 V HD

F000346 MC/FC 2,0 V -

F000347 MC/FC 2,4 V -

F000267 MC/FC 2,0 VK -

F000272 MC/FC 2,0 VK HD

F000268 MC/FC 2,4 VK -

F000252 SS 0,6 V -

F000253 SS 0,8–0,9 V -

F000338 SS 0,8–0,9 V HD

F000254 SS 1,0 V -

F000339 SS 1,0 V HD

F000255 SS 1,2 V -

F000340 SS 1,2 V HD

F000256 SS 1,4 V -

F000257 SS 1,6 V -

F000341 SS 1,6 V HD

F000258 SS 2,0 V -

F000259 SS 2,4 V -

F000335 FE 0,8/0,9 V -

F000336 FE 1,0 V -

F000245 FE 1,0 V HD

F000348 FE 1,0 V HD

F000337 FE 1,2 V -

F000246 FE 1,2 V HD

F000349 FE 1,2 V HD

F000334 FE, CU 0,8/0,9 V -

F000243 FE, CU 1,0 V -

F000244 FE, CU 1,2 V -

F000335 MC/FC 0,8/0,9 V -

F000336 MC/FC 1,0 V -

F000245 MC/FC 1,0 V HD

F000248 MC/FC 1,0 VK -

F000250 MC/FC 1,0 VK HD

F000337 MC/FC 1,2 V -

F000246 MC/FC 1,2 V HD

F000249 MC/FC 1,2 VK -

F000251 MC/FC 1,2 VK HD

F000334 SS 0,8/0,9 V -

F000243 SS 1,0 V -

F000348 SS 1,0 V HD

F000244 SS 1,2 V -

F000349 SS 1,2 V HD

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

FitWeld Evo 300

Kempact MIG 2530

U = U-ura V = sileä V-ura VK = pyälletty V-ura T = trapetsoidiuraHD = sarja vaativaan käyttöön (sisältää metalliset syöttöpyörät)MC/FC = metalli-/jauhetäytelanka

Lisätietoja saat avaamalla linkin Tarvikepakettien valitsin osoitteessa www.kemppi.com.

Langansyöttömekanismin tarvikepaketit

FastMig MXP 37

82

Page 83: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

Kempact Pulse 3000

Kempact Pulse 3000 MVU

Paketti Materiaali Koko Ura Vaativaan käyttöön

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

Kempin tuoteluettelo 2015 83

Page 84: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000241 AL 1,0 U -

F000242 AL 1,2 U -

F000333 CU 0,6 V -

F000236 CU 0,8–0,9 V -

F000237 CU 1,0 V -

F000238 CU 1,2 V -

F000333 FE 0,6 V -

F000236 FE 0,8–0,9 V -

F000237 FE 1,0 V -

F000238 FE 1,2 V -

F000239 MC/FC 1,0 VK -

F000240 MC/FC 1,2 VK -

F000333 SS 0,6 V -

F000236 SS 0,8–0,9 V -

F000237 SS 1,0 V -

F000238 SS 1,2 V -

F000234 AL 1,0 U -

F000235 AL 1,2 U -

F000330 FE 0,8–0,9 V -

F000331 FE 1,0 V -

F000332 FE 1,2 V -

F000329 FE, CU 0,6 V -

F000229 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000230 FE, CU 1,0 V -

F000231 FE, CU 1,2 V -

F000330 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000331 MC/FC 1,0 V -

F000332 MC/FC 1,2 V -

F000232 MC/FC 1,0 VK -

F000233 MC/FC 1,2 VK -

F000329 SS 0,6 V -

F000229 SS 0,8–0,9 V -

F000230 SS 1,0 V -

F000231 SS 1,2 V -

F000362 AL 1,0 U HD

F000363 AL 1,2 U HD

F000364 AL 1,6 U HD

F000350 FE 0,8–0,9 V HD

F000354 FE 0,8–0,9 V HD

F000351 FE 1,0 V HD

F000355 FE 1,0 V HD

F000352 FE 1,2 V HD

F000356 FE 1,2 V HD

Kempact RA 181A, 251 R, 251 A

Kempact RA 253R, 253A, 253RMW, 253AMV, 323R, 323A, 323RMV, 323AMV

KempArc DT 400, DT 400L, DT 410L

U = U-ura V = sileä V-ura VK = pyälletty V-ura T = trapetsoidiuraHD = sarja vaativaan käyttöön (sisältää metalliset syöttöpyörät)MC/FC = metalli-/jauhetäytelanka

Lisätietoja saat avaamalla linkin Tarvikepakettien valitsin osoitteessa www.kemppi.com.

Langansyöttömekanismin tarvikepaketit

Kulutus- ja varaosat84

Page 85: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

F000353 FE 1,6 V HD

F000357 FE 1,6 V HD

F000350 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000351 MC/FC 1,0 V HD

F000358 MC/FC 1,0 VK HD

F000352 MC/FC 1,2 V HD

F000359 MC/FC 1,2 VK HD

F000360 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000353 MC/FC 1,6 V HD

F000361 MC/FC 2,0 VK HD

F000354 SS 0,8–0,9 V HD

F000355 SS 1,0 V HD

F000356 SS 1,2 V HD

F000357 SS 1,6 V HD

Paketti Materiaali Koko Ura Vaativaan käyttöön

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

Kempin tuoteluettelo 2015 85

Page 86: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

TIG-hitsauspolttimet

TIG-hitsauspolttimet Hitsaustyön ammattilaiset ansaitsevat parhaat mahdolliset työvälineet Kempin TIG-polttimet istuvat käteen juuri oikeassa asennos-sa tuottamaan laadukasta jälkeä. Polttimet sopivat useisiin laite-malleihin, ja niitä on saatavilla eripituisina 4–16 metriin. Kempin TIG-polttimien valmistuksessa on käytetty kaikkein laadukkaim-pia materiaaleja. Voit luottaa polttimien toimintaan ja keskittyä siistien TIG-hitsien luontiin.

TTM-polttimet on varustettu säädettävillä suojakaasuventtii-leillä, mikä helpottaa perustason TIG-hitsaustöiden onnistumis-ta. Soveltuvat käytettäväksi puikkohitsausvirtalähteissä kontak-ti- tai TouchArc-sytytyksellä.

TTK-polttimia voidaan käyttää useisissa teollisuuden TIG-hit-sauslaitteissa. Vakiokierteiset liittimet voidaan helposti kiinnit-tää virtalähteeseen ja jäähdytyslaitteeseen, ja kaikissa malleissa on vakiona sytytyskytkin, kaapeli ja liitin.

TTC-polttimia voidaan käyttää tietyissä Kempin TIG-hitsaus-laitteissa. Saatavilla on sekä ilma- että nestejäähdytteisiä malle-ja. TTC-polttimissa voi käyttää RTC10- ja RTC20-kaukosäätimiä. Ne korvaavat tavallisen ON/OFF-kytkimen mukavalla ja tarkalla hitsausvirran kaukosäätölaitteella, joka helpottaa sytytystä ja hitsausvirran hallintaa hitsauksen aikana.

Tekniset tiedot ja tilaustiedot

TTM 15V 4M TTM 15V BC 4M TTC 220 GV 4M

Kuormitettavuus, DC TIG 140 A (35 %) 150 A (35 %) 220 A (40 %)

Koneliitin R1/4 R3/8 R3/8

Tilauskoodi 6271432 627143201 627022304

86

Page 87: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot ja tilaustiedot

TTC

130

TT

K 13

0

TTC

130F

TT

K 13

0F

TTC

160

TTK

160

TTC

160S

TT

K 16

0S

TTC

220

TT

K 22

0

TTC

220S

TT

K 22

0S

TTC

200

W

TTK

300

W

TTC

250

W

TTK

350

W

TTC

250

WS

TTK

250

WS

4285650

9878040 (Flex)

4270580

4285660

4270600

4276530

4276300

4276290

4276550

Vakiotoimitus Lisävaruste Pienet kulutusosat

TTC TTC 130 TTC 130F TTC 160 TTC 160S TTC 220 TTC 220S TTC 200W TTC 250W TTC 250WS

Kuormitetta vuus DC 40 % ED 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

100 % ED - - - - - - 200 A 250 A 200 A

Elektrodit ø mm 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…3,2 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0

Liitäntä Kaasu/Virta R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼

Neste - - - - - - Pikaliitin Pikaliitin Pikaliitin

Pituus/Tilauskoodi

4 m 627013004 627013104 627016004 627016204 627022004 627022204 627020504 627025504 627025704

8 m 627013008 627013108 627016008 627016208 627022008 627022208 627020508 627025508 627025708

16 m 627013016 627013116 627016016 627016216 627022016 627022216 627020516 627025516 627025716

30 m - - - 627016230 - - - - -

Kaukosäätimet RTC 10 (6185477) ja RTC 20 (6185478) saatavana lisävarusteena.

TTK TTK 130 TTK 130F TTK 160 TTK 160S TTK 220 TTK 220S TTK 300W TTK 350W TTK 250WS

Kuormitetta-vuus

DC 40 % ED 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

DC 100 % ED - - - - - - 200 A 250 A 200 A

AC 40 % ED 100 A 100 A 120 A 110 A 160 A 120 A 250 A 300 A 250 A

AC 100 % ED - - - - - - 140 A 200 A 140 A

Elektrodit ø mm 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…3,2 1,0…3,2 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0

Liitäntä Kaasu/Virta R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ - - -

Neste/Virta - - - - - - R3/8 R3/8 R3/8

Kaasu - - - - - - R¼ R¼ R¼

Pituus/Tilauskoodi

4 m 627063004 627063104 627066004 627066204 627072004 627072304 627080504 627085504 627075704

8 m 627063008 627063108 627066008 627066208 627072008 627072308 627080508 627085508 627075708

16 m 627063016 627063116 627066016 627066216 627072016 627072316 627080516 627085516 627075716

TTC/TTK

Kempin tuoteluettelo 2015 87

Page 88: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

88 Kulutus- ja varaosat

da

b

c

1.

da

b

c

2.

1. 2.

10 42,5 138,0

1. 2.

3.

Kulutus- ja varaosatSuuri poltinpää: TTK 160, 220, 220S, 350W, TTC 160, 220, 250W

1. Kaasusuutin mm

Nro Tilausnumero a b c d

4 7990766 18,0 11,5 6,5 47,5

5 7990770 18,0 12,5 8,0 47,5

6 7990771 * 18,0 14,5 9,5 47,5

7 7990772 18,0 16,0 11,0 47,5

8 7990773 18,0 18,0 12,5 47,5

10 7990775 21,0 21,0 16,0 47,5

12 7990776 24,0 24,0 19,0 47,5

2. Kaasusuutin/linssi mm

Nro Tilausnumero a b c d

5 7990783 25,0 12,5 7,5 42,0

6 7990784 25,0 14,0 9,0 42,0

7 7990785 25,0 15,5 11,0 42,0

8 7990786 25,0 16,5 12,0 42,0

11 7990787 25,0 22,0 17,0 42,0

Kiristyshylsyn pesä

1. Vakio 2. Linssi

ø 1,6 7990681 ø 1,6 7990711

ø 2,4 7990682 * ø 2,4 7990712

ø 3,2 7990683 ø 3,2 7990713

ø 4,0 7990684 ø 4,0 7990714

Eristerengas

1. 9580266 *2. 98768603. 9580267

Polttimen runko

Polttimen rungon koodit ovat erillisessä taulukossa sivulla 81.

Kiristyshylsy

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868 *

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

Elektrodinsuojus, sis. O-renkaan

Lyhyt 7990731

Keskipitkä 7990735

Pitkä 7990741 *

O-rengas 7990791

* Vakiotoimitus sisältää osat ø 2.4 mm:n elektrodille. Linssitarvikkeet toimitetaan lisävarusteena. Yllämainitut mitat ovat ohjeellisia.

Elektrodi

Harmaa ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

Valkoinen ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

Vihreä ø 4,0 9873505

175 mm

Korkeus/vakiokaasusuutin

96,5 mm

129 mm

190 mm

Korkeus/linssitarvikkeet

96,5 mm

129 mm

190 mm

88

Page 89: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

1. 2.

10 41,5 138,0

1. 2.

da

b

1.

c

da

2.

b

c

Pieni poltinpää: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S, 200W, 250WS

Elektrodi

Harmaa ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533 *

Valkoinen ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

175 mm

187 mm

90 mm

59 mm

Korkeus/vakiokaasusuutin

191 mm

95 mm

63 mm

Korkeus/linssitarvikkeet

1. Kaasusuutin mm

Nro Tilausnumero a b c d

4 7990760 14,5 10,0 6,5 30

5 7990761* 14,5 11,0 8,0 30

6 7990762 14,5 14,5 10,0 30

7 7990763 14,5 14,5 11,0 30

Erikoiskaasusuutin mm

4 9878019 15,0 10,5 6,5 48

5 9878020 15,0 11,5 8,0 48

6 9878021 15,0 13,5 9,5 48

2. Kaasusuutin/linssi mm

Nro Tilausnumero a b c d

4 7990779 18,5 10,5 7,0 25,5

5 7990780 18,5 12,0 8,0 25,5

6 7990781 18,5 13,5 9,5 25,5

7 7990782 18,5 15,0 11,0 25,5

Kiristyshylsyn pesä

1. Vakio 2. Linssi

ø 1,0 7990660 ø 1,0 7990700

ø 1,6 7990661 ø 1,6 7990701

ø 2,4 7990662 * ø 2,4 7990702

Eristerengas

9878013 *

Polttimen runko

Polttimen rungon koodit ovat erillisessä taulukossa sivulla 81.

Kiristyshylsy

1. 2. Lyhyt

ø 1,0 7990635 ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990636 ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990637 * ø 2,4 7990642

Elektrodinsuojus, sis. O-renkaan

Lyhyt 7990730

Keskipitkä 7990734 *

Pitkä 7990740

O-rengas 7990790

* Vakiotoimitus sisältää osat ø 2.4 mm:n elektrodille. Linssitarvikkeet toimitetaan lisävarusteena. Yllämainitut mitat ovat ohjeellisia.

Kempin tuoteluettelo 2015 89

Page 90: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

90 Hitsausautomaatio ja tuottavuusratkaisut

Hitsausautomaatio ja hitsauksen tuottavuusratkaisut

90

Page 91: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

91

KempArc SYN / KempArc Pulse 92

KempArc Pulse TCS 96

Toistuvat hitsit ja suurivolyyminen hitsaustuotanto edellyttävät käytän-nössä automatisoituja hitsausjärjestelmiä.

Kemppi tarjoaa monenlaisia hitsauslaitteita ja hitsauksen ohjelmisto-tuotteita, joilla voidaan parantaa kaarihitsauksen tuottavuutta ja laatua erilaisissa hitsausautomaation sovelluksissa ja kohteissa.

Kempin tuoteluettelo 2015 91

Page 92: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KempArc SYN, KempArc Pulse

CV*

Phase

3

Modulaarinen MIG/MAG-järjestelmäautomatisoituun hitsaukseen

KempArc on suunniteltu erityisesti automatisoituun MIG/MAG-hitsaukseen. Saatavilla on synergiseen hitsaukseen 300-, 400- ja 500-ampeeriset mallit ja pulssihit-saukseen 350- ja 450-ampeeriset mallit. Tuotteissa on selkeät prosessin säätötomin-not, joten niiden käyttöönotto on nopeaa.

KempArcin saat vakiokokoonpanona tai omiin erikoistarpeisiisi soveltuvana räätälöitynä laitteistona. KempArc Pulse -laitteisiin voit tilata Work Pack -ohjelmiston, joka sisältää tarvittavat ohjelmat teräksen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaukseen, tai räätälöidyn Project Pack -ohjelmiston, johon voit itse määrittää täs-mälleen ne ominaisuudet, joita tarvitset. Kummankin ohjelmistopaketin voit päivittää uudelleen milloin haluat.

Valitse joko digitaalinen tai analoginen malli sen mukaan, millaiseen robotin ohja-usjärjestelmään haluat liittää laitteiston. Digitaalisissa malleissa tiedonsiirto on nope-aa, mikä takaa tarkan sytytyksen ja hyvän hitsien laadun. Muistikanavat ovat vakiona järjestelmissä, joissa edellytetään riippumatonta parametrien tallennusta.

KempArc SYN 300, 400, 500, Pulse 350, 450

Rahalle vastinetta• Synerginen ja pulssi-MIG/MAG-

hitsaus• Digitaaliset ja analogiset mallit• Kompakti ja kevyt langansyöttö-

mekanismi• Wise-yhteensopiva• KempArc Browser -robotti käyttö-

liittymä

Käyttökohteita• Robotisoitu hitsaus• Mekanisoitu hitsaus• Automaatiojärjestelmät

Ominaisuuksia

92

Page 93: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Lisävalinnat

Automaation Wise-ohjelmistotuotteilla saat laitteistoosi lisää ominaisuuksia ja täsmäratkaisuja, jotka vastaavat todellisia hitsaustyön olosuhteita. Niiden avulla saat kaiken mitä tarvitset vaativassa hitsaustyössä nyt ja tulevaisuudessa.

KempArc Browser -hallintakäyttöliittymän avulla on helppo ohjata KempArc-järjestelmän hitsausparametreja. Se mahdollistaa virtalähteen ohjauspaneelin käytön suoraan robotin ohjauslaitteen kautta. Voit myös käyttää sitä intranet-verkon kautta tai vaikkapa kannettavalta tietokoneeltasi KempArc-järjestelmän ylläpito- ja huolto-toimiin.

DT400-langansyöttölaite kiinnitetään robotin käsivarteen tai integroiduksi langan-syöttöyksiköksi erilaisiin mekanisoituihin hitsausjärjestelmiin. DT400 on kompakti ja kevyt laite, jonka langansyöttömekamismi on varustettu neljällä täysmetallisella syöt-töpyörällä.

DT 410-langansyöttölaite on suunniteltu erityisesti hitsausroboteille, joissa poltin-kaapeli on integroitu robotin käsivarren sisään (Hollow Wrist). Siinä on erityinen virta-liitin hitsauspistoolia varten. Tämän langansyöttölaitteen rakenne helpottaa kaapelien liitäntää järjestelmissä, joissa poltinkaapeli on integroitu robotin käsivarren sisään. Myös langanjohtimen vaihto on tässä mallissa helpompaa kuin euroliittimellä varus-tetuissa malleissa.

KF 62 -etähallintalaite mahdollistaa KempArc Pulse -virtalähteen täydellisen kauko-säädön.

KempArc Browserin käyttöliittymä näkyy ro-botin opetuslaitteen näytössä.

Langansyöttölaite DT 400.

KempCool 10 pitää hitsauspään kylmänä tuotantohitsauksessa. Laitteessa on 1 kW:n jäähdytysteho.

KempArc Synergic 500

Kempin tuoteluettelo 2015 93

Page 94: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KempArc SYN, KempArc Pulse

KempArc SYN 300, 400, 500, Pulse 350, 450

Tekniset tiedot

KempArc SYN 300 SYN 400 SYN 500 Pulse 350 Pulse 450

Liitäntäjännite 400 V (-15…+20 %) 400 V (-15…+20 %) 400 V (-15…+20 %) 400 V (-15…+20 %) 400 V (-15…+20 %)

Liitäntäteho maksimivirralla 13,9 kVA 19,5 kVA 26,1 kVA 16,0 kVA 22,1 kVA

Sulake, hidas 25 A 35 A 35 A 25 A 35 A

Kuormitettavuus (40 ˚C) 60 % ED - - 500 A - 450 A

80 % ED - 400 A - 350 A -

100 % ED 300 A 380 A 430 A 330 A 350 A

Tyhjäkäyntijännite 50 V 50 V 50 V 50 V 50 V

Tehokerroin maksimivirralla 0,9 0,9 0,9 0,85 0,9

Hyötysuhde maksimivirralla 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88

Äärimitat (mm) P x L x K 590 x 230 x 500 590 x 230 x 500 590 x 230 x 500 590 x 230 x 430 590 x 230 x 430

Paino 34 kg 35 kg 36 kg 36 kg 37 kg

Langansyöttölaite DT 400 DT 410

Käyttöjännite 50 V DC 50 V DC

Liitäntäteho 100 W 100 W

Kuormitettavuus (40 ˚C) 80 % ED 600 A 600 A

100 % ED 500 A 500 A

Toimintaperiaate 4-pyöräsyöttö 4-pyöräsyöttö

Langansyöttönopeus 0…25 m/min 0…25 m/min

Lisäainelangat ø Fe, Ss 0,6…1,6 mm 0,6…1,6 mm

ø Täytelanka 0,8…1,6 mm 0,8…1,6 mm

ø Al 1,0…1,6 mm 1,0…1,6 mm

Pistooliliitin Euro Power pin

Käyttölämpötila -20…+40 °C -20…+40 °C

Varastointilämpötila -40…+60 °C -40…+60 °C

EMC-luokka A A

Kotelointiluokka IP23S IP23S

Äärimitat P x L x K 269 x 175 x 169 mm 269 x 175 x 169 mm

Paino 4,5 kg 4,5 kg

KempArc Browser -hallintakäyttöliittymän avulla on helppo ohjata KempArc-järjestelmän hitsausparametreja.

94

Page 95: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KempArc SYN300,400,500, Pulse 350, 450

TilaustiedotKempArc-virtalähteet

SYN 300 (digitaalinen) 6201300

SYN 400 (digitaalinen) 6201400

SYN 500 (digitaalinen) 6201500

SYN 300 (analoginen) 6201300AN

SYN 400 (analoginen) 6201400AN

SYN 500 (analoginen) 6201500AN

KempArc Pulse 350 (digitaalinen) 6200350

KempArc Pulse 450 (digitaalinen) 6200450

KempArc Pulse 350 (analoginen) 6200350AN

KempArc Pulse 450 (analoginen) 6200450AN

Langansyöttölaitteet

DT 400 6203400

DT 400L 6203400L

DT 410 6203410

Kaasunvirtauksen tunnistin SP600434

KF 62 -etähallintalaite

KF 62-paneeli 6200800

Kaapeli, 10 m 4308370

Moottoripistooli

MXF SYNC -synkronointisarja KempArc Pulse W005377

Liitäntäkortit

Interbus S, kupari 9774120IBC

Interbus S, optinen 9774120IBO

Profibus 9774120PRF

Profinet 9774120PRN

Can Open 9774120CAN

Ethernet 9774120ETH

Devicent 9774120DEV

Ohjauslaitteet

KempArc Browser Synergic 6202100

KempArc Browser Pulse 6202200

Wise™-hitsaustoiminnot

WiseRoot-A 9991011

WiseThin-A 9991013

WisePenetration-A * 9991010

WiseFusion-A * 9991015

Jäähdytysyksikkö

KempCool 10 6208100

Kaapelit

Välikaapeli 5 m, ilmajäähdytys 6260441

Välikaapeli 10 m, ilmajäähdytys 6260445

Välikaapeli 5 m, nestejäähdytys 6260461

Välikaapeli 10 m, nestejäähdytys 6260465

Välikaapeli 70-5-WH DIX, Zipper 6260478

Välikaapeli 70-10-WH DIX, Zipper 6260479

Välikaapeli 70-5-GH DIX, Zipper 6260446

Välikaapeli 70-10-GH DIX, Zipper 6260447

Välikaapeli 70-5-GH / DT 410 6260442

Välikaapeli 70-10-GH / DT 410 6260443

Vedonpoistimet, niveletön W003210

Vedonpoistimet, pallonivel W003211

Maadoituskaapeli, 70 mm2, 5 m 6184711

Jatkokaapeli, 70 mm2, 10 m 6184712

Langansyöttölaitteen kiinnikkeet

Fanuc 100iC / DT 400 W003367

Fanuc 100iC / DT410 / DT 400L W006213

Kuka KR 125/3 W003114

Kuka KR5HW W003696

ABB IRB 2400L W004135

ABB IRB 1600 W004137

ABB IRB 1600ID W004138

Motoman EA 1400 W002450

Motoman EA1900 W004107

* Saatavilla vain KempArc Pulse -malleihin

Kempin tuoteluettelo 2015 95

Page 96: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KempArc Pulse TCS

Energy e�cient

Yksilankahitsauksen vaihtaminen kaksilankaiseen tandem-hitsaukseen on te-hokas keino lisätä hitsaustyön nopeutta ja tuottavuutta sekä vähentää kustannuksia. Varhaiset tandem-tekniikkaa hyödyntävät mallit eivät kuitenkaan ole pystyneet tarjo-amaan täyttä hyötyä prosessista. Parametrien valinta ja säätäminen on ollut epävar-maa, vaivalloista ja aikaa vievää, koska johtavan ja seuraavan elektrodin synkronointi on erittäin monimutkaista.

Nyt tilanne on muuttunut, kun Kempin uusi KempArc Pulse TCS (Tandem Control System) -järjestelmä avaa oven luotettavaan kahden valokaaren hallintaan. Älykkäät TCS-ohjelmaratkaisut tekevät järjestelmän käyttöönotosta ja valokaaren automaat-tisesta hallinnasta entistä helpompaa, mikä nostaa merkittävästi hitsausnopeutta ja parantaa laatua.

TCS-ohjelmisto tarkkailee ja ohjaa aktiivisesti kumpaakin valokaarta erikseen, mikä mahdollistaa niiden tarkan säätämisen toisistaan riippumatta. Seuraava valokaari tark-kailee jatkuvasti johtavaa valokaarta ja säätää itseään sen mukaan, mistä on seuraavia etuja:

• ei valokaarien interferenssiä• reaaliaikaisesti optimoitu ja riippumaton valokaarien pituuden säätö• nopea, joustava ja helppo parametrien säätö.

KempArc Pulse TCSParempi tuottavuus TCS-tekniikalla

Rahalle vastinetta• Tuottavuus kasvaa 40–80 %

paremmaksi kuin yksilankaprosessissa

• Helppo prosessin ominaisuuksien asetus ja parametrien hallinta

• Kumpi tahansa elektrodi voidaan kytkeä pois käytöstä tai ottaa käyttöön hitsauksen aikana

• Soveltuu sekä teräkselle että alumiinille

• Vähäinen lämmöntuonti ohutlevyissä

• Silloitushitsauksen valinta kummassakin elektrodissa

• TCS-prosessi ei ole riippuvainen hitsaussuunnasta

• Voidaan käyttää kaikissa robottimerkeissä

Parempi tuottavuus ja laatu

96

Page 97: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Tekniset tiedot

Tilaustiedot

Arkkitehtuuri:

KempArc Pulse TCS

Liitäntäjännite 3~, 50/60 Hz 400 V -15…+20 %

Liitäntäteho 60 % ED 22,1 kVA

100 % ED 17,8 kVA

Sulake, hidas 35 A

Kuormitettavuus (40 ˚C) 60 % ED 450 A

100 % ED 380 A

Hitsausvirta ja jännitealue 10…50 V

Tyhjäkäyntijännite 50 V

Tyhjäkäyntiteho 100 W

Tehokerroin maksimivirralla 0,9

Hyötysuhde maksimivirralla 88 %

Käyttölämpötila -20…+40 ºC

Varastointilämpötila -40…+60 ºC

EMC-luokka A

Kotelointiluokka IP23S

Äärimitat P x L x K 590 x 230 x 430 mm

Paino 36 kg

Oheislaitteiden jännitesyöttö 50 V DC / 100 W

Sulake, hidas 6,3 A

Jäähdytyslaitteen jännitesyöttö 24V DC / 50 VA

KempArc Pulse TCS toimitetaan varustettuna haluamallasi hitsauspolttimella, joka voi olla tavallinen tai moottoripistooli.

DT 400 -langansyöttölaitteet on varustettu luotettavalla 4-pyöräisellä DuraTorque-lan-gansyöttömekanismilla ja erittäin kestävillä täysmetallisilla syöttöpyörillä.

1. Hitsausvirta saadaan kahdesta 450 am-peerin KempArc Pulse -virtalähteestä. Niiden asetuksia voidaan säätää toisistaan riippu-matta.

2. KempCool 40 on tehokas nestejäähdytys-laite erityisesti KempArc Pulse TCS -laitteistoa varten.

KempArc Pulse TCS

KempArc Pulse TCS -paketti Devicenet P161

KempArc Pulse TCS -paketti Can Open P162

KempArc Pulse TCS -paketti Ethernet P163

KempArc Pulse TCS -paketti Profi bus P164

KempArc Pulse TCS -paketti Profi net P165

Kemparc Pulse 450 TCS Digital 6200455

KempArc DT 400 -langansyöttölaite Oikeanpuoleinen 6203400

KempArc DT 400L -langansyöttölaite Vasemmanpuoleinen 6203400L

Wise Fusion-hitsaustoiminto 9991015

Match curve-hitsaustoiminto 9990401

Interbus S, kupari Liitäntäkortti 9774120IBC

Interbus S, optinen Liitäntäkortti 9774120IBO

Profi bus Liitäntäkortti 9774120PRF

Profi net Liitäntäkortti 9774120PRN

Can Open Liitäntäkortti 9774120CAN

Ethernet Liitäntäkortti 9774120ETH

Devicent Liitäntäkortti 9774120DEV

Tandem-ohjauskaapeli W005451

Välikaapeli ROBOT 95-10-WH 6260466

Välikaapeli ROBOT 95-25-WH TANDEM 6260467

Kempcool 40 6208400

Binzel Tandem W 800 CAT -hitsauspoltin 204.Z000.1

Kempin tuoteluettelo 2015 97

Page 98: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

98 Ohjelmistotuotteita98

TWXM

Kemppi ARCSystem

3

Universalstandard

WPS packages

Equipmentand

accessories

Training,coordination, consultancy

Page 99: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

9999Kempin tuoteluettelo 2015

Kemppi ARC System 3 100

KAS - ArcInfo 102

KAS - ArcValidator 104

KAS - ArcWise 106

Universal Standard WPS 108

Kempin uuden TWM-konseptin avulla hitsaustyön laadun ja tuottavuuden hallinta nousee uudelle tasolle.

Olennainen osa TWXM-konseptia on Kemppi ARC System 3, universaali hitsauksen hallinnan työkalupakki. Kemppi ARC System -järjestelmän

moduulit ovat ohjelmistotuotteita, jotka parantavat huomattavasti hitsauksen hallintaa. Kempin universaaleja standardihitsausohjeita voi käyttää kaikkien hitsauslaitemerkkien kanssa levy- ja putkihitsauksessa MIG/MAG-prosessilla sekä levyjen puikkohitsauksessa.

Ohjelmistotuotteita

Page 100: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kemppi ARC System 3100

ArcPQ

ArcWP

ArcI

ArcV

ArcQ ArcPM

ArcWiseArc Match

Arc E

ArcP

PERSONNEL

QUALIFICATION

WELDING

PROCEDURE

ARC

QUALITY

TAILOR

FUNCTIONS

WELDING ARC

OPTIMIZATION

PRODUCTION

MANAGEMENT

ARC

PRODUCTIVITY

ARC INFO

ENGINEERING

ARC

VALIDATOR

ANALYZE REFINE CONTRO

L

Kun käytössä on Kemppi Arc System 3, jokainen hitsi on jäljitettävissä. Hitsaajan nimi, hitsaajan pätevyys, käytetty hitsausprosessi, kaikki asetukset ja käytetty laitteisto. Ensimmäistä kertaa historiassa sinulla on mahdollisuus saada kaikki tarpeellinen data koko hitsauksen tuotantoprosessista, kaikki suunniteltuna, kaikki valvottuna, kaikki dokumentoituna, kaikki kontrolloituna yhdellä kokonaisratkaisulla. Jokainen asianosainen saa kaiken oleellisen tiedon.

Kemppi Arc System 3 Lopeta arvailu – aloita tietäminen

Kemppi ARC System -järjestelmän moduulit ovat ohjelmistotuotteita, jotka parantavat huomattavasti hitsauksen hallintaa ja tehostavat hitsaustuotantoa kokonaisuudessaan. Kaikki Arc-moduulit toimivat saumattomasti yhteen. Valitse niistä ne joita tarvitset!

Moduulaarinen Kemppi Arc System 3 -työkalupakki

Page 101: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kempin tuoteluettelo 2015 101

Omistajat tietävät

• Laadukas toiminta pitää mainetta yllä• Turvallisuusasiat ovat hallinnassa• Jokainen hitsi on 100–prosenttisesti jäljitettävissä• Kaikki urakoitsijat ja heidän hitsaajansa noudattavat hitsausohjeita

Urakoitsijat tietävät

• Tilaajan kaikki laatuvaatimukset voidaan täyttää • Kaikkia standardeja ja säädöksiä noudatetaan• Hitsaustuotanto ja -laatu ovat täysin hallinnassa• Kilpailukyky paranee ja liikevoitto kasvaa entistä paremman laadun

ja lyhyemmän toimitusajan ansiosta• Useiden työkohteiden samanaikainen hallinta vähentää

voimakkaasti laatutarkastusten tarvetta • Hitsaustuotanto on täysin jäljitettävissä ja alihankkijaverkosto on

hallinnassa

Hitsausyritykset tietävät

• Pääurakoitsijan kaikki laatuvaatimukset voidaan täyttää• Tiedonkeruu, tiedon analysointi, raportointi ja dokumentointi on

automatisoitu• Hitsausohjeet, poikkeamat ja NDT-tarkastukset ovat kaikki samassa

järjestelmässä• Useiden työkohteiden samanaikainen hallinta säästää kuluja ja

parantaa kokonaislaatua• Kaikkien hitsaajien pätevyys on ajan tasalla• Kaikki hitsaajat noudattavat hitsausohjeita• Hitsausvirheiden riski on pieni• Viestintä on helppoa ja palaute luotettavaa

Tarkastuslaitokset tietävät

• Sertifikaattien hallinta on helppoa ja tarkkaa • Standardeja ja määräyksiä noudatetaan aina ja kaikkialla • Useiden työkohteiden samanaikainen valvonta säästää aikaa ja

parantaa NDT-tarkastusten hallintaa • Tarkka ja nopea dokumentointi• Hitsausprosessin 100-prosenttinen jäljitettävyys

Hitsauspäälliköt tietävät

• Työpajan tuotantoa voi valvoa verkossa• Tiedonkeruu, tiedon analysointi, raportointi ja dokumentointi on

automatisoitu• Laatutarkastusten määrä vähenee• Konekannan hallinta parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta• Asetukset ovat varmasti oikein ja laitteet huolletaan ajallaan

Hitsaajat tietävät

• Oikeaa hitsausmenetelmää käytetään joka kerta• Viestintä on helppoa ja palaute luotettavaa• Varsinainen hitsaustyö on hitsaajan hallinnassa Kempin

asiakaslupauksen Joy of Welding mukaisesti

Page 102: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kemppi Arc System – ArcInfo

Kemppi ARC System ArcInfoHitsaustietojen analysointi-työkalu

Hyödyt• Helppokäyttöinen

verkkopalvelu

• Hitsausarvojen havainnollinen esitystapa

• Suuri hyöty oppilaitoksille ja konepajoille

• Tehostaa hitsauksen opetusta ja tutkimusta

• Faktatietoja kustannuslaskelmien tueksi

• Entistä helpommat hitsauksen menetelmäkokeet

Nopea tie hitsausdatan analysointiinParametrien tallentaminen

Hitsausparametrit vaikuttavat oleellisesti hitsauksen laatuun. Hitsausparametrit kuten hitsausvirta, hitsausjännite, langansyöttönopeus, hitsausnopeus ja lämmöntuonti vaikuttavat myös hitsaustyön tehokkuuteen ja kustannuksiin. ArcInfo jalostaa raakadataa muotoon, jossa se on helposti ymmärrettävissä ja omaksuttavissa. Sen suunnittelun lähtökohtina ovat helppokäyttöisyys ja visuaalinen selkeys.

Verkkopalvelu

ArcInfo-verkkopalvelu havainnollistaa mittaustulokset. Raportit ovat tarkkoja ja tinkimättömiä, mutta ne ovat myös visuaalisesti selkeitä ja vaikuttavia. Datan käsitteleminen ja arkistointi on nyt helpompaa kuin koskaan.

Käytä dataa omien hitsausohjeiden (WPS) tekemisessä

Voit ladata ArcInfosta alustavan hitsausohjeen (pWPS:n) mallipohjan ja käyttää keräämääsi ArcInfo-hitsausdataa oman hitsausohjeesi tekemiseen, kun olet saanut pWPS:n hyväksytyksi.

102

Page 103: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

DataCatch mahdollistaa tiedonkeruun

Seuraa ja analysoi tietoja tietokoneen ääressä

CHANNEL

MENU

X37 + +

FastMig DataCatch Tietokone ArcInfo-palvelu

Käyttäjätili ArcInfo-palvelu

Hitsausdatan kerääminen hitsauskoneesta ja siirtäminen ArcInfo-pilvipalveluun onnistuu helposti ”Liitä ja klikkaa” -menetelmällä.

Kytke DataCatch-laite hitsauskoneeseen, josta haluat kerätä hitsausdataa. Liitä DataCatch-laite tietokoneeseen ja klikkaa painiketta, jolloin hitsausdata siirtyy ArcInfo-palveluun. Voit aloittaa hitsausdatan analysoinnin.

ArcInfo 6265032

Tilaustiedot

1

2

3

1. Hitsit näkyvät helposti ymmärrettävällä aikajanalla.

2. Kutakin hitsiä voidaan tarkastella havainnollisessa näkymässä.

3. Paljon hyödyllistä tietoa yleisimmistä hitsausvirheistä.

Miten ArcInfo toimii käytännössä?

Tietojen kerääminen tapahtuu kytkemällä DataCatch-laite hitsauskoneeseen, joka voi olla FastMig Pulse, FastMig KMS, FastMig X tai FastMig M. Hitsauksen jälkeen DataCatch liitetään tietokoneeseen, ja dataa voi heti käsitellä internetissä. Koska ArcInfo on verkkopalvelu, tuotepäivityksistä ei tarvitse huolehtia, vaan uusin versio on aina käytettävissä automaattisesti.

Oppimisen uusi ulottuvuus

ArcInfo tuo oppimiseen sykettä. Opettajat voivat kehittää hitsaustekniikan opetusta havainnollisemmaksi ja mielekkäämmäksi, mikä tuo lisää syvyyttä oppimisprosessiin. ArcInfo myös johdattaa opiskelijat internetissä olevan lisätiedon luo.

Kempin tuoteluettelo 2015 103

Page 104: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kemppi Arc System – ArcValidator

Kemppi ARC SystemArcValidator

• Nopea ja tarkka validointi kaikille hitsauslaitemerkeille ja -malleille *

• Täysin automaattinen validointi Kempin kehittyneille laitteille

• Ohjattu vaiheittainen prosessi• Sisältää PC-ohjelmiston ja

sertifi kaattien luonnin• Integroitu

langansyöttönopeuden mittaus

• Pohjautuu EN 50504 -standardiin

* Mittaustarkkuus jopa 550 A

Täydellinen ratkaisu hitsauslaitteiden validointiinTulevaisuuden ratkaisu

Kemppi ArcValidator on automatisoitu ja universaali ratkaisu kaarihitsauslaitteiden tarkkuuden validointiin. ArcValidator-ratkaisu nopeuttaa validointia jopa 80 %. Systemaattinen ja tarkka hitsauslaitteiden validointi

ArcValidatorin virtaviivainen toiminta tukee paikallista laadunvalvontaa tarjoamalla virran ja jännitteen standardinmukaisen validoinnin. ArcValidator soveltuu MIG/MAG-, TIG- ja puikkohitsauksen validointiin, ja se on yhteensopiva lähes kaikkien tavanomaisten hitsauslaitteiden kanssa, joissa mittayksikönä käytetään absoluuttisia arvoja.

Tehokas, ratkaisukeskeinen lähestymistapa

ArcValidatorin opastaa käyttäjää selkeillä näyttöohjeilla koko validointiprosessin ajan. Kaikki validointitiedot tallentuvat ArcValidator DataStick -muistitikkuun käytettäväksi validointiraportin ja virallisen sertifi kaatin laatimiseen ArcValidatorin PC-ohjelmistolla.

Jokaisella validoinnilla on oma viitenumero, mistä on suurta etualaajoilla työmailla, joissa on suuri konekanta, tai kun työpäivän aikana tehdään asiakaskäyntejä useilla pienillä työmailla.

Täsmällistä ja vertailukelpoista laadunvalvontaa

ArcValidator on uusimpien standardien mukainen. Se mittaa vaadittavia ominaisuuksia ja varmistaa, että hitsauslaitteisto täyttää tarvittavat standardien vaatimukset hitsausohjeissa ja laatuprosesseissa määritettyjen arvojen tarkan asettamisen osalta.

80%FASTER

Jopa 80 % nopeampi kuin manuaalinen validointi

MIGMMATIGYHTEENSOPIVAT HITSAUSPROSESSIT

104

Page 105: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

ArcValidatorissa on sisäänrakennettuna ominaisuutena myös langansyöttönopeuden mittaus.

ArcValidator RC -kaukosäädin tallentaa kaikki validointiprosessin tiedot, minkä jälkeen ne voidaan siirtää PC-ohjelmistoon.

ArcValidator-vastuskuorma on helposti siirreltävissä oleva universaali laite erimerkkisistä hitsauslaitteista koostuvan konekannan validointiin.

ArcValidator PC -ohjelmisto kattaa sekä esi- että jälkivalidoinnin ja takaa helpon sertifi kaattien luonnin ja täsmällisen asiakastietokantojen hallinnan.

Miksi kaarihitsauslaitteiden validointi on tarpeellista?

Hitsauslaitteiden validoinnilla varmistetaan vakioidun mittaustarkkuuden ja laadun pysyvyys. Esimerkiksi MIG/MAG-hitsauslaitteiden tapauksessa se tehdään mittaamalla hitsauksessa käytettävän virran, jännitteen ja langansyöttönopeuden tarkkuutta ja pysyvyyttä. Myös asetettujen parametrien toistettavuus on taattava.

ArcValidator pohjautuu eurooppalaisen EN 50504 -standardin kaarihitsauslaitteiston validointia koskeviin vaatimuksiin. ArcValidator-järjestelmän yhteensopivuus kyseisen validointistandardin kanssa varmistetaan vuotuisella kalibroinnilla, mikä voidaan teettää Kempin huoltokorjaamolla.

Selkeät ja johdonmukaiset raportointitoiminnot

Raportointitoimintojen avulla validointitiedot voidaan tallentaa ja esittää selvästi ja tarkasti sekä mahdollistetaan pitkälle automatisoitu sertifi kaattien luonti. Kemppi ArcValidatorin PC-ohjelmisto on helppokäyttöinen ja rakenteeltaan selkeä. Se sisältää opastustoiminnon uusia käyttäjiä varten.

Automaattinen hitsauslaitteiden validointi

Useiden Kempin FastMig- ja KempArc-laitteiden validoinnin voi tehdä automaattisesti. ArcValidar valvoo ja ohjaa validoitavaa laitetta – virtalähdettä tai langansyöttölaitetta – kaukosäädinliitännän avulla validointiprosessin aikana.

Käyttäjä voi valita joko vakiovalidoinnin (normaali tarkkuus) tai tarkkuusvalidoinnin (suurempi tarkkuus), Eurooppalaisen EN 50504 -standardin mukaisesti.

EN 1090 on eurooppalainen standardi, jonka noudattaminen on teräsrakenteiden valmistuksessa ja kokoamisessa tarvittavan CE-merkinnän myöntämisen edellytyksensä. Kaarihitsauslaitteiden tarkkuusvaatimukset on määritetty standardissa EN 60974-1.

Kempin tuoteluettelo 2015 105

Page 106: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Wise-ohjelmistotuotteet

Tilauskoodi KempArc Synergic KempArc Pulse FastMig M FastMig Pulse FastMig X

WiseRoot 6265011 l l

WiseRoot+ 9990418 l

WiseRoot-A 9991011 l l

WiseThin 9991013 l l

WiseThin+ 9990419 l

WiseThin-A 6265013 l l

WisePenetration 9991000 l l l

WisePenetration-A 9991010 l l

WiseFusion 9991014 l l l

WiseFusion-A 9991015 l

Wise-ratkaisuilla tuottavaan lopputulokseen

Wise-ohjelmistotuotteiden avulla löydät parhaat ratkaisut han-kaliin hitsauskohteisiin. Wise-tuotteet on kehitetty yhdessä alan teollisuuden kanssa, ja niiden luotettavuus on testattu aidossa käyttöympäristössä.

Wise-tuotteet ovat hitsauksen ohjelmistoratkaisuja. Ne nosta-vat hitsaustyön tuottavuuden uudelle tasolle, jota olisi täysin mahdotonta saavuttaa perinteisillä MIG/MAG-hitsausproses-seilla. Wise-tuotteilla saat entistä paremmat pohjapalot, vakaan hitsaustehon, automaattisen valokaaren hallinnan ja tarkan ohutlevyjen hitsauksen.

Voit käyttää Wise-tuotteita FastMig Synergic- ja FastMig Pulse -hitsauslaitteissa sekä KempArc-automaatioratkaisuissa. Voit myös testata niitä omassa tuotantoympäristössäsi ennen nii-den hankkimista.

Lisätietoja saat lähimmältä Kemppi-edustajalta tai verkkosivus-tostamme www.kemppi.fi.

Hallitse osaamista, tuottavuutta ja laatua

106

Page 107: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

WiseRoot

WiseRoot on erittäin tehokas, räätälöity lyhytkaariprosessi manuaaliseen ja automatisoituun juuripalkojen hitsaukseen teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle. Se sietää erittäin hyvin ilmaraon vaihtelua ja on kolme kertaa nopeampi juuripalkojen hitsausprosessi kuin TIG. Sitä on myös helppo oppia käyttämään, ja aikaa säästyy jälkikäsittelyn vähentyessä. Hitsauksen asiantuntijat eivät ole yleensä mielellään käyttäneet MIG/MAG-vakioprosessia juuren hitsaukseen johtuen tunnetuista laatuongelmista. Kempin WiseRoot sen sijaan on kaikkea muuta kuin perinteinen prosessi. Se on täysin hyväksytty ja arvostettu juuripalkojen hitsausratkaisu.

• Laadukasta pohjapalkojen hitsausta• Erittäin hyvä ilmaraon vaihtelun sietokyky• Ei tarvetta keraamiseen juuritukeen• Kolme kertaa nopeampi kuin TIG-hitsaus• Helppo asentaa ja käyttää• Pienentää jälkityöstökustannuksia• Voi vähentää liitostilavuutta paksuissa

materiaaleissa, jolloin lisäaineiden menekki ja kustannukset pienenevät

• Paras pohjapalon hitsausmenetelmä markkinoilla• Laadukasta pohjapalkojen hitsausta• Erittäin hyvä ilmaraon vaihtelun sietokyky• Ei tarvetta keraamiseen juuritukeen• Kolme kertaa nopeampi kuin TIG-hitsaus• Erittäin helppo oppia ja käyttää• Pienentää jälkityöstökustannuksia• Voi vähentää liitostilavuutta paksuissa

materiaaleissa, jolloin lisäaineiden menekki ja kustannukset pienenevät

• Erinomaisethitsausominaisuudethiilidioksidilla

WisePenetration

WisePenetrationin ansiosta hitsausteho pysyy hitsisulassa tasaisena riippumatta hitsauspistoolin asennosta tai pistoolin ja työkappaleen välisestä etäisyydestä. WisePenetration sopii sekä manuaaliseen että automaattiseeen MIG/MAG-hitsaukseen, joten se tuo ratkaisun moniin vaikeina pidettyihin hitsausongelmiin.

• Vähentää kylmäjuoksujen vaaraa• Vähentää hitsausparametrien säätötarvetta• Pienentää jälkikäsittelykustannuksia

hitsausvirheiden määrän vähentyessä• Helppo käyttää ja ottaa tuotantokäyttöön• Sopii käytettäväksi pitkillä ja lyhyillä kaapeleilla• Vähentää hitsausaikaa ja lisäainekustannuksia

WiseFusion

WiseFusion luo ja ylläpitää optimaalista oikosulkuominaiskäyrää pulssi-MIG/MAG- ja kuumakaarisovelluksissa. Kun WiseFusion pitää valokaaren optimaalisena, hitsin laatu pysyy tasaisena kaikissa asennoissa sekä manuaalisessa että automatisoidussa hitsauksessa, eikä kerran asetettuja säätöjä tarvitse muuttaa.

• Automaattinen valokaaren pituussäätö pulssi-MIG-MAG- ja kuumakaarihitsauksessa

• Erinomainen hitsisulan hallinta asentohitsauksessa

• Kapea ja energiatiheä valokaari• Parempi hitsin laatu ja ulkonäkö• Suurempi hitsausnopeus

WiseThin

WiseThin on räätälöity kylmäkaariprosessi manuaaliseen ja automaattiseen ohutlevyhitsaukseen ja kaarijuottoon. Tyypillisiä kohteita ovat autoteollisuus sekä laadukkaiden ohutlevyjen valmistus teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä.

WiseThin+

WiseThin+ on räätälöity kylmäkaariprosessi manuaaliseen ja automaattiseen ohutlevyhitsaukseen. WiseRoot+-prosessi pohjautuu täsmälliseen jännitteen mittaukseen ja virran säätöön. Seoskaasun hitsausominaisuudet saadaan pelkällä CO₂:lla. Laajentaa parametri-ikkunaa ja vähentää näin tarvetta käyttää ohuita langanpaksuuksia. Miellyttävän pehmeät kaariominaisuudet ja erinomaiset hitsausominaisuudet 0,8–3,0 millimetrin vahvuisille levyille. Vähentää lämmöntuontia ja siten myös muodonmuutoksia. Erinomainen valokaaren sytytys silloituksessa ja katkohitseissä

WiseRoot+

WiseRoot+ on erittäin tehokas, räätälöity kaariprosessi manuaaliseen ja automatisoituun juuripalkojen hitsaukseen teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle. WiseRoot+-prosessi pohjautuu täsmälliseen jännitteen mittaukseen ja virran säätöön. Jännitteentunnistuskaapeli varmistaa todellisten kaaritietojen saannin. Vain kahta parametria pitää säätää. Langansyöttönopeus ja hienosäätö. Erinomaiset hitsausominaisuudet myös pitkillä kaapeleilla (jopa 30 m). Erittäin tehokas prosessi » 10 % nopeampi kuin tavallinen MAG-hitsaus.

• Vähentää roiskeita kaikilla materiaaleilla, myös sinkityillä levyillä

• Lämmöntuonti on 10–25 % pienempi kuin normaalissa MIG/MAG-hitsauksessa, joten se vähentää materiaalin muodonmuutoksia

• Erinomainen hitsisulan hallinta erimuotoisissa liitoksissa ja sovitteissa

• Vähemmän jälkikäsittelyä• Parempi hitsausnopeus useissa sovelluksissa

• Erinomaisethitsausominaisuudet hiilidioksidilla• Säästää hitsauskustannuksia• Soveltuu jalkoasentoon ja muuhun

asentohitsaukseen• Vähentää roiskeiden määrää ja kokoa• Helppo käyttää• Tuloksena korkealaatuinen hitsi• Vähemmän jälkikäsittelyä Suurempi hitsausnopeus kuin perinteisessä

kaarihitsauksessa• Vakaa valokaari paksumpien levynvahvuuksien

asentohitsauksessa

Kempin tuoteluettelo 2015 107

Page 108: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Universal standard WPS packages

Ota EN 1090 -standardi haltuun yhdessä Kempin kanssa

Universaalit hitsausohjeetKaikille hitsauslaitemerkeille

Hyödyt• Markkinoiden monipuolisin

ratkaisu, joka sopii konepajoihin ja työmaille sekä MIG/MAG- että puikkohitsaukseen.

• Kaikkia kolmea hitsausohjepakettia voidaan käyttää kaikissa hitsauslaitemerkeissä.

• MIG/MAG-hitsausohjepaketti sopii umpilangoille sekä jauhe- ja metallitäytelangoille, ja se sisältää 84 hyväksyttyä ja testattua hitsausohjetta MIG/MAG-hitsaukseen.

• MIG/MAG-putkihitsauksen ohjapaketti sisältää 28 rakenneputkien hitsausohjetta.

• Puikkohitsauksen ohjepaketti sisältää 28 hitsausohjetta ja käytännön tietoja trussirakenteiden hitsauksesta.

• Kaikkia hitsausohjepaketteja voi käyttää myös kohteissa, joissa esiintyy iskusitkeysvaatimuksia. Lisätietoja lisäaineiden luokitusvaatimuksista on osoitteessa www.kemppi.com/wps.

• Erityisiin tuotantotarpeisiin räätälöityjä hitsausohjeita on saatavilla erikoistilauksesta.

Kempin universaalit hitsausohjepaketitHeinäkuun 2014 alusta alkaen kaikkien EU:ssa markkinoitavien teräs- ja alu-miinirakenteiden on oltava CE-merkittyjä, kuten rakennustuoteasetuksessa (CPR) määrätään. Tämä tuo isoja muutoksia niille, jotka toimittavat terästuot-teita rakentamiseen tai pystyttävät teräsrakenteita työmailla, koska heidän täytyy noudattaa EN 1090-2 -standardin vaatimuksia.

Kaikki hitsauslaitemerkit kattava ratkaisu konepajoihin ja työmaille

EN 1090-2 -standardin vaatimusten täyttämistä varten tarjoamme universaalit hitsausohjepaketit konepaja- ja työmaahitsaukseen. Nämä hitsausohjeet on tehty sekä MIG/MAG- että puikkohitsaukseen. Kemppi on maailman ensimmäinen hitsauslaitevalmistaja, joka tuo markkinoille universaalit hitsausohjeet konepajojen ja rakennustyömaiden vaativiin ja muuttuviin olosuhteisiin, joissa havainnolliselle ohjeistukselle on selkeä tarve.

Kempin universaalit hitsausohjeet käyvät kaikkiin laitteisiin valmistajasta riippumatta.

Kempin universaalit MIG/MAG- ja puikkohitsauksen hitsausohjeet ovat yhteensopivia kaikkien hitsauslaitemerkkien kanssa. Sekalainen hitsauslaitekanta ei ole ongelma, sillä Kempin hitsausohjeita voi käyttää kaikkein laitemerkkien kanssa. Hitsausohjeet noudattavat EN ISO 15612 -standardia ja niitä voidaan käyttää teräsrakenteille toteutusluokissa EXC1 ja EXC2 tapahtuvassa EN 1090 -standardin mukaisessa hitsauksessa.

Kuhunkin työkohteeseen riittää yksi hitsausohjepaketti

Sinun ei tarvitse hankkia erillistä lisenssiä kullekin hitsauskoneelle. Hitsausohjeita voi käyttää metallityöpajoissa ja asennuskohteissa, jotka ovat saman teknisen ja laadunvalvonnan alaisuudessa.

108

Page 109: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

60-65°

30-35°

40-45°

1)

2)

3)

75-90°

65-80°65-80°

90°

75-90°

90°

PA/1G/1F

PB/2F

PC/2G

PE/4G

PD/4F

PF/3G up/

3F up

PG/3G down/

3F down

PH/5G up/

5F up

PJ/5G down/

5F down

H-L045/6G up

J-L045/6G down45°

45°

Torch angle

Welding positions

135, 136, 138

135, 138

General information

WPS noWPS 135-FW-1

Date

Rev.1Page 1 [2]

LanguageEN

WPQR no:

Method of preparation and cleaning:Welding position:

Cutting and grinding

PA, PB, PC

Throat thickness (mm):

Distance contact tube/workpiece (mm):

3…5

15…20

Manufacturer:

Preheat Temperature (°C):

Mode of metal transfer:

≥ 5

Globular/Spry transfer

Joint type and weld type:

Interpass Temperature (°C) :

Weld details:

FW, P/T

-

sl

Identification of parent material

Weld preparation details

Welding parameters

(kJ/mm)

1135

0,54…0,90

1135

0,55…1,04

Identification of filler materials

Filler material handling

Identification of shielding gas

Other information

Dr. Petteri Jernström

IWE Kari Juvonen

Kemppi Oy, Manufacturer

Inspecta Tarkastus Oy, Notified body

6,0…9,0300...400

EN ISO 14175

M21

15…20 l/min

a) Filler materials that comply with the classifications above can be used, such as Esab OK Autrod 12.51, Elgamatic 100, Böhler EMK6.

Standard

Group

Shielding gas flow rate:

Standard

Designation

EN ISO 14341-A

G 42 2 M/G3Si1

G 42 3 M/G3Si1

G 42 4 M/G3Si1 a)

See filler material manufacture's

instructions1,2210…250

22,0…26,0DC+

1,0160…200

22,5…24,5DC+

7,0…9,0260…320Type or current/

polarity

U

Wire feed speedTravel speed

v

Heat input

Q

(mm)(A)

(V)

DC-/DC+

(m/min)

(mm/min)

Run Welding

process

Size of filler

material

d

Current

I

Voltage

U

EN 10025-2

3…7

> 500

> 150 (rotated)

BS235/S275/S355

ReH≤355N/mm2

1.1/1.2/1.4

Range of thickness

(mm)

Range of outside diameter

(mm)

AS235/S275/S355

ReH≤355N/mm2

1.1/1.2/1.4

EN 10025-2

3…7

> 500

> 150 (rotated)

Parent material

Group

EN ISO 15608

Standard

MK 135-FW-5

Kemppi Oy, Lahti, Finland

2014-04-04

STANDARD

WELDING PROCEDURE

SPECIFICATION (WPS)

EN ISO 15609-1: 2004

EN ISO 15612: 2004

Welding sequences

Joint design

B

A

1

3...7

3...7

A

B

a3...a5

0...2

60°<α<120°

Kempin universaalit hitsausohjepaketit

Selkeät ja helposti luettavat hitsausohjeet

Hitsausohjeiden kaikkien sivujen taustapuolella on hitsausasentojen yksityiskohtaiset piirrokset ja hitsauskulmien kuvaukset.

Hitsauspakettien mukana toimitetaan asiakirjoja ja linkkejä sisältävä USB-muistitikku.

Universaalit MIG/MAG-hitsausohjeet konepajahitsaukseen

Tämä kattava paketti sisältää 84 MIG/MAG-hitsaukseen tarkoitettua hitsausohjetta, joita voi käyttää kaikkien laitemerkkien kanssa. Ne kattavat useimmat yleisimmin käytetyistä umpilangoista sekä jauhe- ja metallitäytelangoista.

Universaalit MIG/MAG-hitsausohjeet rakenneputkien hitsaukseen

Uusi 28 hitsausohjetta sisältävä paketti on kehitetty erityisesti teräsrakenteissa käytettävien rakenneputkien päittäisliitosten MIG/MAG-hitsaukseen. Ne kattavat useimmat yleisimmin käytetyistä umpi- ja täytelangoista. Lisäksi pakkauksessa on kahdeksan Kemppi WiseRoot+ -hitsausprosessin hitsausohjetta.

Universaalit hitsausohjeet puikkohitsaukseen työmailla

Kempin universaali hitsausohjepaketti puikkohitsaukseen on kehitetty asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Se sisältää kaikki tarvittavat hitsausohjeet, jotka ovat yhteensopivia kaikkien puikkohitsauslaitteiden kanssa.

Hitsausohjeiden menetelmäkoepöytäkirjat (WPQR)

Te ja auditoijanne saatte kaikki hitsausohjeisiin liittyvät menetelmäkoepöytäkirjat (WPQR) heti, kun olette ostaneet hitsausohjepaketin ja rekisteröineet käyttäjätunnuksenne WPS-palvelusivustollamme.

Asiakaskohtaisia hitsausohjeita ja ratkaisuja on saatavilla toteutusluokkiin EXC3 ja EXC4

Kempin hitsaustoiminnoille on myönnetty ISO 3834-2 -sertifiointi ensimmäisenä hitsauslaitevalmistajana maailmassa. Se on luotettava tae Kempin kyvystä kehittää ja tarjota hitsausohjeita itsenäisesti, mikä tekee hitsausohjepalvelustamme nopeaa ja joustavaa.

Kempin universaalien hitsausohjepakettien sisältö

WPS-paketit sisältävät kansion ja USB-muistitikun. Kansio sisältää loppukäyttäjän lisenssisopimuksen, käyttö- ja rekisteröitymisohjeet, pakkauksen sarjanumeron ja laminoidut englanninkieliset hitsausohjedokumentit (84 MIG/MAG-ohjetta, 28 MIG/MAG-putkihitsausohjetta ja 28 puikkohitsausohjetta). USB-muistitikku sisältää viralliset PDF-dokumentit Kempin standardihitsausohjeiden voimassaolon tarkastamista varten. Sen avulla pääset hitsausohjeiden hallintasivustolle ja voit lukea hitsausohjeasiakirjojen eri kieliversioita.

Kempin WPS-verkkopalvelut hitsausohjepakettien rekisteröintiin, hallintaan ja päivitykseen

Kempin WPS-verkkopalveluissa voit rekisteröidä ja hallita hitsausohjeita ja menetelmäkoepöytäkirjoja (WPQR). Sieltä saat myös uusia kieliversioita ja hitsausohjeiden päivityksiä. Hitsausohjeet ovat saatavana useilla eri kielillä.

Mistä voit hankkia paketin

Jos sinulla on voimassa oleva Kempin käyttäjätili, voit ostaa universaaleja hitsausohjepaketteja suoraan Kemppi Channelin kautta tai jälleenmyyjiltä ja maahantuojilta.

Tilauskoodit

Paketin tyyppi Tilauskoodi

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG-hitsaukseen 6800003

Universaalit hitsausohjepaketit puikkohitsaukseen 6800002

Universaalit hitsausohjepaketit MIG/MAG-putkihitsaukseen 6800005

Lisätietoja on WPS-palvelusivustollamme osoitteessa:

http://www.kemppi.com/wps

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijoihimme osoitteessa [email protected] Kempin tuoteluettelo 2015 109

Page 110: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

110 Suojavarusteet, tarvikkeet ja prosessikoulutus110

Page 111: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

111

Beta 90 / 90А / 90Х Hitsauskypärät 112

Beta FreshAir, Delta Freshair Hitsauskypärät 114

Kaukosäätimet 120

Lisävarusteet 122

2-pyöräiset kuljetusyksiköt 124

4-pyöräiset kuljetusyksiköt 125

Kemppi tarjoaa myös erilaisia tarvikkeita parantamaan hitsaustyön turvallisuutta, mukavuutta ja tuottavuutta.

Hitsauskypärät, kaasuvahdit, maadoituspuristimet, pistoolinpidikkeet, etähallintalaitteet ja kuljetusvälineet tekevät Kempin hitsauslaitteiden käytöstä mukavaa ja tehokasta.

Henkilökohtaiset suojalaitteet

Kempin tuoteluettelo 2015 111

Page 112: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KemppiBeta 90 / 90А / 90Х Hitsauskypärät

Tekniset tiedot

KemppiBeta 90 90A 90X

Hitsauslasin koko mm 90 x 110 90 x 110 90 x 110

Katseluikkuna mm 90 x 110 46,5 x 95 46,5 x 95

Suoja-asteikko EN 8–14 EN 3 / 11 EN 4 / 9 - 13

Herkkyys Kiinteä Säädettävä

Kytkentäaika 0,0005 0,00015

Viive (tummag g kirkas), (s) 0,2 0,2–0,8 säädettävä

Hitsauskypärät

KemppiBeta -hitsauskypärät tarjoavat erinomaisen suojan sekä hitsaustyöhön että hitsien jälkityöstöön ja hiontaan. Kypärät on varustettu joko tavallisella tai au-tomaattisesti tummuvalla suojalasilla, jossa on kiinteä tai säädettävä tummuusaste. Kaikissa KemppiBeta-kypärissä on kevyt kuori, jonka iskunkestävyys riittää myös hion-tatyöhön. Minkä tahansa mallin valitsetkin, voit luottaa täydellisesti sen suojausomi-naisuuksiin.

Rahalle vastinetta• KemppiBeta 90 on varustettu

tavallisella hitsauslasilla• KemppiBeta 90A -mallissa

on tummuva lasi, jonka vakiotummuusaste on EN3/11

• KemppiBeta 90X -automaattimaskissa on säädettävä tummuus ja herkkyys (EN4/9-13)

• Iskunkestävyysluokituksen EN175 mukaisesti soveltuu silmien ja kasvojen suojaukseen hitsauksessa ja hionnassa

• Kaksiasentoinen kääntyvä hitsauslasi, jossa on myös kurkistusasento

• Syvä ja tasapainoinen rakenne suojaa myös leukaa, korvia ja kaulaa

Parempi näkyvyys, parempi suojaus

KemppiBeta 90/90A/90X

112

Page 113: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

B/C

A

D

Hitsauskypärä

KemppiBeta 90 9873045

KemppiBeta 90 A 9873046

KemppiBeta 90 X 9873047

A. Roiskesuoja

KemppiBeta 90, 90A, 90X 90 x 110 x 1.0 9873253

B. Hitsauslasi

90 x 110 mm EN 8 9873241

90 x 110 mm EN 9 9873242

90 x 110 mm EN 10 9873243

90 x 110 mm EN 11 9873244

90 x 110 mm EN 12 9873245

90 x 110 mm EN 13 9873246

90 x 110 mm EN 14 9873247

B. Itsestään tummuva hitsauslasi

KemppiBeta 90 A, DIN 3/11 90 x 110 9873059

KemppiBeta 90 X, DIN 4/9-13 90 x 110 9873058

C. Roiskesuoja

KemppiBeta 90A, 90X 52 x 96 x 1.0 W007521

D. Suojalevy

Kirkas suojalevy 90 x 110 x 1,5 9873254

Värillinen suojalevy Beta, polykarb. DIN 3 90 x 110 x 1,5 9873255

Suurentava hitsauslasi

KemppiBeta (1,0) 51 x 108 mm 9873260

KemppiBeta (1,5) 51 x 108 mm 9873261

KemppiBeta (2,0) 51 x 108 mm 9873262

KemppiBeta (2,5) 51 x 108 mm 9873263

Lasinpidinjousi

KemppiBeta 90, 90 A, 90 X 3149850

Pääpanta

KemppiBeta 4306370

Alfa 9873012

Hikinauha 9873018

Tilaustiedot

A - Roiskesuoja

B - Itsestään tummuva hitsauslasi

C - Roiskesuoja

D - Suojalevy

KemppiBeta 90

KemppiBeta 90A/90X

Kääntyvä hitsauslasi, jossa on myös kurkis-tusasento. Erityisen käytännöllinen Kemppi-Beta 90 -vakiomallissa.

Virran voimakkuus, A

Hitsausprosessit 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500

20 40 80 125 175 225 275 350 450

Puikkohitsaus 9 10 11 12 13 14

MIG, teräkset 10 11 12 13 14

MIG, aluminiini 10 11 12 13 14 15

TIG, kaikki metallit 9 10 11 12 13 14

MAG (CO₂-hitsaus) 10 11 12 13 14 15

Hiilikaaritalttaus 10 11 12 13 14 15

Plasmaleikkaus 11 12 13

Hitsauslasien suojausasteet

Kempin tuoteluettelo 2015 113

Page 114: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Beta FreshAir, Delta Freshair Hitsauskypärät

Hitsauskypärät

Beta 90 FreshAir

Raitisilmamaski hitsaukseen ja hiontaanBeta 90 FreshAir on kevyt hitsausmaski, joka suojaa hitsaukseen ja hiontaan liittyviltä huuruilta, epäpuhtauksilta ja pölyltä.

Beta 90 FreshAir -maski soveltuu hitsaukseen kaikissa asennoissa ja suojaa entistä paremmin hitsaajan silmiä ja kasvoja sekä keuhkoja. Säädettävä panta takaa käyttömukavuuden ja kolmeen asentoon kääntyvä lasi tekee hitsauksesta, silloituksesta ja hionnasta vaivatonta ja turvallista. Maskia ympäröivä reuna tarjoaa ylimääräistä suojaa tilanteissa, joissa hitsaus tapahtuu pään yläpuolella. Kaksikerroksinen luukku parantaa maskin suojaa ja käyttömukavuutta, sillä hitsaajan kasvoille siirtyvän kuumuuden määrä vähenee.

Beta 90 FreshAir -hitsausmaski voidaan yhdistää akkukäyttöiseen FreshAir-suodatinyksikköön tai paikalliseen ilmansyöttöjärjestelmään. Viileä ja puhdas hengitysilma johdetaan suodattimen kautta suoraan hitsaajan kasvoille, ja säädettävä kankainen kasvotiiviste luo turvallisen ja miellyttävän hengitysalueen ja erinomaisen käyttömukavuuden. Maskiin muodostuva ylipaine ehkäisee lasin huurtumista ja suojaa hitsaajaa ilman haitallisilta hitsaushuuruilta ja pölyltä.

BETA• Suoja kaarihitsaukseen,

plasmaleikkaukseen, talttaukseen ja hiontaan

• Hitsaaja voi hengittää turvallisesti puhdasta ja viileää ilmaa

• Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa hengittämistä.

• Ilmanlähteenä kevyt, 900 gramman painoinen akkukäyttöinen suodatin tai kiinteä ilmansyöttöjärjestelmä

• Ilman virtaus vähentää lasin huurtumista

• Kääntyvä, kolmiasentoinen lasi hitsaukseen, silloitukseen ja hiomiseen

• Kevyt laite, jota on mukava käyttää

• Hitsausvisiiri vakiotummuudella varustetulla ADF-automaattilasilla

• Soveltuu hitsaukseen ja hiontaan EN 175 B- ja AS/NZS 1337.1 -luokituksen mukaisesti

• FreshAir Flow control -järjestelmän kanssa EN 12941 TH2- ja AS/NZS 1716 -luokituksen mukainen

• Suodattaa 99,998 % ilman hiukkasista

114

Page 115: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Hitsauskypärät

Delta 90 / Delta+ 90 FreshAir

Uudessa Delta+-mal-lissa on sekä hitsaus- että hiontavisiiri.

Raitisilma- ja suojakypärä hitsaukseen vaativissa työo-losuhteissa

Delta 90 ja Delta+ 90 FreshAir ovat kestäviä kypäröitä, jotka tarjoavat monipuolisen pääsuojan hitsaus- ja raskaan metalliteollisuuden vaativissa olosuhteissa, esimerkiksi laivanrakennuksessa, kaivostyössä ja rakennustyömailla tapahtuvan hitsauksen aikana. Näillä aloilla suojakypärän käyttö on usein suositeltua tai pakollista.

Delta 90 FreshAir -kypärässä yhdistyvät kasvojen, pään ja hengitysilman suojaus. Se on lujarakenteinen ja tarjoaa hitsaajalle parasta mahdollista turvallisuutta ja mukavuutta. Kypärään on mahdollista integroida laadukkaat kuulosuojaimet.

Delta 90 ja Delta+ 90 FreshAir -hitsauskypärät voidaan yhdistää ladattavaan akkukäyttöiseen FreshAir-suodatinyksikköön tai paikalliseen ilmansyöttöjärjestelmään. Viileä, puhdas ilma johdetaan hitsaajan kasvoille siten, että haitalliset hitsaushuurut, epäpuhtaudet ja pölyt on suodatettu pois. Säädettävä tiiviste ja kypärässä oleva ylipaine luovat hitsaajalle turvallisen ja miellyttävän hengitysalueen ja ehkäisevät lasin huurtumista.

Delta+ 90 FreshAiriin on lisätty turvallisuuteen ja terveyteen edullisesti vaikuttavia ominaisuuksia, esimerkiksi saranoitu hitsausvisiiri, joka voidaan nostaa itsenäisesti ylös iskunkestävästä, suurikokoisesta ja kirkkaasta kasvosuojuksesta. Suojus tarjoaa avoimet näkymät työskentelyalueelle ennen ja jälkeen hitsauksen, ja takaa aina käyttäjälleen turvallisen ja puhtaan hengitysilman saannin. Hitsausvisiiri on myös helppo poistaa silloin kun työtehtävä tai rooli ei edellytä hitsaussuojan käyttöä, mutta korkealaatuinen hengityksen, pään, kasvojen ja kuulon suojaus on tärkeää.

• Yhdistetty hitsausmaski ja suojakypärä

• Turvallista, puhdasta ja viileää hengitysilmaa

• Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa hengittämistä

• FreshAir ehkäisee lasin huurtumista

• Kytketään akkukäyttöiseen suodattimeen tai kiinteään ilmansyöttöjärjestelmään

• Kypärään asennettavat laadukkaat kuulosuojaimet saatavana lisävarusteena

• Valittavana vakiomallinen tai automaattinen hitsauslasi

• Täyttää suojakypäriä koskevan EN397-standardin ja hitsauksen suojavarusteita koskevan EN175-standardin vaatimukset. Delta+-malli täyttää myös EN175B- ja SAI XXX -standardin vaatimukset.

• Erilliseen saranoituun hitsausvisiiriin voidaan asentaa joko vakiolasi tai ADF-automaattilasi (Delta+)

• Iskunkestävä, koko kasvojen levyinen kirkas visiiri tarjoaa erinomaisen suojan ja laajan näkyvyyden työalueelle (Delta+)

Kempin tuoteluettelo 2015 115

Page 116: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Beta FreshAir, Delta Freshair Hitsauskypärät

Tehokas, älykäs, kevyt ja kompakti FreshAir Flow Control ja hälytin muodostavat puhallin- ja suodatinyksikön, joka on suunniteltu suojaamaan hitsauksessa ja muussa metallin työstössä syntyviltä haitallisilta hiukkasilta kuten pölyltä, myrkyttömiltä ja myrkyllisiltä huuruilta, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, bakteereilta ja viruksilta. Tämä pienikokoinen ja kevyt laite soveltuu erinomaisesti pitkäaikaiseen käyttöön hitsausympäristöissä.

Ladattavalla akulla toimiva järjestelmä mahdollistaa vapaamman liikkumisen verrattuna kiinteän ilmansyöttöjärjestelmän avulla toimivaan laitteeseen. Luotettavan raitisilmajärjestelmän toiminta perustuu ylipaineeseen, joka muodostuu maskin hengitysalueelle. Ylipaine ja raikas suodatettu ilma tekevät hengittämisestä helppoa, ehkäisevät lasin huurtumista ja takaavat mukavan käytön koko työpäivän ajan.

Flow Control -järjestelmä säilyttää valitun virtaustason automaattisesti ja hälytinjärjestelmä antaa merkkivalo- ja äänihälytyksen, kun akun lataus on vähissä, suodatin on tukkeutunut tai ilman virtaus ei ole riittävä. NiMH-akku takaa jopa 10 tunnin käytön yhdellä latauksella. Ilman virtaus on säädettävissä 140–210 litraan minuutissa, ja virtauksen ohjausjärjestelmän ansiosta käyttäjä voi tarkistaa kätevästi ilman virtauksen tason ja akun jäljellä olevan kapasiteetin.

Pääsuodatinpatruuna, esi-suodatin ja hajusuodatin

• PSL R -päähiukkassuodatin suojaa kaikentyyppisiltä epäpuhtauksilta kuten pölyltä, myrkyttömiltä ja myrkyllisiltä kaasuilta, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, bakteereilta ja viruksilta. Suodatin suodattaa 99,998 % ilman hiukkasista.

• Sertifikaatti: EN 12941, tyyppi PSL R

• Varastonti- ja huoltolämpötila: 0 - +40 °C

• Mitat: (halkaisija / korkeus): 132 / 55 mm

• Suodattimen paino: 100 g

• Valinnainen esisuodatin pidentää suodattimen käyttöikää ja ehkäisee isoista hiukkasista johtuvaa ennenaikaista tukkeutumista. Esisuodattimen molemmilla sivuilla olevien tarrapintojen ansiosta kiinnittäminen on nopeaa ja helppoa. Materiaali 100 % polyesteriä (PES), ja soveltuu kaikenlaiseen suodattamiseen.

• Hajusuodatin poistaa epämiellyttäviä hajuja ja lisää käyttömukavuutta.

FreshAir Flow Control ja hälytin muodostavat älykkään järjestelmän, joka antaa merkkivalo- ja äänihälytyksen, kun akun lataus on vähissä, suodatin on tukkeutumassa tai ilman virtaus ei ole riittävä.

FreshAir Flow Control ja hälytin: Akku – Suodatin – Puhallinyksikkö – Vyö – Letku – Akkulaturi

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir

116

Page 117: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Akkukäyttöinen FreshAir-suodatinyksikkö asennetaan vyöhön. Se tukee myös selkää työpäivän aikana.

Ladattava NiMH 4.8 V / 4.5 Ah -akku antaa virtaa jopa 10 tunnin ajaksi. Hankkiessasi toisen akun voit olla varma siitä, että varavirtaa on aina saatavana.

FreshAir Pressure Flow Control -venttiili säätelee syötetyn ilman virtausta ja sisältää ilman syötön mittarin.

FreshAir Flow Control -suodatinyksikkö säätää tuulettimen moottorin nopeuden automaattisesti suodattimen puhtauden ja akun kapasiteetin mukaisesti.

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir Hitsauslasivaihtoehdot Kempin FreshAir-kypärät on varustettu vakiona joko lasisella tai itsestään tummuvalla hitsauslasilla (ADF), riippuen kypärän mallista. Kypärät joissa on kääntyvä hitsauslasi tai erillinen saranoitu hitsausvisiiri on varustettu vakiona lasisella hitsauslasilla (BETA- ja DELTA+-mallit). Kypärät joissa on kiinteä hitsausvisiiri on varustettu vakiona kiinteällä (DIN 11) tummuusasteella varustetuilla hitsauslaseilla (DELTA-malli). Kaikkiin malleihin voi päivittää Kempin huipputason itsestään tummuvan hitsauslasipakkauksen, jossa on 9-13 tummuuden säätöalue sekä herkkyyden säätö ja hiontatila-asetus. (ADF 710S - 9873058.)

FreshAir-ilmansyöttövaihtoehdotIlmansyöttöön voit valita joko akkukäyttöisen PAPR-suodatinyksikön (Powered Air Purification Respirator), joka mahdollistaa täysin vapaan liikkumisen työtilassa, tai kiinteän ilmansyöttöjärjestelmän, jossa ilma johdetaan paikallisesta syöttöjärjestelmästä ensin FreshAir-esisuodattimeen puhdistumaan epäpuhtauksista ja hajuista, ja sen jälkeenhitsausmaskiin FreshAir-säätöventtiilin kautta.

SuojaustasoBeta 90 FreshAir-, Delta 90 FreshAir- ja Delta+ 90 FreshAir -kypärien ylipaineen suojaustaso täyttää eurooppalaisen TH2/SA2-standardin vaatimukset EN 12941/A2 ja EN 14594:2005. Yksiköt suojaavat ilman epäpuhtauksilta pitoisuuksilla alle 250 mg/m3, kun 250 mg/m3 on alle IDHL-arvon (välitön vaara ihmishengelle tai terveydelle). Yksiköitä ei ole suunniteltu käytettäväksi olosuhteissa, joissa happipitoisuus on alle 17 til.-%, eikä hengityksensuojaimina pelastustyössä.

FreshAir PRESSURE Flow Control -järjestelmäFreshAir PRESSURE Flow Control on ihanteellinen ratkaisu työpaikoissa, joissa on hengitysilman syöttöjärjestelmä tai siirrettävä kompressori. Vyöhön asennettavassa FreshAir Flow Control -venttiilissä on painemittari, joten ilman virtausta on helppo tarkkailla.

FreshAir PRESSURE Flow Control tarjoaa erinomaisen suojan erilaisia ilman epäpuhtauksia vastaan. Vyöyksikössä olevan säätöventtiilin ansiosta käyttäjä voi säätää ilman virtausta välillä 170–400 l/min ja valita yksilöllisesti sopivan virtaustason, mikä tekee käytöstä turvallista ja mukavaa. Järjestelmä täyttää EN 14594 -standardin vaatimukset.

Beta 90 FreshAir- ja Delta 90 FreshAir -kypärät voidaan yhdistää FreshAir PRESSURE Flow Control -järjestelmään. Ratkaisu on ihanteellinen pitkäaikaiseen paikoillaan työskentelyyn tiloissa, joissa liikkuvuudella ei ole ratkaisevaa merkitystä. FreshAir PRESSURE Flow Control -järjestelmän etuna on se, että hankinta- ja käyttökustannukset ovat alhaiset.

FreshAir PRESSURE Conditioner on ilmansyöttölinjaan kytkettävä suodatinyksikkö, joka on suunniteltu parantamaan syötetyn ilman laatua. Kestävä metallinen painesäiliö sisältää suodattimen, jossa on suuri kapasiteetti. FreshAir PRESSURE Conditioner poistaa hiukkasia ja epämiellyttäviä hajuja järjestelmän syöttämästä ilmasta ja parantaa huomattavasti hengitysilman laatua. Pikaliitännät mahdollistavat laitteen kokoonpanon vain yhdellä kädellä ja lähtöliitäntä on suunniteltu kahdelle käyttäjälle. Vakiopainemittari mittaa lähtöpaineen.

Kempin tuoteluettelo 2015 117

Page 118: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Beta FreshAir, Delta Freshair Hitsauskypärät

Kemppi FreshAir -raitisilmajärjestelmät ovat taloudellinen ratkaisu ja tarjoavat laadukasta henkilökohtaista suojaa hitsaajille.

Suurentavia optisia laseja on saatavana lähellä tapahtuvaan pienellä virralla työskentelyyn.

Tekniset tiedot

FreshAir Pressure Flow Control

Ilman virtaus vähintään 170 l/min

Ilman virtaus enintään > 400 l/min

Yksikön paino 250 g

Tuloliitäntä

Lähtöliitäntä MINI DN 5

Äänitaso 61 dB

Vyön pituus 60–150 cm

Tuloilman paine 300–1000 kPa

Suositeltu lämpötila 10–60 °C

Suositeltu ilmankosteus 20–80 % Rh

Sertifikaatti 2A-suojausluokka

FreshAir Pressure Conditioner

Ilman virtaus enintään 500 l/min

Paino ilman suodatinta 6300 g

Paino suodattimen kanssa 6800 g

Tuloliitäntä Sopii RECTUS-sarjaan 25, 26 a CEYN320

Lähtöliitäntä Sopii RECTUS-sarjaan 25, 26 a CEYN320

Suositeltu lämpötila 10–60 °C

Suositeltu ilmankosteus 20–80 % Rh

Sertifikaatti Jos TP-610050-1-vaatimukset täyttyvät, laite on EN 12 021 -standardin mukainen.

FreshAir Flow Control

Ilman virtaus 140–210 l/min, 8 tasoa

Puhallinyksikön, suodattimen ja akun yhteispaino 900 g

Äänitaso 55–61 dB

NiMh-akun elinikä 500–700 lataussykliä

Yhden lataussyklin pituus 10–14 tuntia

Vyön pituus 80–100 cm

Suositeltu lämpötila 10–40 °C

Suositeltu kosteus 20–80 % Rh

Sertifikaatti EN 12 941 TH2

Kemppi auto darkening welding filter ADF 710S (9873058) can be fitted to Beta 90 FreshAir, Delta 90 FreshAir and Delta+ 90 FreshAir. Kemppi auto darkening welding filter ADF 200F fixed shade EN11 (9873059) is fitted to Beta 90 and Delta 90 FreshAir as standard.

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir

118

Page 119: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

FreshAir Pressure Flow Control -paketti

W007515

FreshAir Pressure Flow Control -sarja (venttiili ja vyö)

W007496

FreshAir Pressure Flow Flexi -letku W007501

Lisävarusteet

Pressure-äänenvaimennin W007498

Pressure Control -venttiilin hattu W007499

Pressure Air -liitin W007500

Pressure Flow Control -vyö W007502

Pressure Flow -merkkivalo

RD40x1/7“ W007503

Pressure Conditioner -yksikkö W007504

Pressure Conditioner -suodatin W007505

Pressure Flow -spiraaliletku, 10 m W007506

Tilaustiedot

FreshAir Flow Control -paketti W007513

FreshAir Flow Control ja hälytin W007512

FreshAir-akkulaturi, Euroliitin W007485

FreshAir Flow Control Flexi -letku W007487

FreshAir Flow Control Flow -merkkivalo

W007488

Vyö W007489

Lisävarusteet

Perussuodatin, 2 kpl, vakio W007490

Flow Control -esisuodatin 10 kpl W007492

Haju- ja esisuodatin, perusmalli

10 kpl W007494

Vyö raskaisiin töihin W007789

Flow Control -tiivistysrengas, suodattimeen

W007491

Akkupakkaus, NIMH 4,8 V / 4,5 AH W007493

Flow Control -suodatinkansi W007495

Beta 90 FreshAir -maski 9873065

Suojalevy x 1 9873253

Luukun jousi x 2 4300700

Suojalevy (90 x 110 x 1,5) x 1 9873254

Hitsauslasin palautusjousi x 1 3149850

Kasvotiiviste x 1 W007523

Luukun jousisarja, Beta 4301050

Pääpanta 4306370

Hikinauha 9873018

Huppu W007827

Kaulasuojus W007828

Flexi-letkun suojus W007788

Delta 90 FreshAir -kypärä 9873066

Kasvotiiviste x 1 W007516

Korvapehmusteet x 1 W007517

Kiinnitysruuvit x 2 W007518

Pääpanta x 1 W007519

Suojalevy, ulkopuoli x 10 W007520

Hitsausvisiiri W007522

Huppu W007827

Kaulasuojus W007828

Flexi-letkun suojus W007788

Beta/Delta-hitsauslasivaihtoehdot

Hitsauslasi

DIN 8 90x110 9873241

DIN 9 90x110 9873242

DIN 11 90x110 9873244

DIN 12 90x110 9873245

DIN 13 90x110 9873246

DIN 14 90x110 9873247

Automaattinen hitsauslasi

ADF 9-13 -hitsauslasipakkaus 9873058

Suojalevy, sisäpuoli, 51 x 107 mm

5 kpl W007521

Katso tuotevideo.

Beta 90 FreshAir/ Delta 90 / 90+ FreshAir

Delta 90+ FreshAir -kypärä (sisältää hitsaus- ja hionta-visiirit)

9873068

Kasvotiiviste x 1 W007516

Korvapehmusteet x 1 W007517

Kiinnitysruuvit x 2 W007518

Pääpanta x 1 W007519

Suojalevy, ulkopuoli x 10 W007520

Hitsausvisiiri x 1 W009234

Hitsausvisiiri x 1 W009233

Huppu x 1 W007827

Kaulasuojus x 1 W007828

Flexi-letkun suojus x 1 W007788

Beta 90 FreshAir ja Flow Control

P1700

Beta 90 FreshAir 9873065

FreshAir Flow Control -paketti W007513

Delta 90 FreshAir ja Flow Control

P1701

Delta 90 FreshAir 9873066

FreshAir Flow Control -paketti W007513

Beta 90 FreshAir ja Pressure Flow Control - paketti

P1702

BETA 90 FreshAir 9873065

FreshAir Pressure Flow Control - paketti

W007515

Delta 90 FreshAir ja Pressure Flow Control - paketti

P1703

Delta 90 FreshAir 9873066

FreshAir Pressure Flow Control - paketti

W007515

Delta 90+ FreshAir ja Flow Control

P1704

Delta+ 90 FreshAir 9873068

FreshAir Flow Control -paketti W007513

Delta+ 90 FreshAir ja Pressure Flow Control - paketti

P1705

Delta+ 90 FreshAir 9873068

FreshAir Pressure Flow Control -paketti

W007515

Kempin tuoteluettelo 2015 119

Page 120: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kaukosäätimet, lisävarusteet

Paranna hitsauksen laatua ja työn tehokkuutta, mukavuutta ja turvallisuutta helppokäyttöisillä kaukosäätölaitteilla. Poltinkauko-säätimet, käsikaukosäätimet ja jalkapoljinsäätimet vähentävät tarvetta liikkua työkohteen ja virtalähteen välillä. Ne lisäävät työn tehokkuutta ja vähentävät sen rasittavuutta.

Kaukosäätimet

C100F R11F RMT10

RTC10

RTC20

Pistooleihin ja polttimiin sopivat kaukosäätimet Tilauskoodi

RMT 10 PMT-pistoolit 6185475

RTC 10 TTC-polttimet 6185477

RTC 20 TTC-polttimet 6185478

Kaukosäätimet C100F R11F

Pituus 5 m 5 m

Tilauskoodi 6185405 6185407

MinarcTig l

MasterTig MLS l

MasterTig MLS ACDC l

MasterTig ACDC l

C100C R10 R20 R11T R30

Kaukosäätimet C100C C100C R10 R10 R20 R20 R11T R30 R30

Pituus (m) 5 10 5 10 5 10 5 10

Tilauskoodi 6185410 6185411 6185409 618540901 6185419 6185419E 6185442 6185420 618542001

FastMig M l l l l l (MXF) l (MXF)

FastMig X l l

Minarc 220 l l

MinarcTig l l

MasterTig MLS l l l

MasterTig MLS ACDC l l

MasterTig ACDC l l

Master MLS l l l

KempGouge ARC 800 l l

Master S l l l

120

Page 121: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Lisävarusteet

Maadoituspuristimet ja -liittimet Tilauskoodi

Kemppi 200, 200A 25…35 mm, kaapelikenkäliitäntä ø 6 mm 9871531

Kemppi 300, 300A 50…70 mm, kaapelikenkäliitäntä ø 6 mm, leukojen välillä kuparipunos 9871540

Kemppi 500, 500A 70…95 mm, kaapelikenkäliitäntä ø 8 mm, leukojen välillä kuparipunos 9871541

Kemppi G- 600, 600A 35…120 mm, kaapelikiinnitys kuusiokoloruuvilla, runko-osa messinkiä, ruuvattava 9871560

Puikonpitimet 60/35 % ED, virtakestoisuus Paino (g) / kaapelikoko (mm²) Tilauskoodi

KEMPPI 300 150/200, 300 A 321/16–25 9871021

KEMPPI 400 200/250, 400 A 421/16–25 9871031

URANIA 5 250/300, 500 A 500/35–50 9871041

URANIA 6 300/400, 600 A 855/50–70 9871051

MYKING 200 200 A 285/10–25 9871060

MYKING 450 450 A 485/35–70 9871070

MYKING 600 600 A 535/50–70 9871080

Kaikissa runko-osa kupariseosta ja kaapelikiinnitys kuusiokoloruuvilla

Kaapeliliittimet Tilauskoodi Tilauskoodi

Virtakestoisuus A Kaapeli mm2 Uros Naaras

200 10…25 9771650 9771626

250 35 9771671 9771628

315 50 9771670 9771627

400 70 9771680 9771629

500 95 9771630

600 95 9771681

Haaroitusliitin (1 uros ja 2 naarasliitintä) 70/90 9771637

Kempin tuoteluettelo 2015 121

Page 122: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KAASUVAHTI 200/300

Tilauskoodi MXF 63 MXF 65 MXF 67 MXP 37 PIPE MXP 38 ArcFeed

KV 401 -kevenninvarsi 6185248 l l l l l

Kevenninvarsi 6264026

MXF 63 -ripustuskehikko 6185285 l

KFH 1000 6185100 l l l l l l

MXF 63 -suojajalakset 6185286 l

MSF 65 -ripustussarja W001694 l

KWF 200/300 -kotelonlämmitin 6185288 l l l l l

KV 200 6185249 l l l l l l

Kaasuvahti 200/300 6237406 l l l l l

Lisävarusteet

GH 10 -PISTOOLIKANNATIN

GH 20 -PISTOOLIKANNATIN

GH 30 -PISTOOLIKANNATIN

Pistoolinkannattimet on ensisijaisesti tarkoitettu kiinnitettäviksi hitsauslaitteisiin, mutta ne voidaan kiinnittää myös kuljetuskärryihin tai hitsauspöytiin.

KEVENNINVARSIEUROLIITIN MINARCMIG- JA MINARCMIG EVO -MALLEIHIN

Pistoolinkannattimet

GH 10 -pistoolikannatin 6256010

GH 20 -pistoolikannatin 6256020

GH 30 -pistoolikannatin 6256030

Euroliitin MinarcMig- ja MinarcMig Evo -malleihin

Euroliitinsarja W008366

Langanjohdin, 0,6–0,8 mm euroliittimeen SP008578

Punainen langanjohdin, 0,9–1,0 mm euroliittimeen SP008856

122

Page 123: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

KFH 1000

KV 401 -KEVENNINVARSI

MXF 63 -RIPUSTUSKEHIKKO

MSF 65 -RIPUSTUSSARJA MXF 63 -SUOJAJALAKSET

KWF 300 -SUOJAJALAKSET

KV 200 -KIINNITYSALUSTA

KAHDELLE

LANGANSYÖTTÖLAITTEELLE

KWF 200/300 -KOTELONLÄMMITIN

Kempin tuoteluettelo 2015 123

Page 124: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

2-pyöräiset kuljetusyksiköt, 4-pyöräiset kuljetusyksiköt

2-pyöräiset kuljetusyksiköt

ST 7

T 200

MST 400*

T 130

T 10 T 100

T 110* T 120

Mas

ter M

LS 2

500,

350

0

Mas

terT

ig M

LS 2

000

Mas

terT

ig M

LS 3

000,

400

0

Mas

terT

ig M

LS 3

000,

40

00M

aste

rCoo

l 10

Mas

terT

ig A

CDC

3500

W

Mas

terT

ig M

LS 2

300,

300

0,

3003

ACD

C

Fast

Mig

M +

Pul

se *

( T

10

-ase

nnus

sarj

a W

0020

85)

Fast

Mig

M +

Pul

se *

( T

120

-ase

nnus

sarj

a W

0030

53)

Fitw

eld

300

Kem

pact

Pul

se 3

000

Kem

pArc

SYN

300

, 400

, 500

Ke

mpA

rc P

ulse

350

, 450

Min

arcM

ig ja

Min

arcM

ig E

vo

Min

arc T

ig ja

Min

arcT

ig E

vo

Min

arc

220

Mas

terT

ig LT

250

Tilauskoodi Paino, kg

MST 400 6185294 11,8 l l l

ST 7 6185290 17 l l

T 10 6185231 18 l

T 100 6185250 20 l l l l l l

T 110 6185251 18 l l l 1 l

T 120 6185252 33 l l l

T 130 6185222 23 l l l l l l

T 200 6185258 28 l l 2

* Suositellaan pienemmille kaasupulloille

1. Yhteensopiva ilman vesijäähdytyslaitetta2. Yhteensopiva 2300 ACDC malliin vesijäähdytyslaitteen kanssa.

124

Page 125: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

4-pyöräiset kuljetusyksiköt

PM 500 PM 501P 20

T 22

PM 502

Kem

pact

Pul

se 3

000

+

Kem

pact

Cool

10

Fast

Mig

M +

Pul

se

Fast

Mig

M +

Pul

se,

lisäy

ksik

kö P

SL 5

5

Kem

pArc

Mas

terT

ig A

CDC

3500

W

Tilauskoodi Paino, kg

P 20 6185261 25 l

PM 500 6185291 23 l l

PM 501 6185292 25 l

PM 502 6185293 7,5 l l

T 22 6185256 25 l

Langansyöttölaitteiden ja kompaktien vir-talähteiden kuljetusyksiköt

P 500P 250

P 501 Kem

pact

MIG

253

0/Pu

lse

3000

Kem

pact

Pul

se 3

000

+

Kem

pact

Cool

10

Fast

Mig

MXF

65, M

XF67

Fast

Mig

MF3

3

(ase

nnus

sarj

a 61

8528

7)

Tilauskoodi Paino, kg

P 250 6185268 7,2 l l

P 500 6185265 7,2 l

P 501 6185269 6,5 l

Tarkista asennussarjavaatimukset langansyöttölaitteiden osalta

Kempin tuoteluettelo 2015 125

Page 126: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

126 Kempin tuotetakuu 2+

KEMPPI WARRANTY

Kemppi on harmonisoinut globaalin tuotetakuunsa. Kemppi War-ranty 2+ -tuotetakuu kattaa kahden vuoden ajan kaikki Kempin valmistamat hitsauslaitteet, jotka on valmistettu ja myyty 1.7.2010 jälkeen (ei koske kulutusosia). Paikallinen takuupalvelu on saatavilla kaikissa maissa, joissa Kempillä on edustaja, riippumatta tuotteen alkuperäisestä ostomaasta. Takuu kattaa osat ja työn.

Kempin tuotetakuu 2+

126

Page 127: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

127127Kempin tuoteluettelo 2015

Page 128: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kemppi OyPääkonttori, tuotanto ja edustajamyynti, kotimaan myynti

PL 13

15801 LAHTI

FINLAND

Tel. +358 3 899 11

Telefax: +358 3 734 8398

e-mail: myynti.fi @kemppi.com

Kemppi Sverige ABInstrumentvägen 2

Box 717

194 27 Upplands Väsby

SWEDEN

Tel. +46 8 590 783 00

Telefax: +46 8 590 823 94

e-mail: [email protected]

Kemppi Norge A/SDanholmen 19

3115 Tønsberg

Postboks 2151, Postterminalen

3103 Tønsberg

NORWAY

Tel. +47 33 34 60 00

Telefax: +47 33 34 60 10

e-mail: [email protected]

Kemppi A/SLiterbuen 11

2740 Skovlunde

DENMARK

Tel. +45 4494 1677

Telefax: +45 4494 1536

e-mail: [email protected]

Kemppi Benelux B.V.Minervum 7284

4817 ZM Breda

THE NETHERLANDS

Tel. +31 76 571 7750

Telefax: +31 76 571 6345

Kemppi Benelux B.V.Belgium

Tel. +32 15 212 880

Fax +32 15 211 143

email: [email protected]

Kemppi (U.K) Ltd.Martti Kemppi Building

Fraser Road

Priory Business Park

Bedford, MK443WH

ENGLAND

Tel. +44 845 6444201

Telefax: +44 845 6444202

e-mail: [email protected]

Kemppi France S.A.S65 Avenue de la Couronne des Prés

78681 Epone Cedex

FRANCE

Tel. + 33 (0) 1 30 90 04 40

Telefax: + 33 (0) 1 30 90 04 45

e-mail: [email protected]

Kemppi GmbHPerchstetten 10

35428 Langgöns

GERMANY

Tel. +49 6403 7792 0

Telefax: +49 6403 779 7974

e-mail: [email protected]

Kemppi Spolka z o.o.ul. Borzymowska 32

03 565 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 7816162

Telefax: +48 22 7816505

e-mail: [email protected]

Kemppi Australia Pty Ltd13 Cullen Place

SMITHFIELD NSW 2164

AUSTRALIA

Tel. +61 2 9605 9500

Telefax: +61 2 9605 5999

e-mail: [email protected]

OOO KemppiPolkovaya str. 1

Building 6

127018 Moscow

RUSSIA

Tel. +7 495 739 4304

Telefax: +7 495 739 4305

e-mail: [email protected]

Kemppi, Trading (Beijing)

Company LtdRoom 105-106, 3 Zone, Building B,

No.12 Hongda North Street,

Beijing Economic Development Zone,

100176 Beijing

CHINA

Tel. +86 10 6787 6064

+86-10 6787 1282

Telefax: +86 10 6787 5259

e-mail: [email protected]

128

Page 129: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

Kemppi India Private LimitedLakshmi Towers

New No. 2/770, First Main Road

Kazura Garden, Neelankarai

Chennai—600 041

Tamil Nadu

INDIA

Tel +91 44 4567 1200

Telefax +91 44 4567 1200

[email protected]

Kemppi Welding Solutions Sdn BhdNo 12A, Jalan TP5A

Taman Perindustrian UEP

47600 Subang Jaya

Malaysia

Tel +60 3 80207035

Telefax +60 3 80207835

[email protected]

129Kempin tuoteluettelo 2015

Page 130: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit
Page 131: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit
Page 132: Tuoteluettelo 2015 - Konepalvelu Osa...2. Voit valita joko vakiotyyppisen (R-mallit) tai adaptiivisen (A-mallit) käyttöliitty-män. 3. Langansyöttömekanismi on 2-pyöräinen (mallit

www.kemppi.com

AD901FI1505

Avaa yhteystiedot.

TWXM eli Total Welding Management tarkoittaa kokonaisvaltaista hitsauksen hallintajärjestelmää. Ja mitä X tarkoittaa? Sen saat sinä päättää. Tarjolla on TWQM eli Total Welding Quality Management hitsauksen laadunhallintaan, TWPM eli Total Welding Pro-ductivity Management tuottavuuden hallintaan sekä useita muita,ja lisää tulossa. Aina räätälöitynä asiakkaidemme tarpeisiin.

Kempin hitsaustoiminnoille on myönnetty ISO 3834-2 -sertifi ointi ensimmäisenä hitsauslaitevalmistajana maailmassa. Se tarkoittaa, että tunnemme toimialan hyvin ja olemme paras yhteistyökumppani.

Seuraa meitä verkossa

TWXM

Kemppi ARCSystem

3

Universalstandard

WPS packages

Equipmentand

accessories

Training,coordination, consultancy