erja kotimäki: työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

27
Työpaikkaohjaajakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmennus Laajennetun työssäoppimisen verkostoseminaari 10.9.10 Levi Erja Kotimäki YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -hanke 9.3.2009 – 8.3.2012

Upload: nina-eskola

Post on 13-May-2015

1.493 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus, Laajennetun työssäoppimisen verkostoseminaari, Levi 9.- 11. 9 2010

TRANSCRIPT

Page 1: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmennus

Laajennetun työssäoppimisen verkostoseminaari

10.9.10

Levi

Erja Kotimäki

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -hanke9.3.2009 – 8.3.2012

Page 2: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

1. Yhdessä tekemällä -hankkeen esittely

Page 3: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

HANKKEENHYVÄ

HALLINNOINTI

Yhdessä tekemällä-hankkeen idea

O

H

JA

U

S-

JA

A

R

V

IO

IN

T

IO

S

A

A

M

IN

E

N

TYÖPAIKKA-

OHJAAJAT

(eri aloilta)

TYÖPAIKKA-

OHJAAJAT JA

OPETTAJAT

(sote)

V E R T A I S A R V I O I N T I

PERUSKOULUTUS: ALAKOHTAISET JA ALUEELLISET MALLIT

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULU-TUKSEN LAADUNVARMENNUS VERTAISARVIOINNIN AVULLA

TÄYDENNYSKOULUTUS:• OHJAUS-, ARVIOINTI- JA SUBSTANSSIOSAAMISEN KEHITTÄMISMALLIT

LAADUKKAAN OPPIMIS- YMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

OPETTAJIENTYÖELÄMÄJAKSOT:OHJAUS-, ARVIOINTI- JA SUBSTANSSIOSAAMISEN KEHITTÄMISMALLIT

TYÖSSÄ-OPPIMIS- JA

NÄYTTÖ-PAIKKOJEN

LAATU-KRITEERIT

TYÖPAIKKA-OHJAAJA-

KOULUTUKSENLAATUKRITEERIT

Page 4: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO

Peruskoulutuksen koordinointitiimi

Osaajaksi -hanke

Ohjausryhmä

ProjektipäällikköProjektisihteeri

Kontin-kankaan yksikkö

Kaukovainion liiketalouden

yksikkö

Kaukovainion tekniikan yksikkö

Limingan yksikkö Pikisaaren

yksikköHaukiputaan

yksikkö

Muhoksen yksikkö

Kempeleen yksikkö

Myllytullin yksikkö

Pudasjärvi Taivalkoski

Oulainen, sote

Ylivieska, sote Jyväskylä,

sote

Työelämä, yritykset

Työelämä, yritykset

Työelämä, yritykset

Työelämä, yritykset

Osaaminen käyttöön

-hanke

Työssä-oppimisen

portaat -hanke

Työpaikkaohjaajakoulutus

Opettajien tetit

Arviointikriteerien laadinta

Kriteerien testaus

Vertaisarviointi

Yhdessä tekemällä -hankkeen organisaatio, menetelmät ja tulokset

Ammatti-silta

-hanke

Kamoon Tyke -hanke

Alakohtaiset tp-ohjaajien perus-koulutuksen mallit Tp-ohjaajien koulutuksen laatukriteerit Vertaisarviointimalli tp-ohjaajien koulutuksen laadunvarmennukseen Tp-ohjaajien ja opettajien yhteisen täydennyskoulutuksen malli Työssäoppimispaikkojen laatukriteerit Projektin hyvän hallinnoinnin malli

PROJEKTIN TUOTOKSET

Page 5: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -HANKKEEN TOTEUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA (1)(työpaikkaohjaajien peruskoulutus)

Alakohtaiset työpaikkaohjaajien peruskoulutukset kevät 2010 – kevät 2011• 200 työpaikkaohjaajaa koulutetaan • tarveselvitys syksyllä 2009 alojen erityispiirteiden huomioon ottaminen

erilaisten eri aloille sopivien koulutusmallien löytäminen• kouluttajina eri koulutusalojen opettajat, hankkeesta annetaan kouluttajille

resurssit, materiaalit ja ohjaus

Opettajien työelämäjaksot kevät 2010 – kevät 2011• 40 opettajaa 1 kuukauden jaksolle, toteutustapoja räätälöidään yksilöllisesti• opettaja kouluttaa työelämäjakson aikana työpaikkaohjaajia

Page 6: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Ohjaukseen ja arviointiin liittyvää perehdytystä/tukea yksiköissä kevät 2010 – kevät 2011

•eri kokoisille ryhmille (koko henkilöstö/opettajat/tukipalvelu- tai ohjaushenkilöstö/tiimit…)

•sisällöt yksikön tarpeista lähtien, hanke hankkii ja kustantaa asiantuntijat

•4 – 8 tuntia/lukukausi

Hankkeessa laaditaan laatukriteerit työpaikkaohjaajien koulutukseen ja hankkeen hyvään hallinnointiin muiden ESR -hankkeiden kanssa

Hanke osallistuu ESR –hankkeiden väliseen vertaisarviointiin

YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ -HANKKEEN TOTEUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA (työpaikkaohjaajien peruskoulutus) (2)

Page 7: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteinen täydennyskoulutus

Osallistujina 40 työpaikkaohjaajaa ja 40 opettajaa sosiaali- ja terveysalalta Oulusta, Jyväskylästä, Ylivieskasta ja Oulaisista

Tavoitteena lisätä osallistujien ohjaus- ja arviointiosaamista sekä laatia yhteiset työssäoppimispaikan laatukriteerit

Koulutus sisältää neljä paikkakuntakohtaista koulutuspäivää, opettajien 1 kk työelämäjakson ja kaikille yhteisen päätösseminaarin

Page 8: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

2. Työpaikkaohjaajien peruskoulutus (2 ov)

Page 9: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Koulutusmateriaali

Yhdessä tekemällä –hanke (S10924) 18.3.2010

Hopsauslomake

Henkilötietolomake

Ajankäytön seurantalomake

Koulutuspalautelomake

Itsearviointi

Hopsaus

Yksilöllinen koulutus

Opiskelijan ohjaus ja arviointi käytännössä

Opintosuunnitelma

Itse-arviointi

Palautekeskustelu

Työssä oppiminen ja ammatti- osaamisen näyttöjen toteuttaminen -lomake

Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (1)

Page 10: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (2)

1. Työpaikkaohjaaja arvioi omaa osaamistaan suhteessa koulutuksen tavoitteisiin ja kirjaa hopsaus -lomakkeeseen osaaminen tunnistaminen -kohtaan, mitä osaamista hänellä jo on hankittuna.

2. Kouluttaja laatii työpaikkaohjaajan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (hopsaus), jossa aiempi osaaminen otetaan huomioon.

3. Työpaikkaohjaaja koulutetaan hankkeen materiaaleilla kouluttaja suunnittelee koulutuksen toteuttamistavat ja

aikataulun yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa (esim. yksilöllinen opetus, itsenäinen opiskelu, ryhmäopetus, verkko-opiskelu …)

materiaalit ovat saatavilla sekä paperi- että nettiversiona

Page 11: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (3)

4. Opiskelijan ohjaus ja arviointi käytännössä Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijan työssäoppimista ja arvioi

ammattiosaamisen näytön Työpaikkaohjaaja käyttää apuvälineenä Työssäoppiminen ja

ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen -lomaketta

5. Itsearviointi Työpaikkaohjaaja tekee oman oppimisen itsearvioinnin

käyttäen hopsauslomaketta

6. Palautekeskustelu Kouluttaja käy palautekeskustelun työpaikkaohjaajan kanssa

koulutusprosessin päätteeksi Palautekeskustelussa käydään läpi työpaikkaohjaajan

itsearviointi ja koulutuspalaute

Page 12: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajien yksilöllinen koulutusprosessi (4)

• Hanke kouluttaa kouluttajat ja jokaiselle kouluttajalle on nimetty ohjaaja hankkeen koordinointitiimistä

• Kouluttaja vastaa työpaikkaohjaajien koulutusprosessin suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista

• Laaditut hopsit käydään läpi hankkeen koordinointitiimin jäsenen kanssa

• Koulutus voidaan toteuttaa opettajan työelämäjakson (1 kk) aikana tai liittämällä se opiskelijan työssäoppimisen ohjaukseen tai järjestämällä se muuten työpaikoilla tai oppilaitoksessa

Page 13: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

3. Työpaikkaohjaajien täydennyskoulutus

Page 14: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteinen täydennyskoulutus (1)

Koulutus toteutetaan Oulussa, Jyväskylässä, Ylivieskassa ja Oulaisissa. Osallistujina on yhteensä 40 työpaikkaohjaajaa ja 40 opettajaa sosiaali- ja terveysalalta.

Opettajat ovat hankkineet työelämäjaksopaikan, josta yksi työpaikkaohjaaja on sitoutunut lähtemään mukaan täydennyskoulutukseen. Opettaja ja työpaikkaohjaaja muodostavat työparin.

Koulutusta oli syksyllä 2009 ja keväällä 2010 kaksi päivää ja syksyllä 2010 on yhteinen päätösseminaari (yht. 5 pv)

Koulutuksen sisältöinä ovat opiskelijan ohjaaminen, arviointi ja laatu.

Page 15: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Työpaikkaohjaajien ja opettajien yhteinen täydennyskoulutus (2)

Opettaja tekee kuukauden mittaisen työelämäjakson, jonka aikana hän laatii työparinsa kanssa ehdotuksen työssäoppimispaikan laatukriteereiksi.

Laatukriteerien laadinnassa on käytetty pohjana nelikenttää: työssäoppimisen suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen.

Laatukriteerit kootaan yhteen ja niistä laaditaan valtakunnallinen ehdotus yhteisessä päätösseminaarissa.

Kriteerejä testataan työpaikoilla sekä sosiaali- ja terveysalalla että muilla aloilla.

Kriteerejä parannetaan testauksen jälkeen.

Page 16: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

4. Hankkeiden välinen vertaisarviointi

Page 17: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

ESR-hankkeiden välinen vertaisarviointi 2010-2011

• hankkeiden hallinnointi• työpaikkaohjaajien koulutus

Eurooppalainenvertaisarviointi,

CQAF

Eurooppalainenvertaisarviointi,

CQAF

Nitoja (Omnia)

Nitoja (Omnia)

Maahanmuut-tajanuorten

Vaskooli (Turku&Salo)

Maahanmuut-tajanuorten

Vaskooli (Turku&Salo)

Osaaminen käyttöön (Keskuspuisto)

Osaaminen käyttöön (Keskuspuisto)

KOPPI- hanke

Osaajaksi (AEL)

Ammattisilta (Ekami,KSAO)

Yhdessä tekemällä (OSAO)

KAMoon TYKE (KAM)

Työssäoppi-misen portaat

(Omnia)

BLANCO

1-2-3

Arvo

Sote Järkevä

konsultoin

ti

tieto +

kokemukse

t

Page 18: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarviointiprosessi

1. Suunnittelu, kehittäminen ja ohjaus• ESR-hankkeiden projektipäälliköt koko prosessin ajan• konsultointi projektipäällikkö Miika Keijonen, Osaaminen käyttöön -

hanke• vertaisarvioinnin organisointi ja arviointikriteerit, syksy 2009 –

helmikuu 2010, sopimukset, joulukuu 2009

2. Koulutus ja perehdytys• yhden päivän koulutus prosessin alussa arvioijille (vertaisarvioinnin

taustaa, määrittelyä, kokemuksia, arviointikriteerit), helmikuu 2010• ohjausta koko prosessin ajan tarvittaessa

3. Itsearviointi• hankkeen yleiskuvaus ja itsearviointi

vertaisarviointikriteeristön pohjalta, maaliskuu 2010• arviointimateriaalien toimittaminen arvioijille, maaliskuu

2010

Page 19: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

4. Valmentautuminen

•valmentautumispäivä (aikataulu, työnjaosta ja muista käytännön järjestelyistä sopiminen, arviointi- ja taustamateriaaleihin perehtyminen, haastatteluihin valmistautuminen, raportoinnin suunnittelu), yksi päivä/arvioitava hanke

5. Vertaisarviointipäivä

• ohjausryhmän haastattelu• hankkeen keskeisten toimijoiden haastattelu• työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuvien ja kouluttajien

haastattelut• arvioinnin yhteenveto (arvioijat)• palautekeskustelu

- hanketoimintaa arvioi kaksi arvioijaa (eri hankkeista) ja työpaikkaohjaajakoulutusta kaksi arvioijaa (eri hankkeista)

Page 20: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

6. Kirjallinen palaute oppilaitokselle• laadittiin mahdollisimman pian arvioinnin jälkeen• toimitettiin hankkeille viimeistään kahden viikon kuluessa

arvioinnista

7. Palautekysely• toteutettiin Webropol -kyselynä, kesäkuu 2010• kohderyhmänä arvioijat ja arviointiin osallistuneet (molemmille oma

kysely)• palautetta käytetään vertaisarvioinnin kehittämiseen ja raportoinnin

pohjana

8. Jatkosuunnittelu ja raportointi• hankkeiden yhteiset kehittämispäivät, marraskuu 2010

uusi vertaisarviointikierros alkaa, kevät 2011

Page 21: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarviointi, aikataulua

Ketä arvioidaan Kuka arvioi Valmentautuminen vertaisarviointiin

Vertaisarvioinnin toteuttaminen

Ekami ja KSAO Omnia, AEL 14.4.2010 (AEL) pe 21.5.10

Omnia Osao, Kam 20.4.2010 (KAM,YSO) to 20.5.10

Kam AEL, Ekami ja KSAO

26.4.2010 (AEL) ti 18.5.10

Osao Ekami ja KSAO, Kam

19.4.2010 (KAM,YSO) ma 17.5.10

AEL Omnia, Osao 13.4.2010 (Omnia) ke 19.5.10

Page 22: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarvioinnin palaute (1)

Työpaikkaohjaajien koulutuksen vahvuudet

Koulutuksen suunnittelu• suunnittelussa näkyy systemaattisuus ja se perustuu toimiviin työelämäverkostoihin• yhteistyö työelämän kanssa on pitkällä• koulutettavien aiempi osaaminen huomioidaan hyvin• työpaikkaohjaajat pääsevät vaikuttamaan vahvasti koulutuksen käytännön

toteutukseen• tarvekartoitukset on tehty etukäteen

Koulutuksen tiedotus ja markkinointi• työpaikkaohjaajille tapahtuva markkinointi on hyvää ja kattavaa

Koulutuksen organisointitavat• yksilöllinen koulutus on toimivaa ja joustavaa

Sisältö• Oph:n perusteiden mukainen• kouluttajilla tarvittava asiantuntemus• yksilölliset koulutusmallit, sisällön painotukset perustuvat tarvekartoituksiin

Page 23: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarvioinnin palaute (2)

Materiaali• materiaali ja koulutuksen painopistealueet vastaavat toisiaan• materiaalikansio on hyvä

Menetelmät• menetelmät mietitään yksilöllisesti ja ne ovat osallistavia• keskustelu opettajan ja työpaikkaohjaajan välillä

Arviointi ja kehittäminen• palautetta kerätään systemaattisesti ja sen pohjalta tehdään muutoksia

koulutukseen (koordinointitiimi käsittelee)• koulutuksessa opittujen asioiden soveltaminen käytäntöön saadaan esille

tehtävien avulla

Koulutusmallin levitys• koulutusmallia voi käyttää myös hankkeen päättymisen jälkeen

 

Page 24: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarvioinnin palaute (3)

Kehittämisalueet

Koulutuksen suunnittelu• pohdittava, onko yksilöllinen koulutusmalli raskas jatkossa• yhdenvertaisuuden ja tasapuolisten käytänteiden varmistaminen osaamisen

tunnustamisessa

Koulutuksen tiedotus ja markkinointi• tiedottaminen yrittäjäjärjestöille ja yritysten esimiehille• koko hankkeen tavoitteiden selvittäminen yrityksille

Koulutuksen organisointitavat• vertaistuki jää koulutuksessa puuttumaan• täydennyskoulutuksen pituuden (5 pv) sopivuus muille aloille, analysoitava

mallin soveltuvuutta

Sisältö:• työssäoppimisen ohjaukseen liittyvien haasteellisten tilanteiden läpikäyntiä

Page 25: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarvioinnin palaute (4)

Materiaali• verkkomateriaalin ja -opiskelun hyödyntäminen• kouluttajien motivointi verkon käyttöön

Menetelmät• vertaistuen puuttuminen• kun kouluttaja ja koulutettava tuntevat ennestään, voi haasteeksi muodostua

totutuista tavoista pois oppiminen

 Arviointi ja kehittäminen• tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä tiedottaminen työelämälle ja koulutettaville

Koulutusmallin levitys• erilaisten koulutusmallien kokoaminen• suunnitelma siitä, kenen vastuulla hankkeen päättymisen jälkeen on

henkilökohtaisten suunnitelmien arviointi ja palautteiden kokoaminen

Page 26: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarviointipalautteen hyödyntäminen – suunnitelma kehittämistoimenpiteistä (1)

• koordinointitiimin jäsenet tarkistavat jokaisen koulutettavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman

• projektipäälliköt laativat työelämälle tiedotuskirjeen syyskuussa 2010, jota kouluttajat jakavat koulutusten yhteydessä työpaikkojen esimiehille ja työpaikkaohjaajille

• yhteiset päätösseminaarit (syksy 10 ja 11), joihin kutsutaan työpaikkaohjaajat mukaan

• koulutusaloittain/yksiköittäin yhteisiä tapaamisia työpaikkaohjaajille (vertaistuki, keskustelu opiskelijan ohjauksen haasteista, työpaikkaohjaajien koulutusmalleista, hankkeen tuotoksista)

Page 27: Erja Kotimäki: Työpaikkaohjaakoulutus, uudet mallit, mahdollisuudet ja laadunvarmistus

Vertaisarviointipalautteen hyödyntäminen – suunnitelma kehittämistoimenpiteistä (2)

• koordinointitiiimin jäsenet pitävät ohjaamilleen kouluttajille kokoontumisia, joissa motivoivat kouluttajia käyttämään verkko-opetusta

• kouluttajilta ja työpaikkaohjaajilta kerätään koulutuksen päättymisen jälkeen palaute koulutusmallien toimivuudesta

• koordinointitiimi kokoaa yhteen hankkeessa käytetyt koulutusmallit syksyllä 2011 ja tekee ehdotuksen, miten koulutusta jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen

Toimenpiteet sisällytetään hankkeen toimintasuunnitelmaan.