folder sterowanie elektryczne 2014

of 24/24
1 www.fakro.lt FOLDER 2009 FOLDER 2009 VALDYMAS ELEKTRA 2014

Post on 22-Oct-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Folder sterowanie elektryczne 2014.inddDl lang konstrukcij ir parametr vairovs galima šiuos langus
montuoti vis tip patalpose, kur jie atlika vairias funkcijas.
Vis populiaresni tampa elektrinio valdymo prietaisai,
kuriais galima iš toli atverti ir uverti langus, valdyti ant j
sumontuotus vidaus ir išors aksesuarus.
Stogo langai su elektriniais renginiais montuojami ne tik
sunkiai prieinamose vietose, bet jau ir patalpose. Taip
galima komfortiškai panaudoti palp. Papildomai prie
lang galima prijungti lietaus ar vjo jutiklius, taip pat
sujungti juos su kitais nam elektros prietaisais.
Kurti išmaniuosius tinklus namuose iki šiol buvo gana
sunku dl to, kad teko naudotis brangiais ir sudtingais
pultais bei laid instaliacijomis..
Z-Wave.
Šiuo metu Z-Wave sistem yra traukta daugiau negu 200
nam apyvokos elektrini prietais ir rangos gamintoj (tarp
j „Intel“, „Panasonic“, „Apple“, „General Electric“). Z-Wave sistema
naudojama ir rangai, kuri montuojama statybose, pavyzdiui
stogo languose „Fakro“, garao vartuose „Wayne-Dalton“, šildymo
sistemose „Danfoss“, apšvietimo rangoje „Osram“, todl ši sistem
galima naudoti jau namo statybos etape. Rinkoje jau galima sigyti
daug tokios technologijos produkt. Viskas valdoma vienu pultu.
Uprogramuotais pulto mygtukais galima sukurti savo sistem. Pavyzdiui,
išeinant iš nam vienu mygtuku galima uverti stogo langus, išjungti švies,
garso aparatr, udaryti vartus ir jungti pavojaus signal.
Kiekvienas elektrinis prietaisas, kur gamina bendrov „Fakro“, turi savo
elektronin modul – specifin Z-Wave mikroprocesori. Taip galima sukurti belaid
tinkl ir valdyti modul Z-Wave turinius produktus belaide klaviatra, pultu, o ateityje ir
mobiliuoju telefonu ar internetu.
Prie tinklo Z-Wave galima prijungti standartinius langus, turinius elektros pavaras su Z-Wave moduliu,
vidaus ritinines uuolaidas ARZ Z-Wave ir vidaus aksesuarus AJP Z-Wave, ARF Z-Wave ir ARP Z-Wave.
Sistem Z-Wave paprasta instaliuoti, nesunkiai praplsti ir tvarkyti kiekviename pastato eksploatavimo
etape. Sistemai rengti nereikia naudoti joki centrini skyd ar komunikacini laid tarp elektros prietais. Tai
akivaizdiai sumaina išlaidas ir montavimo laik, taip pat utikrina patog naudojimsi sistema. Sistema skirta ir
statomiems naujiems pastatams, ir jau pastatytiems objektams.
STOGO LANGAI
PAVOJAUS SIGNALAI APSAUGA
duodamas „nuymta trasa“. Radijo ban-
gos, siuniamos iš valdymo renginio (pvz.,
pulto), sklinda šiuo keliu taip, kad koman-
da btinai pasiekt atitinkam rengin ir
bt vykdyta. Tai siuniama komandas
duodaniam renginiui, šiuo atveju – pul-
tui, reikalaujant patvirtinimo, kad koman-
d prim renginys, kuriam ši komanda
nusista. renginys, kuriam adresuota ko-
manda, išsiunia patvirtinim. Jeigu radijo
bang sklidimo trasoje atsiranda klitis ir
signalas negali pasiekti renginio, kuriam
adresuota komanda, sistema Z-Wave ie-
ško „naujo kelio“ š rengin. Kitas kelias
eina per kitus renginius, esanius sistemo-
je Z-Wave.
naudojami prietaisai, kurie prijungti prie
tinklo; kartu taip taupoma ir elektros ener-
gija.
me maame specifiniame mikroproceso-
mena), radijo sistuvas ir imtuvas.
S
d
g
p
d
b
d
tu
d
n
m
b
si
a
šk
e
je
Š
n
n
ti
g
V
m
ri
ro
m
ŠILDYMAS
RYŠYS
APŠVIETIMAS
VENTILIACIJA
DETEKTORIAI
230V
VARIKLIS
ZWS230
VARIKLIS
ZWS230
VIENKANALIS VALDYMAS VIENU METU ATLIEKA VIEN FUKKCIJ VIENAME AR KELIUOSE IMTUVUOSE Naudojant ši sistem, galima valdyti vien imtuv (langas su elektros pavara, aliuz, vidaus ar išors ritinin uuolaida)
vienakanaliu pultu (sienin klaviatra ZWG1). Primus tok sprendim, vienu metu galima valdyti kelis (tokius paius) imtuvus
(mechanizmus). Pultu ZWP10 vienu metu galima valdyti ir vien, ir kelis taisus. Vienu sieniniu jungikliu ir vienu pultu vienu metu
galima valdyti iki 231 taiso.
PRODUKT SU SISTEMA ZWAVE PRITAIKYMAS NAUDOJIMAS
INSTALIACIJA Komplektas prijungiamas 230 V AC srov prijungus prie variklio ZWS 230 dvigysliu 2 x 1 mm² laidu. Jutikliai prijungiami prie
modulio ZWMP laidais ZRD 3 x0,25 mm², ZWD 2 x 0,25 mm², ZFD 3 x 0,5 mm². Klientas, priklausomai nuo poreikio, sprendia dl
laid kiekio. Detali elektros jungi schema pateikta elektros pried montavimo instrukcijoje.
Sienin valdymo klaviatra montuojama ant sienos ar kito plokšio paviršiaus vartais, kurie patiekiami montavimo komplekte,
arba lipnia dvipuse juostele. Valdymo klaviatr galima sumontuoti ir bet kurioje kitoje vietoje, nes j maitina baterija.
Norint FAKRO langus ir aksesuarus valdyti iš kitos sistemos, btina naudotis adaptavimo moduliu ZWMA.
ADAPTACIJOS MODULIS
IŠORIN RITININ UUOLAIDA
DAUGIAKANALIS VALDYMAS VIENU METU ATLIEKA BET KOKI FUNKCIJ DAUGELYJE TAIS ARBA TIK VIENAME PASIRINKTAME Naudojant ši sistem, galima reguliuoti daug tais (pvz., Z-Wave langus, aliuzes, vidaus ir išors ritinines uuolaidas)
daugiakanaliu valdymo prietaisu (pultu ZWPTV arba ZWP10, sienine klaviatra ZWK10 arba ZWG3). Vienu metu šitaip
galima valdyti kelis taisus (pvz., atidaryti tris langus ar utraukti ši lang ritinines uuolaidas) arba tik vien tais (pvz.,
atidaryti tik vien pasirinkt lang).
Vienu jungikliu ZWK10 ar pultu ZWP10 galima valdyti iki 10 tais atskirai arba iki 231 grupje. Valdymo pultu ZWG3 ga-
lima valdyti iki trij tais atskirai arba iki 231 grupje. Pultu ZWPTV galima valdyti ne tik langus ir aksesuarus, bet ir ki-
tus elektros prietaisus, kurie turi Z-Wave modul, ir radijo bei televizijos aparatr. Standartinis Z-Wave langas turi lietaus
detektori. Per oro modul ZWMP prie sistemos galima prijungti vjo jgos jutikl ir dm detektori.
INSTALIACIJA Komplektas prijungiamas 230 V AC srov prijungus prie Z-Wave lang dvigysliu 2 x 1 mm² laidu. Standartinis Z-Wave
langas turi lietaus jutikl ZRD, elektros aksesuar (vidaus ritinins uuolaidos ARZ Z-Wave, vidaus aksesuar AJP
Z-Wave, ARF Z-Wave, ARP Z-Wave) instaliacij (laidus). Vjo jutiklis ZWD prijungiamas prie ZWMP modulio 2 x 0,25 mm²
laidu, dm detektorius – 3 x 0,5 mm² laidu. Klientas, priklausomai nuo poreikio, sprendia dl laid kiekio.
Detali elektros jungi schema pateikta elektros pried montavimo instrukcijoje. Jungiklis ZWK10 arba ZWG3
montuojamas prie sienos ar kito plokšio paviršiaus vartais, kurie yra montavimo komplekte, arba lipnia dvipuse
juostele. Jungiklius ZWK10 arba ZWG3 taip pat galima tvirtinti bet kurioje kitoje vietoje, nes jie maitinami baterija.
Norint FAKRO langus ir aksesuarus valdyti iš kitos sistemos, btina naudotis adaptavimo moduliu ZWMA.
ORO MODULIS
Dl nauj stogo lang Z-Wave sukuriamas puikus gyvenamj patalp, esani palpje, komfortas.
Jie – vienas iš esmini ir integracini išmaniojo namo su belaide Z-Wave sistema element. Apveriami
langai gamintojo yra aprpinti ranga, dl kurios galima pultu atverti ir uverti langus bei valdyti prie
j pritvirtintus priedus. Langai valdomi pultu iš bet kurios patalpos vietos – tai labai patogu. Z-Wave
langai ypa rekomenduojami patalpoms, kuriose langai sumontuoti labai aukštai ir sunkiai pasiekiami.
Tokius langus galima panaudoti netipiniuose architektros projektuose, tokie sprendimai sukuria daug
galimybi vidaus interjero dizainui.
Stogo langas FTP-V Z-Wave – medinis natralios spalvos langas, gali bti pritaikytas kiekvienai palps
patalpai.
pavyzdiui, virtuvse ar voniose.
Dl 24 cm pavaros galima atverti ir uverti vari. Jeigu nutrksta srov, rankiniu bdu galima montuoti
lang, atverti ar uverti j, nuplauti išorin stikl. Utenka ranken pasukti 90° kampu ir pavara bus atjungta
nuo varios.
uvrimo funkcij. Jutiklis utikrina palps saugum, nepriklausomai nuo oro.
Langas turi vis elektros instaliacij. Utenka prijungti vien laid 230 V
elektros tinkl. Visas sujungtas lango prieiros mechanizmas (variklis ir pavara)
sumontuotas po estetiška aliuminio plokšte apatinje staktos dalyje.
Lange ant staktos išvedioti emos tampos gnybtai, kuriais galima lengvai
sumontuoti elektrinius priedus: vidaus ritinines uuolaidas ARF Z-Wave, ARP
Z-Wave, aliuzes AJP Z-Wave ir išors ritinin uuolaid ARZ Z-Wave. Šie aksesuarai
valdomi tuo paiu pultu. Visa elektros instaliacija išvediota lange taip, kad bt
nepastebima vartotojui.
kaip ir kiekvienas standartinis sukamasis langas FTP-V, jis turi automatin
ventiliatori V40P, kuris patalpos vid puia optimal gryno oro kiek.
Lango gamybai pritaikyta sustiprinta konstrukcija „Top Safe“, todl pro j gana sudtinga silauti.
Langas montuojamas taip pat, kaip ir standartinis apveriamasis FAKRO langas.
VALDOMI TAISAI IR MECHANIZMAI
ir pav
ZWS12
ZWS230
Grandinins pavaros ZWS 12 ir ZWS 230 dl ma gabarit ir pakankamai didels galios tinka valdyti
stogo langus ir yra suderintos su sistema Z-Wave. Pavaros gali bti montuojamos sukamiesiems,
atveriamiems-sukamiesiems ir nestandartini dydi langams. Maksimali grandins eiga: ZWS 12 lang
– 24 cm, ZWS 230 lang – 36 cm. Pavaros turi vidin perkrovos apsaug, kuri veikia kaip sandaraus lango
udarymo detektorius.
– grandins eiga 240mm 360mm
– srov 0,36A 0,12A
– darbin temperatra nuo – 9° C iki + 50° C
– maitinimo laidas 2x0,75mm2 (0,4mb) 3x0,75mm2 (1,5mb)
– matmenys 262x47x33,5 362x47x33,5
Išorin ritinin uuolaida ARZ Z-Wave saugo patalp nuo šilumos pertekliaus vasar, sumaina šilumos
nuostolius iem, utemdo vid ir saugo nuo triukšmo.
Markiz AMZ Z-Wave – tai puikus apsaugos nuo kaitimo ir komforto derinys. Palyginti su vidinmis
usklandomis, markiz 8 kartus geriau saugo nuo kaitimo, bet tuo paiu ji leidia patekti natraliai
šviesai ir gertis išors vaizdu.
Ritinin uuolaid ARZ Z-Wave arba markiz AMZ Z-Wave galima sumontuoti standartiniame lange pri-
jungiant prie pavaros mechanizmo (ZZ 60 ar ZZ 60h) ir valdyti pasirinktu vienu valdymo mechanizmu
(r. valdymo renginiai).
– tampa 15V DC 15V DC
– srov In=1,4 [A] In=1,4 [A]
ARF ZWAVE
ARP ZWAVE
AJP ZWAVE
ARZ ZWAVE
AMZ ZWAVE
Vidaus ritinins uuolaidos ARF Z-Wave, ARP Z-Wave ir aliuzs AJP Z-Wave apsaugo nuo šviesos ir ma-
loniai utemdo vid. Jie kartu yra ir palps vidaus dekoro elementai. Aksesuarus su moduliu Z-Wave
galima sumontuoti standartiniame lange prijungiant prie pavaros mechanizmo (ZZ 60 ar ZZ 60h) ir val-
dyti pasirinktu vienu valdymo mechanizmu (r. valdymo renginiai). Vidaus aksesuarai veikia langui esant
udarytam.
Techniniai parametrai Ritinin uuolaida ARF Z- Wave Ritinin uuolaida ARP Z-Wave aliuz AJP Z-Wave
– tampa 15V DC 15V DC 15V DC
– srov In=0,4 [A] In=0,4 [A] In=0,4 [A]
12 www.fakro.lt
VALDYMO PRIETAISAI
NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS ZWPTV
Daugiakanale klaviatra ZWK 10 galima nuotoliniu bdu valdyti elektros prietaisus, sujung-
tus su sistema Z-Wave, pvz., Z-Wave langus, pavaras ZWS 230 arba ZWS 12, išors ritinines
uuolaidas ARZ Z-Wave, vidaus ritinines uuolaidas ARF Z-Wave, ARP Z-Wave arba aliuzes
AJP Z-Wave. Klaviatra galima valdyti iki 10 prietais atskirai arba iki 231 prietaiso grupje.
Šiuolaikišku daugiakanaliu pultu ZWP TV galima per atstum valdyti elektros prietaisus,
sujungtus su sistema Z-Wave, pvz., Z-Wave langus, pavaras ZWS 230 arba ZWS 12, išors
ritinines uuolaidas ARZ Z-Wave, vidaus ritinines uuolaidas ARF Z-Wave, ARP Z-Wave
arba aliuzes AJP Z-Wave. Pulte yra ekranas, kuriame pateikiama informacija, koks elektros
prietaisas valdomas (galima vesti daug pavadinim). Pultu galima valdyti iki 36 prietais
atskirai ir iki 231 prietaiso grupje. Be to, yra galimyb valdyti vairi radijo ir televizijos
aparatr.
- darbin temperatra: nuo +5° C iki 40° C;
- matmenys: 80 x 80 x 35 mm.
Techniniai parametrai:
- darbin temperatra: nuo +5° C iki 40° C;
- matmenys: 200 x 60 x 25 mm.
us

ve
o
s
o
s,
s
e
s

s
ZWK10
DAUGIAKANALIS NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS ZWP10 Daugiakanaliu pultu ZWP 10 galima per atstum valdyti elektros prietaisus, sujungtus su
sistema Z-Wave, pvz., Z-Wave langus, pavaras ZWS 230 arba ZWS 12, išors ritinines uuolaidas
ARZ Z-Wave, vidaus ritinines uuolaidas ARF Z-Wave, ARP Z-Wave arba aliuzes AJP Z-Wave. Pultu
galima valdyti iki 10 prietais atskirai arba iki 231 prietaiso grupje. Turi magnetin sienos laikikl.
Techniniai parametrai:
- darbin temperatra: nuo +5° C iki 40° C;
- matmenys: 170 x 40 x 20 mm.
u
s
u
ZWP10
ZWPTV
- matmenys: 80 x 80 x 10 mm.
BELAID SENSORIN KLAVIATRA ZWG1
BELAID SENSORIN KLAVIATRA ZWG3
INTERNETAS VALDYMAS INTERNETO SSAJA
Pagaminta iš grdinto stiklo, šiuolaikiškos išvaizdos vienakanale sensorine klaviatra ZWG
1 galima per atstum valdyti elektros prietaisus, sujungtus su sistema Z-Wave, pvz., pavaras
ZWS 230 arba ZWS 12, išors ritinines uuolaidas ARZ Z-Wave, vidaus ritinines uuolaidas
ARF Z-Wave, ARP Z-Wave arba aliuzes AJP Z-Wave. Klaviatra ZWG 1 atskirai galima valdyti
tik vien prietais, o grupje – iki 231 vienu metu.
Pagaminta iš grdinto stiklo, šiuolaikiškos išvaizdos daugiakanale sensorine klaviatra
ZWG 3 galima nuotoliniu bdu valdyti elektros prietaisus, sujungtus su sistema Z-Wave,
pvz., langus Z-Wave, pavaras ZWS 230 arba ZWS 12, išors ritinines uuolaidas ARZ Z-Wave,
vidaus ritinines uuolaidas ARF Z-Wave, ARP Z-Wave arba aliuzes AJP Z-Wave. Klaviatra
ZWG 3 atskirai galima valdyti iki trij prietais, o grupje – iki 231.
Dl Z-Wave komunikacijos universalumo FAKRO produktus, turinius modul Z-Wave,
galima valdyti nesant namie. Langai Z-Wave, pavaros ZWS 230 arba ZWS 12, išors ritinins
uuolaidos ARZ Z-Wave, markizs AMZ Z-Wave, vidaus ritinins uuolaidos ARF Z-Wave,
ARP Z-Wave arba aliuzs AJP Z-Wave gali bti valdomi išmaniaisiais telefonais arba
kompiuteriu. Utenka nusipirkti ir instaliuoti internetin program, turini ssaj Z-Wave,
kad internetine naršykle ar internetine Z-Wave programa galima bt lengvai valdyti
FAKRO produktus ir bnant namie, ir bet kuriame pasaulio kampelyje.
Techniniai parametrai:
- matmenys: 80 x 80 x 10 mm.
Reikalingi prietaisai ir programos:
- kompiuteris, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris;
- internetin programa, sujungta su Z-Wave.
ZWG1
ZWG3
WWW
Detektorius, veikdamas kartu su oro moduliu ZWMP, lyjant lietui automatiškai udaro lan-
gus, turinius elektros pavaras, kurios sujungtos su sistema Z-Wave. Jutiklis naudojamas ir
kartu su priešdminmis sistemomis. jutiklio signal reaguojama tik tada, kai priešdminis
langas yra atvertas vdinimui. Lang atvrus pavojaus atveju, jutiklio signalas ignoruoja-
mas. Jutiklis yra šildomas, todl jis nejautrus miglai, rasai ir kt. Jutiklis montuojamas atviroje
stogo vietoje, kuri veikia atmosferos veiksniai.
Techniniai parametrai:
- matmenys: 50 x 35 x 15 mm;
- maitinimo laidas: 3 x 0,25 mm² (5 mb pakuotje).
ADAPTAVIMO MODULIS ZWMA Dl adaptavimo modulio ZWMA galima iš nuotolio valdyti FAKRO elektros prietaisus,
turinius modul Z-Wave, pvz., langus Z-Wave ar ritinines uuolaidas ARZ Z-Wave,
naudojant kit valdymo sistem.
prie kuri galima prijungti vairi vidaus prietais signalus, pvz., termostato, laiko
jungiklio, sistemos KNX/EIB ir kt. Moduliu galima valdyti iki 231 renginio vienu metu
arba maksimaliai keturiose grupse.
- matmenys: 120 x 80 x 45 mm.
ZWMA
Detektorius, veikdamas kartu su oro moduliu ZWMP, puiant stipriam vjui automatiškai
udaro langus, turinius elektros pavaras, sujungtas su sistema Z-Wave. Jutiklis montu-
ojamas atviroje stogo vietoje, kuri veikia atmosferos veiksniai. Vjo greitis, kuriam esant
jutiklis udaro langus, yra 40 km/val. ir daugiau.
Techniniai parametrai:
- maitinimo laidas: 2 x 0,25 mm² (5 mb pakuotje).
ZWD
ZRD
MODULIAI
JUTIKLIAI
Dl šio modulio galima automatiškai udaryti langus, susijusius su sistema Z-Wave,
pasikeitus oro slygoms, apie kurias praneša prie prietaiso prijungti jutikliai: lietaus – ZRD
arba vjo – ZWD. Lietaus ir (arba) oro jutiklius reikia pirkti papildomai. Vienu moduliu
galima valdyti iki 231 prietaiso grupje.
Techniniai parametrai:
- matmenys: 160 x 120 x 70 mm.
ZWMP ORO MODULIS ZWMP
15www.fakro.lt
DM DETEKTORIUS ZFD Detektorius, veikdamas kartu su oro moduliu ZWMD, gaisro pradinje stadijoje, kai dar ne-
matyti liepsnos, automatiškai atveria langus, turinius elektros pavaras, sujungtas su sistema
Z-Wave. Maitinamas 12 V DC tampa iš modulio ZWMP. Vienam dm jutikliui skirta 10 m²
patalpos paviršiaus.
Techniniai parametrai:
- matmenys: Ø107 x 63 mm.
Jutiklis kartu su oro moduliu ZWMP yra papildomas elementas, apsaugantis pastato palp
gaisro atveju.
ZZ60
ZZ60h
ELEKTRINI AKSESUAR ZWAVE MAITINIMO BLOKAI Be elektros pavaros ZWS230, stogo languose FAKRO sumontuotiems elektriniams aksesuarams reikia nuolatins 15 V DC
tampos maitinimo šaltinio.
1. ZZ60 – vdinamj montavimui ant paskirstymo ds tvaro DIN T35;
2. ZZ60h – hermetišk montavimui po paskirstymo de.
Maksimalus produkt, prijungiam prie maitinimo blok ZZ6 ir ZZ60h, skaiius:
ARZ Z-Wave 2
AMZ Z-Wave 2
ARF Z-Wave 8
ARP Z-Wave 8
AJP Z-Wave 6
ZWS 12 5
- išeigos tampa 15V DC+-10% 15V DC
- darbin temperatra 0 °C - +50 °C 0 °C - +50 °C
ZFD
SISTEMOS PRITAIKYMAS Dmai, išsiskiriantys kartu su degania ugnimi, kelia didiul pavoj moni sveikatai ir gyvybei. Daugiau negu 90 proc.
gaisr auk miršta nuo apsinuodijimo dmais, o ne nuo aukštos temperatros ar kontakto su ugnimi, kaip buvo manyta
anksiau. Dmai ir išsiskirianti šiluma padaro daug alos ir materialini nuostoli gaisro apimtiems pastatams. rengus
atitinkamas dm ir šilumos šalinimo sistemas, galima išvengti pavoj, kuriuos kelia j koncentracija. Priešdminis
langas FSP, valdomas iš priešdmins sistemos skydo, veikia kartu su dm jutikliais ir avariniu mygtuku bei taip sukuria
gravitacin dm ir šilumos šalinimo komplekt. Sistema rengiama viešojo naudojimo pastatuose (ypa laiptinse,
daugiabuiuose, viešbuiuose ir kt.).
24 V 230 V
Simbolis renginio pavadinimas Maitinimo laidas
1 RZN 4402K Pultas su avariniu maitinimu 1 langui maitinimo laidas 2 x 1 mm²
1 RZN 4404K Pultas su avariniu maitinimu 2 langams maitinimo laidas 2 x 1,5 mm²
1 RZN 4408K Pultas su avariniu maitinimu 4 langams maitinimo laidas 3 x 2,5 mm²
2 FSP P1 Priešdminis langas elektros laidas 3 x 1 mm²
3 RT 45 Avariniai mygtukai elektros laidas 5 x 1 mm²
4 LT 84U Ventiliacijos jungiklis elektros laidas 3 x 1 mm²
5 OSD 23 Dm jutiklis elektros laidas 2 x 1 mm²
6 ZRD Lietaus jutiklis elektros laidas 3 x 0,25 mm²
18 www.fakro.lt
Dl šios sistemos galima automatiškai arba rankiniu bdu atidaryti priešdmin lang, per kur iš patalpos pašalinamas gaisro metu
išsisikiriani dm, šilumos ir toksini duj perteklius; padidja gyventoj saugumas, nes pastate sudaromas laisvas nuo dm
evakuacinis kelias, pagreitinamas gaisro šaltinio lokalizavimas ir ugnies ugesinimas.
Pajuts dmus, jutiklis siunia signal centrin valdymo skyd, šis paleidia elektros pavaras, kurios atidaro lang. Jeigu ugnis
pastebima anksiau negu suveikia sistema, priešdmin lang galima atidaryti nuspaudus avarin mygtuk RT 45. Dl šios sistemos
galima kasdien vdinti patalpas, atidarant lang ventiliacijos jungikliu LT 84U. Atjus nustatytam laikui, langas automatiškai usidaro.
Prie sistemos galima prijungti lietaus jutikl ZRD, kuris uveria lang pradjus lyti. Gaisro atveju jutiklio signalas neturi takos lango
valdymui.
INSTALIACIJA
Sistema sumontuojama prijungus 230 V AC laid prie priešdminio valdymo skydo, o paskui atitinkamus laidus prie kit
sistemos element. (Laid skerspjvi duomenys pateikti lentelje prie element pavadinim). Elektros laid ilgis priklauso nuo
atskir sistemos element išdstymo. Elektros jungi schema pateikta priešdminio valdymo skydo montavimo instrukcijoje.
Priešdmins sistemos instaliavim turi atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis liudijim, kuriuo jam suteikiama teis eksploatuoti
renginius (leidim dirbti su 1 kV elektros energija). Sistem privalu tikrinti kas 6 mnesius.
Visi sistemos elementai, kuriuos silo bendrov FAKRO, turi sertifikatus ir leidimus naudoti juos statybose.
CHARAKTERISTIKA
Automatinis arba rankinis priešdminio lango FSP atidarymas gaisro metu;.
Padidjs gyventoj saugumas.
DM
20 www.fakro.lt
VALDYMO SKYDAI Skydas skirtas valdyti elektros pavaras gaisro atveju ir kasdien vdinti pastat.
Prie jo galima prijungti dm jutikl OSD 23, lietaus jutikl ZRD, avarinius mygtukus
RT 45, ventiliacijos jungiklius LT 84U. Skydas kasdien dirba budjimo reimu ir
maitinamas iš 230 V AC tinklo. Gaisro atveju dm jutiklis siunia signal skyd,
o šis automatiškai aktyvuoja lang pavaras. Dl saugumo skydas turi nuosav avarin
maitinimo šaltin, kuris budjimo reimu leidia jam dirbti 72 valandas.
CHARAKTERISTIKA Atitinka klas pagal standartus EN 12101-2:RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300.
Didiausias varios atvrimo kampas: 71°51 esant visai apkrovai.
Montuojami ant stog, kuri nuolydio diapazonas nuo 20° iki 60°, kartu su sandarinimo
tarpine E_S.
Pagaminti iš pušies medienos, impregnuotos vakuuminiu bdu, du kartus nudayti
akriliniais daais.
Langas FSP yra priešdmins gravitacins sistemos dalis, skirtas iš vidaus šalinti per
gaisr kylanius dmus ir šilum. Turi speciali šiuolaikin atvart sistem.
Atverta varia apsaugo priešdmin liuk nuo šoninio vjo. Normaliomis
eksploatavimo slygomis langas skirtas patalpai vdinti ir papildomam apšvietimui.
Turi dvi elektros pavaras (24 V), kurios, gavusios elektrin valdymo sistemos signal,
pakelia lang. Montuojant btina prisiminti, kad, atidarius lang, jokia varios briauna
negali iškilti aukšiau stogo kraigo. Priešdminis langas FSP pagamintas ir sertifikuotas
pagal suderinto standarto EN 12101-22005 reikalavimus. Daniausiai montuojamas
laiptinse.
srov 1A
darbin temperatra nuo -5° C iki 75° C
maitinimo laidas 2x2x0,75 m² (2x1mb)
Lango matmenys 78x140 94x140 114x118 114x140 134x98
Maksimalus dm šalinimo paviršius (m²) 0,53 0,65 0,67 0,80 0,65
Geometrinis paviršius (m²) 0,9 1,11 1,14 1,38 1,11
Techniniai parametrai RZN 4402-K RZN 4404-K RZN 4408-K
maitinimo tampa 230 V AC/50 Hz 230 V AC/50 Hz 230 V AC/50 Hz
išeigos galia iki 60 W iki 120 W iki 240 W
srov 2 A 4 A 8 A
išeigos tampa 24 V DC 24 V DC 24 V DC
darbin temperatra nuo -5° C iki 40° C nuo -5° C iki 40° C nuo -5° C iki 40° C
matmenys 250/250/91 mm 250/250/91 mm 341/341/91 mm
svoris su akumuliatoriais 4,12 kg 5,3 kg 11 kg
akumuliatoriaus talpa 2x12 V/1,3 Ah 2x12 V/2,1 Ah 2x12 V/3,4 Ah
20 www.fakro.lt
pavaromis, prijungtomis prie valdymo skydo RZN440_-K. Tai plokšias jungiklis su dviem
klavišais, montuojamas po tinku. Silomas baltos spalvos.
LIETAUS DETEKTORIUS ZRD Automatiškai udaro langus pradjus lyti. Gali bti sujungtas su skydais RZN 440_-K. Jutiklis
yra šildomas, todl atsparus miglai, rasai ir kt. Montuojamas atviroje stogo vietoje, kuri
veikia atmosferos reiškiniai. jutiklio signal reaguojama tik tada, kai valdymo skydas dirba
budjimo reimu. Gaisro atveju jutiklis neturi takos lang valdymui.
LT 84U
RT 45
matmenys 80/80 mm
svoris 0,11 kg
matmenys 50/35/15 mm
Techniniai parametrai
signalizacijos srov 20 mA
maksimali santykin drgm 95 %, esant 40° C
matmenys ø 115/54 mm
maitinimo laidas 2x1mm²
DM JUTIKLIS OSD 23 Optinis dm detektorius OSD 23 aptinka matomus dmus, kurie kyla pradinje gaisro stadijoje, dar
nepasirodius liepsnai, kai mediagos pradeda rusenti, tai yra gerokai anksiau negu pasirodo atvira
ugnis ir enkliai pakyla temperatra. Detektorius skirtas udaroms patalpoms, kuriose normaliomis
slygomis nekyla dmai, dulks ir vandens garai. Vienas detektorius skirtas 40 m² patalpos paviršiui.
AVARINIS MYGTUKAS RT 45 Naudojamas rankiniu bdu paleisti priešdmin sistem gaisro atveju. Jo diodai signalizuoja
apie sistemos veikl ir sutrikimus. Turi rankinio avarins signalizacijos išjungimo funkcij.
Techniniai parametrai
signalizacijos srov 20 mA
matmenys 129 x 138 x 39 mm
svoris 0,35 kg
ARP ZWave* Grup I 20 —
ARP Z-Wave* Grup II 20 —
RITININ UUOLAIDA ARZ Z-Wave* 10LANGAI Lango matmenys [cm]
55x78 55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160
Dydio simbolis 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
FTPV U3 Z-Wave 10
FTUV U3 Z-Wave 20
ZWave VALDYMAS
KLAVIATRA 10
PULTAI 10
ZWP10 ZWPTV
PAVAROS 10
ZWS12* ZWS230
23www.fakro.lt
LANGAI Lango matmenys [cm] 78x140 94x140 114x118 114x140 134x98 Maksimalus dm šalinimo Paviršius [m2] 0,53 0,65 0,67 0,80 0,65
Dydio simbolis 07 09 10 11 12
FSP P1 10
SANDARINIMO TARPINS Lango matmenys [cm] 78x140 94x140 114x118 114x140 134x98
Dydio simbolis 07 09 10 11 12
ESS plokšios dangos tarpin 10
EZSP banguotos dangos tarpin 10
EHSP aukšto profilio dang tarpin 10
PRIEŠDMINIAI VALDYMO SKYDAI 10
VENTILIACIJOS JUNGIKLIS LT 84U 10
AVARINIS MYGTUKAS RT 45 10
LIETAUS JUTIKLIS ZRD 10
DM ŠALINIMAS
24 www.fakro.lt
SE /2
4s /L
T/ 09
.2 01
http://www.fakro.lt el.paštas: [email protected]