dispozita normative për sistemin arsimor parauniversitar

Download Dispozita Normative për Sistemin Arsimor Parauniversitar

Post on 05-Feb-2017

230 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  DISPOZITANORMATIVE

  PR SISTEMIN ARSIMORPR SISTEMIN ARSIMORPR SISTEMIN ARSIMORPR SISTEMIN ARSIMORPR SISTEMIN ARSIMORPARAUNIVERSITARPARAUNIVERSITARPARAUNIVERSITARPARAUNIVERSITARPARAUNIVERSITAR

  REPUBLIKA E SHQIPRISMINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCS

  Tiran, 2005

 • 2

  Ky material q shprdahet falas, shtprgatitur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencs sRepubliks s Shqipris vetm pr qllim informativdhe si i till ai nuk mund t prdoret si dokumentzyrtar.

  Teksti zyrtar gjndet pran Ministris sArsimit dhe Shkencs, Tiran.

  Publikimi u prgatit nga Agron Pullumbi

 • 3

  DISPOZITA NORMATIVE

  (Pr arsimin parauniversitar)

  K R E U I

  PARIME T PRGJITHSHMEPARIME T PRGJITHSHMEPARIME T PRGJITHSHMEPARIME T PRGJITHSHMEPARIME T PRGJITHSHME

  Neni 1 Ligjet

  Veprimtaria msimore - edukative n kopshte eshkolla realizohet n prputhje me:

  - Kushtetutn e Republiks s Shqipris.

  - Ligjin, Nr. 7952, dat 21.06.1995, Pr SisteminArsimor Parauniversitar ndryshuar me Ligjinnr. 8381, dat 30.07.1998 Pr disa shtesa dhendryshime n ligjin nr.7952 Pr sisteminArsimor Parauniversitar.

  - T gjitha aktet e tjera nnligjore n zbatim ttij.

  - Dokumentet ndrkombtare ku aderonRepublika e Shqipris.

  Neni 2 Fusha e zbatimit t Dispozitave Normative

  Dispozitat Normative (DN) zbatohen n t gjithainstitucionet shkollore dhe parashkollore publike(kopshte, shkolla 8-vjeare dhe t mesme me koh

 • 4

  t plot dhe t shkurtuar, si dhe n institucionet earsimit special), q prfshihen n rrjetin einstitucioneve shkollore parauniversitare tRepubliks s Shqipris.

  Neni 3 Himni Kombtar. Flamuri

  Himni Kombtar kndohet n ceremoni festiven shkoll.

  Flamuri Kombtar Shqiptar vendoset n doshkoll.

  Neni 4 Synimet e shkolls

  Shkolla n tr veprimtarin e saj gjithpr-fshirse synon:

  - emancipimin shpirtror dhe zhvillimin epersonalitetit t nxnsve;

  - zhvillimin e mendimit dhe veprimit t tyre tpavarur, kritik, krijues, konstruktiv e tolerant;

  - edukimin e vlerave atdhetare, njerzore, moralee demokratike;

  - mundsimin e krijimit t shanseve t barabartapr t gjith nxnsit dhe aftsimin e tyre prprballimin e jets.

  Synimet e kopshtit t fmijve

  N veprimtarin e tij kopshti i fmijve synon:

  - t zhvilloj personalitetin e fmijs parashkollordhe ta paraprgatisi at pr shkoll;

  - t siguroj pr secilin fmij shanse t barabartaedukimi;

  - t edukoj fmijn si nj qnie t shoqrueshmedhe t aft t krijoj marrdhnie me t tjert;

 • 5

  - t zgjeroj prvojn, njohjen, aftsit ndijore,aftsin pr t vepruar, folur, menduar dheimagjinuar nprmjet ushtrimeve tvazhdueshme.

  Neni 5 Shkollat

  1. N rrjetin e institucioneve shkollore tRepubliks s Shqipris funksionojn:

  a) Shkolla me koh t plot.b) Shkolla me koh t shkurtuar.

  2. Struktura e vitit msimor pr do kategorishkolle prcaktohet n planin msimor prkatst miratuar nga Ministri i Arsimit dhe e Shkencs.

  Kopshtet

  1. N rrjetin e institucioneve parashkollore tRepubliks s Shqipris funksionojn:

  a) Kopshte me ushqimb) Kopshte pa ushqim

  2. Kopshtet funksionojn gjat gjith vitit.Programi edukativ n kopshte zbatohet n t

  njjtn periudh si dhe n shkollat fillore.N periudhn e vers, veprimtarit edukative t

  kopshtit programohen nga msueset dhemiratohen nga drejtoria e kopshtit.

  K R E U II

  DETYRIMI SHKOLLOR DHE LIRIMI PREJ TIJDETYRIMI SHKOLLOR DHE LIRIMI PREJ TIJDETYRIMI SHKOLLOR DHE LIRIMI PREJ TIJDETYRIMI SHKOLLOR DHE LIRIMI PREJ TIJDETYRIMI SHKOLLOR DHE LIRIMI PREJ TIJ

  Neni 6 Mosha

  Arsimi parashkollor nuk prfshihet n arsimine detyruar.

  1. N kopsht regjistrohen fmij t moshs 3-6vjeare. Fmija q ka mbushur 3 vje nj dit para

 • 6

  fillimit t vitit msimor ka t drejt t regjistrohetne kopsht.

  2. Fmija 6 vje qndron n kopsht deri nj ditpara se t filloj viti shkollor.

  3. Nxnsi q prjashtohet nga detyrimi shkollor(Neni 8, pika 2), mund t qndroj n kopsht edhenj vit.

  Mosha

  1. Arsimi i detyruar sot sht arsimi 8 - vjearnga klasa I - VIII.

  2. Arsimi i detyruar prfshin t gjith fmijt emoshs 6 - 16 vje, me prjashtim t rasteve kurparashikohet ndryshe n kto dispozita.

  3. N Republikn e Shqipris fmija, q kambushur moshn 6 vje deri 1 dit para fillimit tvitit msimor, prfshihet n detyrimin shkollor.

  4. Shkolla deri n muajin prill merr nga gjendjacivile, q e mbulon at si zon, listn e fmijve 6-vjear dhe bn verifikimin e tyre.

  5. Nxnsi (klasa V - VIII) q prfshihet ndetyrimin shkollor, vendbanimi i t cilit ndodhetmbi 5 km larg nga shkolla, trajtohet n konviktet eshtetit.

  sht detyr dhe prgjegjsi e DA dhe e pushtetitvendor t kujdesen dhe t sigurojn shkollimin ektij nxnsi.

  Neni 7 Lirimi

  1. Nxnsi, nj dit pasi mbush moshn 16 vje,lirohet nga detyrimi shkollor.

  2. Kur nxnsi mbush moshn 16 vje gjat vititmsimor, bhen prpjekje, n bashkpunim me

 • 7

  t edhe prindrit e tij, q ai t vazhdoj msimetderi n prfundim t vitit msimor prkats.

  3. Nxnsi, q prfshihet n detyrimin shkollor,n raste t veanta, kur aksidentohet apo smuretrnd dhe nuk mund t lviz e t ndjek msimetn shkoll, vrtetuar kjo nga shrbimi shndetsor,lejohet t marr msim n shtpi. Pr kta nxnsshkolla kontribuon me programe t reduktuaramsimore t hartuara nga msuesit dhe tmiratuara nga DA. N kto raste nuk zbatohet Neni41 pika 1/c. N vartsi t kushteve specifike tshkolls, drejtori cakton msues t veant pr takonsultuar nxnsin n shtpi, t paktn nj hern muaj, duke e konvertuar kohn e konsultimeven or msimore, q llogariten n ngarkesn javoret msuesit.

  Neni 8 Prjashtimi nga detyrimi shkollor

  1. Nxnsi, i cili sht larguar me familjen premigrim jasht shtetit, vrtetuar kjo nga organet epushtetit vendor, prjashtohet nga detyrimishkollor, duke br shnimet prkatse n amzne shkolls.

  2. N raste tepr t veanta, pr nj fmij 6-vjear q ka zhvillim shum t dobt, mbshteturn krkesn me shkrim t prindit dhe bazuar nraportin mjeko-ligjor, me propozim t drejtorit tshkolls, DA mund t marr vendim pr shtyrjen eregjistrimit t nxnsit n klasn e par nj vit mvon.

  Vendimi depozitohet n arkivin e DA, ndrsakopja e tij n arkivin e shkolls.

 • 8

  K R E U III

  REGJISTRIMET N SHKOLLREGJISTRIMET N SHKOLLREGJISTRIMET N SHKOLLREGJISTRIMET N SHKOLLREGJISTRIMET N SHKOLL

  Neni 9 Koha. Dokumentet

  1. Data e fillimit dhe mbarimit t vitit shkollorsht kompetenc e Ministrit t Arsimit dhe tShkencs.

  2. Regjistrimet e fmijve n kopshte dhe enxnsve n shkollat 8-vjeare dhe t mesmefillojn dy jav prpara fillimit t msimeve dhembyllen, si rregull, nj dit para fillimit t shkolls.

  3. Regjistrimi i fmijs n kopsht dhe i nxnsitn klasn e par t shkolls 8- vjeare bhet mekto dokumente:

  a) ertifikata e lindjes.

  b) ertifikata e vaksinimeve e prcaktuar ngaMinistria e Shndetsis.

  4. Regjistrimi i nxnsit n klasat e tjera tshkolls 8-vjeare (Kp) bhet me kto dokumente:

  a) Dokumenti shkollor (dftesa) i prfundimit tklass paraardhse.

  b) ertifikata e vaksinimeve e prcaktuar ngaMinistria e Shndetsis.

  5. N klasn Ir t shkolls s mesme tprgjithshme nxnsi regjistrohet n baz tDftess s Lirimit (ose kopjes s saj t noterizuar),me prjashtim t rasteve q parashikohen ndryshen DN.

  6. N klasn Ir t shkolls s mesme profesionaledhe socialkulturore nxnsi regjistrohet me ktodokumente:

 • 9

  a) Dftesa e Lirimit.

  b) Dokumenti nga drejtoria arsimore e rrethit.

  7. N klasat e shkolls 8-vjeare me koh tshkurtuar (KSH) nxnsi, q sht mbi moshn edetyrimit shkollor, regjistrohet n baz t dftesss prfundimit t klass paraardhse.

  N shkolln e mesme me koh t shkurtuar(KSH) nxnsi regjistrohet n klasn Ir me ktodokumente:

  a) Dftesa e Lirimit.

  b) ertifikata e lindjes me fotografi.

  8. N klasat e ndrmjetme t t gjitha shkollavet mesme, me koh t plot apo me koh tshkurtuar, regjistrimi i nxnsit bhet n baz tdokumenteve shkollore (dftesave t prfundimitt klasave paraardhse).

  9. Nxnsi, fitues i konkursit pr nj shkoll tmesme (ku pranimi bhet me konkurs),konsiderohet i regjistruar n shkolln prkatse.

  Neni 10 Raste t veanta

  1. Dokumenti shkollor (dftesa) origjinal iprfundimit t nj klase i jepet nxnsit vetm njher.

  2. N raste t veanta, kur mungon dokumentishkollor origjinal (dftesa) i prfundimit t njklase, regjistrimi i nxnsit n klasn pasardhse,n t njjtn shkoll, bhet mbi bazn e amzs sshkolls.

  Regjistrimi i nxnsit n shkolla t tjera bhetmbi bazn e vrtetimit t prfundimit t klass, nt cilin shnohet dhe numri i amzs firmosur dhevulosur nga drejtori i shkolls, ku nxnsi kaprfunduar klasn prkatse. Pr nxnsit e

 • 10

  shkollave t mesme regjistrimi bhet mbi bazn evrtetimit me notat e t gjitha klasave paraardhse.

  Neni 11 E drejta e regjistrimit

  1. N kopsht fmijt kan t drejt t regjistrohenn moshn 3,4,dhe 5,vje. N varsi t vendeve tdisponueshme, regjistrimet n kopsht vazhdojnderi n dhjetor t vitit kalendarik.

  2. N klasn e par t shkollave t mesme publikeme koh t plot pranohen nxns jo m t mdhenjse 16 vje, deri 1 dit para fillimit t vitit shkollor,me prjashtim t rasteve t veanta t miratuaranga Ministria e Arsimit dhe e Shkencs. (SipasLSAP - neni 29)

  3. Nxnsi, i cili pr arsye t ndryshme i kandrprer msimet n shkolln e mesme me koht plot, ka t drejt t regjistrohet prsri n ktlloj shkolle mbshtetur n dftesn e prfundimitt klass paraardhse, n qoft se plotson kriterin:Mosha e tij deri n 1 dit pas prfundimit t vitit(klass) t fundit t shkolls t jet jo m e madhese 21 vje.

  Neni 12 Ndarja territoriale

  1. Regjistrimi i fmijs n kopsht dhe i nxnsitn shkolln 8-vjeare (Kp) apo n shkolln e mesmet prgjithshme (Kp), si rregull, bhet n kopshtindhe n shkolln e prcaktuar nga ndarja territorialee vendbanimit e vendosur nga pushteti vendor mepropozim t DA.

  2. Fmija parashkollor mund t regjistrohet nnj kopsht, q nd

Recommended

View more >