defterdarlar ÇaliŞma toplantisi

Download DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI

Post on 10-Jan-2016

64 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI. 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar. SUNUM PLANI. GÜNCEL KONULAR Muhasebe Yönetmelikleri Harcama Belgeleri Değerli Kağıtlar Karar Destek Sistemi Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi GENEL HUSUSLAR Maaş ve Muhasebe İşlemleri Mali İstatistikler - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • DEFTERDARLAR ALIMA TOPLANTISI14-15 ubat 2014 Afyonkarahisar

 • SUNUM PLANIGNCEL KONULARMuhasebe YnetmelikleriHarcama BelgeleriDeerli KatlarKarar Destek SistemiBtnleik Kamu Mali Ynetim Biliim Sistemi

  GENEL HUSUSLARMaa ve Muhasebe lemleriMali statistiklerTanr lemleriPersonel ve dari ler

  SORU & CEVAP

 • G N C E L K O N U L A R

 • Kamuya ait tahsisli tanmazlarn muhasebe kaytlarnda izlenmesiMYMYnin Kamu Elektronik deme Sistemiyle (KES) uyumlu hale getirilmesiKamu-zel ibirlii modeli erevesinde taahhtlerin muhasebe kaytlarnda izlenmesiEnflasyon dzeltmesi uygulamasMuhasebe Ynetmeliklerinde Deiiklikler

 • Kamu idarelerine mali tablolarn yaymlama ykmll getirilmesiDnem ayrc hesaplara ilikin dzenlemeMali istatistik ile mali tablolarn hazrlanmas ve yaynlanmasna ilikin dzenlemeMuhasebe Ynetmeliklerinde Deiiklikler

 • 2014 ylndan itibaren idarelere devirUygulama esaslarna ilikin 17/01/2014 tarihli ve 453 sayl yazHYSde retilen belgelere ilikin tutanaklarda elektronik sreHarcama Belgelerinin darelerce Saklanmas

 • 2014 ylnda baz deerli ktlarn formatnda deiim Deerli katlarda etkin stok ynetimiDeerli kat kullanm ve stok miktarlarn elektronik ortamda izlemel iinde htiya fazlas olan birimlerden dier birimlere aktarmDeerli Katlar

 • Kurum ii ve kurum d verilerden ortak veri ambar oluturularak;Mali ynetimde karar vericilere dinamik raporlar retme Risk odakl denetime katk salamaSenaryo odakl analitik raporlamaVeri madenciliiKarar Destek Sistemi

 • BTNLEK KAMU MAL YNETM BLM SSTEM

 • Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali PlanBte HazrlHarcama ve Gelir Ynetimi&Bte ve Muhasebe (Cari-Yatrm-Transfer)

  Denetim ve RaporlamaBor YnetimiNakitYnetimiKALKINMA BAKANLIIMALYE BAKANLII ve HARCAMACI KURUMLARGMRK VE TCARET BAKANLIIGELR DARESHAZNE MSTEARLIISAYITAY MERKEZ BANKASInceki Dnem Gereklemeleri & Makroekonomik Tahminler Bte Hazrlama RehberiBte TeklifleriGelir TahminleriSGB Bakanlklar ve Merkez Harcama Birimleridenek Talep / DatmOrta Vadeli Program Orta Vadeli Mali PlanVize & Serbest BrakmaYatrm Program Hazrlama RehberiBte ars / Yatrm Genelgesi PERSONELMAL & HZMETTRANSFERYATIRIMHALETAINIR YNETMTAINMAZ YNETMAyrntl Harcama ProgramKKKAMU MAL YNETM BLG SSTEM

  BTEYATIRIMCARTRANSFER

  MUHASEBE BRM

  NAKTTALEPKARILAMA

  BOR YNETM BorD Bor

  VergiGmrk

  ST YNETC SAYITAY TBMM - KAMUOYU

  Hak Sahibi

  Kamu Bor Stoku Tahmini

  HARCAMA BRMLER

  deme Talimat

  Tahakkuk &Tahsilat

  E-DENETM

  Raporlama

  MERKEZBANKASI

  TCARBANKALAR

  N MAL KONTROL

  ELEKTRONK DEME SSTEM

 • Tanmaz / Tanr Yn.haleler /Satn AlmaBTE DENEK YNETMTAAHHTLERHARCAMA VE GELR YNETMNAKTYNETMBOR VE YARDIM YNETMMAL RAPORLAR & DEERLENDRMEDENETM VE DEERLENDRMEBTE HAZIRLAMAPolitika Gelitirme ve Gzden Geirmensan Kaynaklar YnetimiBte SonularWeb PortalKamu YatrmlarVergi ve GmrkVER AMBARIKAMU MAL YNETM BLM SSTEMLERNN OLUTURULMASINDA DNYA BANKASI YAKLAIMIKAYNAK : Mali Ynetim Bilgi Sistemleri Dnya Bankas Raporu

 • G E N E L H U S U S L A R

 • I-MAA VE MUHASEBE LEMLER

 • Personel demelerine ilikin tahakkuklarn zamannda yaplmas KBS zerinden onaylama ilemlerine dikkat edilmesiPersonel demelerinde gecikmeyi nleyici tedbirler alnmasMaa lemleri

 • Muhasebe Yetkilisi ve Yardmclarnn sisteme girilen verileri kontrol etmesi ve bizzat onaylamas Sistemdeki ierik ve onay bilgisi ile kat belge bilgilerinin ayn olmasKES kapsamnda nakit talep ve gnderme emri srelerine uyulmasMuhasebe lemleri

 • Sosyal Gvenlik Kurumuna yaplacak aktarmlarda srelere uyulmas...Muhasebeletirme ve deme konusundaki riskli ilemlerin belirlenmesi, nlemlerin alnmasEmanet iadelerine azami zen gsterilmesi Hata ve kontrol raporlarnn dzenli takip edilmesiMuhasebe lemleri

 • II-MAL STATSTKLER

 • Mahalli idarelerin verilerinin kontrol edilmesi ve sistemde onaylanmasVeri girilerinin zamannda yaplmasZamannda veri gndermeyen birimlerin uyarlmasGerektiinde birimlere eitim verilmesiMali statistikler

 • III-TAINIR LEMLER

 • Tanr Kayt ve Ynetim Sistemi (TKYS) merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin kullanmna aldHYS ve muhasebe uygulamasyla (say2000i) tam entegrasyon Kamu idaresi hesaplarnn doruluunu teminen etkin kullanm Dzenli eitim ve bilgilendirme faaliyetleriTanr lemleri

 • IV-PERSONEL VE DAR LER

 • Yazma usullerine uygun yazmaYazlarn zamannda ve doru yere ulamasElektronik Belge Ynetim Sistemine (EBYS) gei

  YazmalarPersonel ve dari ler

 • Dzenli olarak hizmet ii eitim Hizmet i EitimPersonel ve dari ler

 • KBS duyuru ve klavuzlarnn takibince birim iinde zm aramaMerkeze sorun bildiriminde KBS Destek Uygulamasndan ar amaMerkeze Sorun Bildirimi ve Teknik HususlarPersonel ve dari ler

 • T E E K K R L E R

  **zen*