odtÜ yÖnetİcİler toplantisi

of 45/45
ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI 30 Kasım 2011

Post on 11-Jan-2016

51 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI. 30 Kasım 2011. KONULAR. Sunum Mart – Kasım 2011 dönemi – Özet 2011 – 2012 akademik yılı gündem başlıkları Soru, Görüş, Öneriler. Mart – Kasım 2011: Bazı Başlıklar. Sayın Kemal Kurdaş ’ın vefatı ve anma töreni - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Yneticiler Toplants

Stratejik ProgramlarSP # 1: ETM SP # 2: ARATIRMA SP # 3: TOPLUMSAL HZMET SP # 4: KURUM GELTRME SP # 5: NSANGC SP # 6: ODT TEKNOKENT SP # 7: ODT KUZEY KIBRIS KAMPUSU Yllk Performans Program hazrlama zorunluluuODT Stratejik Plan 2011 - 20166SunumMart Kasm 2011 dnemi zet2011 2012 akademik yl gndem balklar Soru, Gr, neriler

KONULAR2Aratrma Deerlendirme Raporu (2009) Aratrma Politikalar Komisyonu (Mart 2010-Mays 2011)(12+1 kii)Prof.Dr. Tuncay Birand, Rektr Yardmcs (Mart Austos 2010)Prof.Dr. Volkan Atalay, Rektr Yardmcs (Austos 2010 Mays 2011)Prof.Dr. idem Erelebi, Rektr YardmcsProf.Dr. rem Dikmen Toker, Aratrmalar Koord., Rektr DanmanProf.Dr. Aye Gne Ayata, Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi BlmProf.Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mhendislii BlmProf.Dr. Tlin Genz, Psikoloji Blm Prof.Dr. Melih Pnarcolu, ehir ve Blge Planlama Blm Prof.Dr. lk Yeti, evre Mhendislii Blm Do.Dr. Altu zpineci, Fizik Blm Do.Dr. Semra Sungur, lkretim Blm Do.Dr Ali zgr Ylmaz, Elektrik ve Elektronik Mh. BlmY.Do.Dr. Aye Elif Ersoy, Biyoloji Blm ODT Stratejik Plan 2011 - 20164Eitim Deerlendirme Raporu (2010) Eitim Politikalar Komisyonu (Mart Mays 2011)(~130 kii)ngilizce Eitim Alt-KomisyonuDB Hizmetlerini Deerlendirme Alt-KomisyonuLisans Programlarna Yerletirilen renci Yeterlik Dzeyi Alt-KomisyonuEitim - retim Mekanlarnn, Bilgi lem, Ktphane ve Benzeri Desteklerin yiletirilmesi Alt-Komisyonuretim Teknolojileri Alt-Komisyonurenci Akademik Baar Dzeyi Alt-Komisyonurenci, retim Eleman ve dari Personel Davranlar Alt-KomisyonuDers Programlar ve Dersler Alt-KomisyonuLisansst Eitim Alt-Komisyonu

ODT Stratejik Plan 2011 - 201652011 2012 Gz Dnemi kaytl renci saylar: Hazrlk: 3253; Lisans: 13237; Yksek Lisans: 4715; Doktora (Btnleik Doktora Dahil): 2850; zel renci: 413; Toplam: 24468 (1708 yabanc uyruklu renci dahil) + KKK: 1652 Yeni Alan Programlar (Ankara):Latin ve Kuzey Amerika almalar Tezli-Tezsiz Yk. Lis. Prog.Aile Psikolojisi kinci retim Tezsiz Yksek Lisans ProgramTrafik ve Ulam Psikolojisi Tezli Yk. Lis. Prog. Opsiyonu (Endstri) ve rgt Psikolojisi Btnleik Doktora Program Opsiyonu

ETM7Eitim programlarnda deiikliklerngilizce Hazrlk Program yeniden yaplandrld: (a) Beginner grubu iin Gz dnemi 480den 400 saate indirildi; (b) Bahar dneminin bandaki deerlendirmeyle, destee gereksinim duyan renciler iin Bahar dnemi 120 saatlik Yaz Dnemini ierecek ekilde uzatldKuzey Kbrs Kampusu: Bilgi ayr balk altnda

ETM86111 Sayl Kanun kapsamnda:Bavuru yapan renci saylar: Hazrlk: 307; Lisans: 678; Yksek Lisans: 1098; Doktora: 409; Toplam: 2492Kayt yaptran renci saylar: Hazrlk: 35; Lisans: 226; Lisansst: 542; Toplam: 8036111 sayl yasa uygulama esaslar Senato tarafndan kabul edildi Lisans ve Lisansst ynetmelik ve ynerge deiiklikleri iin Komisyon almalar devam ediyor

ETM92011 2012 ders yl iinde balatlacak almalar: Lisans ve lisansst programlarn deerlendirme sreci balatlacak (Bologna kstaslar ve dier)D Deerlendirme srecinden gemek isteyen akademik birimlere destek verilecekSrekli Eitim Merkezi etkinlikleri yaygnlatrlacak - stanbul, KKTC; online programlar; tantmretim Teknolojileri Pilot Program balatlacakUzaktan Eitim Programlar iin nalma yaplacak

ETM10Eitim laboratuvar yenilemeleri sryor: 2011 btesi 2,5 mil. TLBeeri Bilimler binasna ek bina projesi yaplyorPC lab. gncellemeleri sryor: Refika Aksoy, sa Demiray, Beeri Bilimler, Makina 2. PC Salonu ve Hazrlk 2. PC salonu PC salonlar bitti; 1. ve 8. Yurt yenilemeleri sryorKablosuz A almalar: 2011 yl iinde alnan 60 adet daha yeni kablosuz a cihaznn kurulumu yaplyor (Mevcut kablosuz a cihaz says: 431) Ktphane koleksiyonunda RFID sistemi geiliyor BS yazlm paketi gncelleniyorLisans ve lisansst programlarnn tantm sryor: Ayr balk altndaETM Altyap 112011 2012 ders ylnda balatlacak/srdrlecek almalarEitim ve PC laboratuvarlarn yenileme program srecekrenci alma alanlar artrlacakDB kadrosu ve fiziksel olanaklar gelitirilecekBeeri Bilimler ek bina inaat balayacakKampus ii ring seferleri artrlacakODT Giriimcilik Merkezi eitim programlar gelitirilecek (Teknokentle Giriimcilik Akademisi ibirlii iinde)Akademik Yazm Atelyeleri dzenlenecek (katlmclara sertifika verilecek)ETM Altyap 12Aratrma kaynaklar: TBTAKda art yok; en stteyizSAN-TEZde say ve bte art var; en stteyizAB projelerinde say ve bte art var; gen retim yelerimiz baars belirgin; proje saysnda en stteyiz (bte bilgisi yok)Sanayi iin Aratrmac Yetitirme Program (SAYP) savunma sanayinde TA, Aselsan, Roketsan ve SSM destei ile balatldODT Emanet Hesab uygulamas sryor: Uluslararas yeni proje gelitirme ve devam eden uluslararas projelere destek veriliyor (Kasm itibariyle 51 etkinlik/retim yesine yaklak toplam 400.000 TL destek/bor)ODT Teknokent ile ibirlii: Ayr balk altnda

ARATIRMA13DPT/Kalknma Bakanl desteklerinde rekabet artyor. Ancak: Kalknma Bakanl 2011 destei ile BIOMATEN ve RZGEM mkemmeliyet merkezleri kurulduMerkezler in birlii Gelitirme Program (MGEP) 2012de balyor (niversite kaynaklarndan ek destekle geniletilecek)Deniz Ekosistemleri ve klim Aratrmalar Mkemmeliyet Merkezi (DEKOSM) iin 2012 Kalknma Bakanl destei salandAratrma Merkezleri Etkinlik Deerlendirme Raporu Kalknma Bakanlna sunuldu

ARATIRMA14YP-DPT ve YP-YK programlar 64 niversite ile ibirliiYP-DPT: Mali destek sorunu zld ve 2015 ylna kadar destek saland; renimi sren renci says: 433; mezun says: 264YP-YK:demeler balamad; kaytl renci says: 120; atamas yaplan renci says: 77birliini artrma ve yaygnlatrma: YP niversiteleraras birlii Gelitirme Toplants (Ekim 2011); 30 yeni niversiteden 40 ynetici katld

ARATIRMA152011 2012 ders ylnda yaplacak/srdrlecek almalar:Yaln Ayasl Aratrma Merkezi inaat 2012 banda tamamlanacakODT Aratrma Park inaat balayacakODT Aratrma Merkezleri deerlendirme (kapasite, kullanm, performans) ve destekleme almas sonulanacakAratrma projeleri yrtme destei mekanizmalar gelitirilecekBaarl aratrmaclara proje gelitirme destei artrlacak

ARATIRMA16Van Erci Depremi Yardm Kampanyasyla 19 kamyon malzeme ve ~80 bin TL toplandToplumsal Hizmet Stratejik Program kapsamnda Uygulama Plan Toplum ve Bilim Merkezi (TBM) Ynetim Kurulu tarafndan hazrlanyorTBMnin yrtclnde Eyll 2012de Researchers Night etkinlii gerekletirilecekAk Ders Malzemesi Program srdrlecekODT Toplumsal Sorumluluk Fonu kurulacakTopluma ynelik eitimler ODT Halk niversitesi program altnda toplanacak

TOPLUMSAL HZMET17Akademik personelAtama ve ykseltmeler (1 Ocak 1 Kasm): Ykseltmeler: 28 doent profesr kadrosuna; 37 doent kadroya; Aktan atamalar: 26 retim yesi, 2 r. gr., 10 okutman, 12 uzman, 178 ara. gr. Akademik Geliim Program (http://www.agep.metu.edu.tr)lk uygulama (Eyll 2011 Nisan 2012): 57 katlmcToplam Modl Says: 8; Tamamlanan Modl Says: 3 (ODT ve retim yeleri, niversitede Etik, Toplumsal Hizmet); Devam Eden Modl Says: 2 (Eitim ve retim, Aratrma ve Gelitirme); Balayacak Modl Says: 3 (Sanayi le birlii, Kurumsal Hizmet, Ulusal ve Uluslararas birlii Programlar)Destek limitleri: 30.000 TL BAP destei ve 3.000 seyahat desteiYeni retim yeleri in Bilgi Paketi hazrland (AGEP web sayfasnda)NSANGC18Akademik personel Ksa Bilgiler/HatrlatmalarGEB Seminerleri (Eyl. Kas.): 5 seminer (160 .yesi katld)B grubu UA yaynlar (4 faklte) gncellendi (PDB sayfasnda)Staff Roster gncellendi: retim elemanlarnn bilgi girebilmeleri iin alacak Yaynlarda kurum adresi bildirme kurallar hk Senato kararVakf niversitelerinde grevlendirme hk YK kararAtama ve ykseltme bavurular iin arayz program (beta)YKSS veri tabanna bilgi girileri yaplyorAkademik CV Program yeni dzenlemelerle girie alacakNSANGC19Akademik personel Ksa Bilgiler/HatrlatmalarTBTAK dlleri ve TBTAK-TWAS dl bavurular iin 30 Aralk 2011 son gnAyrlan 35. madde ara. gr. bilgisinin PDBye hemen iletilmesiBoalan ara. gr. kadrolar ancak 1 yl sonra kullanlabiliyor

NSANGC202011 2012 ders ylnda yaplacaklar/ele alnacak konular:AGEP kapsamnda Mentrlk Program balatlacak: Gen retim yelerine kariyer desteiDoentlik ve profesrlk atama ve ykseltmelerinde kullanlan blm yayn puanlar 1.1.2013de geerli olmak zere YK kararyla gncellenecekYurtd seyahat destei artrlmas ve blgelere gre dzenlenmesi YKda tartlacak (1.1.2012den itibaren uygulanmak zere)38. madde grevlendirilme ynergesi YK kararyla gncellenecek

NSANGC21dari personelAtamalar: 149 yeni atama + 52 stat deiikliiYkseltmeler: Grevde ykseltme eitimi (75 saat) ve snav uygulamas sonucunda 30 ef kadrosuna atama yapldDier eitim programlar: Toplam 197 saatlik farkl eitim programlarna 1285 personel katld 2011 2012 ders ylnda yaplacak/srdrlecek almalarEitim programlar ve ykseltme snavlar srdrlecekdari Personel Destekleme Komisyonu oluturulacak

NSANGC22renciYurt yenilemeleri: 4. ve 7. yurtlar tmyle yenilendi; 3 konukevinin slak alanlar yenilendiki yeni yurt projesi hazrland: lisans renci yurdu ve lisansst renci konukevi Burslar: Bu yl ODTye giren rencilere 1213 burs verildi; Toplam burs says 8189, toplam miktar 16,3 milyon TLGEB almalar: rencilere ynelik 4 seminer; Elele Program yaygnlatrld 2 seminer ve sosyal etkinlikler (2 gezi); Yabanc rencilere ynelik akademik baar ve memnuniyet anket almas yapld

NSANGC23renci2011 2012 ders ylnda balatlacak/srdrlecek almalarYeni lisans yurdunun ve lisansst konukevinin inaat balatlacakMevcut yurtlar yenileme almalar srdrlecekYeni renci alma alanlar oluturulacak (akademik binalarda ve hizmet binalarnda)ODT'de lk Yl Program altnda renci oryantasyon ve Elele Programlar btnletirilecekYabanc uyruklu rencilere ynelik burs olanaklar gelitirilecek (zellikle lisansst programlarda)

NSANGC24Kurumsal letiim etkinlikleriTantm etkinlikleri: Mays Austos 2011 (KKK ile birlikte)Web sayfalar tasarm balad: Yeni ana web sayfas; KPM web sayfas; birim web sayfalar pilot (10 akademik+10 idari) almas balad (2011 sonuna kadar) ODT kurumsal sosyal alar oluturuldu: Facebook, Twitter ve Youtube hesaplar ODT Grsel Kimlik Klavuzu hazrland ve Klavuza uygun iletiim malzemesinin pilot retimi balatldTantm, halkla ilikiler, medya etkinlikleri yeniden yaplandrld: Kurumsal letiim Ofisi ynergesi YK tarafndan onayland

KURUM GELTRME252011 -2012 ders ylnda Kurumsal letiim alannda yaplacaklarODT Kurumsal letiim Ofisine etkinlik kazandrlacakKurumsal letiim Program uygulanacak2012 sonuna kadar tm birim web sayfalar tasarm tamamlanacakKlavuza uygun iletiim malzemesi retilecek Lisans ve lisansst programlarn Trk ve uluslararas rencilere etkin tantm salanacak (KKK ile birlikte)niversite-ii kesimlere ve d paydalara ynelik iletiim etkinletirilecek Tematik Danma KomisyonlarODT haberlerinin daha etkin duyurulmas iin (web sayfalar, medya paketleri, basl ve dijital malzeme) akademik ve idari birimlerle birlikte mekanizma oluturulacak

KURUM GELTRME26Yksekretimin Yeniden Yaplandrlmas: Gr ve neriler raporu hazrland ve datld (http://web.metu.edu.tr) ODT Kurumsal Geliim ve Planlama Ofisi kurulduEngelsiz ODT Ofisi yeniden yaplandrld (Yeni ofis S. zdemir Salonu yan ubat 2012)2011 yl byk bakm-onarm: 31 proje kapsamnda ~7 milyon TLlik bte; ayrca bir yeni otobs ve minibs alndYurtlar, Kafeterya, SRM ve Havuzun kalite belgeleri yenilendi; KDDB ve PDB personeline Kalite Belgesi alnmasna ynelik gerekli eitimler verildi, almalar sryor.

KURUM GELTRME272011 2012 ders ylnda balatlacak/srdrlecek almalarMaa promosyon ihalesi 1 Aralk 2011de yaplacakdari birimlerin Kalite Belgesi almalar srdrlecekODT novasyon Fonu kurulacak -- eitim, aratrma, toplumsal hizmet ve ynetimde yeniliklerin desteklenmesiODT Program ve Kurumsal Deerlendirme Ofisi kurulacak (Akademik ve idari birimlere destek)ODT Kurumsal Tarih Ofisi almas balatlacakODT Yksekretim almalar Ofisi kurulacakevre ve srdrlebilirlik almalar ODT Srdrlebilir Kampus Projesi (Kampus-ii ulam, Eymir Gl ve ODT Orman dahil) altnda btnletirilecekAltyap ve byk bakm-onarm almalar srdrlecek

KURUM GELTRME282010 ylnda Ara. Koor. bnyesinde yeniden yaplandrlan ODT Proje Destek Ofisi (PDO) ile birlikte almak zere ODT Teknokent Proje Ofisi (TPO) kurulduTeknokent bnyesindeki Teknoloji Transfer Ofisi araclyla, ODT retim yeleri adna 40 patent bavurusu yapld; 6s sonuland ve 1i ticarileti. Teknokent arazisi 2003 2011 yllar kullanm bedeli olarak ODTye 3.958.000 TL deme yapldTeknokent firmalarnn destei ile Tekno-Tez uygulamas 2012de balayacak Yeni Fikirler Yeni ler Yarmasnn 7. si yapld: 2011 yl proje destek btesi 270.000 TL (Yeni sponsorlar, yeni modeller)Giriimcilik Akademisi yaplanmasna gidilecek

ODT TEKNOKENT29ODT Kbrs tantm program geniletildi%25 - %50 - %100 burslu kontenjan uygulamas balatld2011 2012 ders yl yeni renci kaytlar: Kayt yaptran renci says %59 artt; Anadolu ve Fen Lisesi mezunlar oran %16dan %40a kt (yerletirilen rencilerin %44 Ankara Kampusuna girebiliyor)Akademik dzenlemeler yapld: Rehberlik ve Psikolojik Danmanlk Lisans Program (KKK)lk yl iin Uyum Dersi + Toplumsal Sorumluluk Dersi (semeli)Pre-Calculus dersiHazrlk Okulu Programnda Ankaraya paralel deiiklik(ODT Kuzey Kbrs Kampusunun Stratejik Plan uygulamas sryor)ODT KUZEY KIBRIS KAMPUSU30

Teekkrler31

Soru, Gr ve neriler

32

Bir soru(n):Ders deerlendirme anketlerininWeb zerinden uygulanmas

33

34