†ocukluk †a±nda - tphd.org.tr .amac± nedir ? l¶semik...

Download ‡ocukluk ‡a±nda - tphd.org.tr .amac± nedir ? L¶semik H¼creleri “Kap±lamakâ€‌ B¼y¼kl¼k

Post on 29-Aug-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Çocukluk Çağında

  Akut Myeloid Lösemi

  Dr. Mehmet ERTEM

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı AN

  KA

  R A

  Ü N İV

  E R

  S İT

  E S İ TI

  P FA

  KÜ LTESİ ÇOCUK SA

  Ğ L IĞ

  I V E

  H A

  S T A

  L IK

  LARI

  1945

 • ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİ

   Çocuklarda en sık rastlanan malign hastalık

   Tüm çocukluk çağı malignitelerinin % 30’u

   Her yıl 1 milyon çocuğun 50’sinde lösemi

   Her yıl Türkiye’de 1500, Ankara’da 70 yeni pediatrik lösemi olgusu

 • Çocukluk Çağında Lösemi Tiplerinin Sıklığı

  LÖSEMİ

  AKUT: %97 KRONİK: %3

  KML: %100 ALL: %75 AML: %25

  B-ALL: %80 T-ALL: %20

 • AML Biyoloji ve Genetik

 • Sunum Akışı

  1. TANI

   Morfoloji (Prof. Dr. Namık Özbek)

   FAB sınıflandırması

   Akım sitometri incelemesi

  2. Prognostik risk faktörleri ve sitogenetik

  3. Kemoterapi yaklaşımı

  4. Kök hücre transplantasyon endikasyonları

 • Akut Lösemi Ön Tanısı

   Klinik bulgular

   Tam kan incelemesi

 • Akut Lösemide Klinik Bulgular ve

  Tam Kan İncelemesi

 • Akut Lösemide Tam Kan

  İncelemesi ve Klinik Bulgular

  1. LÖKOSİTOZ ve/veya NÖTROPENİ

   Ateş ve enfeksiyon

  2. ANEMİ

   Halsizlik

   Solukluk

  3. TROMBOSİTOPENİ

   Peteşi, purpura

   Burun kanaması

 • Akut Lösemide Diğer Klinik Bulgular

   Lenfadenopati

   Hepatomegali

   Splenomegali

   Testislerde büyüme

   Kemik veya eklem ağrısı

   Diş eti hipertrofisi

   Orbito-oküler granülositik sarkom

 • Orbito-Oküler Granülositik Sarkom

 • Akut Lösemide Periferik Yayma

 • Akut Lösemide Periferik Yayma

  http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=acute+myeloid+leukemia&source=images&cd=&cad=rja&docid=WzRNv0ps7oSzYM&tbnid=p1leXKmDOsFrRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pathologystudent.com/?p=6636&ei=rAhSUZWFBcWdtQaasIHgDQ&bvm=bv.44342787,d.Yms&psig=AFQjCNFVAMDO3jMfgv3oQQWIN5Q4Mu0aFg&ust=1364417047846393

 • AML Kesin Tanısı

  Kemik İliği Aspirasyon İncelemesi

  1. Giemsa boyası ile morfolojik inceleme

   Akut lösemi ?

  2. Histokimyasal boyalar ile inceleme

   AML ? ve AML alt tipleri ?

  3. Akım sitometri incelemesi

 • 1. Kemik İliği Morfolojik İncelemesi

 • 1. Kemik İliği Morfolojik İncelemesi

  http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=AML+bone+marrow+smears&source=images&cd=&cad=rja&docid=9XFrznXdTXenFM&tbnid=COEBbiilzMPs6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.islh.org/2010/index.php?page=case1&ei=YTBTUeqREMTntQb52YHACA&bvm=bv.44342787,d.bGE&psig=AFQjCNGiY83ayULWGBISpVx4HArcgNKk4Q&ust=1364492753808404

 • Hematopoez ve Akut Lösemi Tipleri

  AML ALL

 • Akut Lösemide

  Histokimyasal Boyalarla İnceleme

  BOYALAR AML ALL

  MPO veya SB + -

  NSE + -

  PAS - +

  Asit Fosfataz -/+ +/-

 • Kemik İliği Histokimyasal İncelemesi

  PAS MPO

  TANI: ALL

 • Kemik İliği Aspirasyonunun

  Histokimyasal Boyalarla İncelemesi

  TANI: AML TANI: Akut Lösemi

  MPO Giemsa

 • Akut Myeloid Lösemi Alt Tipleri

  FAB Sınıflamasına Göre AML M0-M7

 • Akut Myeloid Lösemi Alt Tipleri

  KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU

   Morfolojik inceleme

   Blast oranı

   Histokimyasal inceleme

   MPO, NSE, PAS pozitiflik oranı

  FAB Sınıflamasına göre M0-M7 ?

 • TANI İÇİN 2 TEMEL SORU

  1. AML tanısı için gerekli oran BLAST

  ORANI nedir ?

 • TANI İÇİN 2 TEMEL SORU

  1. AML tanısı için gerekli oran BLAST

  ORANI nedir ?

  2. Tanı için gerekli olan BLAST ORANI

  kemik iliği aspirasyon incelemesindeki

  tüm çekirdekli hücrelere (TÇH) göre mi

  yoksa non-eritroid hücrelere (NEH) göre mi

  hesaplanmalıdır ?

 • Kemik İliği Aspirasyonu

  Eritroblast Oranı (TÇH’e göre)

  Eritroblast < % 50 Eritroblast > % 50

  Blast Oranı (TÇH’e göre) Blast Oranı (NEH’e göre)

  Blast > % 30 Blast < % 30 Blast < % 30) Blast > % 30

  AML (M0-M5, M7) MDS AML (M6)

 • AML Tipleri

  Blast (% NEH)

  Granülosit

  (% NEH) Histokimyasal İnc. Akım

  Sitometri MPO NSE

  M0 Değişken Değişken (-) (-) CD13, 33, 15, 11b

  M1 > 90 < 10 > % 20 < % 20

  M2 < 90 > 10 > % 20 < % 20

  M4 < 80 > 20 > % 20 > % 20

  M5 > 80 < 20 < % 20 > % 20

  M6 Değişken Değişken (-) (-) Gly A (CD235a)

  M7 Değişken Değişken (-) (-) CD 41, 42b, 61

  AML’nin FAB’a Göre Alt Tiplere Ayrılması

 • AKIM SİTOMETRİ

 • Akut lösemi tanısı konmuş bir hastada

  akım sitometri incelemesinin

  amacı nedir ?

 • Lösemik Hücreleri “Kapılamak” Büyüklük ve Granülerite

  SS: Granülarite FS: Büyüklük

 • Lösemik Hücreleri “Kapılamak” Granülarite ve CD 45 Yoğunluğu

  Riley RS et al; Hemato Oncol Clin North Am 16:245, 2002

 • Akım Sitometri İncelemesiyle Blastların Antijenik Özelliklerini Belirleme

  B lenfoid

  T lenfoid

  Myeloid

  Diğer

  Birinci Basamak

  CD19 CD79a CD10

  cyt CD22

  CD2 CD3 CD7

  cyt CD3

  CD13 CD33

  CD117 cyt MPO

  CD45 CD34

  HLA-DR cyt TdT

  İkinci Basamak

  CD20, CD24 κ, λ

  cyt Ig M

  CD1a, CD5, CD4, CD8

  CD14, CD64 CD11c

  CD41, CD61 anti-Gly A

 • SS / CD 45 ile Kapılama

 • Negatif Kontrol-FITC

 • Lösemik Hücrede “cy IgM” İncelemesi

 • Lösemik Hücrelerde cyTDT İncelemesi

 • Lösemik Hücrelerde cyCD79a İncelemesi

 • Akım Sitometri İncelemesi

 • Akım Sitometri İncelemesinde

  Pozitiflik Sınırı

   T ve B belirleyiciler ≥ % 30

   Myeloid belirleyiciler ≥ % 20

   İntrasitoplazmik belirleyiciler ≥ % 10

 • Bifenotipik Akut Lösemi

  Weinberg OK; Leukemia 2010: 1-8

 • Bilineal Akut Lösemi

  Weinberg OK; Leukemia 2010: 1-8

 • Bifenotipik Akut Lösemi WHO Sınıflandırması

  Myeloid B-Lenfoid T-Lenfoid

  MPO + VEYA

  Monositik belirleyicilerin en az

  ikisi pozitif CD11c CD14 CD64 NSE

  CD19 kuvvetli + VE Aşağıdakilerden biri

  CD79a, CD10 cyt CD22

  VEYA CD19 zayıf + VE

  Aşağıdakilerden ikisi CD79a, CD10

  cyt CD22

  cyt CD3 + VEYA CD3 +

 • Bifenotipik Akut Lösemi EGIL Skorlama Sistemi

  “Lineage” pozitifliği > 2

 • Sunum Akışı

  1. TANI

   Morfoloji

   FAB sınıflandırması

   Akım sitometri incelemesi

  2. Prognostik risk faktörleri ve sitogenetik

  3. Kemoterapi yaklaşımı

  4. Kök hücre transplantasyon endikasyonları