celovite rešitve zacelovite rešitve za poslovno inteligenca in menedžment... celovite...

Click here to load reader

Post on 17-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CELOVITE REŠITVE ZACELOVITE REŠITVE ZA POSLOVNO INTELIGENCO

  NA PRIMERU JP SNAGANA PRIMERU JP SNAGA

  Marko ŠkufcaMarko Škufca vodja programa BI, ADDvodja programa BI, ADD

  Hermina MencinHermina Mencin vodja projekta BI na JP Snaga, Snagavodja projekta BI na JP Snaga, Snaga

 • AgendaAgenda

  11 Celovite BI rešitve?Celovite BI rešitve?1.1. Celovite BI rešitve?Celovite BI rešitve? 2.2. Primer iz prakse: JP SnagaPrimer iz prakse: JP Snaga2.2. Primer iz prakse: JP SnagaPrimer iz prakse: JP Snaga 3.3. Sklepna miselSklepna misel 4.4. Diskusija Diskusija –– vprašanja vprašanja

 • Celovita BI rešitev...

 • Upravljanje poslovne učinkovitosti (BPM CPM EPM )(BPM, CPM, EPM...)

  Planiranje

  Analiziranje

  in poročanjein poročanje

  Spremljanje in nadziranje

 • K k š Upravljanje poslovne (NE)učinkovitosti

  Obič j j

  K lik

  Kako uspešno je naše

  Običajno stanje

  Koliko odpadkov

  j poslovanje na nivoju

  pripeljemo iz posameznih

  na nivoju dejavnosti?

  posameznih občin in kam se

  odlagajo?odlagajo?

  Uff..., spet en teden dela!

 • Upravljanje poslovne učinkovitosti Vi ij BI l i d d iVizija BI: celovito podprt vodstveni proces

  Planiranje

  Analiziranje

  č jporočanje

  Spremljanje in nadziranje

 • Rešitev BI Ži lj j ki ik l šiŽivljenjski cikel rešitve

  Poslovne potrebep

  P l i t li č i i t U b i f ij l j

  InformacijePodatki Znanje Aktivnost Izid

  VRED N

  Poslovno inteligenčni sistem Uporaba informacij v poslovanju

  InformacijePodatki Znanje Aktivnost Izid NO ST

  Integracija    Dostop    Poročanje   Analiziranje  Razumevanje   Odločanje  Ukrepanje     Izvajanje         Merjenje

  Informacije lahko izkoristijo le ljudjeInformacije lahko izkoristijo le ljudje...

 • Elementi celovite BI rešitveElementi celovite BI rešitve

  Poročila

  Knjižnica poročil

  ERPERP

  Analize (OLAP DM)

  Knjižnica poročil (.RDL, Excel, Word...)

  CRMCRM

  Analize (OLAP, DM)

  P d k

  OLAP ExcelExcel ETLETL

  Nadzorne plošče (Sistemi kazalnikov-BSC..)

  Podatkovno skladiščeViri podatkov

  ExcelExcel

  Intranet podjetjaRešitev za planiranje poslovanja

 • Primer iz prakse – JP SnagaPrimer iz prakse JP Snaga

 • Projekt uvedbe BI v JP SnagaProjekt uvedbe BI v JP Snaga

  Odločitev Izvedba Izvedba BI Uporaba za projekt študije sistema sistema

 • BI rešitev JP SnagaBI rešitev JP Snaga

  Poročila

  Knjižnica poročil

  NavisionNavision

  Analize (OLAP DM)

  Knjižnica poročil (.RDL, Excel, Word...)

  ScadaScada

  Analize (OLAP, DM)

  P d k

  OLAP ExcelExcel ETLETL

  Nadzorne plošče (Sistemi kazalnikov-BSC..)

  Podatkovno skladiščeViri podatkov

  ExcelExcel

  Intranet SNAGARešitev za planiranje poslovanja

  Rešitev za planiranje poslovanja

 • D l j k iD l j k iDemo: poglejmo v praksiDemo: poglejmo v praksi

 • Izzivi na projektuIzzivi na projektu

  • Enak rezultat v vseh poročilih podjetja (predpogoj je enoten vir podatkov)(predpogoj je enoten vir podatkov)

  • Uskladitev poslovnih pravil (za finančna poročila in poročila o fizičnem obsegu storitev)p g )

  • Poenotenje terminologije • Ponovna opredelitev BSC gradnikov: vidiki, ciljne p g , j

  vrednosti, merilo za uspešnost (opredelitev toleriranih odstopanj)

  • Pregled nad celotnim poslovnim modelom podjetja • Lastnik procesa (vodja sektorja) ima sedaj možnost

  l i j j i d d jicelovitega merjenja in nadzora nad svojim procesom • Začetek merjenja učinkovitosti in uspešnosti

 • Ključni dejavniki uspehaKljučni dejavniki uspeha

  • Velika podpora vodstva (ne samo na načelnem nivoju)Velika podpora vodstva (ne samo na načelnem nivoju) • Uspešno upravljanje s spremembami na projektu

  (usklajevanje prioritet znotraj projekta in z drugimi j j p j p j g projekti, spremembe in novi zahtevki…)

  • Poznavanje poslovnih zahtev • Usposobljen izvajalec • Dovolj motivirani uporabniki • Enostavne rešitve (pogojene z avtomatizmi,

  ki jih določajo striktna poslovna pravila)

 • Za konec C l i BI ši k d CPMCelovite BI rešitve kot vzvod CPM

  „Dajte mi dolgo palico in kamen, k t j b l ilna katero jo bom naslonil,

  in premaknil bom Zemljo.” (Arhimed)p j ( )

 • Za konec C l i BI ši k d CPMCelovite BI rešitve kot vzvod CPM

  „Dajte mi BI in miško v roko, i či k it b lj l l j “in učinkovito bom upravljal poslovanje.“