bihar joga klub joga bilten - joga klub mo† misli svami  ivananda autorsko pravo pripada...

Download Bihar Joga Klub Joga bilten - Joga Klub Mo‡ misli Svami  ivananda Autorsko pravo pripada â€‍Yoga Magazine“, prevedeno i objavljeno uz dozvolu Biharske kole joge,

Post on 06-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bihar Joga Klub

  Joga bilten Broj 5, Novembar 2015.

  Izdaje: Bihar joga klub, R. Domanovia 4, Beograd

  Tel.: 064 046 7216, 064 491 2868

  Mail: biharjogaklub@gmail.com

  Web: www.jogabeograd.com

  Facebook: BIHAR JOGA KLUB

  JOGA BILTEN je delo lanova Bihar joga kluba i drugih sledbenika Biharske kole joge. Prevodi, priprema i

  distribucija su u potpunosti plod zajednike karma joge.

  Vie informacija o Biharskoj koli joge moete nai na: www.biharyoga.net i www.syae.org

  .

  mailto:biharjogaklub@gmail.comhttp://www.jogabeograd.com/http://www.biharyoga.net/http://www.syae.org/

 • Bihar Joga Klub

  Mo misli

  Svami ivananda

  Autorsko pravo pripada Yoga Magazine, prevedeno i objavljeno uz dozvolu Biharske kole joge, Mungir, Indija

  Ako bacimo kamen u bazen sa vodom pojavie se talasi koji e se iriti koncentrino od centra gde je upao kamen u vodu. Slino tome, i svetlost svee proizvodi talase prostornih vibracija koje se od svee ire u svim pravcima. Na isti nain, kada se misao, bilo pozitivina ili negativna, pojavi u umu neke osobe ona pokrene vibracije u manasu ili mentalnoj atmosferi koje se onda ire u svim pravcima, nadaleko. Svaka misao koju poaljete je vibracija koja se nikad ne izgubi. Ona e trajno nastaviti da vibirira svakim deliem univerzuma.

  Misao se kree. Misao je iva i dinamina sila. Misao je stvar. Ako su vam misli uzviene i pozitivne, one potaknu svaki saoseajan um da zavibrira. Svi oni koji su vam slini nesvesno e prihvatiti misao koju ste

  projektovali i u skladu sa svojim mogunostima odaslae sline misli. Rezultat je sledei: bez vaeg svesnog znanja o posledicama toga ta radite, vi ete time nesvesno pokrenuti velike sile koje e se ujediniti i suzbiti negativne misli koje drugi generiu.

  Medijum kroz koji misli putuju

  Koji je to medijum kroz koji bi misli mogle da putuju od jednog do drugog uma? Najbolje mogue objanjenje jeste da manas ili supstanca uma, ispunjava celokupan prostor kao etar i slui kao prenosilac misli ba kao to je i prana prevozno sredstvo za oseaj, etar za toplotu, svetlo i elektricitet, i kao to je vazduh prenosnik zvuka. I dok svetlo putuje brzinom od 186 000 milja u sekundi,

 • Bihar Joga Klub

  misli se kreu bukvalno u trenu. Misao je finija od etra kojim se prenosi elektricitet. Pri radio-emitovanju moete da ujete sa svog radio aparata u svojoj kui u Delhiju lepu pesmu koju peva neko u Kalkuti. Sve poruke se primaju beinim putem. Va um je isto tako jedna beina maina koja odailje misli.

  Uticaj misli na svet

  Jedan svetac u mirnom, stabilnom i harmoninom stanju duhovnim talasima alje u svet misli harmonije i mira. Misli putuju brzinom svetlosti u svim pravcima i ulaze u umove mnogih pobuujui u njima sline misli harmonije i mira. Onaj koji gaji dobre, uzviene i boanske misli ini neizmerno dobro sebi i svetu. On moe da prenese radost, nadu i utehu ak i onima koji ive sasvim daleko. Ako pustite da um da poiva na uzvienim mislima, um e potaknuti dobre misli u drugim ljudima. Vi tako prenosite tu dobru misao dalje drugima. Meutim ukoliko gajite negativnu misao, ona e potaknuti negativne misli u drugima. Na taj nain vi onda prenosite tu negativnu misao dalje drugima.

  Onaj koji gaji negativne misli ini ogromnu tetu sebi i svetu u celini. Kada jedan obian smrtnik iji je um

  prepun ljubomore, osvete i mrnje poalje neprijatne misli, one ulaze u umove hiljade ljudi i uskomeaju sline misli mrnje i nesklada. Takav ovek zagauje svet misli. Njegove negativne misli ulaze u umove ljudi ak i ako ive daleko. Negativne misli su direktan uzrok svakojakih bolesti.

  Misao je vrsta tvorevina, vra od eerne bombone. Misli imaju ogromnu mo ili snagu. Koristite tu snagu misli paljivo. Moe vam lepo posluiti na mnogo naina. Nemojte je nasumice primenjivati u pogrene svrhe. Ukoliko je pogreno primenjujete, brzo ete doiveti krah kao i vrlo lou povratnu reakciju. Koristite mo misli da pomognete drugima.

  Energija misli u slubi pomaganju

  drugima i spiritualnog napretka

  Isto kao to se energija troi na dokone prie i ogovaranja tako se energija troi na beskorisne misli. Zato ne treba ni jednu misao uludo da potroite. Nemojte da proerdate ni jedan deli energije na beskorisno razmiljanje.

  Sauvajte svu svoju mentalnu energiju. Iskoristite je za vie duhovne ciljeve i boansku kontemplaciju. Sauvajte celokupnu energiju misli i iskoristite je za meditaciju i pomo oveanstvu. Izbacite iz uma sve bespotrebne, beskorisne i rune misli. Beskorisne misli ometaju va duhovni razvoj; rune misli predstavljaju kamen spoticanja na putu duhovnog napretka. Biete udaljeni od Boga sve dok se zanimate beskorisnim mislima. Zamenite ih mislima o Bogu. Razmiljajte samo o mislima koje su korisne i potrebne. Korisne misli su od velike pomoi na putu duhovnog razvoja i napretka. Ne dozvolite umu da tumara starim utabanim stazama i ponaa se kako hoe i kako je navikao. Budite na stalnom oprezu.

  Stvorite ideal

  Svako od vas treba da pronae svoj ideal koji e biti u skladu sa vaim temperamentom i mogunostima. Ostvarite taj ideal sa velikim entuzijazmom i

 • Bihar Joga Klub

  dinaminom aktivnou. Ideal jedne osobe nee odgovarati drugoj osobi. Ukoliko ovek ima ideal koji je van njegovih mogunosti i dometa on e neminovno doiveti razoaranje. Odustae od ulaganja napora i postae tamasian.

  Treba da imate svoj sopstveni ideal. To moete da shvatite upravo sada, a moete da shvatite za deset godina nakon mnogo padova. Nije to mnogo vano. Treba da se maksimalno potrudite na najbolji nain kako bi ste dosegli svoj ideal. Vaa celokupna energija, snaga nerava i snaga volje moraju da se stave u slubu realizacije tog ideala. Moete da skicirate svoj ideal po svojim standardima. Ako ne umete, pitajte onoga koji vas vodi ili svog gurua da to uradi za vas i on e izabrati ideal koji je prikladan za vas. Meutim, ne treba da tretirate sa prezirom osobu koja ima nie ideale od vaih. Ona moda ima duu bebe koja tek poinje da puzi po svom putu. Vaa je dunost da joj pomognete na svaki mogui nain u realizaciji ili naporima da dostigne svoj ideal. Treba da je ohrabrite na svaki nain da dostigne svoj ideal.

  Zaista je neprihvatljivo to velika veina ljudi nema uopte nikakav ideal. ak ni obrazovani ljudi ne potuju niti jedan ideal. Vode besciljne ivote i zato plutaju u svim pravcima kao slamka na vodi. Ne

  postiu nikakav napredak u ivotu. Veoma je teko dobiti ivot u ljudskom obliju, a opet ljudi ne razumeju koliko je vano da se dre ideala i da se ive u skladu sa njim.

  Ideja Jedi, pij i budi veseo je ivotni stav epikurejaca i prodrljivaca. Pa ipak nauka o mislima i njihovoj moi ima bezbroj pristalica i njihov broj se poveava iz dana u dan. Blagosloven je onaj koji uzvisi svoje misli, dri se svog ideala i nastoji da se ponaa u skladu sa njim, jer e takav ovek lako doiveti Bogoostvarenje.

  Mo misli i svitanje nove civilizacije

  Misao ini oveka. ovek ini civilizaciju. Postoji mona sila misli u pozadini svakog velianstvenog dogaaja u ivotu kao i u istoriji sveta. Iza svih otkria i inovacija, iza svih religija i filosofija, iza svake naprave koja spasava ili unitava ivot postoji misao. Misao se izraava reima a izvravama delima. Re je asistent misli, a delo je krajnji rezultat. Otuda i izreka: Kako misli, tako ti je.

  Nova civilizacija moe da se izgradi generisanjem nove snage misli. Civlizacija koja e obezbediti mir za oveanstvo, prosperitet drutva i spasenje pojedinca moe se jedino izgraditi generisanjem snage misli koja e urezati u srca ljudi uzviene vrline kao to su saoseanje, pomaganje sabrai, ljubav prema Bogu, intenzivna elja da se On realizuje.

  Ako bi se samo deli bogatstva i vremena koje se utroi na beskorisne tenje i destruktivne aktivnosti, usmerilo na stvaranje dobrih misli, odmah bi nastala nova civilizacija, ovoga asa. Atomska i hidrogenska bomba ili gomile drugih otkria nepovratno vode oveanstvo u unitenje. Takve stvari unitavaju i va imetak, vae susedstvo, zagauju atmosferu na celoj zemaljskoj kugli i stvaraju strah, mrnju i sumnju u srcu toliko da um postaje neuravnoteen a telo podlono bolestima. Zaustavite ovaj trend. Promoviite istraivanja u oblasti duhovnosti i sve dobre stvari u ivotu. Podravajte filosofe i svece, prave dobroinitelje oveanstva. Podravajte ih u njihovim prouavanju religije, istarivanjima na polju

 • Bihar Joga Klub

  duhovne literature kao i projektovanju ogromne moi misli za dobrobit svih.

  Umove mladih ljudi navodnjavajte zdravim mislima, idejama i idealima. Zakon kanjava one koji poine ubistvo, krau ili prevaru, ali ova vrsta zloina je neuporedivo manja u odnosu na zloin koji poini ueni ovek kada usadi negativne ideje u um mlade osobe. Zakon nove civilizacije obraunae se otro sa takvim demonskim osobama. Nova civilizacija pruie svaki podsticaj onima koji ele da studiraju filosofiju, religiju i duhovnu misao. Nova civilizacija e dodeljivati nagrade i titule onima koji budu vrili istraivanja u oblasti religije i filozofije. Najdubljem porivu u oveku porivu za duhovnou bie date sve mogunosti da se dosegne njegov cilj.

  Plodovi nove civilizacije su vredni napora svih, zako svi treba da se ukljue kako bi je izgradili. U takvoj

  jednoj civilizaciji ljudi e eleti da vode ispravne ivote, bie eljni da slue svojoj sabrai i da dele sa njima ono to imaju. Volee svakoga spoznavi da njihovo sopstveno Bie poiva u svima; bie posveeni dobrobiti svih bia. Kakvo e samo to idealno drutvo da bude kada ljudi budu delili sa drugima sve svoje i kada budu sluili svakome! Da li e onda biti potrebni porezi i obavezne dunosti u takvom drutvu gde svako dobrovoljno radi za sve? Da li e onda biti potrebna policija i vojska kada su ljudi posveeni vrlinama?

  Tada je to ideal. U tom cilju, uloimo napore kako bi generisali snagu misli. Bog vas bla

Recommended

View more >