bihar joga klub joga bilten - mantra ‘apu ili akhanda nam sankirtan ... (svami je re koja...

Download Bihar Joga Klub Joga bilten - mantra ‘apu ili akhanda nam sankirtan ... (svami je re koja oznaava jogina ili duhovnika koji je iniciran u red slian ... Ako vaa

Post on 27-Feb-2018

232 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bihar Joga Klub

  Joga bilten Broj 9, maj 2016.

  Izdaje: Bihar joga klub, R. Domanovia 4, Beograd

  Tel.: 064 046 7216, 064 491 2868

  Mail: biharjogaklub@gmail.com

  Web: www.jogabeograd.com

  Facebook: BIHAR JOGA KLUB

  JOGA BILTEN je delo lanova Bihar joga kluba i drugih sledbenika Biharske kole joge. Prevodi, priprema i

  distribucija su u potpunosti plod zajednike karma joge.

  Vie informacija o Biharskoj koli joge moete nai na: www.biharyoga.net i www.syae.org

  mailto:biharjogaklub@gmail.comhttp://www.jogabeograd.com/http://www.biharyoga.net/http://www.syae.org/

 • Bihar Joga Klub

  Akaj tritija

  dan koji ostavlja peat za sva vremena

  Svami Satjasangananda Sarasvati

  Autorsko pravo pripada Yoga Magazine, prevedeno i objavljeno uz dozvolu Biharske kole joge, Mungir, Indija

  ndija je zemlja bogatog i arolikog duhovnog naslea, koje nam nudi riznicu znanja.

  Kae se da pre nego to bilo ta doe na ovaj svet, o tome ve mnogo ranije postoji zapis, pred-nacrt. I za kola, televizor, kompjuter, satelit ili raketu, a isto to vai i za va ivot, jer mnogo pre nego to se rodite, postoji prethodno uraen zapis. Vi moda to niste znali, ali naslee i tradicija istiu znaaj postova, praznika i duhovnih zaveta koji su tu da uvaju oveka da ne odstupi od zapisa kojim mu je ivot predodreen.

  Kako se to deava? Ako paljivo pogledate videete da svi praznici padaju na posebne dane ili trenutke u vremenu. Isto tako, one slave neki davno minuli dogaaj, ukazujui tako na kruni tok vremena koji daje priliku da te posebne trenutke proivljavamo stalno iznova. Ovi trenuci su nazvani muhurta, i treba da imamo na umu da znaaj svakog muhurta moemo da osetimo u svakoj dimenziji postojanja, kako u fizikoj, materijalnoj, tako i u emocionalnoj, intelektualnoj ili duhovnoj. Jedan tako znaajan trenutak u vremenu, muhurta (doslovno momenat, pim. prev.), jeste Akaj tritija, koji je stekao status praznika koji je sam po sebi savren. Akaj tritija, takoe poznat i kao Akhati, deava se treeg dana meseca Baisakh (sredina aprila do sredine maja), u one dve nedelje izmeu praznog i punog Meseca. (Akaj tritija ove godine pada 9. maja, prim. prev.). Re akaja doslovno znai ono to je trajno, stabilno i neunitivo. U naem ivotu nita nije stalno, sve se neprestano menja i s vremena na vreme oseamo optereenje kada moramo da se prilagodimo tim promenama. Zapravo, jedini primer neega

  I

 • Bihar Joga Klub

  to se nikada ne moe unititi je satja ili istina, to je samo jo jedno ime za sveprisutnog Boga. Mi, naravno, nikada nismo videli Boga, ali tekovine koje smo nasledili od naih predaka nam kau da postoje posebni trenuci, odnosno muhurte, kada ovek moe da ima iskustvo te trajne istine, kao i da ima koristi od takvog iskustva. Jedan od ovih posebno blagotvornih muhurti je Akaj tritija. Akaj tithi je zapravo poznat i kao Ivara tithi. Tithi znai dan, a to to je nazvan Ivara tithi (ivara je neunitivi princip; ono to ne umire, to ne propada za razliku od navare, svega onoga to ima vek i podlono je promenama; neko Boga zato naziva Ivarom, prim. prev.) znai da sve to nastane tog dana nikada nee nestati. Toga dana je roen i Paraaruma, jedan od iraniva ili besmrtnih. Tako je ovaj dan poznat i kao iranivi tithi. Od sve etiri juge (u hinduizmu juga je epoha ili ere; u sveukupnom vremenu postoje etiri juge, prim. prev.). Treta juga je poela na taj dan. Prema tome, on je poznat i kao jugaditithi, to se smatra veoma znaajnim trenutkom u vremenu jer tada dolazi do velikog preobraaja u stratosferi. Tog dana je Badrinath, jedan od etiri sveta oltara u Himalajima, otvorio svoja vrata za poklonjenje Gospodu Narajanu. Usled neunitive sile koju u sebi nosi taj dan, sve rei koje izgovorite, misli koje pomislite i dela koja tog dana uradite postaju deo vaeg

  hard diska (memorije) i ostaju sa vama iz ivota u ivot. Prema tome, razumljivo je da je potrebno da se tog dana iskreno potrudite da inite dobra dela kroz apu, tapas, tjagu, daan i priseanje Gospoda da bi vam raun u banci bio uvean. Tatva (element, princip, istina, prim. prev.) koja preovlauje tog dana je akaja tatva, neunitiva tatva koja vam otvara sve puteve koji mogu da vam omogue da ostvarite svoj potencijal. Sasvim je izvesno da je to dan kada bi trebalo da zagrebete po povrini i ponete traganje u sebi, jer e vibracije toga dana u velikoj meri da vam olakaju taj zadatak. To je dan kada za sobom treba da ostavite sva pogubna, negativna dela i radite samo ono zboga ega ete kada se osvrnete unazad biti sreni to ste tako neto upisali u svoju datoteku. To je zato jer neunitiva priroda tatve koja tog dana preovladava, proima sve domene u ivotu. Ustanite rano na dan Akaj tritije i uradite havan (ritual davanja ponuda vatri, prim. prev.), uz ponavljanje hiljadu imena Vinua. Posle toga, ako vam vreme dozvoli, uradite guru mantra apu ili akhanda nam sankirtan (dugi, neprekidni kirtan, prim. prev.) sa imenom Rama. Pevanje kompletne Bagavad Gite ima poseban znaaj na dana Akaj tritije. A ako imate sreu da pronaete nekoga kome je potrebna pomo, pomozite mu i olakajte mu muke jer ete time zasluiti blagoslove od Gospoda. U ri Svamiijevom tapobhumiju u Rikhijadhamu na ovaj nain slavimo ovaj znaajan dogaaj, Akaj tritiju.

 • Bihar Joga Klub

  Sutina joge

  Kada poduavamo jogu, bilo decu ili odrasle, na pristup ne bi trebalo da bude iskljuivo

  fiziki, ve treba da omoguimo ljudima da posmatraju sebe, da ponu da prepoznaju svoje

  reakcije i naine na koji se ispoljavaju u raznim situacijama, i da bolje vladaju svojim

  nekontrolisanim i impulsivnim reagovanjem i ponaanjem. Jednom kada se time ovlada,

  ovek se oslobaa direktnog uticaja i dejstva tih mentalnih ponaanja i tada nae svoj mir i

  otkrije kreativnost u sebi.

  Fiziki poloaj nee promeniti ovekovu prirodu; vebe za um ne promeniti ovekovu

  prirodu. Ono to e je promeniti je da se postane svestan okruenja i naina na koji

  reagujemo na razliite situacije u ivotu. Sutina joge lei u pruanju sposobnosti da se

  ponaa i reaguje na ispravan, usklaen, konstruktivan i pozitivan nain ak i kada smo

  suoeni sa destruktivnom i tekom situacijom.

  Svami Nirananananda

  [Cite your source here.]

 • Bihar Joga Klub

  Disciplina u duhovnosti

  Svami Satjanada Sarasvati

  duhovnom ivotu je neophodno da

  tano znate ta nameravate da

  postignete. Bez obzira da li u tantri ili

  jogi, ovek pokuava da dopre samo do jednog,

  a to je buenje svojih skrivenih moi. Te moi su

  deo ovekovog bia i toliko su vane za evoluciju

  da njihovim buenjem ovek moe da se vine i

  postane natovek.

  Od celokupnog mozga trenutno je samo deseti

  deo u funkciji. Naa percepcija, razumevanje, i

  sve drugo, potiu samo od tog jednog dela.

  Ostalih devet delova su neaktivni i ne igraju

  nikakvu ulogu u naem ivotu. ovek ivi i umire,

  a da ne probudi ove delova svog mozga.

  Naravno, prirodan proces evolucije se i dalje

  odvija, ali trajae milione godina. Do tada moda

  ni zemlje vie nee biti. Vredno je pokuaja u

  potpunosti probuditi ljudsku svest upravo u

  ovom ivotu. Po mom miljenju, to je osnovna

  svrha duhovnog ivota.

  Ovih devet oblasti mozga u sebi sadre

  energetski potencijal, ne samo u vidu svesnosti

  ve u njemu se sadri i potpuno znanje kao i akti

  (snaga, energija, prim. prev.). Mozak je nalik na

  veliki grad koji ima lepe puteve, kue i ulino

  osvetljenje. U tim kuama se nalaze televizori,

  radio aparati i elektrine instalacije. Taj grad je

  trenutno naputen i nenaseljen jer nema struje.

  Sve to treba da uradimo je da ga poveemo sa

  glavnom elektrinom centralom i on e postati

  grad svetlosti i ivota.

  Taj grad je u ovom sluaju mozak. Obasjati

  svetlou taj grad predstavlja proces, i da bi se

  on pokrenuo i odvio, potrebno je da se itav

  ivot pravilno ustroji. Pre svega, taj cilj mora da

  se veoma jasno i precizno definie u vaem umu.

  Dakle, kako ete probuditi ili ostvariti ovaj

  boanski grad? Gde je elektrina centrala a gde

  je kabl za povezivanje?

  U tantri i kundalini jogi je sasvim jasno utvreno

  da je muladhara akra elektrina centrala,

  suumna je stanica za povezivanje, a agja akra

  je lokalna podstanica. Trenutna postojea

  koliina prane i trenutno stanje uma nisu u

  stanju da probude ovu uspavanu oblast. Da

  bismo napojili ovaj utihnuli grad, potrebna nam

  je ogromna koliina energije. Intelekt i razliiti

  sistemu u telu mogu da funkcioniu uz pomo

  prane i uma, ali ne i uspavani delovi mozga. Da

  bismo stekli neophodnu koliinu energije,

  moramo da probudimo muladhara akru.

  Potom, kroz suumnu moramo da sprovedemo

  tu energiju do agja akre.

  U

 • Bihar Joga Klub

  Ako potpuno buenje energije i svesti

  predstavlja konani cilj i sudbinu oveka, koji

  elementi i koje ponaanje podstiu, a koje

  suzbijaju ovo buenje? Ne govorim to u smislu

  ta je dobro, a ta loe. Za mene ne postoje ni

  grenik ni istunac. Potrebno je da jasno

  utvrdimo ta sve podstie evoluciju i buenje

  svesti. Ukoliko odreen nain ivota moe da

  dovede do buenja, onda moramo tako da

  ivimo.

  Preobraaj ili kanjavanje sebe

  Pre nego doe do buenja, potrebno je mnogo

  toga promeniti, ne samo na intelektualnom

  planu ve i u osnovnoj strukturi svesti.

  Celokupna linost treba da se preobrazi. U

  sutini, prava svrha joge i duhovnog ivota je

  uspostavljanje preobraaja u strukturi linosti.

  Kada proces preobraaja prihvatite kao

  najvaniju pretpostavku, onda treba da budete

  spremni d