appledesign prezentace

Download appledesign prezentace

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

apple design prezentace

TRANSCRIPT

 • www.appledesign.czW

  DESIGN / PROJEKCEREALIZACE

  2012/13

  Potovn 39/2,

  Ostrava - Moravsk Ostrava

  PS 702 00

  IO: 29305055

 • OBSAH

  INTERIRY

  LKASK INTERIRY

  GASTRO

  PRMYSLOV DESIGN

  01

  02

  03

  04

 • O SPOLENOSTI

  www.appledesign.cz

  Spolenost Appledesign s r.o. se specializuje na design interiru a prmyslov design

  Na dominantou je kreativita a originalita.

  Na silou je zkuenost, kvalitn nvrh a spokojen zkaznk.

  Tvome nov nvrhy pro zkaznky, kte se chtj liit od standardu.

  Navrhujeme obchody, kancele, firemn interiry, bytov interiry, hotelov interiry, nbytek, sedac soupravy, kuchyn,reklamu, nov produkty, 3d modely, animace.

  Spolupracujeme s adou firem pro kter tvome design novch produkt.

  + + =

  Appledesign vyuv nejmodernj technologie Vray , pro uskutenn modern vizuln komunikace.

  Peskote s nmi hranice a tvome spolen budoucnost.

  2012/13

 • Koupelna se sprchovacm koutem

  realizace jen 2012

 • INDIVIDUALITAESTETIKAPRAKTINOSTFUNKNOST

  01

  Obvac pokoj se zaputnm krbem

  realizace listopad 2012

  Ped zatkem navrhovn na jednotlivch schzkch s klientem probrme pedstavu o novm interiru , na zklad komunikace

  s klientem stanovme jednotliv materily a dme se do prce. U navrench interir dbme nejen na estetickou strnku, ale

  i na funknost tak, abychom doshli maximlnho vyuit prostoru dle definice klienta. Po prvotnm nvrhu zskme nzor klienta

  a pepracujeme nvrh dle komunikace. Po dodn finlnho nvrhu sestavme rozpoet s pouitmi materily. Konen fze

  spov v definici materil dle rozpotovch monost klienta a nsledn realizaci.

  Interir proveden masiv, anglick klubovka s umstnm u okna

  realizace z 2012

  Koupelna se sprchovacm koutem

  realizace jen 2012

  PI NAVRHOVN INTERIRU VYCHZME ZE ZADN A INDIVIDULNCH POTEB KLIENT. 01

  INTERIRY

 • atny

  realizace listopad/prosinec 2012

 • INDIVIDUALITAESTETIKAPRAKTINOSTFUNKNOST

  02

  Sdrovna

  realizace leden/nor 2013

  Kad lka m jinou pedstavu o rozloen sv ordinace. Pi nvrhu ordinac je komunikace s klientem klov. Ped navrenm

  ordinace v astch ppadech komunikujeme i s osoatnm personlem ordinace, aby nov interir byl nejen krsnm pracovnm

  prostedm, ale aby svm rozloenm prci co nejvce zjednoduil. Realizace ordinac vyaduje spousty konstrukn prce, co

  nm vyhovuje. Vylepenmi konstruknmi eenmi uspome klientovi investice. Pouit materily jsou vdy antibakteriln

  s nepebernm mnostvm individulnch prav.

  Zubn ordinace

  realizace 2013

  Nvrh stomatologick ordinace

  realizace leden/nor 2013

  NEN VTCH ROZDL V DESIGNU INTERIRU JAKO V PPAD LKASKCH ORDINAC.02

  LKASK INTERIRY

 • Restaurace Poseidon - such akvrium

  realizace jen 2012

  een Milan Sobotk

 • INDIVIDUALITAESTETIKAPRAKTINOSTFUNKNOST

  03

  Zahrdka (Olomouc) s vhledem na okol

  realizace bezen/duben 2013

  S investorem definujeme budouc uit restaurace, zejmna profil standardnho zkaznka restaurace, nabdku jdel a konkurenci

  v danm regionu. Po stanoven tmatu definujeme zkladn prvky interiru, kter dan tma vystihuj. Zbvajc sti interiru

  reflektuj stejn prvky a tma restaurace. V ppad restaurac je klovou otzkou as pro realizaci.

  Spolen s designem interiru kontinuln eme konstrukn ppravu a technologie jednotlivch prvk restaurace tak, aby se

  jejich vstavba uskutenila v co nejkratm monm termnu. Na nkter nae konstrukn een jsme patin hrd, nap.

  such akvria umstn v restauraci Poseidon v Ostrav nebo konstrukn een instalace zahrdky v Olomouci - vstavba za

  18-22 hodin (o prbhu zakzek vce na www.appledesign.cz).

  Pivnice v Plzeskm stylu (v duchu budovy z roku 1897)

  Pedl interiru tvoen dvma akvrii (s vodnm proudem een Appledesign, s.r.o.)

  realizace 2012

  PI NAVRHOVN INTERIRU RESTAURACE JE STEJNM PRVKEM TMA.03

  GASTRO

 • Design vtah ady Luxus, Liftcomp

  realizace jen 2012

 • INDIVIDUALITAESTETIKAPRAKTINOSTFUNKNOST

  04

  Design vtah ady Prestige, Liftcomp

  Smyslem prmyslovho designu je vytvoen designu vrobku v takovm smru, aby byla optimalizovna jeho hodnota

  a navren nov vzhled, kter bude komern spnm. Pi navrhovn budoucho vzhledu vrobku respektujeme nhled jak

  zkaznka, tak vrobce. Dky dlouholetm zkuenostem naeho tmu Vm dokeme, e nmi navrhovan een jsou inovativn

  a povedou Va pln spokojenosti.

  Pro klienty navrhujeme i propagaci vrobku a komern prostory.

  Dokeme upoutat a vzbudit zjem Vaich zkaznk.

  Design kancelskho stoluDesign chladcho reglu na zeleninu

  Tesco stores (umstn Praha)

  KOMERN SPCH A ZVEN PRODEJE. 04

  PRMYSLOV DESIGN

 • Potovn 39/2,

  Ostrava - Moravsk Ostrava

  PS 702 00

  IO: 29305055

  Appledesign s.r.o.