pokus prezentace

Download Pokus prezentace

Post on 02-Jul-2015

94 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Metodick seminMetodick semin eTwinning pro pokroileTwinning pro pokroil

2. eTwinningeTwinning Partnerstv kol v Evrop Projekty spoluprce na dlku Komunita evropsk kol 3. Lektoi:Lektoi: Jmno PjmenJmno Pjmen zitahavranova@seznam.czzitahavranova@seznam.cz Jmno PjmenJmno Pjmen baseggio@email.cz@email.czbaseggio@email.cz@email.cz Nrodn podprn stediskoNrodn podprn stedisko www.etwinning.czwww.etwinning.cz 4. Co se naum?Co se naum? realizovat kvalitn projekt eTwinning pouvat portl eTwinning.net a pracovn plochu Desktop pracovat v Twinspace poznat dal monosti evropsk spoluprce pracovat bezpen na internetu realizovat pokroilou projektovou vuku 5. ASOV HARMONOGRAMASOV HARMONOGRAM 6. eTwinning metodick semineTwinning metodick semin 9:00 9:30 1. blok 9:30 9:50 pestvka 10:50 12:30 2. blok 12:30 13:30 obd 13:30 16:00 3. blok 7. ETWINNINGETWINNING www.etwinning.czwww.etwinning.cz www.etwinning.netwww.etwinning.net 8. Desktop - moje pracovn plochaDesktop - moje pracovn plocha vodn strnka prava profilu moje kontakty vyhledvn partner moje projekty mstnosti pro uitele monosti profesnho rozvoje 9. ETWINNING PKLADETWINNING PKLAD PROJEKTU S METODIKOUPROJEKTU S METODIKOU 10. Metodika projektu 9 tip a radMetodika projektu 9 tip a rad 11. SPRVA PROJEKTUSPRVA PROJEKTU DENK PROJEKTUDENK PROJEKTU 12. Sprva projektuSprva projektu pravy profilu projektu pidvn partner, prva vstup do denku projektu a do TS komunikace s NSS certifikty 13. Denk projektuDenk projektu historie projektu novinky v projektu zdokumentovn prce a spoluprce prezentace projektu 14. TWINSPACETWINSPACE spoluprce v projektuspoluprce v projektu 15. TwinspaceTwinspace virtuln prostor uren ke spoluprci kol, uitel a k v projektu sdlen komunikace diskuze spoluprce publikovn vstup 16. VODN STRNKAVODN STRNKA 17. mailbox kalend pidvn astnk profil vodn strnkavodn strnka 18. SPRVA AKTIVITSPRVA AKTIVIT 19. nstroje pro spoluprci nstnka; wiki; blog nstroje pro sprvu obsahu galerie obrzk; knihovna dokument; obsah webu Projektov aktivityProjektov aktivity 20. I V PROJEKTU BEZPENI V PROJEKTU BEZPENhttp://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=5b6dc65b-6554-http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?uuid=5b6dc65b-6554- 4047-9430-8338293f4a3b&groupId=235360764047-9430-8338293f4a3b&groupId=23536076 21. chovn fotografie komunikace informace autorsk prva http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file?http://new-twinspace.etwinning.net/c/document_library/get_file? uuid=5b6dc65b-6554-4047-9430-8338293f4a3b&groupId=23536076uuid=5b6dc65b-6554-4047-9430-8338293f4a3b&groupId=23536076 Bezpen prce s internetemBezpen prce s internetem 22. Nrodn centrum bezpenjho internetu ada projekt, nap.: eSafety Label podpora kol Bezpenonline pro rodie, uitele, poradna PodporaPodpora 23. TVOME PROJEKT -TVOME PROJEKT - FOTOGRAFIE A VIDEOFOTOGRAFIE A VIDEO V TSV TS 24. monosti vkldn do TS (galerie obrzk, archiv soubor, blog, wiki, zobrazen obsahu webu) zdrojov kd monosti vyuit Fotografie, videaFotografie, videa 25. CERTIFIKT KVALITY CERTIFIKT KVALITY QUALITY LABELQUALITY LABEL 26. eTwinningeTwinning Quality Label Certifikt kvality Nrodn cena Evropsk cena www.etwinning.cz = termny podvn dost /podzim, jaro/ www.etwinning.net: kritria a podmnky pro udlen QL 27. Podmnky pro udlen QL /1. kolo/ 1. astnci projektu mus mt shodn cle a sdlet pln prce. 2. Projekt mus bt dokonen nebo se nachzet ve sv zvren fzi. 3. Uitel, kter dost podv, se mus na realizaci projektu podlet vznamnou mrou. 4. Mus bt zejm urit mra spoluprce. 5. Vsledky projektu mus bt viditeln. 28. eTwinningeTwinning Dal kritria /2. kolo/ (1) pedagogick inovace a tvoivost (2) zalenn do vzdlvacho plnu (3) spoluprce partnerskch kol (4) vyuit modernch technologi (5) udritelnost a penosnost (6) vsledky a pnos 29. SPN ETWINNINGOVSPN ETWINNINGOV PROJEKT OCENN NRODNPROJEKT OCENN NRODN NEBO EVROPSKOU CENOUNEBO EVROPSKOU CENOU 30. EUN = EUROPEANEUN = EUROPEAN SCHOOLNETSCHOOLNET www.eun.orgwww.eun.org 31. EUN = sdruen vce ne 30 evropskch ministerstev kolstv R zastupuje DZS (www.dzs/eun.cz) 32. Cle EUN: Vyuit ICT nstroj ve vzdlvn Spoluprce kol v Evrop, vmna zkuenost pedevm v matematice, prodovdnch a technickch pedmtech EUN poskytuje: Monost zapojen do vznamnch projekt iniciovanch a spolufinacovanch Evropskou komis 33. Programy a podpora: LRE = portl s digitlnm uebnmi materily iTEC = vukov scne budoucnosti FCL = tda budoucnosti Creative Classrooms Interaktivn tabule metodick publikace A mnoh dal 34. Uitel z Evropy vzjemn sdlej digitln uebn materily Materily travel well jsou penositeln v rznch vukovch pedmtech Registrovan uitel mohou vyuvat tagy, komentovat materily, ukldat zdroje Je mon zvolit jazyk portlu Portl LRE (http://lreforschools.eun.org/) = Learning Resource Exchange 35. iTEC - vukov scne budoucnosti zdarma k pouit na vech kolch (Innovative Technologies for an Engaging Classroom) 36. Zapojeno 1000 evropskch kol Scne jsou postaveny na samostatn, tvoiv a projektov prci k Uitel je v pozad, pouze vede a rad ICT jsou zkladnm nstrojem, pomhaj km vyhledvat, tdit informace, zpracovvat zdroje ICT nstroje jsou dostupn a bezplatn iTEC: http://itec.eun.org 37. Future Classrom Lab EUN, Brusel Msto: BRUSEL, Belgie Uebna pln nejmodernjch technologi pro vuku Navrena jako modelov pklad Vyuvna pro setkvn uitel, ednk, odbornk Uitelm je umonna nvtva tto uebny v rmci aktivity eTwinning (www.etwinning.cz) nebo kurz dalho vzdlvn Comenius. FCL: http://fcl.eun.org/ December 2010 iTEC - Designing the future classroom 38. INTERAKTIVN TABULE - PUBLIKACE 39. Jak vyuvat interaktivn tabuli? Elektronick publikace jsou ke staen zde: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=541& Odpovdaj na otzky: Jak zalenit interaktivn tabuli do uebnch pln? Jak vyuvat nstroje a aplikace? Na co nezapomenout, kdy tabuli kupujete? Jak na instalaci tabule? December 2010 40. CREATIVE CLASSROOMS = VYUIT TABLETU 41. December 2010 Creative Classroom = vuka s tablety Projekt uren pro 2. stupe Z a stedn koly Doba trvn 2 roky Prioritu maj uitel matematiky, technickch a prodovdnch pedmt Nezle na typu a vrobci tablet DZS nabz: Metodickou pomoc pi vuce Scne k vyzkouen vuky Zapojen do evropsk on-line komunity Monost setkn uitel na mezinrodn rovni Vce: http://creative.eun.org/ 42. HODNOCEN SEMINEHODNOCEN SEMINE www.etwinning.cz - Co je eTwinning (dole)www.etwinning.cz - Co je eTwinning (dole) 43. Dkujeme za pozornost.Dkujeme za pozornost. www.naep.czwww.naep.cz www.etwinning.czwww.etwinning.cz www.etwinning.netwww.etwinning.net