szbk prezentace

Download Szbk prezentace

If you can't read please download the document

Post on 29-Jun-2015

83 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Zchrann psi v R i ve svtZachraujemeivoty lid

2. Ve jmnu lovkaspch zchranezvis na dokonalsouhe lidskhomozku a pshoichu 3. Svaz zchrannch brigd kynolog SZBK R byl zaloen v roce 1990 SZBK R je nejvt ze t zchranskchorganizac v R, m cca 500 len SZBK R je sloen ze 14 krajskch brigd SZBK R je lenem mezinrodn organizacezchranskch kynolog IRO SZBK R je lenem mezinrodn kynologickfederace FCI SZBK R je soust IZS SZBK spolupracuje v rmci IZS s polici a HZS SZBK R je kolektivnm lenem K 4. Regionln brigdy SZBK RZBK 01 PrahaZBK 02 StedoeskZBK 03 JihoeskZBK 04 Plzeskho krajeZBK 05 Karlovarskho krajeZBK 06 steckho krajeZBK 07 Libereckho krajeZBK 08 Krlovhradeckho krajeZBK 09 Pardubickho krajeZBK 10 kraje VysoinaZBK 11 Jihomoravskho krajeZBK 12 Olomouckho krajeZBK 13 Ostravskho krajeZBK 14 Zlnskho kraje 5. Jak se stt zchranem? Vstupem do nkter zchransk organizace lenem se me stt kad oban se psem ibez psa bez ohledu na vk Zchransk vcvik je umonn vemplemenm bez rozdlu velikosti lenstv nen podmnno prkazempvodu, mnoho vtz sout pochz ztulk lenem SZBK se stv zjemce vstupem doregionln brigdy bez ohledu na bydlit Vtina mst zprouje zchrann psy posloen zkouky z placen poplatk 6. Zchransk vcvik je urenPro hrav a dravPro aktivn psovodyPro aktivn psyBez rozdlu plemeneBez ohledu na velikostNejpestej vcvikVbr smru vcvikum aktivnj, tm lpeTemperament je dleit 7. Deset poadavk na psa1.Snenlivost s okolm2.Komunikativnost s lidmi3.Dostatek temperamentu4.Ochota k prci, ovladatelnost5.Dobr ichov pedpoklady6.Pevn nervov soustava7.Dobr zdravotn stav8.Skladnost a adaptabilita9.Sprvn stravovac nvyky10. Dobr fyzick kondice 8. Poadavky na psovoda Ochota pomhatblinm Slunost Nesobeckost Schopnost tmovprce Hrdost na sttnreprezentaci 9. Zchransk zkuebn dy Nrodnzkuebn dSZBK R Mezinrodnzkuebn dIPO-R 10. Vcvik zchrannch psVcvik probh v pti zkladnch smrech: Ve vyhledvn v sutinch dom Ve vyhledvn v prodnch ternech Ve vyhledvn v lavinch Ve vodnch zchrannch pracch Ve vyhledvn osob po stop Soust jsou rovn disciplny poslunosti Vechny zkouky a soute SZBK R jsou plnoteveny veejnosti 11. Nrodn zkuebn dNZ obsahuje 21 zkouek: ZZZ ZZP 1-3 ZLP 1-3 ZVP 1-3 ZTV 1-3 ZZP/C, ZLP/C, ZTV/C,ZVP/C ZZS 1-2 ZPJ ZZL 12. ZZZ - vstupn zkouka do NZ STOPA: 300 krokdlouh, ciz, erstv, sek spedmtem na zatku, 2 seky, 1pedmt a 1 prav lom, klade nakonci POSLUNOST: ovladatelnostpsa, polohy SLV, aportvoln, tkn na rozkaz, odloens hluky PEKKY: kladina, pohyblivlvka, skok vysok, skokdalek, prchod rourou SPECILN CVIKY: prchodskupinou a mezi ohni, nepjemnmateril, kontakt se dvma cizmiosobami, doprava na otevenmprostedku, pm oznaen osobyv ternu 13. Vyhledvn v sutinch Odmna a motivace Systematinost prce Bezproblmovpohyb psa ternem Snaha po nalezen Spoluprce pihledn Oznaovn nlez 14. Ternn vyhledvac prceRojniceGPSNejastj vyuitv praxi 15. Lavinov prce Postup vdy proti vtru Na lych - na snnicch Hrabn nebo tkn 16. Vyhledvn utonulch Pes le na pdi lunu Pi zjitn pachu oznm nlez tkotemVstupn Psovod diriguje pohyb lunu kiovnm proti vtru 17. Zchransk stopovn Stopa s vjimkou RHE-F jevdy spojena s nlezem kladeena konci stopy Stopy jsou vtinou tvarempizpsobeny ternu Nkter stopy vyaduj pechodz jednoho ternu do druhho(louka les apod.) V zsad na stopch nehrajeroli pesnost proveden, ale jejel (nalezen osoby na konci) 18. Poslunost ZZP, ZTV, ZZS Skok dalek Skok vysok plh pes ko Kladina pevn Vodorovn ebk Kladina vysok seebky Pohybliv lvka Kladina sklopn Roura pro plazen Vysln na cl 19. Poslunost ZLP a ZVP Sledovn trasy lynebo lunu Prchod hlunouskupinou osob Polohy psa u nohy tkn na rozkaz Plazen psa (smnebo se psovodem) Vysln psa na cl Aport voln Odloen psa 20. Nejpestej kynologieSlaovn, lanovky, nejrznj dopravn prostedky 21. Pmo souvisejc innosti Znalost prvn pomoci Ovldn rznch dopravnch prostedk (lunys motory i s pdly, snn sktry) Slaovn, uzlovn 22. Dal zchransk aktivityPodvs podvrtulnkem, tandemovseskok 23. Mezinrodn zkuebn dOd 1.1.2012 plat novzkuebn d IPO-Rs 15 zkoukami: RHE T, FL, F, L, W RH-T A, B RH-FL A, B RH-L A, B RH-F A, B RH-W A, B 24. RHE 5 variant vstupn zkouky POSLUNOST: ovladatelnost navodtku, prchod skupinou osob,ovladatelnost bez vodtka, tunel,nepjemn materil, nesen psa,odloen, kladina pevn, pekonn tpekek (40, 60, 80 cm) Kategorie L, W maj nkter cvikyjinak (jzda na rolb / lunu, chze vestop, plavn za lunem SC jsou podle druhu proveden, hledse vdy jedna osoba Kategorie F obn stopu: vlastn, 400krok dlouh, 20 min. star, 2 pravlomy, 3 pedmty, zatek stopyoznaen. Nsleduje samostatnoznaen osoby na 30 m 25. Zchrann prce ve vodCviky donenlana, pinen pdlaPivleenlunu, pomocsurfai nebo plavciv nesnzch 26. Odborn kvalifikace Psovod (vstupn zkouka) Psovod 3. vkonnostn tdy Psovod 2. vkonnostn tdy Psovod 1. vkonnostn tdy ampion ve vkonu Mistr sportu (mistrovsktda) Nrodn rozhod prozchrann psy Mezinrodn rozhod IRO Mezinrodn rozhod FCI 27. Akce a soute SZBK R Vstupn zkouky do NZ a IPO-R Zkladn zkouky v obou zkuebnch dech Ppravn zvody v rovni 1. a 2. stup Celosttn vrcholov soute (PP, MOD) Kvalifikan esk pohry / Bohemia Cup Mistrovstv R zchrannch ps Mistrovstv svta IRO MRT IRO pro praktick nasazen 28. Speciln zkouky ZZL, ZPJ Speciln zkouka zchrany z ledu 29. Vzhru za vtzstvmi 30. Ahoj na trninku