Mexiko prezentace

Download Mexiko prezentace

Post on 29-Jun-2015

297 views

Category:

Education

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pro echy prezentace o Mexiku

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. MEXIKO Josef Palika 8.A </li></ul> <p> 2. ZKLADN INFO. Hlavn msto:Mexico city (Tenochtitln) Poet obyvatel:112 300 00 Rozloha:1 964 375 km2 Hustota zalidnn:54,3 lid na km Jazyk:panltina Mna: Mexick peso Sttn zzeni: federativn prezidentsk republika HDP:15 266 $ (68 % sluby, 27 % prmysl, 5 % zemdlstv) 3. EHO JE LENEM MEXIKO? NAFTA(Severoamerick dohoda o volnm obchodu) OSN(Organizace spojench nrod) Organizace Spojench nrod pro vzdln, vdu a kulturu (UNESCO) Konference Spojench nrod o obchodu a rozvoji (UNCTAD) APEC:Asijsko-pacifick hospodsk spoleenstv. A jin. 4. OBYVATELSTVO Mexiko je hlavn migran nrod. Mexian pat k nrodm kde je pedevm siln nboensk vra a poetn rodin. m vce len rodina m, tm se o n vce mluv a tm vce je ve spoleenskch pomrech uznvanj. 5. OBYVATELSTVO:RASY Obyvatel Mexika tvo 3 etnick skupiny:Mestici (Potomci indinu a Evropan) kterch je asi 70%.Pak jsou zde Indini(Aztkov a Mayov) asi 20% a bloi 10% Mestic Indin Bloch (panl) 6. OBYVATELSTVO A VK eny (v tis.) 0-5: 5.936 (21 %) 5-10: 5.757 (20 %) 10-15: 5.500 (19 %) 15-20: 5.245 (18 %) 20-45: 3.147 (11 %) 45-65: 2.128 (7 %) 65-80: 618 (2 %) 80- : 371 (1 %) Vk Mui (tis.) 0- 5 6.187 (21 %) 5-10: 5.988 (21 %) 10-15: 5.708 (20 %) 15-20: 5.398 (19 %) 20-45: 2.966 (10 %) 45-65: 1.914 (7 %) 65-80: 521 (2 %) 80- : 245 (1 %) Oekvan dlka ivota (celkem): 71,76 let Oekvan dlka ivota (mui): 68,73 let Oekvan dlka ivota (eny): 74,93 let 7. GRAMOTNOST Star 15 let umj st a pst Poet lid schopnch st a pst (celkem):89,60 % Poet lid schopnch st a pst (mui):91,80 % Poet lid schopnch st a pst (eny):87,40 % Mexiko je sttem kde se kola nedostane vem.Hlavn na venkov kde dti pomhaj rodim.Ale taky se dti dvaj do mafie a gang kde je v Mexiku dost. 8. PODL OBYVATELSTVA Mexiko je velik zem kde 75% ije ve mstech a 25% lid ije na venkov. Sever Mexika je, dalo by se ct jen pou a sem tam njak oza.(Sever Mexia se asto ukazuje ve WESTERN filmech.) Ovem jih a sted Mexika u je mrnj a hodn rodn tak tu ije vce obyvatel. V hlavnm mst Mexika ije asi 20 450 000 obyvatel.Tet nejlidnatj msto na svt. 9. NBOENSTV V Mexiku bylo prvn pohansk nboenstv jako nap. Aztkov. Po pchodu panl byly obyvatel nsilm donuceni pijmout katolickou vru. V Mexiku je pravdpodobn e nikdy nepotkte nkoho kdo by nebyl kesan. V Mexiku jsou lid 89% Katolci a 6%protestanti. Mexiko m taky svj nejsvtj kult Panny Marie Guadalupsk (patron a ochrnce Mexika) 10. MIGRACE Kad z vs jist vidl njak americk film kde se sna Mexian nebo cel rodina utct do USA. Dvody jsou jednoduch.Vce penz,prce,lep ivotn rove,(AMERICK SEN) Za rok to zkou tisce Mexian se dostat do USA. Jedin cesta vede pes severozpadn hranici na vchod tee eka Rio Grande. Kad den je na hranici zabito asi 2 lid. Jeden z nejvtch masakr byl v roce 1994 kdy zemelo pes 5000 Mexian se dostat do USA . Do Mexika vtinou migruj zloinci z USA a nebo na jihu uprchlci z Guatemaly nebo vce ne poloench stt ve snaze se taky dostat do USA. 11. VZDLN Mexiko m docela vysokou sociln nerovnost. Nap. Na severu Mexika najdete chudho 18tiletho mladka co sotva um st a pst a pracuje 10 K za hodinu. A te 18tiletho kluka kter m u 2 BMW a studuje na nejlep kole v Mexiko city (nejbohat msto Mexika) Kde koln za rok stoj 300 000 dolar.Nemus se ani snait jeho bohat tatnek mu stejn koup na kole diplom (co je tajemstv) Chud Mexiani o kolch kaj:m lep tm drah. Take je tk mt co nejlep vzdln pro chud mexiany nejlep je tedy jt do Mexiko city a nebo zase to zkusit v USA. 12. ZDRAVOTN PE I tady je sociln nerovnost. Skoro v dnm chudm mst nenajdete kvalitn nemocnici i kdy je zdravotn pe vude dostupn jsou tu vak znan rozdly. Doktoi chtj hlavn penze co si teba bohat Mexiani mohou dovolit chud vak ne. Nejlep nemocnice jsou zase v nejvtch mstech Mexika . Kdy jste turista v Mexiku je povinn okovn kvli: prjmovmi nemocem,loutenkou,cholee,parazitm (hlavn Amebmi). V Mexiku te hlavn se cholera kvli zneitn ek odpadem,exkrementy nebo parazity.Cholera se i mlo kvalitnch potravinch. Abyste li do nemocnice potebujete hlavn penze! 13. PRMYSL A TBA Mexiko oplv znanm prodnm bohatstvm. V koloniln dob bylo cenno zvl stbro a zlato, tilo se i olovo,zinek, m a elezo. Stbrn rudy nali geologov na celm zem Mexika. Nejvt nerostn bohatstv pedstavuje z dnenho pohledu ropa a zemn plyn, zejmna pi vchodnm pobe, na jejich tb zvis pjem. Od roku 1938 jsou vechny vrty, soustedn zejmna na atlantskm pobe. Pevauje i prmysl chemick, strojrensk, potravinsk a textiln. 14. ZEMDLSTV Mexick zemdlstv tvo vznamnou st nrodnho hospodstv, a i kdy v nejblich letech nem anci bt sobstan resp. pln pokrt poteby domc populace v klovch plodinch. Pstuje se zde:penice, jemen, kukuice, re, brambory, cukrov ttina, podzemnice olejn, kokosov oechy, sezam, kva, citrusy, zelenina, ovoce, banny, tabk, bavlna. A Chov:skot, ovce, kozy, prasata, osli, kon, drbe. V roce 2011 Mexiko postihlo nejvt sucho za poslednch sedmdest let. Suchem bylo postieno 40 % zem a 2,7 mil. hektar zemdlsk pdy. V Mexiku se vyrbj i drogy zejmna Kox. 15. ZAMSTNANOST 56% Mexian pracuje ve slubch,24 v prmyslu a 20% v zemdlstv. Nezamstnanch je asi 3.6 % (4 miliony lid) Chud vtinou pracuji jako zemdlci nebo na erno. V Mexiku nenajdete dobrou prci za dobr plat to zas muste do velkch mst jako Mexiko city. Taky v Mexiku plat pro pracovat?Tak se rai stanou leny njakho gangu. 16. ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/severni_amerika/mexik o/politika/zahranicne_politicka_orientace.html http://amerika.svetadil.cz/mexiko/obyvatelstvo.html http://www.bedekr.cz/staty/samerika/mexiko?det=cia_populace.html http://www.mahalo.cz/mexiko/informace-o-mexiku/zdravotni-pece-v- mexiku-povinna-ockovani.html http://kontinenty.webnode.cz/mexiko/ http://www.enviweb.cz/clanek/energie/96788/mexik o-tezebni-prumysl-zemedelstvi-energetika A vlastn znalosti. </p>