aktualno srijeda 12. rujna 2018. na ovogodišnjem festivalu čipke u lepoglavi šest...

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BROJ 1142

  AKTUALNO AKTUALNO

  GRADOVI I OPĆINE

  GRADOVI I OPĆINE

  SPORT

  CRNA KRONIKA

  srijeda 12. rujna 2018.

  Na ovogodišnjem festivalu čipke u Lepoglavi šest zemalja – tema je Čipka i dizajn - str. 4.

  Šestero ozlijeđenih u Nedeljancu

  - str. 7.Čehok: Patrole će upozoravati one iz Međimurja koji vade otpad iz kontejnera

  - str. 2.

  Andrej Kramarić s bednjanskim osnovnoškolcima

  - str. 5.

  Unikatne medalje Varaždinskog polumaratona napravili učenici Centra Tomislav Špoljar

  - str. 14.

  Svećenik i vjeroučiteljica iz Varaždinske županije svojom vezom „zapalili“ internet

  - str. 2.

  PRATITE NAS I NA FACEBOOKU

  https://www.facebook.com/jutarnjivarazdinskilist https://www.facebook.com/jutarnjivarazdinskilist?fref=ts

 • AKTUALNO 2

  JUTARNJI VARAŽDINSKI, 12. rujna 2018.

  Čehok: Patrole će upozoravati one iz Međimurja koji vade otpad iz kontejnera

  Svećenik i vjeroučiteljica iz Varaždinske županije svojom vezom „zapalili“ internet

  Ivica Bačani, bivši župnik u Virju kod Đurđevca i dekan Virovskog deka- nata, sigurno napušta svećenički red, i to zbog ljubavi iz rane mladosti koja se po- novno rasplamsala, piše tjednik Podrav- ski list u novom broju, prenosi Net.hr.

  Omiljeni župnik napustio sveće- nički red jer čeka bebu s vjeroučiteljicom, koja s donedavnim mužem već ima dvoje

  malodobne djece! Lani je vjeroučiteljica dobila posao kao zamjena u jednoj školi i sudbina je ponovno spojila nju i župnika na duhovnim obnovama.

  – Župnik je napustio svećenički red zbog vjeroučiteljice s varaždinskog pod- ručja, a javna je tajna da će uskoro po- stati i otac – otkriva dobro upućen izvor Podravskog lista. Tragom tog izvora, no- vinari Podravskog lista otkrili su kako je fatalna vjeroučiteljica trudna oko tri mje- seca, a od prošlog tjedna i službeno je razvedena. Tako je velika ljubav župnika natjerala ne samo da razori svoj „brak“ s Crkvom, nego i jednu mladu obitelj jer vjeroučiteljica ima dva malodobna djeteta koja još ne idu u školu. Muž joj je prije dvije godine otišao raditi u Irsku, ali ona je s djecom uporno odbijala otići za njim.

  U Ulici Josipa Pupačića u Varaždi- nu jučer je počela podjela kanti za odla- ganje biootpada.

  – Ima i onih koji nisu vratili izjave Čistoće i njih će se ponovo pitati i podi- jeliti im kante u drugoj rundi kako bi svi imali kantu sa smeđim poklopcem, oni koji ne koriste svoja kompostišta. I ovaj mjesec smo preko 30 posto smanjili ko- ličinu miješanog komunalnog otpada. Trend se nastavlja. Građani su ozbiljno počeli odvajati otpad. I ono što je još bit- no – oko 5 tona biootpada imamo dnev- no. To je prilično dobar rezultat za samo dva mjeseca primjene – izjavio je grado- načelnik Ivan Čehok te najavio javni po- ziv svim građanima koji žele kanticu za pelene, mogućnost dogovornog prijelaza svih stanara zgrade na obračun po broju članova domaćinstva, ograđene prostore

  za kontejnere i patrole koje će utvrđivati rasipanje, pogrešno stavljanje i vađenje otpada iz kontejnera.

  – Većina zgrada vrlo odgovorno i zrelo pristupa odvajanju. Ima zgrada gdje su kontejneri na meti ovih što dola- ze iz Međimurja i onda prekapaju i ostav- ljaju nered. Ograđenim prostorom ćemo to izbjeći – kazao je Čehok.

 • 3

  JUTARNJI VARAŽDINSKI, 12. rujna 2018.

  AKTUALNO

  Pad broja nezaposlenih

  Iduću nedjelju uključite se u biciklijadu „Županija na dva kotača“

  Krajem kolovoza 2018. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Re- gionalnom uredu Varaždin evidentirane su 3.072 nezaposlene osobe.

  U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih je manji za 1,3 %, a u usporedbi s istim kolovozom 2017. go- dine broj nezaposlenih manji je za 927 osoba, odnosno 23,2 %.

  Na području Ispostave Ivanec je 818 nezaposlenih, Ludbreg 310, Novi Marof 378, Cestica 107 i Varaždin 1.459 osoba.

  Tijekom kolovoza evidentirano je 445 novih nezaposlenih osoba. Direktno iz radnog odnosa prijavilo se 286 osoba, 12 osoba iz nekog drugog oblika rada, na- kon škole 64, a iz neaktivnosti 83 osobe.

  U ukupnom broju nezaposlenih

  osoba je 1.416 muškaraca ili 46,1 %. Broj nezaposlenih muškaraca manji je za 2,5 % u odnosu na prošli mjesec, a u odnosu na kolovoz 2017. godine manji je za 21,7 %.

  Udio žena u ukupnoj nezaposleno- sti iznosi 53,9 % ili 1.656 žena. U odnosu na prošli mjesec broj nezaposlenih žena je manji za 0,1 %, a u odnosu na kolovoz 2017. godine manji je za 24,4%.

  U strukturi nezaposlenih je 461 osoba (15 %) bez radnog iskustva.

  Turistička zajednica Varaždinske županije i Varaždinska županija, u sklopu Dana Varaždinske županije, u nedjelju, 16. rujna, organiziraju biciklijadu „Župa- nija na dva kotača“.

  Za tu prili- ku pripremljene su četiri kružne rute: Ludbreška, Varaž- dinsko-toplička, No- vomarofska i Ivaneč- ko-lepoglavska, koje povezuju šest grado- va i brojne općine u Varaždinskoj župa- niji, a sve s ciljem promocije postojećih i budućih cikloruta, koje su dio projekta razvoja cikloturističke mreže.

  Na svakoj od ruta nalaze se četiri odmorišta na kojima sudionici dobivaju

  potvrdu (i mali poklon), a kad ih skupi- te sve četiri s jedne rute, ili kombinirajući pojedine rute, osiguran vam je obrok u jednom od restoranskih objekata na ruti.

  Ova biciklijada je karakteristična po tome što svoju vožnju možete započeti na bilo kojem dijelu ruta od 10 sati pa nadalje, ali morate završiti do 17 sati.

  Svaku od ruta možete detaljno pregledati u on-line bike- map servisu, te preuzeti GPX ili KML dato- teke za navigacijske uređaje na http://www. turizam-vzz.hr/novosti-i-doga%C4%91a- nja/doga%C4%91anja/%C5%BEupani- ja-na-dva-kota%C4%8Da.html.

  http://www.turizam-vzz.hr/novosti-i-doga%25C4%2591anja/doga%25C4%2591anja/%25C5%25BEupanija-na-dva-kota%25C4%258Da.html http://www.turizam-vzz.hr/novosti-i-doga%25C4%2591anja/doga%25C4%2591anja/%25C5%25BEupanija-na-dva-kota%25C4%258Da.html http://www.turizam-vzz.hr/novosti-i-doga%25C4%2591anja/doga%25C4%2591anja/%25C5%25BEupanija-na-dva-kota%25C4%258Da.html http://www.turizam-vzz.hr/novosti-i-doga%25C4%2591anja/doga%25C4%2591anja/%25C5%25BEupanija-na-dva-kota%25C4%258Da.html

 • 4

  JUTARNJI VARAŽDINSKI, 12. rujna 2018.

  GRADOVI I OPĆINE

  Na ovogodišnjem festivalu čipke u Lepoglavi šest zemalja – tema je Čipka i dizajn

  U Lepoglavi će se od 14. do 16. rujna održavati 22. međunarodni festival čipke. Tema je Čipka i dizajn, a održat će se niz kulturnih, tradicijskih, edukativnih i zabavnih sadržaja. Uz domaće lepoglav- ske čipkarice i čipkarske centre iz Hvara, Paga, Sv. Marije, Sikirevaca, Trga kraj Ozlja, Križevaca, Primoštena te Sloven- sko kulturno društvo “Triglav” iz Splita, na festivalu će sudjelovati predstavnici šest europskih zemalja, a to su Bosna i Hercegovina, Poljska, Slovenija, Estoni- ja, Mađarska i zemlja partner Italija.

  - Visoko pokroviteljstvo predsjed- nice Republike, te ministarstava kulture, turizma i poljoprivrede, govori o tome da sam festival obuhvaća širok dijapazon na način da prezentiramo kulturu, naše ruralno područje, a sve to moramo iskori- stiti kao potencijal u turizmu - rekao je na pressici gradonačelnik Marijan Škvarić.

  Otvorenje festivala održat će se u petak od 18 sati, a bogat program dono- si izložbe čipki iz Hrvatske i inozemstva, kao i popratne izložbe, predavanja i ra- dionice vezane uz čipku. Osim spome- nutog, u sklopu festivala obilježit će se i Dani europske baštine 2018.

 • 5

  JUTARNJI VARAŽDINSKI, 12. rujna 2018.

  GRADOVI I OPĆINE

  Andrej Kramarić s bednjanskim osnovnoškolcima

  Ludbreg se i ove godine uključuje u Zelenu čistku

  Učenici okupljeni u predvorju OŠ Franje Serta u Bednji nisu mogli sakriti oduševljenje činjenicom da ih je došao posjetiti jedan od najpopularnijih Vatre-

  nih, Andrej Kramarić, bednjanske gore list, čiju su igru i nemjerljiv doprinos igri naše reprezentacije na ovogodišnjem SP-u nepodijeljenu svesrdnu podršku

  pružale sve generacije Bednjančana. Uz vodstvo škole na čelu s ravna-

  teljicom Sanjom Majcen, nogometnu su zvijezdu koja je širom svijeta na najljepši način pronijela ime Bednje, dočekali i za- mjenik načelnika Ivica Hrenić i predsjed- nica Općinskog vijeća Bednje dr. Marija Kolačko te Andreju zahvalili na sjajnoj igri koja je rezultirala osvajanjem svjet- skog srebra, ali i na dosad nezapamće- noj promociji Bednje.

  Hrenić i Kolačko zahvalili su mla- dom nogometašu na posjetu te ga pohva- lili što je uz karijeru vrhunskog sportaša uspio završiti fakultet, steći akademsku titulu i tako postati primjer mladima. Stoga i ne čudi što će se iduće godine predložiti Općinskom vijeću donošenje odluke o proglašenju Andreja Kramarića počasnim građaninom općine Bednja.

  Grad Ludbreg i ove godine uklju- čit će se u najveću ekološku kampanju u Hrvatskoj “Zelena čistka - jedan dan za čisti okoliš” koja se provodi u sklopu glo- balne akcije World Cleanup Day. Glavni je cilj akcije masovno uključivanje građa- na u akciju čišćenja i uklanjanja otpada iz prirode, kao i podizanje razine svijesti o čistom okolišu.

  U prvoj fazi, građani, predstavnici institucija i udruga mogu prijaviti kritična mjesta i divlja odlagališta otpada u njiho- voj nep