nicci french - fatalna srijeda

Click here to load reader

Post on 02-Sep-2015

349 views

Category:

Documents

190 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deo treci.

TRANSCRIPT

 • NicciFrench

  FATALNASRIJEDA

  PreveosengleskogaMilourevi

  Znanje

 • NaslovizvornikaNicciFrench

  WaitingForWednesdayCopyright2013byNicciGerrardandSeanFrenchCopyrightzahrvatskoizdanjeZnanjed.o.o.2014.

  Svapravapridrana.Nijedandiooveknjigenesmijesekoristitibezdoputenjavlasnikaautorskihprava,osimusluajukritikihosvrtai

  rasprava.

 • 1.poglavlje

  Ni po emu nije semoglo vidjeti da neto nije u redu. Obina kua s

  trijemom,jedneobinesrijedepopodneutravnju.Imadug,uzakvrt,kaoisvekueutojulici.Susjednivrtslijevestranegodinamajezaputen.Obrastaoupuzavice i grmlje kupina, na dnu je vrta plastini bazen za pijesak punustajalevodeiprevrnutedjejevratnicezanogomet.Vrtsdrugestraneulicepoploan je, sa ljunanom stazom i biljkama u posudama od terakote,stolicama koje su vlasnici zimi drali u upi i rotiljem pokrivenim crnimnepromoivimplatnom,kojijeljetistajaonasredinitrijema.

  Aliovajvrt imaojetravnjak,koji jeprviputtegodinebiopokoen.Nastarom, iskrivljenomstablu jabukeblistalisubijelicvjetovi.Rue iukrasnogrmljena rubuvrtabilo jepotkresano te je strilokao iblje.Uzkuhinjskavrata gredice s naranastim tulipanima. Ispod prozora jedna tenisica svezicama,prazneteglezacvijee,hranilitezapticesnekolikosjemenkinaravnojpovrini,dvijepraznepivskeboceporedetkezaobuu.

  Povrtujehodalamaka,nijeseurila,zastalajekodvrataipodiglaglavukaodanetooekuje.Zatimjejurnulakrozvratacazamakeiulaukuhinju.Ploiceukuhinji,stol,dovoljnovelikzaestpaivieosoba,ormarzasue,koji jeustvaribioprevelikza tuprostoriju,krcatporculanom i svakojakimsitnicama: tubesasuenog ljepila, rauniuomotnicama,kuharicaotvorenanastranicisreceptomzagrdobinuskompotomodlimuna,arapesmotaneukuglu, novanicaodpet funti,mala etka za kosu.Na elinoj preki iznadtednjakavisjelesutave.Uzsudoper,koaraspovrem,desetakkuharicanamanjojpolici,vazascvijeemskojegsulaticepadalepoprozorskojdasci,nastolu otvoren kolski udbenik. Na zidu bijela ploa s popisom zadatakaispisanim crvenim flomasterom. Na tanjuru koji je leao na jednoj radnojpovrininaettostialicaaja.

  Makajeopreznouronilaglavuusvojuzdjelicunapoduipojelanekolikokomadia suhemaje hrane, obrisala apom njuku, a zatim je hodala pokui. Iz kuhinje, a vrata su uvijek otvorena, pored malog zahoda s lijevestrane, preko dvije stube. Zaobila je razbijenu staklenu zdjelu i konatutorbukojajelealauhodniku.Torbajebilaprevrnuta,asadrajrazbacanpohrastovomparketu.Ruipuder,otvorenipaketipapirnatihrupia,kljueviauta,etkazakosu,maliplavinotesnakoji jeprivrenakemijskaolovka,kutija paracetamola, spiralnouvezanabiljenica.Malo dalje, crna novarkarairenanapodu,okonjenekolikolanskih iskaznica (Auto-klub,Britanski

 • muzej).NasvijetlosmeemzidubiojeprikucanuokvirenplakatzastaruvanGoghovuizlobu,anapoduje lealavelikaobiteljskafotografijarazbijenogokvira:mukarac,ena,trojedjece,smijeeseoduhadouha.

  Maka je prola izmeu razbacanih stvari i ula u dnevni boravak uprednjemdijelukue.Navratimajebilaispruenaruka,krupnaivrstaakaspodrezanimnoktima i zlatnomburmomnaprstenjaku.Maka jeonjuilaaku,azatimjeznatieljnoliznulazapee.Prednjeapestavilajenatruplo,usvijetloplavojbluziicrnimradnimhlaama,ipolakokandamaogreblamekitrbuh. Traei panju, glavom je mazno protrljala meku, prosijedu smeukosu, svezanu u labav rep. Na unim resicama male zlatne naunice. Okovratatankilanismedaljonom.Koajemirisalanarueijoneto.Makaseprotrljalacijelimtijelompolicuisavilalea.

  Nakonnekogvremena,odustalajeisjelaufoteljudaseoisti,jernjezinokrznosadajebiloumrljanoiljepljivo.

  ***

  DoraLennoxpolakosevraalaizkole.Bilajeumorna.Bilajesrijeda,nakraju nastave imala je dvostruki sat fizike, a zatim probe kolskog swing-orkestra. Ona svira saksofon, loe svira, ne pogaa note, ali nastavnikglazbenognijebio izbirljiv.Pristala jesviratiuorkestrusamozato jer ju jenagovorila njezina prijateljica Cam, ali sada joj Cam vie nije prijateljica,doaptavalaseihihotalasdrugimcuramakojenisunosileaparatizazube,nisu bile mrave i srameljive nego agresivne i punane, nosile su crneipkastegrudnjake,imalesusjajneusneiblistaveoi.

  Na Dorinim leima lupkala je naprtnjaa puna knjiga. Kutija sinstrumentomnjihala jojseuzpotkoljenicu,aplastinikovei,oteaoodkuhinjskogpriborailimenkesazagorjelimkolaimakojejetogjutrapeklanasatu prehrambene tehnologije, bio je oteen. Razveselila se kad je ispredkueugledalaparkiranauto.Dakle,majkajekodkue.Nijesevoljelavraatiupraznukuu,kadsusvjetlaugaena,asveprostorijesusive i tihe.Njezinamajka davala je ivot stvarima: perilica za sue tutnji, moda je kola upeniciilijebaremekalimenkasbiskvitima,uajnikukuhavodaureeniivotkojijeumirivaoDoru.

  Kad je otvorila vrtna vrata i prohodala kratku, poploanu stazu,zamijetilajedasuulaznavrataotvorena.Zarjestiglakadinjezinamajka?Ilinjezinbrat,Ted?Zaula je izvuk,elektronskokuckanje.Kadseprimaknula,vidjela je da je mlijeno staklo na prozoriu uz vrata razbijeno. Rupa nastaklu,koje senakrivilopremaunutra.Kad je stalapogledati udanprizor,netojeosjetilananozitejepogledaladolje.Makasetrljalauznju,aDorajezamijetiladajojjenanovimtrapericamaostalatamnocrvenamrlja.Ulajeu

 • kuu,atorbejespustilanapod.Natepihusubilekrhotineprozorskogstakla.Trebagapopraviti.Ipak,nijegaonarazbila.SigurnojeTed.Onuvijeknetorazbije, alice, ae, prozore. Sve to je lomljivo. Osjetila jemiris. Neto jegorjelo.

  Mama,dolasamkui!viknulaje.Popodusubilerazbacanestvarivelikaobiteljskafotografija,torbica

  njezinemajke,posvudakrhotine.Kaodajekrozkuuprotutnjilaoluja,kojajepodigla stvari i razbacala ih naokolo. Dora je ugledala svoj odraz u zrcaluiznadstola:malenoblijedolice,tankesmeepletenice.Polajepremakuhinjiizkojejedolaziovonj.Otvorilajepenicu,dimjesuknuokaovrelidahtesezakaljala.Navukla jekuhinjskurukavicu,uzela limenuposuduzapeenjesgornjepoliceistavilajenatednjak.Unjojjebiloestsmeuranih,pocrnjelihdiskova.Potpunouniteni.Majkakatkadzanjuispeekolaekadsevratiizkole.Dora jezatvorilapenicu i iskljuilaplin.Da, to jevonjalo.Penica jeostalaukljuena,akolaisuizgorjeli.Mimiseuspaniilazbogalarmaidima,tralajepokuiirazbilastvari.No,zatosukolaiizgorjeli?

  Opet jeviknula.Napodukodvrataugledala je akuzgrenihprstiju, aipakjedozivalaistajalanamjestu:Mama,dolasamkui!

  Dozivala je kad je ula u hodnik. Vrata dnevnog boravka bila supritvorena.Udnevnomboravkunetojezamijetila,pajeotvorilavrataiulaunutra.

  Mama?Isprvaje,glupavo,vidjelamrljecrvenebojenasuprotnomziduikauu,i

  crvenulokvunapodu.Zatimjestavilarukunausta.Tihijecajjojsepenjaougrlu,zatimjekriknulautojuasnojprostoriji,vikala je ikriala,nijemoglaprestati.Dlanovimajepritisnulauikakonebiulatajzvuk,alisadajebiounjoj.Tonijebojanegokrv,potocikrviitamno,tamnojezerouztajpredmetkoji je leao do njezinih nogu. Ispruena ruka, sat na zapeu koji jepokazivaovrijeme,poznatotijelouplavojbluziicrnimhlaama,jednacipelanapola izuvena. Prepoznala ju je. Ali to lice vie nije bilo lice, zato jer nijeimalajednooko,ustasubilarazbijena,krikzaustavljenkadjehtjelaispljunutiizbijeni zub. Polovica glave bila je zgnjeena, sjajna od krvi, hrskavice ikostiju,kaodajujenetkohtiounititi.

 • 2.poglavlje

  Kua se nalazila u Chalk Farmu, udaljena dvije ulice od buke Camden

  Locka. Ispred kue ambulantna kola i nekoliko policijskih automobila.Ogradili su je policijskom trakom, a nekoliko prolaznika zaustavilo sepogledatioemuseradi.

  DetektivkaYvetteLongsagnulasedaproeispodtrakeipogledakuuukasnom viktorijanskom stilu s malim vrtom i erkerom. Krenula je premaulaznim vratima, a onda je zamijetila vieg detektiva Malcolma Karlssonakako izlazi iz auta te ga jepriekala.Bio jeozbiljan i zamiljen, akad ju jeugledaokimnuojeglavom.

  Jesiliulaukuu?Teksamdola,reklajeYvette.Zautjelaje,aondajerekla:Neobino

  vasjevidjetibezFriede.Karlssonsenatmurio.Dakle,dragovamjedanamnepomae.Ne...nisamtohtjelarei.Znamdasnjomimateproblemakadjeublizini,reeKarlsson,alito

  je rijeeno. ef je odluio da je angairamo, a ona je zamalo poginula nazadatku.Zarvamjetobilosmijeno?

  Yvettejepocrvenjela.utjelaje.Jesilijeposjetila?upitaojeKarlsson.Bilasamubolnici.Tonijedovoljno.Trebalabirazgovaratisnjom.Aumeuvremenu...Rukom je pokazao kuu te su uli. U njoj su bili ljudi s plastinim

  navlakamazaobuu,ukombinezonima,srukavicama.Tihosurazgovaraliiliutjeli.KarlssoniYvettenavuklisurukaviceinavlakenacipeletesuprolihodnikom, pored torbice koja je leala na podu, pored fotografije urazbijenomokviru,poredmukarcakojijeetkicomnanosiopraakzaotiskeprstijuiuliudnevniboravakukojemsupostavljenireflektori.

  Mrtvaenalealajeobasjanareflektorimakaodajenapozornici.Lealaje na leima. Jedna ruka ispruena, druga uz bok, zgrena aka. Prosjedasmeakosa.Razbijena,otvorenausta,kaoporemeenaivotinjakojasekesi,a kad ju je Karlsson pogledao, zamijetio je plombe koje su svjetlucale urazbijenim zubima. Jedna strana lica bila je glatka, ali smrt katkad izgladibore, brie tragove koje je za sobomostavio ivot.Na vratu je imala boresredovjeneene.

  Njezinodesnookobilojeotvoreno,zuriloje.Lijevastranaglaveteene

 • bila je ulubljena, ljepljiva od tekuine i komadia kosti. Krv se upila usvjetlosmeitepihokonje,posvudapopoduizidovimaosuenemrljekrvi,pasednevniboravaksrednjeklasedoimaokaoklaonica.

  Netkojujesnanoudario,promrmljaojeKarlssoniuspraviose.Provala,rekaojenetkoizanjega.Karlssonseosvrnuo.Izanjegastajao

  jedetektiv.Vrlomlad,rohavalica,nervoznosesmjekao.Molim?reeKarlsson.Tkositi?Riley,reepolicajac.Netosirekao.Provala,reeRiley.Zateenjenadjelu,pajujenapao.Rileyseuozbiljiokad jepogledaoKarlssonauoi.Razmiljaosamna

  glas,rekaoje.Htiosambitipozitivan.Iaktivan.Aktivan, ree Karlsson. Mislio sam da trebamo pregledati poprite

  zloina,potraitiotiske,vlasiivlakna,uzetiizjaveprijedonoenjazakljukaotometosedogodilo.Akonemanitaprotiv.

  Da,gospodine.Dobro.efe.UsobujeuaoChrisMunster.Zastaojeipogledaotruplo.tosmosaznali,Chrise?Munsterjezurioutruplo,aondajerekaoKarlssonu:Natosenemoe

  naviknuti.Pokuaj,reeKarlsson.Obiteljodtebeneoekujedaalujeumjesto

  njih.Tono, reeMunster i pogleda u svoj notes. Zove se Ruth Lenn