6. n°te atatrk dnem° trk di‍ pol°t°kasi - ??atatrk dnem° trk di‍...

Download 6. N°TE ATATRK DNEM° TRK DI‍ POL°T°KASI - ??atatrk dnem° trk di‍ pol°t°kasi 6. n°te ana ba‍liklar atatrk dnem° trk di‍ pol°t°kasinin

Post on 07-Feb-2018

239 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ATATRK DNEM TRK DI POLTKASI

  6. NTE

  ANA BALIKLAR

  ATATRK DNEM TRK DIPOLTKASININ ESASLARI

  LOZAN BARIANTLAMASININ NEM

  1923 - 1932 DNEMTRKYENN DI POLTKASI

  1932 - 1939 DNEMTRKYENN DI POLTKASI

  202

 • HAZIRLIK ALIMALARIHAZIRLIK ALIMALARI

  1. Mill g, antant, pakt ve statko kavramlarn aratrnz.2. Bir devletin uluslararas alanda gl olabilmesi iin hangi hususlara dikkat

  edilmesi gerektiini aratrnz.3. Lozan Bar Antlamasnn maddelerini dikkate alarak Atatrk dnemi Trk

  d politikasnn temel konularnn neler olabileceini tespit ediniz.4. nceki bilgilerinizi de dikkate alarak Atatrk dneminde Trkiye Cumhuriyeti

  hangi lkelerle siyasi mnasebetler kurmu olabilir? Neden?5. Milletler Cemiyetinin kurulma amalarn aratrnz.6. 1932 - 1939 yllar arasnda dnyadaki siyasi gelimeler karsnda Trkiye

  hangi nlemleri almtr? Aratrnz.

  203

 • A.ATATRK DNEM TRK DI POLTKASININ ESASLARI

  d politika

  Yurtta bar, dnyada bar.

  Dilerinde drst ve akolan siyasetimiz, zellikle bar fikrine dayaldr... Milletleraras bar havasnn korunmas iin,Trkiye Cumhuriyeti yapabilecei herhangi bir hizmetten geri kalmayacaktr.

  Bir devletin, mill karlarnn biimlen-dirdii amalara ulamak iin dier devletlerleve uluslararas kurumlarla arasnda olandiplomatik, ekonomik, siyasi ve hukuki ilikilerikapsayan siyasete denir. Bakabir tanma gre ise bir devletinuluslararas alanda izledii yoldur.

  D politika mill g unsurlarna grebelirlenir. Mill g unsurlar 5. nitedebahsedildii gibi siyasi, asker, ekonomik,sosyo - kltrel, jeopolitik vb. unsurlardanoluur. Bir devletin mill g unsurlar ne kadarglyse devletin d politikas da o kadar etkiliolur.

  Trkiye Cumhuriyetinin izledii mill politikann bir blm olan mill d politika Trk milletiniuluslararas alanda hak ettii yere ulatrmay hedeflemektedir.ilkesinin kararl ve baarl bir ekilde uygulanmas Trkiyenin uluslararas alanda gvenilir ve istikrarlbir devlet olarak etkin d siyaset izlemesini salamtr. Bunun yannda

  anlayylahareket ederek dnya barna katkda bulunmay da ilke edinmitir.

  Atatrkn belirledii mill d politikada uyulmas gereken ilkeler olarak unlar sralanabilir:Bamszlk, gerekilik, aklclk, uluslararas ilikilerde eitlie dayanan karlkl ilikiler kurma,bar ve mill menfaatleri esas almak, Trk kamuoyunu dikkate almak, baka devletlerin i politika veynetimlerinden etkilenmemek ve dnya konjonktrn gz nnde bulundurmak.

  d politika

  1

  etkinlik

  Yukardaki gazete haberlerine bakarak d politika konusunda neler syleyebilirsiniz?

  etkinlik

  1.2.

  Atatrke gre d politikann esaslar nelerdir?Atatrke gre mill siyaset belirlenirken nelere dikkat edilmelidir?

  Mustafa KemalAtatrke gre mill d politikann esaslar:Mill snrlarmz iinde, her eyden nce kendi kuvvetimize dayanp varlmz koruyarak millet ve

  memleketin gerek mutluluu ve kalknmasna almak... Rastgele, bitmeyen emeller peinde milletiuratrmamak, zarara uratmamak... Medeni dnyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karlkl dostluubeklemektir.

  Bizim aklk ve uygulanabilir grdmz siyaset mill siyasettir. Dnyann bugnk genel artlar veasrlarn beyinlerde ve karakterlerde biriktirdii gerekler karsnda hayalperest olmak kadar byk hataolamaz. Tarihin ifadesi budur. lmin, akln, mantn ifadesi byledir. Milletimizin, gl, mutlu ve gvenlik iindeyaayabilmesi iin, devletin tamamen mill bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin bnyemize tamamen uygun vedayal olmas lazmdr.

  Atatrklk (3. Kitap) Atatrk Dnce Sistemi, s. 61, 62

  1. Atatrkn Fikir ve Dnceleri, s. 368 - 369Utkan Kocatrk,

  Mill g unsurlar Atatrk,nn biri de asker gtr. Hataysorunuyla ilgili gelimeleri yakndan takip etmek amacyla

  gittii Adanada asker geit trenini izlerken (24 Mays 1938)

  23 Haziran 1936 tarihli gazete haberi

  24 Haziran 1939 tarihli gazete haberi25 Ekim 1935 tarihli gazete haberi

  204

 • Aa

  da

  kita

  blod

  aA

  tat

  rkd

  nem

  i Tr

  kd

  po

  litik

  asn

  nes

  asla

  r, A

  tat

  rk

  nd

  po

  litik

  aile

  ilgili

  szl

  eri v

  euy

  gula

  mal

  arn

  dan

  baz

  rne

  kler

  veri

  lmi

  tir.

  Tab

  loda

  bo

  bra

  kla

  nye

  rler

  i dol

  duru

  nuz.

  Ata

  trk

  D

  nem

  i T

  rk D

  P

  olit

  ikas

  nn

  Esa

  slar

  D

  Po

  litik

  a E

  sasl

  ar

  Ata

  trk

  n

  D

  Po

  litik

  ale

  lgili

  S

  zler

  iU

  ygu

  lam

  alar

  dan

  rn

  ekle

  r

  Bam

  szl

  k

  Trk

  iye

  halk

  ,y

  zyll

  ard

  an

  beri

  zg

  r v

  ebam

  sz

  yaa

  m

  vebam

  szl

  y

  aa

  ma

  gere

  i s

  aym

  bir

  mill

  etin

  kahra

  man

  evl

  atla

  rdr.

  Bu

  mill

  et,

  bam

  szl

  kta

  nuza

  kya

  am

  am

  tr,

  yaa

  yam

  az

  veya

  am

  aya

  cakt

  r!

  Ata

  trk

  n S

  yl

  ev

  ve D

  em

  el

  eri, C

  II, s

  . 38

  Kapit

  lasy

  onla

  rn

  kald

  rlm

  as

  Loza

  nB

  ar

  A

  ntla

  mas

  nn

  imza

  lanm

  as

  Montr

  B

  oazl

  arS

  zl

  em

  esi

  nin

  imza

  lanm

  as

  Ger

  ek

  ilik

  Yar

  nsa

  bah

  bir

  tm

  en

  ask

  er

  yolla

  sam

  Hata

  y a

  labili

  rim

  . Renani i

  in

  hare

  kete

  gem

  eye

  nF

  rans

  zlar,

  bir

  Suriye

  sanca

  iin

  biz

  imle

  sava

  agirm

  ezl

  er;

  bunu

  da

  bili

  rim

  .F

  aka

  tya

  bu

  sefe

  re

  ref

  venam

  us

  soru

  nu

  yaparlars

  a?

  Mill

  etle

  rbelli

  olu

  rmu?

  Ben

  bir

  sanca

  ki

  inT

  rk

  iyey

  i sava

  te

  hlik

  esi

  ne

  sokm

  am

  .U

  tkan K

  oca

  trk

  , Ata

  trk

  n F

  ikir v

  e D

  nce

  leri, s.

  378

  Panis

  lam

  izm

  veP

  ant

  rkiz

  mpolit

  ikala

  rnn

  izle

  nm

  em

  esi

  Loza

  nso

  nra

  sndaki

  pro

  b.a

  nla

  mala

  rla

  z

  lmesi

  Ak

  lcl

  k

  Gzl

  erim

  izi k

  apay

  pya

  lnz

  yaa

  d

  mz

  vars

  aya

  may

  z.M

  em

  leke

  timiz

  i bir

  em

  ber i

  ine

  alp

  dnya

  ileilg

  isiz

  yaa

  yam

  ay

  z.Ta

  mte

  rsin

  eile

  ri, u

  ygar

  bir

  mill

  et o

  lara

  kuyg

  arlk

  ala

  nn

  nze

  rinde

  yaa

  yaca

  z

  ;bu

  yaa

  manca

  kbili

  mve

  tekn

  ikle

  olu

  r.B

  ilim

  vete

  knik

  nere

  de

  ise

  ora

  dan

  ala

  caz

  veherm

  illetb

  ireyi

  nin

  kafa

  sna

  koya

  caz

  .Bili

  mve

  tekn

  iki

  ins

  nr

  vea

  rtyo

  ktur.

  Ata

  trk

  n S

  yl

  ev

  ve D

  em

  el

  eri, C

  II, s

  . 48

  U

  lusl

  ara

  ras

  ilik

  ilerd

  e,

  tarih

  dost

  luk

  vedm

  anlk

  yerine,

  dei

  en

  art

  lar

  veka

  rl

  kl

  yara

  rili

  kile

  riesa

  saln

  ara

  ko

  kfa

  rkl

  lk

  ele

  rle

  dost

  lukl

  ar

  kuru

  lmas

  (Sadabat

  Pakt

  ,B

  alk

  an

  Anta

  nt

  gib

  i)

  Ulu

  slara

  ras

  ilik

  ilerd

  eei

  tlie d

  aya

  nan

  kar

  lkl

  ili

  kile

  rku

  rma

  Am

  erika

  ,Avr

  upa

  vet

  mm

  edeniy

  et d

  nya

  sbilm

  elid

  irki

  Trk

  halk

  herm

  edeni v

  eye

  tenekl

  imill

  et g

  ibi,

  kay

  tsz

  ,a

  rts

  zhr

  vebam

  sz

  yaa

  maya

  kesi

  nlik

  leka

  rar

  verm

  itir

  .B

  uya

  sal

  kara

  ri

  nem

  eye

  ynele

  nher g

  ,

  Trk

  iyen

  inso

  nsu

  zdm

  an k

  alr

  .A

  tat

  rk

  n S

  yl

  ev

  ve D

  em

  el

  eri, C

  III, s.

  69

  Lo

  zan

  Ba

  r

  An

  tlam

  as

  nn

  di

  er

  de

  vle

  tlerl

  ee

  it

  art

  lard

  aim

  zala

  nm

  as

  Kapit

  lasy

  onla

  rn

  kald

  rlm

  as

  Yabanc

  oku

  llar

  ndevl

  et k

  ontr

  ol

  ne

  aln

  ma

  s

  Bar

  ve

  mill

  m

  enfa

  atle

  ri e

  sas

  alm

  ak

  D

  siya

  setim

  iz,daim

  am

  illetle

  rre

  fahn

  nya

  ratc

  sola

  nbar

  i

  inde,

  mem

  leke

  tingeli

  mesi

  ni a

  ma

  edin

  mi

  tir.

  Utk

  an K

  oca

  trk

  , Ata

  trk

  n F

  ikir v

  e D

  nce

  leri,

Recommended

View more >