t¼rk eitim tarihi - osmanl± d¶nemi eitimde °lk yenileme hareketleri...

Download T¼rk Eitim Tarihi - Osmanl± D¶nemi Eitimde °lk Yenileme Hareketleri D¶nemi (1776-1839) Tanzimat D¶nemi (1839-1876)

Post on 19-Jul-2015

5.895 views

Category:

Education

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osmanl DnemiEitimde lk Yenileme Hareketleri Dnemi (1776-1839)Tanzimat Dnemi (1839-1876)

  YRD.DO.DR. CELAL MURAT KANDEMR

  ESKEHR OSMANGAZ NVERSTES ETM FAKLTES

  Trk Eitim Tarihi

  Bu eser Creative Commons Atf-Gayriticari 4.0 Uluslararas lisans ile lisanslanmtr. Lisansn bir kopyas iin, http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

  linkini ziyaret edin.

 • indekilerEitimde lk Yenileme Hareketleri Dnemi

  Tanzimat Dnemi

 • Eitimde lk Yenileme Hareketleri Dnemi (1776-1839)

 • Eitimin Temel zellikleriYenilemeye askeri okullar alarak balanmtr.

  Yabanc retmenlere de grev verilmitir.

  lk kez bat dilleri (Franszca, ngilizce) programlara girmitir.

  1826'da Yenieri Oca kaldrlmtr. Vak'a-i Hayriye

  lkretim zorunluluu ilk kez gelmitir.

  1830'da ilk kez batya renci gnderilmitir.

  Takvim-i Vekayi: 1831 Trke yaynlanan ilk gazete.

  Sreli yaynlar zamanla toplumun eitim ve kltr dzeini etkilemitir.

  Tercme Odas kurulmas ve yabanc dil retimi

 • Yenileme Dneminde Alan Askeri Okullar

  Mhendishane-i Bahri-i Hmayun (1776)

  I. Abdlhamit

  lk askeri deniz okulu

  Hendese okutulduundan dolay Mhendishane deniyor

  lk hocas Cezayirli Seyit Hasan

  Mhendishane-i Berri-i Hmayun (1795)

  III. Selim

  Askeri kara okulu

  Mecmua-i Ulum-i Riyaziye ilk kez yksek matematik ve modern fizik konular

  Eitim sresi 4 yl

  Snf- rabi, Snf- salis, Snf- sani, Snf- evvel

  Tphane-i mire ve Cerrahhane-i Mamure (1827)

  II. Mahmut

  Tp ve cerrahlk renimi

  4 yl

  Mektep ya da Sbyan Blkleri

  Mekteb-i Fnn- Harbiye (1834)

  ve

  Mzka- Hmyn Mektebi (1834)

  II. Mahmut

 • Yenileme Dneminde Alan Sivil Okullar

  Rdiye Mektepleri (1839)

  Sbyan mektepleri ile Askeri okullar arasnda

  Mekteb-i Maarif-i Adliye (1839)

  Sivil memur yetitirme amal

  Mekteb-i Ulm-i Ebediye (1839)

  Rdiye dzeyinde

  Halka ve memur olacaklara yanlsz yaz yazabilme, bir konuyu kaleme alabilme retimi

  Mekteb-i Fnn- Harbiye (1834)

  ve

  Mzka- Hmyn Mektebi (1834)

  II. Mahmut

 • Dier nemli EtkilerBeikta Cemiyet-i lmiye: Beikta semtinde st dzeyde, serbest ve ileri grl, baz msbet bilimleri bilen, onlarn Osmanllar iin nemini kavram bilim adamlar ve aydnlar topluluu.smail Ferruh Efendi, anizade Ataullah Mehmet Efendi,

  Melekpaazade Abdlkadir Bey, Kethdazade Mehmet Arif Efendi

  II. Mahmut 1824'te yaynlad fermanla ilkretim zorunluluu getirilmitir.

 • Msr Valisi Kavalal Mehmet Ali Paann Eitim IslahatOrdunun eitimi iin Fransz subaylar getirilmesi.

  Fransaya renci gnderilmesi (1826).

  Tp okulu almas (1827).

  Gazete karlmas (1828).

 • Avrupaya renci Gnderilmesi1834ten ibaren, Viyana, Paris ve zellikle Londraya gi&ke artan sayda asker renci ve gen subay gnderilmitir.

  Ama;Harbiye ve teki asker okullara yetenekli, bilgili retmen

  yetitirmek,

  Kltrl ve teknik bilgi sahibi subay yetitirmek,

  Tophane, Baruthane, Fiekhane, Dkmhane gibi asker fabrikalara mhendis subay yetitirmek

  ngiltereye giden gen Osmanl subaylar bir ylda ngilizce renerek Woolwich Kraliyet Harp Akademisi ne alnmlar ve topuluk, deniz subayl, deniz inaat mhendislii renimi grmlerdir.

  Avrupadan retmen subaylar, teknik elemanlar getirilmitir.

 • Smblzade VehbiTuhfe-i Vehbi (tuhfe : armaan)Farsay kelime ezberleterek retmek iin yazlm bir

  tr szlktr.

  Nuhbe-i Vehbi (nuhbe : seilmi, her eyin en iyisi)Arapay kelime ezberleterek retmek iin yazlm

  bir tr szlktr.

  Ltfiyye-i VehbiBu kitap bir ahlk ve davran kitabdr.

  Nabinin Hayriyyesinden ilham alnarak yazlmtr.

 • Tanzimat Dnemi (1839-1876)

 • 1839 Glhane Hatt- Hmayunu (Tanzimat Ferman)3 Kasm 1839'da Mustafa Reit Paa tarafndan kaleme alnmtr

  Tanzimat (dzenlemeler) dnemi denir.

  1854 den sonra yeni bir dnem balam, reformlarn yetersiz kalmasndan dolay 1856 Islahat Ferman yaynlanr.

  "vezirden obana kadar herkes eittir"

  Glhane Hatt- HmayunuAbdlmecid

 • Reform Hareketlerinin NedenleriTarih geliim sreci iinde lkede yenilikler gerekli bir ihtiya olduu halkn eitilmesi devletin ve hkmetin nemli bir grevi olarak grld iin.

  Osmanl ynetimine ve Trklere kar dmanca davranan Avrupa kamuoyunun kazanmak iin.

  Avrupa devletlerinin basks nediyle.

  Glhane Hatt- Hmayunu'nun Mustafa Reit Paa tarafndan okunmas

 • Eitimin Temel zellikleriEitimin devleti felakete giditen kurtaracak bir yol olarak grlmesi.

  Eitim bilim olarak grlm. Kitaplar yazlmaya balanmtr.

  Okul ve snf fiziki ortamlar hazrlanm. Ara gere kullanm balamtr.

  rgn eitime geilmeye balanmtr.

  Nisan 1847 Talimat ile zorunlu ilk retim 6 yla karlm ve ksmen uygulanmtr

  lk olarak sbyan mekteplerinde yenilemeler yaplmtr.

 • Eitimin Temel zelliklerilk kez kzlar iin orta dereceli okullar almtr.

  lk kez Kz retmen okulu almtr.

  Medreselerin dzeltilmesine gidilmemi. Baz meslek medreseleri almtr.

  Medrese dndaki rgn eitimde ilk, orta, yksek eklinde bir dercelenmeye gidilmitir.

  renci ve retmen klk ve kyafetleri belirlenip dzenlenmeye balamtr.

  Disiplin arac olarak falaka yasaklanmtr.

  Halk eitimi daha iyi anlalmaya balanmtr.

  Falaka Cezas

 • Eitimin Temel zellikleriOsmanl insan tipi meydana getirmek iin eitimden de yararlanlmak istenmitir.

  Sbyan mektepleri dnda yeni okullar almtr.

  Sivil okullara ve memur yetitirmeye fazla nem verilmitir.

  Aznlk okullar almtr.

  Dilin eitimdeki nemi yannda sadelemesinin de gerektii anlalmaya balanmtr.

  Mesleki ve teknik eitimin temelleri atlmtr.

  lk kez retmen yetitiren meslek okullar almtr. Bayezid Meydan'ndaki

  Drlfnun-i Osman Binas

 • Eitimde Yenilemenin DayanaklarBilgili bir toplum

  Yeni bir aydn tipi ve kadro oluturmak

  Abdlmecit'e gre asl ilerleme, lkenin mamur olmas ve halkn refaha kavumasdr.

  Osmanl eitiminin yenilemesine etki eden unsurlar:Avrupada resmi grevdeki ya da renim gren aydnlar

  lkeye daha sk gelmeye balayan yabanclar

  Aznlk ve yabanc okullar

 • lkretimdeki Yenilik ve Gelimeler

  Sbyan okullarnn slah

  Nisan 1847 tarihli "Etfalin Talim ve Tedris ve Terbiyelerini Ne Vehile Eylemeleri Lzm Geleceine Dair Sbyan Mektibi Hceleri Efendilere ta Olunacak Talimat" ilk kez yaynlanan bir tr mfredat

  Siyah ta tahta, divit

  Muin-i Mekatip: Okullar tefti ve hocalara etmek iin kurulan mfettilikler.

 • lkretimdeki Yenilik ve Gelimeler

  Sbyan okullarnn slah

  1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi: lkretimde daha nemli admlar

  Sbyan mektepleri Umumi ve Hususi olmak zere ikiye ayrlmtr

  Maarif Nezaretine bal olanlara iptidai mektep, mekteb-i idadi, usul-i cedide mektebi

  Halk arasnda ta mekteb

  Kadn retmenli "ev ii" sbyan mektebleri

 • Ortaretimdeki Yenilik ve Gelimeler

  Rdiyeler

  Askeri okullarn dndakilere Mlkiye Rdiyeleri de denir.

  Darlmuallin-i Rdi

  lk kz Rdiyesi olan Cevri Kalfa nas Rdiyesi, Ocak 1859. Sultanahmet (At Meydan) Kz Rdiyesi de denmitir.

 • Ortaretimdeki Yenilik ve Gelimelerdadiler (Szlk Anlam: Hazrlk)

  4 yllk Rdiyelerden sonra 3 yllk retim sresine sahip.

  Harb okulu ve Askeri Tbbiye'ye gitmek isteyenlerin eksik bilgilerini tamamlamak amatr.

  lk idadiye, Mekteb-i Fnun- dadiye Nisan 1845 (Kuleli Askeri dadisi - 1872)

  18452te Bursa'da Iklar Askeri dadisi

  Terimin orta retim ad olarak kabul grmesi 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile olmutur.

  Kuleli Askeri dadisi

 • Ortaretimdeki Yenilik ve Gelimeler

  Sultaniyeler

  Galatasaray'da kurulan ilk lise. Mekteb-i Sultani

  Rdiye zerine 6 yl

  1-3 yl Ksm- Adi (idadi dersleri)

  4-6 yl Ksm- Ali (edebiyat ve msbet ilimler)

  1873 DarafakaMekteb-i Sultani

 • Yksekretimdeki Yenilik ve Gelimeler

  Darlfnn

  13 Ocak 1863 Kimyager Dervi Paa konumas

  Eyll 1865 yanm ve ortadan kalkm

  1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile tekrar kurulmutur

  retim sresi her ube iin 3 yl

  Mderris olacaklar iin 4 yl

  Dersler halka da ak olacak

 • Yksekretimdeki Yenilik ve GelimelerDarlfnn

  1859 ilk sivil yksekretim kurumu Mekteb-i Mlkiye

  Kaymakamlk ve mdrlk gibi idari grevler yapacak memur yetitirmek

  Mays 1867 Mekteb-i Tbbiye-i Mlkiye

  Sivil tp okulu

  1857 Paris'te Mekteb-i Osmani

  Parise gnderilen askeri okul rencilerinin bir at altnda renim grmeleri ve disiplinli bir ekilde eitilmeleri, Franszca renmeleri, biraraya getirip baboluktan kurtarmak iin kurulan hazrlk okulu.

 • Mesleki ve Teknik Eitimde Yenilik ve Gelimeler

  Mesleki ve Teknik Eitim

  1842 Askeri Baytar Mektebi

  1847 Ziraat Talimnamesi

  lk uygulamal tarm okulu

  1857 Orman Mektebi: ki Fransz orman mhendisi

  1874 Madin Mektebi: Maden mhendisi

  1862-1863 Mekteb-i Maarif-i Adliye (Mekteb-i Aklm/Mahrec-i Aklm): Rdiye zerine 3 yl. Memur yetitirilmesi

  1864 Lisan Mektebi: Gen memurlara Franszca, Rumca, Bulgarca retmek amal

 • Mesleki ve Teknik Eitimde Yenilik ve Gelimeler

  Erkek Teknik retim Okullar

  Mithat Paa tarafndan Islhhaneler Nizamnamesi

  Terzilik, Kunduraclk, Matbaaclk, tabaklk (deri ileme), dokumaclk

  1847 Ziraat Talimnamesi

  lk uygulamal tarm okulu

  1857 Orman Mektebi: ki Fransz orman mhendisi

  1874 Madin Mektebi: Maden mhendisi

  1862-1863 Mekteb-i Maarif-i Adliye (Mekteb-i Aklm/Mahrec-i Aklm): Rdiye zerine 3 yl. Memur yetitirilmesi

  1864 Lisan Mektebi: Gen memurlara Franszca, Rumca, Bulgarca retmek amal

 • Mesleki ve Teknik Eitimde Yen